StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
drept DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare Ón relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » DREPT » drept civil

Prescriptia extinctiva

PRESCRIPTIA EXTINCTIVA


NOTIUNEA SI EFECTUL PRESCRIPTIEI EXTINCTIVE


Prin notiunea de "prescriptie extinctiva" se intelege institutia de drept civil ce poarta aceasta denumire, care grupeaza totalitatea normelor ce se refera la stingerea dreptului la actiune, dar si insasi stingerea dreptului la actiune in sens material.

Normele juridice in materia prescriptiei extinctive, asa cum rezulta din prevederile Decretului nr. 167/1958 sunt de ordine publica. Instanta judecatoreasca este obligata sa cerceteze, din oficiu, daca cererea formulata de parte a fost introdusa in termenul de prescriptie, iar partile nu au posibilitatea sa modifice, prin vointa lor, cadrul legal ce reglementeaza materia prescriptiei extinctive.De lege ferenda s-a propus 141j98b in doctrina juridica revenirea la sistemul Codului civil, care permite partilor sa invoce sau nu prescriptia sau sa prevada conditii diferite de cele reglementate de norma juridica in care sa opereze prescriptia extinctiva.

Din punct de vedere al naturii juridice, prescriptia extinctiva este o sanctiune de drept civil si reprezinta stingerea dreptului la actiune in sens material atunci cand el nu a fost exercitat in termenul prevazut de lege.

Prescriptia extinctiva transforma dreptului subiectiv civil si obligatia corelativa din perfecte (aparate printr-o actiune in justitie) in imperfecte sau naturale (aparate numai pe cale de exceptie. Asadar, prescriptia extinctiva este un mod de transformare a continutului raportului juridic civil.

Prin prescriptia extinctiva se stinge dreptul la actiune in sens material, iar nu insusi dreptul subiectiv civil. Dreptul la actiune in sens material reprezinta posibilitatea recunoscuta de lege titularului dreptului subiectiv civil de a obtine realizarea dreptului sau si executarea obligatiei corelative prin recurgerea inclusiv la forta coercitiva a statului.

Dreptul la actiune in sens material se deosebeste de dreptul la actiune in sens procesual, care nu este supus prescriptiei. Oricine se poate adresa oricand cu o actiune depusa la instanta judecatoreasca.


DOMENIUL DE APLICARE A PRESCRIPTIEI EXTINCTIVE SI ANALIZA TERMENELOR DE PRESCRIPTIE EXTINCTIVA


Domeniul de aplicarea prescriptiei extinctive este reprezentat de campul, sfera drepturilor subiective civile ale caror actiuni cad sub incidenta normelor care reglementeaza prescriptia extinctiva.

Categoriile de drepturi subiective civile la care dreptul la actiune este supus prescriptiei extinctive se determina in functie de doua criterii, si anume: 1. Dupa natura drepturilor subiective civile vom avea a) drepturi patrimoniale, si deosebim actiunea prescriptiei extinctive in materia drepturilor reale si a drepturilor de creanta si b) categoria drepturilor nepatrimoniale; 2) dupa criteriul actului normativ care reglementeaza prescriptia extinctiva distingem a) domeniul prescriptiei extinctive, conform Decretului nr. 167/1958; b)domeniul prescriptiei extinctive reglementat de dispozitiile Codului civil si c) domeniul prescriptiei extinctive guvernat de prevederile altor acte normative.

Drepturile de creanta sunt supuse prescriptiei extinctive, conform Decretului nr. 167/1958, existand si exceptii, precum: actiunea pentru restituirea sumelor depuse la CEC si dobanzile cuvenite.

In materia drepturilor reale principale, regula o constituie imprescriptibilitatea, iar prescriptibilitatea se intalneste numai in situatii de exceptie.

In privinta drepturilor nepatrimoniale, dreptul la actiune referitor la acestea este imprescriptibil. De la cele afirmate mai sus exista urmatoarele exceptii, respectiv cazuri in care actiunile sunt prescriptibile extinctiv:

actiunea in stabilirea paternitatii copilului din afara casatoriei este prescriptibila in termen de 1 an de la nastereacopilului (art. 60 din Codul familiei);

actiunea in tagada paternitatii copilului din casatorie trebuie introdusa in 6 luni de la data cand sotul mamei a luat cunostinta de nasterea copilului (art. 55 din Codul familiei);

actiunea in anularea casatoriei pentru vicii de consimtamant trebuie introdusa in 6 luni de la incetarea violentei sau de la descoperirea erori ori a dolului (art. 21 din Codul familiei);

actiunea in nulitate relativa a unui act juridic civil trebuie introdusa in termen de 3 ani) conform art. 9 din Decretul nr. 167/1958.

Exista anumite probleme speciale privind prescriptiaextinctiva a unor actiuni. Astfel se pune problema apararii dreptului subiectiv civil pe calea exceptiei. In acest caz, daca dreptul subiectiv civil poate fi aparat pe calea actiunii, iar actiunea este prescriptibila, atunci si exceptia este tot prescriptibila. Daca insa actiunea este imprescriptibila, atunci si apararea dreptului subiectiv civil pe calea exceptiei este imprescriptibila.

In cazul actiunilor privind un drept secundar - avem in vedere asemenea prerogative ce constau in puterea de a da nastere unui efect juridic care afecteaza si interesele altei persoane, printr-un act unilateral: dreptul la denuntarea unilaterala a unui contract, dreptul de a ratifica gestiunea de afaceri, dreptul de a alege in cazul obligatiilor alternative - actiunile pentru apararea acestora sunt considerate actiuni prescriptibile.

De asemenea, o serie de discutii implica si actiunea in constatare, respectiv actiunea prin care reclamantul solicita numai a se constata existenta sau inexistenta unui drept subiectiv civil. Asemenea actiuni sunt considerate imprescriptibile.

In privinta actiunilor mixte, acestea au caractere de actiuni reale, personale sau in constatare. Asemenea actiuni sunt de exemplu, petitiile de ereditate. Prescriptibilitatea acestor actiuni difera de la caz la caz in functie de calificarea data dupa scopul urmarit la formularea lor .

O alta problema este reprezentata de dualitatea de actiuni, prin care se intelege situatia in care titularul unui drept subiectiv civil are posibilitatea de a introduce doua actiuni pentru a si-l valorifica. Spre exemplu, poate exista o actiune izvorata dintr-un contract, prescriptibila conform Decretului nr. 167/1958, dar si o alta, o actiune in revendicare, supusa regimului discutat. Titularul dreptului il va putea valorifica fie printr-o actiune reala, in revendicare, cu regimul specific acesteia, fie printr-o actiune ce apara un drept de creanta, o actiune personala, care izvoraste din contractul incheiat (care ar putea fi de exemplu, un contract de depozit, de comodat, de locatiune etc.).

In ce priveste actiunea in repararea unor daune morale, s-a considerat ca aceasta are un caracter patrimonial si ii sunt aplicabile dispozitiile Decretului nr. 167/1958.

Intr-o actiune in restituirea prestatiilor executate in baza unui act juridic anulat, actiunea in nulitate este imprescriptibila ori prescriptibila, dupa cum nulitatea este absoluta sau relativa.

Actiunea in restituire este prescriptibila conform Decretului nr. 167/1958, art. 1 alin. 1, fiind bazata pe un drept de creanta.

In materie succesorala, prescriptia extinctiva opereaza in privinta dreptului de optiune succesorala (art. 700 din Codul civil), termenul de prescriptie fiind de 6 luni de la data succesiunii.

Daca analizam prescriptia extinctiva in materie de carte funciara) observam ca in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare astfel cum a fost modificata actiunea supusa prescriptiei extinctive are in vedere rectificarea inscrierilor din cartea funciara. Actiunea in rectificare, conform dispozitiilor legii mentionate sunt rezerva prescriptiei dreptului material la actiunea in fond, este imprescriptibila. Fata de tertele persoane care au dobandit cu buna-credinta, prin donatie sau legat, actiunea in rectificare nu se poate porni decat in termen de 10 ani, calculati din ziua cand s-a inregistrat cererea de inscriere, cu exceptia cazului in care dreptul material la actiunea in fond nu s-a prescris inainte.

Atunci cand tertul a dobandit dreptul real cu buna credinta si prin act cu titlu oneros, termenul de prescriptie este de 3 ani.

In legatura cu termenele de prescriptie, acestea reprezinta intervale de timp determinate de lege, in cadrul carora trebuie exercitat dreptul la actiune in sens material. Neexercitarea dreptului in interiorul termenului conduce la sanctiunea pierderii acestuia.

Termenul general de prescriptie extinctiva este un termen aplicabil tuturor actiunilor prescriptibile, chiar si actiunilor pentru care legea nu prevede un anumit termen de prescriptie si in toate situatiile in care nu isi gaseste aplicabilitatea un termen special intr-un caz concret.

Pentru actiunile personale (cele care apara un drept de creanta), termenul general de prescriptie este de 3 ani, conform art. 3 alin. 1 din decretul nr. 167/1958.

Pentru actiunile reale (acelea care apara un drept real), termenul general de prescriptie este de 30 de ani) conform art. 1890 din Codul civil.

Termenele de prescriptie se calculeaza pe zile, si nu pe ore. Prima zi, in care prescriptia incepe sa curga nu este luata in calcul. Se considera ca ziua incepe la miezul noptii si se sfarseste la miezul noptii urmatoare. Prescriptia nu se considera castigata decat dupa implinirea ultimei zile a termenului stabilit de lege.

Sistemul de calcul al Codului civil este un sistem intermediar, in care nu se ia in calcul ziua in care prescriptia incepe sa curga, dar se socoteste ziua in care prescriptia s-a implinit.

In materia Codului de procedura civila, termenele stabilite pe ani, pe luni sau saptamani se sfarsesc in ziua anului, a lunii sau a saptamanii corespunzatoare zilei de pornire.

Termenele care, incepand din zilele de 28, 29, 30, 31 ale lunii, se sfarsesc intr-o luna care nu are o asemenea zi se socotesc implinite in ultima zi a lunii in cauza.


INCEPUTUL CURSULUI PRESCRIPTIEI EXTINCTIVE


Conform dispozitiilor art. 7 alin. 1 din Decretul nr. 167/1958, prescriptia incepe sa curga de la data cand se naste dreptul la actiune, iar conform reglementarilor art. 1886 din Codul civil, prescriptia nu va putea incepe sa curga inainte de nasterea actiunii supusa acestui mod de stingere.

Asadar, prescriptia incepe sa curga de la data nasterii dreptului de actiune.

Exista insa si reguli speciale privind inceputul cursului prescriptiei extinctive. Astfel de reguli au in vedere dreptul subiectiv pur si simplu, dreptul subiectiv civil afectat de termen suspensiv sau de conditie suspensiva, raspunderea civila fapta ilicita si situatiile asemanatoare, actiunea in anulare, raspunderea pentru viciile lucrului sau lucrarii etc.


SUSPENDAREA CURSULUI PRESCRIPTIEI EXTINCTIVE


Suspendarea cursului prescriptiei extinctive reprezinta oprirea de drept a cursului acesteia pe tot intervalul de timp cat dureaza situatiile expres si limitativ prevazute de lege, situatii care il pun pe titularul dreptului la actiune imposibilitatea de a exercita actiunile prin care sunt protejate drepturile sale subiective.

Cazurile de suspendare a cursului prescriptiei pot fi generale si speciale.

Cauzele generale sunt urmatoarele:

cazurile de forta majora care il pun pe titularul actiunii in imposibilitate materiala de a -si exercita acest drept (art. 13 lit. a din Decretul nr. 167/1958). In acest caz, prescriptia este suspendata cat timp cel impotriva caruia curge este impiedicat sa faca acte de intrerupere;

cazurile in care debitorul, creditorul sau ambii fac parte din fortele armate ale Romaniei, iar acestea sunt pe picior de razboi (art. 13 lit. b din Decretul nr. 167/1958);

conform art. 14 alin. 2 din decretul nr. 167/1958 prescriptia nu curge impotriva celui lipsit de capacitate de exercitiu, cata vreme acesta nu are reprezentant legal si nici impotriva celui cu capacitate de exercitiu restransa, cata vreme nu are un ocrotitor legal.

Intre cauzele speciale de suspendare a cursului prescriptiei extinctive pot fi incluse:

cazul prevazut de art. 13 lit. c din Decretul nr. 167/1958, si anume cand prescriptia se suspenda pana la rezolvarea reclamatiei administrative facuta de persoana indreptatita la despagubire sau restituiri, in temeiulunui contract de transport sau de prestari de servicii de posta sau de telecomunicatii, insa cel mai tarziu pana la expirarea unui termen de 3 luni, calculat de la inregistrarea reclamatiei;

situatia prevazuta de art. 14 alin. 1 din Decretul nr. 167/1958, in conformitate cu care prescriptia nu curge atata vreme cat nu au fost date si aprobate socotelile intre parinti si tutori, pe de o parte, si cei ce se afla sub a lor ocrotire, pe de alta parte, intre curator pe de o parte, si cel pe care il reprezinta, pe de alta parte, precum si intre orice alta persoana care, in conformitate cu legea sau cu o hotarare judecatoreasca, administreaza bunurile altora si cei ale caror bunuri sunt administrate;

cazul reglementat de alin. 3 al art. 14 din decretul nr. 167/1950, potrivit caruia in raporturile dintre soti prescriptia se suspenda pe durata casatoriei.

In privinta efectelor generale ale suspendarii prescriptiei, pentru perioada anterioara cauzei de suspendare, suspendarea nu produce efecte juridice, intrucat timpul scurs de la inceputul prescriptiei si pana la aparitia cauzei d suspendare intra in calculul termenului de prescriptie. Pe durata cauzei de suspendare, efectul il constituie oprirea curgerii prescriptiei, iar durata cauzei de suspendare nu intra in calculul termenului de prescriptie. Ulterior incetarii cauzei de suspendare, prescriptia extinctiva isi reia cursul.

Conform alin. 2 al art. 15 din decretul nr. 167/1958, prescriptia nu se socoteste implinita inainte de expirarea unui termen de 6 luni de la data incetarii cauzei de suspendare cu exceptia termenelor de prescriptie mai scurte de 6 luni, care nu se implinesc decat dupa expirarea unui termen de 1 luna de la suspendare.


INTRERUPEREA CURSULUI PRESCRIPTIEI EXTINCTIVE


Intreruperea prescriptiei extinctive este o modificare a cursului acestuia si consta in inlaturarea prescriptiei scurse inainte de aparitia cauzei de intrerupere si inceperea unei noi prescriptii extinctive.

Art. 16 alin. 1 din Decretul nr. 167/1958 prevede care sunt cazurile de intrerupere a prescriptiei extinctive si anume:

recunoasterea dreptului a carui actiune se prescrie de catre cel in folosul caruia curge prescriptia;

introducerea unei cereri de chemare in judecata sau de arbitrar, chiar daca cererea a fost introdusa la o instanta incompetenta;

printr-un act incepator de executare.

Efectul intreruperii prescriptiei este acela potrivit caruia cauza de intrerupere sterge prescriptia scursa pana la momentul aparitiei cauzei de intrerupere, urmand ca dupa intrerupere sa inceapa sa curga un nou termen de prescriptie.

Intreruperea cursului prescriptiei extinctive, in conformitatea cu dispozitiile art. 17 din Decretul nr. 167/1958, inlatura prescriptia cursa anterior momentului intervenirii cauzei de intrerupere si marcheaza inceputul curgerii unei noi prescriptii extinctive, dupa incetareacauzei de intrerupere a cursului prescriptiei.REPUNEREA IN TERMENUL DE PRESCRIPTIE EXTINCTIVA


Repunerea in termenul de prescriptie extinctiva reprezinta o posibilitate conferita de lege titularului dreptului la actiune care, datorita unor motive temeinic justificate, nu a putut formula actiunea in interiorul termenului de prescriptie reglementat de lege, motiv pentru care organul de jurisdictie este afiliat sa solutioneze cererea de chemare in judecata in fond sau sa incuviinteze executarea silita chiar si dupa implinirea termenului de prescriptie extinctiva.

In acest sens, pot fi mentionate reglementarile cuprinse in art. 19 din Decretul nr. 167/1958.

Cazurile temeinic justificate care conduc la repunerea in termen reprezinta imprejurari care, fara sa aiba caracterul fortei majore si fara sa reprezinte o culpa a titularului l-au impiedicat pe acesta in mod efectiv sa-si exercite dreptului la actiune.

Sunt considerate astfel de cazuri temeinic justificate: a) Necunoasterea de catre succesor a mortii autorului intrucat ceilalti mostenitori i-au ascuns aceasta imprejurare cu rea credinta; b) cazul de spitalizare indelungat, repetata; c) imprejurarile deosebite in care s-a aflat un mostenitor, care nu a putut afla despre dobandirea unei mosteniri; d) executarea unei pedepse privative de libertate.

Nu reprezinta motive temeinice pentru repunerea in termenul de prescriptie necunoasterea legii, eroarea de drept, depasirea culpabila a termenului de acceptare a mostenirii, probleme privind starea sanatatii consilierului juridic al unei persoane juridice sau starea de sanatatea a directorului unei astfel de persoane juridice.

Cererea de repunere in termenul de prescriptie extinctiva trebuie formulata in termen de o luna de la incetarea cauzelor care justifica depasirea termenului de prescriptie (art. 19 alin. 2 din Decretul nr. 167/1958). Termenul de o luna stabilit de lege in termen de prescriptie extinctiva.

Efectul repunerii in termenul de prescriptie extinctiva consta in socotirea prescriptiei ca neimplinita, desi termenul de prescriptie reglementat de lege a expirat. Altfel spus, este inlaturat efectul extinctiv al prescriptiei.

In aceste conditii, se permite organului de jurisdictie sa procedeze la judecarea pe fond a cauzei deduse judecatii.

Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact