StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
drept DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare Ón relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » DREPT » drept civil

Infiintarea persoanelor juridice

Infiintarea persoanelor juridice


Notiune


Infiintarea persoanei juridice reprezinta operatiunea de creare, in conditiile legii, a unui subiect de drept.

In unele cazuri infiintarea presupune un singur act juridic, insa, de cele mai multe ori, ea necesita o succesiune de acte juridice, ceea ce reprezinta un adevarat proces de constituire asubiectului de drept deoarece, numai luate impreuna, actele respective conduc la efectul creator de persoana juridica.
Modurile de infiintare a persoanelor juridice.


Modurile de infiintare a persoanelor juridice sunt prevazute in art. 28 din Decretul nr.31/1954. Potrivit acestei norme, cu caracter de norma generala in materie, "persoana juridica se infiinteaza:

prin actul de dispozitie al organului competent al puterii sau administratiei de stat;

prin actul de infiintare al celor care o constituie, recunoscut de organul puterii sau administratiei de stat competent a verifica daca sunt intrunite cerintele legii pentru ca acea persoana juridica sa poata lua fiinta;

prin actul de infiintare al celor care o constituie, cu prealabila autorizare a organului puterii sau administratiei de stat, competent a aprecia oportunitatea infiintarea ei:

printr‑un alt mod reglementat de lege.

Sigur ca textul, prezentat "ad litteram", este partial depasit de noile realitati din tara noastra si se infatiseaza drept confuz. Dar textul este in vigoare si cuprinde in esenta modurile de infiintare care pot fi adaptate la schimbarile din tara noastra:

prin actul de dispozitie al organului de stat competent;

prin actul de infiintare al celor care o constituie, recunoscut de organul competent;

prin actul de infiintare al celor care o constituie, autorizatde organul competent;

printr‑un alt mod reglementat de lege.


Infiintarea persoanelor juridice prin act de dispozitie.


Prin "actul de dispozitie al organului competent" intelegem, dupa caz: legea, hotararea sau ordonanta Guvernului, hotararea consiliilor judetene sau locale.

Domeniul de aplicare al modului de infiintare prin "act de dispozitie al organului competent":


Organele puterii legislative- prin Decretul-lege nr.68/1990;

Organele puterii executive:

Presedintia Romaniei-prin Legea nr.92/1990

Serviciile publice din subordinea presedintiei -Legea nr.47/1994

Ministerele- Legea nr.90/2001

Organeleputerii judecatoresti - Legea nr.92/1992;

Unitatile administrativ teritoriale - sunt infiintate prin Legea nr.2/1968, iar autoritatile administratiei publice locale prin Legea nr.215/2001;

Regiile autonome si societatile comerciale cu capital de stat, rezultate din reorganizarea fostelor intreprinderi de stat, prin Legea nr.15/1990.


Infiintarea persoanelor juridice prin act de infiintare recunoscut.


Astfel cum reiese din chiar formularea textului legal, acest mod de infiintare presupune existenta a doua acte juridice:

actul de infiintare a persoanei juridice, adoptat de Adunarea generala, Congres (contract, statut);

actul de recunoastere a infiintarii, emis de organul competent prin care se constata legalitatea actului de infiintare.

Infiintarea nu este completa si nu produce efecte juridice decat dupa ce se indeplinesc si alte doua formalitati:

inmatricularea in Registrul Comertului;

inregistrarea la organul de stat prevazut de lege, de regula organul fiscal.

Domeniul de aplicare a modului de infiintare prin act recunoscut


Potrivit art.28 lit. b. din Decret, acest mod de infiintare se refera la organizatiile cooperatiste si la institutiile si intreprinderile anexe, create de acestea. Pana in 1989, acest mod se aplica tuturor organizatiilor cooperatiste, in prezent vizeaza dar organizatiile cooperatiei mestesugaresti, nu si organizatiile de consum, de credit si agricole.

Modul de infiintare este complex, presupunand mai multe etape:

actul de infiintare:contract si statut;

recunoasterea actului de infiintare de organul cooperatist ierarhic superior;

inregistrarea la organul de stat competent(organul fiscal teritorial) .

Organizatiile cooperatiei mestesugaresti dobandesc personalitate juridica prin inregistrarea la organul de stat competent.


Infiintarea persoanelor juridice prin act de infiintare autorizat.


Acest mod de infiintare presupune doua faze:

adoptarea actului de infiintare a persoanei juridice (contract, statut);

autorizarea organului competent (organ adminisrativ sau instanta de judecata).

Penru infiintarea completa, legea cere expres inregistrarea, respectiv inscrierea persoanei juridice, formalitati ce conditioneaza dobandirea personaliitatii juridice.

Modul de infiintare este complex, presupunand cumulativ mai multe etape:

actul de infiintare

autorizarea organului competent

inregistrarea si inscrierea.


a)Notiunea de autorizare

Legea distinge intre autorizarea prealabila a organului adminstratiei din domeniul de activitate al persoanei juridice supuse infiintarii si autorizarea organului puterii judecatoresti.

Actul administrativ de autorizare nu trebuie confundat cu autorizarea judecatoreasca. Cele doua acte de autorizare nu sunt nici alternative, nici nu se exclud, ci ele se completeaza atunci cand legea le cere (in cazul asociatiilor si fundatiilor), fiecare avand alta finalitate.


Ø       Autorizarea prealabila este un act administrativ, prin care un organ de specialitate apreciaza oportunitatea infiintarii persoanei juridice, utilitatea acesteia in raport cu scopul, marimea capitalului social in raport cu obiectul de activitate etc.

Autorizarea prealabila imbraca forma unui aviz, care fara a avea efect constitutiv, reprezinta o conditie prealabila, necesara infiintarii unor categorii de persoane juridice:

pentru constituirea unei asociatii sau fundatii este necesara obtinerea in prealabil a avizului ministerului sau organului de specialitate al administratiei publice centrale in a carui sfera de competenta isi desfasoara activitatea;

pentru infiintarea unei societati de asigurari este necesara autorizatia prealabila emisa de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.

pentru infiintarea coooperativei de credit este necesara aprobarea de constiutire emisa de Casa Centrala la care cooperativa urmeaza sa se afilieze.


Ø       Autorizarea organului puterii judecatoresti consta in hotararea sau in incheierea definitiva si irevocabila a instantei judecatoresti. Prin autorizarea judecatoreasca se dispune dupa caz fie inmatricularea in registrul comertului (pentru societati comerciale, cooperative de consum si de credit), fie inscrierea in registrul special al unor persoane juridice (sindicate, asociatii si fundatii, societati agricole).


b) Notiunea de inregistrare

In raport de registrele in care sunt consemnate, inregistrarea persoanelor juridice are trei sensuri:

q       inscriere in registrele special tinute in acest scop de instanta de judecata. Operatiunea are loc dupa indeplinirea cerintelor legale: acte de infiintare, actul de autorizare judecatoreasca (hotarare sau incheiere), avand de regula efectul dobandirii personalitatii juridice. In registre speciale se inscriu asociatiile si fundatiile, societaatile agricole, partidele politice, sindicatele.

q       inregistrare in registrul comertului. Aceasta are in vedere trei categorii de operatiuni:

inmatriculari (pentru societati comerciale, regii autonome, cooperative de consum si de credit, grupuri de interes economic). Inmatricularile se efectueaza inainte de inceperea activitatii persoanei juridice si au drept scop luarea in evidenta si acordarea unui numar de inregistrare.

inscrierile de mentiuni constau in inscrierea oricaror modificari ce se aduc inregistrarilor sau mentiunilor anterioare, avand efect de opozabilitate fata de terti.

alte operatiuni (radieri de inmatriculari).

q       inregistrarea la organul fiscal pentru luarea in evidenta a persoanei juridice, ca subiect de drept fiscal. Ea reprezinta o conditie speciala pentru ca persoana juridica sa functioneze in mod legal si nu tine de procesul de infiintare a acesteia. Au obligatia sa completeze si sa depuna decalratia de inregistrare fiscala, in vederea atribuirii codului fiscal, toti platitorii de impozite si taxe. Pentru comerciantii societati comerciale, companii nationale, regii autonome si organizatii cooperatiste codul fiscal a fost inlocuit cu codul unic de inregistrare - CUI.


Domeniul de aplicare:

Asociatiile si fundatiile sunt supuse unei duble autorizari: autorizarea prealabila a ministerului sau a organului de specialitate si autorizarea judecatoriei in vederea inscrierii in registrul special. Ele dobandesc personalitate juridica prin inscrierea in registrul asociatiilor si fundatiilor de la grefa judecatoriei unde isi va avea sediul.

Partidele politice sunt autorizate de Tribunalul Municipiului Bucuresti si dobandesc personalitate juridica de la data ramanerii definitive si irevocabile a hotararii instantei privind admiterea cererii de inregistrare. Ele se inscriu in registrul partidelor politice pentru opozabilitate.

Sindicatele sunt supuse autorizarii judecatoriei din locul unde isi au sediul si dobandesc personalitate juridica de la data inscrierii in registrul special tinut de instanta

Asociatiile de proprietari sunt autorizate de judecatorul delegat la organul financiar local din raza teritoriala a imobilului. Ele dobandesc personalitate juridica an baza incheierii judecatorului delegat

.Societatile comerciale se infiinteaza in mai multe etape presupunand: actul de infiintare, autorizarea judecatorului delegat de la oficiul registrului comertului si inmatricularea in registrul comertului. Ele dobandesc personalitate de la data inmatricularii.

Camerele de comert si industrie din Romania se infiinteaza in temeiul autorizarii Guvernului.

Infiintarea persoanelor juridice prin alt mod reglementat de lege.


Decretul nr.31/1954 cuprinde la art. 28 lit. d o formulare generala care include toate cazurile atipice de infiintare a diferitelor categorii de persoane juridice. Se includ in acest "alt mod" reglementat de lege, toate acele cazuri care nu se incadreaza in cele reglementate mai sus:

statul roman este declarat prin lege persoana juridica;

asociatiile de locatari s-au infiintat de drept prin Legea nr. 5/1973 si prin statutul lor;

misiunile diplomatice si consulare se infiinteaza prin decret al Presedintelui Romaniei la propunerea Guvernului.


Momentul dobandirii personalitatii juridice


Infiintarea persoanelor juridice presupune intocmirea si adoptarea mai multor documente cu diferite finalitati, alcatuindprocedura de constituire a persoanei juridice.

Momentul in care se naste un nou subiect de drept este momentul in care acesta dobandeste personalitate juridica. Acest moment este stabilit de lege in mod diferit, in functie de modul de infiintare a persoanei juridice. Se disting astfel urmatoarele momente ale dobandirii personalitatii juridice, adica a capacitatii de a avea drepturi si obligatii:

data actului de dispozitie sau data stabilita in actul de dispozitie privind infiintarea;

data inregistrarii (inmatricularii) sau inscrierii in registrul prevazut de lege;

data recunoasterii ori autorizarii infiintarii sau data indeplinirii oricarei alte cerinte, pentru persoanele juridice care nu sunt supuse inregistrarii.


Reprezentare grafica

Vocabular


act de infiintare - act de constituire adoptat de Adunarea Generala, conferinta sau congres, cat si statutul organizatoric.

inmatriculare - formalitate constand in inscrierea unei societati comerciale in registrul comertului in a carui raza teritoriala isi are sediul.

inscriere - formalitate constand in inscrierea unei persoane juridice la organul fiscal teritorial.

reorganizare - operatiune juridica ce implica doua persoane juridice, producand efecte creatoare, modificatoare sau de incetare a lor.

statut - acordul tuturor asociatilor unei persoane juridice cu privire la stabilirea regulilor de organizare, conducere si functionare a societatii.
Intrebari, exercitii, aplicatii


Ce intelegeti prin "act de dispozitie"?

Ce presupune infiintarea unei persoane juridice prin act recunoscut?

Ce reprezinta autorizarea prealabila? Enumerati categoriile de persoane juridice ce se infiinteaza prin act autorizat.

Comparati actul de recunoastere cu actul de autorizatie.

Ce intelegeti prin sintagma "infiintarea persoanei juridice"?

Care dintre organizatiiole cooperatiste sunt supuse infiintarii prin act recunoscut, respectiv prin act autorizat?

Ce intelegeti prin inmatriculare, inregistrare, inscriere?


Speta


Potrivit art. 15 din Legea nr. 36/1991, cererea de inscriere a societatilor agricole, insotita de actul de constituire si statut, se depune la judecatoria in circumscriptia careia isi va avea sediul societatea. In speta s-a cerut autorizarea si inscrierea unei societati agricole cu sediul in Bucuresti, sector 3, judecatoriei Sectorului Agricol Ilfov. Judecatoria Ilfov a admis cererea si a dispus inscrierea societatii solicitante in registrul societatilor agricole.


Cerinte:

a)      Care este procedura de infiintare a unei societati agricole?

b)      Autorizarea si inscrierea societatii in speta s-au facut cu respectarea legii?Rezolvati urmatoarele teste grila:


Constituie o persoana juridica infiintata prin actul de dispozitie al organului competent:

a)       Guvernul;

b)      Statul roman;

c)       Camera de comert si industrie .


Constituie persoane juridice infiintate prin act autorizat:

a)       organele puterii judecatoresti;

b)      organizatiile cooperatiste;

c)       partidele politice.


Presedintia Romaniei s-a infiintat prin:

a)       actul de dispozitie al organului competent;

b)      act de infiintare recunoscut;

c)       act de infiintare autorizat.


Societatile comerciale dobandesc personalitate juridica:

a)       de la data actului constitutiv;

b)      de la data autorizarii lor de judecatorul delegat;

c)       de la data inmatricularii in registrul comertului.


Camerele de comert si industrie se infiinteaza prin act autorizat de catre:

a)       Guvern;

b)      Ministerul Comertului si Industriilor;

c)       Judecatorul de legat de la registrul comertului.
Statul roman:

a)       s-a infiintat prin act de dispozitie al organului competent;

b)      a fost declarat direct de lege persoana juridica;

c)       s-a infiintat prin act recunoscut de Parlament.


S-au infiintat prin alt mod reglementat de lege:

a)       asociatiile si fundatiile;

b)      asociatiile de proprietari;

c)       asociatiile de locatari.
Bibliografie


Ø      I. R. Urs, S. Angheni - op.cit., pag. 248 - 272

Ø      I. R. Urs, C. Ilie Todica - op. cit., pag. 262 - 288

Ø      Gh. Beleiu - op.cit., pag. 446 - 469

Ø      G. Boroi - op.cit., pag. 115 - 119

Ø      I. Dogaru - op.cit., pag. 476 - 481

Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact