StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
finante FINANTE

Finante publice, legislatie fiscala, contabilitate, informatii fiscale, asistenta contribuabili, transparenta institutionala, formulare fiscale din domaniul finantelor publice si private (Declaratii fiscale Fise fiscale Situatii financiare Raportari anuale)

StiuCum Home » FINANTE » banci si burse

O metoda performanta de evaluare a riscului de creditare a intreprinderilorO METODA PERFORMANTA DE EVALUARE A RISCULUI DE CREDITARE A INTREPRINDERILOR

Bancile incadreaza agentii economici, care apeleaza la credite intr-o categorie de bonitate, in functie de punctajul obtinut la criteriile cuantificabile, coroborat cu rezultatul analizei criteriilor necuantificabile.

Rezultatul obtinut prin adunarea punctelor acordate fiecarui criteriu cuantificabil, determina clasificarea preliminara, care poate fi mentinuta sau modificata in functie de concluziile analizei criteriilor necuantificabile, determinand astfel standingul financiar al celui care a solicitat creditul.In vederea minimizarii riscului de creditare bancile trebuie sa se asigure ca intreprinderile prezinta garantii suficiente in cazul in care nu pot rambursa creditele contractate.

Iata de ce consideram ca garantia este "plasa de siguranta" a creditorului, respectiv a bancii, in cazul in care debitorul creditat nu poate sa isi onoreze datoria, in intregime si la timp. Exista doua tipuri principale de garantie si anume:

un drept constituit legal, in favoarea creditorului, privind un activ sau mai multe, in posesia sau sub controlul debitorului.

garantie din partea unui tert, in favoarea debitorului, echivalenta cu obligatia legala din partea garantului de a achita sumele cuvenite creditorului, daca debitorul nu reuseste sa onoreze datoria.

In acest context, analistul bancar trebuie sa tina seama, ca prim pas al prudentei, de modul in care se expune banca vis a vis de garantiile aduse de debitorul creditat. Apreciem util tabelul centralizator al riscurilor privind valorificarea garantiilor redat mai jos.[1]

Tabel 1

Centralizator al riscurilor privind valorificarea garantiilor

Evaluare

Controlul

Valoare neta de lichidare


RE

(risc excesiv)

 Dreptul asupra garantiei nu a fost constituit

 Capacitatea de a-si exercita acest drept este serios afectata

 Acoperirea garantiei este sub 50%, adica valoarea garantiei este sub jumatate din valoarea datoriei


RI

(risc inalt)

 Dreptul asupra garantiei nu este sustinut

 Capacitatea de a-si exercita acest drept este indoielnica

 Acoperirea garantiei este intre
50-70%


RM

(risc mediu)

 Exista o certitudine rezonabila privind acest drept

 Exista unele probleme legate de exercitarea dreptului

 Acoperirea garantiei este intre
75-100%


RS

(risc scazut)

Dreptul asupra garantiei este indiscutabil

Capacitatea de a-si exercita dreptul este dincolo de orice indoiala

 Acoperirea garantiei este de peste 100%


Un alt element important al analizei riscului privind debitorul creditat il reprezinta sectorul de activitate economica in care el opereaza. In acest scop se recomanda drept instrument de lucru urmatorul tabel, continand principalele 131f51b riscuri la care se expune banca.[2]

Tabel 2

Model de evaluare a riscurilor functie de dinamica industriei

Evaluare

Mediu industrial

Situatia societatii


RE

(risc excesiv)

 Restrangerea pietei - cu grad mare de ciclicitate si concentrare

 Probleme structurale serioase

Mediu nefavorabil reglarii

 Societatea comerciala intr-o situatie concurentiala grava, din diferite motive

Nici o strategie credibila pentru rezolvarea problemelor

Excluderea societatii comerciale din aliante, ceea ce duce la slabirea pozitiei sale pe piata, dinamica discutabila.


RI

(risc inalt)

Nu exista o crestere a pietei - ciclica si concentrata

Probleme structurale

Inrautatirea capacitatii de reglare a mediului

Slabiciunea societatii comerciale in ceea ce priveste factorii principali de "succes"

Strategie necorespunzatoare pentru rezolvarea problemelor

Aliante care slabesc pozitia societatii comerciale pe piata, dinamica in scadere.


RM

(risc mediu)

Incetinirea cresterii, semn de crestere a ciclicitatii

Aparitia problemelor structurale

Capacitate medie de reglare

O usoara scadere a factorilor principali de "succes"

Strategia se refera numai partial la punctele slabe

Aliantele au un caracter neutru, dinamica moderata


RS

(risc scazut)

Piata in crestere, atractiva

Structura corespunzatoare

Capacitate mare de reglare, nu se prevad modificari

Bine plasata pe piata

Strategia este realista si se refera la partea practica

Aliantele sunt favorabile societatii comerciale, dinamica buna.


De asemenea, un alt aspect important al expunerii bancii fata de un potential debitor creditat, asa cum s-a mai aratat anterior, il reprezinta calitatea managementului acestuia. Legat de aceasta, este recomandat, ca analistul bancii, sa ia in considerare urmatoarele:[3]

Tabel 3

Model de evaluare a riscurilor privind calitatea managementului

Evaluare

Integritate

Competenta

Incredere pe piata


RE

(risc excesiv; inacceptabil)

Nu-si respecta intotdeauna angajamentele

Ofera informatii necorespunzatoare pe care nu se poate pune baza

Nu face nimic pentru mentinerea relatiilor de afaceri

Nu are experienta si calitatile profesionale necesare

Nu are o viziune clara

Organizare necorespunzatoare si incapacitate de influentare

Lipsa sistemelor de control: nu exista o distinctie intre realizarea si supravegherea activitatilor riscante sau nu exista nici un fel de supraveghere

Isi asuma riscuri intr-un mod iresponsabil

Reputatia proasta a condus la pierderea posibilitatilor de creditare

Nu se afla in gratiile guvernului


RI

(risc inalt )

Rareori isi respecta angajamentele

Ofera informatii cu grad redus de credibilitate

Contribuie in mica masura la mentinerea relatiilor de afaceri

Experienta redusa

Are o viziune partiala asupra situatiei firmei

Organizare necorespunzatoare si capacitate redusa de influentare

Sisteme slabe de control

Isi asuma riscuri inutile

Probleme, in ultima

Inrautatirea situatiei pe piata


RM

(risc mediu)

Isi respecta, in general, angajamentele

Ofera , in general, informatii de calitate rezonabila, demne de incredere

Contribuie la mentinerea relatiilor de afaceri

Experienta si calitati profesionale de nivel mediu

O anume viziune, partiala, asupra situatiei

Structura organizatorica adecvata si capacitate medie de influentare

Sistem adecvat de control intern

Isi asuma putine riscuri inutileReputatie de nivel mediu


RS

(risc scazut ; acceptabil)

Isi respecta intotdeauna anga-jamententele

Ofera informatii de calitate, credibile, transparente

Contribuie din plin la mentine-rea relatiilor de afaceri, la progresul firmei

Experienta si calitati profesionale excelente

Vizionar, strategii bine conturate

Structura organizatorica buna si capacitate mare de influ-enta

Control excelent

Nu isi asuma riscuri inutile

O buna reputatie


Fara a diminua importanta aspectelor mai sus mentionate, trebuie recunoscut faptul ca in privinta expunerii la risc a bancii fata de clientul sau creditat, ponderea o reprezinta criteriul financiar.

Din acest motiv, apreciem ca tabloul centralizator al riscurilor, pe care il redam mai jos, este unul din principalele instrumente de control de care analistii bancii trebuie sa faca uz in activitatea lor cotidiana.

Tabel 4

Centralizator al riscurilor privind situatia financiara a clientului

Evaluare

Lichiditate

Rentabilitate

Indatorare


RE

(risc excesiv)

Acoperirea datoriei sub 1

Raport curent sub 0,75

Mult sub media industriei si in curs de deteriorare

Indicatori ai profitului negativi si/sau aflati in curs de deteriorare

Indicatori ai costurilor in crestere

Raportul datorie/activ net peste 5

Proprietarii refuza sa majoreze capitalul social


RI

(risc inalt)

Acoperirea datoriei sub 1

Raport curent 0,75 - 1

Raport de lichiditate sub 0,5

Nivel sub media industriei, tendinta de scadere

Indicatorii profitului sunt probabil negativi, tendinta de a ramine la acest nivel

Indicatorii costurilor sunt mari, dar nu mai cresc

Raportul datorie/activ net intre 3 si 5

Proprietarii nu doresc cresterea capitalului social


RM

(risc moderat)

Acoperirea datoriei peste 1,5

Raport curent peste 1

Raport de lichiditate sub 0,75

Nivel sub media industriei, stabilizat, nu mai scade.

Indicatorii profitului sunt pozitivi,dar sunt sub media industriei sau in curs de deteriorare

Costuri acceptabile, dar inca cu o tendinta de crestere

Raportul datorie/activ net intre 2 si 3

Proprietarii doresc sa investeaca, dar nu mult in capitalul social

Capitalul circulant permanent este finantat prin imprumuturi pe termen scurt


RS

(risc scazut)

Acoperirea datoriei peste 2

Raportul curent mare

Nivel peste media industriei, cu tendinta de mentinere si/sau de crestere

Indicatori ai profitului pozitivi, peste media

industriei, cu tendinta constanta sau de crestere

Costurile se afla sub control

Raportul datorie/activ net sub 2

Proprietarii acorda un sprijin puternic companiei

Structura buna a capitalului, nivele de structura si performanta peste medie.


Performanta economico-financiara finala a imprumutatului, in urma coroborarii criteriilor cuantificabile, de punctaj, cu criteriile de analiza necuantificabile, se va evidentia pe cele cinci categorii de bonitate, stabilite prin normele BNR si anume:

categoria "A" - performantele financiare sunt foarte bune si permit achitarea la scadenta a dobanzii si a ratei. In acelasi timp se prefigureaza mentinerea si in perspectiva a performantelor financiare la un nivel ridicat;

categoria "B" - performantele financiare sunt bune sau foarte bune, dar nu pot mentine acest nivel intr-o perspectiva mai indelungata;

categoria "C" - performantele financiare sunt satisfacatoare, dar au o evidenta tendinta de inrautatire;

categoria "D" - performantele financiare sunt scazute si cu o evidenta ciclicitate, la intervale scurte de timp;

categoria "E" - performantele financiare arata pierderi si exista perspective clare ca nu pot fi platite nici ratele, nici dobanzile.

Dupa parerea noastra in evaluarea standingului financiar al firmei trebuie avut in vedere un sistem de indicatori financiari si nonfinanciari a carui componenta o prezentam in continuare:

a.      situatia neta a patrimoniului (SN)

SN = Total activ - Datorii nerambursate

b. fondul de rulment (FR)

FR = Capitaluri permanente + Active imobilizate

c. nevoia de fond de rulment (NFR)

NFR = Stocuri + Creante - Datorii pe termen scurt

d. trezoreria neta (TN)

TN = FR - NFR

e. indicatori de bonitate - (reflecta capacitatea agentului economic de a-si onora datoriile) si anume:

e.1. lichiditatea - gradul de acoperire a datoriilor (de orice fel) prin activele proprii


- soldurile conturilor:- disponibil in cont la banci (lei, valuta);- casa; -carnete cec cu limita de suma;- mijloace banesti in curs de decontare; - acreditive si alte valori.

- soldurile conturilor:- produse, lucrari, servicii facturate;

- marfuri expediate; - clienti; - debitori; - sume varsate in plus la buget;

- alte creante;

- soldurile conturilor:- actiuni, obligatiuni cumparate de la alte societati; - efecte de comert ce pot fi scontate la banci;

- soldurile conturilor: - materii prime, materiale, obiecte de inventar; - ambalaje, piese de schimb; - produse finite; - marfuri;

- soldurile conturilor: - credite pe termen scurt; - furnizori;

- creditori diversi; - datorii fata de bugetul statului, al asigurarilor sociale; - alte datorii; - cheltuieli privind amortizarile.

Acest indicator trebuie sa fie supraunitar si cat mai mare posibil astfel incat obligatiile agentului economic fata de terti sa poata fi acoperite intr-un grad considerat normal de activele lichide disponibile ale acestuia.

Lichiditatea mai poate fi exprimata si sub alte forme: lichiditate imediata (absoluta si relativa) si lichiditate la o data viitoare. Acestor indicatori le corespund, in ordine urmatoarele formule de calcul:

- lichiditatea imediata in marime absoluta (La)

,

in care:

Apts = active patrimoniale care pot fi transformate intr-un termen scurt in disponibilitati banesti;

S Apts = Total activ - (Total imobilizari + Productie neterminata + semifabricate + Produse finite fara valorificare + Creante fara posibilitati de incasare);

Ppts pasive patrimoniale exigibile pe termen scurt;

S Ppts = Datorii comerciale + Datorii sociale + Datorii fiscale + Datorii salariale + Creditori + Credite bancare pe termen scurt


Lichiditatea imediata este acceptabila daca diferenta este pozitiva si cat mai mare.

- lichiditatea imediata in marime relativa (Li)

Lichiditatea relativa este cu atat mai buna cu cat rezultatul este peste 100 %.

- lichiditatea la o anumita data viitoare (Ld)

in care:

Db = disponibilitati banesti proprii;

I = incasari ce urmeaza a fi realizate pana la finele perioadei analizate (creante certe), la care se adauga incasarile din productie ce urmeaza a fi realizata si vanduta pana la sfarsitul perioadei analizate;

C = credite bancare sau credite comerciale ce se pot obtine pe baza de contracte pana la finele perioadei analizate;

PE = plati exigibile pe perioada analizata.


Indicatorul Ld reflecta capacitatea de plata a agentului economic si este satisfacator in cazul in care rezultatul este peste 100 %.


e.2. solvabilitatea - capacitatea unitatii patrimoniale de a face fata obligatiilor scadente, care pot rezulta din: angajamente anterioare, operatii curente, prelevari obligatorii;


Solvabilitatea este interpretata favorabila in masura in care se apropie de 100 %; banca accepta in general un coeficient de peste 70 %.


f. rentabilitatea = raport intre efectele economice si financiare obtinute (profit, dividende etc.) si eforturile depuse pentru obtinerea lor (activul economic, capitalurile investite, capitalurile proprii)

f.1.


f.2.


f.3.


f.4.


f.5. efectul de parghie al creditului (efectul de levier)

,

unde:

R - rentabilitatea capitalurilor proprii; r - rentabilitatea capitalului permanent; i - rata medie a dobanzii pe piata; D - capitaluri imprumutate;

C - capital propriu.


Numai daca R > r se poate pune problema unui nou imprumut, care poate fi acordat in limita gradului de indatorare.g. gradul de indatorare (indicator de echilibru)

Acest raport trebuie sa fie supraunitar pentru a fi apreciat favorabil.

In aceasta etapa vor fi verificate existenta garantiilor materiale reale si posibilitatile efective de rambursare ale solicitantului.

Pe baza indicatorilor calculati dupa formulele de mai sus se vor acorda calificative firmelor solicitatoare de credit. Este vorba de metoda "credit scoring" care consta in evaluarea creditelor pe baza de punctaj. Exploatarea acestei metode presupune parcurgerea urmatoarelor etape:

identificarea caracteristicilor esentiale ale dosarului de creditare; dintre acestea trebuie selectate maxim zece, datorita gradului relativ scazut de independenta a variabilelor;

ponderarea caracteristicilor selectate;

calcularea punctajului final al creditului prin insumarea punctelor atribuite;

stabilirea categoriei careia ii apartine creditul.

Prezentam in tabelul de mai jos un model care poate fi utilizat de societatile bancare romanesti pentru diagnosticarea din punct de vedere economico-financiar a intreprinderilor solicitante de credite.


Tabel 5

Criterii financiare si nonfinanciare de evaluare a standingului

financiar al clientului creditat

Criteriul luat in calcul

Valori / Categorii

Punctaj

Coeficient de ponderare

Forma de organizare

Regie autonoma

3 pS.C. cu capital de stat

2 p

S.C. cu capital mixt sau privat

2 p

Alti agenti economici

1 p

Sectorul de activitate

Productie industriala si agricola

3 p
Transport,telecomunicatii, aprovizionare

2 p

Alte sectoare

1 p

Pozitia in cadrul ramurii economice

Pozitie primordiala

3 pPozitie medie

2 p

Pozitie nesemnificativa

1 p

Lichiditatea patrimoniala

Sub 100 %

0 pIntre 101 - 150 %

2 p

Peste 150 %

4 p

Rata autonomiei financiare

Sub 30 %

0 pIntre 30 - 70 %

2 p

Peste 70 %

4 p

Situatia economica

Cifra de afaceri medie lunara

Sub 50 milioane

1 pIntre 50 - 500 milioane

2 p

Peste 500 milioane

3 p

Profit brut lunar

Sub 7,5 milioane

1 p
Intre 7,6 - 75 milioane

2 p

Peste 75 milioane

3 p

Rata medie lunara a rentabilitatii financiare

Sub 10 %

1 pIntre 10 - 15 %

2 p

Peste 15 %

3 p

Rotatia activelor circulante

Sub 5 rotatii/an

1 pIntre 5 - 10 rotatii/an

2 p

Peste 10 rotatii/an

4 p

Garantii puse la dispozitia bancii

Depozite in lei/valuta gajate, acreditive4 p
Gajuri, ipoteci

3 p

Bunuri achizitionate din credite

2 p

Cesionarea creantelor

1 p

Sezonalitatea activitatii

Activitate continua

3 pActivitate sezoniera

2 p

Activitate ocazionala

1 p

Dependenta de pietele de aprovizionare si desfacere

Aprovizionarea din tara si desfacerea la export

4 p

Aprovizionarea din import si desfacerea la export

3 p

Aprovizionarea din tara si desfacerea in tara

2 p

Aprovizionarea din import si desfacerea in tara

1 p

Nivelul sprijinului guvernamental

Subventionat

4 p


Nesubventionat

2 p

Calitatea conducerii

Foarte buna

3 pBuna

2 p

Satisfacatoare

1 p

Perspectiva unitatii

Activitate la parametrii internationali

3 pPosibilitatea de restructurare a activitatii

2 p

Fara posibilitate de restructurare

1 p

- un rezultat al exercitiului nefavorabil determina eliminarea posibilitatilor de obtinere a creditului;

** - lipsa garantiei este criteriu eliminatoriu


Dupa intocmirea punctajului firmei conform metodologiei prezentate, creditul solicitat este incadrat intr-o anumita categorie de risc. Aceasta incadrare se bazeaza tocmai pe punctajul final al firmei conform grilei de mai jos.

Tabel 6

Incadrarea creditului bancar pe categorii de risc

Punctajul obtinut prin credit scoring

Categoria de risc in care se incadreaza solicitarea de creditare

Caracterizarea firmei

Sub 25 p

Categoria A - credite performante

Firme cu activitate economica rentabila, care pot rambursa creditele si pot plati dobanzile

Intre 25,1 - 37 p

Categoria B - credite in observatie

Firme cu activitate economica buna in prezent, dar in perspectiva pot sa apara aspecte negative

Intre 37,1 - 49 p

Categoria C - credite substandard

Firme amenintate cu inrautatirea situatiei economice

Intre 49,1 - 61

Categoria D - credite incerte

Firmele in cauza au indicatorii economico-financiari oscilanti intre satisfacator si nesatisfacator

Peste 61 p

Categoria E - credite tip pierdere

Firme care inregistreaza pierderi, iar rambursarea creditului si plata dobanzii sunt incerte


Asadar, modelul propus pune acentul pe analiza dosarului de creditare presupune colectarea si actualizarea tuturor informatiilor referitoare la responsabilitatea financiara a debitorului, determinarea scopului real al contractarii imprumutului, identificarea riscurilor cu care se poate confrunta debitorul si estimarea seriozitatii si implicarii debitorului in respectarea angajamentelor asumate fata de banca.


Dupa parerea noastra, principalele slabiciuni in gestiunea riscului de creditare ce se intalnesc frecvent in prezent provin tocmai dintr-o selectie defectuoasa a cererilor de creditare. Acest risc de selectie improprie a dosarelor poate fi minimizat prin:

rigoare in ce priveste continutul dosarelor;

apreciere interna profesionala, pe baze unitare, a calitatii

clientilor (prin punctaj);

o dubla avizare a deciziei de creditare;

stabilirea unei marje corespunzatoare a dobanzii percepute

functie de riscul asumat.Bibliografie

BasnoC., Dardac N., Riscuri bancare.Cerinte prudentiale.Monitorizare.

Editura. Didactica si Pedagogica Bucuresti. R.A. 1999

2.- Batrincea, I., Diagnostic si evaluare. Editura Risoprint Cluj-Napoca. 2003.

Brendea, C., Zamfirescu M., Daeanu V., Ghita M., Riscul si

performanta creditului bancar in Romania, CNI "CORESI" Bucuresti,

2001

Nitu I., Managementul riscului bancar, Ed. Expert, Bucuresti, 2000.

5.- Rotaru C.-, Managementul performantei bancare, Ed. Expert, 2001

Trenca, I., Metode si tehnici bancare. Editura Casa Cartii de Stiinta

Cluj-Napoca. 2002.

Trenca, I., Preformante si riscuri bancare Facultatea de Stiinte Economice si

Gestiunea Afacerilor Cluj-Napoca (notite de curs, masterat SIFC)
Ioan Trenca, Preformante si riscuri bancare (notite de curs, masterat SIFC) Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor Cluj-Napoca. 2003/2004.

Ioan Trenca, ibidem.

Ioan Trenca, ibidem.

Ioan Trenca ibidem.

Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2023 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact