StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
drept DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare Ón relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » DREPT » drept administrativ

Drepturile si indatoririle functionarilor publici

DREPTURILE SI INDATORIRILE FUNCTIONARILOR PUBLICIDupa ce veti citi acest capitol puteti sa:

Cunoasteti conditia juridica a functionarilor publici

Explicati continutul drepturilor si obligatiilor ce le revin functionarilor publici asa cum rezulta din legea ce le reglementeaza activitatea

Sectiunea I - Drepturile functionarilor publici prevazute in Legea

nr.188/1999


a. Dreptul la opinie (art.26).

Dreptul la opinie decurge din libertatea fundamentala a fiecarui cetatean la constiinta si exprimare. Orice discriminare intre functionarii publici pe criterii politic 333b16d e, sindicale, religioase, etnice, sex, situatie materiala, origine sociala sau de orice alta natura este interzisa.

b. Dreptul de asociere sindicala.

Dreptul de asociere sindicala reprezinta un drept fundamental al cetateanului prevazut de Constitutie.

Libertatea sindicala este considerata un drept al omului, fiind fondata pe legaturi naturale stabilite intre membrii unei profesii. Libertatea sindicala da salariatilor, dreptul de a-si constitui propriile sindicate si de a se afilia in mod liber

Prin urmare, functionarii publici interesati pot, in mod liber, sa infiinteze organizatii sindicale, sa adere la ele si sa exercite orice mandat in cadrul acestora. In mod similar, functionarii publici se pot asocia in organizatii profesionale sau in alte organizatii avand ca scop reprezentarea intereselor proprii, promovarea pregatirii profesionale si protejarea statutului.

c. Dreptul la greva (art.28).

Dreptul la greva aste recunoscut functionarilor publici in conditiile legii care reglementeaza solutionarea conflictelor colective de munca. Acest drept este reglementat prin Legea nr.15/1991, modificata si republicata ulterior, care prevede ca greva este o incetare colectiva si voluntara a lucrului determinata de refuzul conducerii unitatii de a satisface revendicarile justificate ale salariatilor, revendicari care constituie obiectul conflictului colectiv de munca.

d. Dreptul la salariu (art.29).

Pentru activitatea depusa functionarii publici au dreptul la salariul de baza, sporuri si indemnizatii.

Salariul de baza reprezinta partea principala a salariului total ce se cuvine functionarului public pentru munca prestata conform pregatirii pe care o are, intr-o anumita functie publica. Salariul de baza se stabileste pentru fiecare functionar public, in raport cu categoria, gradul, clasa si treapta pe care o are.

e. Dreptul la concedii de odihna, concedii medicale si la alte concedii

(art.33).

Concediul de odihna constituie una dintre formele timpului liber, a carui necesitate si insemnatate rezulta din continutul dispozitiilor legale care il reglementeaza cat si din practica raporturilor speciale de munca.

Legea prevede ca functionarul public are dreptul, pe langa indemnizatia de concediu, la o prima egala cu salariul de baza din luna anterioara plecarii in concediu, care se impoziteaza separat (art.33, pct.2).

f. Dreptul la protectia sociala a muncii (art.35).

Institutiile publice au obligatia sa asigure functionarilor publici conditii normale de munca si igiena de natura sa le ocroteasca sanatatea si integritatea fizica.

g. Alte drepturi recunoscute si garantate de Legea privind Statutul Functionarilor Publici.

Functionarii publici beneficiaza, in conditiile legii, de asistenta medicala, proteze si medicamente.Exista si alte drepturi patrimoniale precum:

- dreptul la pensie si la celelalte drepturi de asigurari sociale de stat (art.37);

- dreptul la pensie de urmas (art.38);

- dreptul la asigurarea impotriva amenintarilor, violentelor, faptelor de ultraj carora le-ar cadea victima functionarii publici in exercitarea functiei sau in legatura cu acesta (art.39);

- dreptul functionarilor publici de a primi despagubiri in situatia in care acesta a suferit, din culpa autoritatii sau institutiei publice, un prejudiciu material in timpul indeplinirii atributiilor de serviciu.(art.40).

Sectiunea a-II-aIndatoririle functionarilor publici


Legea stabileste un complex de obligatii pentru functionarii publici care in esenta constau in:

- obligatia indeplinirii cu profesionalism, loialitate, corectitudine si in mod constiincios a indatoririlor de serviciu si sa se abtina de la orice fapta care ar putea sa aduca prejudicii autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara activitatea (art.41);

- obligatia pentru functionarii publici ca in executarea atributiilor ce le revin sa se abtina de la exprimarea sau de la manifestarea convingerilor lor politice (art.42);

- obligatia functionarilor publici sa se conformeze dispozitiilor date de functionarii cu functii publice de conducere carora le sunt subordonati direct, cu exceptia cazurilor in care apreciaza ca aceste dispozitii sunt ilegale (in asemenea cazuri, functionarul public are obligatia sa motiveze in scris refuzul indeplinirii dispozitiei primite, iar daca cel care a dat dispozitia staruie in executarea acesteia, va trebui sa o formuleze in scris, caz in care dispozitia va fi executata, art.43);

- indatorirea de a pastra secretul de stat si secretul de serviciu, in conditiile legii (art.44);

- obligatia de a pastra confidentialitatea in legatura cu faptele, informatiile sau documentele de care iau cunostinta in executarea functiei (art.45);

- interdictia pentru functionarii publici de a solicita sau de a accepta , direct sau indirect, pentru ei sau pentru altii, in considerarea functiei lor publice, daruri sau alte avantaje (art.46);

- obligatia functionarilor publici de a prezenta declaratia de avere la numirea si la eliberarea din functie (art.46);

- obligatia de a rezolva lucrarile repartizate de conducatorul compartimentului in care lucreaza si de a nu primi direct cereri a caror rezolvare intra in competenta lor ori sa intervina in solutionarea acestor cereri (art.47);

- indatorirea pentru functionarii publici de a-si perfectiona pregatirea profesionala, fie in cadrul autoritatii sau institutiei publice, fie urmand cursuri de perfectionare organizate in acest scop (art.48).Cuvinte cheie:

Salariu de baza - partea principala a salariului total ce se cuvine functionarului public pentru munca prestata conform pregatirii pe care o are, intr-o anumita functie publica.


Intrebari

Care sunt drepturile functionarilor publici

Enumerati indatoririle functionarilor publici.
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact