StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
management MANAGEMENT

Termenul Management a fost definit de catre Mary Follet prin expresia "arta de a infaptui ceva impreuna cu alti oameni". Diferite informatii care te vor ajuta din domeniul managerial: Managementul Performantei, Functii ale managementului, in cariera, financiar.

StiuCum Home » MANAGEMENT » managementul calitatii

Managementul calitatiiManagementul calitatii


Calitatea este un cuvant ce este utilizat tot mai mult atunci cand se face referire la performantele manageriale. Cu privire la calitate exista cateva scurte definitii dintre care cele mai importante sunt:


calitatea implica furnizarea unui produs sau serviciu ce satisface atat necesitatile cat si dorintele clientilorcalitatea implica siguranta

calitatea implica repetabilitate

calitatea implica existenta unui produs sau serviciu capabil sa-si indeplineasca rolul


O definitie a calitatii ce poate fi utilizata in domeniul exploatarii navelor comerciale este urmatoarea:

Calitatea serviciilor de transport maritim implica furnizarea unui servicu prin care marfurile sa se incarce, transporte si livreze in timp si in aceeasi conditie in care au fost incarcate.

Pentru ca o firma sa furnizeze un serviciu de calitate ea trebuie sa aiba anumite standarde cu privire la intrari, munca depusa si iesirile din sistem si aceste standarde trebuiesc quantificate. Deoarece iesirile dintr-un sistem sunt intrari pentru un alt sistem, odata ce o firma este angajata in procesul de implementare a calitatii ea va solicita tuturor furnizorilor sai sa implementeze un astfel de sistem. Presiunea clientilor este unul din motiv 939i84j ele pentru care o firma poate fi obligata sa implementeze un sistem de calitate. Pe langa acesta cele mai importante sunt:


legislatia

perceptia aventajului de marketing - o diferentiere a produsului sau serviciului oferit

reducerea costurilor - s-a estimat ca pentru sectorul serviciilor costurile generate de lipsa unui sistem de calitate sunt de de 5 % din venituri

reactia la un dezastru

pentru a tine pasul cu competitia

cresterea standardelor cu privire la protectia mediului


Exista doua modalitati prin care se poate imbunatatii calitatea in management si ambele sunt utilizate in industria transportului maritim. Ele nu se exclud una pe alta insa exista diferente de opinie cu privire la care dintre acestea trebuie implementata prima. Cele doua modalitati sunt:

asigurarea calitatii

managementul calitatii totale


Este uzual ca o companie de navigatie sa obtina un certificat de conformitate cu un sistem de asigurare a calitatii si apoi sa treaca catre implementarea unui sistem de management al calitatii totale a managementului


Motivele pentru care sistemele de management al calitatii au fost adoptate


A devenit o practica normala a se face diferenta dintre nava si echipamentele sale ca obiect si managementul de la uscat si de pe mare. In fiecare dintre accidentele mentinate anterior managementul de la bordul navei si cel de la uscat au fost aspru criticate in majoritatea rapoartelor intocmite. Interfata dintre managementul de la bordul navei si cel de la uscat a fost considerata ca fiind principala slabiciune a exploatarii in siguranta a anvelor maritime si de aceea i s-a acordat o atentie deosebita.

Raspunsul IMO la aspectele referitoare la managementul sigurantei a fost adoptarea unei rezolutii prin care sa se aprobe si sa se recomande "recomandarile IMO pentru exploatarea navelor in siguranta si prevenirea poluarii". Aceste recomandari au trecut de la adoptarea voluntara la Codul ISM si au inceput a fi obligatorii pentru anumite tipuri de nave incepand cu data de 1 Iulie 1998.

Programul de implementare al codului este urmatorul:


1 Iulie 1998 - toate navele de pasageri si toate navele cu un tonaj brut de peste 500 TR din urmatoarele grupe: tancuri petroliere, navele de transport gaze, navele vrachiere si navele de transport marfa de mare viteza

1 Iulie 2002 - toate celelalte nave de transport marfuri si nave de foraj cu un tonaj brut de peste 500 TR


De la mijlocul anilor 80 diverse scheme de asigurare a calitatii au inceput a fi utilizate in toate aspectele exploatarii navelor comerciale. In conditiile actuale ale pietei este din ce in ce mai dificil de operat pe piata fara a avea implementat un sistem de calitate. Contractele de navlosire contin adesea clauze ce se refera la asigurarea calitatii, companiile petroliere mari au propriile standarde cu privire la asigurarea calitatii, iar furnizorii pot avea dificultati mari in a gasi clienti daca nu au un astfel de sistem de asigurare a calitatii.

Introducerea sistemelor de asigurare a calitatii, plecandu-se de la diversele variante ISO, s-a facut relativ rapid, dintre acestea cel mai important este Cudul ISM ce a devenit obligatoriu pentru anumite tipuri de nave din 1998 si va fi obligatoriu pentru toate navele incepand din 2002. Codul ISM va afecta aproape toti operatorii de nave din lume si cel putin din punct de vedere teoretic va deveni in mod progresiv o licenta de operare.

Trecerea catre implementarea unor astfel de sisteme de management al calitatii s-a facut ca urmare a cresterii frecventei si gravitatii accidentelor pe mare. Aceste accidente pot fi grupate in 3 categorii


navele Herald of Free Enterprise sI Scandinavian Star ce au condus la pierderi de vieti omenesti

navele Exxon Valdez si Braer ce au condus la poluarea grava a mediului marin

nava Marion, cay in care datorita utilizarii unor harti de navigatie vechi ancora navei a spart o conducta de petrol


Toate aceste accidente au fost foarte mediatizate si era necesara gasirea unei solutii pentru a evita producerea unor astfel de incidente in viitor, in special de catre tancurile petroliere VLCC si vrachirele aflate intr-o stare stare tehnica necorespunzatoare.

Punerea pe uscat a navei Exxon Valdez si consecintele acestei (poluare, deteriorarea mediului inconjurator si despagubirile platite) intr-o zona precum SUA a condus la introducerea OPA 90 (Oil Pollution Act). Prin aceasta lege operatori tancurilor petroliere ce aduceau petrol in SUA au fost expusi unui regim strict de responsabilitate. Rezultatul inasprii legislatiei a condus la iesirea de pe piata a catorva companii petroliere mari ce exploatau tancuri petroliere. Deoarece inca exista cerere de transport produse petroliere si pe piata existau destui operatori pregatiti sa-si asume riscuri nelimitate a devenit necesara intruducerea unui sistem prin care sa se demonstreze profesionalismul si sa se controleze calitatea managementului.Companiile petroliere erau deja familiarizate cu anumite sisteme de asigurare a calitatii existente in rafinarii si in exploatarile petroliere si de aceea au introdus anumite recomandari bazate pe schemele de asigurare a calitatii deja existente. Din pacate aceste recomandari nu erau uniforme si ca urmare creau confuzie pentru majoritatea operatorilor care trebuiau sa schimbe aceste recomandari in functie de compania care avea nava in exploatare pe baza unui contract de navlosire.


Codul international de Management 4 noiembrie 1993


Scopul acestui cod este de a prevedea o norma internationala de management pentru exploatarea in siguranta a navelor si pentru prevenirea poluarii.


Pentru aceasta s-au adoptat urmatoarele rezolutii:


Adunarea a adoptat Rezolutia A 443 (Xl), prin care a invitat toate guvernele sa ia masurile necesare pentru protectia comandantului navei in exercitarea corespunzatoare a responsabilitatilor sale referitoare la siguranta maritima si protectia mediului marin.

Adunarea a adoptat de asemenea, Rezolutia A 680 (17), prin care a recunoscut din nou necesitatea unei organizari corespunzatoare a managementului, care sa permita satisfacerea necesitati ca personalul navigat sa poata asigura si mentine un nivel ridicat al sigurantei si protectiei mediului ambiant.


Recunoscand ca nu exista companii de navigatie sau armatori identici si faptul ca navele sunt exploatate in conditii foarte diverse, codul se bazeaza pe principii si obiective generale. Codul este formulat in termeni generali, in scopul de a avea o aplicare larga. Este evident ca nivelurile diferite de management fie ca sunt aplicate la bordul navei, fie la tarm, vor cere niveluri diferite de cunoastere a elementelor specificate in cod.

Conditia fundamentala a unui bun management al sigurantei este angajarea la cel mai inalt nivel. In problemele de siguranta si de prevenire a poluarii, rezultatul final este determinat de angajarea, competenta, atitudinea si motivatia indivizilor de la toate nivelurile.


Definitii


Codul international de managemental sigurantei (Codul l.S.M.) inseamna Codul international de management pentru exploatarea in siguranta a navelor si pentru prevenirea poluarii, sub forma adoptata de catre Adunare, asa cum ar putea fi modificat de catre Organizatie.

Companie inseamna proprietarul navei sau oricare alta organizatie sau persoana, cum ar fi managerul sau agentul de inchiriere in regim de bareboat, care si-a asumat raspunderea pentru operarea navei de la proprietar si a acceptat sa se achite de toate sarcinile si responsabilitatile impuse prin cod.

Administratie inseamna guvernul statului al carui pavilion nava a fost autorizata sa-l arboreze.


Obiective


Obiectivele codului sunt garantarea sigurantei pe mare, prevenirea vatamarilor corporale sau pierderea de vieti omenesti si evitarea deteriorarii mediului, in mod deosebit a mediuiui marin si a proprietatii.

Obiectivele companiei in domeniul managementului sigurantei trebuie sa fie, intre altele, urmatoarele:

asigurarea unor practici sigure in exploatarea navei si a unei ambiante de lucru fara pericole;

stabilirea de masuri de siguranta impotriva tuturor riscurilor identificate

imbunatatirea continua a competentei personalului de la tarm si de la bordul navelor in ceea ce priveste managementul sigurantei, inclusiv pregatirea acestui personal pentru situatii de urgenta, cu referire atat la siguranta, cat si la protectia mediului marin.


Sistemul de management trebuie sa asigure:


respectarea regulilor si reglementarilor obligatorii

luarea in considerare a codurilor aplicabile, a liniilor directoare si a standardelor recomandate de Organizatie, administratii, societati de clasificare si de organizatii din sectorul maritim


Aplicare


Prevederile acestui cod pot fi aplicate tuturor navelor.


Prevederi functionale pentru sistemul de management al sigurantei


Fiecare companie trebuie sa elaboreze, sa puna in aplicare si sa mentina un sistem de management al sigurantei care sa includa urmatoarele cerinte functionale:

o politica in domeniul sigurantei si protectiei mediului;

instructiuni si proceduri pentru asigurarea exploatarii in siguranta a navelor si a protectiei mediului marin in conformitate cu reglementarile internationale relevante si cu legislatia statului de pavilion;

niveluri de autoritate definite si linii de comunicatie care sa permita comunicarea intre membrii personalului de la bord si intre acestia si personalul de la tarm;

proceduri pentru raportarea accidentelor si a nonconformitatilor fata de prevederile acestui cod;

proceduri de pregatire si de interventie pentru a face fata situatiilor de urgenta;proceduri pentru audituri interne si de control al managementului.


Politica in domeniul sigurantei si protectiei mediului


compania trebuie sa stabileasca o politica in domeniui sigurantei si al protectiei mediuiui care sa prezinte modul de realizare a obiectivelor mentionate anterior

compania trebuie sa asigure punerea in aplicare si mentinerea acestei politici la toate nivelurile organizatorice, atat la bordul navelor, cat si la tarm.


Responsabilitatile si autoritatea companiei


In cazul in care entitatea responsabila pentru exploatarea navei este diferita de armator, armatorul trebuie sa transmita administratiei numele complet si detaliile acestei entitati.

Compania trebuie sa defineasca si sa stabileasca, in scris, responsabilitatea, autoritatea si relatiile reciproce dintre toate persoanele insarcinate cu conducerea, executarea si verificarea activitatilor legate de siguranta si de prevenirea poluarii sau avand incidenta asupra lor.

Compania raspunde de asigurarea resurselor adecvate si a suportului corespunzator de la tarm, in scopul de a permite persoanei sau persoanelor desemnate sa-si indeplineasca functiile lor.


Persoana desemnata (persoanele desemnate)


Pentru garantarea exploatarii in siguranta a fiecarei nave si pentru asigurarea legaturii dintre companie si persoanele de la bord, fiecare companie trebuie sa desemneze, dupa caz, o persoana sau mai multe persoane de la tarm, care sa aiba acces direct la nivelul cel mai inalt al conducerii. Responsabilitatea si autoritatea persoanei sau a persoanelor desemnate trebuie sa includa supravegherea aspectelor de exploatare a fiecarei nave, legate de siguranta si de prevenirea poluarii si sa asigure alocarea resurselor adecvate si a suportului corespunzator de la tarm, in functie de necesitati.


Responsabilitatile si autoritatea comandantului


Compania trebuie sa defineasca in mod clar si sa stabileasca, in scris, responsabilitatea comandantului cu privire la:

punerea in aplicare a politicii companiei in domeniul sigurantei si al protectiei mediului;

motivarea echipajului pentru aplicarea acestei politici;

intocmirea ordinelor si instructiunilor corespunzatoare in mod clar si simplu;

verificarea respectarii cerintelor specifice; si

analizarea sistemului de management al sigurantei si raportarea deficientelor acestuia directiunii de la tarm


Compania trebuie sa se asigure ca sistemul de management al sigurantei, in vigoare la bordul navei, subliniaza in mod expres autoritatea comandantului. Compania trebuie sa precizeze in sistemul de management al sigurantei ca autoritatea suprema apartine comandantului si ca el are responsabilitatea de a lua decizii referitoare la siguranta si la prevenirea poluarii si de a cere asistenta companiei, daca aceasta este necesara.


Resurse si personal


Compania trebuie sa se asigure, in privinta comandantului, ca acesta:


detine calificarea necesara pentru comanda navei;

cunoaste perfect sistemul de management al sigurantei companiei;

beneficiaza de sprijinul necesar pentru executarea in siguranta a sarcinilor sale


Compania trebuie sa se asigure ca fiecare nava dispune de un personal navigant calificat si brevetat, avand aptitudinile, din punct de vedere medical, cerute de prescriptiile internationale si nationale relevante.

Compania trebuie sa stabileasca proceduri, cu scopul de a se asigura ca personalul nou si personalul transferat in functii noi, legate de siguranta si de protectia mediului, primesc instructajul necesar pentru executarea sarcinilor lor. lnstructiunile care sunt esential a fi date inainte de imbarcare trebuie identificate, stabilite in scris si transmise

Compania trebuie sa se asigure ca intreg personalul care este implicat in cadrul sistemului de management al sigurantei companiei are un nivel adecvat de intelegere a regulilor, reglementarilor, codurilor si liniilor directoare pertinente.

Compania trebuie sa stabileasca si sa mentina proceduri care sa permita identificarea oricarei instruiri ce poate fi necesara pentru punerea in aplicare a sistemului de management al sigurantei si sa se asigure ca aceasta instruire este efectuata de intreg personalul implicat.

Compania trebuie sa stabileasca proceduri care sa asigure ca personalul navei primeste informatiile relevante privind sistemul de management al sigurantei in limba de lucru sau in limbile intelese de acesta.

Compania trebuie sa se asigure ca membrii personalului navei sunt capabili sa comunice eficient intre ei la executarea sarcinilor.


Elaborarea planurilor pentru operatiunile de la bordul navei


Compania trebuie sa stabileasca procedurile de intocmire de planuri si instructiuni pentru operatiunile principale la bordul navei privind siguranta navei si prevenirea poluarii. Diferitele sarcini implicate de aceasta trebuie definite si repartizate unui personal calificat.


Pregatirea pentru situatii de urgenta
Compania trebuie sa stabileasca proceduri pentru identificarea si descrierea situatiilor de urgenta ce pot surveni la bordul navelor, precum si masurile ce trebuie luate pentru a face fata acestora.

Compania trebuie sa stabileasca programe de exercitii de pregatire a masurilor ce trebuie luate in caz de urgenta.

Sistemul de management al sigurantei trebuie sa prevada masuri adecvate care sa asigure ca prin modul sau de organizare compania este capabila sa faca fata, in orice moment, la pericolele, accidentele si situatiile de urgenta ce ar putea surveni la navele sale.


Raportarea si analiza nonconformitatilor, a accidentelor si a situatiilor potential periculoase


Sistemul de management al sigurantei trebuie sa includa proceduri care sa asigure ca nonconformitatile, accidentele si situatiile potential periculoase sunt raportate companiei si ca sunt cercetate si analizate in scopul imbunatatirii sigurantei si prevenirii poluarii.

Compania trebuie sa stabileasca proceduri pentru punerea in aplicare a masurilor corective.


Intretinerea navei si a echipamentelor sale


Compania trebuie sa stabileasca proceduri care sa asigure ca nava este mentinuta intr-o stare conforma cu prevederile regulilor si reglementarilor pertinente, precum si cu cerintele suplimentare care pot fi stabilite de catre companie.

Pentru indeplinirea acestor cerinte, compania trebuie sa se asigure ca:

inspectiile sunt efectuate la intervale corespunzatoare;

orice nonconformitate este raportata impreuna cu indicarea cauzei posibile, daca aceasta este cunoscuta;

sunt luate masurile corective corespunzatoare

aceste activitati sunt consemnate intr-un registru.

Compania trebuie sa stabileasca, in cadrul sistemului de management al sigurantei, proceduri pentru identificarea echipamentelor si a instalatiilor tehnice a caror defectare brusca in exploatare poate cauza situatii periculoase. Sistemul de management al sigurantei trebuie sa prevada masuri specifice, in scopul cresterii fiabilitatii echipamentelor sau a instalatiilor respective. Aceste masuri trebuie sa includa incercarea, la intervale regulate, a dispozitivelor si a echipamentelor de rezerva sau a instalatiilor tehnice care nu sunt folosite in permanenta.

lnspectiile mentionate la paragraful anterior precum si masurile la care se refera paragraful trebuie sa fie integrate in programul de intretinere curenta a navei.


Documentatii


Compania trebuie sa stabileasca si sa mentina proceduri pentru controlul tuturor documentelor si al datelor care se refera la sistemul de management al sigurantei.

Compania trebuie sa se asigure ca:

documentele valabile sunt disponibile in toate locurile relevante.

modificarile aduse acestor documente sunt examinate si aprobate de catre personalul autorizat

documentele expirate sunt retrase prompt.

Documentele folosite la descrierea si la punerea in aplicare a sistemului de management al sigurantei pot constitui obiectul Manualului de management al sigurantei. Aceste documente trebuiesc pastrate in forma considerata de companie ca fiind cea mai eficienta. Fiecare nava trebuie sa aiba la bord toate documentele relevante privind nava.


Verificarea, examinarea si evaluarea, efectuate de catre companie


Compania trebuie sa efectueze audituri interne, pentru a verifica daca activitatile legate de siguranta si de prevenirea poluarii sunt in conformitate cu sistemul de management al sigurantei.

Compania trebuie sa evalueze periodic eficienta sistemului de management al sigurantei si, daca este necesar, va revizui sistemul in conformitate cu procedurile pe care ea le-a stabilit.

Auditurile si eventualele actiuni corective trebuie efectuate in conformitate cu procedurile stabilite.

Personalul care efectueaza auditul nu trebuie sa faca parte din sectoarele auditate, cu exceptia cazului in care aceasta nu este posibila din considerente ce tin de marimea si natura companiei.

Rezultatele audierilor si ale revizuirilor trebuie aduse la cunostinta intregului personal care are responsabilitati in sectorul respectiv.

Personalul de conducere responsabil al sectorului respectiv trebuie sa ia imediat masurile corective necesare pentru remedierea deficientelor constatate.


Certificare, verificare si control


Nava trebuie sa fie exploatata de o companie careia i s-a eliberat un document de conformitate pentru tipul respectiv de nava.

Un document de conformitate trebuie sa fie eliberat pentru fiecare companie care indeplineste cerintele Codului l.S.M. de catre administratie, de catre o organizatie recunoscuta de administratie sau de catre guvernul tarii care actioneaza in numele administratiei, in care compania a decis sa-si desfasoare activitatea. Acest document trebuie acceptat ca o dovada ca acea companie este capabila sa satisfaca cerintele codului.

Un exemplar al acestui document trebuie pastrat la bord pentru ca, la cerere, comandantul sa-l poata prezenta in vederea verificarii de catre administratie sau de catre organizatia recunoscuta de catre aceasta.

Un certificat denumit certificat de management al sigurantei, trebuie eliberat unei nave de catre administratie sau de catre o organizatie recunoscuta de administratie

La eliberarea certificatului, administratia trebuie sa verifice daca managementul companiei si managementul de la bordul navei sunt in conformitate cu sistemul de management al sigurantei aprobat.

Administratia sau o organizatie recunoscuta de administratie trebuie sa verifice periodic functionarea corespunzatoare a sistemului de management al sigurantei navei.


Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact