StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Crede in EFICIENTA TA
MANAGEMENT

Termenul Management a fost definit de catre Mary Follet prin expresia "arta de a infaptui ceva impreuna cu alti oameni". Diferite informatii care te vor ajuta din domeniul managerial: Managementul Performantei, Functii ale managementului, in cariera, financiar.

StiuCum Home » MANAGEMENT » managementul calitatii
Trimite articolul prin email Certificarea calitatii : Managementul calitatii Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Certificarea calitatiiCERTIFICAREA CALITATII


ELABORAREA SI IMPLEMENTAREA SISTEMULUI CALITATII


Sistemul de calitate este definit ca modalitatea de a implementa, conduce si stapani calitatea la nivel microeconomic.

Sistemul este format dintr-un set de proceduri, actiuni si resurse ce sunt puse in miscare printr-o structura organizatorica cu responsabilitati privind procesele care conduc la un anumit nivel de calitate a produselor/serviciilor in conformitate cu un standard de referinta din seria ISO 9000.Tipul sistemului de calitate ales trebuie structurat si adaptat specificului de activitate, ca mijloc prin care se realizeaza politica si obiectivele declarate de conducerea firmei - de orientare spre clienti si spre piata de desfacere.

Demersurile de implementare a sistemului de calitate in desfasurarea activitatii unei firme se fac cu scopul initial de certificare al acestui sistem care sa aduca pe termen lung avantaje pentru firma respectiva. Avantajele pe care le aduce constau in realizarea obiectivelor cuprinse in politica firmei conform cu un model luat ca referinta, obiective care, pe termen mediu sau lung, vizeaza consolidarea firmei prin orientarea atentiei spre calitatea resurselor materiale, satisfacerea cerintelor consumatorilor, ext 959j97j inderea pietei de desfacere, cresterea cifrei de afaceri etc.


ETAPELE PROIECTARII SI IMPLEMENTARII UNUI SISTEM AL CALITATII


Un sistem al calitatii, ca sa fie implementat (sa functioneze) si sa fie certificat, trebuie sa ocupe un loc prioritar in politica si strategia de dezvoltare a firmei. Trebuie motivata introducerea lui si inteleasa de toti angajatii firmei.Acest proiect presupune un efort pentru firma, in primul rand un efort financiar, iar conducerea executiva are, in general, responsabilitatea de a fi forta conducatoare a unui program de asemenea amploare, care trebuie sa se bucure de sprijinul tuturor departamentelor.

Este important de urmarit o serie de aspecte referitoare la politica programatica a intreprinderii.

Prin politica in domeniul calitatii intreprinderea trebuie sa raspunda la urmatoarele intrebari:

ce este calitatea pentru intrprindere?

de ce este importanta pentru intreprindere?

care este raspunderea intreprinderii pentru calitate?

care sunt principiile de baza ale intreprinderii privind calitatea?

Conducerea intreprinderii raspunde in ce priveste politica calitatii, definirea, elaborarea, detalierea, concretizarea si asigurarea realizarii ei la toate nivelurile activitatii productive. Aprecierea finala a calitatii se realizeaza la beneficiar (utilizator, piata) si de o „autoritate”din interiorul/exteriorul intreprinderii.

Competenta in domeniul calitatii nu inseamna clienti multi, ci si clienti multumiti si castigati.

Juran a lansat patru teorii valabile ca baza de formulare a politicii intreprinderii in domeniul calitatii:

teoria capabilitatii - orientata spre desfasurarea corespunzatoare a proceselor productive;

teoria competitivitatii - orientata spre atragerea si mentinerea fidelitatii clientilor;

teoria utilizarii - orientata spre diversificarea produselor ca sa satisfaca diferite cerinte ale diferitilor clienti (un segment cat mai mare);

teoria performantei maxime - prin care intreprinderea urmareste sa devina lider prin calitatea produselor si serviciilor pe care le ofera.

Scopul politicii calitatii este de a lua in considerare, in toate etapele spiralei calitatii, interesele si cerintele beneficiarului (ale clientului), referitoare la calitatea produselor si servicilor, tinand seama de resursele financiare, materiale si umane ale intreprinderii si de cerintele societatii.

Politica calitatii devine un angajament al conducerii, fata de lucratorii si clientii intreprinderii, precum si fata de societate.

In continuare detaliem o parte din etapele principale parcurse in vederea implementarii si certificarii unui sistem de calitate.

. Angajamentul conducerii este o modalutate de exprimare a atasamantului conducerii de varf, fata de politica institutiei /societatii /firmei, dar mai ales, intreprinderii productive pe care o conduce

- este absulut necesar – lipsa lui este responsabila de esecul actiunii;

- trebuie asumat si asigurat cu resurse financiare, de personal, de timp , s.a;

- sistemul calitatii trebuie inteles ca o noua cultura a calitatii, transferata ca atare angajatilor;

- permite implicarea si initiativa angajatilor cu asumarea de responsabilitati, atunci cand este vorba de calitate (permite autoritate responsabililor de proces- muncitorilor- de a respinge materialele necorespunzatoare, urmarind cauzele si stabilind modalitatile de eliminare a acestora); cheia reusitei consta in motivarea lor si in delegarea autoritatii necesare.

Zonele – cheie in conducerea calitatii conform ISO 9000 constau in:

- definirea clara si inteligenta a politicii privind calitatea;

- dezvoltarea strategiilor;

- trasarea explicita a domeniilor de responsabilitate;

- oferirea de instructiuni precise si clare;

- urmarirea atenta a progresului facut si comunicarea acestuia propriilor angajati.

Conducerea calitatii in conformitate cu sistemui implementat presupune;

- o politica manageriala sanatoasa;

- o instruire adecvata a personalului;

- linii de comunicare viabile;

- recunoasterea succeselor obtinute.

2. Evaluarea situatiei in care se afla firma in ce priveste obtinerea calitatii, poate fi facuta de un organism specializat – acelasi care face certificarea sistemului, sau altul.

Pentru o firma existenta aceasta etapa presupune analiza si evaluarea:

- structurii organizatorice a firmei/societatii conform unei organigrame de ordine interioara si de statul de functiuni;

- structura productiei si modul cum poate fi adaptata la un sistem (la ce sistem);

- existenta documentatiei pentru proces si masura in care se respecta;

- existenta echipamentelor de determinare a calitatii (daca sunt etalonate si folosite).

- evaluarea situatiei de la care se pleaca in implementarea sistemului este absolut necesara si se incheie cu un raport de evaluare.

Alta este situatia pentru o firma/societate nou infiintata, pentru care este mai simpla impementarea sistemului intrucat nu este nimic de corectat, de adaptat, sau transformat. Este totodata situatia de dorit pentru un angajament de competitivitate cu exigentele pietii.

3. Alegerea referentialului – modelul de standard ISO avut in vedere –presupune fixarea obiectivelor care stabilesc clar in ce consta finalitatea proiectului. Aceasta este etapa in care firma se clarifica in ce priveste:

- obtiunea pentru certificare ISO 9002 cu trecerea ulterioara la ISO 900 ;

- daca toate functiile firmei vor fi incluse de la inceput in domeniul certificarii, sau unele vor fi incluse mai tarziu/ niciodata;

- necesitatea mentinerii certificarii.

Cu cat obiectivele vor fi mai exacte, cu atat se va lasa mai putin loc intamplarii sau speculatiilor, iar proiectul va fi finalizat si va deveni eficient.

4. Elaborarea documentelor sistemului se face pornind de la practica curenta din sistemul de productie, potrivit conceptului “scrie ce faci si fa ce scrii’, cu respectarea limitelor referentialului ales ca model. In continuare se vor adopta o serie de modificari pentru atingerea referentialului ales.

Elaborarea documentelor sistemului presupune trei faze:

- faza operationala - care cuprinde modul concret de lucru exprimat prin instructiuni de lucru, sau proceduri operationale;

- stabilirea procedurilor functiilor de sistem - dupa structura organizatorica - cu stabilirea relatiilor dintre compartimente si a responsabilitatilor conform ierarhiei.

- elaborarea MANUALULUI CALITATII este necesara pentru a conduce sistemului calitatii si serveste ca referinta permanenta in implementarea si mentinerea acestui sistem .

In companiile mai mari documentatia referitoare la sistemul de conducere a calitatii poate exista in diferite forme, incluzand urmatoarele variante:

. un manual al calitatii la nivelul companiei;

2. un manual al calitatii la nivelul unitatilor functionale;

3. manuale ale calitatii specializate, de exempu, pentru proiectare, pentru

aprovizionare, pentru instructiuni de lucru etc.

Am putea compara manualul calitatii cu o adevarata “Constitutie” a firmei care sta la baza intregului sistem managerial/organizatoric si tehnic al calitatii. Aceasta deoarece rolul manualului este de suport managerial fundamental in intreprindere si in relatiile cu furnizorii/clientii, incat sa existe certitudunea ca sunt complet definite si solutionate toate problemele calitatii, ca exista deplina incredere in functionarea sistemului calitatii, avand in vedere politica firmei indreptata spre client/piata.Redactarea manualului calitatii poate fi facuta in mai multe variante, care sa acopere problematica definita prin ISO 9000, astfel pot fi:

- un catalog de produse – ca o forma mai de graba de promovare a gamelor tipo-dimensionale de produse;

- o prezentare sintetica a sistemului calitatii cu orientarea spre clienti, cu scopul de a dovedi acestora ca exista documentatia si serviciile adecvate pentru a realiza produse conform cerintelor exprimate;

- o varianta detaliata pe structura celor 20 de capitole cat cuprinde ISO 9001/9004, care sa atace intrega problematica a calitatii la nivelul firmei si modul cum actioneaza structurile sale organizatorice, cu responsabilitatile aferente, urmand ca sa fie particularizate in cazul unor produse de importanta majora, sau pentru principalele sectoare de activitate.

Se recomanda ca redactarea manualului sa se faca pe capitole separate pentru a facilita difuzarea si actualizarea lui periodica. Practic oricare salariat al firmei respective trebuie sa cunoasca continutul manualului si sa aiba acces la capitolul (fascicula) care il intereseaza.

Prevederile referitoare la confidentialitatea unor informatii sunt valabile si se regasesc inclusiv in Manualul calitatii. Structurarea documentatiei este ilustrata in figura 9. .

Manualul calitatii include politica promovarii calitatii si face referire, in mod general, la modul in care este legata fiecare cerinta din ISO 9000 de activitatea firmei. Are ca scop sa arate clientilor si personalului modul cum actioneaza firma pentru atingerea obiectivelor calitatii, in mod special in legatura cu ISO 9000.

Manualul procedurilor este propriu pentru fiecare functie sau departament (elementele sistemului). In el sunt descrise in detaliu activitatile operationale ale respectivului departament. Este mult mai exact si detaliat decat precedentul manual. In cazul decalajului tehnic, tehnologic si organizatoric in care se afla marea majoritate a intreprinderilor noastre, existenta procedurilor de sistem si de detaliere privind asigurarea calitatii este o conditie necesara a disciplinei tehnologice si organizatorice. Sunt probleme serioase de redactare, de continut al procedurilor – destul de dificile si strict specifice, cum ar fi: analiza comenzilor si a contractarii; receptia materiilor prime, materialelor si a componentelor de asamblare; controlul activitatii de cercetare stiintifica sau de proiectare; circulatia si controlul documentelor; incercari, verificari ale produselor; omologarea produselor si a proceselor; constatarea neconformitatii si prevederea actiunilor corective; activitatea de marketing; depozitarea si stocarea produselor; inregistrari privind calitatea; selectia si promovarea personalului; controlul financiar-contabil; auditul intern; instruire, service, tehnici statistice.

Procedurile elementelor de sistem informeaza ce trebuie facut, asigurandu-se ca este precizat modul cum trebuie sa se faca. Sunt precizate, totodata, reponsabilitatile si modul de control al activitatilor. In general procedurile dau raspunsuri la intrebarile Ce? Cine? Unde? Cand? De ce? In legatura cu o activitate. Ele nu intra in detaliile tehnice care vor fi abordate in instructiunile operationale.

Instructiunile operationale, care se regasesc sub forma de referiri (trimiteri) in manualele procedurilor. Ele, abordate separat, detaliaza precis modalitatea in care urmeaza sa fie facute operatiile individuale (uneori limitate la un singur post de lucru) pentru atingerea calitatii cerute.

Aceste instructiuni se vor afla (text, desene, exemple/modele etc) afisate la posturile de lucru corepunzatoare din atelierele de productie sau la indemana (vizual) personalului care executa operatiile.

Redactarea (si organizare) continutului procedurilor elementare de sistem si al instructiunilor de lucru se refera la: domeniu, scop, definitii si prescurtari, document de referinta, activitatea procedurala, responsabilitati, inregistrari, anexe.

Alte documente care sprijina sistemul calitatii sunt formulare, rapoarte de inspectie, liste cu furnizori acceptati, rapoarte de produse neconforme, inregistrari privind instruirea, standarde nationale si internationale, coduri de buna practica, legi, specificatii, cataloage. Aceste documente trebuie tinute sub control din punct de vedere al elaborarii si al modificarilor ulterioare.

Continutul cadru al Manualului calitatii sub forma unui proiect model se structureza pe 2 capitole:

a. Declaratia (angajamentul) conducerii firmei/societatii;

b. Sistemul calitatii – prezentarea firmei/societatii, obiectivele politicii in domeniul calitatii, elaborarea, modificarea si gestionarea manualului calitatii;

c. Conceptia constructiva si tehnologica – documentatia constructiva si tehnologica, incercari in laborator si pe structuri pilot, planul - de control, de verificari si de incercari;

d. Omologarea produselor – omologarea seriei zero, probele tip (functionale, de exemplu mentinerea fiabilitatii),documentele de certificare a sistemului calitatii;

e. Laboratoare – organizarea si autorizarea/acreditarea laboratoarelor;

f. Aprovizionarea – cerinte si exigente contractuale in ce privesc furnizorii si subfurnizorii,criterii de selectie in alegerea furnizorilor, calitatea aprovizionarii;

g. Lansarea si urmarirea productiei – documentele procesului de productie si ale

controlului calitatii, atestarea criteriilor calitative prevazute in documentatia de programare-lansare, urmarirea productie, optimizarea cilurilor de productie;

h. Fabricatia produselor – fundamenteaza: controalele de calitate, incercarile intermediare si finale ale produsului; efectuarea verificarilor si investigatiilor tehnice, procese speciale, mijloace de masurare si de incercare, cerintele privind stocarea, asamblarea, expedierea produselor – solutii tip; tratarea neconformitatilor.

i. Activitati dupa livrarea produselor – activitati service, livrarea pieselor de schimb, asistenta tehnica - instruirea personalului de expoatare si urmarirea produselor la

beneficiar;

j. Personalul – activitati de informare, formare si reconversie profesionala;

k. Auditul calitatii – organizarea auditului (de sistem, de procedura, de produs);

l. Utilizarea instrumentelor sistemului calitatii – utilizarea documentelor referitoare la calitate, dispozitii finale si tranzitorii, etc.

5. Planurile calitatii

Dezvoltarea si implementarea sistemelor calitatii si procesul de certificare a acestora conform standardelor ISO 9000 trebuie apreciate de orice firma/ societate ca fiind un proiect pe termen mediu sau lung. Fiind vorba de un proiect, in aceasta situatie, esentiala este o planificare eficienta, un plan al obtinerii calitatii. Lipsa unei planificari, sau existenta unei planificari nerealiste si neadecvate va avea ca rezultat haosul sau/si, mai rau, esecul total al actiunii.

Planurile calitatii trebuie sa fie elaborate in urma unor analize si discutii purtate cu toti cei implicati, sa fie redactate si apoi comunicate tuturor partilor interesate. Ele trebuie sa defineasca:

- obiectivele calitatii de realizat (finalitatea proiectului, modelul standardului de referinta si domeniul de activitate unde se aplica);

- alocarea specifica a responsabilitatilor si a autoritatii pentru diferitele faze ale

proiectului-program;

- alocarea resurselor necesare;

- insusirea procedurilor, metodelor si instructiunilor de lucru specifice care trebuie aplicate;

- programe adecvate de incercare, inspectie, examinare si audit in fazele corespunzatoare;

- alte masuri necesare modificarii unui plan al calitatii pe masura ce acesta evolueaza.

Introducerea unui sistem al calitatii intr-o companie este o optiune stricta a managementului conducerii, care poate decide daca se face sau nu o investitie pentru un astfel de proiect. Lipsa unui sistem al calitatii la nivelul unei firme/societati poate sa conduca la :

- calitate slaba a produselor – datorita deficientelor: din proiectare, din desfasurarea procesului tehnologic etc;

- neselectarea subcontractantilor si aprovizionarea/achizitionarea pe baza pseudocriteriului de “furnizor unic”;

- deteriorari in manipularea, depozitarea si transportul produselor;

- necercetarea pietii - cand rezulta productie pe stoc (greu vandabila);- litigii cu subcontractanti,sau cu beneficiari;

- penalizari, pierderea clientilor datorita lipsei de competitivitate proprie sau cu sistemul furnizorilor.

In implementarea sistemului esentiala este responsabilitatea cu care se elaboreaza si se urmareste aplicarea stricta a lui. In acest scop directorul general isi deleaga repre-zentantul compartimentului, asa-numitul compartiment AQ, care asigura calitatea si conduce sistemul calitatii intr-o societate/firma. In felul acesta se pun bazele structurii organizatorice (organigramei) a sistemului. Muncitorul care respecta adliteram procedurile si instructiunile de lucru este denumit “responsabil de proces”. Prin urmare responsabilitatea se impune si se asuma la toate nivelurile, de la conducerea de varf pana la responsabilul de proces – se individualizeaza.

Din punct de vedere organizatoric, responsabilul AQ – managerul cu asigurarea calitatii – numit de conducerea societatii/firmei joaca un rol esential in planificarea certificarii sistemului de calitate.

6. Inregistrarile calitatii

Sistemul calitatii - pentru a fi eficient - este necesar sa dispuna de suficiente inregistrari de date si documente pentru a demonstra satisfacerea cerintelor referitoare la calitate si pentru a verifca eficienta activitatilor respective. In functie de preocuparile organizatiei, privind diversitatea de produse si servicii pe care le ofera, pot fi utilizate urmatoarele tipuri de inregistrari ale calitatii: registre, fise cu rezultatele unor masuratori dimensionale, parametri procesului, buletine de analiza

pentru materii prime si materiale, note referitoare la actiunile corective, buletine referitoare la confirmari metrologice (precizii si etalonari de aparate si echipamente de masura/comanda etc), documente de certificare, atestare, etalonare, rapoarte referitoare la costurile calitatii etc.

Inregistrarea calitatii furnizeaza informatii despre:

- gradul de indeplinire a obiectivelor calitatii;

- nivelul de satisfactie/insatisfactie a clientului;

- rezultatele sistemului calitatii asupra imbunatatirii calitatii;

- actiunile corective si eficienta lor;

- calitatea furnizorilor;

- calificarea si instruirea personalului;

- comparatia cu ceilalti concurenti.

7. Programarea de audituri interne pentru a evalua stadiul implementarii prevederilor din documentatie si evolutia calitatii. Se verifica periodic respectarea documentelor, instruirea personalului si imbunatatirea calitatii procesului/productiei. Aceste audituri se incheie cu raportari facute catre responsabolii AQ si conducererii de varf - interesati sa urmareasca evolutia implementarii.

8. Modificari ale sistemului adoptat - in urma analizei efectuate de conducerea societatii/firmei si in functie de situatia existenta la un moment dat, se pot decide unele modificari/adaptari care sa aduca imbunatatiri sistemului pentru al face mai suplu. Se scot sau adauga inregistrari, adoptandu-se documentatia in functie de viziunea conducerii firmei (in evolutie progresiva), fara a se admite abateri de la referential (in limitele ISO 9000), mai ales cand implementarea sistemului se face pentru obtinerea certificarii procesului/produselor.

9. Aprecieri referitoare la resurse - de timp, de personal, financiare.

a) Resursele de timp –presupum un consum mare in toate compartimentele:

- 3- 8 luni pentru proiectarea si elaborarea documentelor sistemului

- 3 luni – ani pentru implementarea sistemului;

- variaza in functie de marimea si interesul societatii/firmei.

b) Resursele de personal sunt utilizate pentru:

- elaborarea sistemului si a documentatiei aferente – se face, cel mai bine, de catre cei care executa operatiile ce urmeaza sa fie documentate cu ajutor de spacialitate. Dar, atentie! Acest lucru duce la devierea atentiei personalului respectiv de la activitatile curente;

- realizarea asistentei de specialitate care poate fi cu angajare permanenta, sau temporara (prin agentiile de recrutare personal si /sau consultanta);

- este important tipul calificarii fortei de munca conform caruia aceasta este:

· de expertiza (experti) – in regim de plata cu ora/ziua;

· curenta – in regim permanent/programat.

c) Resurse financiare, care presupun:

- costurile pentru proiectarea sistemului – in functie de resursele umane necesare costurile sunt pentru consultanta de specialitate, necesarul de materiale, echipamente etc;

- costurile pentru implementarea sistemului – sunt specifice fiecarei firme/societati;

- costurile pentru evaluari si audituri externe;

- costurile certificarii sistemului – variaza in functie de standardul de referinta, marimea societatii/numarul de personal, domeniul de activitate certificat, sistemul(valoarea) de taxe practicat de organismele de certificare;

- costurile suplimentare pentru neconformitati majore (constatate cu prilejul auditurilor, auditurilor de supraveghere, auditurilor de repetare, certificarii continue);

- cheltuieli de protocol pentru obtinerea certificarii.


RESPONSABILITATI ASUMATE PENTRU ASIGURAREA CALITATII


Conducerea firmei/societatii isi deleaga un reprezetant pentru asigurarea calitatii – managerul AQ – care are urmatoarele responsabilitati:

/ Este subordonat direct managerului general si stabileste responsabilitatile pentru fiecare element al structurii organizatorice a compartimntului AQ;

2/ Asigura incadrarea de personal corespunzator, pe baza unor criterii clare de competenta si experienta, pentru fiecare activitate din cadrul compartimentului AQ;

3/ Identifica si analizeaza factorii care afecteaza calitatea in relatiile cu clientii si stabileste actiunile necesare pentru utilizarea resurselor interne si externe, pe o baza planificata, in stransa corelatie cu obiectul sau de activitate;

4/ Ia masurile necesare pentru elaborarea, analiza, avizarea, aprobarea si implementarea prevederilor cuprinse in urmatoarele categorii de documente ale sistmului calitatii: manualul calitatii, procedurile sistemului, procedurile/instructiunile operationale, planurile calitatii, listele de difuzare a documentelor sistemului, precum si alte documente elaborate in cadrul sistemului calitatii;

5/ Aplica masurile necerare pentru certificarea sistemului calitatii implementat si asigura functionarea acetui sistem la nivelul standardului de referinta;

6/ Coordoneaza activitatea de audituri interne; aproba componenta echipelor de auditare si numeste auditorul sef;

7/ Verifica, dupa rezultatele auditurilor interne, modul de prevenire a nonconformitatilor de proiect, productie, asigurarea si inspectia calitatii la receptia materiilor prime, pe flux si in finalul procesului tehnologic, precum si corectitudinea efectuarii incercarilor de laborator;

8/ Urmareste modul de aplicare s respectare a prevederilor documentelor sistemului si a documentelor la care acestea fac referire;

9/ Informeaza periodic, in scris si verbal, managerul general cu privire la stadiul si

eficacitatea sistemului calitatii si cu privire la problemele rezultate din activitatea de supraveghere a mentinerii sistemului descris in manualul calitatii;

0/ Analizeaza periodic inregistrarile privind nonconformitatile, actiunile corective etc si inainteaza rapoarte managerului general privind evolutia calitatii (cu accent pe actiuni preventive);

/ Reprezinta societatea, in domeniul calitatii, in relatiile cu subcontractantii, clientii si organismele guvernamentale si neguvernamentale implicate in actiunile de certificare a sistemelor calitatii, a produselor, sau a competentei personaluluiprecum si de acreditare a laboratoarelor.

2/ Aroba sau avizeaza, in urma analizei de catre compartimentul AQ, toate documentele referitoare la calitate, provenite de la furnizori sau transmise acestora;

3/ Urmareste modul de elaborare, analiza, aprobare si aplicare a prevederilor documentelor la care face referire manualul calitatii, pentru fiecare zona de activitate din cadrul organizatiei;

4/ Stabileste si propune managerului general masuri pentru calificarea si instruirea personalului organizatiei in domeniul asigurarii calitatii;5/ Initiaza, recomanda, asigura solutii si verifica implementarea lor;

6/ Propune responsabilii AQ pe compartimente;

7/ Cordoneaza pregatirea si prezentarea docunentelor rezultate in cadrul analizelor efectuate de conducere;

l8/ Indeplineste toate responsabilitatile ce ii revin (cele expuse si altele) din documentele sistemului si din analizele efectuate de conducere.

Compartimentul de asigurarea calitatii (AQ) are un numar de sarcini:

a. Elaboreaza manualul calitatii, procedurile sistemului, procedurile aplicate in

compartimentul AQ;

b. Colaboreaza la elaborarea procedurilor/instructiunilor operationale si a planurilor calitatii;

c. Urmareste implementarea prevederilor din documentele elaborate cu sprijinul

compartimentelor implicate;

d. Participa la evaluarea, selectarea si supravegherea subcontractantilor organizatiei, cuprinsi in sistemul calitatii;

e. Participa la auditurile organizatiei;

f. Informeaza operativ pe reprezentantul conducerii (managerul AQ) despre toate

problemele importante, constatate pe parcursul activitatilor de implementare a prevederilor documentelor sistemului;

g. Mentine o stransa corelatie cu responsabilii AQ pe compartimente;

h. Asigura elaborarea/colectarea documentatiei necesare procesului de certificare a sistemului/produselor;

i. Intreprinde actiunile necesare certificarii sistemului/produselor, in urma actiunii de evaluare a modului de implementare a prevederilor documentatiei sistemului;

j. Urmareste actiunile corective ale nonconformitatii din desfasurarea procesului sau aparute in urma evaluarii modului de implementare a prevederilor sistemului;

k. Coopereaza cu celelalte compartimente cu responsabilitati pentru calitatea produselor/proceselor si aprobarii echipamentelor;

l. Tine evidenta tuturor reglementarilor privind calitatea documentelor sistemului si a formularelor utilizate;

m. Asigura inlocuirea si actualiozarea listelor de difuzare a documentelor;

n. Asigura difuzarea copiilor de evidenta si a celor informative ale documentelor;

o. Pregateste si tine la zi lista procedurilor/instructiunilor in vigoare si a formularelor utilizate;

p. Tine sub control primirea, difuzarea si retragerea documentelor, a modificarilor acestora si a evidentei documentelor primite de la subcontractanti, pe linia asigurarii calitatii;

q. Participa ca lector la instruirea personalului;

r. Participa la analizele facute de conducere;

s. Indeplineste si alte responsabilitati rezultate din documentele sistemului sau din analizele efectuate de conducere.

In cadrul implementarii sistemului calitatii rezulta o serie de obligatii ce revin personalului cu functii operationale, adica muncitorilor care lucreaza la utilaj, denumiti „ responsabili de proces”, obligatii ce trebuie luate ca responsabilitati individuale asumate:

- insusirea procedurilor/instructiunilor operationale (le invata) si a procedurilor de sistem pentru obtinerea produselor – din documentele sistemului;

- sa raspunda la verificarile facute de responsabilii de compartiment, pentru care devine valabil proncipiul “nimeni nu e de neinlocuit”;

- la utilaj aplica adliteram instructiunile/procedurile insusite, devenind valabil principiul „face oricine ce e scis”;

- sa semnaleze deficientele intampinate in implementarea prevederilor instructiunilor/procedurilor;

- sa propuna solutii creative de eliminare a deficientelor;

- sa cunoasca unde si cum este folosit produsul la care lucreaza, chiar si operatiuni de functionare, depanare, service;

- sa raspunda la chestionarea de catre auditori sau de catre reprezentantii organismelor de certificare;

- sa cunoasca obiectivele si rezultatele firmei/societatii.


REFERENTIALUL


Poate fi un standard din seria SR EN ISO 9000. Cel mai complet este ISO 900 / 995 - “Sistemul calitatii - Model pentru asigurarea calitatii in proiectare-dezvoltare, productie, montaj si service”, care este un referential ce cuprinde urmatoarele 20 de capitole:

1. Responsabilitatea managementului

- Politica in domeniul calitatii

- Organizare: responsabilitate si autoritate, resurse

- Reprezentantul managementului

- Analiza efectuata de reprezentantul de management.

2. Sistemul calitatii

- Manualul calitatii

- Procedurile sistemului

- Proceduri/instructiunu de lucru

- Planurile calitatii

- Planificarea calitatii

3. Analiza contractului

- Analiza cererii de oferta/a comenzii/a contractului

- Modificarea contractului

- Inregistrarile analizelor contractului

4. Controlul proiectarii

- Planificarea proiectarii si a dezvoltarii

- Interfete organizatorice si tehnice

- Date de intrare in proiectare

- Date de iesire de la proiectare

- Analiza proiectarii

- Verificarea proiectului

- Validarea proiectului

- Modificari ale proiectului

5. Controlul documentelor si al datelor

- Categorii de documente si date

- Aprobarea si emiterea documentelor si al categoriilor de date

- Modificarea documentelor si ale datelor

6. Aprovizionarea

- Evaluarea subcontractantilor

- Date de aprovizionare

- Verificarea efectuata de beneficiar la subcontractant

- Verificarea de catre client a produsului subcontractat

7. Controlul produsului furnizat de cumparator

8. Identificarea si trasabilitatea produsului

9. Controlul proceselor

- Identificarea si planificarea proceselor

- Proceduri pentru productie, montaj si service

- Utilizarea de echipamente corespunzatoare

- Conformitatea cu standarde/coduri de referinta

- Planuri de calitate si /sau proceduri

- Monitorizarea si controlul parametrilor si caracteristicilor procesului

- Aprobarea proceselor si echipamentelor

- Criterii de executie

- Mentenanta echipamentelor

- Procese speciale

10. Inspectii si incercari

- Inspectii si incercari la primire

- Inregistrarile inspectiilor si incercarilor

11. Controlul echipamentelor de inspectie,masurare si incercare (EIMI)

- Stabilirea masurilor si exactitatea ceruta

- Identificarea, etalonarea si ajustarea echipamentelor de inspectie

- Definirea procesului de etalonare

- Identificarea EIMI

- Mentinerea inregistrarilor

- Evaluarea si documentarea validitatii rezultatelor inspectiilor anterioare, cand EIMI sunt gasite in afara limitelor stabilite

- Asigurarea conditiilor de mediu

- Protejarea EIMI impotriva ajustarilor accidentale

12. Stadiul inspectiilor si al incercarilor

13. Controlul produsului neconform

- Identificarea produsului neconform

- Documentarea produsului neconform

- Evaluarea produsului neconform

- Izolarea (atunci cand este posibil) produsului neconform

- Tratarea produsului neconform

- Informarea compartimentelor implicate

14. Actiuni corective si preventive

15. Manipulare, depozitare, ambalare, conservare si livrare

16. Controlul inregistrarii calitatii: identificare, colectare, indexare, acces, indosariere, arhivare, pastrare, retragere

17. Audituri interne ale calitatii

- Planificarea auditului

- Efectuarea audituuli

- Rezultatele auditului

- Activitati de urmarire a rezultatelor auditului

18. Instruire

- Identificarea activitatilor de instruire

- Asigurarea instruirii personalului

- Calificarea personalului

- Inregistrari referitoare la instruirea peronbalului

19. Service

20. Tehnici statistice

- Identificarea necesitatilor privind aplicarea tehnicilor statistice

- Proceduri pentru implementarea si controlul aplicarii tehnicilor statistice.Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2022 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact