StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
management MANAGEMENT

Termenul Management a fost definit de catre Mary Follet prin expresia "arta de a infaptui ceva impreuna cu alti oameni". Diferite informatii care te vor ajuta din domeniul managerial: Managementul Performantei, Functii ale managementului, in cariera, financiar.

StiuCum Home » MANAGEMENT » management public

Managementul functiei publice

MANAGEMENTUL FUNCTIEI PUBLICE


Potrivit prevederilor art.2 alin.1 din Legea nr.188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicata in temeiul art.26 din Legea nr.161/2003, functia publica reprezinta ansamblul atributiilor si responsabilitatilor stabilite in temeiul legii, in scopul realizarii prerogativelor de putere publica, de catre administratia publica centrala si locala.


Trasaturi ale functiei publice

-orice functie publica este o totalitate de atributii din cele ce formeaza competenta cu care este dotat un serviciu public (institutie sau autoritate publica), in vederea infaptuirii sarcinilor acestuia de organizare a executarii si de executare in concret a legii in regim de putere publica;-atributiile care formeaza continutul functiei public 414h73e e trebuie sa aiba un caracter legal, sa fie prevazute pentru fiecare functie publica prin lege sau prin acte emise in baza si in executarea legii (sa fie, asadar, expresia legii);

-competenta, atributiile ce constituie continut7ul functiei lpublice nu pot fi stabilite printr-un contract, ci doar prin lege sau prin acte emise pe baza si in executarea legii, dat fiind ca prin functia publica, folosindu-se prerogative de putere publica, se realizeaza interese generale, ce nu pot fi negociate intre subiectele raportului de functie publica;

-atributiile corespunzatoare functiilor publice se stabilesc in raport cu sarcinile specifice, de specialitate, pe care fiecare serviciu public le exercita;

-prin exercitarea functiei publice trebuie sa se contribuie la realizarea puterii pu blice, fie printr-o forma directa, in cazul functiilor de decizie, care presupune emiterea actelor juridice de autoritate, fie intr-o forma indirecta, prin actiunea de pregatire, executare si control, strans legate sau in legatura cu exercitiul autoritatii publice;

-functiile publice sunt create pentru a da satisfactie intereselor generale, iar nu in mod direct intereselor individuale;

-functia publica exista inainte de a fi numit pe postul respectiv viitorul functionar public, neputandu-se pune problema declansarii con cursului doar pe ideea ca functia publica respectiva urmeaza a se infiinta;

-functia publica are un caracter continuu, in sensul ca este creata pentru a da satisfactie intereselor generale lpe toata perioada existentei lor;

-functia publica are un caracter obligatoriu, in sensul ca drepturile si obligatiile care ii alcatuiesc continutul, trebuie exercitate existand o indatorire in acest sens si nu o facultate de genul dreptului subiectiv, conferit persoanelor fizice sau juridice si fata de care exista latitudinea de a intra sau nu, dupa propria vointa, in raporturi juridice, conform interesului propriu;

-prin exercitiul efectiv al functiei se realizeaza competenta autoritatii sau institutiei publice, conform atributiilor de specialitate legal stabilite;

-fondurile pentru finantarea functiilor publice sunt asigurate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale si, eventual, inamovibilitatea (dreptul la cariera):

-functiile publice au reglementate drepturile si obligatiile, raspunderea, incompatibilitatile.


Functionarul public


Este cetateanul numit in conditiile legii, intr-o functie publica, in serviciuil unei autoritati publice centrale sau locale sau, dupa caz, intr-o institutie publica, aflata sub autoritatea organelor centrale ale administratiei publice sau a consiliilor judetene sau locale.

Rezulta urmatoarele elemente ale functionarului public:

-functionarul public roman poate fi cetateanul roman cu domiciliul in tara, pentru ca, potrivit dispozitiilor art.16 pct.3 din Constitutie, functiile si demnitatile pub lice, civile sau militare, pot fi ocupate de persoanele care au cetatenia romana si domiciliul in tara;

-functionarul public este doar cetateanul numit intr-o functie publica vacanta, din cadrul unui serviciu public, nu si cel ales;

-numirea functionarului public are loc in conditiile legii, ceea ce presupune ca cel numit trebuie sa indeplineasca toate conditiile generale si speciale, prevazute de lege pentru accesul la ocuparea unei functii publice;

-numirea in functia publica trebuie facuta pe o perioada nedeterminata, fiindca acest element asigura functionarului public stabilitate in functie si, eventual, exercitarea si ocuparea functiei intr-un stat special, expresia situatiei juridi ce a acestuia;

-functionarul public isi exercita sarcinile in vederea realizarii competentei, a atributiilor specifice serviciului public respectiv;

-fiind vorba de servicii publice, functiile public e sunt alimentate din fonduri publice si, prin urmare, functionarii publici sunt salarizati din fonduri publice, de la bugetul de stat sau bugetele locale.


Conditii de acces la ocuparea functiilor publice


Principii privind accesul

-accesul egal la functia publica - orice persoana ce indeplineste conditiile prevazute de lege, poate ocupa o functie publica.

Potrivit art.4 din Constitutie, este ridicata la nivel de principiu egalitatea intre cetatenii Romaniei, neadmitandu-se vreo deosebire de rasa, nationalitate, origine etnica, limba, religie, sex, opinie, aparteneta politica, avere sau de origine sociala.

De asemenea, in art.25 alinetul 2 din Legea nr.188/1999 (privind statutul functionarului public), se prevede ca este interzisa orice discriminare intre functionarii publici pe criterii legate de aparteneta sindicala, convingeri religioase, etnic, de orientare sexuala, sex, stare materiala sau origine sociala.

-egalitatea sanselor de admisibilitate intr-o functie publica.


Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca o persoana pentru a ocupa o functie publica sunt reglementate in art.50 din statut:

1. cetatenie romana si domiciliul in Romania;

2. poate accede la o functie publica numai persoana care cunoaste limba romana, scris si vorbit.

In legislatia actuala se prevede folosirea unei limbi minoritare in activitatea autoritatilor administratiei publice locale, in care populatia apartinana unei minoritati are o pondere de peste 20 % (art.17 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale).

Potrivit legii, cunoasterea limbii unei minoritati nationale se aplica numai pentru serviciile ce intra in contact direct cu cetatenii, si chiar si in aceste servicii, numai unii functionari vor cunoaste limba unei minoritati nationale.

3. minim 18 ani impliniti;

4. persoana sa aiba capacitatea deplina de exercitiu pontru exercitarea drepturilor si obligatiilor, capacitate pe care o dobandeste la varsta de 18 ani. Exista, rin lege speciala, o varsta mai mai pentru ocuparea unei functii publice.

5. persoana fizica care doreste sa ocupe o functie publica, trebuie sa aiba o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pe care doreste sa o ocupe, stare de sanatate atestata pe baza de examen medical de specialitate;

6. persoana trebuie sa indeplineasca conditiile de studii prevazute de lege pentru functia publica respectiva;

7. indeplinirea conditiilor specifice pentru ocuparea functiei publice;

8. persoana sa nu fi fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii de servicii sau an legatura cu serviciu, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals sau a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei public e, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea. (reabilitatea inlatura consecintele condamnarii, facand sa inceteze decaderile, interdictiile si incapacitatile rezultate din condamnarea unei persoane);

9. persoana sa nu fi fost destituita din functia publica in ultimii 7 ani;

10. persoana sa nu fi desfasurat activitati de politie politica (acele structuri ale securitatii, potrivit legii).


Moduri de selectare a candidatilor la ocuparea functiilor publice

Ocuparea functiilor publice vacante se face prin promovare, concurs, transfer sau redistribuire.

Numirea se face, de regula, prin concurs, iar concursul consta in 3 etape: selectarea dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviul.
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact