StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Afacerea ta are nevoie de idei noi
FINANTE

Finante publice, legislatie fiscala, contabilitate, informatii fiscale, asistenta contribuabili, transparenta institutionala, formulare fiscale din domaniul finantelor publice si private (Declaratii fiscale Fise fiscale Situatii financiare Raportari anuale)

StiuCum Home » FINANTE » banci si burse
Trimite articolul prin email Consultantul de investitii : Banci si burse Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Consultantul de investitiiCONSULTANTUL DE INVESTITII


Cadrul legislativ specific activitatii de consultanta de investitii:

Ordonanta de Urgenta nr. 28 din 13 martie 2003 privind valorile mobiliare, serviciile de investitii financiare si pietele reglementate (MO 238 din 9 aprilie 2002), aprobata prin Legea nr. 525 din 07 iulie 2002 (MO 576 din 05 august 2003);

Ordonanta de Urgenta nr.27 din 13 martie 2002 privind pietele reglementate de marfuri si instrumente financiare derivate (MO 232 din 08 aprilie 2002), aprobata prin Legea nr. 512 din 12 iulie 2002 (MO 576 din 05 august 2002).
In faza de proiect a fost eleborat de catre CNVM, Regulamentul privind activitatea de 313h71d consultanta de investitii care stabileste normele de desfasurare a activitatii de consultanta.

Conform acestor norme:


Activitatea de consultanta de investitii este o activitate desfasurata pe piata de capital, efectuata

de persoane fizice sau juridice autorizate de CNVM, constand in prestarea, cu titlu profesional, a

unora din urmatoarele servicii:

a. analiza caracteristicilor instrumentelor financiare sau a instrumentelor financiare derivate;

b. analiza caracteristicilor pietelor reglementate pentru o anumita perioada de timp;

c. analiza eficientei investitiilor in anumite instrumente financiare sau in instrumente

financiare derivate;

d. consultanta privind selectarea si administrarea portofoliului de instrumente financiare sau

instrumente financiare derivate;

e. consultanta privind evaluarea si gestionarea riscului investitiei in instrumente financiare

sau in instrumente financiare derivate;

f. publicarea studiilor efectuate asupra instrumentelor financiare, instrumentelor financiare

derivate si pietelor reglementate;

g. consultanta cu privire la fuziuni, achizitii, preluari, structura de capital, strategia economica, finantari si alte aspecte similare;

h. consultanta privind tehnica negocierii la bursele de marfuri;

i. efectuarea de expertize judiciare si extrajudiciare in domeniu;

j. activitatea de rating pentru emitenti si entitati cu sediul in Romania;

k. activitatea de rating pentru emitenti si entitati care au sediul in strainatate si desfasoara, direct sau indirect, activitati autorizate pe teritoriul Romaniei.


Activitatea de consultanta de investitii poate fi prestata de

Persoane fizice, in nume propriu sau in calitate de angajat al unei persoane juridice (societate de consultanta de investitii, societate de servicii de investitii financiare, banca);

Persoane jurice

Avand obiect unic de activitate prestarea cu titlu profesional de servicii de consultanta de investitii;

Infiintate si functionand ca banci;

Infiintate si functionand ca societati de servicii de investitii financiare,

care presteaza aceasta activitate prin intermediul unor persoane fizice autorizate ca si consultanti de investitii.


Consultantul de investitii persoana fizica este autorizat de CNVM sa desfasoare activitati de consultanta daca indeplineste urmatoarele conditii:

a. are studii superioare universitare;

b. are experienta de minimum 3 ani in cel putin unul din domeniile economic, financiar,

bancar sau juridic;

c. a absolvit un curs in domeniul pietelor de capital si promoveaza testul de verificare a

cunostintelor din legislatia referitoare la piata de capital, conform reglementarilor CNVM privind atestarea profesionala a operatorilor si specialistilor pentru pietele reglementate;

d. nu a fost condamnat penal sau sanctionat contraventional pentru fapte ce il fac

incompatibil, potrivit legii, cu functii de gestionare sau administrare a societatilor comerciale;

e. nu se afla in vreuna din situatiile de incompatibilitate cu activitatea de prestare de servicii de consultanta de investitii.


Consultantul de investitii persoana juridica cu obiect unic de activitate, este persoana juridica care, indeplinind conditiile mai jos mentionate, este autorizata de CNVM pentru prestarea serviciilor de consultanta:

este inregistrata ca societate comerciala conform Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, avand ca obiect unic de activitate consultanta de investitii;

are cel putin un actionar sau asociat autorizat consultant de investitii de catre CNVM;nu se afla in vreuna din situatiile de incompatibilitate cu activitatea de prestare de servicii de consultanta de investitii.


In functie de capitalul social subscris si varsat societatile de consultanta de investitii se clasifica in trei categorii:Societati de categoria I-a, care:

au un capital social de minimum 50 milioane lei;

au minim 3 salariati, din care cel putin 1 sa fie consultant de investitii;

nu pot desfasura activitatea de rating pentru emitenti si entitati cu sediul in Romania;

si activitatea de rating pentru emitenti si entitati care au sediul in strainatate desfasoara direct sau indirect activitati autorizate pe teritoriul Romaniei


Societati de categoria a II-a, care:

au un capital social de minimum 500 milioane lei;

au minim 10 salariati, din care cel putin 5 sunt consultanti de investitii;

nu pot desfasura activitatea de rating pentru emitenti si entitati care au sediul in strainatate si desfasoara direct sau indirect activitati autorizate pe teritoriul Romaniei;


Societati de categoria a III-a, care:

au un capital social de minimum 1000 milioane lei;

au minim 20 salariati, din care cel putin 10 sunt consultanti de investitii;

pot desfasura intreaga gama de activitati de consultanta.


In prestarea serviciilor catre clienti, consultantii de investitii, persoane fizice sau juridice, trebuie sa respecte Regulile de conduita si integritate profesioanala, care implica:

sa desfasoare activitatea cu integritate profesionala, cu demnitate si sa aiba un comportament corect in relatiile cu clientii;

sa presteze serviciile de consultanta de investitii cu profesionalism si sa manifeste competenta si obiectivitate in rapoartele intocmite si aprecierile formulate;

sa mentina un standard ridicat al cunostintelor sale profesionale si sa respecte legile, regulamentele si normele care privesc domeniul sau de activitate;

sa dea dovada de constiinciozitate si seriozitate in prestarea serviciilor de consultanta de

investitii;

sa utilizeze surse de informatii adecvate analizelor si recomandarilor elaborate, evitandfolosirea unor informatii nereale sau eronate;

sa pastreze evidenta materialelor si a surselor de informare utilizate, pentru a putea proba

buna sa credinta;

sa prezinte clientului trasaturile generale ale procesului de investire in instrumente financiare, precum si criteriile care stau la baza crearii, analizarii si selectarii unui anumit portofoliu;

sa foloseasca cel mai potrivit rationament cu privire la includerea unor factori importanti in activitatea de analiza a domeniului, in scopul elaborarii studiilor si recomandarilor sale;

sa faca distinctie intre fapte si opiniile personale in rapoartele si recomandarile sale,

abordand cu maxima obiectivitate domeniul analizat;

in cazul publicarii unor studii, sa prezinte caracteristicile de baza ale investitiei, fara a

exemplifica direct un portofoliu specific sau un anumit client;

sa tina seama de caracteristicile de baza ale investitiei si ale portofoliului specific, precum

si de particularitatile clientului la intocmirea rapoartelor de analiza, de selectare, sau la

transmiterea recomandarilor si opiniilor sale care privesc un portofoliu specific sau un anumit client;

sa nu preia, in rapoartele sale, materiale din studiile elaborate si publicate de alti specialisti fara a indica sursa si autorul respectivului material, cu exceptia informatiilor publicate prin rapoarte statistice oficiale;

sa nu faca nici o declaratie care sa induca in eroare clientul, referitoare la serviciile pe care consultantul de investitii le poate presta, la calificarea si calitatile sale profesionale sau la performante nereale ale instrumentelor financiare analizate;

sa nu dea, verbal sau in scris, explicit sau implicit, nici o garantie asupra calitatii sau

profitului investitiei analizate;

sa pastreze confidentialitatea informatiilor referitoare la clientii sai.


Prestarea de servicii de consultanta de investitii exclude acceptarea, prelucrarea, executarea si decontarea ordinelor clientilor date pentru a dobandi sau instraina instrumente financiare sau instrumente financiare derivate, inclusiv detinerea de disponibilitati banesti, de instrumente financiare sau de instrumente financiare derivate in contul clientilor lor, exceptie facand activitatea de consultanta de investitii efectuata cu caracter intamplator sau care nu este prestata cu titlu profesional, sub forma;

opiniilor si recomandarilor facute de juristi, economisti, contabili, ingineri, cadre didactice, in cursul exercitarii profesiei lor;

aprecierilor cu privire la tranzactiile de instrumente financiare facute prin intermediul

mijloacelor mass-media.

Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2022 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact