StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Lumea poate si a ta
finante FINANTE

Finante publice, legislatie fiscala, contabilitate, informatii fiscale, asistenta contribuabili, transparenta institutionala, formulare fiscale din domaniul finantelor publice si private (Declaratii fiscale Fise fiscale Situatii financiare Raportari anuale)

StiuCum Home » finante » finantele intreprinderilor » Finantele sl activitatea financiara a intreprinderii

Functia financiara a intreprinderii sl unele principii de organizare a activitatii financiareFunctia financiara a intreprinderii rezulta din convergenta unor factori de ordin teoretic si practic, structural si conjunctural. Dezvoltarea tehnicilor de management si a teoriei financiare a permis finantelor intreprinderii sa depaseasca cadrul conil si juridic traditional. in prezent, functia financiara dispune de o doctrina coerenta, iar politica financiara se sprijina pe concepte specifice. Dezvoltarea intreprinderilor a impus mobilizarea de capitaluri foarte mari, iar diminuarea lichiditatii, ca efect al investitiilor, ridica cu mai multa acuitate rezolvarea unor probleme de gestiune a tre


zoreriei. Rolul trezoreriei iese in edenta si mai mult in perioade de slabire a pietei financiare, de reducere a autofinantarii si de crestere a inflatiei, de limitare a creditului si de crestere a ratei dobanzilor etc. Analiza conila traditionala este completata tot mai mult cu ceea ce se face in tarile cu economie de piata dezvoltata pe baza elului de finantare, document de informare ce a devenit obligatoriu.
Functia financiara este integrata in cea de conducere generala, conilitatea furnizandui numeroase informatii. Finantele intreprinderii raman totodata strans legate de cadrul juridic in care se inscriu relatiile de putere.
Functia financiara are un rol operational, un rol functional si altul politie.
Rolul operational implica luarea unor decizii, in special, de colectare a capitalurilor, fara de care intreprinderea nu se poate constitui si functiona. Acest rol zeaza asigurarea fluxurilor financiare in stransa legatura cu mediul inconjurator. Domeniul operational cuprinde incasarea creantelor asupra clientilor si plata furnizorilor, gestiunea trezoreriei si negocierea creditelor bancare, relatiile cu organismele financiare si realizarea operatiunilor de imprumut etc.
Rolul functional consta in participarea la tratarea si difuzarea informatiilor necesare gestiunii intreprinderii si acordarea de asistenta de specialitate celorlalte functii ale acesteia.
Rolul politic consta in integrarea constrangerilor externe sociale, economice, financiare si politice care apasa asupra intreprinderii si de care depinde cresterea si autonomia acesteia.
Actitatea intreprinderii poate fi redata prin urmatoarele trei functii.:


' functia de productie ;
' functia de comercializare ;


' functia financiara.
Aceste functii se coreleaza intre ele, iar toate la un loc au legaturi cu mediul din jur prin fluxuri fizice si financiare. Astfel, sectorul de productie, prin intermediul celui de aprozionare, procura de la furnizori (mediul din jur) materii prime si materiale pe care le transforma in produse finite. Materiile prime si materialele se procura pe baza resurselor financiare alocate de sectorul financiar. La randul sau, sectorul de comercializare primeste de ia sectorul de productie produsele finite pe care trebuie sa Ie vanda pe piata (mediul din jur), ceea ce se realizeaza cu ajutorul unor resurse financiare puse la dispozitie tot de catre sectorul financiar. Sectorul financiar, dupa cum se observa, alimenteaza cu sume de bani celelalte sectoare si isi formeaza resursele financiare din vanzarea produselor si de pe piata monetara si financiara (mediul din jur).
Importanta functiei financiare, care reprezinta motorul indispensabil al actitatilor industriale si comerciale, nodul lor central, cu precizarea ca orice defectiune a acesteia poate pune in pericol intreprinderea in ansamblul sau, repercutandu-se totodata si asupra mediului din jur. Din cele de mai sus, se poate trage concluzia ca abilitatea intreprinderii depinde de organizarea unui bun timent financiar.
Aceasta functie majora transpusa in practica reprezinta de fapt gestiunea financiara, care asa cum s-a mai aratat are ca scop esential asigurarea in mod regulat cu fonduri a intreprinderii si controlul renilitatii operatiunilor, carora le sunt afectate resursele financiare.
Functiunea financiara furnizeaza si mentine resursele de capital, oferind conducerii intreprinderii un sistem de indicatori proprii de urmarire si control, care contribuie la orientarea tuturor actitatilor.
Functiunea financiara implica efectuarea a doua categorii de actitati :
' actitati cu efecte directe asupra capitalului (emiterea de actiuni
si obligatiuni, contractarea de credite si rambursarea lor, incasari si plati etc.) ;
' actitati cu efecte indirecte asupra capitalului (lucrari de conilitate, analiza si control), care au insa un rol hotarator in conducerea intreprinderii, directivand celelalte functiuni ale firmelor.
Delimitarea acestor categorii de actitati reprezinta un principiu al organizarii financiare, care impune existenta a doua resorturi financiare si anume : unul de trezorerie si altul de analiza si control. Aceasta structurare in timente profilate se poate realiza in intreprinderi mai mari unde se justifica din punct de vedere al eficientei.
Alt principiu de organizare financiara consta in demarcarea neta a lucrarilor de preziune de cele de executie, ceea ce reclama ca aceste categorii de actitati sa se desfasoare in timente, diferite. O sarcina principala a functiunii financiare consta in apararea patrimoniului intreprinderi


i, ceea ce impune o anumita diziune a muncii intre timente si posturi, incat o singura persoana sa nu detina controlul complet si exclusiv asupra unei tranzactii; aceasta diziune a muncii reprezinta un principiu de baza al organizarii financiare. in elucidarea acestui principiu pot fi date numeroase exemple, intre care :
' conturile trebuie sa fie verificate si confirmate de alte persoane decat cele care gestioneaza depozitele bancare si efectueaza plati;
' salariile sa fie platite de catre persoane care nu au legatura cu intocmirea statelor de plata ;
' edenta stocurilor sa fie intocmita de persoane complet diferite ele cele care intocmesc facturile sau azele de expeditie catre beneficiari sau care. receptioneaza produsele si materialele.
Actitatea financiara trebuie structurata in asa fel incat sa asigure, in principal, urmatoarele :
' conditii optime pentru efectuarea verificarilor prind integritatea patrimoniului ;
' informarea completa si corecta a conducerii asupra neregulilor;
' observarea la timp a tendintelor noi in derularea fenomenelor si pregatirea deciziilor favorabile pentru itor.
Actitatea financiara are menirea sa satisfaca cerintele functiei financiare si cuprinde numeroase' aspecte cu prire la preziune si executie, analiza, control si coordonare.Intre actitatile financiare mai importante mentionam :
' elaborarea si executarea bugetului de venituri si cheltuieli si a altor uri financiare pe termen lung, mediu si scurt;
' efectuarea de studii si analize prind formarea, alocarea si utilizarea capitalurilor ;
' asigurarea efectiva a resurselor financiare necesare ciclurilor de exploatare si investitii si selectarea lor in functie de costuri ;


' silirea de preturi si tarife ;
' dimensionarea optima a stocurilor si urmarirea lor ;
' luarea de masuri pentru asigurarea lichiditatii, solvabilitatii, echilibrului financiar, renilitatii si etarea ; iscurilor ;
. ' efectuarea de analize curent' sl a actiunilor de control financiar;
' organizarea tuturor operatiilor banesti de. incasari si plati etc.
In unitatile, economice se organizeaza si functioneaza un timent care poate in. in functie de marimea intreprinderii, o directie, un serciu sau birou. Actitatea financiara este organizata pe resorturi cum sunt: preziune financiara, decontari si ordonantari de acte de incasari si plati, salarizare, casierie, preturi si tarife, analize si control financiar intern etc.
Resortul de preziune financiara intocmeste bugetul de venituri si cheltuieli, contracteaza credite, fundamenteaza decizii, asigura informatii prind realizarea indicatorilor financiari, exercita unele actiuni de control, urmareste modul de executare a bugetului, prene imobilizarile de fonduri, dimensioneaza nivelul fondurilor si stocurilor, asigura formarea fondurilor proprii si imprumutate etc.
Resortul decontarilor se ocupa cu efectuarea de lucrari prind operatiile banesti ce insotesc realizarea programelor economice si a bugetului, cum sunt: intocmirea si ordonantarea documentelor de incasari si plati in numerar si rament, tinerea edentei mijloacelor banesti, organizarea si controlul incasarilor si platilor prind drepturile si obligatiile intreprinderii. Acest resort intretine relatii permanente cu banca, asigura capacitatea de plata si respectarea tuturor obligatiilor banesti, tine edenta avansurilor spre decontare, a debitorilor, imputatiilor, pastreaza si gestioneaza cecurile, timbrele etc.
Resortul salarizare indeplineste atributii de constituire a resurselor banesti cu prire la drepturile de personal, calculeaza avansul chenzinal, drepturile lunare si alte drepturi banesti, intocmeste statele de plata a salariilor, efectueaza controlul asupra drepturilor de personal, sileste retinerile din salarii si volumul obligatiilor fiscale ale salariatilor etc.
Resortul casierie gestioneaza numerarul, efectueaza incasari si plati, tine registrul de casa si edente, ridica numerarul de la banca si ii asigura acestuia pastrarea si siguranta etc.
Resortul preturi si tarife calculeaza preturi si tarife, face analize prind evolutia acestora si a costurilor etc.
Resortul analize si control financiar intern efectueaza analize economico-financiare si actiuni de control financiar si gestionar de fond prind gospodarirea resurselor materiale si banesti.
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact

Despre finantele sl activitatea financiara a intreprinderii

Functiile sl organizarea finantelor in economia de piata
Continutul finantelor private
Modelul de piata al rentabilitatii si riscului valorilor mobiliare
Modelul de evaluare a activelor financiare (capm) si modelul de arbitraj (apt)
Teoria optiunilor: fundamentele unei optiuni
Teoria optiunilor: utilizarea si evaluarea optiunilor
Decizia de investitii in mediu cert
Intreprinderea, ca un portofoliu de investitii
Selectionarea proiectelor de investitii probabiliste cu ajutorul capm
Decizia de finantare
Politica de dividend
Influenta structurii capitalurilor asupra valorii intreprinderii
Evaluarea patrimoniala si financiara a intreprinderii
Evaluarea mixta a intreprinderii
Analiza rezultatelor intreprinderii
Tabloul de finantare
Diagnosticul financiar al rentabilitatii si al riscului intreprinderii
Necesitatile de finantare a activitatii intreprinderii
Bugetele intreprinderii
Bugetul vanzarilor
Bugetul productiei
Bugetele liniare si neliniare ale exploatarii
Previziunea trezoreriei
Determinarea necesarului de finantare a ciclului de exploatare (nfce)
Finantarea ciclului de exploatare
Costul creditelor de trezorerie si costul creditelor de scont
Teoria pietelor financiare
Politica de investitii
Politica de finantare si de dividend
Evaluarea intreprinderilor
Analiza financiara
Gestiunea financiara pe termen scurt
Gestiunea financiara pe termen lung
Planificarea financiara
Necesitatea, continutul economic sl functiile finantelor romaniei
Finantele sl activitatea financiara a intreprinderii
Sistemul financiar-bancar
Investitiile intreprinderii, finantarea sl amortizarea lor
Gestiunea activelor s! pasivelor circulante
Bugetul de venituri sl cheltuieli al intreprinderii
Veniturile, cheltuielile si profitul agentilor economici din industrie
Mecanismul financiar al romaniei
Politica financiara a firmei
Capitalurile intreprinderii
Veniturile bugetare ale romaniei din impozitele directe
Imprumuturile de stat
Bugetul de stat
Cheltuieli bugetare ale romaniei
Asigurarile sociale de stat
Asigurarile de bunuri, persoane sl raspundere civila
Atragerea economiilor banesti ale populatiei la casa de economii sl consemnatiuni
Datoria publica externa


lupa cautareCAUTA IN SITE