StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
drept DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare n relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » DREPT » drept civil

Termenele de prescriptie; curgerea prescriptiei

Termenele de prescriptie; curgerea prescriptiei

Notiune si clasificare

     656c27g ;    Termenele de prescriptie reprezinta intervalul de timp stabilit de lege in care poate fi exercitat dreptul la actiune in sens material. Pierderea termenului inseamna pierderea dreptului la actiune.     656c27g ;    Termenele de prescriptie sunt clasificate in termene generale si termene speciale.

Termene generale de prescriptie

     656c27g ;    Termenul general de 3 ani, aplicabil actiunilor personale care insotesc drepturile de creanta, prevazut in art.3 al Decretului nr.167/1958. Acest termen este aplicabil tuturor actiunilor intemeiate pe drepturi de creanta, cu exceptia cazurilor pentru care exista termene speciale de prescriptie, chiar daca acest termen special este de 3 ani (art.37 din Legea 31/1990).

     656c27g ;    Termenul general de 30 ani, aplicabil actiunilor reale care insotesc drepturile reale, prevazut de art.1890 C. civ.

Termene speciale de prescriptie

     656c27g ;    Termene speciale aplicabile actiunilor personale, intemeiate pe drepturi de creanta (prevazute in Decretul nr.167/1958 si Codul civil);

-     656c27g ;     656c27g ; termenul de 6 luni, aplicabil actiunii in raspundere a vanzatorului pentru viciile ascunse fara viclenie. Pentru viciile ascunse cu viclenie se aplica termenul general de 3 ani (art. 5 Decretul 167/58);

-     656c27g ;     656c27g ; termenul de 6 luni, aplicabil exercitarii dreptului de optiune succesorala (art.700 C.civ);

-     656c27g ;     656c27g ; termenul de 1 an, aplicabil actiunii vanzatorului pentru complinirea pretului si actiunii cumparatorului pentru scaderea pretului (art.1334 C.civ).

     656c27g ;    Termene speciale cuprinse in alte acte normative:

-     656c27g ;     656c27g ; termenul de 30 de zile pentru sesizarea instantei in vederea anularii actului administrativ sau a obligarii la eliberarea lui (art.5 alin 2 din Legea nr. 29/1990 privind contenciosul administrativ);

-     656c27g ;     656c27g ; termenul de 1 an, aplicabil dreptului la actiune pentru repararea daunelor patrimoniale sau morale cauzate prin fapta de concurenta neloiala (art.12 din Legea nr. 11/1991 pentru combaterea concurentei neloiale).

     656c27g ;    Termenele speciale aplicabile in cazul drepturilor reale:

-     656c27g ;     656c27g ;    termenul de 1 an, pentru actiunea in revendicare imobiliara, prevazut de art.498 C. civ (in cazul avulsiunii);

-     656c27g ;     656c27g ;    termenul de 1 an, pentru cererile privitoare la posesiune (art.675 C. proc. civil);

     656c27g ;    Termenele speciale aplicabile in cazul drepturilor personale nepatrimoniale:

-     656c27g ;     656c27g ; termenul de 1 an, aplicabil in actiunea de stabilire a paternitatii copilului din afara casatoriei (art.60 C. fam.);

-     656c27g ;     656c27g ; termenul de 6 luni, pentru actiunea in anulare a casatoriei incheiate cu vicierea consimtamantului (art.21 alin.2 C. fam.);

-     656c27g ;     656c27g ; termenul de 6 luni, aplicabil actiunii in tagada paternitatii copilului din casatorie (art.55 alin.1 C. fam.).

Inceputul termenului de prescriptie

     656c27g ;    Prescriptia incepe sa curga la data cand se naste dreptul la actiune (actione non nata, non currit prescriptio). Dreptul la actiune se naste in mod diferit in raport cu natura drepturilor sau a actelor ori a faptelor care le genereaza.


     656c27g ; Reguli speciale:

-     656c27g ;     656c27g ; in cazul drepturilor pure si simple, prescriptia dreptului la actiune incepe sa curga de la data nasterii raportului juridic (art.7 din Decretul nr.167/1958), adica de la data incheierii actului juridic civil;

-     656c27g ;     656c27g ; in cazul drepturilor afectate de termen suspensiv ori conditie suspensiva, prescriptia dreptului la actiune incepe sa curga la data implinirii termenului ori realizarii conditiei (art.7 din Decretul nr. 167/1958);

-     656c27g ;     656c27g ; in cazul actiunii in raspundere civila, prescriptia incepe sa curga de la data cand pagubitul a cunoscut sau trebuia sa cunoasca paguba si pe autorul ei (art.8 din Decretul 167/1958);

-     656c27g ;     656c27g ; in cazul actiunii in anulabilitate, prescriptia incepe sa curga astfel (art.9 din Decretul nr.167/1958):

-     656c27g ;     656c27g ; la anularea pentru violenta a actului juridic, la data cand violenta a incetat;

-     656c27g ;     656c27g ; la anularea pentru eroare ori viclenie si pentru alte cazuri, la data cand cel indreptatit, reprezentantul sau legal, sau persoana chemata de lege sa-i incuviinteze actele, a cunoscut cauza anularii, dar cel mai tarziu la implinirea a 18 luni de la incheierea actului;

-     656c27g ;     656c27g ; prescriptia dreptului la actiune privind viciile ascunse ale unui lucru transmis sau ale unei lucrari executate incepe sa curga de la data descoperirii viciilor, insa cel mai tarziu la implinirea unui an de la predarea lucrului sau lucrarii etc (art.11 din Decretul nr.67/58);

-     656c27g ;     656c27g ; prescriptia actiunii privind viciile ascunse ale constructiei incepe sa curga de la data descoperii viciilor insa cel mai tarziu la implinirea a 3 ani de la receptie (art.11 alin 2 din Decretul nr. 167/58)

-     656c27g ;     656c27g ; prescriptia dreptului de optiune succesorala incepe sa curga de la data deschiderii succesiunii (data decesului) (art.700 alin 1 C. civ.).

Suspendarea prescriptiei extinctive

     656c27g ;    Notiune

Suspendarea inseamna oprirea cursului prescriptiei pe timpul cat dureaza cauzele limitative prevazute de lege, care il pun pe titularul dreptului in imposibilitatea de a actiona.

     656c27g ;    Cauzele de suspendare (art.13 si art.14 din Decretul nr.167/1958)

1)     656c27g ;  cat timp cel impotriva caruia curge prescriptia (creditorul) este impiedicat de un caz de forta majora sa faca intrerupere;

2)     656c27g ;  pe timpul cat creditorul sau debitorul face parte din fortele armate ale Romaniei, aflate "pe picior de razboi";

3)     656c27g ;  pana la rezolvarea reclamatiei administrative facute de cel indreptatit cu privire la despagubiri ori restituiri in temeiul unui contract de transport sau de prestari servicii de posta si telecomunicatii, insa cel mai tarziu pana la expirarea unui termen de trei luni socotit de la inregistrarea reclamatiei;

4)     656c27g ;  cat timp socotelile nu au fost date si aprobate prescriptia nu curge:

-     656c27g ;     656c27g ; intre parinti sau tutori si cei care sunt sub ocrotirea lor;

-     656c27g ;     656c27g ; intre curatori si cei pe care ii reprezinta;

-     656c27g ;     656c27g ; intre cei ce administreaza bunuri in temeiul legii ori a unei hotarari judecatoresti si cei ale caror bunuri sunt administrate;

5)     656c27g ;  impotriva celor lipsiti de capacitate de exercitiu pana nu au reprezentant legal;

6)     656c27g ;  impotriva celui cu capacitate de exercitiu restransa, cat timp nu are cine sa-i incuviinteze actele;

7)     656c27g ;  intre soti in timpul casatoriei.

     656c27g ;    Efectele suspendarii (art.15 din Decretul nr.167/1958)

Efecte generale:

Dupa incetarea suspendarii, prescriptia isi reia cursul, socotindu-se si timpul scurs inainte. Deci, pe timpul cat dureaza cauzele de suspendare, curgerea prescriptiei este oprita; la incetarea cauzelor de suspendare prescriptia isi reia cursul, adica continua sa curga, socotindu-se si timpul scurs anterior cauzelor de suspendare.

Efecte speciale:

In cazul prescriptiilor mai mari de 6 luni, termenul de prescriptie nu se va implini inainte de expirarea unui termen de 6 luni socotit de la incetarea cauzei de suspendare, daca de la aceasta data a ramas un termen mai scurt de 6 luni;

In cazul prescriptiilor mai scurte de 6 luni, termenul de prescriptie nu se implineste inainte de o luna, daca de la incetarea cauzei de suspendare a ramas un termen mai scurt de o luna.

Intreruperea prescriptiei extinctive

     656c27g ;    Notiune

Intreruperea consta in stergerea prescriptiei incepute inainte de ivirea unei cauze prevazute de lege ca intrerupe prescriptia si inceperea unei noi prescriptii la incetarea acestor cauze intreruptive.


     656c27g ;    Cauze de intrerupere (art.16 din Decretul nr.167/1958)

1)     656c27g ;  recunoasterea dreptului a carui actiune se prescrie, facuta de cel in folosul caruia curge prescriptia.

2)     656c27g ;  introducerea unei cereri de chemare in judecata ori de arbitrare chiar daca aceasta a fost introdusa la o instanta judecatoreasca necompetenta. In cazul in care cererea de chemare in judecata este respinsa, anulata, perimata, sau reclamantul renunta la ea, nu se produce efectul intreruptiv de prescriptie.


     656c27g ;    Efectele intreruperii (art.17 din Decretul nr. 167/1958)

-     656c27g ;    stergerea prescriptiei anterioare aparitiei cauzei de intrerupere;

-     656c27g ;    inceperea unei noi prescriptii dupa incetarea cauzei de intrerupere.

Repunerea in termenul de prescriptie (art. 19 din Decretul nr.167/1958)

     656c27g ;    Repunerea in termen apare ca un beneficiu acordat de lege titularului de drept care, din motive temeinice, nu a putut introduce actiunea in justitie in termenul de prescriptie.

     656c27g ;    Cererea de repunere in termen va putea fi facuta numai in termen de o luna de la incetarea cauzelor care justifica depasirea termenului de prescriptie. Termenul de o luna priveste atat cererea de repunere in termen cat si cererea de chemare in judecata privind fondul cauzei.

     656c27g ;    Efectul repunerii in termenul de prescriptie consta in socotirea prescriptiei ca fiind neimplinita desi termenul a expirat, permitand instantei sa treaca la judecata de fond a cauzei.

Implinirea prescriptiei (calculul termenelor)

     656c27g ;    Trebuie cunoscute urmatoarele elemente:

-     656c27g ;     656c27g ;  termenul aplicabil

-     656c27g ;     656c27g ;  inceputul termenului

-     656c27g ;     656c27g ;  eventualele suspendari ori intreruperi

     656c27g ;    Reguli de calcul

- termene stabilite pe ani si luni (art.100 alin. 3 si 4 din C.proc.civ.)

- termene stabilite pe zile (art.1887-1889 C.civ.)

-     656c27g ;     656c27g ;  termene stabilite pe ore (art. 1888 C.civ)

     656c27g ; Implinirea termenului de prescriptie stabilit pe ani si luni are loc in ziua corespunzatoare din ultimul an ori luna; daca ultima nu are o zi corespunzatoare, termenul se socoteste implinit in ultima zi a acestei luni (art.100 alin.4C.proc.civ.).

     656c27g ; In cazul termenului stabilit pe zile, calculul se face astfel: ziua in care incepe prescriptia nu intra in calcul (dies a quo non computatur in termino); ziua in care se implineste prescriptia intra in calcul. "Prescriptia nu se socoteste castigata decat dupa implinirea celei dupa urma zile a termenului definit prin lege" (art. 1889 C.civ) (dies ad quam computatur in termino).

Acest sistem se numeste "intermediar," asezat intre sistemul "exclusiv" (pe zile libere) si sistemul "inclusiv" (pe zile pline) la care se calculeaza atat prima, cat si ultima zi.

     656c27g ; Termenul stabilit pe ore incepe sa curga de la miezul noptii zilei urmatoare. Ziua se imparte in 24 de ore. Ea incepe la miezul noptii si se sfarseste la miezul noptii urmatoare (art.1888 C.civ).

Precizari

q     656c27g ;     656c27g ;     656c27g ;     656c27g ;   Art. 11 din Decretul nr. 167/1958 cuprinde dispozitii referitoare la inceputul prescriptiei extinctive in cazul actiunii privind viciile ascunse ale unui lucru, lucrari, constructii. Regula speciala are in vedere acele defecte de calitate care fac lucrul, lucrarea, constructia improprii intrebuintarii conform destinatiei lor sau care micsoreaza folosinta acestora intr-o maniera apreciabila.

Aceasta regula nu se aplica viciilor de consimtamant. Cu toate acestea, cand lucrul transmis (vandut) este afectat de un viciu ascuns, situatia este asemanatoare cu viciul de consimtamant al erorii asupra substantei obiectului (error in substantiam).

Distinctia intre aceste doua situatii este necesara deoarece:

-     656c27g ;     656c27g ;  in cazul erorii asupra substantei obiectului, partea interesata (spre exemplu cumparatorul) nu a primit lucrul voit (cumpara o casa crezand ca e din beton, insa in realitate e din caramida) si se poate cere anularea contractului.

-     656c27g ;     656c27g ;  in cazul viciilor ascunse, partea a primit lucrul dorit insa acesta este impropriu intrebuintarii (casa este din beton dar are afectata structura de rezistenta). In acest caz nu se poate cere anularea contractului, dobanditorul bunului multumindu-se cu o reducere a pretului (daca bunului i s-a micsorat valoarea de intrebuintare) sau poate cere rezolutiunea contractului (daca bunul este impropriu utilizarii).

Termenele de 1 an si respectiv 3 ani stabilite de art. 11 din Decretul nr. 167/1958 nu sunt termene de prescriptie ci de garantie legala (in cadrul carora lucrul, lucrarea, constructia trebuie sa-si pastreze indicii calitativi) cu caracter general si subsidiar, in sensul ca expirarea lor marcheaza momentul inceputului prescriptiei numai atunci cand nu-si gaseste aplicare alt termen special de garantie. De exemplu, art. 29 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii prevede doua termene speciale de garantie: unul determinat (10 ani de la receptia lucrarilor pentru viciile ascunse), iar celalalt nedeterminat (durata de existenta a constructiei - ceea ce inseamna cateva secole - pentru viciile structurii de rezistenta).

Codul civil in art. 1483 prevede un termen de garantie de 10 ani din ziua terminarii (receptiei) lucrarii pentru cazul in care cladirea ameninta cu daramarea.

Dupa cum rezulta din art.29 din Legea nr. 10/1995, termenul de 3 ani prevazut de Codul civil pentru viciile ascunse si termenul de 10 ani prevazut de Codul civil pentru ipoteza daramarii a fost inlocuit cu termenul de 10 ani pentru viciile ascunse, respectiv durata de existenta pentru viciile structurii de rezistenta.

Cu toate acestea, termenul de 3 ani si cel de 10 ani se aplica in continuare cladirilor cu parter si parter plus un etaj situate in mediul rural, precum si pentru constructiile provizorii.


q     656c27g ;     656c27g ;     656c27g ;     656c27g ;   In ceea ce priveste forta majora - caz de suspendare a prescriptiei - legea nu o defineste, explicarea acestei notiuni fiind meritul doctrinei si jurisprudentei. Forta majora este un eveniment absolut imprevizibil si absolut insurmontabil (de neinlaturat, invincibil), spre exemplu un cutremur, o inundatie.

Pentru a suspenda prescriptia, forta majora trebuie sa-l priveasca pe titularul dreptului la actiune, impiedicandu-l sa formuleze cererea de chemare in judecata si nu pe cel in favoarea caruia curge prescriptia.


q     656c27g ;     656c27g ;     656c27g ;     656c27g ;   Intreruperea prescriptiei prin recunoastere produce efecte instantanee, spre deosebire de intreruperea prin cererea de chemare in judecata cand efectele se produc definitiv pe data ramanerii definitive sau dupa caz irevocabile a hotararii de admitere a cererii. Astfel, intre data sesizarii instantei si data ramanerii definitive (irevocabile) a hotararii, prescriptia se intrerupe provizoriu sub conditia admiterii cererii de chemare in judecata. Acest "virtual" efect intreruptiv de prescriptie va disparea retroactiv in cazul in care nu se va ajunge la pronuntarea unei hotarari de admitere a cererii.

Efectul intreruptiv de prescriptie extinctiva provizoriu are rolul de a impiedica implinirea termenului de prescriptie in timpul procesului. In caz contrar s-ar ajunge la situatia paradoxala in care desi titularul dreptului subiectiv a iesit din pasivitate, instanta sa nu poata pronunta hotararea prin care sa-i dea castig de cauza.


q     656c27g ;     656c27g ;     656c27g ;     656c27g ;   Spre deosebire de cauzele de suspendare si intrerupere ale prescriptiei indicate expres, in domeniul repunerii in termen, Decretul nr. 167/1958 se multumeste sa precizeze ca se au in vedere motive temeinic justificate, fara a le enumera.

Notiunea "motive temeinice" este lasata la aprecierea instantei. Doctrina a incercat sa o defineasca raportand-o la imprejurari care, fara a avea caracterul fortei majore, sunt exclusive de culpa. Se observa ca motivele temeinice sunt nu numai exclusive de culpa, dar nu trebuie confundate nici cu forta majora (in caz de forta majora opereaza suspendarea prescriptiei), astfel incat domeniul repunerii in termen incepe unde inceteaza culpa si inceteaza unde incepe forta majora.

In practica au fost apreciate drept cauze de repunere in termenul de prescriptie extinctiva: imprejurari ce l-au impiedicat pe mostenitor sa afle despre deschiderea unei succesiuni, spitalizarea indelungata, boala creditorului cand nu a fost provocata de accident, imposibilitatea acestuia de deplasare, lipsa justificata din localitate, satisfacerea stagiului militar pe timp de pace, starea de arest a creditorului.

Au fost apreciate drept cauze care nu justifica repunerea in termen: eroarea de drept, aglomerarea cu probleme a juristului sau conducatorului persoanei juridice, nesocotirea unei cerinte legale.


Prezentare comparativa


Suspendarea prescriptiei extinctive

Intreruperea prescriptiei extinctive

Notiune

-     656c27g ;     656c27g ;  oprirea cursului prescriptiei pe timpul cat dureaza cauzele limitativ prevazute de lege, care il pun pe titularul dreptului in imposibilitatea de a actiona

stergerea prescriptiei incepute inainte de ivirea unei cauze prevazute de lege, care intrerupe prescriptia si inceperea unei noi prescriptii la incetarea acestor cauze intreruptive

Cauze

Art.13

-     656c27g ;     656c27g ;  forta majora

-     656c27g ;     656c27g ;  participarea la fortele armate ale Romaniei care sunt pe picior de razboi

-     656c27g ;     656c27g ;  reclamatia administrativa

Art.14

-     656c27g ;     656c27g ;  cat timp socotelile nu au fost date intre ocrotitor si ocrotit

-     656c27g ;     656c27g ;  cat timp cel lipsit de capacitate de exercitiu nu are reprezentant legal

-     656c27g ;     656c27g ;  cat timp cel cu capacitate de exercitiu restransa nu are ocrotitor legal

-     656c27g ;     656c27g ;  in raporturile dintre soti

Art. 16

-     656c27g ;     656c27g ;  recunoasterea dreptului a carui actiune se prescrie, facuta de cel in folosul caruia curge prescriptia

-     656c27g ;     656c27g ;  introducerea unei cereri de chemare in judecata chiar la o instanta judecatoreasca necompetenta

Efecte

Art. 15

-     656c27g ;     656c27g ;  perioada anterioara: timpul scurs se ia in calculul prescriptiei

-     656c27g ;     656c27g ;  pe durata cauzei de suspendare: se produce oprirea cursului prescriptiei, durata ce nu intra in calculul termenului de prescriptie

-     656c27g ;     656c27g ;  perioada ulterioara: se ia in calculul termenului de prescriptie, pana la implinirea acestuia

Art. 17

-     656c27g ;     656c27g ;  perioada anterioara: inlaturarea prescriptiei anterioare cauzei de intrerupere

-     656c27g ;     656c27g ;  perioada ulterioara: inceperea unei noi prescriptii dupa incetarea cauzei de intrerupere

Articolele citate sunt din Decretul nr. 167/1958

Vocabular

     656c27g ;    actione non nata non currit prescriptio - expresie latina ce semnifica regula ca atat timp cat o actiune nu s-a nascut, prescriptia nu-si are locul;

     656c27g ;    curator - persoana care a primit insarcinarea de a indeplini obligatiile pe care le implica curatela;

     656c27g ;    dauna morala - prejudiciu care nu este susceptibil de evaluare baneasca;

     656c27g ;    dauna patrimoniala - prejudiciu care poate fi apreciat in bani;

     656c27g ;    dies a quo non computatur in termino - locutiune latina care exprima regula ca ultima zi este inclusa in durata;

     656c27g ;    forta majora - imprejurare absolut imprevizibila si absolut insurmontabila;

     656c27g ;    optiune sucesorala - dreptul unei persoane de a accepta, in termenul stabilit de lege, mostenirea deschisa in favoarea ei sau de a renunta la aceasta;

     656c27g ;    perimare - sanctiune care determina stingerea procesului civil ca urmare a lipsei de staruinta a partilor in judecata;

     656c27g ;    tutore - persoana fizica numita prin decizia autoritatii tutelare pentru a indeplini sarcina tutelei cu privire la o persoana pusa sub interdictie;

     656c27g ;    viciu ascuns - acele vicii care nu pot fi descoperite printr-o verificare normala si atenta.

Intrebari, exercitii, aplicatii

1)     656c27g ;  Care este caracterul normelor juridice care reglementeaza termenele de prescriptie? Considerati ca partile pot prelungi sau micsora aceste termene?

2)     656c27g ;  Completati spatiile libere din enunturile urmatoare:

-     656c27g ;     656c27g ; Actiunea in revendicare imobiliara intemeiata pe dreptul de proprietate privata se prescrie in termen de............

-     656c27g ;     656c27g ; Actiunea in nulitate relativa a unui act juridic se prescrie in termen de .....In caz de violenta, termenul incepe sa curga de la data.......In caz de eroare sau viclenie, prescriptia curge de la data cand cel indreptatit ........., cauza anularii, dar cel mai tarziu la implinirea a....de la....

-     656c27g ;     656c27g ; Actiunea in raspundere pentru viciile ascunse fara viclenie se prescrie in termen de....Pentru viciile ascunse cu viclenie se aplica termenul de......Termenul de prescriptie incepe sa curga de la data .......viciilor, insa cel mai tarziu de la implinirea......de la predarea lucrului sau lucrarii. In cazul viciilor ascunse ale unei constructii, termenul de prescriptie incepe sa curga de la data......viciilor, dar cel mai tarziu la implinirea a ......de la receptie

-     656c27g ;     656c27g ; Actiunea in raspundere civila pentru pagubele pricinuite prin fapte ilicite se prescrie in termen de.......Prescriptia incepe sa curga de la data cand pagubitul a cunoscut sau.........ori.......sa cunoasca atat ........cat si pe........

-     656c27g ;     656c27g ; Actiunea in anularea casatoriei incheiate cu vicierea consimtamantului se prescrie in termen de......


3)     656c27g ;  Realizati o comparatie intre efectele suspendarii si efectele intreruperii prescriptiei extinctive.

4)     656c27g ;  O cerere de chemare in judecata introdusa la o instanta necompetenta intrerupe prescriptia? Dar cererea de chemare in judecata introdusa la instanta competenta, dar respinsa printr-o hotarare irevocabila?

5)     656c27g ;  Cazul de forta majora care l-a impiedicat pe cel impotriva caruia curge prescriptia sa introduca o cerere de chemare in judecata, constituie un motiv temeinic justificat pentru ca instanta sa dispuna repunerea in termen?

6)     656c27g ;  Daca la 1 aprilie 2000 s-a incheiat un contract de vanzare - cumparare anulabil pentru incapacitate, prescriptia extinctiva a dreptului de a cere anularea actului juridic se va implini pe data de:

a)     656c27g ;  1 martie 2003;

b)     656c27g ;  2 martie 2003;

c)     656c27g ;  30 aprilie 2003.

7)     656c27g ;  Cunoscand ca actiunea pentru restituirea sumelor de bani incasate din vanzarea biletelor pentru spectacolele care nu au mai avut loc se prescrie in 60 de zile, calculati data la care prescriptia extinctiva se considera implinita, daca spectacolul trebuia sa aiba loc pe 1 februarie 2002.

8)     656c27g ;  La 1 martie 2000, X afla ca este tatal unui copil din afara casatoriei, nascut cu 3 ani in urma (pe 3 ianuarie 1997). X doreste sa introduca actiune in tagada paternitatii.

-     656c27g ;     656c27g ; Care este termenul de prescriptie a acestei actiuni?

-     656c27g ;     656c27g ; De cand incepe sa curga prescriptia: de la data nasterii copilului sau de la data la care X a cunoscut faptul nasterii?

-     656c27g ;     656c27g ; Care este ultima zi a termenului in care X poate introduce actiunea in tagada paternitatii?


Spete

1. La 16 aprilie 2000, intre X si Y se incheie un contract de inchiriere in care se stipuleaza ca X ii inchiriaza lui Y apartamentul sau pana la 31 decembrie 2000.

In cazul in care X nu-si executa obligatia de a pune la dispozitia lui Y apartamentul, stabiliti:

Cerinte:

a)     656c27g ;  Care este termenul de prescriptie a dreptului chiriasului (Y) de a cere predarea imobilului?

b)     656c27g ;  Care este inceputul curgerii acestui termen de prescriptie?


2. La data de 16 aprilie 1995, X ii vinde lui Y un autoturism, cu obligatia acestuia din urma de a plati pretul la 1 iunie 1995.

Avand in vedere ca Y nu si-a executat obligatia, la data de 1 mai 1998, X l-a chemat in judecata solicitand instantei restituirea pretului.

Instanta a respins actiunea lui X ca fiind prescrisa.

Cerinte:

a)     656c27g ;  Ce modalitate a actului juridic este incidenta in speta?

b)     656c27g ;  Considerati corecta solutia instantei?


3. Pe 16 martie 2001, X coborand din bloc si constatand ca autoturismul sau a fost avariat peste noapte, sesizeaza organele de politie. In urma cercetarilor efectuate, organele de specialitate ii aduc la cunostinta lui Y pe autorul faptei la data de 1 mai 2001.

Cerinte:

a)     656c27g ;  Care este ultimul termen de prescriptie extinctiva a dreptului lui X de a cere despagubiri pentru prejudiciul suferit?

b)     656c27g ;  Care este inceputul curgerii acestui termen?


4. La data de 23 august 2001, X l-a sechestrat pe Y intr-un apartament si timp de o saptamana, prin acte de violenta, a incercat sa-l determine sa semneze un act juridic prin care acesta ii vinde imobilul in care locuia.

La data de 20 august 2001, Y semnand contractul de vanzare - cumparare, este pus in libertate.

Cerinte:

a)     656c27g ;  Ce mijloc juridic are la dispozitie Y pentru a-si recupera locuinta?Care este termenul de prescriptie?

b)     656c27g ;  De cand incepe sa curga acest termen?


5. A incheie un contract de donatie la data de 1 februarie 2002 cu B, crezand ca acesta este nepotul sau. Ulterior, B descopera greseala facuta si cere anularea contractului.

Cerinte:

a)     656c27g ;  Daca A descopera greseala la data de 10 decembrie 2002, stabiliti de cand incepe sa curga prescriptia dreptului de a cere anularea actului juridic?

b)     656c27g ;  Dar daca A descopera greseala la 1 septembrie 2003?


6. A si B au incheiat cu C la data de 5 mai 1990 un contract de transport prin care C se obliga sa efectueze un transport de marfa pe socoteala sa, dar in beneficiul celor doi. C trebuia sa-si indeplineasca obligatia pe data de 10 iunie 1990, ceea ce nu a facut, astfel incat A si B au suferit un prejudiciu de 100 milioane.

La data de 10 august 1993, A si B au promovat o actiune in justitie prin care au solicitat instantei obligarea lui C la plata sumei de 100 milioane.

C se apara aratand ca au trecut mai mult de 3 ani (termenul de prescriptie al dreptului de creanta) si pe cale de consecinta actiunea ar trebui respinsa ca prescrisa.

A si B, in aparare, sustin ca au stat in pasivitate deoarece au satisfacut stagiul militar, si atat timp cat s-au aflat in serviciul fortelor armate ale Romaniei, curgerea termenului de prescriptie este suspendata.

Cerinte:

a)     656c27g ;  Considerati ca drepturile de creanta sunt prescriptibile? Care ar fi termenul de prescriptie extinctiva?

b)     656c27g ;  Considerati ca prescris dreptul de creanta al reclamantului?

c)     656c27g ;  Care este inceputul curgerii termenului de prescriptie in speta?

d)     656c27g ;  Ce institutie de drept civil au invocat in aparare reclamantii?

e)     656c27g ;  Ce va hotari instanta?


7. Intre X si Y s- a incheiat un contract de imprumut la data de 1 ianuarie 1999, cu scadenta la 1 ianuarie 2000.

La 31 aprilie 2000, debitorul Y ii trimite o scrisoare lui X, in care ii cere sa-l mai pasuiasca cateva zile.

Cerinte:

a)     656c27g ;  Care este termenul de prescriptie a dreptului lui X de a cere restituirea sumei?

b)     656c27g ;  De la ce data incepe sa curga?

c)     656c27g ;  Ce valoare juridica are scrisoarea lui Y? Care este efectul acesteia?

Rezolvati urmatoarele teste grila:

 1. Cursul prescriptiei extinctive se suspenda:

a)     656c27g ;  cat timp cel in favoarea caruia curge prescriptia se afla intr-un caz de forta majora;

b)     656c27g ;  cat timp cel in favoarea caruia curge prescriptia este impiedicat de un caz fortuit sa faca un act de intrerupere;

c)     656c27g ;  cat timp cel impotriva caruia curge prescriptia se afla intr-un caz de forta majora.

 1. Cursul prescriptiei extinctive se suspenda:

a)     656c27g ;  cat timp creditorul face parte din fortele armate ale Romaniei;

b)     656c27g ;  cat timp debitorul face parte din fortele armate ale Romaniei;

c)     656c27g ;  cat timp creditorul sau debitorul face parte din fortele armate ale Romaniei aflate pe picior de razboi.

 1. Cursul prescriptiei extinctive se intrerupe:

a)     656c27g ;  prin recunoasterea dreptului a carui actiune se prescrie facuta de cel impotriva caruia curge prescriptia;

b)     656c27g ;  prin introducerea unei cereri de chemare in judecata;

c)     656c27g ;  prin introducerea unei cereri de chemare in judecata, cu conditia sa fie admisa prin hotarare definitiva.

 1. Prescriptia dreptului material la actiune privind viciile ascunse ale unui lucru transmis incepe sa curga:

a)     656c27g ;  de la data incheierii contractului in temeiul caruia lucrul s-a transmis beneficiarului;

b)     656c27g ;  de la data descoperirii viciilor, insa cel mai tarziu la implinirea unui an de la predare;

c)     656c27g ;  de la data la care cumparatorul a cunoscut eroarea asupra calitatilor substantiale ale lucrului, insa cel mai tarziu la implinirea a 18 luni de la incheierea contractului,

 1. Prescriptia extinctiva a actiunii in nulitate relativa pentru eroare asupra calitatilor substantiale ale unui lucru vandut incepe sa curga:

a)     656c27g ;  de la data incheierii contractului de vanzare - cumparare;

b)     656c27g ;  de la data la care cumparatorul a cunoscut viciul de consimtamant, insa cel mai tarziu la implinirea a 18 luni de la data incheierii contractului de vanzare - cumparare;

c)     656c27g ;  de la data la care cumparatorul a descoperit viciul de consimtamant, insa cel mai tarziu la implinirea unui an de la predare. 1. Are ca efect considerarea prescriptiei ca fiind neimplinita, desi termenul a expirat:

a)     656c27g ;  repunerea in termen;

b)     656c27g ;  suspendarea prescriptiei extinctive;

c)     656c27g ;  intreruperea prescriptiei extinctive.

 1. Intreruperea prescriptiei extinctive are ca efect:

a)     656c27g ;  stergerea prescriptiei curse inainte de aparitia cauzelor prevazute de lege si inceperea unei noi prescriptii;

b)     656c27g ;  reluarea cursului prescriptiei socotindu-se si timpul curs anterior;

c)     656c27g ;  implinirea, expirarea termenului de prescriptie.

 1. Cazul de forta majora este:

a)     656c27g ;  cauza de intrerupere a termenului de prescriptie;

b)     656c27g ;  cauza de suspendare a termenului de prescriptie;

c)     656c27g ;  si cauza de intrerupere si cauza de suspendare a prescriptiei.

 1. Termenul de prescriptie extinctiva:

a)     656c27g ;  este de 3 ani in cazul actiunii in raspundere pentru viciile lucrului indiferent daca au fost, ascunse cu sau fara viclenie;

b)     656c27g ;  este de 6 luni in cazul actiunii in raspundere pentru viciile ascunse fara viclenie;

c)     656c27g ;  este de 1 an in materia rezolutiunii contractului.

 1. Cererea de repunere in termen poate fi facuta in termen de:

a)     656c27g ;  o luna de la incetarea cauzelor care justifica depasirea termenului de prescriptie;

b)     656c27g ;  3 luni de la incetarea cauzelor care justifica depasirea termenului de prescriptie;

c)     656c27g ;  6 luni de la incetarea cauzelor care justifica depasirea termenului de prescriptie.

 1. Izvorul termenului de prescriptie extinctiva poate fi:

a)     656c27g ;  conventia partilor;

b)     656c27g ;  hotararea judecatoreasca;

c)     656c27g ;  legea.

Bibliografie

Ø     656c27g ;  I. R. Urs - op.cit, pag. 416 - 434

Ø     656c27g ;  I. R. Urs, - op.cit., pag. 181 - 188

S. Angheni

Ø     656c27g ;  Gh. Beleiu - op.cit., pag. 235 - 271

Ø     656c27g ;  G. Boroi - op.cit., pag. 281 - 303

Ø     656c27g ;  V.D. Zlatescu - op.cit., pag. 300- 344

Ø     656c27g ;  I. Dogaru - op.cit., pag. 351 - 371

Ø     656c27g ;  Speta nr. 6 a fost prelucrata din G. Raducan, G.T. Maravela - op.cit. pag. 58

Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact