StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
drept DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare Ón relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » DREPT » drept penal

Structura si elementele constitutive ale infractiunii

STRUCTURA SI ELEMENTELE CONSTITUTIVE ALE INFRACTIUNII

STRUCTURA CONTINUTULUI INFRACTIUNII


Toate conditiile pe care legiuitorul le prevede pentru existenta infractiunii se refera la anumite date ale realitatii fara de care nu poate fi conceputa infractiunea. In acest sens, prof. V. Dongoroz arata: "Nu se poate concepe o infractiune fara o dispozitie de lege care sa o proclame ca atare; nu se poate concepe o infractiune fara un interes sau un bun, sau un lucru care sa fie vatamat sau primejduit prin savarsirea faptelor care constituie infractiune; nu se poate concepe o infractiune fara o persoana care sa o comita (infractor) si fara o persoana care sa fie vatamata sau amenintata in interesele sale; nu se poate concepe o infractiune fara un loc unde s-a comis si un moment in care a fost savarsita. Toate aceste date sau entitati sunt preexistente infractiunii".De asemenea, infractiunea este de neconceput fara existenta actului de conduita al unei persoane, privit sub ambele sale laturi - obiectiva si subiectiva, care formeaza continutul constitutiv al infractiunii.

Prin urmare, structura continutului infractiunii vizeaza urmatoarele elemente: obiectul infractiunii, subiectii infractiunii, locul, timpul savarsirii infractiunii si actul de conduita cu cele doua laturi - latura obiectiva si latura subiectiva.


CONDITII PREEXISTENTE INFRACTIUNII


A. OBIECTUL INFRACTIUNII


a) Notiune

Asa cum rezulta din art. 1 C.P., legea penala are ca obiectiv al ocrotirii valorile fundamentale convenabile statului nostru de drept, cum ar fi: suveranitatea, independenta, unitatea si indivizibilitatea statului, persoana, drepturile si libertatile acesteia, proprietatea si intreaga ordine de drept.

Pentru existenta si normala functionalitate a acestor valori, statul, prin organul legislativ, a reglementat prin lege organica numeroase relatii sociale care se refera la conduita oamenilor fata de aceste valori. De aceea, in orice norma de drept penal vom gasi, pe de o parte, ideea de ingradire prin sanctionare a acelor actiuni sau inactiuni care ar putea lovi sau periclita valorile sociale ocrotite. La elaborarea fiecarui text incriminator se are in vedere valoarea sociala care se ocroteste prin dispozitiile sale si fapta vatamatoare sau periculoasa, fata de care apare necesitatea acestei ocrotiri. Nu exista, asadar, incriminare - adica includerea unei fapte in domeniul ilicitului penal - care sa nu priveasca ocrotirea unei valori sociale si, implicit, a relatiilor sociale ce se formeaza si se dezvolta in jurul acestei valori.

Obiectul acestei ocrotiri constituie ceea ce, in stiinta dreptului penal, se numeste obiectul infractiunii. Prin acest obiect al infractiunii se intelege valoarea sociala si relatiile sociale formate in jurul si datorita acestei valori, impotriva carora se indreapta fapta ce constituie element material al infractiuni si care sunt vatamate sau puse in pericol prin savarsirea acesteia.

Nu se poate concepe o infractiune care sa nu fie indreptata in mod efectiv impotriva unei valori sociale ocrotita pe cale penala. Simpla credinta a unei persoane ca prin activitatea sa vatama o asemenea valoare nu este suficienta pentru a atribui caracter penal acelei fapte.

Desi nu intotdeauna textele de incriminare fac referire la obiectul infractiunii, nu este de conceput o infractiune fara obiect, caci, daca n-ar exista o valoare sociala lezata sau periclitata, fapta n-ar prezenta pericol social.


b) Forme ale obiectului infractiunii

Obiectul juridic generic sau de grup. In sensul atribuit in explicatiile precedente, obiectul infractiunii este un obiect juridic, pentru ca acesta consta in valorile sociale ocrotite prin dispozitiile legii penale. Atributului "juridic" i se asociaza uneori si acela de "social" (obiect social-juridic), deoarece obiectul ocrotirii penale il constituie valori sociale si pe cale de consecinta, relatii sociale legate de aceste valori.

O infractiune determinata nu vatama sau pericliteaza orice valoare sociala sau toate valorile sociale. Unele valori sociale sunt lezate sau puse in pericol prin unele infractiuni, altele prin alte infractiuni. Astfel, patrimoniul, ca valoare sociala, este vatamat sau periclitat prin anumite fapte, cum sunt: furtul, talharia, abuzul de increde, inselaciunea etc.; persoana umana, cu toate atributele ei esentiale, ca valoare sociala, este lezata ori pusa in pericol prin alte fapte, ca de exemplu: omorul, uciderea din culpa, lovirile sau vatamarile cauzatoare de moarte, lipsirea de libertate in mod ilegal, violul, calomnia etc.

Obiectul juridic al infractiunii - ca notiune generala - se diversifica astfel pe grupe, in raport cu valoarea sociala pe care o vatama ori o pun in pericol toate infractiunile dintr-o anumita grupa de infractiuni. Valoarea s 111f52b ociala fundamentala ocrotita de legea penala, vatamata sau periclitata de un grup de infractiuni - ca in exemplul de mai sus - constituie obiectul juridic generic sau de grup de infractiuni.

Obiectul juridic generic este tocmai criteriul care a servit legiuitorului la clasificarea infractiunilor din partea speciala a C. P. Toate infractiunile prevazute de Codul penal sunt grupate, in raport cu obiectul sau generic, in mai multe categorii.

Obiectul juridic special. Uneori, in cadrul aceluiasi grup de infractiuni, avand deci acelasi obiect generic, procesul de concretizare a obiectului juridic se amplifica si se diversifica in sensul ca fiecarei infractiuni componenta a grupului sau numai unor dintre ele le este proprie, ca obiect juridic, o valoare sociala specifica, ce se subsumeaza insa valorii sociale fundamentale, comuna intregului grup. De exemplu, obiectul juridic generic al tuturor infractiunilor contra persoanei este o valoare sociala unica: persoana umana. Aceasta are insa mai multe atribute esentiale, care constituie tot atatea valori sociale ocrotite pe cale penala: viata, integritatea corporala, sanatatea, libertatea, demnitatea, libertatea sexuala. De retinut ca, fiecare infractiune din grupa infractiunilor contra persoanei aduce atingerea uneia dintre aceste valori sociale particulare, care reprezinta o parte din obiectul juridic generic (astfel, omorul, uciderea din culpa, pruncuciderea aduc atingere vietii; vatamarea corporala sau vatamarea corporala din culpa, integritatii corporale sau sanatatii; lipsirea de libertate ori sclavia lovesc in libertatea persoanei).

O asemenea valoare sociala specifica, subordonata valorii sociale ce constituie obiectul generic si aflata fata de aceasta intr-un raport de la parte la intreg, proprie numai uneia sau unora, din infractiunile componente ale unui grupe de infractiuni, constituie obiectul juridic special al infractiunii care poate fi simplu sau complex.

In timp ce obiectul generic al infractiunii rezulta, de regula, in mod explicit, din titulatura grupului de infractiuni din care face parte fapta penala respectiva, obiectul special se deduce din elementele infractiunii astfel cum sunt descrise in textul incriminator ori din titulatura unor subdiviziuni create de legiuitor in cadrul anumitor grupe de infractiuni sau chiar din denumirea marginala a unor norme de incriminare.

Este de mentionat ca nu toate infractiunile au, pe langa un obiect generic, si un obiect special, care sa fie o forma particulara a obiectului generic comun intregii grupe de infractiuni din care face parte. Infractiunile contra patrimoniului - de exemplu - nu se deosebesc intre ele sub raportul obiectului, ceea ce inseamna ca ele nu au, fiecare in parte, un obiect juridic special. In schimb, orice infractiune care are un obiect special loveste nu numai in acesta, dar, implicit si in obiectul generic, supraordonat celui dintai.

Se cuvine amintit si faptul ca sunt si infractiuni prin a caror incriminare sunt ocrotite valori sociale alternative; de exemplu, obiectul juridic special al infractiunilor de abuz in serviciu contra intereselor generale (art. 317 C. P.) si de neglijenta in serviciu (art. 319 C. P.) consta fie in bunul mers al unei institutii publice, fie o paguba adusa patrimoniului acestuia. De regula, infractiunile, chiar si cele caracterizate printr-un obiect juridic special alternativ, au un singur obiect juridic, in sensul ca pentru existenta lor este suficient ca fapta sa aduca atingere uneia din valorile sociale ocrotite de legea penala. In aceste cazuri vom spune despre obiectul infractiunii ca este un obiect juridic simplu.

Exista insa si infractiuni care - in raport cu dispozitia legala de incriminare - se caracterizeaza prin aceea ca lovesc in doua (sau chiar mai multe) valori sociale, din care cauza aceste infractiuni au doua obiecte juridice, dintre care unul principal si altul secundar (sau adiacent). De exemplu, infractiunea de ultraj, prevazuta in art. 323 C. P. - care consta in amenintarea savarsita fata de un functionar public, aflat in exercitiul functiei -, loveste atat in prestigiul organelor statului, cat si in demnitatea sau libertatea psihica a persoanelor; cum incriminarea ultrajului este destinata sa apere in mod precumpanitor prima din aceste valori, prestigiul organelor de stat constituie obiectul juridic principal al acestei infractiuni, pe cand demnitatea si libertatea psihica a persoanei reprezinta obiectul sau juridic secundar. Coexistenta a doua obiecte juridice se intalneste insa mai ales in cazul acelor infractiuni complexe, al caror element material se realizeaza prin savarsirea, conjugata, a doua actiuni prevazute de legea penala (ex. talharia).

Cunoasterea exacta a obiectul juridic al unei infractiuni prezinta o importanta deosebita pentru corecta incadrare juridica a acesteia in textul incriminator care ii este propriu. Aceasta problema apare mai ales atunci cand doua infractiuni sunt asemanatoare sub aspectul actiunii savarsite.

Obiectul material. Unele infractiuni presupun, pe langa obiectul juridic - fara de care nu poate fi conceputa nici o fapta penala - si un obiect material. In numeroase cazuri, valoarea sociala ocrotita prin incriminare se exprima printr-o entitate materiala fizica - lucru sau persoana. De exemplu, in cazul infractiunilor contra patrimoniului, valoarea sociala ocrotita - patrimoniul - se exprima in bunuri concrete, materiale asupra carora se indreapta in mod concret toate faptele incriminate ca infractiuni patrimoniale (furt, talharie, abuz de incredere, inselaciune etc.). Tot astfel, la infractiunile contra vietii si integritatii corporale, al caror obiect juridic generic este persoana umana, ca valoare sociala, actiunile sau inactiunile prevazute de legea penala (omorul, pruncuciderea, vatamarea corporala etc.) sunt indreptate nemijlocit asupra unei entitati materiale: corpul omenesc. In aceste exemple, bunul material sau corpul persoanei asupra carora sunt indreptate activitatile infractionale mentionate, constituie obiectul material al infractiunii.

Obiectul material al infractiunii consta, asadar, in lucrul, bunul sau persoana fizica fata de care ori impotriva caruia s-a indreptat actiunea sau inactiunea incriminata.

Ca si obiectul juridic al infractiunii, obiectul material fiind preexistent actiunii sau inactiunii, nu constituie un element, ci o conditie a infractiunii.

Nu toate infractiunile au un obiect material pentru ca nu la orice infractiune valoarea sociala ce constituie obiectul juridic este susceptibila de incorporare intr-un lucru sau persoana. Dintre infractiunile lipsite de obiect material, pot fi mentionate: calomnia, marturia mincinoasa, nedenuntarea unor infractiuni, favorizarea infractorului, prostitutia etc.

In cazul infractiunilor care au un obiect material, absenta acestuia, implicand lipsa obiectului juridic, duce la inexistenta infractiunii. Daca legea cere ca obiectul material sa indeplineasca o anumita conditie (de exemplu, in caz de furt, sa fie un bun mobil si sa apartina altuia), lipsa acestei conditii exclude, de asemenea, caracterul penal al faptei.

Obiectul material nu trebuie confundat cu instrumentul (mijlocul) material de care faptuitorul s-a putut servi la comiterea faptei. Uneori, insa mijlocul de savarsire poate fi si obiect material al infractiunii (uniforma pe care faptuitorul a purtat -o fara drept, savarsind astfel infractiunea prevazuta in art. 325 C.P.). De asemenea, obiectul material nu trebuie confundat nici prin lucrurile produse prin infractiune (bancnota contrafacuta), nici cu bunurile dobandite din savarsirea infractiunii (banii dobanditi prin infractiune), nici cu urmele pe care le poate lasa o infractiune (sangele de pe haina victimei unei vatamari corporale).

Cunoasterea obiectului material este importanta din cel putin doua puncte de vedere. In primul rand, pentru ca obiectul material, fiind expresia materiala a valorii sociale ocrotite prin incriminare, ajuta la determinarea obiectului juridic de care este legata, in mod hotarator, incadrarea juridica a infractiunii. In al doilea rand, pentru ca vatamarea produsa prin actiunea sau inactiunea incriminata se produce asupra obiectului material, iar natura si gravitatea acestei vatamari constituie un criteriu de individualizare juridica a pedepsei.


B. SUBIECTII INFRACTIUNII


a) Definitia subiectilor infractiunii

Normele dreptului penal adresandu-se, in principiu, tuturor membrilor societatii, prin incalcarea acestora, orice persoana este susceptibila de a savarsi o infractiune; in egala masura, toti membrii societatii, fiind titulari ai valorilor sociale ocrotite de legea penala, prin vatamarea sau punerea in pericol a acestor valori, orice persoana poate fi dusa in situatia de a suporta consecintele daunatoare ori periculoase produse prin comiterea unei infractiuni. Intr-un fel sau altul - fie prin incalcarea obligatiei de a se conforma prescriptiilor legii penale, fie prin suportarea consecintelor provocate de nerespectarea acestor obligatii - orice persoana poate fi implicata, in primul caz, in mod activ, si, in cazul al doilea, in mod pasiv, in savarsirea infractiunii.

Subiectii infractiunii sunt, asadar, persoanele implicate in savarsirea unei infractiuni, fie prin comiterea acestora, fie prin suportarea consecintelor, a raului cauzat prin savarsirea ei.

Dupa modul de implicare a lor in comiterea infractiunii, subiectii infractiunii sunt de doua feluri: activi si pasivi.

Subiectii infractiunii - atat cei activi, cat si cei pasivi - avand o existenta obiectiva anterioara savarsirii faptei, constituie, ca si obiectul juridic si obiectul material, conditii preexistente comiterii infractiunii.


b) Subiectul activ

Subiectul activ al infractiunii este persoana fizica sau juridica ce savarseste in mod nemijlocit o infractiune sau participa la savarsirea acesteia, in calitate de autor, instigator sau complice. Potrivit prevederilor art.158 CP, care arata ce se intelege prin savarsirea unei infractiuni, subiect activ al infractiunii este atat persoana care comite o infractiune consumata, cat si cea care savarseste o tentativa pedepsibila sau care participa la comiterea faptei penale, in calitate de autor, instigator sau complice. Orice persoana care comite o infractiune, indiferent de forma acesteia, sau care participa, indiferent de calitatea in care o face, la savarsirea ei, este subiect activ al acestei infractiuni.

Notiunea de subiect activ al infractiunii se identifica cu aceea de infractor.


c) Conditiile generale ale subiectului activ

Pentru ca o persoana fizica sau juridica sa poata fi subiect activ al unei infractiuni, este necesar ca ea sa indeplineasca unele conditii generale, cerute oricarei persoane care comite o infractiune, si, eventual, unele conditii speciale, cerute numai subiectilor activi ai unor anumite infractiuni. Spre deosebire de acestea din urma, care sunt prevazute in textele incriminatorii ale acelor infractiuni, cele dintai fiind comune tuturor subiectilor activi de infractiune, rezulta din prevederile partii generale ale Codului penal.

Conditiile generale pentru persoanele fizice:

- conditia de varsta. Infractiunea, fiind o fapta prevazuta de legea penala, savarsita cu vinovatie, reliefeaza faptul ca faptuitorul trebuie sa aiba capacitatea psihica de a intelege si de a-si manifesta constient vointa. Aceasta capacitate nu se naste si nu se dezvolta decat treptat, o data cu varsta. De aceea, se pune problema de a sti din ce etapa a dezvoltarii sale - copilarie, adolescenta, maturitate - o persoana fizica dobandeste acele facultati psihice care ii ofera posibilitatea de a-si da seama de actiunile sale si de a le putea stapani.

Este evident ca, in perioada copilariei, capacitatea psihica lipseste in mod natural, datorita unei insuficiente dezvoltari firesti, iar nu unei anomalii sau stari patologice. Codul nostru penal prezuma ca, pana la implinirea varstei de 14 ani, nicio persoana nu raspunde penal deoarece nu are capacitatea sa inteleaga semnificatia sociala a faptelor si sa-si manifeste in mod constient vointa. Aceasta prezumtie legala are un caracter absolut, in sensul ca nu este permis a se face, in nici un caz, dovada contrara. De aceea, pana la implinirea varstei de 14 ani, nicio persoana nu poate fi subiect activ al infractiunii si nu poate fi supusa unor sanctiuni de drept penal.

Cu privire la perioada adolescentei, care se plaseaza intre 14 si 18 ani, se face distinctie intre doua subperioade: adolescenta primara (propriu-zisa) si adolescenta secundara (sfarsitul adolescentei).

In legatura cu prima perioada, intre 14 - 16 ani, minorul raspunde penal numai daca se dovedeste ca a savarsit fapta cu discernamant. Se instituie astfel o prezumtie relativa de incapacitate, care poate fi combatuta prin dovedirea discernamantului.

Prin discernamant se intelege capacitatea de a actiona in deplina cunostinta de cauza, cu privire la o anumita fapta concreta, faptuitorul avand constiinta periculozitatii acesteia si a urmarilor ei, deci constiinta semnificatiei sale sociale. Nu trebuie sa confundam discernamantul si lipsa de discernamant, pe de o parte, cu responsabilitatea si iresponsabilitatea, pe de alta parte. In cazul celor dintai, capacitatea psiho-fizica a faptuitorului trebuie raportata in mod strict la fapta comisa, pe cand in cazul celor de-al doilea, la toate faptele pe care acesta le-ar putea savarsi. Discernamantul si lipsa discernamantului sunt legate de o stare normala a persoanei, aflata in curs de dezvoltare, de insusire a experientei vietii, de crestere a posibilitatilor de intelegere, pe cand iresponsabilitatea este o stare anormala, cu urmari mai profunde. Pe cale de consecinta, atunci cand se verifica existenta discernamantului - in cauzele cu minori intre 14 - 16 ani acesta trebuie dovedit - judecatorul nu se poate raporta numai la starea generala de ordin intelectual si psihic a minorului, ci este obligat sa aiba in vedere fapta concreta, legata de experienta acestuia, de posibilitatile sale reale de a aprecia fapta si consecintele ei etc. De altfel, chiar si mediul poate fi revelator in ceea ce priveste existenta discernamantului cu privire la anumite fapte: datorita contactului lui cu realitati diferite si a unor experiente de viata deosebite, minorul din mediul urban ar putea sa aiba discernamant privitor la unele fapte, fata de cel din mediul rural, care ar putea sa fie lipsit de discernamant, si invers.

In cea de-a doua subetapa a adolescentei, situata intre 16 si 18 ani, minorul se afla in deplina desavarsire psihofizica, intre el si omul matur nefiind diferente sensibile in ceea ce priveste capacitatea de a intelege si de a-si manifesta in mod liber vointa. De aceea, cu privire la el, legea stabileste o prezumtie absoluta de capacitate penala, care nu poate fi combatuta. Sub aspectul existentei raspunderii penale nu exista, asadar, nicio deosebire intre minorul care a implinit varsta de 16 ani si infractorul major, diferenta revenind - asa cum se va arata ulterior - numai in masura raspunderii, cu sanctiunile de drept penal ce pot fi aplicate fiecaruia. Intr-adevar, fata de lipsa de experienta a acestor minori, fata de posibilitatea de a se obtine mai usor indreptarea lor, ei neavand inca o personalitate deplin formata, este firesc ca sanctiunile de drept penal ce le sunt aplicabile - ca de altfel si minorilor intre 14 si 16 ani care au lucrat cu discernamant - sa fie mai usoare decat cele ce se pot aplica infractorilor majori.

- responsabilitatea. Cea de-a doua conditie ceruta unei persoane pentru a fi subiect activ al infractiunii este responsabilitatea. Aceasta conditie nu este stipulata expres in lege, dar ea rezulta indirect, din prevederile art. 31 C. P., in care se arata ca fapta prevazuta de legea penala, savarsita de o persoana iresponsabila, nu constituie infractiune. De asemenea, conditia sus-mentionata se desprinde si din dispozitiile art. 17 C. P., care, prevazand ca vinovatia constituie una din trasaturile esentiale ale infractiunii, implicit presupune ca faptuitorul sa fie o persoana normala din punct de vedere psihofizic, deoarece, in lipsa unei asemenea normalitati, fie factorul intelectiv, fie factorul volitiv al vointei ar putea lipsi si, in aceste conditii, insasi existenta vinovatiei ar fi exclusa.

Responsabilitatea fiind opusul iresponsabilitatii, din definitia legala a acesteia din urma poate fi dedusa, per a contrario, si definitia responsabilitatii. Prin responsabilitate se intelege, asadar, starea psiho-fizica a persoanei care este capabila sa-si dea seama de valoarea fireasca a actiunilor sau inactiunilor sale si de urmarile acestora si isi poate dirija in mod constient vointa, in raport cu aceste fapte. O persoana este, prin urmare, responsabila numai atunci cand, prin insusirile sale psihice, este apta sa-si reprezinte caracterul socialmente periculos al faptei savarsite si, totodata, este in masura sa se abtina de la comiterea faptelor interzise de legea penala.

Responsabilitatea presupune, in mod obligatoriu, coexistenta a doi factori: unul intelectual, constand in capacitatea persoanei de a-si da seama de actiunile sau inactiunile sale, de semnificatia lor sociala si de urmarile acestora, altul volitiv, constand in aptitudinea aceleiasi persoane de a fi stapana pe faptele sale, in sensul de a le putea dirija in mod constient.

O persoana se considera responsabila daca se bucura de acea normalitate psiho-fizica ce este necesara si suficienta pentru existenta capacitatii de a intelege si de a-si dirija vointa. Normalitatea fiind regula, o persoana este implicit prezumata responsabila, atata vreme cat nu exista imprejurari, fapte, atitudini etc. de natura sa creeze indoiala asupra capacitatii sale, sub aspectul oricaruia dintre factorii sus-mentionati (intelectual si volitiv). In prezenta unei asemenea indoieli, organele de urmarire penala si instanta de judecata competenta sunt obligate, in baza prevederilor art. 17 C. P., sa dispuna, chiar din oficiu, efectuarea unei expertize psihiatrice care sa lamureasca, pe temeiul cunostintelor unor specialisti, daca in momentul savarsirii faptei persoana in cauza a avut sau nu aptitudinea de a intelege si de a-si dirija vointa in mod constient.

Inexistenta responsabilitatii exclude - dupa cum s-a aratat - si existenta vinovatiei, dar lipsa vointei nu o presupune si pe aceea a responsabilitatii.

Responsabilitatea nu trebuie confundata cu raspunderea penala. Cea dintai - categorie psihologica - consta, dupa cum s-a aratat, in capacitatea psihica a unei persoane de a-si da seama de semnificatia si valoarea actiunilor sale, inclusiv a rezultatelor, precum si capacitatea de a fi stapana pe ele; raspunderea penala - categorie juridica - consta in obligatia persoanei care a savarsit o infractiune de a suporta consecintele comportarii sale. Dar fara responsabilitate nu exista raspundere penala, pentru ca numai o persoana responsabila poate fi subiect activ al acelei infractiuni.

- libertatea de vointa si de actiune. Pentru ca o persoana sa fie subiect al infractiunii nu este suficient ca ea sa posede capacitatea de reprezentare a actiunilor sau inactiunilor sale, inclusiv a rezultatelor, precum si capacitatea de a fi stapana pe ele. Mai trebuie ca ea sa fi avut posibilitatea de a lua in mod liber hotararea cu privire la savarsirea faptei si, de asemenea, sa fi putut actiona liber, conform hotararii luate, ceea ce implica inexistenta unei constrangeri asupra constiintei si vointei sale. Aceasta conditie nu este prevazuta in mod expres de legea penala, dar ea rezulta implicit din prevederile art. 27 si 28 CP, potrivit carora constrangerea fizica si cea morala, exercitate prin amenintare, cu un pericol grav, imposibil de evitat in alt mod decat prin savarsirea faptei, constituie cauze de inlaturare a caracterului penal al acesteia.

Conditiile generale pentru persoanele juridice:

Potrivit art. 45 C. P. persoanele juridice, cu exceptia statului, a autoritatilor publice si a institutiilor publice, raspund penal, in cazurile prevazute de lege, pentru infractiunile savarsite in numele sau in interesul persoanelor juridice de catre organele sau reprezentantii acestora.

Raspunderea penala a persoanei juridice nu exclude raspunderea penala a persoanei fizice care a participat la savarsirea aceleiasi fapte.


d) Conditiile speciale ale subiectului activ

In cazul anumitor fapte penale, pentru existenta infractiunii sau pentru ca aceasta sa imbrace o forma calificata, subiectului activ i se cere, potrivit legii, sa indeplineasca, pe langa cele patru conditii generale examinate mai sus, si o conditie speciala, mai precis, sa aiba o anumita calitate speciala. Aceasta calitate devine astfel un element constitutiv fie al infractiunii respective, fie al formei calificate despre care este vorba. De exemplu, pentru existenta infractiunii de delapidare, subiectul trebuie sa fie functionar cu atributii de gestiune sau administrare a unor bunuri (art. 314 C. P.); pentru existenta infractiunii de tradare, subiectul activ trebuie sa fie cetatean roman (art. 271 C. P.); pentru existenta infractiunii de bigamie, subiectul trebuie sa fi fost casatorit in vederea incheierii unei noi casatorii (art. 227 C. P.). Aceasta calitate este ceruta de lege numai pentru autor - nu si pentru ceilalti participanti - si ea trebuie sa existe in momentul savarsirii faptei prevazute de legea penala.


e) Subiectul pasiv

Notiune. Pin subiect pasiv al infractiunii sau persoana vatamata se intelege persoana fizica sau juridica ce a suferit raul cauzat prin savarsirea infractiunii in calitate de titulara a valorii lezate.

In principiu, subiect pasiv al infractiunii poate fi orice persoana - indiferent de varsta, chiar iresponsabila - pentru ca orice membru al societatii este titular al unor valori sociale ocrotite de legea penala. Persoanele juridice nu sunt excluse din sfera subiectilor pasivi.

Subiectul pasiv al infractiunii (persoana vatamata) nu se identifica cu persoana daunata prin comiterea infractiunii, care este subiect pasiv de drept civil. In timp ce subiectul pasiv al infractiunii sufera o vatamare prin atingerea adusa uneia din valorile sociale al carui titular este, persoana daunata suporta o paguba de natura civila, ce-si afla sursa in savarsirea infractiunii. De cele mai multe ori, subiectul pasiv al infractiunii este si persoana daunata (in caz de furt), dar exista insa si situatii cand aceste calitati nu se suprapun (in caz de omor, subiect al infractiunii este persoana care si-a pierdut viata, pe cand persoane daunate pot fi sotia si copiii victimei).

Conditii speciale. In unele cazuri, existenta infractiunii sau a unei variante agravante a acesteia este conditionata de o anumita calitate a subiectului pasiv (de exemplu, la infractiunea de seductie, subiectul pasiv trebuie sa fie o persoana de sex feminin, mai mica de 18 ani).

Categorii de subiecti pasivi ai infractiunii. In literatura juridica se fac diverse clasificari ale subiectilor pasivi. Dintre acestea mentionam urmatoarele:

- subiect pasiv general si subiect pasiv special. Subiect pasiv general - dar mediat - in cazul tuturor infractiunilor este statul, ca reprezentat al societatii, deoarece orice infractiune loveste ordinea de drept a carei aparare constituie scopul legii penale. Subiectul pasiv special - si imediat - este persoana fizica sau juridica, titulara a valorii sociale ocrotite prin norma de incriminare. Calitatea de subiect pasiv general confera statului dreptul de a exercita, prin organele sale, in numele si interesului societatii, actiunea penala impotriva infractorului, iar calitatea de subiect pasiv special da dreptul persoanelor respective de a se constitui ca parti vatamate in procesul penal si, in cazul anumitor infractiuni, aratate de lege, de a pune in miscare actiunea penala prin plangere prealabila.

- subiect pasiv principal si subiect pasiv secundar (adiacent). Asa dupa cum s-a aratat mai inainte, in cazul unor infractiuni, in special al celor complexe, fapta vatama pune in pericol doua valori sociale, ambele ocrotite de lege prin incriminare, dintre care una constituie obiectul juridic principal si alta obiectul juridic secundar (adiacent). In cazul in care titularii acestor doua valori sociale sunt doua persoane, fizice sau juridice, vom avea doi subiecti pasivi speciali, dintre care - in functie de caracterul principal sau secundar al valorii sociale careia i s-a adus atingere in cazul fiecaruia - unul va fi subiect pasiv principal si altul subiect pasiv secundar.

- subiect pasiv simplu (necircumstantiat) si subiect pasiv calificat (circumstantiat).

Toate aceste clasificari ale subiectilor pasivi - fiecare cu o sfera de cuprindere proprie si cu caracteristici proprii, sunt utile pentru corecta incadrare juridica a diverselor infractiuni.


C. LOCUL SAVARSIRII INFRACTIUNII


Infractiunea, fiind o activitate umana, o fapta a omului, se plaseaza totdeauna in spatiu, se realizeaza intr-un anumit loc. De aceea, in raport cu orice infractiune se pune problema de a determina locul comiterii acesteia.

De principiu, locul savarsirii infractiunii nu influenteaza asupra existentei infractiunii, trasaturile esentiale si continutul acesteia putandu-se realiza in orice loc in care s-a savarsit fapta. Determinarea locului savarsirii infractiunii se face potrivit dispozitiilor art. 10 C. P. si ajuta la stabilirea competentei teritoriale a organelor judiciare in solutionarea oricarei cauze concrete si a aplicarilor dispozitiilor legale in sanctionarea faptuitorului. In plus, locul savarsirii infractiunii este un factor de influentare a pericolului social concret al infractiunii savarsite.

Uneori insa legea conditioneaza fie existenta, fie gravitatea infractiunii de natura locului unde s-a comis fapta, dar aceste situatii vor fi explicate in cadrul laturii obiective a infractiunii, tratata in sectiunea urmatoare, pentru ca ele sunt legate de activitatea materiala a faptei.


D. TIMPUL COMITERII INFRACTIUNII


In masura in care activitatea se desfasoara in spatiu, in aceeasi masura se desfasoara in timp.

Durata savarsirii infractiunii cunoaste doua limite: limita minima, care coincide cu inceperea executarii rezolutiei infractionale, si limita maxima, ce se identifica cu momentul in care activitatea ilicita a luat sfarsit.

Stabilirea timpului in care s-a savarsit infractiunea are relevanta juridica din mai multe puncte de vedere.

In primul rand ajuta la determinarea legii care trebuie aplicata in caz de succesiune a legilor penale in timp.

In al doilea rand contribuie la stabilirea capacitatii psiho-fizice a infractorului, adica daca el era capabil cand a comis infractiunea.

In al treilea rand determina punctul de plecare al prescriptiei actiunii penale, cat si al termenului pentru introducerea plangerii prealabile.

In al patrulea rand prezinta importanta in aplicarea actelor de clementa (amnistie, gratiere) si pentru stabilirea starii de recidiva.

In al cincilea rand, de timpul savarsirii infractiunii se tine seama la stabilirea pericolului social concret al faptei. De subliniat insa ca uneori legea penala conditioneaza existenta infractiunii de locul savarsirii acesteia sau, alteori, locul de comitere al infractiunii constituie element circumstantial in forma agravanta a acesteia. Asemenea cazuri vor fi analizate la latura obiectiva a infractiunii pentru ca sunt legate de activitatea materiala a ei.


LATURILE CONTINUTULUI CONSTITUTIV

A. LATURA OBIECTIVA


a) Notiune si structura

Avand in vedere conceptul continutului constitutiv al infractiunii, putem defini latura obiectiva ca fiind o parte componenta a acestuia, care cuprinde totalitatea conditiilor privitoare la actul de conduita, cerute de lege pentru existenta infractiunii.

La orice infractiune latura obiectiva a acesteia are in structura sa, in mod obligatoriu, urmatoarele elemente:

elementul material constand in actiunea sau inactiunea incriminata;

conditii de timp, loc, mod si imprejurari cand au rol de cerinte esentiale sau elemente circumstantiale ale formei agravate ale infractiunii;

urmarea sau rezultatul socialmente periculos;

raportul de cauzalitate dintre actiune, inactiune si urmarea socialmente periculoasa.


b) Elementul material

Prin element material al unei infractiuni se intelege activitatea fizica - manifestarea sub o forma de actiune sau inactiune, interzisa si descrisa prin textul incriminator al acelei infractiuni.

In cuprinsul dispozitiei de incriminare aceasta activitate materiala este desemnata sintetic, fie printr-un cuvant ("ucidere" - art. 178 C. P.), fie printr-o expresie ("nu indeplineste un act" - art. 315 C. P.). Cuvantului sau expresiei care indica activitatea fizica ce constituie elementul material al infractiunii i se da numele de "verbum regens".

Intrucat elementul material al infractiunii consta intr-o actiune sau inactiune, se impune sa lamurim sensul juridic al acestor notiuni si sa le delimitam de alte notiuni cu care sunt uneori confundate ("act", "fapta").

Prin actiune (comisiune) se intelege o comportare umana activa (pozitiva), constienta si voluntara prin care subiectul activ, incalcand indatorirea de a se abtine de la o anumita comportare, declanseaza un proces cauzal de natura sa produca o schimbare in lumea externa. Este de mentionat insa ca actiunea (o conduita umana constienta si voita) nu intra in latura obiectiva a infractiunii decat prin materialitatea ei, in timp ce procesul psihic ce o precede si o insoteste face parte din latura subiectiva a infractiunii. Sub raportul mijloacelor de realizare, actiunea se poate infaptui fie prin cuvinte (calomnie), fie prin scris (fals in inscrisuri), fie prin acte materiale (omor, furt, viol). Activitatea ce constituie elementul material al infractiunii poate fi realizata de catre subiectul activ prin folosirea in mod exclusiv si nemijlocit a propriei sale energii sau cu ajutorul mediat al unei energii, animata sau neanimata, pe care el o utilizeaza ca pe un instrument (subiectul activ asmute un caine sa muste un trecator).

Notiunea de actiune nu trebuie confundata cu aceea de act. Actul este o miscare materiala, o operatie materiala care intra in compunerea actiunii, este un fragment, o parte a actiunii. De regula, actele ce compun actiunea nu se aseamana intre ele si nu sunt descrise in textul de incriminare, fiind presupuse implicit de insasi natura faptei savarsite (pentru a ucide o persoana, subiectul activ ia arma, o incarca, o indreapta catre cel vizat si apasa pe tragaci). Actele de acest fel nu prezinta un interes juridic deosebit, ele putand fi luate in considerare doar la individualizarea pedepsei. Alteori, insa, actiunea se realizeaza, in concret, printr-o pluralitate de acte materiale, repetate, similare intre ele cat si cu fapta incriminata insasi (o persoana aplica alteia, in aceeasi imprejurare, mai multe lovituri). Aceste acte - desi privite separat, ar putea constitui, fiecare in parte, o infractiune (lovire) - alcatuiesc totusi o singura actiune care constituie, deci, elementul material al unei singure infractiuni. In cazul infractiunilor denumite de obicei, actiunea - unica - se compune in mod obligatoriu din mai multe acte materiale similare, repetate, care insa nu au valoare infractionala proprie, ci dobandesc caracter penal prin repetare si prin insumarea lor intr-o singura actiune (prostitutia).

Notiunea de actiune - componenta a laturii obiective - nu trebuie confundata nici cu notiunea de fapta, care include, pe langa actiunea sau inactiunea prevazuta de lege, si rezultatul acesteia. Fapta se identifica, asadar, cu latura obiectiva a infractiunii. Ea este mai mult decat actiunea incriminata si mai putin decat infractiunea, care presupune si un element subiectiv, absent din continutul faptei.

Prin inactiune (omisiune) se intelege ramanerea in pasivitate; faptuitorul se abtine sau omite sa actioneze in sensul indeplinirii unei obligatii care ii incumba. Pentru ca o atitudine pasiva sa poata constitui elementul material al unei infractiuni este necesar sa existe o indatorire legala de a face ceva, de a interveni, luand anumite masuri sau precautii pentru a preintampina, opri sau a inlatura anumite consecinte negative pentru societate (neindeplinirea obligatiilor de a lua si de a respecta masurile de protectie a muncii - art. 243 C. P.).

In cazul unora din infractiunile denumite complexe, elementul material este alcatuit din doua sau mai multe actiuni, fiecare incriminata separat, dar reunite prin vointa legii intr-o singura actiune cu caracter complex) la infractiunea de talharie - art. 252 CP, elementul material consta intr-un furt si o lovire sau amenintare).

In literatura juridica, infractiunile ce se savarsesc prin efectuarea a ceea ce legea opreste sunt denumite infractiuni de actiune (sau comisive), iar celor ce se comit prin neefectuarea a ceea ce legea ordona, li se da denumirea de infractiuni de inactiune (sau omisive).


c) Locul, timpul, modul si mijloacele de savarsire a faptei

In cazul anumitor infractiuni, actiunea sau inactiunea ce constituie elementul material este intregita, prin prevederile normei de incriminare, cu unele conditii denumite in literatura juridica cerinte esentiale, a caror neindeplinire face fie ca fapta respectiva sa nu constituie infractiune, fie ca ea sa nu intruneasca elementele unei variante agravate a infractiunii.

Aceste conditii se pot referi la:

locul savarsirii faptei - ex. pentru existenta infractiunii este necesar ca fapta de a conduce un autovehicul neinmatriculat ori fara permis de conducere, ori avand o imbibatie alcoolica ce depaseste limita legala sau in stare de ebrietate - sa fie comisa pe un drum public sau pentru existenta unei variante agravate de furt (furt calificat) se cere ca fapta sa fie savarsita in public.

timpul savarsirii faptei - ex. pentru existenta unei circumstante a furtului calificat, fapta trebuie comisa pe timpul noptii.

modul si mijloacele de savarsire a faptei (ocuparea fara drept a unui imobil aflat in posesia altuia sau impotrivirea la executarea unei hotarari judecatoresti, constituie infractiunile prevazute in art. 266 C. P. al. 3 si respectiv art. 351 alin. 1 C. P., daca au fost savarsite prin violente ori amenintare).


d) Urmarea sau rezultatul produs

Urmarea sau rezultatul este cea de-a doua componenta a laturii obiective a infractiunii. Nu exista infractiune care sa nu produca un rezultat, pentru ca orice infractiune aduce atingere unei valori sociale ocrotite de legea penala si pentru ca, in mod obligatoriu, orice asemenea atingere se concretizeaza intr-o anumita urmare care, tocmai datorita faptului ca loveste intr-o valoare pe care legea o apara, este socialmente periculoasa. Obligativitatea existentei unui rezultat, in cazul oricarei infractiuni, reiese, de altfel, implicit din dispozitiile art. 20 C. P., care, definind formele si modalitatile vinovatiei, arata ca acestea constau, sub aspectul factorului intelectiv, in prevederea sau lipsa de prevedere a rezultatului.

Urmarile activitatii, ce constituie elementul material al infractiunii, trebuie considerate din doua puncte de vedere: fizic si juridic.

Din punct de vedere fizic, urmarea este o modificare pe care actiunea sau inactiunea incriminata a produs-o in lumea obiectiva, externa. Uneori, aceasta modificare poate consta in schimbarea unei anumite situatii, determinata de efectuarea activitatii fizice; alteori, ea se poate concretiza intr-o transformare de ordin material adusa obiectului material al infractiunii. In primul caz urmarea este o stare, adica o situatie noua fata de cea anterioara, care decurge, in mod necesar, din insasi activitatea fizica efectuata (de exemplu, cand cineva tulbura folosinta locuintei locatarilor dintr-un imobil se trece de la o stare de liniste, de respect pentru altii, in mod necesar, automat, la o stare contrara; cand cineva conduce un autovehicul fara a avea permis de conducere, se trece de la o stare de siguranta a circulatiei pe drumurile publice, la o stare de insecuritate rutiera); in cel de-al doilea caz, urmarea este un rezultat material, adica o schimbare substantiala adusa bunului sau persoanei asupra careia s-a indreptat actiunea sau inactiunea (uciderea unui om, distrugerea unui bun, falsificarea unui inscris).

Din punct de vedere juridic - adica sub aspectul consecintelor pe care actiunea sau inactiunea incriminata le are asupra valorii sociale ce constituie obiectul juridic al infractiunii - urmarea poate consta fie intr-o vatamare, intr-o atingere efectiva adusa acestei valori, ocrotita prin incriminare, fie intr-o stare de pericol, de amenintare, produsa pentru valoarea sociala pe care legea penala o apara. Notiunile de vatamare si de stare de pericol nu sunt, de fapt, decat expresia juridica a notiunilor de rezultat material si stare, folosite pentru caracterizarea urmarilor sub infatisarea lor fizica.

Dupa cum urmarea este sau nu inclusa in norma de incriminare, infractiunile sunt clasificate - de catre literatura juridica - in doua categorii: infractiuni materiale (sau de rezultat) si infractiuni formale (sau de pericol). La cele dintai urmarea are caracter material si este prevazuta, explicit sau implicit, in norma de incriminare, pe cand la cele formale, urmarea consta intr-o stare de pericol care, fiind subinteleasa, nu este mentionata in textul incriminator. Aceasta clasificare nu este lipsita de consecinte practice, intrucat in cazul infractiunilor materiale trebuie sa se faca dovada nu numai a actiunii sau inactiunii incriminate, ci si a rezultatului prevazut de lege, precum si a legaturii dintre elementul material si acest rezultat, in timp ce in cazul infractiunilor formale, rezultatul si raportul de cauzalitate, fiind inerente actiunii sau inactiunii, sunt prezumate, astfel ca nu este necesar sa se faca dovada lor. Pe de alta parte, infractiunile materiale se consuma numai in momentul producerii rezultatului, pe cand in cazul celor formale consumarea are loc o data cu efectuarea actiunii sau inactiunii incriminate.

In mod obisnuit, infractiunile sunt caracterizate printr-un singur rezultat. Exista insa si infractiuni cu doua sau mai multe rezultate. De exemplu: talharia, al carei element material este alcatuit din doua actiuni conjugate, produce doua rezultate: unul principal, aferent actiunii principale de furt si altul secundar (adiacent), aferent actiunii secundare (adiacente), de lovire sau amenintare.

Orice rezultat infractional concret are o semnificatie calitativa si una cantitativa. Cea dintai este data de obiectul juridic al infractiunii, si, ca atare poate contribui la corecta incadrare juridica a faptei. Semnificatia cantitativa a rezultatului - chiar daca nu orice rezultat poate fi evaluat valoric sau in unitati de masura (urmarile cu un continut organizatoric, politic, moral etc.) - are o importanta considerabila pentru evaluarea pericolului social concret al infractiunii si, deci, pentru o buna individualizare a pedepsei.


e) Legatura (raportul) de cauzalitate

Raportul de cauzalitate dintre actiunea sau inactiunea faptuitorului si rezultatul acesteia este o alta componenta a laturii obiective a infractiunii. Desi un asemenea raport exista in continutul oricarei infractiuni, problema stabilirii acestuia prezinta importanta practica, numai in cazurile in care pentru existenta infractiunii este necesar ca prin actiunea sau inactiunea faptuitorului sa se produca un rezultat material, cerut expres de norma de incriminare. In cazul infractiunilor formale, urmarea - starea de pericol - fiind determinata de savarsirea actiunii sau inactiunii, chestiunea stabilirii legaturii de cauzalitate nu se pune in discutie.

Potrivit unui punct de vedere, exprimat in literatura juridica, legatura de cauzalitate se poate stabili numai intre actiune si rezultat, inactiunea neavand valoare cauzala.

Faptele, al caror element material consta intr-o inactiune, sunt sanctionate nu pentru ca ar fi produs un rezultat vatamator sau periculos, deoarece ele nu pot da nastere unui asemenea rezultat, atata vreme cat din nimic nu se poate naste nimic - ci, pentru ca legea penala le-a declarat ilicite. Acest punct de vedere este infirmat insa de constatarea ca si neindeplinirea unei indatoriri legale poate deveni cauza unui rezultat socialmente periculos, deoarece, daca obligatia respectiva ar fi fost indeplinita, acel rezultat nu s-ar fi produs. Persoana care nu actioneaza pentru a se opune ca alte actiuni sa provoace rezultate, desi avea obligatia sa le impiedice, lasa acestora posibilitatea de a actiona, ca si cum s-ar fi folosit ea insasi de ele.

Mai inainte de a aborda propriu-zis problema raportului de cauzalitate se impun si alte cateva precizari prealabile:

- Raportul de cauzalitate este o categorie obiectiva, prin aceea ca el exista in mod obiectiv, indiferent daca si cum se oglindeste in constiinta noastra. Orice fenomene - inclusiv cele ce caracterizeaza ilicitul penal - au, in mod indiscutabil, o anumita cauza, un anumit factor generator, iar relatia de cauzalitate dintre aceste doua fenomene exista in mod obiectiv, chiar daca n-am reusit sa o stabilim ori am stabilit-o gresit.

- Raportul de cauzalitate presupune cu necesitate doi termeni, si anume: fenomenul cauza, ca factor generator si fenomenul efect, ca rezultat generat. Cauza este fenomenul care, in anumite conditii precede si determina un alt fenomen denumit efect. Efectul este fenomenul care urmeaza cauzei si este determinat de acesta.

- Cand se pune problema raportului de cauzalitate in dreptul penal, cei doi termeni ai acestora - fenomenul cauza si fenomenul efect - trebuie considerati in lumina caracteristicilor, particularitatilor si atributelor proprii fenomenelor ce formeaza obiectul studiului dreptului penal. Aceasta inseamna ca, in ceea ce priveste fenomenul efect, vor fi socotite ca atare numai acele rezultate vatamatoare care privesc valori sociale ocrotite penal, celelalte rezultate care nu prezinta caracteristici, particularitati sau atribute care sa le lege de vreun obiect al ocrotirii penale, trebuind ignorate, nefiind luate in considerare. Cat priveste fenomenul cauza, vor fi socotite ca atare numai acele acte de conduita care sunt interzise prin legea penala, orice alte fenomene care nu ar prezenta elementele unei infractiuni iesind din discutie.

Pentru determinarea raportului de cauzalitate in situatiile de acest fel si in altele mai complicate caracterizate prin esenta mai multor actiuni - conditii, in literatura de specialitate s-au elaborat mai multe teorii a caror analiza ar depasi cu mult cerintele acestui curs. De aceea ne vom limita la a enunta pe cele mai importante dintre aceste teorii, asa cum au fost prezentate in doctrina penala si anume:

- Teoria cauzei preponderente, considera cauza a rezultatului acea conditie care a fost determinanta in producerea rezultatului socialmente periculos, ce a avut cea mai mare contributie in survenirea acelui rezultat;

- Teoria cauzei adecvate (tipice), conform careia este cauza acea conditie care, conform experientei de toate zilele este proprie, adecvata sa produca rezultatele;

- Teoria cauzei indispensabile, dupa care este cauza acea conditie ce trebuie sa duca la rezultat in mod necesar;

- Teoria insumarii conditiilor in baza careia toate conditiile laolalta alcatuiesc cauza. Prin urmare, cauza rezultatului este una singura, dar aceasta cauza unica este alcatuita din toate conditiile;

- Teoria echivalentei conditiilor in care se sustine ca, din moment ce o conditie poate fi legata de un rezultat, implicit trebuie sa consideram ca acea conditie constituie una din cauzele rezultatului. Astfel, oricat de putin ar fi intervenit o conditie in producerea unui rezultat, ea are, prin aceasta, valoare cauzala si deci, este o cauza a rezultatului. Pentru ca o conditie sa fie insa considerata drept cauza, trebuie ca ea sa fi contribuit la producerea rezultatului, sa fie o conditie "sine qua non" a acestui rezultat, in sensul ca fara contributia acelei conditii, rezultatul sa nu se mai fi putut produce, asa cum s-a produs.

In ceea ce ne priveste, consideram ca ar fi mai exacta si utila - desi nu perfecta - pentru determinarea fenomenului sau fenomenelor cauza, asa-numita teorie a conditiei "sine qua non". Potrivit acestei teorii, orice conditie care poate fi legata de rezultatul produs trebuie considerata ca fiind o cauza a acestuia, daca a contribuit - indiferent in ce masura - la producerea lui. Cu alte cuvinte, toate conditiile care au o oarecare legatura cu rezultatul survenit sunt socotite cauze ale acestui rezultat, daca au avut o contributie, oricat de modesta, la producerea sa. Singura cerinta impusa in acest sens fiecareia in parte - pentru a i se recunoaste valoarea cauzala - este aceea ca fara ea rezultatul respectiv sa nu se fi produs.

Raportul de cauzalitate se intrerupe atunci cand, pe parcursul desfasurarii procesului cauzal, intervine o energie independenta care produce ea insasi rezultatul. O actiune sau inactiune poate fi considerata una din conditiile rezultatului survenit doar in masura in care a contribuit la producerea acelui rezultat, chiar daca intre ea si urmarea produsa exista o cat de mica legatura. Aceasta legatura necesara este insa franta atunci cand intre acea actiune sau inactiune si rezultatul considerat s-a interpus o energie independenta, care prin interventia sa, a generat ea insasi, singura sau impreuna cu altele ce i-au succedat, acel rezultat. Edificator in acest sens este exemplul prezentat in literatura juridica in care o persoana, fiind lovita de alta, fuge si, in timp ce traversa regulamentar strada, este accidentata si lovita de un autovehicul, prin nerespectarea regulilor de circulatie. Fiind consultata de un medic, acesta stabileste ca victimei, desi grav ranita, nu ii este pusa in pericol viata si ii permite sa se intoarca acasa, putand sa consume orice aliment; ea insa consuma un aliment alterat, se intoxica in mod grav si inceteaza din viata dupa cateva ore. In aceasta succesiune de conditii care precede rezultatul letal, legatura cu aceasta din urma s-a rupt in momentul in care victima a consumat alimentul alterat, asa incat in sarcina celui care a aplicat lovituri si conducatorului auto imprudent se vor putea retine numai infractiunile de lovire si respectiv, vatamare corporala din culpa.

Instanta noastra suprema foloseste in mod constant, in verificarea valorii cauzale a diverselor actiuni sau inactiuni, criteriul conditiei "sine qua non", considerand ca este cauza a rezultatului produs orice activitate fizica fara de care acel rezultat nu ar fi survenit.

In practica juridica s-a apreciat ca existenta raportului de cauzalitate nu este influentata de faptul ca rezultatul actiunii sau inactiunii nu s-a produs imediat, ci dupa trecerea unui interval de timp chiar indelungat.

De asemenea, exista raport de cauzalitate si in cazul in care acelasi rezultat (moartea victimei) s-ar fi produs datorita altei cauze (pe calea evolutiei naturale a unei boli grave).


B. LATURA SUBIECTIVA


a) Notiune si structura

Potrivit art. 17 alin 1 C. P., care defineste conceptul de infractiune, aceasta se caracterizeaza - asa cum s-a aratat in explicatiile anterioare - prin trei trasaturi esentiale: existenta unei fapte (actiune sau inactiune) care prezinta pericol social, savarsirea acestei fapte cu vinovatie si existenta unei norme incriminatoare care sa prevada fapta respectiva, considerand-o infractiune.

Aceasta inseamna ca, in continutul constitutiv al fiecarui tip particular de infractiune, trebuie sa coexiste, alaturi de latura obiectiva si o latura subiectiva, a carei componenta esentiala si indispensabila - vinovatia (ca element subiectiv) - este insa reglementata de Partea generala a Codului penal (art. 20).

Latura subiectiva a continutului oricarei infractiuni consta in totalitatea conditiilor cerute de lege cu privire la atitudinea psihica a faptuitorului - sub raportul constiintei si a vointei sale - fata de materialitatea faptei savarsite (actiune, inactiune, rezultat, raport de cauzalitate), pentru ca acea fapta sa constituie infractiune.

Elementul de baza - uneori singurul - ce intra in structura laturii subiective a oricarei infractiuni e vinovatia. In cazul anumitor infractiuni, pentru completarea laturii subiective, prin textele de incriminare a acestora, sunt prevazute insa si alte conditii referitoare la scop sau mobil.


b) Vinovatia ca element al laturii subiective

In explicatiile precedente s-a definit vinovatia si s-au aratat formele acesteia (intentia, culpa si intentia depasita), precum si modalitatile fiecarei forme: intentia directa si intentia indirecta, respectiv culpa cu prevedere (usurinta) si culpa fara prevedere (neglijenta).

Dupa cum in continutul fiecarei infractiuni intra un element care este descris in norma incriminatoare, tot astfel intra si un element subiectiv care trebuie indicat in textul legii. Codul penal roman foloseste, pentru caracterizarea elementului subiectiv al diverselor infractiuni, doua procedee: cu privire la anumite infractiuni stabileste, doar, unele reguli cuprinse in partea generala, cu privire la anumite tipuri particulare de infractiune, insa, el indica, in mod special si explicit, forma de vinovatie necesara, in insusi textul incriminator. Este de mentionat ca, in conceptia legiuitorului nostru, ceea ce prezinta interes pentru existenta diverselor infractiuni este forma de vinovatie cu care a fost savarsita fapta (intentie sau culpa) si nu modalitatile pe care le poate imbraca intentia sau culpa. De aceea doar rareori in textele de incriminare se face referire si la aceasta din urma. Astfel ca, de principiu, infractiunile, pentru a caror existenta este necesara intentia, pot fi comise fie cu intentie directa, fie cu intentie indirecta, dupa cum infractiunile caracterizate, sub aspectul elementului subiectiv, prin culpa, pot fi savarsite fie din usurinta, fie din neglijenta.

In cadrul dispozitiilor penale, prin care se prevede forma de vinovatie necesara pentru anumite categorii de infractiuni, se face distinctie intre actiunile savarsite prin actiune (comisive) si infractiunile savarsite prin inactiune (omisive).

Pentru infractiunile comisive s-a instituit regula ca, la aceste infractiuni, forma de vinovatie este intentia, culpa nefiind relevanta din punct de vedere penal, decat in cazurile anume prevazute de lege. Este adevarat ca, in partea privitoare la actiunile intentionate, aceasta regula nu este formulata expres, dar ea se deduce, "per a contrario", din ceea ce se dispune cu privire la faptele comise din culpa: "fapta comisa din culpa constituie infractiune numai atunci cand in lege se prevede in mod expres aceasta" (art. 20 alin. 3 C. P.). Prin urmare, toate infractiunile comisive, in al caror text incriminator nu se specifica vreo forma de vinovatie, trebuie considerate ca fiind infractiuni ce se comit cu intentie. Infractiunile comisive ce se savarsesc din culpa sunt numai acelea in a caror dispozitie de incriminare este indicata in mod expres culpa, ca forma de vinovatie (uciderea din culpa).

Pentru infractiunile omisive s-a stabilit regula ca, fapta constand intr-o inactiune constituie infractiune fie ca este savarsita cu intentie, fie din culpa, afara de cazul cand legea sanctioneaza numai savarsirea ei cu intentie. Asadar, atunci cand in cuprinsul dispozitiei de incriminare a unei infractiuni omisive nu se face nici o precizare cu privire la forma de vinovatie (nedenuntarea unor infractiuni), acea infractiune se poate comite atat cu intentie, cat si din culpa. O infractiune omisiva se savarseste numai cu intentie, doar atunci cand cerinta ca elementul subiectiv sa imbrace forma intentiei este prevazuta expres - sub diverse formulari - in cuprinsul textului incriminator (neindeplinirea "cu stiinta" a indatoririlor de serviciu).


c) Mobilul ca element al laturii subiective

Orice actiune sau inactiune prevazuta de legea penala este precedata si determinata de un impuls interior - constand intr-o necesitate, dorinta, pasiune, sentiment, emotie etc. - care a inspirat faptuitorului ideea de a o comite. Acesta este mobilul (motivul) infractiunii. Prin mobil al infractiunii se intelege, asadar, cauza interna din care se naste rezolutia infractionala si, pe cale de consecinta, punerea in executare a acesteia. De fapt, nu numai infractiunile ce se comit sub impulsul unui anumit mobil, ci orice fapta, constienta si voluntara, a omului isi are sursa intr-o componenta emotiva a proceselor psihice, care contribuie la luarea rezolutiei de a actiona, si la mobilizarea energiilor destinate trecerii la actiune, conform hotararii luate. Dar, daca in cazul faptelor ilicite, mobilul nu este nociv (putand fi socialmente util), in cazul faptelor prevazute de legea penala el este - ca si acesta - antisocial, chiar daca uneori s-ar parea ca nu este asa (de exemplu in cazul unui omor comis din compasiune, pentru curmarea suferintelor unui bolnav incurabil). Asemenea impulsuri interne, susceptibile de a sta la baza savarsirii unei infractiuni pot fi: dorinta obtinerii unor foloase ilicite (in cazul savarsirii infractiunilor de inselaciune, luare de mita, trafic de influenta), tendinta de imbogatire fara munca (de ex. la infractiunile de delapidare, furt, talharie, abuz de incredere), dusmanie politica (tradare sau spionaj) etc.

In cele mai multe cazuri, mobilul nu constituie un element necesar pentru existenta infractiunii, considerandu-se ca prezenta vinovatiei este suficienta pentru a atribui faptei pericolul social al unei infractiuni. Sunt totusi si unele exceptii. Una dintre acestea este infractiunea de abuz in serviciu prin ingradirea unor drepturi (art. 316 C. P.) al carui continut nu se considera realizat decat daca fapta a fost savarsita "pe temei de nationalitate, rasa, sex sau religie". Savarsirea infractiunii "din motive josnice" (cum sunt: invidia, ura, razbunarea) constituie o circumstanta agravanta legala, deci, in principiu, incidenta in cazul oricarei infractiuni.

Cunoasterea mobilului care a impulsionat savarsirea diverselor fapte penale concrete este necesara nu numai in cazul acelor infractiuni caracterizate - fie in forma lor tipica, fie intr-o forma calificata - de existenta unui anumit mobil, ci intotdeauna, chiar si atunci cand acesta nu figureaza printre elementele constitutive ori circumstantiale ale infractiunii, deoarece serveste la aprecierea gradului de pericol social al faptei si a periculozitatii persoanei infractorului, care constituie criterii de individualizare a pedepsei.

d) Scopul - componenta a laturii subiective

Prin scop al infractiunii se intelege obiectivul urmarit de faptuitor prin savarsirea actiunii sau inactiunii ce constituie elementul material al infractiunii. Scopul se deosebeste de mobil, desi se afla intr-o stransa legatura cu acesta (astfel, in cazul unui omor comis din gelozie, mobilul - impulsul interior care a determinat savarsirea faptei - este gelozia, pe cand scopul este inlaturarea din viata a unei persoane). Scopul nu se confunda nici cu rezultatul faptei comise, acesta fiind calea de realizare a scopului (astfel, in acelasi exemplu, rezultatul omorului este moartea victimei, iar prin moartea victimei se realizeaza scopul, adica suprimarea vietii persoanei fizice).

Scopul poate fi imediat si final (de pilda, in caz de furt, scopul imediat consta in insusirea pe nedrept a bunului altuia, pe cand scopul final ar putea fi cumpararea cu banii furati a unui anumit bun). Scopul este nerelevant din punct de vedere al existentei infractiunii. Din cunoasterea lui se pot trage, insa, concluzii cu privire la mobilul infractiunii.

La unele infractiuni, scopul reprezinta un element constitutiv al laturii subiective. Astfel, pentru existenta infractiunii de tradare, este necesar ca fapta subiectului activ de a intra in legatura cu o putere sau organizatie straina ori cu agenti ai acestora, sa se savarseasca "in scopul de a suprima sau stirbi unitatea, suveranitatea sau independenta statului" (art. 271 C. P.). La alte infractiuni scopul constituie numai un element circumstantial, propriu unei variante agravante a infractiunii. De exemplu, infractiunea de vatamare corporala grava se pedepseste mai aspru "cand fapta a fost savarsita in scopul producerii consecintelor" prevazute in art. 187 alin 3 C. P. Toate infractiunile in a caror latura subiectiva intra, ca element, un anumit scop, sunt infractiuni care se comit cu intentie, si cel mai adesea, cu intentie directa, care devine astfel calificata. In aceste cazuri, pentru existenta infractiunii - in forma de fapta penala consumata - nu este necesar ca scopul urmarit de infractor sa fi fost realizat, este suficient ca el a existat.

Dupa cum s-a putut observa din dispozitiile legale reproduse partial mai sus, cerinta ca actiunea sau inactiunea sa fi fost comisa cu un anumit scop, nu este intotdeauna formulata in cuprinsul legii penale prin folosirea chiar a cuvantului "scop"; uneori sunt utilizati termeni sau expresii echivalente, cum ar fi: "s-a urmarit.", "pentru a .", "in vederea." etc. In toate aceste cazuri existenta scopului trebuie dovedita, pentru ca in absenta unei asemenea dovezi fapta savarsita nu va putea fi incadrata in dispozitia legala, care prevede infractiunea sau varianta agravanta respectiva.

Dar scopul urmarit de faptuitor trebuie cunoscut si in celelalte situatii, deoarece el este unul din criteriile ce servesc la evaluarea gradului de pericol social concret al faptei savarsite si a periculozitatii persoanei faptuitorului si, implicit la individualizarea pedepsei.
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact