StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Afacerea ta are nevoie de idei noi
FINANTE

Finante publice, legislatie fiscala, contabilitate, informatii fiscale, asistenta contribuabili, transparenta institutionala, formulare fiscale din domaniul finantelor publice si private (Declaratii fiscale Fise fiscale Situatii financiare Raportari anuale)

StiuCum Home » FINANTE » banci si burse
Trimite articolul prin email Calitatea de membru al asociatiei bursei : Banci si burse Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Calitatea de membru al asociatiei burseiCalitatea de membru al Asociatiei Bursei


Calitatea de membru al Asociatiei Bursei se dobandeste de catre o societate de servicii de investitii financiare la data eliberarii de catre CNVM a autorizatiei de negociere in Bursa;

Membrii Asociatiei Bursei se bucura in mod egal de toate drepturile conferite de aceasta calitate;Membrii Asociatiei Bursei vor respecta: Statutul Asociatiei Bursei, regulamentele, procedurile si orice alte reglementari emise de Bursa si CNVM.


Conditii ce trebuie indeplinite de catre membrii Asociatiei Bursei si de catre personalul acestora:

membrii Asociatiei Bursei vor furniza clientilor lor informatii certe, corecte si suficiente despre piata bursiera sau despre tranzactiile acestora;

cel putin una din persoanele de contact cu Bursa va fi agent pentru servic 545h74f ii de investitii financiare;

cel putin 50% din membrii CA vor fi autorizati ca agenti pentru servicii de investitii financiare;

cel putin 50% din membrii Comitetului de Directie (conducerea executiva) vor fi autorizati ca agenti pentru servicii de investitii financiare;

membrii Asociatiei Bursei NU vor lua/da cu imprumut fonduri si/sau nu vor emite obligatiuni sau alte valori mobiliare care evidentiaza o indatorare, decat in baza avizului CNVM;

membrii Asociatiei Bursei NU vor garanta pentru datoriile unei persoane fizice/juridice.


Notificari catre Bursa

Membrii Asociatiei Bursei vor comunica Bursei in scris, in termen de 24 ore:

orice modificari intervenite in documentatia depusa la Bursa (anexe, Act constitutiv, structura organizatorica, regulamente interne, sanctiuni aplicate societatii sau personalului);

orice schimbari intervenite in conditiile initiale de autorizare de catre CNVM;

deschiderea, inchiderea, blocarea conturilor bancare.


Raportarile periodice catre BVB:

anual, pana cel mai tarziu la 31 ianuarie, se vor reactualiza Anexa 2-1-A precum si alte documente pe care Bursa le solicita.


Auditori financiari

Situatiile financiare semestriale si anuale ale societatilor membre vor fi verificate si certificate de un auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor din Romania si inregistrat in Registrul auditorilor tinut de CNVM.


Fuziunea si divizarea

Intentia de fuzionare /divizare va fi notificata Bursei cu cel putin 10 zile inainte de data Adunarii generale a actionarilor in care se afla inscrisa pe ordinea de zi problema insarcinarii administratorilor societatii cu intocmirea proiectului de fuziune/divizare.

Societatea/societatile nou/noi rezultata/e in urma fuziunii/divizarii pot fi admise ca societati membre ale Asociatiei Bursei numai daca satisfac conditiile legii si ale reglementarilor Bursei.


Activitatea de publicitate

Membrii Asociatiei Bursei nu vor promova materiale publicitare si nu vor afisa pe pagina web informatii care:

contin declaratii false;

utilizeaza statistici ce creeaza o imagine incorecta asupra pietei;

contin mentiuni referitoare la evenimente viitoare legate de activitatea societatii, dar a caror realizare nu este argumentata;nu prezinta clientului corect si in intregime potentialele riscuri;

sunt in detrimentul Bursei, membrilor Asociatiei Bursei sau investitorilor.


Bursa poate interzice utilizarea materialelor publicitare sau poate cere modificarea informatiilor cuprinse pe pagina web, daca acestea nu corespund activitatii pe care o societate membra a Asociatiei Bursei o desfasoara sau daca sunt impotriva intereselor Bursei, ale membrilor Asociatiei Bursei, ale investitorilor sau ale pietei de capital in general.Cotizatii si comisioane

Cuantumul cotizatiei de membru al Asociatiei Bursei pentru fiecare an calendaristic va fi stabilit in ultima Adunare Generala a Asociatiei Bursei din anul precedent anului pentru care se stabileste cotizatia.

Cotizatia aferenta calitatii de membru al Asociatiei Bursei corespunzatoare fiecarui an va fi platita astfel: 50% pana la data de 31 martie inclusiv si 50% pana la data de 30 iunie inclusiv a anului pentru care este datorata.

Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei de plata a cotizatiei aferenta calitatii de membru al Asociatiei Bursei societatea de servicii de investitii financiare va plati penalizari de 0,1% din suma datorata pentru fiecare zi de intarziere.

Neachitarea cotizatiei de membru si a penalizarilor aferente timp de 2 luni de la implinirea termenului de plata a cotizatiei conduce la incetarea calitatii de membru al Asociatiei Bursei.


Comitetul Bursei va stabili categoriile, nivelurile si plafoanele comisioanelor si tarifelor care trebuie platite de catre membrii Asociatiei Bursei. Aceste hotarari sunt transmise spre avizare CNVM si produc efecte dupa 5 zile lucratoare de la notificarea acestora, cu conditia validarii lor de catre CNVM.


Incetarea calitatii de membru


Calitatea de membru inceteaza conform prevederilor Statutului Asociatiei Bursei si ale procedurilor specifice ale Bursei.

Calitatea de membru si cea de membru fondator sunt strict personale si nu pot fi transmise sub nici o forma.

Societatea a carei calitate de membru inceteaza este tinuta la lichidarea tuturor datoriilor fata de Bursa.

Radierea din registrul de Asociati al Bursei, a societatii a carei calitate de membru inceteaza, se face de catre Secretariatul Asociatiei Bursei pe baza documentului care atesta incetarea calitatii de membru la data emiterii acestuia.

Data radierii va fi mentionata pe certificatul de membru.


Arbitrajul

Diferendele dintre membrii Asociatiei Bursei, dintre acestia si agentii lor, dintre agenti, precum si dintre clienti si membrii Asociatiei Bursei pot fi supuse spre solutionare Camerei Arbitrale a Bursei de Valori Bucuresti care va fi organizata si va functiona conform Regulamentului de procedura al Camerei Arbitrale.


Constituie fapte ilicite la regimul juridic bursier urmatoarele fapte daca, potrivit conditiilor in care au fost savarsite, nu sunt prevazute de lege ca infractiuni sau contraventii:

transmiterea documentelor necesare inscrierii si reactualizarii Registrului de Asociati si a notificarilor prevazute in alte conditii decat cele prevazute;

completarea documentelor de deschidere de cont cu nesocotirea prevederilor;

furnizarea de informatii de catre membri, clientilor lor cu nesocotirea prevederilor;

neefectuarea controlului intern asa cum este prevazut;nerespectarea normelor de conduita prevazute;

desfasurarea activitatii de catre o societate membra in lipsa unei persoane de contact care intruneste conditiile prevazute;

nesocotirea prevederilor referitoare la autorizarea ca agenti pentru valori mobiliare a personalului de conducere a unui membru a Asociatiei Bursei;

garantarea ca fidejusor a datoriilor unor persoane fizice sau juridice, cu nesocotirea prevederilor ;

elaborarea si prezentarea rapoartelor financiare de catre membri in conditii diferite de cele prevazute;

nerespectarea prevederilor referitoare la informatiile confidentiale prevazute;

elaborarea materialului informativ in alte conditii decat cele specificate de prevederile Bursei;

denigrarea activitatii sau personalului unui alt membru al Asociatiei Bursei, cu incalcarea prevederilor;

comunicarea intentiei de fuzionare sau divizare in alte conditii decat cele prevazute;

promovarea de materiale publicitare ce nu respecta prevederile, transmiterea lor cu intarziere catre Bursa sau folosirea materialelor publicitare interzise de catre Bursa;

impiedicarea demersurilor de informare ale Bursei si/sau furnizarea informatiilor solicitate de Bursa;

neplata de catre un membru al Asociatiei Bursei a cotizatiei si penalizarilor aferente;

impiedicarea de catre un membru al Asociatiei Bursei a efectuarii radierii sale din Registrul de Asociati ca urmare a neachitarii obligatiilor sale banesti in termen de 5 zile de la incetarea calitatii de membru al Asociatiei Bursei;

furnizarea de informatii false in oricare din documentatiile ce privesc relatiile cu Bursa sau cu clientii.


Savarsirea cu intentie sau din culpa, prin actiune sau inactiune, dupa caz, a vreuneia dintre faptele ilicite la regimul juridic bursier stabilite se sanctioneaza potrivit prevederilor Regulamentului privind sanctionarea faptelor ilicite la regimul juridic bursier savarsite de membrii Asociatiei Bursei si de agentii de bursa.

Constatarea savarsirii faptelor ilicite la regimul juridic bursier prevazute investigarea acestora si propunerea de individualizare a sanctiunii bursiere aplicabile sunt fie de competenta Serviciului Membri al Bursei, fie de competenta Comisiei de Etica si Conduita, care procedeaza in acest sens cu respectarea prevederilor cuprinse in Regulamentul privind sanctionarea faptelor ilicite la regimul juridic bursier savarsite de membrii Asociatiei Bursei si de agentii de bursa si in celelalte reglementari bursiere.Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2022 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact