StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
contabilitate CONTABILITATE

Contabilitatea este stiinta si arta stapanirii afacerilor, in care scop se ocupa cu "masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor fizice si juridice", in care scop "trebuie ss asigure inregistrarea cronologica și sistematica, prelucrarea, publicarea și pastrarea informațiilor cu privire la poziția financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atāst pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti și potentiali, creditorii financiari și comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori"

StiuCum Home » CONTABILITATE » standarde internationale

Standardul international de contabilitate nr. 10 (ias 10) - evenimente ulterioare datei bilantuluiStandardul International de Contabilitate nr. 10 (IAS 10) - Evenimente ulterioare datei bilantului


A.          Obiectiv

Obiectivul acestui standard este de a stabili urmatoarele:a)      Momentul in care o entitate trebuie sa-si ajusteze situatiile financiare pentru evenimente ulterioare datei bilantului;

b)      Informatiile pe care o entitate trebuie sa le prezi 212c23c nte referitoare la data la care situatiile financiare sunt autorizate pentru publicare, precum si la evenimentele ulterioare datei bilantului.

De asemenea, acest standard solicita ca o entitate sa nu isi pregateasca situatiile financiare pe baza principiului continuitatii activitatii atunci cand evenimentele ulterioare datei bilantului indica faptul ca acest principiu nu mai este valabil in cazul entitatii respective.


B.         Aria de aplicabilitate

IAS 10 se aplica in contabilizarea si prezentarea informatiilor referitoare la evenimentele ulterioare datei bilantului.


C.     Definitii

Evenimentele ulterioare datei bilantului sunt acele evenimente, atat favorabile cat si nefavorabile, care au loc intre data bilantului si data la care situatiile financiare sunt autorizate pentru publicare.

Sunt identificate doua tipuri de evenimente ulterioare datei bilantului, dupa cum urmeaza:

care fac dovada unor conditii / circumstante existente la data bilantului (evenimente ulterioare datei bilantului care necesita ajustare);

care indica circumstante ce au aparut ulterior datei bilantului (evenimente ulterioare datei bilantului care nu necesita ajustare).

Exemplu referitor la data la care situatiile financiare sunt autorizate pentru publicare:

O societate pregateste situatii financiare anuale pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2006. Consiliul de Administratie al societatii aproba aceste situatii financiare pe data de 22 februarie 2007. Pe 23 februarie sunt facute publice anumite informatii din aceste situatii financiare (inclusiv profitul obtinut in 2006).

Situatiile financiare sunt apoi distribuite actionarilor incepand cu 3 martie 2007 si sunt aprobate in Adunarea Generala a Actionarilor (AGA) din data de 28 martie 2007. Situatiile financiare aprobate de AGA, insotite de decizia de aprobare, sunt depuse la Administratia Financiara pe 15 aprilie 2007.

In acest caz, data autorizarii pentru publicare este 22 februarie 2007. Evenimentele ulterioare datei bilantului sunt acele evenimente survenite intre 31 decembrie 2006 si 22 februarie 2007.


D.     Aspecte principale

a.      Evenimente ulterioare datei bilantului care necesita ajustare

Entitatea va ajusta sumele recunoscute in situatiile financiare pentru a reflecta evenimentele ulterioare datei bilantului care necesita ajustare.

Exemple de evenimente care necesita ajustare:

solutionarea la un moment ulterior datei bilantului a unui litigiu, care confirma ca entitatea avea o obligatie la data bilantului;

obtinerea ulterior datei bilantului a unor informatii care indica faptul ca anumite elemente de activ trebuiau depreciate la data bilantului;

Exemple

o        falimentul unui client, survenit ulterior datei bilantului, dar care confirma existenta la data bilantului a unei pierderi aferente creantei fata de clientul respectiv, si care astfel necesita ajustare la data bilantului,

o        vanzarea stocurilor ulterior datei bilantului poate fi o proba a valorii realizabile nete de la data bilantului.

descoperirea de fraude sau erori ce arata ca situatiile financiare sunt incorecte;

determinarea, ulterioara datei bilantului, a costului unor active achizitionate inainte de data bilantului, pentru care costul de achizitie nu a putut fi determinat cu suficienta exactitate pana la data bilantului.

b.          Evenimente ulterioare datei bilantului care nu necesita ajustare

Entitatea nu va ajusta sumele recunoscute in situatiile financiare care reflecta evenimentele ulterioare datei bilantului care nu necesita ajustare.Exemplu de evenimente ce nu necesita ajustarea:

o        declinul in valoarea de piata a participatiilor in intervalul de timp dintre data bilantului si data la care situatiile financiare sunt autorizate pentru publicare. Entitatea nu va ajusta valoarea investitiilor prezentate in bilant deoarece scaderea valorii de piata nu se refera la conditiile in care s-au facut investitiile la data bilantului, ci reflecta circumstante ce au aparut in perioada urmatoare.

c.          Dividende

Daca dividendele detinatorilor de instrumente de capital sunt declarate dupa data bilantului, o entitate nu trebuie sa recunoasca acele dividende ca datorie la data bilantului.

Nota: Terminologia folosita anterior in legatura cu dividendele "propuse sau declarate" dupa data bilantului ca evenimente non-ajustabile a fost revizuita in dividende "declarate", in scopul alinierii acestui standard cu standardul revizuit IAS 37 - "Provizioane, angajamente si obligatii potentiale", care prevede ca se vor ajusta numai obligatiile prezente (legale sau implicite) la data sfarsitului perioadei de raportare.

Valoarea dividendelor ce au fost declarate dupa data bilantului contabil, dar inainte ca situatiile financiare sa fie autorizate pentru depunere, trebuie prezentate in conformitate cu IAS 1 (in notele la situatiile financiare).

d.          Continuitatea activitatii

O entitate nu trebuie sa-si intocmeasca situatiile financiare pe baza principiului continuitatii activitatii daca managementul determina dupa data bilantului:

fie ca intentioneaza din proprie initiativa sa lichideze entitatea sau sa inceteze activitatea acesteia,

fie ca este fortat sa recurga la una din aceste doua solutii pentru ca nu are nici o alta varianta realista in afara acestora.

In acest caz, prezentarea in situatiile financiare se va face conform prevederilor IAS 1.


Prezentarea informatiilor

Entitatea trebuie sa prezinte data la care situatiile financiare au fost autorizate pentru publicare, precum si cine a dat aceasta autorizare. Comunicarea acestei date este foarte importanta pentru utilizatorii situatiilor financiare, pentru ca ea indica si faptul ca evenimentele ulterioare acestei date nu sunt reflectate in respectivele situatii financiare.In cazul in care entitatea primeste dupa data bilantului informatii despre circumstante care existau la data bilantului, va trebui sa actualizeze prezentarea acestor circumstante in situatiile financiare conform noilor informatii.

In cazul in care evenimentele ulterioare datei bilantului care nu necesita ajustare au o importanta semnificativa, neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte pe baza acestor situatii.

O entitate trebuie sa prezinte urmatoarele informatii pentru fiecare categorie semnificativa de evenimente ulterioare datei bilantului care nu necesita ajustare:

natura evenimentului; si

o estimare a efectului financiar sau o declaratie conform careia o astfel de estimare nu poate sa fie facuta.

Exemple de evenimente ulterioare datei bilantului care nu necesita ajustare, ce pot avea o asemenea importanta incat neprezentarea lor ar afecta capacitatea utilizatorilor de situatii financiare de a face evaluari sau de a lua decizii:

o        modificari neobisnuit de mari in preturile activelor sau in cursurile de schimb valutar;

o        modificari ale ratelor de impozitare sau ale legislatiei fiscale care au un impact semnificativ asupra creantelor sau datoriilor privind impozitul amanat sau pe cel curent (IAS 12);

o        emiterea de garantii semnificative;

o        combinarea de societati (fuziuni/achizitii) sau instrainarea unei filiale importante;

o        anuntarea unui plan de intrerupere a unei activitati;

o        achizitionari sau cedari majore de active sau exproprierea de catre guvern a unor active importante;

o        distrugerea unei sectii de productie in urma unui incendiu / cutremur survenit ulterior datei bilantului;

o        anuntarea sau inceperea implementarii unei restructurari majore (IAS 37);

o        tranzactii importante sau potentiale cu actiunile entitatii;

o        inceperea unui litigiu major generat in exclusivitate de evenimentele ulterioare datei bilantului.


A.          Data aplicarii

Acest standard se aplica situatiilor financiare care acopera perioade incepand cu 1 ianuarie 2005.


Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact