StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
management MANAGEMENT

Termenul Management a fost definit de catre Mary Follet prin expresia "arta de a infaptui ceva impreuna cu alti oameni". Diferite informatii care te vor ajuta din domeniul managerial: Managementul Performantei, Functii ale managementului, in cariera, financiar.

StiuCum Home » MANAGEMENT » managementul productiei

Managementul productiei

Managementul Productiei


Intreprinderea de productie- obiect al managementului productiei


Interprinderea - sistem de productie

Tipologia intrprinderilor de productie

Trasaturi de baza ale unei intreprinderi de productie


Interprinderea - sistem de productie
Obiectul de studiu al managementului productiei, cuprinde un ansamblu bine definit de probleme care se refera la:

 • Organizarea productiei de baza a intreprinderii(metode de organizare)
 • Programarea si urmarirea operativa a productiei(metode de programare)
 • Organizarea pregatirii tehnice a productiei
 • Capacitatile de productie si folosirea optima a acestora
 • Organizarea miscarii si a manipularii materiilor prime, a materialelor, a semifabricatelor si a produselor in cadrul intreprinderii
 • Organizarea activitatii de intretinere si reparare a utilajelor
 • Gestionarea resurselor energetice
 • Aprovizionarea procesului de pro 555f51f ductie
 • Organizarea controlului tehnic de calitate

Intreprinderea de productie constituie un grup de persoane organizate conform anumitor cerinte juridice, economice, tehnologice si manageriale, care concep si desfasoara un complex de procese de munca in vederea realizarii unor bunuri materiale, lucrari si servicii utile societatii, obiectivul principal fiind obtinerea unui profit.

Intreprinderea de productie, ca unitate de baza a sistemului economic concurential, poate fi abordata ca un sistem de productie.

In general, prin sistem se intelege un ansamblu de elemente aflate intro relatie de interdependenta si interactiune reciproca, formand un tot organizat si functional.

Sistemele sunt caracterizate de 3 elemente importante, si anume:

 • Obiective
 • Sarcini
 • Functii

Obiectivul unui sistem este bine definit atunci cand exista un mijloc ce poate fi utilizat pentru obtinerea rezultatelor dorite.

Sarcina unui sistem deriva din obiectivele sistemului, in sensul ca un anumit obiectiv poate fi atins prin realizarea mai multor sarcini.

Functia unui sistem este proprietatea acestuia de a transforma intrarile in iesiri si defineste modul cum se realizeaza sarcina.


Productia este acitvitatea sociala in care oamenii exploateaza si modifica elementele din natura cu ajutorul mijloacelor de productie in vederea realizarii de produse care sa corespunda din punct de vedere cantitativ si calitativ exigentelor manifestate de purtatorii cererii.

Comportamentul sistemului de productie depinde esential de obiectivele acestuia, de structura si de relatiile sale cu mediul inconjurator precum si de sistemul social in care evolueaza.

Acest comportament este de 3 tipuri:

 1. Anticipativ
 2. Activ
 3. Pasiv

1.Comportamentul Anticipativ: sistemul se adapteaza la schimbarile din mediul ambiant inainte ca acestea sa-si manifeste efectele.

2.Comportamentul Activ: sistemul se adapteaza la mutatiile inregistrate in mediul ambiant si totodata exercita influente asupra acestuia.

3.Comportamentul Pasiv: sistemul se adapteaza lent, in timp la schimbarile care survin in mediul ambiant.


Structura simplificata a unui sistem de productie:


Subsistemul de fabricatie- componenta importanta a sistemului de productie


Componentele subsistemului de fabricatie

 • Subsistemul efector
 • Subsistemul logistic
 • Subsistemul de comanda
 • Subsistemul de control

  1. Subsistemul efector are functia de a realiza modificarea  proprietatilor obiectului muncii prin combinarea nemijlocita a fluxurilor materiale si a celor informationale prin intermediul fluxurilor de energie. Acest sistem denumit si de prelucrare are caracteristicile specifice fiecarui proces tehnologic in parte si constituie element determinant al subsistemului de fabricatie.
  2. Subsistemul logistic realizeaza operatii de transfer pozitional(transport) si de transfer in timp(depozitare). Importanta deosebita a acestuia rezida din faptul ca 65-85% din durata totala a unui ciclu de fabricatie se consuma cu operatii de tip logistic(manipulare, transport, depozitare).
  3. Subsistemul de comanda realizeaza functia de transformare si distributie a fluxurilor informationale astfel incat prin realizarea unei interactiuni coordonate a tuturor subsistemelor sa se indeplineasca functia generala a sistemului.
  4. Subsistemul de control are functia de a determina valorile realizate ale parametrilor ce definesc calitatea pieselor, de a le compara valorile prescrise, de a stabili abaterile si de a comunica informatiile rezultate sistemului efector.

Obiective ale intreprinderii de productie:

   • Economic
   • Social

Obiectivul economic se concretizeaza in:

-optimizarea permanenta a combinarii factorilor de productie utilizati in vederea obtinerii celor mai bune rezultate economice cu costuri cat mai reduse si avand in permanenta in vedere situatia pietelor de aprovizionare si desfacere;

-distribuirea veniturilor obtinute din procesul de productie;


Obiectivul social este determinat de faptul ca activitatea oricarei intreprinderi se desfasoara intrun context social dat. Rolul social al intreprinderii se manifesta:

-fata de salariati, deoarece acestia isi consuma o mare parte din timpul lor in cadrul intreprinderii unde trebuie sa existe conditii favorabile atat din punct de vadere al muncii desfasurate cat si din punct de vedere al salarizarii acestora.

-fata de consumatori, pentru care trebuie sa existe cele mai bune produse si servicii solicitate de catre acestia; pentru aceasta intreprinderea trebuie sa furnizeze o informatie completa si obiectiva asupra  produselor sale prin politici de publicitate cat mai adecvate.

Obiectivul social este tot mai mult asociat intrprinderii moderne care trebuie sa raspunda adecvat la o serie de probleme cum ar fi:

-inflatia,

-managementul cu fata umana(consta in crearea si mentinerea unui echilibru intre obiectivele de productie si de rentabilitate ale interprinderii pe de-o parte si satisfactia salariatilor pe de alta parte)

-protectia mediului inconjurator,

-protectia consumatorilor prin oferirea unor produse de calitate,

-criza de energie.

Tipologia intreprinderilor de productie


Criterii de clasificare

 • Forma de proprietate
 • Modul de constituire si utilizare a patrimoniului
 • Apartenenta nationala
 • Dimensiune
 • Gradul de continuitate a procesului de pro 555f51f ductie
 • Gradul de specializare

Forma de proprietate


 1. Interprinderi private- patrimoniul apartine unei persoane sau unui grup de persoane fizice care au avut initiativa crearii lor.
 2. Intreprinderi de stat- statul a avut initiativa crearii lor si este proprietarul intregului patrimoniu de care acesta dispune.
 3. Intreprinderi mixte- in crearea si utilizarea patrimoniului participa atat statul cat si persoane fizice.

Regiile autonome pot cuprinde in structura lor uzine, fabrici, ateliere, sucursale si alte asemenea subunitati necesare realizarii obiectivelor de activitate. O regie autonoma se caracterizeaza prin:

  • Este proprietatea patrimoniului sau pe care il foloseste in mod autonom
  • Intocmeste anual un buget de venituri si cheltuieli, bilantul contabil si contul de profit si pierdere
  • Din veniturile realizate, dupa acopoerirea cheltuielilor, constituie fondul de rezerva si fondul de dezvoltare
  • Este condusa de un consiliu de administratie format din 7-15 persoane
  • Dobanzile, amortizarea investitiilor si rambursarea creditelor se acopera din veniturile realizate

Regiile autonome sunt de 2 feluri:

conduse direct

-indirect


-direct- daca functiile ei economice si financiare sunt incredintate unor functionari de stat,

-indirect-daca aceste functii sunt concesionate unor persoane sau intreprinderi particulare.


Societatea comerciala este o persoana juridica care efectueaza activitate de productie si comercializare in scopul obtinerii de profit. Tipurile principale de societati comerciale sunt:  S.N.C, S.A., S.R.L.


 • Societatea in nume colectiv
 • Societatea pe actiuni
 • Societatea cu raspundere limitata

Societatea in nume colectiv:

Are numar redus de asociati

Obligatiile sunt garantate si raspund nelimitat si solidar

Societatea pe actiuni :

Capital divizat in actiuni

Actiuni transmisibile

Fiecare asociat raspunde in limita numarului de actiuni pe care le detine

Societatea cu raspundere limitata:

Capital divizat in parti sociale

Fiecare actionar raspunde in limita aportului social

Numarul de asociati nu poate depasi 50 de personae


Modul de constituire si utilizare a patrimoniului


a.   Intreprinderi  private individuale

Proprietatea unei personae fizice, care poate avea unul sau mai multi salariati

Proprietarul este responsabil de patrimoniul intreprinderii

b.    Intreprindere unipersonala cu raspundere limitata

Patrimoniul propietarului este separate de cel al intreprinderii

Responsabilitatea proprietarului sa fie limitata fata de patrimoniul intreprinderii

c.    Intreprinderile societare

Capitalul societatii este repartizat intre 2 sau mai multe persoane, este divizat fie in actiuni, fie in parti sociale

Au personalitate juridica

Asociatii privesc dividende

d.    Intreprinderi cooperatiste

Se creeaza pe baza participarii mai multor personae ce au desfasurat activitati anterioare aparitiei intreprinderii, actiuni similare in calitate de mici producatori

Membrii au dreptul in afara salariului la o parte din venitul final in functie de capitalul cu care au contribuit

e.   Intreprinderi familiale

Patrimoniul se afla in proprietatea membrilor unei familii, care de cele mai multe ori sunt lucratori in cadrul intreprinderii

III.        APARTENENTA NATIONALA


Intreprinderi nationale - patrimoniul se afla integral in proprietatea unei tari

Intreprinderi multinationale - subunitatile isi desfasoara activitatea in 2 sau mai multe tari (proprietatea unor grupuri economice internationale )

Intreprinderi joint-venture - se caracterizeaza prin faptul ca la constituirea capitalului participa 2 sau mai multe persoane fizice sau juridice din mai multe tariIV.        DIMENSIUNE

Intreprinderi mari

Intreprinderi mici si mijlocii


Intreprinderile mari :

Ø      Prezinta un grad ridicat de diversitate, incorporeaza resurse financiare, materiale, umane importante

Ø      Are ca dezavantaj reactioneaza reactioneaza mai lent la schimbarile din mediul de afaceri

Intreprinderi mijlocii:

Ø      Capacitate inovationala ridicata atat in ceea ce priveste lansarea unor noi produse cat si in ceea ce priveste adoptarea unor noi strategii

Ø      Posibilitatile mari de reducere a costurilor in conditiile in care nivelul cheltuielilor conventional constante este redus

Ø      Orietarea spre piete de tip nisa, mai putin accesibile marilor intreprinderi

Ø      Dezavantaj - lipsa unor surse de finantare motiv pentru care sunt sensibile in perioada de recesiune economica

Ø      Apsenta unor reglementari guvernamentale in acest domeniu


V. Gradul DE CONTINUITATE AL PROCESULUI DE PRODUCTIE


Ø      Intreprinderi cu functionare continua (pe tot parcusul anului)

Ø      Intreprinderi cu functionare sezoniera (de constructii, de conserve, zahar etc)


VI. Gradul de specializare


Ø      Intreprinderi specializate

Ø      Intreprinderi universale

Ø      Intreprinderi mixte

Intreprinderile specializate

Ø      Nomenclatorul de fabricatie este redus dar in cantitati mari si foarte mari in urma unor procese tehnologice omogene

Ø      Sunt dotate cu utilaje specializate in executarea operatiilor componente ale procesului tehnologic si cu personal care poseda calificarea corespunzatoare

Intreprinderile universale

Ø      Executa o varietate de produse in cantitati mici sau chiar unicate

Ø      Sunt inzestrate cu utilaje universale pentru executarea unei game largi de operatii tehnologice si au forta de munca policalificata

Intreprinderile mixte:

Ø      Nomenclatorul diversificat de produse, unele din acestea fabricandu-se in serii relative mari, iar altele in serii mici sau unicate


Trasaturile de baza ale unei intreprinderi de productie:


 1. unitatea tehnico-productiva
 2. unitatea organizatorico-administrativa
 3. unitatea economico-sociala

 1. Unitatea tehnico-productiva

Ø      Intreprinderile de productie dispune de un complex de factori de productie, in anumite raporturi cantitative si calitative astfel incat sa fie realizat in conditii de eficienta economica adica obiectivul stability

In cadrul acestei trasaturi de baza se evidentiaza doua aspecte pricipale:

Omogenitatea procesului tehnologic in toate subunitatile de productie de baza specializate in executarea unor produse sau componente ale acestora

Unitatea productiei fabricate in intreprindere

Pentru intreprinderile caracterizate prin omogenitatea proceselor tehnologice, in cadrul subunitatilor de productie de baza, procesul tehnologic este asemanator, utilizandu-se masini si utilaje cu aceeasi destinatie tehnologica, muncitorii au aceeasi pregatire si acelasi grad de calificare, iar modul de organizare a acestora este asemanator.

In cadrul celui de-al doilea aspect al unitatii tehnologico-productive, al unitatii productiei fabricate, o intreprindere reuneste subunitatile de productie specializate in realizarea unui numar mic de produse sau componente ale acestora.

Din punct de vedere al modului cum sunt reunite procesele tehnologice neomogene, pot exista si variante de realizare a productiei in subunitatile de productie de baza.

a.in cadrul fiecarei subunitati de baza se executa o singura operatie tehnologica pentru toate produsele din nomenclatorul de fabricatie.

b.subunitatile de baza ale intreprinderii contin toate fazele procesului tehnologic necesare realizarii unui produs

c.in intreprindere exista 2 tipuri de sectii de baza:

Sectii de baza in cadrul carora se realizeaza o singura faza de proces tehnologic pentru toate produsele din cadrul intreprinderii

Sectii de baza in cadrul carora se realizeaza faze de process tehnologic doar pentru un singur produs


 1. Unitatea organizatorico-administrativa:

Ø      La infiintare se stabilesc pentru intreprindere un sediu, un obiect de activitate, o denumire, un complex de mijloace de productie, un personal si o conducere proprie

Din punct de vedere organizatorico-administrativ intreprinderea poate sa decida asupra:

Produse si servicii oferite de piata]

Sistemelor, metodelor si tehnicilor de management care vor fi folosite

Modului de utilizare a resurselor financiare si a modului de impartire a profitului


C. Unitatea economico-sociala

Intreprinderea este organizata si functioneaza pe baza principiilor pe baza principiilor de rentabilitate si de eficienta economica

Din punct de vedere economico-social intreprinderea este caracterizata prin:

Indiferent de forma de proprietate, are in dotare mijloace de productie proprii

Functioneaza pe baza strategiei, politicii si a tacticii stabilite de managerul acestora in vederea realizarii obiectivelor propuse

Poate fi desfiintata , reorganizata sau isi poate modifica obiectul de activitate, denumirea sau sediul pe baza unor hotarari ale organelor care au constituit-o

Isi desfasoara activ pe baza de autofinantare

Trebuie sa cunoasca temeinic pietele de desfacere, in vederea indeplinirii obiectivelor obiectivelor previzionate