StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Lumea poate si a ta
FINANTE

Finante publice, legislatie fiscala, contabilitate, informatii fiscale, asistenta contribuabili, transparenta institutionala, formulare fiscale din domaniul finantelor publice si private (Declaratii fiscale · Fise fiscale · Situatii financiare · Raportari anuale)

StiuCum Home » FINANTE » banci si burse
Trimite articolul prin email Admiterea, inscrierea si mentinerea in asociatia bursei. activitatea membrilor : Banci si burse Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Admiterea, inscrierea si mentinerea in asociatia bursei. activitatea membrilorAdmiterea, inscrierea si mentinerea in asociatia bursei. Activitatea membrilor


Admiterea in cadrul Asociatiei Bursei se realizeaza cu respectarea prevederilor Procedurii BVB nr. 2.1


SSIF care doreste admiterea in Asociatie si inscrierea sa in Registrul de Asociati va formula o cerere, in forma scrisa si motivata, pe care o va depune la Secretariatul Asociatiei Bursei.


Secretariatul Asociatiei Bursei va transmite aceasta cerere Serviciu 939f52j lui Membri, in termen de 2 zile de la data inregistrarii acesteia.


Cererea de admitere in Asociatia Bursei si inscriere in Registrul de asociati va fi insotita de urmatoarele documente:

Decizia Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare de autorizare ca societate de valori mobiliare(copie);

Decizia Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare de autorizare pentru negociere in Bursa(copie);

Statutul si Contractul de societate/Act constitutiv (contract de management, daca este cazul), Certificatul de Inmatriculare, Codul Fiscal, toate hotararile Adunarii Generale a Actionarilor, toate actele aditionale la Statut si Contract/Act constitutiv si toate cererile de inscriere de mentiuni ulterioare aferente de la Registrul Comertului (copii);

Autorizatiile de agent pentru valori mobiliare eliberate de CNVM (cel putin 4 agenti pentru valori mobiliare autorizati permanent la sediu central; de asemenea la sucursale si agentii ) – copii pentru persoanele care vor fi utilizate in relatia cu BVB;

Autorizatiile de agent de bursa de eliberate de BVB (copii) –cel putin 2 agenti de bursa;

Autorizatiile de contabil de bursa eliberate de BVB (copii)-cel putin un contabil;

Copia ordinului de plata a cotizatiei aferente calitatii de membru al Asociatiei Bursei;

Situatiile financiare anuale certificate de cenzor extern independent si de cenzorii interni care sa cuprinda bilantul contabil anual cu toate anexele corespunzatoare, “Contul de Profit si Pierderi”, “Situatia privind capitalul minim net si gradul de indatorare”, “Situatia modificarilor in Registrul actionarilor” - pentru anul anterior de activitate, unde este cazul;

Raportul semestrial care include “Bilantul contabil semestrial”, “Contul de profit si pierderi” si “Situatia privind capitalul minim net si gradul de indatorare” - pentru anul curent;

Scrisoare de recomandare din partea cenzorului extern independent al societatii si a cenzorilor interni;

Atestatul eliberat de CNVM pentru cenzorul extern independent (copie);

Contractul incheiat intre SVM si cenzorul extern independent (copie);

Materialul informativ destinat clientilor in care sunt enuntate principiile ce stau la baza desfasurarii activitatii societatii (copie);
Manual de proceduri interne (copie).


In termen de 30 de zile de la primirea documentelor mentionate mai sus, Comitetul Bursei va hotari admiterea in Asociatia Bursei si va dispune inscrierea societatii in Registrul de Asociati, in baza Notei de Recomandare avizata de Directorul General.


Inscrierea in Registrul de Asociati se efectueaza de catre Secretariatul Asociatiei Bursei, la data adoptarii hotararii de admitere.


Secretariatul Asociatiei Bursei va informa membrii asociatiei Bursei, precum si CNVM, despre inscrierea in Registrul Asociatiei a societatii respective, in termen de 3 zile de la data la care a avut loc inregistrarea in Registrul de Asociati.


In termen de 7 zile de la inregistrarea societatii in Registrul de Asociati, Secretariatul Asociatiei Bursei va elibera Certificatul de membru.


Orice modificari care apar in Anexa 2-1-A trebuie aduse la cunostinta Serviciului Membri, in termen de 48 de ore, prin transmiterea documentelor justificative, reactualizandu-se anexa in cauza.In scopul inceperii activitatii in cadrul Bursei societatile membre ale Asociatiei Bursei vor depune urmatoarele documente:

Schema organizatorica a societatii, cu specificarea numelui, a functiei si a calificarii personalului de conducere de la sediul central; pentru filiale, sucursale si agentii se va preciza numele si calificarea directorului.

Specimenul de semnaturi pentru toate persoanele care vor semna corespondenta ce va fi purtata cu Bursa. Se va arata pentru fiecare persoana aria de responsabilitate.

Ultima balanta de verificare lunara (copie - 2 exemplare).

Ultima situatie financiara lunara (copie - 2 exemplare).

Anexa 2‑2‑A pentru fiecare membru al Consiliului de Administratie, al conducerii executive, agentii de bursa, agenti pentru valori mobiliare de bursa, contabili de bursa si persoana desemnata pentru controlul intern al societatii.

Plata contributiei initiale la Fondul de Garantare – reprezentand echivalentul a  3% din capitalul social (copie ordin de plata-2 exemplare).

Plata taxei de licenta IBM AS 400 (copie ordin de plata).

Alte documente pe care Bursa le considera necesare.Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2022 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact