StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Lumea poate si a ta
finante FINANTE

Finante publice, legislatie fiscala, contabilitate, informatii fiscale, asistenta contribuabili, transparenta institutionala, formulare fiscale din domaniul finantelor publice si private (Declaratii fiscale Fise fiscale Situatii financiare Raportari anuale)

StiuCum Home » finante » finantele intreprinderilor » Finantele sl activitatea financiara a intreprinderii

Factori de organizare a finantelor intreprinderii



Finantele intreprinderii nu au caracter static ci dinamic, dezvoltandu se in. raport cu schimbarile din viata economica si sociala, fiind astfel necesar sa fie supuse unor procese de organizare si perfectionare in conformitate cu cerintele legilor economice si a unor factori care actioneaza direct sau indirect asupra lor. Organizarea finantelor intreprinderii trebuie sa tina seama de legitatile economice, de mediul in care functioneaza si evolueaza intreprinderea, adica de unirsul economic financiar, social si statal din care aceasta isi formeaza fondurile si in care se folosesc ele, de pietele de materii prime, produse si servicii, de piata muncii si piata financiara etc.
Fiecare intreprindere trebuie sa-si elaboreze programe economice si financiare, bugete generale si speciale, luand in consideratie potentialul material, uman si financiar, cerintele legilor cererii si ofertei, ale concurentei, modul in care evolueaza piata, acestea constituind criterii realiste si fundamentale de organizare a fondurilor si asigurare a lichiditatii, renilitatii, eficientei. Finantele intreprinderii in economia de piata au, prin urmare, un pronuntat caracter organizat, ceea ce se reflecta cu precadere in modul de fundamentare a bugetelor de nituri si cheltuieli, bugete care iau in consideratie si asigura strategiile de functionare si dezvoltare ale firmei in raport cu piata si conjunctura economica si sociala.-
Bugetele au un rol insemnat in functionarea si dezvoltarea firmelor, in descoperirea si mobilizarea rezerlor interne, in colectarea resurselor financiare, in aplicarea unui regim ser de economii, introducerea progresului tehnic si asigurarea unui circuit normal capitalului, realizarea indicatorilor cantitativi si calitativi din programele economice si realizarea unor concordante intre acestia si indicatorii financiari. Bugetele ca factor de orga-rr.zare a finantelor trebuie sa asigure o anumita ordine si disciplina in activitatea economica si financiara, respectarea cadrului legal de desfasurare a raporturilor financiare, crearea unei baze puternice de resurse financiare in derea realizarii obiectivului intreprinderi".
Alt factor de insemnatate deoselrta in organizarea finantelor intreprinderii este forma de propritlate, in functie de care apar deosebiri in sursele si metodele de constituire a fondarilor, in repartizarea profitului, in raporturile financiare cu statul etc.
Particularitatile procesului de productie in functie de obiectul de activitate din diferite ramuri ale economiei nationale reprezinta, de asemenea, un factor de influenta asupra organizarii finantelor intreprinderii. Actiunea acestui factor decurge din conexiunile dintre latura economica si cea financiara a proceselor si fenomenelor. Specificul procesului de productie, obiectul de activitate din diferite ramuri ale economiei, isi pun amprenta asupra structurii concrete a capitalului fix si circulant, asupra ponderii izvoarelor de finantare a activitatii, asupra vitezei de rotatie a capitalului, asupra metodologiei concrete de previziune financiara, asupra variatiei necesarului de fonduri in cursul anului si chiar asupra repartizarii rezultatelor si a categoriilor de fonduri ce se formeaza in financiar. Se cuvine a se arata in acest sens, de exemplu, ca in agricultura finantele si activitatea financiara a intreprinderilor suporta influenta din partea caracterului sezonier al procesului de productie etc. sau in alta ramura a economiei si anume in transporturi, finantele si activitatea financiara sunt influentate de obiectul de activitate care consta in deplasarea marfurilor si calatorilor in spatiu.Intr-o economie de piata, intreprinderile sunt organizate si functioneaza pe baza metodei gestiunii si autonomiei financiare, ceea ce inseamna, intre altele, ca cheltuielile sunt puse in dependenta directa fata de niturile ce se realizeaza. Cel putin teoretic, dar si practic, pot exista unele unitati a caror activitate sa fie organizata in regim bugetar. Daca la unitatile organizate pe gestiune si autonomie financiara cheltuielile se acopera din niturile proprii, la cele organizate in regim bugetar cheltuielile sunt acoperite din resursele bugetului de stat. De aici tragem concluzia ca asupra finantelor si activitatii financiare isi pune amprenta si metoda de conducere, de administrare, sau gospodarire a unitatilor. intre aceste doua categorii de unitati apar insa mult mai numeroase deosebiri pe care nu este cazul sa le reliefam.
Organizarea financiara mai sufera si influenta determinata de delimitarea fondurilor proprii de cele imprumutate, ca urmare a caracteristicilor pe care le au acestea.In unele tari, ca efect al delimitarii activitatii curente de productie de cea de institii, organizarea financiara trebuie sa tina seama si de aceasta caracteristica.




Politica de confidentialitate



Copyright © 2010- 2023 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact

Despre finantele sl activitatea financiara a intreprinderii

Functiile sl organizarea finantelor in economia de piata
Continutul finantelor private
Modelul de piata al rentabilitatii si riscului valorilor mobiliare
Modelul de evaluare a activelor financiare (capm) si modelul de arbitraj (apt)
Teoria optiunilor: fundamentele unei optiuni
Teoria optiunilor: utilizarea si evaluarea optiunilor
Decizia de investitii in mediu cert
Intreprinderea, ca un portofoliu de investitii
Selectionarea proiectelor de investitii probabiliste cu ajutorul capm
Decizia de finantare
Politica de dividend
Influenta structurii capitalurilor asupra valorii intreprinderii
Evaluarea patrimoniala si financiara a intreprinderii
Evaluarea mixta a intreprinderii
Analiza rezultatelor intreprinderii
Tabloul de finantare
Diagnosticul financiar al rentabilitatii si al riscului intreprinderii
Necesitatile de finantare a activitatii intreprinderii
Bugetele intreprinderii
Bugetul vanzarilor
Bugetul productiei
Bugetele liniare si neliniare ale exploatarii
Previziunea trezoreriei
Determinarea necesarului de finantare a ciclului de exploatare (nfce)
Finantarea ciclului de exploatare
Costul creditelor de trezorerie si costul creditelor de scont
Teoria pietelor financiare
Politica de investitii
Politica de finantare si de dividend
Evaluarea intreprinderilor
Analiza financiara
Gestiunea financiara pe termen scurt
Gestiunea financiara pe termen lung
Planificarea financiara
Necesitatea, continutul economic sl functiile finantelor romaniei
Finantele sl activitatea financiara a intreprinderii
Sistemul financiar-bancar
Investitiile intreprinderii, finantarea sl amortizarea lor
Gestiunea activelor s! pasivelor circulante
Bugetul de venituri sl cheltuieli al intreprinderii
Veniturile, cheltuielile si profitul agentilor economici din industrie
Mecanismul financiar al romaniei
Politica financiara a firmei
Capitalurile intreprinderii
Veniturile bugetare ale romaniei din impozitele directe
Imprumuturile de stat
Bugetul de stat
Cheltuieli bugetare ale romaniei
Asigurarile sociale de stat
Asigurarile de bunuri, persoane sl raspundere civila
Atragerea economiilor banesti ale populatiei la casa de economii sl consemnatiuni
Datoria publica externa














lupa cautareCAUTA IN SITE