StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
drept DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare Ón relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » DREPT » drept civil

Perimarea

Perimarea

Sediul materiei: art.248-254 Cod procedura civila

Definitie

Perimarea este sanctiunea procedurala care determina stingerea procesului civil - indiferent de faza in care se gaseste - datorita ramanerii sale in nelucrare, din vina partii, in intervelul de timp prevazut de lege(1 an in materie civila si 6 luni in materie comerciala).

Perimarea are o natura juridica mixta este o sanctiune procedurala (pentru nerespectarea termenului stabilit de lege ca limita a pasivitatii partii) dar si o prezumtie de desistare de proces derivata din lipsa de staruinta in judecata o durata de timp mai indelungata decat permite legea.
Obiectul perimarii

Sediul materiei: art.248 alin.1 Cod procedura civila. Potrivit acestuia, "Orice cerere de chemare in judecata, contestatie, apel, recurs, revizuire si orice alta cerere de reformare sau revocare se perima de drept, chiar impotriva incapabililor, daca a ramas in nelucrare din vina partii timp de 1 an".

Perimarea stinge judecata oricarei cereri care obliga instanta la solutionarea sa in fond. Ea opereaza si in materia executarii pentru care este reglementata distinctiv potrivit art.389, 390 Cod procedura civila. Sanctiunea nu se aplica cererilor formulate in procedura necontencioasa.

De asemenea, perimarea nu 333e46d opereaza fata de actiunea civila din cadrul procesului penal, intrucat derularea procesului penal este guvernata de principiul oficialitatii si nu depinde de vointa partilor.


Conditiile perimarii.

Pentru aplicarea sanctiunii perimarii, este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

-instanta sa fie investita cu o cerere care implica o solutie asupra fondului (in prima instanta sau intr-o cale de atac);

-judecata sa ramana in nelucrare timp de 1 an in materie civila si 6 luni in materie comerciala;

-lasarea pricinii in nelucrare sa se datoreze culpei partii.Calculul termenului

Calculul termenului de perimare se face potrivit art.101 alin.3 Cod procedura civila(deci se implineste in ziua corespunzatoare zilei de plecare)

Ziua de plecare a termenului este ziua indeplinirii ultimului act de procedura.

Exemplu: constituie ziua de inceput a termenului de perimare, ziua in care s-a pronuntat incheierea de suspendare a judecatii conform art.242 pct.2 Cod procedura civila sau pronuntat incheierea de suspendare a judecatii conform art. 1551 Cod procedura civila (pentru ca partea are obligatia de a starui in continuarea judecatii suspendate).

Termenul de perimare curge continuu (regula).

Prin exceptie termenul de perimare este susceptibil de intrerupere sau suspendare.


Intreruperea perimarii

Sediul materiei: art.249 Cod procedura civila

Perimarea se intrerupe prin implinirea unui act de procedura facut in vederea judecarii procesului de catre partea care justifica un interes. Actul de procedura intrerupator trebuie sa aiba ca finalitate continuarea judecatii.

In cazul coparticiparii procesuale, actul de procedura intrerupator al perimarii intocmit de catre un coparticipant intrerupe perimareapentru toti coparticipantii (art.251 Cod procedura civila). Aceasta constituie o exceptie de la principiul independentei procesuale consacrabile art.48 Cod procedura civila.

Actul de intrerupere al perimarii poate proveni si de la procuror

Intreruperea perimarii sterge termenul curs anterior actului de procedura intrerupator. Daca pricina ramane din nou in nelucrare, incepe sa curga un nou termen.


Suspendarea perimarii.

Sediul materiei: art.250 Cod procedura civila

Suspendarea termenului de perimare opereaza in urmatoarele situatii:

-in cazurile suspendarii legale de drept a judecatii (art.243 Cod procedura civila) daca faptul care a prilejuit suspendarea termenului de perimare a intervenit in ultimile 6 luni ale termenului. In aceste situatii durata suspendarii perimarii este de 3 luni de la data la care s-au petrecut faptele.

Potrivit art.243 Cod procedura civila cazurile de suspendare legale de drept a judecatii sunt:

-moartea uneia dintre parti;

-punerea sub interdictie sau curatela a uneia dintre parti - pana la numirea tutorelui sau curatorului;

-moartea mandatarului uneia dintre parti;

-incetarea functiei tutorelui sau curatorului;

-deschiderea procedurii reorganizarii judiciare si a falimentului reclamantului.

Daca oricare dintre aceste situatii a intervenit in ultimile 6 luni ale perimarii, curgerea termenului de perimare se intrerupe timp de 3 luni. Dupa implinirea acestui termen, termenul de perimare curs anterior cauzei de suspendare se adauga termenului de perimare care va curge ulterior suspendarii.

Exemplu:

Daca judecata este suspendata la 1.03.2003, termenul de perimare s-ar implini la 1. 03.2004. In ultimele 6 luni ale termenului de un an intervine decesul partii (am ales ca data ipotetica a decesului 20.10.2003). La acest moment, curgerea termenului de perimare se suspenda pe o durata de 3 luni (in intervalul 20.10.2003 - 20.01.2004). Termenul de perimare isi va relua cursul la 20. 01. 2004 si va curge pana cand perioada de timp cursa anterior suspendarii (anterior decesului partii) adunata cu perioada cursa dupa cele trei luni de suspendare insumeaza un an. Termenul de perimare se implineste la 1.06.2004.

-cat timp partea este impedicata sa staruie in judecata datorita unor imprejurari mai presus de vointa ei.

Exemplu: cazul unei boli grave care pune partea in imposibilitatea de a starui in judecata.

Proba acestor imprejurari se face de catre partea care o invoca. Stabilirea acestor imprejurari constituie atributul instantei, pe baza oricarui mijloc de proba.
Efectele suspendarii termenului de perimare

Suspendarea nu sterge termenul curs anterior. Cursul termenului de perimare va continua de la momentul incetarii suspendarii si se va adauga termenului curs anterior.

Lasarea pricinii in nelucrare sa se datoreze culpei partii.

Sediul materiei: art.248 Cod procedura civila

Perimarea este o sanctiune. Orice sanctiune implica in mod necesar o culpa.

In absenta culpei nu se aplica sanctiunea.

Culpa poate fi prezumata (prezumtie simpla) ori de cate ori se constata pasivitatea totala a partii.

In mod expres, legea prevede insa cazurile in care culpa partii este exclusa (art.248 alin.1 si alin.2 Cod procedura civila):

1.Cand actul de procedura urmeaza sa fie indeplinit din oficiu. Totusi, daca indeplinirea din oficiu a actului de procedura era conditionata de un act/fapt al partii, care nu a fost indeplinit, perimarea opereaza;

2. Cand fara vina partii cererea nu a ajuns la instanta competenta;

Exemplu: In cazul declinarii de competenta, dosarul nu a fost inaintat instantei competente, perimarea nu opereaza pentru ca partea nu are nici o culpa.

3.Cand fara vina partii, nu se poate stabili termen de judecata

Exemplu: cand dosarul nu a figurat in sedinta pentru care a fost stabilit termen, iar dosarul ramane astfel in nelucrare. Perimarea nu opereaza pentru ca partea nu are culpa pentru neacordarea unui nou termen.


Procedura constatarii perimarii

Sediul materiei: art.252 Cod procedura civila

Perimarea opereaza de drept (prin simpla implinire a termenului).

Ea trebuie constatata de catre instanta pentru stabilirea indeplinirii conditiilor perimarii.

Constatarea perimarii se face din oficiu sau la cererea partii interesate.

Invocarea perimarii poate fi facuta:

-pe calea exceptiei, in Camera de consiliu sau in sedinta publica;

Exceptia presupune existenta unui termen de judecata stabilit desi termenul de perimare se implinise.

-prin cerere. Cererea de perimare se formuleaza atunci cand dosarul se afla in nelucrare.


Constatarea perimarii.

Sediul materiei: art.253 Cod procedura civila

Cererea se solutioneaza de un complet cu aceeasi compunere sau constituire ca si pentru judecata cererii supuse perimarii.

Solutionarea exceptiei sau a cererii de perimare presupune intotdeauna citarea partilor si dezbaterea contradictorie a incidentei conditiilor privind perimarea.

Daca se constata ca nu sunt indeplinite conditiile perimarii, instanta pronunta o incheiere. Aceasta poate fi atacata odata cu fondul.

Daca se constata ca sunt indeplinite conditiile perimarii, instanta pronunta o hotarare. Aceasta poate fi atacata cu recurs in 5 zile de la pronuntare. Recursul poate fi exercitat doar atunci cand procesul care se perima presupune (pentru ipoteza solutionarii in fond) o hotarare susceptibila de exercitare a unei cai de atac.


Efectele perimarii.

Sediul materiei: art.254 Cod procedura civila

Perimarea stinge procesul in faza in care se gaseste si toate consecintele procesuale ale actelor de procedura indeplinite (inclusiv efectul de intrerupere a prescriptiei extinctive a dreptului la actiune), fara a stinge dreptul subiectiv sau dreptul la actiune.

Dupa perimare, partile se gasesc in aceeasi situatie cu cea anterioara promovarii cererii de chemare in judecata.

Exceptie: Daca ulterior constatarii perimarii cererii de chemare in judecata se formuleaza o noua cerere, partile pot folosi dovezile administrate in cursul judecatii cererii perimate; daca instanta considera ca nu este necesara refacerea lor (art.254 alin.2 Cod procedura civila).

Daca se perima apelul, hotararea data in prima instanta, devine definitiva si irevocabila la data ramanerii irevocabile a hotararii prin care se constata perimarea (hotararea care poate fi atacata cu recurs in 5 zile de la pronuntare).

Daca se perima recursul, hotararea recurata devine irevocabila la data pronuntarii hotararii prin care se constata perimarea . Dreptul pentru exercitarea caii de atac este unic si se epuizeaza prin chiar faptul exercitarii lui.

Daca s-a perimat o cale extraordinara de atac, o atare cerere (pentru aceleasi motive) nu mai poate fi reiterata.Principiul indivizibilitatii perimarii

Perimarea are un caracter indivizibil.

Opereaza asupra tuturor cererilor formulate in faza procesuala in care intervine perimarea si in privinta tuturor partilor, indiferent de pozitia lor procesuala.

Sanctiunea perimarii este indivizibila. Prin aceasta se intelege ca sanctiunea este aplicata tuturor partilor din proces (persoane fizice sau juridice), indiferent de calitatea procesuala a acestora, inclusiv in ipotezele coparticiparii procesuale, a conexarii ori a existentei unor cereri de atragere a tertilor in proces.

Perimarea se aplica si persoanelor incapabile (art. 248 alin.1 Cod procedura civila).

Perimarea se aplica tuturor subiectilor de drept procesual (persoana fizica, chiar incapabila sau persoana juridica).Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact