StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Informatia - te scoate din incurcaturi
DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare Ón relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » DREPT » drept comercial
Trimite articolul prin email Societatile comerciale : Drept comercial Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Societatile comercialeSOCIETATILE COMERCIALEClasificare

O scurta prezentare a formelor societatilor comerciale ce se pot constitui in Romania a fost sectiunea IV.2.2.

Societatile comerciale pot fi clasificate in functie de mai multe criterii.
Clasificarea dupa numarul asociatilor

a) unipersonale - societatile cu asociat unic. Acestea reprezinta exceptia. Legea nr.31/1990 societatile comerciale permite constituirea unei societati comerciale doar in cazul societatii cu raspundere limitata;

b) pluripersonale - cele care au mai multi asociati. Acestea reprezinta regula.


Clasificarea dupa natura societatii

a) societati de persoane - acestea se caracterizeaza prin numarul restrans de asociati, iar asocierea are un caracter "intuitu personae". Sunt astfel de societati cele in nume colectiv si cele in comandita simpla;

b) societati de capitaluri se constituie dintr-un numar mare de asociati ca urmare a necesitatii existentei unui capital social mare. Calitatea asociatilor (intuitu personae) nu prezinta interes. Sunt astfel de societati, cea pe actiuni si cea in comandita pe actiuni. Elementul esential este cota de capital (intuitu pecuniae);

c) societatile cu natura mixta - capital si de persoane cum este societatea cu raspundere limitata care are in vedere atat calitatea asociatilor, cat si aportul la capital.

In cazul societatilor de persoane este permis aportul in numerar, in natura si in munca asociatilor, pe cand la cele de capital nu poate fi in munca, ci numai in numerar sau in natura.


Clasificarea dupa raspunderea asociatilor

a) Societati in care asociatii raspund nelimitat pentru obligatiile sociale, cum este cazul la societatea in nume colectiv, precum si a asociatilor comanditati in societatea in comandita simpla sau in comandita pe actiuni. Creditorii societatii se vor indrepta mai intai impotriva acesteia pentru obligatiile ei si, numai daca societatea nu le plateste in termen de cel mult†††††††††††††††† 15 zile de la data punerii in intarziere, se vor putea adresa impotriva acestor asociati.

b) Societati in care asociatii raspund pana la concurenta capitalului social subscris cum este cazul actionarilor in societatile pe actiuni, asociatilor comanditari la societatile in comandita simpla si in comandita pe actiuni si asociatilor in societatile cu raspundere limitata.


Clasificarea dupa structura capitalului si modul de impartire a lui

a) Societati la care capitalul se divide in actiuni cum este cazul societatii pe actiuni si in comandita pe actiuni. La acestea capitalul nu poate fi mai mic de 25.000.000 lei. Actiunile pot fi nominative sau la purtator. Actiunile nominative pot fi emise in forma materiala, pe suport hartie, sau in forma dematerializata, prin inscriere in cont. Daca actul constitutiv nu prevede ca actiunile sunt nominative, acestea vor fi la purtator;

b) Societati la care capitalul se divide in parti sociale cum este cazul la societatea in nume colectiv, societatea in comandita simpla si societatea cu raspundere limitata. Acestea sunt numai nominative. La societatea cu raspundere limitata capitalul nu poate fi mai mic de 2.000.000 lei, iar valoarea unei parti sociale nu poate fi mai mica de 100.000 lei.


Clasificarea dupa posibilitatea emiterii de titluri comerciale de valoare

a) Societati emitente de titluri comerciale de valoare - cum sunt societatile pe actiuni si in comandita pe actiuni care pot emite actiuni si obligatiuni.

b) Societati care nu pot emite titluri comerciale de valoare - cum este cazul celorlalte forme de societate.


Dobandirea personalitatii juridice de catre societatile comerciale

Art.1.alin.2 din Legea nr. 31/1990 prevede ca "societatile comerciale cu sediul pe teritoriul Romaniei sunt persoane juridice romane".

Persoana juridica, potrivit Decretului nr.31/1954 privitor la persoana fizica si persoana juridica, trebuie sa intruneasca urmatoarele elemente constitutive:

a) organizare proprie. Potrivit art.7 si 8 din Legea nr.31/1990, actul constitutiv trebuie sa cuprinda dispozitii privind persoanele care administreaza si reprezinta societatea, dispozitii privind conducerea, administrarea, controlul gestiunii si functionarea societatii comerciale;

b) patrimoniu propriu Legea nr.31/1990 face vorbire de patrimoniul social (v. art.246 alin.1). Patrimoniul este alcatuit din activul social si pasivul social. El este distinct de cel al asociatilor (actionarilor) care nu au nici un drept asupra bunurilor care alcatuiesc patrimoniul social. Se spune ca acesta are un caracter autonom si constituie gajul general al creditorilor societatii;

c) existenta unui scop si obiect bine determinat Este guvernat de prevederile Decretului nr. 31/1954, acesta trebuie sa fie in acord cu interesul obstesc. Art.7 lit.c si art.8 lit.c din Legea nr.31/1990 prevad ca actul constitutiv trebuie sa cuprinda obiectul de activitate cu precizarea domeniului si activitatii principale. Obiectul de activitate este cel care limiteaza capacitatea de folosinta si de exercitiu al societatii comerciale da nastere urmatoarelor consecinte:

- dreptul societatii comerciale de a participa in nume propriu la raporturile juridice;

- raspunderea pentru obligatiile asumate;

- dreptul societatii de a sta in justitie ca reclamanta sau ca parata.


Elementele de identificare ale societatii

Se identifica prin 3 elemente: firma, sediul si nationalitatea.

a) Firma societatii (a fost descrisa la elementele fondului de comert). Ea trebuie sa fie disponibila si distinctiva. Persoanele care constituie societati comerciale, inainte de intocmirea documentelor constitutive trebuie sa solicite la Registrul Comertului verificarea disponibilitatii si rezervarea acesteia pe o perioada de cel mult 3 luni de la data inregistrarii cererii. Folosinta exclusiva a firmei se dobandeste de la inmatriculare si inceteaza la radiere.

b) Sediul Actul constitutiv, potrivit Legii nr. 31/1990, trebuie sa indice atat sediul, cat si sediile secundare - sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica.

c) Nationalitatea Nu are aceeasi semnificatie ca la persoanele fizice. Tine de sediu si determina legea aplicabila constituirii, functionarii, dizolvarii, lichidarii. Cetatenia asociatilor (actionarilor) nu are relevanta. Legea romana prevede ca societatile comerciale cu sediul in Romania sunt persoane juridice romane, deci singurul element in functie de care se stabileste nationalitatea este sediul.
Forme de desfasurare a activitatii societatii comerciale in afara sediului sau social principal

Asa cum am aratat mai sus, actul constitutiv trebuie sa prevada sediul si sediile secundare. Desi legea face vorbire de sediu, fara a-l circumstantia, prevederea privind sediile secundare da nastere concluziei ca sediul poate fi principal si secundar.

Sediile secundare, tot potrivit Legii nr.31/1990 pot fi la sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica (v.art.7 lit.g si art.8 lit.l).

Din interpretarea acestor texte de lege, rezulta ca sucursalele, agentiile si celelalte sunt forme de organizare ale societatilor comerciale.

Sucursalele sunt definite de art.4 alin.1 din Legea nr. 31/1990 ca fiind dezmembraminte fara personalitate juridica ale societatilor comerciale care se inregistreaza la Registrul Comertului din judetul in care vor functional.

Tot art. 143 din Legea nr. 31/1990 prevede ca regimul juridic al sucursalei se aplica si oricarui alt sediu secundar, indiferent de denumirea lui, caruia societatea care ii infiinteaza si ii atribuie statut de sucursala. Celelalte sedii secundare - agentii, reprezentante sau alte asemenea sedii - se inmatriculeaza numai in cadrul inmatricularii in Registrul comertului la sediul principal. Nu se pot infiinta sedii secundare sub denumirea de filiala (art. 143 alin.5 Legea nr.31/1990).

Filialele sunt societati comerciale cu personalitate juridica care se constituie potrivit reglementarilor privind societatile comerciale. Ea nu trebuie sa aiba aceeasi forma cu societatea mama.

Reprezentanta este o forma de sediu secundar fara personalitate juridica.


Constituirea societatii comerciale

Se realizeaza in mai multe etape:


Verificarea disponibilitatii firmei si dupa caz a emblemei

Intocmirea actului constitutiv

Nu are acelasi regim pentru toate formele de societate.

Societatile in nume colectiv si in comandita simpla se constituie prin contract de societate

Societatile pe actiuni, in comandita pe actiuni sau cu raspundere limitata se constituie prin contract de societate si statut

Societatea cu raspundere limitata cu asociat unic se constituie prin statut

Contractul de societate si statutul pot fi intocmite si sub forma unui document numit act constitutiv. Aceeasi va fi denumirea si atunci cand se incheie numai contract de societate sau numai statut.

Actul constitutiv este manifestarea de vointa facuta in sensul constituirii societatii. Se semneaza de toti asociatii, iar in cazul in care societatea se constituie prin subscriptie publica de fondator, se incheie in forma autentica.


Continutul actului constitutiv si caracterele juridice ale acestuia

Legea nr. 31/1990 reglementeaza distinct continutul actului constitutiv, o data pentru societatea in nume colectiv, societatea in comandita simpla si societatea cu raspundere limitata (art.7) si o data pentru societatea pe actiuni si in comandita pe actiuni.

a) La societatea in nume colectiv, societatea in comandita simpla si S.R.L., actul constitutiv trebuie sa contina:

- datele de identificare ale asociatilor;

- forma, denumirea, sediul si daca este cazul, emblema;

- obiectul de activitate cu precizarea demersului si a activitatii principale;

- capitalul social si aportul fiecarui asociat, in numerar si in natura - la S.R.L. numarul si valoarea nominala a partilor sociale;

- dispozitii privind administrarea;

- participarea la beneficii si pierderi;

- sediile secundare;

- durata societatii;

- modul de dezvoltare si lichidare.

b) La societatea pe actiuni si in comandita pe actiuni contine in plus o serie de clauze privind capitalul social care poate fi subscris si variat (minim 30% la constituire si integral in termen de un an de la inmatriculare); felul actiunilor (nominative sau la purtator); dispozitii privind fondatorii; dispozitii privind operatiunile incheiate in contul societatii de fondatori pe care acestea trebuie sa le preia; dispozitii privind cenzorii; dispozitii privind administratorii, garantiile acestora si puterile conferite.

La societatile in comandita simpla si in comandita pe actiuni se vor arata asociatii - actionarii comanditati si cei comanditari.


Inmatricularea societatii

Actul constitutiv autentificat, insotit de dovada de sediu social, dovada constituirii capitalului social, copiile actelor de identitate ale asociatilor, cordul asociatiei de locatari acolo unde sediul se afla intr-un imobil cu mai multe locuinte, avizele organelor in drept se depun la Registrul comertului - biroul unic in a carui raza teritoriala se afla sediul social, atasate cererii de inmatriculare.

Avizele Legea prevede obtinerea avizelor de functionare de la o serie de autoritati publice. Unele avize se cer pentru toate societatile comerciale (ex.: de la pompieri, politia sanitar-veterinara s.a.), iar altele se cer numai pentru societatile care au un anume obiect de activitate (asigurari, activitati medicale, comert cu arme si substante periculoase etc.). Pentru obtinerea acestor avize, se completeaza o anexa a cererii de inmatriculare pe care biroul unic o trimite autoritatilor publice competente, care trebuie sa elibereze avizele in termen de maxim 20 de zile. Obtinerea avizelor este necesara numai daca in spatiul destinat sediului social sau sediilor secundare se desfasoara activitatile supuse avizarii. In caz contrar se completeaza o declaratie pe proprie raspundere, urmand ca inainte de inceperea activitatii sa se ia autorizatiile necesare.

Cererea de inmatriculare poate fi formulata de:

- fondatori sau administratori sau un imputernicit al acestora. Acestia au obligatia sa solicite inmatricularea in 15 zile de la semnarea actului constitutiv;

- oricare dintre asociati, atunci cand fondatorii sau asociatii sau reprezentantii lor daca acestia nu au formulat-o in termenul legal, dupa ce au fost pusi in intarziere si nu s-au conformat in 8 zile de la primire.

Cererea se solutioneaza de judecatorul delegat al tribunalului pe raza caruia se afla oficiul Registrului Comertului.

Daca sunt intrunite cerintele legii, judecatorul delegat da o incheiere prin care admite cererea, autorizeaza constituirea si dispune inmatricularea. Incheierea este supusa recursului, termenul fiind de 15 zile. Inmatricularea se efectueaza dupa ce incheierea este irevocabila (adica nu a fost atacata cu recurs in termenul prevazut de lege sau recursul a fost respins).

Dupa incuviintarea inmatricularii, biroul unic comunica datele din cererea de inmatriculare la Ministerul Finantelor Publice care, in termen de 24 de ore, trebuie sa atribuie Codul unic de inregistrare CUI dupa care se elibereaza certificatul de inmatriculare.Un extras in forma simplificata dupa incheierea judecatorului delegat se publica in Monitorul Oficial - Partea a IV-a, pe cheltuiala comerciantului. La cererea si pe cheltuiala comerciantului, in Monitorul Oficial - Partea a IV-a se poate publica integral incheierea si actul constitutiv, integral sau in extras, vizate de judecatorul delegat.


Capitalul social si varsarea aportului

Capitalul social poate fi varsat atat la constituire, cat si ulterior. Se distinge intre capital social subscris si capital social varsat Aportul poate fi in numerar, in numerar si in natura si in numerar, in natura si in munca) numai la societatea in nume colectiv si la cea in comandita pentru asociatii comanditati.

Actiunile sunt indivizibile. Partile sociale nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile.

Capitalul social poate fi majorat, aceasta presupunand modificarea actului constitutiv, sau diminuat, cu respectarea minimului prevazut de lege, tot cu modificarea actului constitutiv.

Capitalul social este divizat in:

parti de interes la societatea in nume colectiv si in comandita simpla;

parti sociale la societatea cu raspundere limitata, ce nu pot fi mai mici de 100.000 lei;

actiuni la societatea pe actiuni si in comandita pe actiuni, acestea neputand fi mai mici de 1.000 lei.


Organele societatii comerciale

Se impart in:

- organe de conducere;

- organe de administrare;

- organe de control.


Organele de conducere. Atributiile adunarii generale

La toate formele de societate comerciala organul de conducere este adunarea generala In cazul societatii cu raspundere limitata, atributiile adunarii generale sunt exercitate de asociatul unic.

Adunarile generale pot fi ordinare si extraordinare.

Adunarea generala ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 3 luni de la incheierea exercitiului financiar.

Atributii a) discutarea, aprobarea, modificarea bilantului contabil, fixarea dividendului; b) alegerea administratorilor si cenzorilor; c) fixarea remuneratiei administratorilor si cenzorilor, daca nu a fost stabilita prin actul constitutiv; d) sa se pronunte asupra gestiunii administratorilor; e) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate pentru exercitiul financiar urmator; f) sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai multor unitati ale societatii; g) alte probleme.

Adunarea generala extraordinara se intruneste ori de cate ori este necesar pentru a hotari: a) schimbarea formei juridice a societatii; b) mutarea sediului; c) schimbarea obiectului de activitate; d) prelungirea duratei; e) majorarea, reducerea sau reintregirea capitalului social; f) fuziunea cu alte societati sau divizarea; g) dizolvarea anticipata a societatii; h) emisiunea de obligatii; i) conversia actiunilor; j) orice alta modificare a actului constitutiv.


Cvorumul adunarii generale si adoptarea hotararilor

Cvorumul inseamna numarul de asociati/actionari care trebuie sa†††††††††††††††††††††† fie prezenti pentru a se putea lua decizii in mod valabil. La adunarea generala

ordinara a societatii pe actiuni este necesara prezenta unui numar de actionari ale caror actiuni sa reprezinte jumatate din capitalul social. Daca adunarea nu se poate tine datorita lipsei de cvorum, va fi convocata a doua adunare care poate hotari indiferent de cota de capital social pe care o reprezinta participantii.

La adunarea generala extraordinara, la prima convocare este necesara prezenta detinatorilor a 3/4 din capitalul social, daca actul constitutiv nu dispune altfel, iar la convocarile ulterioare detinatorii a 1/2 din capitalul social.

La societatea cu raspundere limitata, datorita caracteristicilor acesteia, care le imbina si pe cele ale societatii de capitaluri si pe cele ale societatii de persoane, la prima convocare este necesara prezenta majoritatii absolute a asociatilor si a partilor sociale, iar la a doua convocare indiferent de numarul de asociati si partea din capitalul social.


Organele de administrare

Administrarea societatii comerciale este facuta de unul sau mai multi administratori, temporari sau revocabili. (Cand sunt mai multi administratori acestia se constituie in consiliu).

Unicul administrator sau presedintele consiliului de administratie si cel putin jumatate din consiliul de administratie trebuie sa fie cetateni romani, daca prin actul constitutiv nu se dispune altfel. Numirea si destituirea administratorilor se face de adunarea generala.

Primii administratori pot fi numiti prin actul constitutiv, termenul mandatului neputand fi mai mare de 4 ani. Daca nu s-a stabilit durata aceasta este pentru 2 ani. Administratorii sunt realizabili, daca prin actul constitutiv nu s-a dispus altfel.

Fiecare administrator trebuie sa depuna o garantie care nu poate fi mai mica decat valoarea nominala a 10 actiuni sau decat dublul remuneratiei lunare.

Consiliul de administratie trebuie sa se intruneasca ori de cate ori este necesar, dar cel putin o data pe luna. La fiecare sedinta se va intocmi un proces-verbal care cuprinde ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate.

Administratorii pot face toate operatiunile pentru aducerea la indeplinire a obiectului de activitate a societatii cu exceptia restrictiilor stabilite prin actul constitutiv.

Executarea operatiunilor societatii poate fi incredintata unuia sau mai multor directori executivi, functionari ai societatii. Directorii executivi nu pot fi membri in consiliul de administratie.

Si la societatea cu raspundere limitata administrarea se face de unul sau mai multi administratori, in aceleasi conditii ca la societatea pe actiuni.

Organele de control

Au drept de control asupra societatii:

- asociatii;

- cenzorii;

- auditorii financiari;

- auditorii interni si persoanele cu atributii de control financiar preventiv.


Dizolvarea, fuziunea, divizarea, lichidarea

Dizolvarea societatii

Dizolvarea societatii se produce prin:

a) trecerea timpului stabilit pentru durata societatii;

b) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate;

c) declararea nulitatii societatii;

d) falimentul societatii;

e) alte cauze prevazute de lege sau actul constitutiv.Legea mai prevede pentru fiecare tip de societate si alte cauze:

- la societatea pe actiuni: reducerea capitalului sau numarului de actionari sub minimul legal;

- la societatea in nume colectiv sau cu raspundere limitata: incapacitatea, excluderea sau decesul unuia din asociati, cand datorita acestor cauze a ramas un singur asociat. Se excepteaza atunci cand exista clauza privind continuarea cu mostenitorii sau asociatii/ramas continua activitatea ca asociat unic.

Dizolvarea se inscrie la Registrul Comertului si se publica in "Monitorul Oficial".


Fuziunea si divizarea

Fuziunea se face prin absorbirea unei societati de catre alta societate sau prin contopirea a doua sau mai multe societati pentru a alcatui o societate noua.

Divizarea se face prin impartirea patrimoniului societatii care isi incetea-za activitatea intre doua sau mai multe societati existente sau care iau fiinta.

Fuziunea si divizarea au ca efect dizolvarea fara lichidare a societatii care isi inceteaza existenta si transmiterea universala a patrimoniului.Lichidarea

Dizolvarea are ca efect lichidarea.

Din momentul dizolvarii, administratorii nu mai pot sa faca noi operatiuni si incepe procedura lichidarii.

In cazul societatii cu raspundere limitata cu asociat unic, dizolvarea are ca efect transmiterea universala a patrimoniului catre asociatul unic, fara lichidare.

Lichidarea cuprinde urmatoarele operatiuni

- inlocuirea organelor de administrare cu lichidatorii;

- predarea gestiunii societatii;

- intocmirea bilantului contabil atunci cand durata lichidarii se pre-lungeste dincolo de exercitiul financiar;

- lichidarea activului si pasivului;

- intocmirea si prezentarea bilantului final.Termeni cheie societati unipersonale si societati pluripersonale; societati de persoane; societati de natura mixta - capitaluri si persoane; firma, sediul si nationalitatea societatii comerciale; sucursala; agentie; reprezentanta; filiala; disponibilitatea firmei si emblemei; act constitutiv; contract de societate; statut; cod unic de inregistrare; capital social subscris; capital social varsat; parti de interes; parti sociale; actiuni; actiuni nominative; actiuni la purtator; organele societatii comerciale; adunarea generala ordinara si extraordinara; cvorumul adunarii generale; consiliu de administratie; comitet de directie; director executiv; administrator; cenzor; auditor financiar; dizolvare; faliment; fuziune; divizare; lichidare


INTREBARI DE AUTOEVALUARE

1. Ce fel de societate este societatea in nume colectiv?

2. Din cine se constituie societatile de capitaluri?

3. Ce societate de natura mixta cunoasteti?

4. Cum se poate imparti capitalul social?

5. Care sunt societatile comerciale care pot emite titluri de valoare?

6. Care sunt elementele constitutive ale persoanei juridice societate comerciala?

7. Din ce este constituit gajul general al creditorilor societatii comerciale?

8. Care sunt elementele de identificare ale societatii comerciale?

9. Ce forme de organizare pot sa aiba sediile secundare ale societatii comerciale?

10. Care este procedura de inmatriculare a unei societati comerciale?

11. Care este continutul actului constitutiv?

12. Care sunt organele societatii comerciale?

13. Care sunt atributiile adunarii generale ordinare?

14. Dar atributiile adunarii generale extraordinare?

15. Care sunt organele de administrare ale societatii comerciale?

16. Care sunt organele de control ale societatii comerciale?

17. In ce conditii se produce dizolvarea societatii comerciale?

18. Care sunt operatiunile la lichidarea societatii comerciale?


Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2022 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact