StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
drept DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare Ón relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » DREPT » drept civil

Identificarea persoanei fizice

Identificarea persoanei fizice

Atributele de identificare - caracterizare

Identificarea persoanei fizice se realizeaza cu ajutorul atributelor acesteia: numele, domiciliul, starea civila si codul numeric. Domiciliul cuprinde: domiciliul de drept comun, domiciliul legal si domiciliul ales sau conventional, iar in legatura stransa cu domiciliul se afla resedinta.Starea civila se infatiseaza ca un complex de raporturi juridice, cu caracter personal nepatrimonial, prin care se individualizeaza persoana fizica in societate si in familie.

Atributele de identificare au urmatoarele caractere juridice:

sunt drepturi absolute, opozabile erga omnes, carora le corespunde obligatia generala negativa a tuturor persoanelor de a se abtine sa le aduca vreo atingere;

sunt drepturi inalienabile, neputand fi instrainate prin acte juridice si nici transmise prin mostenire;

sunt drepturi imprescriptibile, atat extinctiv, cat si achizitiv;

sunt drepturi neevaluabile in bani si deci nu fac parte din patrimoniul persoanei fizice.

Numele persoanei fizice

Art.121 alin.2 din Decretul nr. 31/1954 prevede: "Numele cuprinde numele de familie si prenumele".

Art. 1 din O. G. nr. 41/2003 privind dobandirea si schimbarea pe cale administrativa a numelor persoanelor fizice dispune:"numele cuprinde numele de familie si prenumele".

Numele este un atribut de identificare apersoanei fizice ce consta in dreptul omului de a fi individualizat in familie si in societate prin cuvinte stabilite, in conditiile legii, cu aceata semnificatie.

Dreptul subiectiv la nume are, in continutul sau, urmatoarele prerogative:

dreptul de a folosi numele, adica de a‑l purta;

dreptul de a cere organelor competente indreptarea greselilor de scriere a numelui;

dreptul de a se opune la folosirea numelui propriu de catre alte persoane neindreptatite.

Numele de familie

Numele de familie este o componenta a numelui in sens larg, format din unul s-au mai multe cuvinte , care individualizeaza persoana fizica in societate.


a) Dobandirea numelui de familie

Art.2 alin.1 din O.G. nr. 41/2003 cu privire la nume, cuprinde regula potrivit careia: "Numele de familie se dobandeste prin efectul filiatiei.."

Prin urmare, modul de dobandire a numelui de familie este filiatia, ceea ce inseamna ca numele de familie al parintilor va fi dobandit si de copil.

Pentru situatia in care filiatia unei persoane nu poate fi determinata (in cazul copiilor gasiti, nascuti din parinti necunoscuti), numele de familie va fi stabilit pe cale administrativa.

Exista trei situatii, si anume: copilul din casatorie, copilul din afara casatoriei si copilul gasit, nascut din parinti necunoscuti.

stabilirea numelui de familie al copilului din casatorie se face dupa regulile cuprinse in art.62 C.fam. si anume: "Copilul din casatorie ia numele de familie comun al parintilor. Daca parintii nu au un nume de familie comun, copilul va lua numele de familie al unuia dintre ei sau numele lor reunite". Daca pariintii nu se invoiesc asupra numelui, autoritatea tutelara de la domiciliul copilului va hotari, asultand pe parinti, daca copilul va lua numele de familie al unuia dintre ei sau numele lor reunite.

stabilirea numelui de familie al copilului din afara casatoriei. Acesta ia numele de familie al parintelui fata de care filiatia a fost mai intai stabilita. Daca filiatia se stabileste ulterior si fata de celalalt parinte, instanta poate incuviinta ca acel copil sa poarte numele de familie al acestuia din urma. In situatia in care copilul a fost recunoscut de ambii parinti, numele de familie se va stabili prin invoiala acestora, iar daca nu se inteleg, va hotari autoritatea tutelara (art.64 din C. fam.).

stabilirea numelui de familie al copilului gasit, nascut din parinti necunoscuti sau a copilului abandonat in spital, a carui identitate nu a fost stabilita in 30 de zile de la constatarea abandonului, se face prin dispozitia primarului locului in care copilul a fost gasit sau s-a constatat abandonul(art.2 alin. 3 din O.G. nr. 41/2003).


b) Modificarea numelui de familie

Numele de familie al persoanei fizice poate suferi unele modificari determinate de schimbarile survenite in starea civila a acesteia.

modificarea numelui de familie determinata de schimbari ale filiatiei. Astfel, daca copilului gasit sau nascut din parinti necunoscuti, i se stabileste filiatia fata de unul dintre parinti, el va lua numele de familie al parintelui respectiv, iar daca filiatia se stabileste fata de ambii parinti, va lua numele de familie comun al acestora, numele unuia dintre ei sau numele lor reunite.

modificarea numelui de familie determinata de adoptie. La adoptie copilul dobandeste numele adoptatorului, iar la desfacerea adoptiei, el redobandeste numele de familie purtatat anterior. In cazul nulitatii adoptiei, adoptatul redobandeste numele de familie avut anterior incuviintarii adoptiei.

modificarea numelui de familie determinata de casatorie.La incheierea casatoriei, sotii pot sa-si pastreze numelelor dinaintea casatoriei, sa ia numele unuia dintre ei sau numele lor reunite. Dupa divort sau in caz de nulitate a casatoriei, fiecare dintre fostii soti va purta numele pe care il avea inainte de casatorie. La incetarea casatoriei prin decesul unuia dintre soti, sotul supravietuitor are dreptul sa poarte incontinuare numele de familie comun.


c)         Schimbarea numelui de familie pe cale administrativa

Legislatia romana permite schimbarea numelui de familie pe cale administrativa, pentru motive temeinice, in care scop a reglementat conditiile si procedura de urmat prin dispozitiile O.G. nr. 41/2003 pivind dobandirea si schimbarea pe cale administrativa a numelor persoanelor fizice.

Pot cere schimbarea pe cale administrativa a numelui, cetatenii romani si apatrizii cu domiciliul in Romania pentu motive justificate: numele este format din expresii indecente, persoana a folosit permanent in exercitarea profesiei numele pe care doreste sa-l obtina, cand au fost efectuate mentiuni gresite in registrle de stare civila, etc. Cererea se depune la serviciul public comunitar de evidenta a persoanei din subordinea consiliului local si se publica in Monitorul Oficial.

Cererea se trimite spre solutionare serviciului public judetean, care dupa analizarea temeiniciei cererii, propune motivat presedintelui consiliului, respectiv primarului general al Capitalei, emiterea dispozitiei de admitere sau respingere acererii de schimbare a numelui. Dispozitia de admitere se comunica serviciului public comunitar, care il va instiinta pe solicitant, iar decizia de respingere se comunica direct solicitantului de catre serviciul public judetean.


d)        Retranscrierea numelui de familie

In conformitate cu dispozitiile art. 20 alin.1 din O.G. nr.41/2003 "Persoana al carei nume de familie a fost inregistrat in actele de stare civila, tradus in alta limba decat cea materna ori cu ortografia altei limbi, poate cere inscrierea prin mentiune pe aceste acte, a numelui de familie, retradus sau cu ortografia limbii materne, atat la rubricile privind pe titular, cat si la cele privind pe parintii sai".

Cererea se depune la serviciul public care are in pastrare registrul de stare civila si se aproba de primar.
Prenumele persoanei fizice

Prenumele este acea componenta a numelui care individualizeaza persoana in familie. Potrivit dispozitiilor art.2 din O.G. nr. 41/2003: "Prenumele se stabileste la data inregistrarii nasterii pe baza declaratiei de nastere facuta de cel care declara nasterea". Deci, stabilirea prenumelui este lasata la libera alegere a parintilor copilului, iar in caz de neintelegere va decide autoritatea tutelara. Dispozitiile privind schimbarea si retranscrierea numelui se aplica prin analogie si prenumelui.

Pseudonimul

Pseudonimul individualizeaza persoana fizica intr‑un anumit domeniu de activitate, de regula, printr‑un cuvant sau un grup de cuvinte. El este lasat la libera alegere a persoanei si nu este supus vreunei reguli de inregisrare.

Domiciliul persoanei fizice

Domiciliul unei persoane fizice este acolo unde ea isi are locuinta statornica sau principala" (art.13 din Decretul nr.31/1954). In completare, Legea nr.105/1996 privind evidenta populatiei si cartea de identitate prevede in art. 25 ca domiciliul persoanelor fizice este la adresa din localitatea unde acestea isi au locuinta statornica.

Domiciliul este atributul de identificare a persoanei fizice, care o individualizeaza in spatiu, prin indicarea locului unde aceasta isi are locuinta statornica sau principala.

In raport de modul de stabilire, domiciliul este de trei feluri:

domiciliul de drept comun;

domiciliul legal;

domiciliul ales (conventional).

In raport de teritoriul statului pe care se afla:

domiciliu in tara ;

domiciliu in strainatate.


q       Domiciliul de drept comun este domiciliul ipe care orice persoana fizica si-l alege liber, prin propria vointa, inorice localitate din tara si stainatate. Practic, domiciliul legal pe care l-a avut prsoana fizica pana la majorat se converteste in domiciliu de drept comun. Persoana care isi schimba domiciliul este obligata ca in 15 zile de la mutarea la noua adresa, sa se prezinte la formatiunea de evidenta a populatiei pentru eliberarea unei noi carti de identitate. Dovada domiciliului de drept comun se face cu cartea de identitate iar pentru minor, cu certificatul de nastere al acestuia si cu cartea de identitate a parintilor.


q       Domiciliul legal este domiciliul stabilit de lege, in mod obligatoriu, pentru anumite categorii de persoane. Aceste persoane sunt: minorii (au domiciliul la parinti), interzisii judecatoresti (la tutorele), disparutii (la curator) si mostenitorii (la custode). Dovada se face prin probarea domiciliului de drept comun al persoanei ce realizeaza ocrotirea.


q       Domiciliul ales este locuinta pe care partile o aleg in vederea executarii actului in acel loc sau pentru solutionarea litigiului si comunicarea actelor de procedura

Resedinta persoanei fizice

Ca si domiciliul, resedinta este un atribut de identificare in spatiu a persoanei fizice prin indicarea locuintei temporare.. Resedinta reprezinta si ea o locuinta a persoanei fizice, care nu intruneste caracterul de locuinta statornica sau principala. Per a contrario, ea este o locuinta temporara ori secundara.

Persoana care locuieste mai mult de 45 de zile la alta adresa decat cea de domiciliu,este obligata sa se prezinte la formatiunea de evidenta a populatiei pentru inscrierea in cartea de identitate a mentiunii de stabilire a resedintei.

Persoana fizica nu poate avea in acelasi timp decat o singura resedinta. Dovada se face cu mentiunea inscrisa in cartea de identitate.


Precizari

q           In Romania, primul act normativ care cuprindea dispozitii unitare privind numele peroanei fizice a fost Legea din 18 martie 1895. Potrivit acesteia, orice persoana trebuia sa aiba un nume de familie. In caz contrar, era obligata sa faca o declaratie la primarie prin care intelegea sa poarte numele de botez al tatalui la care adauga terminatia -escu sau -eanu. Spre exemplu, daca tatal avea prenumele Ion, fiul va declara numele de Ionescu.


q           In doctrina si jurisprudenta s-a pus problema daca prin recasatorire, se mentine posibilitatea sotului supravietuitor de a purta in continuare numele pe care il avea in casatoria anterioara, incetata prin deces. Intr-o opinie raspunsul afost negativ, deoarece, conform Legii din 18 martie 1895, vaduva pastra numele de familie al sotului, dar daca se recasatorea il pierdea. In alta solutie contrara, sotul supravietuitor va purta in continuare numele de familie deoarece nu exista un text legal care sa ii limiteze acest drept.Reprezentare grafica

Intrebari, exercitii, aplicatii

Delimitati modificarea numelui de familie de schimbarea pe cale administrativa a acestuia.

Ce sunt domiciliul si resedinta ca notiuni de drept civil?

Care sunt caracterele juridice care deosebesc domiciliul de resedinta?

In ce consta corelatia dintre domiciliu si starea civila?

Aratati care este diferenta dintre pseudonim si porecla? In legislatia actuala, porecla se bucura de protectia legala?

Delimitati structura numelui de continutul dreptului la nume.

Identificati si analizati modurile de dobandire a numelui de familie.

Tinand cont de dispozitiile art.64 C.fam., completati urmatoarele enunturi:

Numele de familie al copilului gasit, nascut din parinti necunoscuti se stabileste de..........prin ........

Daca ulterior acestaisi stabileste filiatia fata de unul dintre parinti, copilul va lua numele de familie al........

In cazul in care filiatia a fost stabilita si fata de celalalt parinte, .............va incuviinta ca acel copil sa poarte numele de familie al..............

Spete

1. Reclamanta achemat in judecata primaria solicitand instantei sa dispuna schimbarea numelui fiului sau minor. In motivarea actiunii, reclamanta a aratat ca doreste ca minorul sa poarte numele ei actual si nu pe cel al fostului sot (nume comun), deoarece actiunea acestuia in tagada paternitatii a fost admisa prin hotartarea instantei.

Instanta a admis actiunea reclamantei.

Cerite:

a)      Ce efecte produce admiterea actiunii in tagada paternitatii asupra numelui copilului?

b)      Este corecta solutia instantei?


2. La nastere X isi are stabilita filiatia numai fata demama si, in consecinta, a luat numele de familie al acesteia. Ulterior, X isi stabileste filiatia fata de tata, iar instanta conform art. 64 alin.2 C. fam. ii incuviinteaza sa ia numele de familie al tatalui. Daca parintii se casatoresc si iau ca nume comun numele sotiei, stabiliti:

a)Care va fi numele de familie al copilului X?

b)In speta este vorba de omodificare sau de o schimbare anumelui de familie al lui X?

c)Care va fi solutia daca parintii ar lua la incheierea casatoriei numele lor reunite ca nume comun?


Prin actiunea formulata, mama unei minore a solicitat instantei sa se stabileasca la ea domiciliul copilului.Tatal, in calitate de parat, a formulat o actiune cu acelasi obiect, sustinand ca este in interesul minorei sa ramana la bunicii paterni, in a caror grija se afla.

Cerinte:

a)Care este domiciliul copilului minor? Ce este domiciliul legal?

b)Daca reclamanta prezinta garantii matereale pentru cresterea minorei, cum ati solutiona cererea?

Rezolvati urmatoarele teste grila

Constituie atribute de identificare a persoanei fizice:

a)    numele;

b)   sediul;

c)    porecla.

O persoana fizica poate avea in Romania in acelasi timp:

a)    un domiciliu si doua ori mai multe resedinte;

b)   doua domicilii si o resedinta;

c)    un domiciliu si o resedinta.

Resedinta unei persoane fizice se caracterizeaza prin:

a)    obligativitate;

b)   unicitate;

c)    stabilitate.

Numele de familie al copilului gasit se stabileste:

a)    de catre cel care l-a gasit;

b)   de primar;

c)    de primarie.

Atribuitele de identificare ale persoanei fizice:

a)    sunt drepturi personale nepatrimoniale;

b)   sunt drepturi

c)    sunt drepturi de creanta.

Nu beneficiaza de protectie legala:

a)    resedinta;

b)   pseudonimul;

c)    porecla.

La incheierea casatoriei, sotii:

a)    pot alege un al treilea nume;

b)   pot sa-si pastreze numele dinaintea casatoriei;

c)    sunt obligati sa aleaga un nume comun.


Bibliografie

Ø       R. Urs, S. Angheni - op.cit., pag. 216 - 227

Ø     I. R. Urs, C.I.Todica - op.cit., pag.84-120

Ø     Gh. Beleiu††††††††† - op.cit. pag. 340 - 360

Ø     G. Boroi††††††††††††† - op.cit. pag. 7 - 54

Ø     I. Dogaru††††††††††† - op. cit. pag. 429 - 448

Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact