StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Lumea poate si a ta
FINANTE

Finante publice, legislatie fiscala, contabilitate, informatii fiscale, asistenta contribuabili, transparenta institutionala, formulare fiscale din domaniul finantelor publice si private (Declaratii fiscale · Fise fiscale · Situatii financiare · Raportari anuale)

StiuCum Home » FINANTE » finantele firmei
Trimite articolul prin email Calculul salariilor - determinarea venitului brut, impozitul pe salarii : Finantele firmei Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Calculul salariilor - determinarea venitului brut, impozitul pe salariiCalculul salariilor


1 Determinarea venitului brut

Salariul este expresia baneasca a partii din venitul national destinat consumului individual si repartizata celor ce muncesc, proportional cu cantitatea si calitatea muncii depuse. Salariile se platesc angajatilor in doua transe: chenzina I (avans) si chenzina a II-a (lichidare). Plata chenzinei I se face pe baza „Listei de avans chenzinal”, iar plata chenzinei a II-a pe baza „Statului de plata al salariilor”.
Venitul reprezinta sumele sau valorile incasate sau de incasat din: livrari de bunuri, executari de lucrari, presta 353f54d ri de servicii, executari de obligatii legale sau contractuale.


Veniturile salariale obtinute de angajati se compun din:

Salariu de baza + Alte drepturi salariale = Venit brut

Sau

Salariul realizat + Adaosurile la salariu = Venitul brut realizat

1)Salariul realizat – calculat in functie de salariul de baza si de forma de salarizare aplicata (salarizare in regie – pentru timpul lucrat; salarizare in acord – in functie de normele de munca; salarizare in cote procentuale – calculat la volumul vanzarilor).

Salariul realizat poate fi egal, mai mare sau mai mic decat salariul de baza negociat. El reprezinta o suma bruta.

2)Adaosurile si sporurile din salariu (indemnizatie de conducere, indemnizatie de zbor, spor de vechime, spor de noapte, spor de stres, spor de lucru in subteran, spor de periculozitate, spor de toxicilitate etc.) – se calculeaza fie in suma fixa, fie ca procent din salariul de baza, proportional cu timpul lucrat in alte conditii                                                                  Prin insumarea veniturilor brute lunare realizate de toti salariatii societatii comerciale, se obtine Fondul de salarii brut realizat in luna respectiva. El constituie pentru societatea comerciala o cheltuiala.

La calculul deducerilor personale lunare , in functie de venitul brut lunar din salarii si de numarul de peroane aflate in intretinerea contribuabilului s-a utilizat urmatorul algoritm de calcul:

–pentru un venit brut lunar din salarii de pana la 1.000 lei:

fara persoane in intretinere: 250 lei;

cu 2 persoane aflate in intretinere: 450 lei;

cu 3 persoane aflate in intretinere: 550 lei;

cu 4 persoane aflate in intretinere: 650 lei.

–pentru un venit brut lunar din salarii peste 000 lei: deducerea personala lunara este 0 (zero).

2 Retineri din salarii

Prin insumarea salariului realizat cu adaosurile si sporul la salariu, rezulta Venitul brut realizat. Din venitul brut  al angajatului se efectueaza urmatoarele retineri individuale:

Contributia angajatului la asigurarile sociale – de 9,5% x venitul brut realizat = constitue datorie fata de bugetul A.S. ;

Contributia angajatorului la fondul de somaj – de 1% x salariul de baza -    constituie datorie fata de fondul de somaj  ;

Contributia angajatului la asigurarile sociale de sanatate – de 6,5% x venitul brut realizat = constituie datorie fata de Casa Nationala a Asigurarilor de Sanatate ;

Impozitul pe venitul din salarii, calculat prin aplicarea cotei unice de impozitare de 16% asupra venitului impozabil = constituie datorie la bugetul statului ;

Avansul achitat angajatului la chenzina I ;

Alte retineri – rate locuinte, chirii, pensii alimentare, imputatii etc. -> constituie datorie fata de creditorii respectivi.


3 Impozitul pe salarii

Impozitul lunar se determina astfel: - diferenta intre venitul net din salarii, aferent unei luni, calculat prin deducerea din venitul brut a contributiilor obligatorii si a cheltuielilor profesionale, si deducerile personale acordate pentru luna respectiva; ca diferenta intre venitul brut si contributiile o

bligatorii pe fiecare loc de realizare a acestora.

Pentru calculul impozitului pe venitul anual global impozabil,se determina ca diferenta intre venitul net anual corectat cu diferenta de cheltuiala profesionala si suma deducerilor personale cuvenite in acel an si, dupa caz, cotizatia de sindicat platita conform legii.

In situatia in care contribuabilul realizeaza numai venituri de natura salariala la functia de baza ca fiind angajat permanent si beneficiaza de deducerile prevazute in Codul fiscal, atunci operatiunea de acordare a deducerilor si stabilire a impozitului pe venit se efectueaza de organul fiscal in a carui raza teritorialase afla domiciliul fiscal al contribuabilului.Cota de impozit pentru determinarea impozitului este de 16% aplicata asupra venitului impozabil corespunzator fiecarei surse din categoria urmatoare:

Activitati independente;

Salarii;

Cedarea folosintei bunurilor;

Pensii;

Activitati agricole;

Premii;

Alte surse

Nu se considera avantaje cadourile oferite de angajatori in beneficiul copiilor minori ai angajatilor, cu ocazia Pastelui, zilei de 1 iunie, Craciunului si a sarbatorilor similare ale altor culte religioase, precum si cadourile oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie sunt neimpozabile, in masura in care valoarea cadoului oferit fiecarei persoane, cu orice ocazie din cele de mai sus, in limita a 150 lei.

Determinarea impozitului pe salarii la functia de baza se face prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenta intre venitul net din salarii, calculat prin deducerea din venitul brut a contributiilor obligatorii aferente unei luni, pentru urmatoarele:

deducerea personala acordata pentru luna respectiva;

cotizatia sindicala platita in luna respectiva;

contributiile la schemele facultative de pensii ocupationale, astfel incat la nivelul anului sa nu se depaseasca echivalentul in lei a 200 euro.                        

Pentru veniturile obtinute inafara functiei de baza, impozitul se determina prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenta intre venitul brut si contributiile obligatorii pe fiecare loc de realizare a acestora. Au disparut deducerile privind asigurarile private de sanatate, reabilitarea termica a locuintei, asigurarea locuintei.

Veniturile din alte surse, asa cum sunt definite prin norme, se vor impozita cu o cota de 16%. Impozitul este final.Cap. IV Datorii  sociale


4.1 Contributia de asigurarile sociale (CAS)

Persoanele fizice si juridice care angajeaza personal salariat au obligatie platii contributiei la sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, in functie de conditiile de munca in care este incadrat personalul angajat, si anume:

pentru conditii normale de munca

36,5% pentru conditii deosebite de munca

41,5% pentru conditii speciale de munca

In contabilitatea agentului economic angajator, contributia acestuia la asigurarile sociale se inregistreaza:

Pe de o parte, in cheltuielile agentului economic angajator, reflectate cu ajutorul contului 6451 „Contributia unitatii la asigurarile sociale”

Pe de alta parte, in obligatiile agentului economic angajator fata de bugetul sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, inregistrate in creditul contului  4311 Contributia angajatului la asigurarile sociale este in valoare de 9,5%, cota aplicata venitul brut.


4.2Contributia de asigurari sociale de sanatate (CASS)

Persoanele fizice si juridice care angajeaza personal salariat si nesalariat au obligatia sa contribuie la fondul special pentru asigurarile sociale de sanatate intr-o cota de 7% aplicata asupra fondului de salarii.

Prin fondul de salarii asupra caruia se aplica cota de 7% se intelege suma veniturilor in bani si/sau natura obtinute de o persoana fizica pentru munca prestata in baza unui contract individual de munca sau a unei conventii civile de prestari de servicii, incheiate potrivit legii, indiferent de perioada la care se refera. Potrivit acestor norme reglementare, sunt asimilate veniturilor care fac parte din fondul de salarii si urmatoarele drepturi:

Indemnizatiile pentru plata concediilor medicale in caz de boala, prevenirea imbolnavirilor, intarirea si refacerea sanatatii, pentru primele 10 zile lucratoare, care, potrivit legii, se suporta din fondul de salarii al angajatorului;Indemnizatiile din activitatile desfasurate ca urmare a unei functii de demnitate publica, stabilite potrivit legii;

Drepturi de solda lunara, indemnizatii, prime, premii, sporuri si alte drepturi ale cadrelor militare, acordate potrivit legii;

Indemnizatia lunara bruta cuvenita administratorilor la companii/societati nationale, societati comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar, precum si la regiile autonome;

Sumele primite de reprezentanti in comisiile tripartite, conform legii;

Alte drepturi si indemnizatii de natura salariala, acordate in bani si in natura de catre angajator.

Termenul limita de virare a contributiei angajatorului la bugetul asigurarilor sociale de sanatate este data platii pentru chenzina a II-a, dar nu mai tarziu de 20 ale lunii urmatoare pentru luna expirata. Pentru perioada de intarziere se datoreaza majorari aferente intarzierii achitarii impozitelor. Dca datoria nu se achita in termen de o luna de la data scadenta, Casa de Asigurari de Sanatate va introduce dispozitia de incasare silita.

In contabilitatea angajatorului, contributia acestuia la bugetul asigurarilor sociale de sanatate se inregistreaza:

v    Pe de o parte, in cheltuielile angajatorului reflectate cu ajutorul contului 6453 „Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate”.

v    Pe de alta parte, in obligatiile agentului economic angajator fata de bugetul asigurarilor  sociale de sanatate, reflectate in creditul contului 4313 „Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate”.

Persoanele fizice si juridice romane si straine, cu sediul in Romania, care angajeaza personal salariat roman, sunt obligate sa contribuie la bugetul asigurarilor pentru somaj, intr-o cota de 3% aplicata asupra fondului total de salarii brute realizate de urmatoarele categorii de asigurati:

Persoanele care desfasoara activitati pe baza de contract

individual de munca sau persoanele care desfasoara activitati exclusiv pe baza de conventie civila de prestari servicii si care realizeaza un venit salarial brut pe an calendaristic echivalent cu 9 salarii de baza minime brute pe tara;

Functionarii publici si alte persoane care desfasoara activitati

pe baza actului de numire;

Persoanele care isi desfasoara activitatea in functii elective sau

care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative, ori judecatoresti pe durata mandatului;

Militarii angajati pe baza de contract;

Persoanele care au raport de munca in calitate de membru

cooperator

Alte persoane care realizeaza venituri din activitati desfasurate potrivit

unor legi speciale;

In contabilitatea agentului economic angajator, obligat sa conduca contabilitatea in partida dubla, contributia acestuia la fondul de somaj se inregistreaza:

-pe o parte, in cheltuielile agentului economic angajator reflectate cu ajutorul contului 6452 „Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj”.

-pe alta parte, in obligatiile agentului economic angajator fata de

bugetul asigurarilor pentru somaj, reflectate in creditul contului 4371 „Contributia unitatii la fondul de somaj”.


4.3 Alte datorii

1.Contributia pentru accidente de munca si boli profesionale – calculata in cote de 0,5% din fondul de salarii realizat, care se adauga la cota de CAS datorata de catre angajator.

2.Cuantumul indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca reprezinta 80% din media veniturilor salariale brute realizate in ultimele 6 luni.

Comisionul datorat Casei Nationale de Pensii – calculat astfel: 0,75 % din fondul de salarii realizat pentru completare carnetelor de munca sau 0,25 % din fondul de salarii realizat .


Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2022 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact