StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
drept DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare Ón relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » DREPT » drept civil

Izvoarele dreptului procesual civil

IZVOARELE DREPTULUI PROCESUAL CIVIL


Principalul izvor de drept procesual civil este legea fundamentala ce consacra un capitol autoritatii judecatoresti in care se regasesc unele din principiile fundamentale privind organizarea judecatoreasca si desfasurarea procesului civil:principiul neretroactivitatii legii,principiul egalitatii,al accesului liber la justitie,dreptul la aprare,art.11,alin.2 din constitutie prevede ca tratatele internationale ratificate de Parlament fac parte din dreptul intern;art.20,alin.1 din Constitutie-dispozitiile constitutionale privitoare la drepturi si libertati cetatenesti vor fi interpretate si aplicate in concordanta cu Declaratia Universala a Drepturilor Omului,cu pactele si tratatele la care 535g68f romania este parte;daca apar neconcordante intre aceste conventii sau tratatele si dreptul international,au prioritate reglementarile internationale.Sunt deci izvoare de drept procesual civil si aceste tratate sau conventii ca si Conventia Europeana a Drepturilor Omului-ratificat in 1994,Conventia de la Haga-prevederile despre procedura civila(1954),legile ordinare si organice:Legea 92/1992-privind organizarea judecatoreasca si modificarile care reglementeaza structura organizarii si atributiile instantei judecatoresti incluzand o serie de norme de competenta si o serie de pricipii de baza ale activitatii judiciare

Codul de procedura civila,in vigoare din 1.12.1865,elaborat dupa modelul Codului Cantonului Geneva si a celui francez.A suferit in timp modificari:prin Legea 18/1948 se realizarea unificarea legislatii procesuale civile.Legea 59/1993 a vizat competenta instantei judecatoresti,infiintarea curtilor de apel,restrangerea participarii procurorului in procesul civil,introducerea caii ordinare de atac a apelului,a cailor extraordinare de atac ale recursul in anulare si in interesul legii,simplificarea procedurii de divort si modificari in materia arbitrajului.

Alte modificari s-au adus prin:O.U 138/2000,O.G.290/200,O.G.59/2001,O.G.58/2003.Actualmente exista 7 carti sau capitole:1-privind competenta instantei judecatoresti,2-privind procedura contentcioasa,3-privind procedura necontencioasa,4-arbitrajul,5-executarea silita,6-procedurile speciale,7-dispozii finale

Norme procesuale civile regasim si in alte coduri.in hotarari ale guvernului(sunt si ele izvoare de drept),ordonante,decrete guvernamentale,daca ele contin norme de procedura civila.Exista in doctrina opinii diferite privind faptul ca practica judiciara este sau nu izvor de drept.
Clasificarea normelor de procedura1.Dupa obiectul normelor:


-norme de organizare judecatoreasca

-norme de competenta

-norme de procedura propriu-zise

Normele de organizare reglementeaza organizarea si functionarea instantelor judecatoresti si a ministerului public,probleme legate de statutul magistratilor,consiluil superior al magistraturii-L 92/1992

Normele de competenta reglementeaza atributiile instantelor judecatoresti in raport cu alte organe cu activitate jurisdictionala precum si delimitarea competentei teritoriale si materiale intre instante de acelasi grad dau de grad diferit-Codul de Procedura Civila

Normele de procedura propriu-zisa prevad modul de desfasurare a procedurii in procesele civile si executarea silita a hotararilor judecatoresti si alte titluri executorii-Codul de procedura civila

2.In functie de intinderea sferei de aplicare:


-norme generale(aplicabila in toate materiile,daca nu de dispune altfel

-norme speciale-se aplica numai intr-o anumita materie,fiind expres prevazute.

Ele sunt derogatorii de la dreptul comun si sunt de stricta interpretare,deci nu se aplica prin analogie.

3.Dupa caracterul conduitei prescrise de norma:

-imperative-care impun partilor o conduita de la care nu se poate deroga,in caz contrar fiinf supuse unei sanctiuni

-dispozitive-partile pot deroga de la ele


Aplicarea in timp si in spatiu si asupra persoanelor a normelor de procedura civila


Legea procesual civila intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial sau la o data ulterioara indicata in cuprinsul legii si inceteaza prin

Facem acum referire la doua principii:

-neretroactivitatea legii de procedura civila deriva din principiul constitutional

-aplicarea imediata a legii noi-normele de organizare sunt in general de imediata aplicare,au fost insa si exceptii;exemplu:Legea 92/1992 a prevazut ca dispozitiile privitoare la organizarea si functionarea instantelor si cele privind statutul magistratilor se vor pune in aplicare la o data ulterioara intrarii in vigoare.

Procesele in curs de judecata la aparitia noii legi cor continua sa fie judecate la instantele respective.Normele de procedura sunt de pricipiu de imediata aplicare,actele de procedura indeplinite dupa intrarea in vigoare a legii noi i se supun,iar celelalte vor ramane valabile.


Aplicarea in spatiu


Intern-Romania e stat unitar in care s-a realizat unificarea legislativa,rezulta ca si legislatia civila se aplica pe intreg teritoriul.Problema e numai in sistemul publicitatii imobiliare care difera in anumite provincii.

International-aplicarea normelor de procedura faca obiectul Dreptului International Privat-legea 105/92

Asupra persoanelor-se aplica principiul egalitatii ,inscris in constitutie si in legea de organizare judecatoreasca.

Asupra persoanelor straine si a apatrizilor-ei se bucura de protectia generala a persoanelor si averilor garantata de Constitutie.Potrivit legii 105-strainii sunt asimilati in Dreptul Civil inclusiv in cel procedural cu cetatenii romani in tot ceea ce priveste aplicarea acestei legi.


Principiile ce guverneaza desfasurarea Procesului Civil


Aceastea sunt reguli de baza care guverneaza desfasurarea procesului civil si pe care le regasim in Constitutie si in legea de organizare judecatoreasca,fiind dezvoltate apoi de o serie de alte acte normative.


1.Principiul separatiei puterilor in stat si independenta judecatorilor

Puterea judecatoreasca e separata de celelalte avand atributii specifice exercitate de instantele judecatoresti si de Ministerul Public.In raporturile dintre cele trei puteri,Parlamentul si guvernul care preprezinta puterea legii si executiv nu au dreptul sa intervina in procesul de realizare a justitiei.

2.Principiul independentei judecatorilor

In activitatea de judecata e exclusa orice ingerenta din partea unui organ de stat,de orice natura sau alte persoane,in sensul ca nu pot da directive sau indrumari cu privire la exercitiul functiilor lor.Judecatorii sunt independenti si se supun numai legii.Independenta judecatoreasca e garantata prin Constitutie si prin legea de organizare judecatoreasca,in sensul ca judecatorii sunt numiti de presedinte,iar din momentul numirii sunt inamovibili.Promovarea si sanctionarea judecatorilor poate fi propusa de Consiliul Superior al Magistraturii in conditiile legii.

3.Principiul legalitatii si al liberului acces la justitie

Justitia se infaptuieste in mod egal pentru toate persoanele fara deosebire de rasa,religie,etc.Aceleasi legi se aplica tuturor cetatenilor,sunt judecati de aceleasi instante,aceleasi reguli procedurale.

4.Principiul desfasurarii procesului civil in limba romana

Persoanelor care nu cunosc sau nu vorbesc limba romana li se garanteaza dreptul de a lua cunostinta de toate actele dosarului,de a vorbi si de a pune concluzii prin interpret.Nerespectarea acestei garantii faca ca partile litigante sa fie lipsite de o aparare corespunzatoare,fapt ce atrage nulitatea hotararii.

5.Principiul publicitatii dezbaterilor judiciare

Sedintele de judecata la toate instantele sunt publice in afara de cazurile prevazute de lege.La sedinta pot participa nu numai partile interesate,dar si orice persoana straina de proces.Pentru a asigura publicitatea sedintele se tin la sediul instantei in zilele si orele fixate,iat pentru fiecare sedinta de judecata se intocmeste o lista a proceselor care se afiseaza cu o ora inainte de dezbatere.Exceptii:Instanta,din oficiu sau la solicitarea partii interesate pot desfasura o sedinta secrete,cand dezbaterile ar afecta ordinea si moralitatea publica si partile-latitudinea instantei care e datoare sa-si motiveze hotararea.Sedinta secreta se propune pentru o parte a dezbaterii sau intreaga durata a procesului.Cand este secreta:partile,aparatorii,martorii,doua persoane desemnate de parte pentru a o insoti.Indiferent daca sedinta a fost publica sau secreta,pronuntarea horararii se face in sedinta publica.

6.Principiul oralitatii

Procesele se dezbat verbal daca legea nu dispune altfel.Presedintele completului are de a da cuvantul partilor pentru a dispune regularitatea actelor de procedura pentru a propune probe si pentru a formula concluziile.Instanta dipune tot verbal asupra cererii partilor,iar hotararea se va pronunta tot verbal in sedinta publica.Exista o serie de acte de procedura pentru care legiuitorul prevede intocmirea lor si in forma scrisa(cererea si hoatararea)

7.Contradictorialitatea

Posibilitatea partilor de a participa activ la desfasurarea procesului in sensul de a putea discuta sau combate orice element al procesului indiferent daca a fost ridicat de parti sau instanta.Judecatorul participa activ la proces avand posibilitatea de a solicita lamuriri.Nerespectarea principiului=nulitatea hotararii

8.Rolul activ al judecatorului

Dreptul judecaorului de a pune intrabari partilor de a pune in discutie partilor orice imprejurare de fapt sau de drept care ar duce la solutionarea cauzei chiar daca nu e cuprinsa in cererea de chemare in judecata.Judecatorul are dreptul de a ordona din oficiu toate probele pe care le considera necesare pentru aflarea adevarului,chiar daca partile s-ar impotrivi.Judecatorul are obligatia de a ajuta partile in ocrotitrea si intereselor acestora astfel incat lipsa de cunostinte sau alte imprejurari sa nu aibe consecinte defavorabile asupra partii.

Rolul judecatorului e limitat,astfel incat instanta nu poate hotari decat numai asupra ceea ce face obiectul procesului,chiar daca din dezbateri ar rezulta un drept mai mare decat cel pretins-acest lucru este foarte controversat.

9.Principiul disponibilitatii partilor

Partile dispun de proces si toate mijloacele procesuale oferite de lege.Dreptul partii de a declansa sau nu procesul civil,dreptul de a determina obiectul partilor de al majora sau micsora,dreptul de a renunta la judecata.Dreptul de a incheia o tranzactie,dreptul de a ataca sau nu hotararea judecatoreasca,dreptul de a cere executarea silita a hotararii judecatoresti.

Exceptii- in procesele de divort instanta e obligata sa se pronunte asupra incredintarii copiilor,si asupra obligatiilor de intretinere chiar daca nu s-a solicitat acest lucru.

10.Principiul dreptului la aparare

Sub aspect material se intelege un ansamblu de drepturi si garantii procesuale instituite de lege pentru a da posibilitatea partilor sa-si apere drepturile:dreptul de a fromula cereri,probe,etc..

Sub aspect formal:dreptul partilor de a fi asistate de un aparator.In procesul civil,asistenta prin parator nu e obligatorie dar e intotdeauna posibila.Pentru lipsa de aparare temeinic justificata instanta va putea acorda un singur termen iar daca respinge cererea de amanare,la cererea partii interesate va amana pronuntarea hotararii in vederea depunerii de concluzii scrise.Conditiile de acordare a asistentei gratuite in cazul persoanelor care nu pot face fata cheltuielilor unei judecati fara a-si primejdui propria intretinere sau a familiei sale.
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact