StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
drept DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare Ón relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » DREPT » drept civil

Identificarea, reorganizarea si incetarea persoanelor juridice

Identificarea, reorganizarea si incetarea persoanelor juridice

Identificarea persoanelor juridice

Notiune. Identificarea are doua intelesuri: prin identificarea persoanelor juridice intelegem institutia juridica care cuprinde totalitatea normelor ce reglementeaza mijloacele si atributele de individualizare a persoanelor juridice, iar in al doilea sens, prin identificare se inteleg atribute de identificare: denumirea, sediul, n 535j95f ationalitatea, contul bancar, marca, emblema, codul fiscal, telefonul, telexul, faxul etc.Identificarea persoanei juridice este o necesitate permanenta, din momentul infiintarii si pana la incetarea ei. Importanta identificarii isi evidentiaza valentele in privinta capacitatii juridice a persoanei (nationalitate, sediu), in privinta competentei jurisdictionale (sediu), a solutionarii operative a tuturor aspectelor legate de incheiere si executare a actelor juridice.

Natura juridica si caracterele atributelor de identificare

Ca natura juridica, atributele de identificare a persoanei juridice fac parte din categoria drepturilor personale nepatrimoniale.

Atributele de identificare au urmatoarele caractere juridice, specifice categoriei de drepturi de care apartin:

opozabilitatea erga omnes, fiind drepturi absolute, sunt opozabile tuturor;

inalienabilitatea, nu pot fi cesionate prin acte juridice; titularul acestor drepturi nu poate renunta la ele;

imprescriptibilitatea, sunt imprescriptibile, atat sub aspect extinctiv, cat si sub aspect achizitiv;

personalitatea, sunt intim legate de persoana titularului lor;

universalitatea. Toate persoanele juridice au dreptul la atributele de identificare, cum sunt: denumirea, sediul, firma, contul bancar, codul fiscal etc.

Reglementarea legala

Reglementarea generala de drept comun se gaseste in art. 38, 39, 54 si 55 din Decretul nr.31/1954.

Reglementarea speciala se afla in diferite acte normative.

Protectia juridica a atributelor de identificare.

Atributele de identificare fiind drepturi personale nepatrimoniale sunt protejate (aparate) prin mijloacele dreptului civil si prin mijloacele altor ramuri de drept (drept administrativ, drept comercial, drept penal etc.).

Mijloacele specific dreptului civil de aparare a drepturilor personale nepatrimoniale, ce constituie atribute de identificare, este actiunea civila. Astfel, "persoana care a suferit o atingere in dreptul sau . la denumire . sau in orice drept personal nepatrimonial va putea cere instantei judecatoresti incetarea savarsirii faptei care aduce atingere drepturilor mai sus aratate" (art.54 din Decret)

Mijloace de identificare


Denumirea persoanei juridice

Prin "denumire" ca atribut de identificare, intelegem cuvantul sau cuvintele care au primit, in conditiile prevazute de lege, semnificatia de a individualiza persoana juridica.

Regula generala privind stabilirea denumirii se gaseste in art.38 din Decretul nr.31/1954 care prevede: "Persoana juridica va purta denumirea stabilita prin actul care a infiintat-o sau prin statut. Odata cu inregistrarea sau inscrierea persoanei juridice se va trece in registru si denumirea ei".

Dreptul la denumire are in continutul sau urmatoarele prerogative:

dreptul de a folosi denumirea;

dreptul de a cere tuturor persoanelor fiice sau juridice sa o indivdualizeze prin denumirea sa;

dreptul de a cere in justitie respectarea dreptului la denumire incalcat.

Firma este denumirea unui comerciant individual - persoana fizica sau persoana juridica.


Sediul persoanei juridice

Sediul este atributul de identificare prin aratarea unui loc stabil care individualizeaza persoana juridica in spatiu.Conform art.39 din Decretul nr.31/1954, "Sediul persoanei juridice se stabileste potrivit actului care a infiintat-o sau statutului".

Sediul persoanei juridice poate fi clasificat dupa cum urmeaza:

in raport cu importanta locului unde isi desfasoara activitatea organele de conducere ale persoanei juridice, se disting:

a)      sediul principal - locul unde functioneaza organele de conducere ale persoanei juridice

b) sediul secundar - locul unde functioneaza organul de conducere al subunitatilor persoanei juridice (uzina, fabrica, sucursala etc)

in raport cu teritoriul tarii unde se afla, sediul poate fi:

a)      sediu in tara

b)      sediu in strainatate. Aceasta imprejurare prezinta importanta, mai ales in materia raporturilor juridice de drept comercial international si de drept international privat.

in functie de caracterul sau, sediul se clasifica in:

a)    sediu de drept comun (legal)

b)      sediu conventional (ales). Primul este obligatoriu si se stabileste conform art. 39 din Decretul nr. 31/1954, sediul conventional este facultativ si se stabileste cu acordul partilor.


Codul unic de inregistrare

O.U.G. nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea si autorizarea comerciantilor a introdus codul unic de inregistrare (C.U.I.), ca atribut de identificare.

Acesta se atribuie de catre Ministerul Finantelor Publice in termen de 24 de ore de la depunerea cererii tip de inregistrare de catre comerciant. C.U.I. se utilizeaza de toate sistemele informatice care prelucreaza date privind comerciantii, precum si de comercianti in relatiile cu tertii.

Acesta a inlocuit codul fiscal in cazul regiilor autonome, companiilor nationale, societatilor comercile.


Alte atribute de identificare: nationalitatea; contul bancar al persoanei juridice; codul fiscal al persoanei juridice; marca; emblema; telefonul, telexul si faxul persoanei juridice.

Reorganizarea persoanei juridice

Notiunea si efectele reorganizarii

Decretul nr.31/1954 in art.40-44 si 46-50 reglementeaza cu titlu general formele, conditiile si efectele reorganizarii.

Reorganizarea este un proces complex de unire sau divizare, la care participa cel putin doua persoane juridie existente ori care iau astfel fiinta.

Prin reorganizare se produc, dupa caz, urmatoarele efecte:

infiintarea de noi persoane juridice;

modificarea organizarii unor persoane juridice (a celor implicate);

incetarea unor persoane juridice.


Formele (modurile) reorganizarii si competenta de a decide reorganizarea.

Conform art.40 din Decretul nr.31/1954, formele juridice ale reorganizari sunt: comasarea si divizarea.

Conform art.41 din acelasi Decret comasarea se realizeaza prin: absorbtie si fuziune, iar divizarea prin: divizare totala sau partiala.


a) Comasarea

Fuziunea consta in unirea (contopirea) a doua sau mai multe persoane juridice, care inceteaza sa mai existe si in alcatuirea, pe aceasta baza, a unei noi persoane juridice.

Fuziunea produce urmatoarele efecte:

efectul creator, insemnand infiintarea unei persoane juridice;

efectul extinctiv, insemnad incetarea persoanelor juridice fuzionate;

efectul transmisiunii universale, insemnand ca drepturile si obligatiile persoanelor juridice fuzionate trec asupra nii persoane astfel infiintate.

Absorbtia consta in incorporarea, inglobarea unei persoane juridice ce inceteaza sa mai existe, intr-o alta persoana juridica, care isi pastreaza fiinta. "Comasarea se face prin absorbtia unei persoane juridice de catre o alta persoana juridica." (art.41 din Decret.).

Absorbtia produce urmatoarele efecte:

efectul extinctiv, incetarea persoanei juridice absorbite;

efectul transmisiunii universale, patrimoniul persoanei juridice absoarbite este preluat de persoana juridica ce continua sa existe.


b) Divizarea

Divizarea totala consta in impartirea intregului patrimoniu al unei persoane juridice care inceteaza si transmiterea fractiunilor patrimoniale astfel rezultate, catre doua sau mai multe persoane juridice existente sau care iau fiinta in acest fel.

Divizarea partiala consta in desprinderea unei parti din patrimoniul unei persoane juridice, care-si mentine existenta si transmiterea acestei parti catre una sau mai multe persoane juridice existente ori care iau fiinta in acest mod.

Divizarea produce urmatoarele efecte juridice:

efectul creator, care priveste numai cazurile cand fractiunea de patrimoniu se transmite persoanelor juridice care iau fiinta ca urmare a operatiunii juridice a divizarii;

efectul extinctiv, ce priveste numai divizarea totala, deoarece, intotdeauna, inceteaza persoana juridica divizata;

efectul transmisiunii cu titlu universal, adica aunor fractiuni de patrimoniu de la persoana juridica divizata la mai multe persoane juridice.


Momentul producerii efectelor reorganizarii

Potrivit art.49 din decretul nr.31/1954 "transmisiunea drepturilor si obligatiilor in caz de fuziune, absorbtie, divizare, precum si de desprindere si transmitere, privind persoanele juridice supuse inregistrarii, se indeplineste intre parti cat si fata de al treilea, numai prin inregistrarea operatiei, si de la data acesteia.

Se face distinctie intre: persoanele juridice supuse inregistrarii si persoane juridice nesupuse inregistrarii:

pentru persoanele juridice supuse inregistrarii, efectele reorganizarii se produc atat intre parti cat si fata de terti, de la data efectuarii inregistrarii;

pentru persoanele nesupuse inregistrarii,efectele reorganizarii se produc atat intre parti cat si fata de terti, de la data aprobarii de catre organele competente adocumentelor intocmite in acest scop (inventar, bilant contabil de predare -primire).
Incetarea persoanei juridice

Ca notiune generala, incetarea persoanei juridice inseamna disparitia subiectului de drept, sfarsitul capacitatii juridice a acestuia in cazurile si conditiile prevazute de lege.

Dreptul obiectiv stabileste atat reguli generale, cat si regulile speciale privind incetarea persoanei juridice. Dupa cum rezulta din art.40 din Decret, persoana juridica inceteaza in urmatoarele moduri:

prin comasare - in ce priveste unitatile care au fuzionat si cele absorbite;

prin divizare - in ce priveste unitatile divizate total;

prin dizolvare.

Dizolvarea este o operatiune juridica ce are ca efect, in cazurile si in conditiile prevazute de lege, incetarea unei persoane juridice asociative sau aceleia asimilate cu aceasta.

Cazurile in care intervine dizolvarea sunt prevazute expres de lege. Dupa cum rezulta din definitie, domeniul de aplicare a dizolvarii cuprinde persoanele juridice asociative, ceea ce nu se poate spune si in privinta reorganizarii.

Ceea ce este specific dizolvarii consta in acea ca, dupa hotararea dizolvarii, se trece, in mod obligatoriu, la lichidarea persoanei juridice.

Cauzele dizolvarii persoanelor juridice.

Cazuri reglementate de Decretul nr.31/1954

"Organizatiile cooperatiste si obstesti se dizolva daca:

a)      termenul pentru care au fost construite s-a implinit;

b)      scopul a fost realizat ori nu mai poate fi indeplinit

c)      scopul pe care il urmaresc sau mijloacele intrebuintate pentru realizarea acestuia au devenit contrare legii ori regulilor de convietuire sociala sau urmaresc un alt scop decat cel declarat;

d)      numarul membrilor a scazut sub limita stabilita de lege, actul de infiintare sau statut "

In cazurile prevazute la lit. a, b si d, dizolvarea se produce de drept (in puterea legii); in cazurile prevazute la lit. c, ea se face prin actul organului competent.


Cazuri reglementate de diferite legi speciale pentru anumite categorii de persoane juridice (Legea nr. 31/1990 si O. G. nr. 26/2000)

Cazuri reglementate de Legea nr. 31/1991

trecerea timpului stabilit pentru durata societatii;

imposibilitatea realizarii obiectului societatii sau realizarea acestuia;

declararea nulitatii societatii;

hotararea adunarii generale;

falimentul societatii, etc.

Cazuri reglementate de O.G. nr.26/2000:

implinirea duratei pentru care a fost constituita;

realizarea sau imposibilitatea relizarii scopului pentru care a fost constituita,

realizarea sau imposibilitatea realizarii scopului pentru care a fost constituita;

imposibilitatea constituirii adunarii generale sau aconsiliului director, daca aceasta situatie dureaza mai multde un an de la data la care adunarea sau consiliul trebuia constituit;

reducerea numarului de asociati sub limita fixata de lege, daca acesta nu afost complinit timp de 3 luni.

Clasificarea cauzelor de dizolvare.

Cauzele de dizolvare a persoanelor juridice se clasifica dupa urmatoarele criterii:

Dupa modul in care opereaza cauzele de dizolvare a persoanelor juridice, se divid in doua categorii:

cauze in care dizolvarea opereaza de drept;

cauze in care dizolvarea se produce prin actul organului competent, care poate fi: hotararea adunarii generale a persoanei juridice sau, dupa caz, hotararea instantei judecatoresti ori a puterii executive.

Dupa natura lor, distingem doua categorii de cauze de dizolvare:

cauze de dizolvare voluntara:implinirea termenului, realizarea scopului, hotararea de dizolvare;

cauze de dizolvare silita (fortata):scopul a devenit ilicit sau este fictiv, falimentul.

Dupa caracterul lor, cauzele de dizolvare se impart in:

cauze cu caracter general, care se aplica tuturor persoanelor juridice care pot inceta prin dizolvare;

cauze cu caracter special, care se aplica numai anumitor persoane juridice.

Lichidarea persoanei juridice.

In principiu, efectul esential al dizolvarii este trecerea in lichidare a persoanei juridice. Intr-adevar, art. 51 din Decretul nr. 31/1954, dispune: "Prin efectul dizolvarii, persoana juridica intra in lichidare, in vederea realizarii activului si platii pasivului".

Prin lichidarea persoanei juridice se intelege efectuarea tuturor operatiunilor juridice de realizare a activului si de plata a pasivului subiectului de drept civil si care au ca efect incetarea definitiva a persoanei juridice intrata inlichidare. Astfel, persoana juridica nu incetaza in momentul dizolvarii, ci numai dupa ce a fost realizat activul si platit pasivul.


Precizari

q       In practica, s-a pus problema daca exista deosebiri intre notiunea de "denumire" si "firma".

"Denumirea" este un atribut general de identificare a oricaror persoane juridice fie ele de drept public, fie de drept privat, in timp ce "firma" este o denumire specifica numai pentru comercianti. Initial, firma aparea ca o inscriptie pe un suport material prin care un magazin, o intreprindere aducea la cunostinta publicului denumirea si obiectul de activitate.

In literatura juridica s-a spus ca "ceea ce este numele pentru persoana fizica, este denumirea pentru persoana juridica". Putem spune ca termenul de "denumire" are un continut general care acopera atributul de identificare al oricaror persoane juridice, in timp ce notiunea de "firma" poate fi utilizata cu acelasi inteles pentru comercianti - persoana fizica sau juridica.


q       In literatura de specialitate s-a sustinut atat ipoteza ca transformarea persoanei juridice poate fi privita ca o "modalitate" a reorganizarii persoanei juridice, cat si opinia ca este vorba de o notiune juridica distincta de cea a reorganizarii persoanelor juridice. In ceea ce ne priveste, consideram ca transformarea este o notiune distincta, autonoma care nu se confunda cu reorganizarea.

Transformarea este operatiunea juridica prin care o persoana juridica isi inceteaza existenta, concomitent cu infiintarea, in locul ei a altei persoane juridice. Astfel, in temeiul Legii nr.15/1990 toate unitatile de stat s-au reorganizat fie in societati comerciale avand ca unic actionar statul, fie in regii autonome. Desi legea utilizeaza termenul de reorganizare, in relitate este vorba de o transformare a acestor subiecte de drept. Ulterior, O.U.G. nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome a consacrat expres termenul de transformare dispunand: "Societatile comercile rezultate in urma reorganizarii regiilor autonome preiau drepturile si obligatiile regiilor autonome din transformarea sau divizarea carora au rezultat."††

Transformarea persoanei juridice are un domeniu de aplicare restrans la cazurile speciale prevazute de lege; reorganizarea este de aplicatie generala. In timp ce transformarea persoanei juridice produce intotdeauna aceleasi efecte juridice (incetarea unei persoane juridice si crearea uneia noi), reorganizarea produce fie efecte de incetare, fie de infiintare. Transmisiunea in cazul transformarii persoanei juridice este universala, in timp ce, in cazul reorganizarii, transmisiunea poate fi universala sau cu titlu universal.Reprezentare grafica7.3. Prezentare comparativaComasarea

Divizarea

Efecte

Absorbtia

Fuziunea

Divizarea totala

Divizarea partiala

Infiintarea unei noi persoane juridice


efect creator

efect creator*

efect creator*

Incetarea unei persoane juridice

efect extinctiv

efect extinctiv

efect extinctiv


Transmisiunea patrimoniului

transmisiune universala

transmisiune universala

transmisiune cu titlu universal

transmisiune cu titlu universal

*- efectul creator priveste numai cazurile cand fractiunea de patrimoniu se transmite persoanelor juridice care iau fiinta ca urmare a operatiunii juridice a divizarii

Vocabular

cont bancar - mijloc de identificare a persoanei juridice, desemnat printr-un simbol cifric, reprezentand contul in care aceasta isi pastreaza disponibilitatile

codul fiscal - simbol cifric care serveste la identificarea persoanei juridice in raporturile financiare ale acesteia si in raporturile privitoare la evidenta statistica

emblema - mijloc facultativ de identificare constand intr-un semn sau denumire care deosebeste un comerciant de altul de acelasi gen.

marca - semn distinctiv privat folosit de o persoana juridica pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile sale de cele identice ori similare ale altor persoane juridice.

procedura falimentului - ansamblul de reguli reglementate de lege care urmaresc plata datoriilor debitorului, aflat in incetare de plati, prin executarea silita a bunurilor din patrimoniul acestuia.

Intrebari, exercitii, probleme

Ce reprezinta sediul social? Clasificati-l in functie de criteriile cunoscute.

Este interzisa de lege schimbarea sediului social al unei persoane juridice?

Definiti reorganizarea persoanei juridice.

Identificati formele reorganizarii persoanei juridice.

Care sunt efectele de drept civil ale reorganizarii persoanei juridice?

Definiti comasarea persoanei juridice. Care sunt formele comasarii?

Care sunt elementele ce diferentiaza fuziunea de absorbtie?

Definiti dizolvarea persoanei juridice.

Care sunt deosebirile dintre dizolvarea si reorganizarea persoanei juridice?

Enumerati cauzele de dizolvare.

Clasificati cauzele de dizolvare.

Ce intelegeti prin lichidarea persoanei juridice?

Potrivit art.13 alin.1 din O.U.G. nr.2/2001:"Se infiinteaza Ministerul Sanatatii si Familiei ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, prin reorganizarea Ministerului Sanatatii2". Stabiliti daca textul de lege reglementeaza: un mod de infiintare a Ministerului/un mod reorganizare/o modalitate de transformare.

Daca activul persoanei juridice divizate a fost de900.000 lei, iar pasivul de 1.200.000 lei, stabiliti cat va prelua din activ si din pasiv o persoana juridica dobanditoare a 1/3 din patrimoniu ca urmare a divizarii?

Spete

1. Doi dintre asociatii unei societati comerciale au sesizat instanta, la data cand societatea nu era infiintata inca, si solicitand ca aceasta sa se pronunte asupra dizolvarii pentru imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii

Cerinte:

a)        Care este formalitatea necesara pentru ca societatea comerciala sa ia fiinta in mod valabil? Pana la indeplinirea acestei formalitati, societatea are personalitate juridica?

b)        Ce reprezinta dizolvarea pentru o persoana juridica?

c)        Ce hotaraste instanta?


2. Societatea comerciala " BELLA" SRL, s-a divizat total, dand nastere la doua societati: "ELLA" S.R.L si "BELL" SRL, drepturile si obligatiile persoanei juridice divizate trecand asupra noilor persoane juridice.

X, creditor al fostei societati "BELLA" SRL, dorind sa-si recupereze creanta, o actioneaza in justitie pe SC "ELLA" SRL, solicitand instantei obligarea acesteia la restituirea sumei de 10.000 $, oferiti anterior cu titlu de imprumut persoanei juridice divizate.

Instanta a admis cererea, obligand societatea comerciala, "ELLA" SRL la plata sumei cerute de reclamant.

Cerinte:

a)      Ce intelegeti prin divizare totala?

b)      Ce fel de transmisiune a patrimoniului are loc in cazul divizarii totale?

c)      Solutia instantei este corecta?


3. Intr-un proces de evacuare, parata SC "DANCO" SRL se apara, sustinand ca are titlu de proprietate, deoarece a dobandit in patrimoniul ei imobilul in litigiu prin reorganizarea fostei societati "Progresul". Ca urmare a aplicarii dispozitiilor Legii nr. 15/1990, societatea amintita si-a incetat existenta, in locul ei luand nastere S.C. "Danco" SRL si prin aceasta reorganizare "dreptul de administrare a bunurilor s-a transformat in drept de proprietate.

Cerinte:

a)      Definiti notiunea de "transformare a persoanei juridice"

b)      Ce forma a reorganizarii intalniti in speta?


. Potrivit art.32 coroborat cu art.3 din Legea nr.31/1990, societatea cu raspundere limitata se va constitui prin contract de societate si statut care se incheie in forma autentica si, printe altele, trebuie sa aiba un sediu.

Sediul societatii comerciale trebuie sa fie dovedit cu inscrisuri care sa ateste existenta unei suprafete locative destinate pentru a functiona societatea comerciala.

In speta, instanta de fond a pronuntat o hotarare de autorizare a functionarii societatii cu raspundere limitata care nu indeplinea conditia sus mentionata, nedovedindu-se detinerea legala a unei suprafete locative care sa fie folosita ca sediu al societatii.

Cerinte:

a)      Ce intelegeti prin sediul unei persoane juridice?

b)      Este corecta solutia instantei? Argumentati.

Rezolvati urmatoarele teste grila:

Persoana juridica poate fi reorganizata prin:

a)      divizare;

b)      dizolvare;

c)      lichidare.

Incetarea persoanei juridice poate avea loc prin :

a)      divizare partiala;

b)      lichidare;

c)      comasare.

Nu are efect creator, de infiintare a unei noi persoane juridice:

a)      fuziunea;

b)      absorbtia;

c)      transformarea.

Transformarea patrimoniului este intotdeauna cu titlu universal in cazul:

a)      fuziunii persoanelor juridice;

b)      absorbtiei persoanelor juridice;

c)      divizarii persoanelor juridice.

Formele reorganizarii persoanei juridice sunt:

a)      comasarea si divizarea;

b)      fuziunea si absorbtia;

c)      comasarea si divizarea totala.

Lichidarea persoanei juridice constituie efectul esential al:

a)      reorganizarii;

b)      dizolvarii;

c)      transformarii.

. Efectul creator:

a)    nu se produce in cazul fuziunii;

b)    se produce intotdeauna in cazul absobtiei;

c)     este facultativ in cazul divizari, indiferent de natura ei, totala sau partiala.

. Transmisiunea cu titlu universal are loc:

a)   numai in cazul divizari, indiferent daca este totala sau partiala;

b)   numai in cazul divizari partiale a persoanei juridice;

c)    si in cazul divizarii totale, daca aceasta divizare are efect creator.

. Constituie atribut de identificare a persoanei juridice:

a)   obiectul de activitate;

b)   sigla;

c)    emblema.

. Atributele de indentificare fac parte din categoria:

a)   drepturilor reale;

b)   drepturilor nepatrimoniale;

c)    drepturilor decreanta.

. In functie de caracterul sau, sediul se clasifica in:

a)    sediu principal si sediu secundar;

b)   sediu in tara si sediu in strainatate;

c)    sediu legal si sediu conventional.

Bibliografie

Ø      I. R. Urs,S. Angheni †††††† - op.cit., pag. 290 - 317

Ø      I.R. Urs, C.I.Todica†††††††† - op.cit., pag.320-371

Ø      Gh. Beleiu†††††††††† - op.cit., pag. 442 - 492

Ø      G. Boroi†††††††††††††† - op.cit., pag. 129 - 135

Ø      I. Dogaru†††††††††††† - op.cit., pag. 498 -
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact