StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Libertate financiara
FINANTE

Finante publice, legislatie fiscala, contabilitate, informatii fiscale, asistenta contribuabili, transparenta institutionala, formulare fiscale din domaniul finantelor publice si private (Declaratii fiscale Fise fiscale Situatii financiare Raportari anuale)

StiuCum Home » FINANTE » banci si burse
Trimite articolul prin email Compunerea si functionarea c.n.v.m. calitatea de membru al c.n.v.m. : Banci si burse Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Compunerea si functionarea c.n.v.m. calitatea de membru al c.n.v.m.Compunerea si functionarea C.N.V.M. Calitatea de membru al C.N.V.M.


Compunerea si functionarea C.N.V.M.


Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare este compusa din 7 membri, dintre care un presedinte, 2 vicepresedinti si 4 comisari. Numirea si revocarea acestora 313c23d se fac de catre Parlament in sedinta comuna a celor doua Camere.


Numirea membrilor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, cu nominalizarea functiilor, se face la propunerea comuna a Comisiilor pentru buget, finante si banci ale celor doua Camere, a Comisiei economice a Senatului si a Comisiei pentru politica economica, reforma si privatizare a Camerei Deputatilor.


Presedintele este reprezentantul de drept al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare ca autoritate administrativa autonoma si ca persoana juridica de drept public si in raporturi de drept comun.


In caz de indisponibilitate temporara a presedintelui reprezentarea legala a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare revine unuia dintre vicepresedintii acesteia, desemnat de presedinte, cu exceptia situatiilor prevazute, cand reprezentarea legala, in absenta presedintelui si vicepresedintilor, se atribuie comisarului celui mai varstnic.


Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare se intruneste in prezenta a cel putin 5 dintre membrii sai, incluzand presedintele sau, in absenta acestuia, unul dintre vicepresedinti.


Hotararile sunt adoptate cu majoritate simpla. In caz de partaj egal al voturilor este decisiv votul presedintelui sau, in cazul indisponibilitatii acestuia, cel al vicepresedintelui care conduce sedinta.


In cazul sedintelor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare la care se iau decizii privind politica generala a pietei de capital, aceasta se va intruni valabil in prezenta a cel putin 5 membri.


Hotararile adoptate sunt obligatorii pentru toti membrii Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare. Membrii care au votat impotriva pot solicita consemnarea opiniei separate in procesul-verbal al sedintei respective, iar cei absenti in procesul-verbal al primei sedinte la care participa. Presedintele, respectiv vicepresedintele care a condus sedinta, este obligat sa semneze actele ce decurg din hotararea adoptata, chiar daca a votat impotriva.


In situatii de urgenta, cand cvorumul prevazut mai sus nu poate fi intrunit, hotararea va fi adoptata cu majoritatea simpla a membrilor prezenti, indiferent de numarul acestora, si va fi astfel pusa in aplicare, urmand sa fie confirmata, modificata sau revocata de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare in prima sedinta, in conformitate cu prevederile alineatelor precedente


Membrii Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare isi exercita mandatul potrivit legii. Ei raspund pentru activitatea lor in mod solidar, cu exceptia situatiei in care au votat impotriva unei hotarari si au consemnat opinia separata in procesul-verbal.


Indeplinirea sau omisiunea indeplinirii cu buna-credinta si fara neglijenta a oricarui act sau fapt in legatura cu exercitarea, in conditiile legii, a atributiilor de supraveghere si control nu poate atrage raspunderea civila sau penala, dupa caz, a membrilor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare numiti conform prevederilor prezentului articol sau a persoanelor delegate de aceasta in acest sens. In cazul declansarii cercetarii penale impotriva membrilor C.N.V.M. va fi informat in prealabil Parlamentul Romaniei.


Calitatea de membru al C.N.V.M. Incompatibilitati


Durata mandatului de membru al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare este de 5 ani, fiecare membru putand fi reinvestit o singura data.


In cazul imposibilitatii definitive de exercitare a mandatului de catre unul dintre membri comisiile parlamentare vor propune Parlamentului, in termen de 30 de zile, persoana care va fi numita pentru durata restanta a mandatului. Se considera imposibilitate definitiva de exercitare a mandatului orice imprejurare care creeaza o indisponibilizare cu o durata mai mare de 90 de zile consecutive.

Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca membrii Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare sunt:

a)      sa fie cetateni romani,

b)      sa aiba domiciliul stabil in Romania,

c)      sa fie in varsta de minimum 30 de ani,

d)      sa aiba o buna reputatie si pregatire profesionala in domeniul economic sau juridic,

e)      sa aiba o vechime in specialitate de minimum 5 ani.


Incompatibilitati:

a)      nu pot fi soti si nici rude ori afini pana la gradul al treilea cu Presedintele Romaniei, presedintii Camerelor Parlamentului, membrii Guvernului, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor;

b)      nu pot fi membri ai vreunui partid politic;

c)      nu pot exercita o alta functie remunerata, publica sau privata, cu exceptia celor de cadru didactic universitar si de consultant sau expert al organismelor internationale;

d)      nu pot fi membri in consiliile de administratie, directori executivi, cenzori sau auditori ai persoanelor juridice subiecte ale supravegherii C.N.V.M., Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor sau Bancii Nationale a Romaniei ori actionari semnificativi la astfel de persoane juridice;

e)      nu trebuie sa aiba cazier fiscal sau judiciar;


Calitatea de membru al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare inceteaza in urmatoarele situatii:

a)      la expirarea termenului pentru care a fost numit, in conditiile alin. (1) si (2);

b)      prin demisie;

c)      prin revocare de catre Parlament in cazul aparitiei unei incompatibilitati sau a unui impediment dintre cele prevazute la alin.(4);

d)      prin inlocuire, in conditiile prevazute la alin. (2);

e)      prin deces.


Membrii Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare au obligatia sa notifice de indata, in scris, Parlamentului aparitia oricareia dintre situatiile de incompatibilitate prevazute mai sus. Pana la decizia Parlamentului membrul C.N.V.M. este suspendat de drept.Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2022 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact