StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Libertate financiara
finante FINANTE

Finante publice, legislatie fiscala, contabilitate, informatii fiscale, asistenta contribuabili, transparenta institutionala, formulare fiscale din domaniul finantelor publice si private (Declaratii fiscale Fise fiscale Situatii financiare Raportari anuale)

StiuCum Home » finante » finantele intreprinderilor » Finantele sl activitatea financiara a intreprinderii

Conceptul privind finantele intreprinderii ; perfectionarea sl rolul acestor finanteProcese de formare, repartizare si utilizare a fondurilor au loc nu numai la nivelul statului ca autoritate publica, ci si in intreprinderi, organisme bancare si financiare, de asigurari sociale si de bunuri etc.
Finantele intreprinderilor reprezinta veriga primara, de baza, a intregului sistem financiar si de credit, aceasta afirmatie bazandu-se pe faptul ca majoritatea fondurilor banesti, ce se formeaza la diferite nivele, isi au izrul in veniturile create in celulele de baza ale economiei nationale. De trainicia acestor finante depinde in cea mai mare masura soliditatea celorlalte subsisteme financiare.
V


iata economico-financiara a unei intreprinderi nu poate fi conceputa in afara mediului in care functioneaza si elueaza ; din acest mediu intreprinderea isi colecteaza resursele si tot in cadrul lui efectueaza plati, restituiri de fonduri etc.
Fenomenul financiar se naste din relatiile pe care intreprinderea le are cu toti agentii economici si financiari, cu statul si alte organisme.Intreprinderea este o combinatie de factori materiali (capital economic) cu factori umani, un agent economic, o entitate, un centru de decizie, care elueaza intr-un mediu complex, format din patru universuri interdependente si anume :
1. universul economic ;


2. universul financiar ;
3. universul social ;


4. universul statal.
Ca agent economic, intreprinderea intra in relatii cu alti agenti pe care ii intalneste pe diferite piete in care se schimba bunuri si servicii pe baza de moneda. Cantitatile de marfuri oferite si solicitate, precum si preturile sunt variabile, ceea ce influenteaza echilibrul, astfel ca intreprinderea este supusa unor legi economice.
Aceste schimburi dau nastere universului financiar, care apare simultan, ca o contraparte a universului economic si ca un univers autonom, organizat pe pietele sale proprii, prin care se schimba active financiare si moneda.
Agentii economici si financiari ce se intalnesc pe diferite piete si intre care apar variate raporturi, constituie contextul social in care functioneaza si elueaza intreprinderea. Acesti agenti pot fi grupati, in functie de piete, in urmatoarele grupe principale :
-■ furnizori, pe care intreprinderea ii intalneste pe piata de materii prime si servicii;
- clienti, pe care intreprinderea ii intalneste pe piata de produse si servicii ;
- salariati si conducatori, pe care intreprinderea ii gaseste pe piata muncii ;
- actionari sau asociati, impnimutafori si intermediari financiari, pe care intreprinderea ii gaseste pe piata financiara etc. intre intreprindere, pe de o parte si diferitele persoane fizice si juridice, pe de alta parte, se nasc, asa cum s-a mai aratat, variate raporturi, Care vizeaza cumparari si vanzari de marfuri si servicii, angajari si plata drepturilor de personal, formarea capitalurilor proprii si imprumutate. De asemenea, intreprinderea are raporturi cu :
1) diferite organe statale, care se concretizeaza in plata impozitelor si taxelor sau primirea de subventii si alocatii de la bugetul statului ;
2) societati de asigurare, catre care intreprinderea achita prime de asigurare si de la care va beneficia, in anumite situatii, de plata unor desubiri ;
3) organe de asigurari sociale, fata de care intreprinderea are obligatii privind formarea unor fonduri necesare asigurarii conditiilor de trai in conformitate cu legislatia in vigoare.
Totalitatea raporturilor generate de formarea, repartizarea si utilizarea fondurilor banesti necesare realizarii variatelor activitati economice, sociale, culturale etc. la nivel de intreprindere reprezinta esenta finantelor acesteia.
Finantele intreprinderii, desi isi gasesc sediul in sfera repartitiei, au o puternica influenta asupra productiei, circulatiei si consumului.In suprastructural, finantele intreprinderii se prezinta ca o ramura a stiintei financiare, care analizeaza mecanismele si metodele de procurare si gestionare a resurselor financiare, izarele si destinatia acestor resurse, in vederea satisfacerii diferitelor nei si obtinerea unor profituri cat mai mari.Intr-o intreprindere se pot crea numeroase fonduri intre care : fondul pentru investitii in active fixe, fondul de rulment, fondul de rezerva, fondul de cercetare stiintifica, fonduri pentru act


iuni sociale, culturale si sportive, fonduri pentru recalificare, premiere si participarea salariatilor la profit etc.
Izarele acestor fonduri pot sa difere de la caz la caz, cu mentiunea ca, pentru anumite activitati, intreprinderea poate apela si la resurse imprumutate.
Principalele metode utilizate in colectarea fondurilor sunt: aportul asociatilor sau actionarilor, autofinantarea, creditarea si finantarea bugetara. Aceste metode si izare de constituire a fondurilor variaza intr-o anumita masura in functie de formele pe care le imbraca intreprinderile si proprietatea asupra lor. Astfel, m intalni unele particularitati in finantele regiilor autonome, societatilor comerciale, cooperativelor si asociatiilor cooperatiste, societatilor mixte etc.
Tinand cont de stadiul actual de dezltare a tarii noastre, de tranzitia la economia de piata, se impune a se lua masuri de perfectionare a finantelor intreprinderilor, intre care :
- continuarea inlaturarii caracterului centralizat al finantelor, instituirea de noi parghii financiare si renuntarea la unele vechi :
- imbunatatirea mecanismelor de formare si gestionare a capitalurilor, a metodelor de previziune si prognoza financiara si accelerarea circuitului fondurilor ;
- folosirea unor metodologii adecvate si realiste de silire a necesarului de fonduri, a rezultatelor si de analiza financiara ;
- stimularea sau ingradirea de catre stat prin politica de impozite, taxe si subventii a unor activitati si reorientarea altora ;
- imbunatatirea modului de acordare, garantare si restituire a creditelor si cresterea rolului acestora si a dobanzilor in derularea activitatii economice ;
- aplicarea unor metode de amortizare in raport cu cerintele progresului tehnic;
- inlaturarea blocajelor financiare intre intreprinderi, imbunatatirea si simplificarea decontarilor si instituirea unor forme rapide de plata a marfurilor si serviciilor etc.
Alaturi de celelalte subsisteme financiare, finantele intreprinderii trebuie sa-si aduca contributia la edificarea noii economii de piata, la dezltarea proprietatii private, la buna administrare si gestionare a patrimoniului, la asigurarea unui circuit normal si eficient al capitalului, la armonizarea diferitelor categorii de interese printr-o rationala repartizare a profitului, la tehnologizarea si promovarea progresului tehnic si stiintific, la sporirea nivelului calitativ al produselor si cresterea eficientei, spre a ne putea incadra in circuitul mondial al bunurilor, a deveni competitivi pe piata externa si a intra in randurile tarilor civilizate.In dezltarea economiei, in etapa actuala apar numeroase bariere, pentru inlaturarea carora este necesara cresterea rolului finantelor intreprinderilor, intre aceste obstacole mentionam :
- dezechilibrele grave intre sferele reproductiei si ramurile economiei nationale ;
- penuria de produse si criza profunda care domina toate sectoarele de activitate ;
- nivelul scazut al productiei, al organizarii acesteia si a muncii, al eficientei economice ;
- lipsa de materii prime si energie, de tehnica moderna si valuta ;
- izolarea fata de lumea civilizata cu un grad inalt de dezltare ;
- secatuirea resurselor tarii prin exploatarea irationala a acestora ;


- subdezltarea agriculturii si a sectorului tertiar etc.
Finantele intreprinderilor r trebui sa contribuie la buna functionare a mecanismelor economiei de piata, la dezltarea economica si sociala a tarii.Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2023 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact

Despre finantele sl activitatea financiara a intreprinderii

Functiile sl organizarea finantelor in economia de piata
Continutul finantelor private
Modelul de piata al rentabilitatii si riscului valorilor mobiliare
Modelul de evaluare a activelor financiare (capm) si modelul de arbitraj (apt)
Teoria optiunilor: fundamentele unei optiuni
Teoria optiunilor: utilizarea si evaluarea optiunilor
Decizia de investitii in mediu cert
Intreprinderea, ca un portofoliu de investitii
Selectionarea proiectelor de investitii probabiliste cu ajutorul capm
Decizia de finantare
Politica de dividend
Influenta structurii capitalurilor asupra valorii intreprinderii
Evaluarea patrimoniala si financiara a intreprinderii
Evaluarea mixta a intreprinderii
Analiza rezultatelor intreprinderii
Tabloul de finantare
Diagnosticul financiar al rentabilitatii si al riscului intreprinderii
Necesitatile de finantare a activitatii intreprinderii
Bugetele intreprinderii
Bugetul vanzarilor
Bugetul productiei
Bugetele liniare si neliniare ale exploatarii
Previziunea trezoreriei
Determinarea necesarului de finantare a ciclului de exploatare (nfce)
Finantarea ciclului de exploatare
Costul creditelor de trezorerie si costul creditelor de scont
Teoria pietelor financiare
Politica de investitii
Politica de finantare si de dividend
Evaluarea intreprinderilor
Analiza financiara
Gestiunea financiara pe termen scurt
Gestiunea financiara pe termen lung
Planificarea financiara
Necesitatea, continutul economic sl functiile finantelor romaniei
Finantele sl activitatea financiara a intreprinderii
Sistemul financiar-bancar
Investitiile intreprinderii, finantarea sl amortizarea lor
Gestiunea activelor s! pasivelor circulante
Bugetul de venituri sl cheltuieli al intreprinderii
Veniturile, cheltuielile si profitul agentilor economici din industrie
Mecanismul financiar al romaniei
Politica financiara a firmei
Capitalurile intreprinderii
Veniturile bugetare ale romaniei din impozitele directe
Imprumuturile de stat
Bugetul de stat
Cheltuieli bugetare ale romaniei
Asigurarile sociale de stat
Asigurarile de bunuri, persoane sl raspundere civila
Atragerea economiilor banesti ale populatiei la casa de economii sl consemnatiuni
Datoria publica externa


lupa cautareCAUTA IN SITE