StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
drept DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare Ón relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » DREPT » drept civil

Clasificarea sanctiunilor civile

Clasificarea sanctiunilor civile


Sanctiunile civile pot fi grupate in trei categorii, dupa cum se refera la acte juridice, la drepturile patrimoniale si la drepturile personale nepatrimoniale si familiale.


324. Sanctiunile in materia actelor private. Aceste sanctiuni sunt: nulitatea, inopozabilitatea, rezolutiunea, rezilierea, caducitatea, reductiunea si inexistenta.

a) Nulitatea este sanctiunea civila care intervine datorita nerespectarii conditiilor de validitate a actului juridic. Actul nul este lipsit de efectele juridice ce contravin legii si bunelor moravuri. Nulitatea trebuie declarata printr-o hotarare judecatoreasca. Atata vreme cat aceasta nu a intervenit, actul pastreaza apa 646e42g renta de validitate. Dar, odata nulitatea declarata, actul nul este considerat ca si cum n-ar fi existat niciodata; efectele nulitatii se produc ab initio.

b) Inopozabilitatea. Inopozabilitatea este sanctiunea care intervine pentru nerespectarea de catre parti a dispozitiilor legale a caror scop il constituie ocrotirea intereselor tertilor, prin infaptuirea masurilor legale de publicitate . Actul opozabil este valabil in sine, adica inter partes, dar, pentru motive independente de conditiile formarii sale, el ramane ineficient fata de terti.

c) Rezolutiunea reprezinta desfiintarea unui act juridic sinalagmatic pentru neexecutarea din culpa a stipulatiilor sale. Rezolutiunea opereaza ex tunc; ea distruge retroactiv toate efectele actului

d) Rezilierea reprezinta desfacerea unui contract cu executare succesiva, a carui executare a inceput pentru neexecutarea culpabila a obligatiilor uneia dintre parti. Ea actioneaza ex nunc, adica nu are efect retroactiv

e) Caducitatea are drept efect ineficacitatea actelor juridice care nu si-au produs inca efectele, ineficacitate datorata unei imprejurari survenite ulterior incheierii valabile a actelor si independent de vointa autorilor (autorului) lor. De exemplu, legatul cuprins intr-un testament valabil devine caduc daca legatarul predecedeaza testatorului sau sau daca renunta la legat ori daca bunul ce formeaza obiectul legatului piere.

f) Revocarea, ca sanctiune de drept civil, consta in inlaturarea efectelor actului juridic din cauza ingratitudinii gratificatului sau neexecutarii culpabile a sarcinii.

Notiunea de revocare mai este utilizata si in sensul de denuntare unilaterala, in cazurile prevazute de lege, a actului juridic civil (in acest sens este folosit, spre exemplu, de art. 920 C.civ. si urm. care reglementeaza revocarea testamentului) sau in sensul de desfacere a unui contract prin acordul partilor [in acest sens este folosit de art. 969 alin. (2) C.civ.].

g) Reductiunea este sanctiunea de drept civil care se aplica actelor juridice incheiate cu nesocotirea interdictiilor stabilite de lege pentru ocrotirea unor persoane sau pentru restabilirea echilibrului contraprestatiilor intr-un contract cu titlu oneros si comutativ.

In aceasta materie, se distinge intre reductiunea liberalitatilor excesive, adica a legatelor si donatiilor facute de cel care lasa mostenirea si care incalca rezerva succesorala, si reductiunea unor prestatii pentru leziune sau, in anumite imprejurari, pentru eroare indiferenta, precum si cazurile in care s-ar aplica teoria impreviziunii

h) Inexistenta este o sanctiune de drept civil puternic sustinuta de o parte a teoriei juridice si de jurisprudenta sfarsitului de secol al XIX-a si inceputului de secol XX, dar contestata astazi de doctrina si jurisprudenta, regimul ei fiind asimilat de nulitate. Totusi, ne vom referi la ea mai jos atat datorita faptului ca istoric este importanta, cat si datorita faptului ca ea mai este utilizata uneori in dreptul public.


325. Sanctiuni in materia drepturilor patrimoniale. Trebuie avute in vedere aici o sanctiune generala, daunele-interese, si sanctiuni particulare in materia drepturilor reale si obligatiilor.

a) Daunele-interese. Numim daune-interese indemnizatia pecuniara alocata unei persoane pentru repararea unui prejudiciu pe care l-a suportat. Ele sunt sanctiunea a ceea ce numim raspundere civila. Uneori, ele apar ca o sanctiune principala, de exemplu, pentru repararea unui prejudiciu corporal sau moral sau pentru a repara deteriorarea proprietatii altuia. Alteori, ele apar ca o sanctiune accesorie, care vine sa completeze o alta sanctiune; astfel, un contract fraudulos va fi anulat si daune-interese vor fi acordate partii lezate pentru a-i compensa pierderile. Alteori, daunele-interese au un caracter subsidiar, intervenind cand sanctiunea principala nu poate interveni din cauza unei imposibilitati materiale sau morale. Astfel, sanctiunea daunelor-interese se gaseste in spatele ansamblului sistemului sanctiunilorb) Sanctiunea drepturilor reale. Orice drept real presupune stapanirea titularului asupra bunului, adica a valorii sociale a lucrului care face obiectul dreptului. Daca aceasta stapanire este sustrasa titularului, sanctiunea consta intr-o actiune de reintegrare. Daca este doar tulburata, sanctiunea va fi un ordin judiciar de incetare a tulburarii insotita eventual de daune-interese. In fine, daca obiectul dreptului este deteriorat, sanctiunea consta in daune-interese.

c) Sanctiunea obligatiilor. In masura posibilului, sanctiunea va consta in realizarea in natura a continutului obligatiei. Dar aceasta executare in natura nu este tot timpul posibila sau admisibila, mai ales pentru obligatiile de a face. Intr-adevar, este posibil, tinand cont de principiul respectarii libertatii individuale, sa se obtina executarea fortata a prestatiilor personale: Nemo praecise cogi potest ad factum. Astfel, nu este posibil, de exemplu, sa constrangi o cantareata sa cante. In aceste cazuri, daunele-interese intervin ca sanctiune (daune compensatorii, daune moratorii sau de intarziere, daune cominatorii)


326. Sanctiuni in materia drepturilor personale si familiale. Materia drepturilor personale nu cunoaste sanctiuni sui generis. In unele cazuri, o sanctiune directa este de conceput, dar, ca regula, sanctiunile sunt indirecte: daune-interese, publicarea deciziei in presa etc.

In materia dreptului familiei, dimpotriva, exista anumite sanctiuni specifice: separatia de bunuri, divortul, daca este conceput ca divort-sanctiune prin opozitie fata de conceptia divortului-remediu, decaderea din drepturile parintesti etc.

In materia succesiunilor, opereaza o sanctiune cu o configuratie aparte, caci ea este personala, dar are efecte patrimoniale. Este vorba de nedemnitatea succesorala.
Pentru o viziune completa asupra regulilor de publicitate in materie imobiliara, a se vedea N. Marian, Tratat de publicitate imobiliara, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2006.

Pentru o analiza detaliata, a se vedea V. Stoica, Rezolutiunea si rezilierea contractelor civile, Ed. All, 1997.

Ibidem.

Pentru reductiunea liberalitatilor excesive, R. Popescu, Dreptul de mostenire. Limitele dreptului de a dispune prin acte juridice de bunurile mostenirii, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2004, p. 239 si urm.

P. Pescatore, op. cit., p. 394.

A se vedea I. Dogaru, P. Draghici, op. cit., p. 450-457.Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact