StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
drept DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare Ón relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » DREPT » drept administrativ

Structura organizatorica a organelor administratiei publice localeSTRUCTURA ORGANIZATORICA A ORGANELOR ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE


Dupa ce veti citi acest capitol puteti sa:

Intelegeti specificul administratiei publice localeExplicati atributiile fiecarei institutii din structura administratiei publice locale

Faceti diferenta intre administratia publica centrala si ad 626c21g ministratia publica locala


Sectiunea I - Administratia publica locala in comune, orase si municipii


In conformitate cu Legea nr.69/1991 modificata prin Legea nr. 215/2001, in comune, orase si municipii, primariile au urmatoarele organe: consiliile locale care sunt organe colegiale deliberative si primarii ca organe unipersonale cu caracter executiv.

A. Consiliile locale sunt compuse din consilieri alesi pe termen de 4 ani prin vot universal, egal, direct si liber, exprimat in conditiile stabilite de lege privind alegerile locale, de catre locuitorii comunelor, oraselor si municipiilor, dintre locuitorii acestora si tinandu-se cont de incompatibilitatile prevazute de lege.

Atributiile consiliilor locale privesc administrarea comunelor, oraselor si municipiilor, stabilirea bugetului acestora, a impozitelor si taxelor locale, administrarea domeniului public si privat al localitatilor, asigurarea ordinii publice si asigurarea bunei desfasurari a activitatilor in cadrul localitatilor.

Secretarul primariei este functionar public cu studii superioare juridice sau administrative. La comunele si orasele care au sub 30.000 locuitori, in functia de secretar pot fi selectate prin concurs si persoane care au alte studii superioare sau numai bacalaureatul. Secretarul nu poate fi membru al unui partid politic sau al unei formatiuni politice, sub sanctiunea eliberarii din functie. Numirea secretarului se face de catre prefect, pe baza propunerilor primarului, in urma concursului sau a examenului si se supune regulilor functionarului public.

Serviciile publice locale

In principalele domenii de activitate, potrivit specificului si nevoilor locale, cu respectarea prevederilor locale si in limita mijloacelor financiare de care dispune, consiliul local organizeaza serviciile publice ale comunei, ale orasului sau ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiului Bucuresti.

B. Primarul

Comunele, orasele si municipiile au cate un primar, iar municipiul Bucuresti are un primar general. Primarii sunt alesi in mod direct de catre electoratul localitatilor in care functioneaza.

Atributiile primarului sunt legate in principal, de gestiunea treburilor specifice localitatilor in care functioneaza, avand datoria de a executa hotararile consiliilor locale, dar si de a rezolva cu competenta proprie probleme legate de gestiunea treburilor localitatilor.

Primarul are urmatoarele atributii principale:

intocmeste proiectul bugetului local si contul de incheiere a exercitiului bugetar, pe care le supune aprobarii consiliului;

exercita drepturile si asigura indeplinirea obligatiilor ce revin comunei, orasului sau municipiului, in calitate de persoana juridica civila;

este ordonator principal de credite;

are atributii proprii privitoare la numirea functionarilor primariei si emite autorizatii si avize pe baza dispozitiilor legale si care privesc activitati de interes local;

actioneaza ca agent al statului, exercitand atributii privitoare la asigurarea respectarii alegerilor, a recensamantului, ca ofiteri de stare civila, ca agenti de sanctionare a contraventiilor prevazute in lege sau acte ale Guvernului.


Sectiunea a II-a - Administratia publica in judete


In fiecare judet se alege un consiliu judetean ca autoritate a administratiei publice locale.

A. Consiliul judetean se alege prin vot indirect de un corp de electori format din totalitatea membrilor consiliilor locale din judetul respectiv. Numarul consilierilor este stabilit de lege, intre 37-45 in functie de numarul locuitorilor judetului.Alegerea consilierilor se face pe listele de candidati depuse de partidele si formatiunile politice care au obtinut locuri in consiliile locale.

Pentru alegerea presedintelui si vicepresedintilor consiliului judetean se fac propuneri si se aleg prin vot secret din randul consilierilor judeteni, candidati care intrunesc majoritatea voturilor, eventual prin organizarea si al unui al doilea tur de scrutin.

Sfera atributiilor consiliilor judetene este delimitata de lege la coordonarea activitatii consiliilor comunale si orasenesti si se refera in principal, la urmatoarele:

coordoneaza activitatea consiliilor locale, in vederea realizarii serviciilor publice de interes judetean;

organizeaza si conduce serviciile publice judetene si aproba regulamentele de functionare a acestora;

analizeaza propunerile facute de comune si orase, in vederea elaborarii de prognoze economice sau pentru refacerea si protectia mediului inconjurator;

adopta bugetul judetului si contul de incheiere a exercitiului bugetar;

adopta regulamentul consiliului.

B. Delegatia permanenta este aleasa dintre consilieri si reprezinta o forma de lucru prin care consilierii realizeaza conducerea operativa a treburilor administratiei publice judetene.

Aceasta delegatie realizeaza in concret, actele administratiei publice judetene si isi desfasoara activitatea de regula, in sedinte, convocate ori de cate ori este necesar.

Delegatia permanenta indeplineste intre sedintele ordinare ale consiliului judetean si urmatoarele atributii: acorda sprijin si asistenta tehnica si juridica sau de alta natura, la cererea consiliilor locale, primarilor, viceprimarilor, secretarilor si serviciilor publice ale comunelor si oraselor, asigura construirea, intretinerea si modernizarea drumurilor judetene si coordoneaza activitatea gardienilor publici.

C. Presedintele consiliului judetean este seful administratiei publice locale, organizata la nivelul judetului si raspunde de buna functionare a compartimentelor de specialitate din aparatul propriu al consiliului judetean, precum si a societatilor comerciale.

D. Secretarul consiliului judetean are rolul de a urmari aducerea la indeplinire a dispozitiilor legale, a hotararilor consiliului judetean, a deciziilor delegatiei permanente si a dispozitiilor presedintelui consiliului judetean.

E. Serviciile publice ale consiliului judetean se organizeaza potrivit specificului si nevoilor judetului, dar cu respectarea prevederilor legale si in limita mijloacelor financiare de care dispune consiliul judetean.


Cuvinte cheie:

Primar - organ unipersonal cu caracter executiv care gestioneaza activitatile specifice localitatilor avand datoria de a executa hotararile consiliilor locale.

Presedintele Consiliului Judetean - seful administratiei publice locale, organizata la nivelul judetului si raspunde de buna functionare a compartimentelor de specialitate din aparatul propriu al consiliului judetean.


Intrebari:

Cum este structurata administratia publica locala in judete

Care sunt atributiile primarului


Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact