StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
management MANAGEMENT

Termenul Management a fost definit de catre Mary Follet prin expresia "arta de a infaptui ceva impreuna cu alti oameni". Diferite informatii care te vor ajuta din domeniul managerial: Managementul Performantei, Functii ale managementului, in cariera, financiar.

StiuCum Home » MANAGEMENT » managementul calitatii

Managementul calitatii de securitateMANAGEMENTUL CALITATII DE SECURITATE


Generalitati


Calitatea de securitate este parte componenta a calitatii totale .Sistemul calitatii totale presupune desfasurarea unor activitati care au ca finalitate obtinerea unor produse performante din punct de vedere tehnic si care prezinta siguranta in utilizare . Toate fazele si toate elementele care intervin in desfasurarea acestor activitati trebuie sa se realizeze in deplina siguranta pentru factorul uman implicat si fara efecte negative asupra mediului inconjurator .

In desfasurarea oricarui sistem de munca intervin patru elemente si anume :


- executantul : omul implicat nemijlocit in executarea unei sarcini de munca ;


- sarcina de munca : totalitatea actiunilor care trebuie efectuate prin intermediul mijloacelor de productie si in anumite conditii de mediu , pentru realizarea scopului procesului de munca ;


- mijloacele de productie : totalitatea mijloacelor de munca ( instalatii , utilaje, masini , aparate , dispozitive , unelte etc. ) si a obiectelor muncii ( materii prime , materiale etc. ) care se utilizeaza in procesul muncii ;


- mediul de munca : ansamblul conditiilor fizice , chimice , biologice si psihologice in care unul sau mai multi executanti isi realizeaza sarcina de munca.


Calitatea de securitate trebuie astfel asigurata incat nici unul din cele patru elemente ale sistemului de munca sa nu fie generator de riscuri de accidentare si / sau imbolnavire profesionala . Acest lucru poate fi realizat prin asigurarea unui management al calitatii de securitate de un inalt nivel .


Securitatea maxima


Securitatea maxima este un ansamblu de principii si metode reunite intr-o strategie globala pusa in aplicare in intreprindere pentru asigurarea sanatatii si securitatii in munca ( fig. 2.1 si fig. 2.2 )


Securitatea maxima cuprinde toate activitatile intreprinderii si toti salariatii , indiferent de scara ierarhica .


Securitatea maxima presupune ca intreg personalul intre-prinderii este implicat si oricare ar fi pozitia ierarhica a fiecaruia , toti trebuie sa posede aceeasi viziune , cu obiectivul principal imbunatatirea permanenta a conditiilor de munca si fiecare trebuie sa se simta responsabil pe tot fluxul tehnologic .

Securitatea maxima necesita o participare activa a fiecaruia in prevenirea si combaterea riscurilor ; ea presupune constientizarea rolului fiecaruia in aplicarea programului de actiuni si in contributii la imbunatatirea lor .

Securitatea maxima presupune vointa si perspicacitate care sa conduca la responsabilitate si adeziune din partea tuturor lucratorilor intreprinderii.

Securitatea maxima este , inainte de toate , problema managementului iar concordanta , convergenta si coerenta actiunilor demonstreaza ca face parte din strategiile de management .


Pornind de aici , trebuie invatat , inteles si aplicat conceptul de Management al Protectiei Muncii .


Managementul Protectiei Muncii in strategia si in relatiile cu personalul , trebuie sa tina cont de constatarea practica ca , daca o intreprindere este comparata cu o garnitura de tren , atunci :


- 8 - 12 % din efectiv reprezinta locomotivele ;

- 20 - 30 % din efectiv reprezinta tenderul ;

- 50 - 70 % din efectiv reprezinta masa tacuta a vagoanelor ;

- 2 - 10 % din efectiv reprezinta franele ;

- 1 % din efectiv reprezinta vedetele .


Scopul final al securitatii maxime este protectia omului . Pentru atingerea acestui scop este necesar sa avem in vedere , asa cum se prezinta in fig. 2.3. , echipa de lucru ( implicarea oamenilor ) , politica dezvoltarii , managementul prin fapte si planif 818e42i icarea actiunilor .

Aplicarea principiilor managementului securitatii maxime , la nivelul unei intreprinderi , poate avea o serie de efecte favorabile , care sunt prezentate in figura 2.4 .

Fazele obligatorii de parcurs pentru abordarea securitatii maxime , pana la atingerea scopului final , sunt cele din fig. 2.5 .

Abordarea securitatii intr-o intreprindere prin prisma conceptului " securitate maxima ² necesita un ansamblu de actiuni etapizate prin care sa se intervina in anumite directii .


Principiile si etapele privind implementarea securitatii maxime


Definitie : Ansamblu de principii si metode organizate intr-o strategie globala , vizand mobilizarea intregii intreprinderi pentru a asigura conditii normale de munca .


Principii :


- Vointa , implicare , stare de spirit pozitiva , exemplu al conducerii ;

- Adeziune a intregului personal ;

- Imbunatatirea securitatii prin prevenire ;

- Evaluarea nivelului de securitate / risc de accidentare si imbolnavire profesionala .Fig. 2.1. Securitatea maxima - o necesitate obiectiva.


 

MARILE SFIDARI


 

RASPUNSURI


 

MIZA

(TINTA)

S


 

Fig. .2. Principiile securitatii maxime


 Fig. 2.3. Scopul final al securitatii maxime


 


TINTA

Cele 6 mari avantaje ale securitatii maxime

DIMINUEAZA

MARESTE

Lucratori

Riscurile

Securitatea

Intreprindere

Costurile nonsecuritatii

Valoarea adaugata

Management

Dezorganizarea

PrevenireaFig. 2.4. Efectele favorabile asteptate de la securitatea maxima


 Fig. 2.5. Abordarea securitatii intr-o intreprindere


 Conditii necesare pentru implementare


- O decizie strategica ;

- O evolutie in cultivarea securitatii in intreprindere ;

- Timp si rabdare ;

- Investitii pe termen scurt ;

- Vointa reala afirmata si implicarea conducerii ;

- Vointa de a da exemplu personal ;

- Vointa de a activa tot personalul ;

- Instruirea , formarea si perfectionarea personalului :

Ø     in domeniile generale ale securitatii ;

Ø     pentru cunoasterea instrumentelor managementului SSM .


Implementarea securitatii maxime intr-o intreprindere implica urmatoarele faze :

- punerea la punct a programului ;

- ameliorarea programului ;

- mentinerea la un anumit nivel a parametrilor programului .


Timpul consacrat implementarii , prezentat in fig. 2.6. , difera in functie de nivelul resurselor umane la care ne referim .

Etapele implementarii securitatii maxime sunt prezentate in figura 2.7. , putand fi sintetizate astfel :


Etapa 1. Cum convingem echipa de conducere


Efectuarea unei evaluari a nivelului de securitate este :

- prima etapa a implementarii securitatii maxime ;

- un sprijin al implicarii conducerii ;

- cunoasterea unor pierderi potentiale ca urmare a nonsecuritatii ;

- o baza pentru definirea axelor unui plan de securitate , avand in atentie :

Ø       costurile de prevenire ;

Ø       costurile de evaluare ;

Ø       costurile deficientelor .


Etapa a 2-a. Formarea unei structuri de securitate


O structura de securitate contine :


- o directie de securitate ;

- comitetele de securitate si sanatate in munca ;

- grupele ( echipele ) de lucru .


Rolul acestor componente ale structurii de securitate va fi :


- definirea , asigurarea si urmarirea realizarii " Actiunii de Securitate " ;

- conceperea , promovarea si asigurarea logisticii ;

- finalizarea actiunilor concrete de securitate , in serviciile operationale .

Etapa a 3-a. Adeziunea conducerii


Sensibilizarea

- asigurarea unei securitati maxime in raport cu riscurile intreprinderii ;

- definirea necesitatilor si a scopului securitatii maxime;

- definirea avantajelor securitatii maxime;

- expunerea principiilor securitatii maxime ;

- indicarea actiunilor de urmat .


Insusirea

- rezultatul unei munci in comun ;

- asigurarea adeziunii echipei ;

- garantarea reusitei actiunii de securitate .


Etapa a 4-a. Formarea conducerii


Formarea specifica in problemele Securitatii maxime prin :

Ø  aspecte generale ;

Ø  politica si strategia specifice intreprinderii .


Animarea grupelor ( echipelor de lucru ) stiind ca :

Ø  grupa exercita o influenta asupra comportamentului lucratorilor ;

Ø  dinamica grupelor este un ansamblu de metode pentru a actiona asupra personalitatii fiecarui membru ;

Ø  este necesara formarea pentru a descoperi ce s-a uitat .


Grupele ( echipele ) de lucru trebuie sa utilizeze o metodo-logie specifica pentru :

Ø  evaluarea nivelului de securitate / risc de accidentare si imbolnavire profesionala .


Etapa a 5-a. Lansarea actiunii


Fazele de lansare ale actiunii sunt urmatoarele :

- informarea intregului personal al intreprinderii ;

- adeziunea tuturor ;

- imprimarea unui caracter oficial ;

- implicarea unei maniere ireversibile a discutiei .

Reusita actiunii impune o activare prealabila asupra mediilor de lucru ale personalului , privind :

- angajamentul pe postul ocupat de fiecare din membrii colectivitatii ;

- acordul si sprijinul sindicatelor / reprezentantilor lucratorilor .


Etapa a 6-a. Formarea personalului


Coordonarea formarii personalului are in vedere :

informarea asupra politicii si strategiei intreprinderii in domeniul securi-tatii muncii ;

integrarea si aplicarea efectiva a relatiei nivel de securitate / risc - loc de munca ;

principalele instrumente de lucru :

- CCCUCP ( ce, cine , cum , unde , cand , pentru ce ) ;

- foaia de date ( masuratori ) ;

- brainstorming-ul .


Etapa a 7-a. Implicarea personalului


Teoria motivatiei :

- motivatia este legata de satisfacerea nevoilor ;

- audierea personalului ;

- evaluarea performantelor in corelare cu vechimea in profesie .


Proiectul intreprinderii este destinat :

- redefinirii identitatii si obiectivelor intreprinderii in domeniul securitatii si sanatatii in munca ;

- mobilizarii personalului ;

- corelarii cu gradul de cultura / educatie al personalului ;

- luarii in considerare a aspectului participativ .


Comunicarea :

- este o difuzie interactiva a informatiei ;

- este o cerinta care se sprijina pe mijloace specifice .


Recunoasterea meritelor

- o remuneratie personalizata care recompenseaza meritele ;

- o dovada a recunoasterii valorii umane , chiar fara forme banesti .


Etapa a 8-a. Implementarea cercurilor securitatii


Cercurile trebuie sa se integreze structurii intreprinderii .

Cercurile securitatii sunt formate din 6 - 10 persoane , volun-tari care apartin aceluiasi atelier , cu preocupari comune si permanente si care actioneaza pentru imbunatatirea conditiilor de munca utilizand o metodologie specifica rezolvarii problemelor .


Etapa a 9-a . Intreprinderea fantoma


Intreprinderea fantoma reprezinta sursa ideala si potentiala , considerata ca valoare de referinta , pentru imbunatatire a conditiilor de munca intr-o intreprindere

Ea se caracterizeaza , in esenta , prin :

- nonsecuritate care va conduce nemijlocit la pierderi ;

- disfunctionalitati care impiedica buna functionare a organizatiei .


Programul de imbunatatire a conditiilor de munca trebuie :

- sa cuprinda obiective realiste ;

- sa utilizeze in toata intreprinderea un personal adecvat ;

- sa se desfasoare riguros si planificat ;

- sa nu necesite investitii mari ;

- sa faca obiectul unei urmariri regulate ;

- sa constituie obiectul auditului de catre conducator ( director ) .
Controlul riscurilor in munca : este o actiune constienta intreprinsa cu intentia de a reduce impredictibilitatea , frecventa si gravitatea pierderilor prin accident sau imbolnavire profesionala .Controlul riscurilor urmareste cel putin :

- stabilirea de masuri pentru prevenirea acestora ;

- reducerea frecventei si gravitatii ;

- grabirea recuperarii dupa diverse pierderi , care se materializeaza in :

Ø     leziuni corporale sau imbolnaviri profesionale ;

Ø     distrugeri materiale .Controlul riscurilor presupune abordarea sistemica a celor patru componente ale sistemului de munca , folosindu-se urmatoarele tehnici :

- evitarea expunerii la risc ;

- prevenirea pierderilor ;

- reducerea pierderilor ;

- separarea unitatilor expuse la pierderi ;


Punerea la

punct a

programului  


Ameliorarea

programului

de securitatemaximaStapanirea ,                      

conducerea

si mentinerea

securitatii maxime

  Conducerea

superioaraResponsabilii

operationaliSefii de sectii

si maistriiMuncitorii0 50 100 %

Timpul


Fig. 2.6. TIMPUL CONSACRAT IMPLEMENTARII SECURITATII MAXIMEPunerea in practica a solutiilor retinute

 


Fig. 2.7. ETAPELE PENTRU IMPLEMENTAREA SECURITATII MAXIMEMANAGEMENTUL SECURITATII MAXIME


Trasaturi definitorii


Managementul securitatii maxime ( MSM ) este sistemul de management practicat intr-o organizatie industriala care vizeaza cooperarea permanenta a tuturor salariatilor pentru a imbunatati securitatea si sanatatea in munca , in scopul obtinerii unui numar cat mai redus de accidente de munca si imbolnaviri profesionale .

Schematic , in figurile 2.8. , 2.9. si 2.10 , sunt reprezentate actiunile si principiile care trebuie initiate / derulate / urmarite pentru exercitarea MSM .

Continutul principiilor MSM este urmatorul :


Principiul 1. Totul se demareaza printr-un angajament al ma-nagementului si totul se perpetueaza datorita acestui angajament .

SUNT RESPONSABIL DE

CALITATEA PRESTATIILOR

MELE


TREBUIE RESPECTATE PREVEDERILE NORMELOR DE SECURITATEA MUNCII


E PREFERABIL SA PREVII DECAT SA VINDECI


E PREFERABIL SA PROCEDEZI BINE DE

PRIMA DATA


MOTIVATIE : A CONTROLA , A CONDUCE , A AMPLIFICA ,

A AMELIORAUNDE TREBUIE SA AJUNG


 
Fig. 2.8.  ACTIUNI PENTRU EXERCITAREA MSM.

 

Fig. 2.9. PLAN DE ACTIUNE PENTRU EXERCITAREA MSM


 


MSM SI STILUL DE CONDUCERE


MSM necesita un stil de conducere participativ , in care


Angajatii participa la adoptarea deciziilor ;

Managerii primesc din interior informatii mai bune, utile adoptarii deciziilor .


MSM antreneaza si resurse neutilizate , respectiv :


Problemele sunt solutionate la fiecare nivel ierarhic

Se formeaza noi legaturi in circuitul ierarhic al informatiilor si deciziilor
PROGRAM PENTRU SECURITATE

calitate

O politica pentru  

securitate

Concepte de baza

Principiile manageriale

Plan de actiuneCONCEPTE DE BAZA


Ø      Definirea securitatii

Ø      Riscuri minime

Ø      Prevenire

Ø      Evaluarea nonconformitatilorPRINCIPIILE MANAGEMENTULUI SECURITATII MAXIME


Angajamentul managerului

Adeziunea intregului personal

Imbunatatirea rationala a securitatiiangajamentul managerului
Imbunatirea rationala a securitatii
Adeziunea intregului personal
MANAGEMENTUL SECURITATII MAXIME PRESUPUNE


Implicarea tuturor functiilor din intreprindere

Actiuni permanente

Implicarea intregului personal

Orientarea tuturor mijloacelor spre prevenirea riscurilor

Obiectivul final - conditii normale de munca - riscuri minime

Fig. 2.10. PRINCIPIILE MSM

IMPLICAREA   SALARIATILOR

 

Fig. 2.11. MODELUL MANAGEMENTULUI SECURITATII MAXIME

 


Fig. 2.12. STRUCTURI CARE ASIGURA IMPLEMENTAREA

SECURITATII MAXIME

 Directia generala a lansat si a continuat miscarea datorita :

- enuntarii unei politici de securitate la nivelul intreprinderii ;

- animarii unui Comitet de Securitate si Sanatate care decide strategia securitatii si asigura urmarirea ei ;

- investirea de resurse prin numirea unui inspector de securitate si implicarea , prin intermediul coordonatorilor de securitate , la nivelul unitatilor operationale si functionale ;

- luarii in considerare de catre membrii Directiei generale a proiectelor particulare de imbunatatire a conditiilor de munca .


Managementul in general :

- promoveaza actiuni de imbunatatire a conditiilor de munca ;

- prevede instruirea si perfectionarea personalului si recunoasterea meri-telor sale ;

- investeste propriul sau timp pentru securitate .


Principiul 2. Adeziunea intregului personal la promovarea securitatii , pentru toate functiile si la toate nivelurile .

Aceasta adeziune face parte din educatia pentru securitate , fie prin urmarirea obiectivelor individuale , fie prin participarea la grupuri de lucru .


Principiul 3. Pentru a exista o actiune rationala de imbunata-tire a securitatii , sunt necesare :

- definirea securitatii in termeni cantitativi ;

- evaluarea nivelului de securitate ;

- cautarea si analizarea cauzelor de nonsecuritate ;

- eliminarea cauzelor de nonsecuritate , prin programe de actiune de tip preventiv , implicand o supraveghere permanenta si atenta pentru a impiedica reaparitia acelorasi efecte datorita acelorasi cauze .


 

IMPLEMENTAREA MSM

 

INSTRUIRE SI PERFECTIONARE


 

ECHIPE DE LUCRU IN SECURITATE


 

CONTROLUL SECURITATII


 

CAPABILITATEA SECURITATII

SUPORT

 

SISTEM PENTRU SECURITATE


 

PROIECTARE PENTRU SECURITATE


 

PLANIFICARE PENTRU SECURITATE


 

MASURAREA COSTURILOR NONSEC.


 

ORGANIZARE PENTRU SECURITATE


 

POLITICA IN SECURITATE


 

ANGAJARE IN SECURITATE


 

INTELEGEREA SECURITATII
Fig. 2.13. ETAPELE DE PARCURS CATRE MANAGEMENTUL SECURITATII MAXIME

Modelul MSM este reprezentat in figura 2.11. , iar structurile care asigura implementarea sa , in figura 2.12.

Pentru implementarea MSM este necesar sa se parcurga o serie de etape , asa cum rezulta din figura 2.13.

Preocuparile unei organizatii pentru securitate maxima includ urmatoarele actiuni :

trebuie sa inceapa de la managerii superiori , dar in acelasi timp trebuie sa fie prezentate tuturor lucratorilor ;

toti factorii din compartimentele , de la toate nivelurile ierarhice , trebuie sa contribuie prin munca lor la atingerea acestui tel ;

cointeresarea / stimularea materiala a lucratorilor , pentru ca numai cu oameni multumiti se pot atinge telurile propuse . Este cunoscut ca numai asteptarile indeplinite aduc o stare de multumire .

MSM presupune imbunatatirea propriei munci , respectiv :

sa se asigure convergenta obiectivelor ;

sa se asigure realizarea obiectivelor propuse .
Imbunatatirea conditiilor de munca intr-o firma se poate rea-liza numai printr-o activitatea mai buna si mai calificata a fiecarui lucrator .

Succesul nu este insa obtinut printr-o agitatie generala , fara un program , ci numai daca actiunile tuturor sunt subordonate unor scopuri bine planificate , urmarite , finantate si , mai ales , controlate .

Daca se doreste securitate , obiectivele angajatilor trebuie sa fie convergente cu interesul general al firmei , care a fost acceptat de toti .


Elementele constitutive ale managementului securitatii maxime


Politica firmei in raport cu sanatatea si securitatea in munca


Preocuparea pentru securitatea si sanatatea in munca ( SSM ) la nivelul intregii firme necesita precizarea de catre conducere a unor reguli de baza , a unor atitudini fata de securitate si sanatate in munca , pe baza carora se adopta deciziile care sa asigure atingerea obiectivelor dorite in acest domeniu .

Acest ansamblu de reguli si atributii constituie politica firmei in raport cu securitatea si sanatatea in munca ( SSM ) .

Stabilirea unei politici corecte in domeniul SSM trebuie sa trateze urmatoarele aspecte :

ce inseamna securitatea pentru firma noastra ;

de ce este importanta securitatea ;

pe cine implica realizarea si asigurarea securitatii ;

care este raspunderea conducerii fata de securitate ;

care sunt obiectivele firmei in domeniul securitatii .


Regulile de baza ale politicii in raport cu SSM sunt :

trebuie sa te faci inteles de toata lumea ;

concretizarea sa fie realizata treptat ;

sa se actioneze la toate nivelurile ;

sa se asigure nivelul informational necesar aplicarii masurilor corec-

tive ( feedback- ul ) .


Elementele politicii SSM sunt stabilite si formulate de con-ducerea firmei , avand rolul de orientare a activitatii fiecarui salariat . Pentru aceasta este necesar ca elementele acestei politici sa fie detaliate si concretizate la fiecare nivel ierarhic .

Numai prin detalierea politicii SSM se pot preciza sarcinile concrete care revin fiecarui nivel ierarhic ( fig. 2.14 si fig. 2.15 ) .

Pentru a atinge obiectivele politicii in domeniul sanatatii si securitatii la nivelul locului de munca , este necesar sa se analizeze elementele componente ale sistemului de munca ( fig. 2. 16 ) .


Strategia riscurilor minime


Prin riscuri minime se defineste strategia pentru asigurarea securitatii maxime , ca urmare a imbunatatirii proceselor de munca . O contributie deosebita pentru aplicarea acestei strategii revine managerilor care trebuie sa constientizeze fiecare salariat .

Riscurile minime sunt un obiectiv realist care se realizeaza prin consecventa urmarind :

- prevenirea factorilor de risc ;

- stabilirea cauzelor riscurilor si eliminarea lor , ceea ce echivaleaza cu o orientare continua spre securitate si sanatate in toate activitatile .

Imbunatatirea SSM in toate domeniile trebuie sa reprezinte :

- o imbunatatire continua a conditiilor de munca si nu actiuni sporadice ;

- o prevenire a riscurilor si nu remedierea lor ;

o abordare sistemica , profesionala .

Conditiile pentru riscuri minime se pot grupa astfel :

un produs cu securitate maxima inca din faza de proiectare ;

stapanirea proceselor tehnologice ;

materiale si mijloace de munca adecvate ;

metode de munca eficiente ;

instruire si perfectionare corespunzatoare ;

informatii complete si concrete .

Prevenirea riscurilor se traduce prin cheltuieli efectuate pentru a evita :

erorile ;

riscurile ;

deficientele la toate nivelurile si pentru toate activitatile .


Prevenirea include :

politica intreprinderii ;

analiza riscurilor potentiale ;

programe de actiuni si aplicarea lor ;

studiul punctelor critice din intreprindere ;

dosarele de stabilire a sarcinilor ;

urmarirea modului de realizare a sarcinilor ;

instruirea , perfectionarea si formarea personalului in domeniul SSM .

COMPONENTELE

SISTEMULUI

( PROCESULUI )

DE MUNCAEXECUTANTUL ( Lucratorul )

MIJLOACELE DE PRODUCTIE

MEDIUL DE MUNCA

SARCINA DE MUNCA

POLITICA FIRMEI PENTRU SSM


 
OBIECTIVELE SSM

STRATEGIA SSM

MASURI PENTRU

ASIGURAREA SSM


 

POLITICA SSM PENTRU UN DOMENIU DE ACTIVITATE AL

FIRMEI

 

OBIECTIVELE SSM

STRATEGIA SSM

MASURI PENTRU

ASIGURAREA SSM


 

OBIECTIVELE SSM

STRATEGIA SSM

MASURI PENTRU

ASIGURAREA SSM


 

OBIECTIVELE SSM

STRATEGIA SSM

MASURI PENTRU

ASIGURAREA SSM

 POLITICA SSM PENTRU O SECTIE A FIRMEI


 

SSM = SECURITATE SI

SANATATE IN MUNCA


 


  • CONTINUT

Aspecte vizate : securitate, costuri, termene ;

Asigurarea unor conditii normale de munca ;

Contributia tuturor functiilor.


CARACTERISTICI


Definirea lor de catre manager ;

Angajamentul ireversibil al managerului ;

Integrarea tuturor sefilor ;

Formularea clara si precisa .


  • OBIECTIVE

Introducerea programului de imbunatatire a conditiilor de munca ;

A integra Securitatea in munca in strategia si planurile intreprinderii ;

A elabora instructiuni pentru realizarea obiectivelor securitatii .


 


Fig. 2.15. CARACTERISTICILE SI OBIECTIVELE POLITICII IN DOMENIUL

SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA


Fig. 2.16. SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA ESTE REZULTATUL INTERACTIUNILOR ARMONIZATE ALE PROCESULUI DE MUNCA


Orice masura luata inainte de producerea unei greseli , erori , riscuri , deficiente , nemultumiri , ofera posibilitatea evitarii declansarii acestora .


Programele de imbunatatire a SSM


Programele de imbunatatire a sanatatii si securitatii in munca sunt alcatuite din :

obiectivele sanatatii si securitatii in munca ;

actiunile concrete pentru imbunatatirea securitatii in munca .


La baza elaborarii programelor de imbunatatire stau :

- politica in domeniul SSM convertita in actiuni si sarcini concrete ;

- masurile propuse de comitetele (cercurile ) pentru securitate ;

- analiza riscurilor si cauzele lor , cu stabilirea masurilor de corectie .


Sursele informationale ale programelor de imbunatatire a sa-natatii si securitatii in munca sunt reprezentate de :


- sarcinile specificate de conducerea firmei rezultate din obiectivele stabi-lite anterior ;

- propunerile comitetelor ( cercurilor ) pentru securitate ;

- analizele efectuate privind cauzele factorilor de risc ;

- prevederile prescriptiilor si reglementarilor in domeniu ;

- propunerile facute de personalul firmei .


Pentru obtinerea rezultatelor dorite , derularea unui program de imbunatatire a sanatatii si securitatii in munca presupune si depinde de reali-zarea mai multor cerinte , dupa cum urmeaza :


Asigurarea conducerii proiectului de imbunatatire a conditiilor de munca


Trebuie stabilit :

un responsabil de proiect ;

un comitet care sa cuprinda reprezentanti ai principalelor functii ale intreprinderii .


Etapele sunt urmatoarele :

definirea proiectului cat mai precis posibil si exprimarea lui in termeni cantitativi ;

culegere de date ;

evaluarea nivelului de securitate ;

analiza cauzelor de nonsecuritate ;

descoperirea si eliminarea cauzelor de nonsecuritate ;

urmarirea indicatorilor de securitate pentru a permite verificarea ca pro-cesele sunt sub control .Daca proiectul este important si amplu ca arie de actiune tre-buie segmentat in subproiecte. Fiecare subproiect va trebui sa fie sub raspun-derea unei grupe de imbunatatire a conditiilor de munca .


Cuantificarea obiectivelor sanatatii si securitatii in munca


Posibilitatea cuantificarii obiectivelor programelor de imbuna-tatire a conditiilor de munca , sporeste interesul si angajamentul personalului pentru realizarea lor .


Cuantificarea obiectivelor acestor programe permite ;

- precizari concrete in proiectele de imbunatatire a conditiilor de munca ;

- cuantificarea progreselor obtinute ;

- descrieri clare ale actiunilor necesare .


Atitudinea managerului


Daca MSM presupune imbunatatirea continua a conditiilor de munca , exercitarea unui asemenea tip de management impune , ca o condi-tie primordiala , ca fiecare manager sa constituie un model de atitudine si com-portament .


Managerul reprezinta modelul dorit daca :

- preia responsabilitatea procesului ;

- merge in primele randuri , nu in spate ;

- face vizibile rezultatele MSM ;

- discuta personal cu angajatii , in mod sistematic , progresele obtinute ;

- colaboreaza cu toti angajatii la stabilirea obiectivelor ;

- cere cuantificari pentru munca proprie si comunica rezultatele ;

- creeaza conditii pentru activitatea colaboratorilor .


Utilizarea de metode si mijloace adecvate , care sa defineasca :


Scopul : ►Asigurarea satisfactiei fiecarui salariat prin realizarea unor

conditii optime de sanatate si securitate in munca .


Principiile : ►A preveni este mult mai bine decat a ² vindeca ² ( riscuri

minime ) ;

►A proceda corect inca din prima faza .


Metodele : ►A sti sa actionezi :


Instruire Informatie


Participare Motivatie►A organiza , a planifica = a prevedea , a face , a verifica , a

actiona .

►Asigurarea securitatii , prin auditari , privind stadiul , cos-

turile , termenele de realizare etc..

►A controla in permanenta realizarea imbunatatirilor .

►A lucra in echipa , parteneriat intre functii , a analiza , a

diagnostica.


Mijloacele : ►In cadrul analizei programului anual de asigurare a sanata-tatii si securitatii in munca se defineste abaterea care trebuie corectata , se planifica corectarea , se proiecteaza actiunile si se asigura feedback-ul .


Managementul securitatii maxime ( MSM ) , un sistem integrat


Ca sistem managerial , MSM include urmatoarele dimensiuni si strategii :

MSM asigura o noua viziune pentru conducere ;

MSM promoveaza imbunatatirea continua a conditiilor de munca prin

utilizarea tehnicilor adecvate ;

- MSM urmareste implicarea salariatilor si antrenarea lor in actul decizi-onal ;

MSM inlocuieste relatiile antagoniste cu cele de cooperare si parteneriat;

MSM nu apreciaza scopurile nefondate , cuantificarile arbitrare .


Amplificarea managementului securitatii maxime implica o schimbare a principiilor , metodelor si mijloacelor managementului traditional in numeroase aspecte ale activitatii industriale .


Aspectul de la la

Riscuri Inevitabile Minime

Erori Limitare Prevenire

Instruire Reprezinta o pierdere Este o necesitate

Perfectionare Cheltuiala Investitie

Evaluari Justifica Gasesc cauza, imbunatatesc

Criteriul de alegere Pretul Echilibrul pret-calitate

Schimbarea Nu este dorita Un mod de viata

Orizontul de timp Termene apropiate Termene lungi

Fluxul informational Vertical Orizontal si vertical

Rolul managerilor Sa asigure forta , sa Sa instruiasca

sprijine

Adoptarea deciziei           Individuala Participativa , colectivaDirectiile de actiune ale managerilor firmei pentru exercitarea MSM sunt :


a) Enuntarea politicii securitatii si sanatatii in intreprindere , prin :

Studierea si aplicarea Managementului Securitatii Maxime .

Informarea intregului personal asupra politicii securitatii .


b) Investirea de resurse , care presupune :

A proceda la numirea :

- unui director cu Securitatea ;

- unui coordonator pentru Securitate in subunitatile operationale.

A stabili un buget pentru instruire formare si circulatia informatiei in intreprindere .


c) Alocarea din timpul personal intr-o maniera permanenta pentru :

A anima comitetul pentru SSM din intreprindere .

A prezida analizele indeplinirii liniilor strategice , programelor , rezultatelor .


d) Fixarea obiectivelor Securitatii si Sanatatii in Munca :

Instructiuni generale si specifice pentru asigurarea securitatii .

Urmarirea progreselor actiunilor pentru " riscuri minime " .


e) Revederea organizarii privind Securitatea si Sanatatea in Munca :

Analiza eficientei relatiei manager-coordonator compartiment SSM;


f) A conduce personal proiectul de imbunatatire a conditiilor de munca , urmarind :

Organizarea proiectului ;

Implicarea intregului personal ;

Fixarea obiectivelor si controlul periodic al rezultatelor .Managementul securitatii maxime ( MSM ) , un sistem de management

participativ


Management participativ inseamna posibilitatea pentru fie-care angajat implicat :


de a-si exprima ideile asupra subiectului analizat ;

de a cunoaste ideile celorlalti in legatura cu subiectul respectiv ;

de a influenta in mod real , elaborarea , conceptia , alegerea si realizarea unei decizii .


Obiectivele managementului participativ sunt :


adoptarea unei decizii bune ;

intelegerea deciziilor , de catre toti cei implicati in rezolvarea lor ,inainte de a le aplica ;

dezvoltarea responsabilitatii , exprimarii individuale si a spiritului de echipa ;

asigurarea adeziunii celor implicati la deciziile adoptate


Cei sase vectori ai Managementului Participativ sunt :


o strategie de schimbari si de programe ;

dispozitive de concentrare si coordonare ;

dezvoltarea antrenarii tuturor in actiune ;

instrumente si indicatori de dirijare ;

definitivarea structurilor ;

crearea climatului de angajare si valorificare a potentialului fiecarui

angajat .


Sistemul managerial al securitatii maxime implica dependente informationale , putand fi sintetizat astfel :
Hotararile conducerii .                     - Resursele .


Definirea continutului                      - Sistemul de asigurare a

programului pe domenii SSM .


Masuri , proiecte privind :               - Factori motivatori individuali

- obiectul conducerii ; (necesitatile personalului ) si

- participarea angajatilor ; organizationali .

- procese , metode . - Necesitati de instruire si

perfectionare a personalului .

PERSONALUL FIRMEI

 

Planul de implementare al MSM


Una din conditiile principale ale succesului MSM o constituie implementarea corecta a sistemului de securitate - sanatate , care presupune o planificare atenta a modului de realizare a actiunilor prezentate anterior .


Pentru reusita implementarii MSM este hotaratoare antrenarea la o participare activa a managerilor firmei si intregului personal , precum si pregatirea resurselor financiare si umane necesare , dupa cum urmeaza :


Precizarea sarcinilor managerilor ;

Initierea consiliului de conducere al firmei ;

Numirea unui comitet pentru adoptarea sistemului MSM ;

Numirea unui coordonator al programului de implementare ;

Disponibilizarea resurselor financiare si umane ;

Definirea politicii firmei in domeniul securitatii si sanatatii in munca;

Informarea tuturor angajatilor ;

Inceperea actiunii de instruire-perfectionare la scara intregii firme ;

Inceperea activitatilor specifice MSM in toate compartimentele fir-

mei;

Inceperea primelor proiecte de imbunatatire a conditiilor de munca


Sarcini pentru top manageri


Implementarea si functionarea cu succes a sistemului MSM sunt puternic conditionate de atitudinea conducerii superioare a firmei ( top managerii ) fata de schimbarile necesare :


Proiecte de imbunatatire a activitatii proprii ;

Comunicarea punctelor de vedere proprii prin interviuri , casete video , adunari generale etc. ;

Sprijinirea activa a masurilor de imbunatatire si schimbare presupuse de MSM ;

Conducerea auditului pentru MSM ;

Participarea personala la verificarea MSM ;


Comitetul de decizie


Pentru coordonarea continua a proceselor MSM este necesar un comitet de decizie .

Deoarece implementarea si exercitarea MSM reprezinta, in pri-mul rand , o obligatie a conducerii , va trebui ca aceasta sarcina sa fie subordo-nata consiliului de conducere al firmei .


Membrii comitetului de decizie sunt :


- persoane din conducerea superioara a firmei ;

- coordonatorul implementarii MSM .


Sarcinile acestora sunt : initierea , coordonare si supraveghe-rea procesului MSM .


Coordonatorul implementarii MSM


Un bun coordonator al implementarii MSM trebuie sa contri-buie la asigurarea functionarii sistemului . Coordonatorul MSM poate indeplini aceasta functie avand-o ca singura sa atributie sau ca una partiala .

In cazul in care coordonarea MSM este numai o parte din atributiile lui , conducerea firmei trebuie sa-l degreveze corespunzator de o parte din atributiile anterioare .


Coordonatorul implementarii MSM :


- Este un angajat " independent " ;

- Este subordonat direct conducerii firmei si este membru al comitetului

de decizie al MSM .

- Este un centru de " know - how " (informare) , in problemele MSM ;

- Este mijlocitor intre conducere si angajati ;

- Organizeaza actiunile de instruire si perfectionare in domeniu ;

- Exercita ca orice manager , functia de control al MSM .


Informarea angajatilor presupune :


Informarea permanenta a angajatilor , prin intermediul superiorilor , asupra :

obiectivelor firmei sau ale unui anumit compartiment si , respectiv asupra performantelor dorite ;

- rezultatelor MSM .


Informarea superiorilor , prin intermediul celorlalti angajati , asupra :

- proiectelor de imbunatatire si a rezultatelor ;

- punctelor slabe ale domeniului .


Instruirea - formarea - perfectionarea


Aplicarea MSM va avea succes numai daca toti angajatii vor fi pregatiti sa inteleaga si sa accepte noul sistem .

Formarea pregatitoare este diferentiata : incepe cu managerii si sfarseste cu cea a muncitorilor .


Pregatirea pentru managerii de firma cuprinde :


elementele de baza ale MSM ;

politica de sanatate - securitate a firmei ;

aplicarea metodelor la proiectele proprii ale firmei ;

prelucrarea strategiei specifice a firmei .


Pregatirea pentru non - manageri cuprinde :


elementele de baza ale MSM ;

politica de securitate - sanatate a firmei si a compartimentului ;

prelucrarea proiectelor specifice de imbunatatire a conditiilor de munca .

O forma pentru pregatirea personalului o reprezinta seminariile de initiere destinate atat managerilor , cat si non - managerilor .MSM este inclus in :


toate seminariile de instruire pentru noii angajati ;

toate seminariile pentru manageri ;

toate celelalte forme de perfectionare .


Auditul in managementul securitatii maxime ( MSM )


Auditul este un proces sistematic de obtinere si evaluare obiectiva privind afirmatiile despre actiuni si evenimente , pentru a stabili gradul de corespondenta intre aceste aprecieri si o serie de criterii prestabilite, precum si comunicarea rezultatelor catre cei interesati .


Elementele esentiale ale auditului , corespunzator definitiei de mai sus sunt :


- proces sistematic - auditul este o activitate structurata care urmeaza o succesiune logica de pasi ;

- obiectivitate - este caracteristica modului in care informatia este obtinuta , de asemenea , de persoanele care realizeaza auditul ( auditorul ) ;

- aprecieri despre actiuni si evenimente ;

- grad de corespondenta cu criterii stabilite - auditul stabileste confor-mitatea afirmatiilor , aprecierilor , cu criteriile specificate ;

- comunicarea rezultatelor - rezultatul auditului trebuie comunicat celor interesati .In general , auditul implica trei elemente :


procesul in sine poarta denumirea de audit ;

operatiunea specifica desfasurata in termenii acestui proces asupra unui obiectiv bine stabilit se numeste auditare ;

persoana care desfasoara aceasta activitate se numeste auditor .


Tipurile generale de audit sunt : financiare , de complianta , interne si operationale .


In domeniul protectiei muncii se practica auditul operational .


Auditul operational isi propune sa gaseasca oportuni- tati pentru o mai mare eficienta in desfasurarea actiunilor unei organizatii economice .

Auditul operational poate fi definit ca o trecere sistematica in revista a activitatilor unei organizatii sau a unui segment din aceasta in scopul :

evaluarii performantei ;

identificarii oportunitatilor de imbunatatire ;

dezvoltarii de proiecte pentru imbunatatirea actiunilor viitoare .Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact

Despre managementul calitatiilupa cautareCAUTA IN SITE