StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Protejeaza-ti interesele
DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare Ón relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » DREPT » drept comercial
Trimite articolul prin email Modificarea actului constitutiv : Drept comercial Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Modificarea actului constitutivModificarea actului constitutiv


Notiuni generale

In anumite cazuri, pentru a face mai eficienta societatea comerciala se impune modificarea ei, potrivit legii.

Intrucat elementele care reclama schimbarea au fost stabilite prin actul constitutiv al societatii, modificarea se refera la acest document. Modificarea societatii include astfel toate acele fapte care atrag "schimbarea" elementelor primare, componente ale actului constitutiv.Principalele cauze de modificare pot fi grupate astfel:

a) cauze care afecteaza capitalul social;

b) cauze care afecteaza existenta si durata societatii;

c) cauze care afecteaza persoana asociatilor.

Modificarea actului constitutiv se face cu acordul asociatilor in cadrul adunarii generale extraordinare. Acordul se exprima intr-un inscris denumit act aditional.

Adunarea generala extraordinara va putea delega consiliului de administratie sau, dupa caz, administratorului unic, exercitiul atributiilor de modificare a actului constitutiv sub anumite aspecte, printre care schimbarea obiectului de activitate, modificarea capitalului social sau transferarea.actiunilor dintr-o categorie in alta (art. 114 din lege).

Modificarea societatii comerciale implica parcurgerea acelorasi formalitati ca si constituirea societatii: redactarea si autentificarea inscrisului, dupa caz; controlul din partea judecatorului delegat; inregis 242e45c trarea si publicitatea modificarii societatii.

Modificarea actului constitutiv al societatii pastreaza existenta acestuia si nu atrage crearea unei noi personalitati juridice.

In lipsa formalitatilor legal indeplinite, modificarile nu pot fi opuse tertilor si cei vinovati raspund.

Dreptul la opozitie

Hotararea asociatilor privind modificarea actului constitutiv poate fi atacata de creditorii sociali pe calea opozitiei. Opozitia suspenda, fata de oponenti, executarea hotararii atacate pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti, in afara de cazul in care legea prevede altfel.


Cauze de modificare care afecteaza existenta si durata societatii

Prelungirea duratei societatii

Notiune

In actele constitutive se prevede durata societatii. Daca se constata ca societatea desfasoara o activitate profitabila asociatii pot fi interesati in prelungirea duratei prevazute in actul constitutiv. Acest lucru este posibil prin modificarea actului constitutiv.

Hotararea privind prelungirea se ia de catre adunarea generala extraordinara. Noua durata este lasata la aprecierea adunarii asociatilor.

Dreptul la opozitie

Creditorii particulari ai asociatilor unei societati in nume colectiv, in comandita simpla sau cu raspundere limitata pot face opozitie impotriva hotararii asociatilor de prelungire a duratei societatii. Ei fac acest lucru pentru ca isi vad amanata posibilitatea de a urmarii, dupa lichidarea societatii, partea ce a revenit debitorului.

Daca opozitia a fost admisa, printr-o hotarare ramasa definitiva, asociatii trebuie sa decida fie sa renunte la prelungirea duratei sau sa-l excluda din societate pe asociatul debitor al oponentului. Desigur, intr-o asemenea situatie, este posibila si retragerea asociatului debitor.


Schimbarea formei

Notiune si modalitati

Asociatii unei societati, datorita unor interese, pot decide transformarea societatii constituite intr-o alta forma de societate. Prin transformare, societatea initiala isi continua activitatea, dar intr-un cadru juridic in care au loc schimbari ale raporturilor asociatilor cu societatea.

Transformarea unei societati cu raspundere limitata cu doi asociati in societate unipersonala prezinta interes practic in situatia retragerii unuia dintre asociati. Jurisprudenta a admis ca o asemenea transformare este posibila atunci cand a existat un consens intre asociati cu privire la retragerea unuia dintre ei si continuarea societatii cu un singur asociat.

Transformarea societatii in nume colectiv in societate cu raspundere limitata este posibila si se practica. Invers, transformarea unei societati cu raspundere limitata in societate in nume colectiv este mai rar intalnita.

Exista si alte posibilitati de transformare.


Fuziunea si divizarea societatii comerciale

Notiune. Diversitatea fuziunii si divizarii

Fuziunea este operatiunea prin care doua sau mai multe societati se reunesc pentru a forma una singura, in scopul de a face fata unor exigente noi, sporite ale activitatii comerciale.

Divizarea se face prin impartirea intregului patrimoniu al unei societati, care-si inceteaza existenta, intre doua sau mai multe societati existente sau care iau astfel fiinta.

Fuziunea se realizeaza prin absorbtie si contopire.Absorbtia consta in reunirea a doua sau mai multe societati comerciale intr-una existenta, care ramane in functiune, iar societatea absorbita isi inceteaza existenta.

Contopirea se defineste ca fiind reunirea a doua sau mai multe societati care isi inceteaza existenta, pentru a constitui o societate noua.

De retinut ca o societate nu-si inceteaza existenta in cazul in care o parte din patrimoniul ei se desprinde si se transmite catre una sau mai multe societati existente sau care iau, astfel, fiinta.

Fuziunea si divizarea sunt posibile numai intre doua societati comerciale. O atare operatie nu este posibila intre sucursale sau cu un comerciant - persoana fizica.

Fuziunea si divizarea se pot realiza si intre societati de forme diferite.

Societatile in lichidare pot fuziona sau se pot diviza numai daca nu a inceput repartitia intre asociati a partilor ce li s-ar cuveni din lichidare.

Fuziunea sau divizarea se hotaraste de fiecare societate in parte, in conditiile stabilite pentru modificarea actului constitutiv al societatii.

Daca prin fuziune sau divizare se infiinteaza o noua societate, aceasta se constituie in conditiile prevazute de lege pentru diferitele forme de societate comerciala.

Efectele fuziunii si divizarii

Fuziunea sau divizarea are ca efect principal dizolvarea fara lichidare a societatii care-si inceteaza existenta.

Asociatii societatii care-si inceteaza existenta primesc actiuni sau, dupa caz, parti sociale de la societatea sau societatile nou infiintate.

Proiectul de fuziune sau de divizare

Administratorii societatii care participa la fuziune sau la divizare intocmesc un proiect.

Proiectul, semnat de reprezentantii societatilor participante, se depune la Oficiul Registrului Comertului unde este inmatriculata fiecare societate.

Dreptul la opozitie

Oricare creditor al societatii care fuzioneaza sau se divizeaza, avand o creanta anterioara publicarii proiectului de fuziune sau de divizare, poate face opozitie.


Cauze de modificare a capitalului social

Reducerea capitalului social

Cauzele de reducere

Cauzele care sunt de natura sa atraga reducerea capitalului social pot avea origini total deosebite. Astfel, reducerea poate fi cauzata de pierderile provocate de activitatea comerciala. Asociatii fac reducerea in scopul insanatosirii bilantului de activitate.

Reducerea capitalului social mai poate fi determinata si de o apreciere gresita a actionarilor asupra perspectivelor comerciale ale societatii. Desi in acest caz societatea nu are pierderi, ea nu este in masura sa acorde dividendele scontate, astfel incat reducerea capitalului social devine necesara.

Modalitati de realizare a reducerii

Articolul 202 din Legea nr. 31/1990 arata modalitatile de realizare a reducerii de capital: micsorarea numarului de actiuni sau parti sociale; reducerea valorii nominale a actiunilor sau a partilor sociale; dobandirea propriilor actiuni urmata de anularea lor.

Hotararea privind reducerea capitalului trebuie luata de adunarea generala extraordinara. Hotararea va arata motivele pentru care se face reducerea si procedeul ce va fi folosit pentru efectuarea ei.


Marirea capitalului social

Principala cauza de marire a capitalului social poate proveni din dorinta asociatilor de a dezvolta obiectul activitatii, propus in actul constitutiv. Marirea capitalului social se face in conditiile Legii nr. 31/1990 si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 76/2001.

Modalitati de realizare

Pentru infaptuirea acestui obiectiv societatea va putea contracta un imprumut bancar sau va proceda la modificarea actului constitutiv.

Majorarea capitalului social se poate realiza prin aporturi ale asociatilor (autofinatare) sau ale unor terte persoane (finantare exterioara).

Atunci cand se emit noi actiuni, oferite spre subscriptie publica, se vor respecta atat dispozitiile art. 207 din Legea nr. 31/1990, privind prospectul de emisiune, cat si dispozitiile Legii nr. 52/1994, privind valorile mobiliare si bursele de valori (in prezent abrogata de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investitii financiare si pietele reglementate).Actiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere in primul rand celorlalti actionari, in proportie cu numarul actiunilor pe care le poseda. Dreptul la preferinta se va exercita in termenul stabilit de adunarea generala.Cauze de modificare a societatii comerciale care se refera la persoana asociatilor

Retragerea din societate

Notiune si conditii

Ocrotirea libertatii manifestarii de vointa implica si recunoasterea dreptului asociatilor de a se retrage dintr-o societate, mai ales atunci cand durata societatii este nedeterminata.

Acest drept trebuie exercitat cu buna-credinta. Conform legii, asociatul unei societati in nume colectiv, al societatii in comandita simpla si al societatii cu raspundere limitata, se poate retrage in urmatoarele situatii: in cazurile prevazute de actul constitutiv; cu acordul celorlalti asociati; din motive temeinice, in baza sentintei tribunalului.

In cazul societatii pe actiuni, retragerea actionarului este reglementata prin dispozitiile art. 133 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 care arata: "actionarii care nu sunt de acord cu hotararile luate de adunarea generala cu privire la schimbarea obiectului principal de activitate, la mutarea sediului sau la forma societatii, au dreptul de a se retrage din societate ".

Implicatiile retragerii din societate

Consecinta retragerii poate fi dizolvarea societatii in urmatoarele situatii:

a) in cazul societatii pe actiuni, atunci cand numarul actionarilor s-a redus sub cinci, daca a trecut mai mult de 6 luni si numarul nu a fost completat;

b) in cazul societatii in nume colectiv si al societatii cu raspundere limitata, daca ramane un singur asociat si nu exista clauza de continuare cu mostenitorii ;

c) in situatia societatii in comandita simpla si al celei in comandita pe actiuni, daca se retrage unicul comanditat.


Excluderea asociatilor

Notiunea si felurile excluderii

Excluderea poate avea loc in societatile de persoane si in cele cu raspundere limitata. In societatile de capitaluri excluderea nu este posibila, datorita absentei unor raporturi personale de incredere reciproca intre asociati.

Excluderea este o masura destinata apararii societatii comerciale impotriva asociatilor care au savarsit acte ce pun in pericol supravietuirea societatii.

Excluderea constituie si o sanctiune pentru incalcarea indatoririlor si inselarea increderii celorlalti asociati.

Excluderea, ca aparare, este reglementata de art. 201 alin. 2 din Legea nr. 31/1990. Este vorba de situatiile in care creditorii particulari ai asociatilor dintr-o societate in nume colectiv, in comandita simpla sau cu raspundere limitata pot face opozitie la prelungirea duratei societatii peste termenul fixat initial. Cand opozitia a fost admisa, asociatii pot decide excluderea din societate a asociatul debitor al oponentului.

Excluderea, ca sanctiune, este reglementata de art. 217 alin. 1 lit. a)-d) din Legea nr. 31/1990. Se arata ca trebuie exclus:

a) asociatul care, pus in intarziere, nu aduce aportul la care s-a obligat;

b) asociatul cu raspundere nelimitata, in stare de faliment;

c) asociatul cu raspundere nelimitata care se amesteca fara drept in administratie ori intrebuinteaza capitalul, bunurile sau creditul in folosul sau sau ia parte ca asociat la societatile cu raspundere nelimitata, in alte societati concurente sau avand acelasi obiect de activitate, fara consimtamantul celorlalti asociati;

d) asociatul administrator care comite frauda in dauna societatii sau se serveste de semnatura in folosul sau sau al altora.

Uneori excluderea unui asociat are drept consecinta nu numai modificarea actului constitutiv, ci chiar dizolvarea societatii. Astfel, in cazul societatilor in nume colectiv si al societatilor cu raspundere limitata excluderea unuia dintre asociati produce dizolvarea societatii daca, in urma excluderii numarul asociatilor s-a redus la unul singur si nu exista clauza de continuare cu un singur asociat (la societatile cu raspundere limitata).Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2022 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact