StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
management MANAGEMENT

Termenul Management a fost definit de catre Mary Follet prin expresia "arta de a infaptui ceva impreuna cu alti oameni". Diferite informatii care te vor ajuta din domeniul managerial: Managementul Performantei, Functii ale managementului, in cariera, financiar.

StiuCum Home » MANAGEMENT » managementul calitatii

Sistemul de management al calitatii in laboratorul de incercariSistemul de Management al Calitatii in Laboratorul de Incercari


Administratia Nationala A Rezervelor de Stat Prezentare , activitati , servicii
Administratia Nationala a Rezervelor de Stat este organ de specialitate al administratiei publice centrale, in subordinea Guvernului si directa coordonare a Primului Ministru. Administrarea rezervelor de stat se asigura in baza Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat, cu modificarile si completarile ulterioare si a Hotararii Guvernului nr. 253/1998 privind organizarea si functionarea Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat.

Scopul si misiunea Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat este de a aplica programul de guvernare in domeniul strategiei rezervelor de stat, ca resursa interna de securitate, prin constituirea stocurilor de produse si bunuri de stricta necesitate necesare interventiilor operative pentru protectia populatiei, a economiei si sigurantei nationale in situatii exceptionale determinate de calamitati naturale, epidemii, epizotii, accidente industriale sau nucleare, fenomene sociale sau economice, conjuncturi externe sau actiuni asimetrice nepremeditate.

Pentru asigurarea volumului si structurii acestor stocuri, Administratia Nationala a Rezervelor de Stat desfasoara activitati cu caracter comercial, de vanzare-cumparare la intern si de import-export la extern, potrivit normelor general valabile pentru economia de piata. Integritatea cantitativa si calitativa a stocurilor se asigura atat in cadrul unor unitati proprii specializate cat si la agenti economici, pe baza de contract.

Acumularea produselor pentru constituirea, reintregirea si innoirea stocurilor rezerve de stat se realizeaza pe baza de programe anuale elaborate pe surse de finantare, respectiv de la bugetul de stat si din venituri proprii.

In situatii exceptionale, determinate de factori naturali sau alte cauze cu efecte catastrofale asupra populatiei afectate, Guvernul poate aproba, cu titlu gratuit, acordarea de ajutoare umanitare interne sau externe din rezervele de stat. In aceste situatii Administratia Nationala a Rezervelor de Stat colaboreaza cu celelalte organe ale administratiei publice centrale si locale abilitate pentru atenuarea acestor consecinte.

Administratia Nationala a Rezervelor de Stat, ca element component al sigurantei nationale, elaboreaza si prezinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii si Guvernului Romaniei strategia rezervelor de stat si programele cu obiectivele de realizare a acesteia.


Analiza sistemului de management al calitatii


Laboratorul de Incercari ( prezentarea generala ,organizare


Laboratorul de incercari functioneaza in cadrul Directiei Calitate ,aflata in subordinea directorului general ,responsabilitatea judiciara din punct de vedere legal revenind ANRS-ului .

Organizarea Directie Calitate din cadrul ANRS-ului este prezentata in schema de mai jos.Laboratorul de Incercari este in subordinea Directorului Calitate ,care este si reprezentantul managementului in conformitate cu cerintele standardului SR EN ISO 9000 :2001

DIRECTOR CALITATE ,

           STOCURI R.S.

 


AUDIT INTERN

 

LABORATOR DE INCERCARI

 


Sector analize chimice

-coordonator sector produse anorganice si agroalimentare

-tehnicieni ,laboranti


Sector analize produse textile


coordonator produse textile


-tehnicieni ,laboranti


Sector analize produse petroliere


coordonator produse petroliere


-tehnicieni,laboranti


Laboratorul de Incercari are drept scop analiza calitativa a produselor din Rezerva de Stat atat la intrare cat si in timpul depozitarii in spatiile special amenajate in toate unitatile teritoriale din tara cat si la custozi.

In cadrul laboratorului se executa analize fi 949j92j zico- chimice si mecanice la produsele din rezerva de stat conform metodelor de analiza interne cat si internationale ( SR,EN,ISO,etc.) . Analizele produselor din rezerva de stat in timpul pastrarii (trimestrial ,semestrial sau ori de cate ori climatul din depozite este perturbat de diferiti factori naturali sau umani ) au drept scop

mentinerea calitatii acestora in timpul statonarii lor in depozite special amenajate in
functie de tipul de produs . Orice abatere de la valorile calitative ale acestor produse duc la improspatarea stocului existent prin inlocuire cu altul corespunzator din punct de vadere al calitatii .

Laboratorul de Incercari efectueaza direct sau prin colaborare cu institute autorizate incercarile prevazute in documentele tehnice, normative ale produselor si asigura Buletinul de Incercari. Colaboreaza la efectuarea anumitor incercari de lot la cererea Unitatilor Teritoriale din ANRS ce detin produse .

Emite nota cu observatii la produsul incercat pentru neconformitatile constatate la efectuarea incercarilor si face propuneri pentru prevenirea si eliminarea lor.

In cadrul Administratia Nationala a Rezervelor de Stat se pastreaza numai produse de calitatea I .

Laboratorul executa analize de calitate   pentru produsele ce intra in rezerva de stat in prezenta celor care au livrat produsele si care raspund de calitatea oferita conform contractelor de achizitie .

Laboratorul deIncercari indeplineste urmatoarele conditii:

Sectoarele laboratorului au personal de management si personal tehnic cu autoritatea si resursele necesare realizarii sarcinilor si identificarii aparitiei de abateri de la SMC sau de la procedurile de efectuare a incercarilor si pentru a initia actiuni care sa previna sau sa minimizeze asemenea abateri.

Laboratorul are reguli care asigura ca managementul si personalul nu sunt supuse presiunilor neadecvate interne sau externe ,de natura comerciala ,

financiara sau de alta natura care le-ar influenta negative calitatea activitatii lor.

Personalul angajat este obligat prin contractul de munca sa asigure protectia informatiilor confidentiale si a drepturilor de propietate ale clientilor sai ,pe care le detine prin activitatea sa in cadrul sectoarelor din Laboratorul deIncercari.

Sectoarele din cadrul laboratorului au politici si proceduri prin care evita implicarea in orice activitate care ar putea diminua increderea in competenta ,impartialitatea ,decizia sau integritatea lor functionala .Laboratorul are definita structura organizatorica , managementul, locul in cadrul institutiei tutelare si relatiile dintre managementul calitatii,activitati tehnice si serviciile support.

Prin fisa postului sunt definite responsabilitatile, autoritatea si relatile intregului personal care conduce , efectueaza sau verifica activitati care influenteaza calitatea incercarilor.

Laboratorul are un management tehnic , care detine intrega responsabilitate pentru activitatile tehnice si pentru furnizarea resurselor necesare pentru a se asigura calitatea ceruta pentru toate activitatile specifice.

Coordonatorii din sectoarele de activitate sunt subordonati sefului de laborator si sunt desemnati prin fisa postului si ca responsabili cu asigurarea calitatii pentru sectorul care il coordoneaza.Responsabilul calitatii se asigura ca sistemul calitatii este implementat si respectat in orice moment.


Politica si Obiectivele referitoare la calitate


Sporirea in ultimii ani a numarului organzatiilor certificate precum si a acreditarilor de laboratoare este semnificativa pentru interesul pe care in momentul actual il suscita sistemul de management al calitatii ,care arata ca acest tip de demers este un mijloc important de atingere a unor obiective de natura organizatorica si tehnico-economica in scopul ameliorarii calitatii produselor si /sau serviciilor oferite.

Politica in domeniul calitatii a fost intodeauna satisfacerea cerintelor clientului ( Unitati Teritoriale ale ANRS-ului ,custozi,etc.) .


Managementul de cel mai inalt nivel al laboratorului este hotarat:

sa asigure conditiile pentru cunoasterea, mentinerea si imbunatatitrea continua a sistemului de management al calitatii;

sa asigure resursele materiale si umane adecvate implementarii si mentinerii prezentei politici si a obiectivelor calitatii;

sa asigure realizarea unui nivel ridicat de calitate a serviciilor oferite cu respectarea cerintelor legale aplicabile in domeniul sau de activitate;

sa asigure constientizarea, implicarea si angajamentul tuturor salariatilor in vederea indeplinirii sarcinilor si a responsabilitatilor;

sa asigure comunicarea in cadrul laboratorului a importantei satisfacerii cerintelor clientilor, a politicii referitoare la calitate;

sa analizeze periodic politica sistemului de management al calitatii

si obiectivele sistemului de management al calitatii definite in Manualul de calitate pentru a se asigura de adecvanta si eficacitatea lor continua.

Obiective:

Nr.crt.

Obiective

Stategia de realizare obiectiv

Indicator de

performanta

Responsabil

1.

Consolidarea imaginii Laboratorului de

Incercari prin inbunatatirea

continua

-mentinerea sistemului de management al calitatii serviciilor de analize de laborator


Confirmarea mentinerii acreditarii

Reprezentantul managementului de calitate ANRS

Coordonatorii de sectoare din laborator

-elaborarea documentatiei si implementarea sistemului de management de mediu cu respectarea cerintelor reglementarilor europene


Elaborarea documentatieiReprezentantul managementului de mediu din ANRS

Directorul de calitate

ANRS

- informarea si vizitarea targurilor si expozitiilor de aparatura de laborator pentru produsele din domeniile : chimie, agroalimentara, textile si petroliera

Permanenta informare

Reprezentantul managementului de calitate ANRS

Coordonatorii de sectoare din laborator

- reducerea numarului de neconformitatiAnual

Coordonatorii de sectoare din laborator

1.1.
1.2.

Extinderea gamei de analize de laborator la produsele rezerva de stat conform cu metodele

internationale (EN , ISO,ASTM etc.)


Imbunatatirea conditiilor de munca-asigurarea documentatiei necesare ( standarde internationale , standarde de produs intern )

-asigurarea aparaturii de laborator indicata in metodele de analiza , accesoriile si reactivi.

-pregatirea personalului laboratorului cu instructiunile de lucru si masurile de securitate pentru noile aparate
- implementarea managementului sanatatii si securitatii in munca cu respectarea cerintelor reglementarilor europene
Extinderea domeniului de acreditare a incercarilor nu mai putin de 5%
Elaborarea documentatiei


Implementare 50%

Reprezentantul managementului de calitate ANRS

Coordonatorii de sectoare din laborator

Reprezentantul managementului de calitate

Coordonatorii de sectoare din laborator

Director economic


-dotarea cu echipament performant de eliminare a substantelor toxice in timpul analizelor de laborator :

  • reproiectarea sistemului de etansare la nisele din sectoarele laboratorului
  • amenajarea niselor dupa aprobarea noului proiect

Elaborarea documentatiei


Implementare

Sef de laborator

Inspectorul de protectie a muncii

Director tehnic

Director economic


1.3.


Respectarea procedurilor din Manualul de calitate
-organizarea eficienta a intregii activitati din cadrul sectoarelor din laborator

Permanent


Seful de laborator

Coordonatorii de sectoare din laborator


2.

Inbunatatirea comunicarii dintre Laboratorul de Incercari si Unitatile Teritoriale din cadrul ANRS-ului
- implementarea unui sistem rapid de obtinere a Buletinului de Incercari pentru produsul analizat in laborator de catre Unitatile Teritoriale


-informarea unitatilor asupra noilor standarde privind pastrarea unor produse ( ex. Grau de panificatie) pe timp indelungat , precum si a celor privind parametrii de calitatePermanent


Seful de laborator

Coordonatorii de sectoare din laborator-reducerea reclamatiilor


Anual

Seful de laborator

Coordonatorii de sectoare din laborator

-onorarea comenzilor si respectarea termenilor de livrare a Buletinului de Incercari


Permanent

Seful de laborator

Coordonatorii de sectoare din laborator

3.

Imlpicarea intregului personal din Laboratorul de Incercari-instruirea si constientizarea personalului din laborator


Permanent

Coordonatorii de sectoare din laborator

- revizuirea fiselor de post prin concretizarea responsabilitatilorReviziurea a 20% din fisele de post

Seful de laboratorViziune, misiune, valori sau principii directoare


Principiile directoare in ceea ce priveste activitatea din Laboratorul de

Incercari din ANRS sunt :

  • realizarea incercarilor la nivel de excelenta in conformitate cu metodele de incercare standardizate, a metodelor nestandardizate validate, cerintelor clientilor si cerintelor de reglementare;
  • asigurarea laboratorului cu spatii si conditii ambientale corespunzatoare care sa nu invalideze rezultatele incercarilor, precum si asigurarea de aparatura pentru monitorizarea conditiilor de mediu;
  • asigurarea de echipamente de incercare si masurare corespunzatoare incercarilor efectuate, asigurarea fondurilor necesare pentru mentenanta echipamentelor,
  • asigurarea trasabilitatii masurarii prin etalonarea echipamentelor incercare / masurare, procurarea si utilizarea materialelor de referinta certificate si participarea laboratorului la incercari de intercomparatii;
  • documentarea implementarea si mentinerea unui sistem al calitatii in conformitate cu standardul international SR ISO 17025,
  • acreditarea si mentinerea acreditarii laboratorului de catre organismul national de acreditare,
  • tot personalul implicat in activitatea de incercare din laborator trebuie sa fie familiarizat cu documentatia referitoare la calitate si sa implementeze politicele si procedurile in activitatea lor ,
  • evaluarea interna , permanenta si analiza periodica a modului de functionare a sistemului calitatii in vederea imbunatatirii acestuia .


Organizarea activitatilor referitoare la calitate


Activitatea de management al calitatii se desfasoara urmarindu-se in principal realizarea obiectivelor propuse , managementul calitatii Laboratorului de Incercari integrandu-se in managementul general al Administratiei Nationale a Rezervei de Stat.

Organizarea activitatii de managemement al calitatii in Laboratorul de Incercari are la baza organizarea prezentata mai sus , fiecarui compartiment revenindu-i sarcini precise cu privire atat la calitatea incercarilor de laborator fata de produsele ce intra in rezerva de stat , cat si la calitatea activitatilor interne din cadrul institutiei , de control periodic a calitatii produselor depozitate prin executarea periodica a determinarilor ce se pot modifica in timp.

Modul de organizare a activitatilor de calitate a facut obiectul unor analize minutioase efectuate de specialistii din Administratia Nationala a Rezervei deStat , in urma careia s-au stabilit modalitati ce urmeaza a fi respectate si urmate pe parcursul intregii activitati.Managementul resurselor si al proceselor


Intreaga activitate de management al calitatii are la baza tratarea individuala a fiecarui tip de resursa si a modului cel mai eficient de asigurare a acestora la nivel cantitativ si calitativ necesar .

Dupa efectuarea analizei si stabilirea resurselor necesare se urmareste realizarea obiectivelor materiale , umane si financiare , astfel incat sa se obtina rezultatul dorit .

Activitatea de obtinere a resurselor necesare si de realizare a obiectivului principal a Laboratorului de Incercari, de a asigura un grad cat mai ridicat de satisfactie atat intern pentru unitatile teritoriale din Rezerva de Stat cat si pentru societatile deservite , se desfasoara pe baza de proceduri ce sunt conduse astfel incat sa asigure un inalt nivel de calitate .

Preocupari privind implementarea sistemului de management al calitatii in conformitate cu standardul ISO 9000: 2001Etapele implementarii sistemului de management al calitatii in Laboratorul de Incercari


Organizarea

Definirea politicii si a obiectivelor referitoare la calitate

Definirea cerintelor si a necesitatilor clientilor interni cat si cei externi

Controlul lucrarilor de incercare si / sau verificare metrologica / etalonare

Determinarea si furnizarea resurselor necesare pentru realizarea obiectivelor

Stabilirea metodelor pentru evaluare eficacitatii si eficientei fiecarui process

Controlul documentelor care fac parte din sistemul calitatii din laborator

Stabilirea cerintelor tehnice din laborator

Definirea si aplicarea unui program de imbunatatire continua a sistemului de management al calitatiiNormativele de referinta

La baza elaborarii si implementarii sistemului calitatii in cadrul Laboratorului de Incercari stau urmatoarele stau urmatoarele standarde si reglementari:
SR EN ISO /CEI 17025:2001 -cerinte generale pentru competenta laboratoarelor de incercari si etalonari

SR EN ISO 9001:2001            -sisteme de management al calitatii. Cerinte

SR EN ISO 9000:2001            -sisteme de management al calitatii. Principii fundamentale si vocabulary

SR ISO 10013:1997                 -ghid pentru elaborarea manualelor calitatii

SR EN 45002:1993                  -criterii generale pentru evaluarea laboratoarelor de incercari

SR EN 30012-1:1995               -conditii de asigurarea calitatii pentru echipamente de masurare

SR EN ISO 9004:2001            -sisteme de management al calitatii . Linii directoare pentru imbunatatire performantelor


SR ISO 10011-1 :1993             -ghid pentru auditarea sistemelor calitatii .

Partea 1: auditarea

Legea nr. 245/ 2002 pentru aprobarea O.G. nr. 38/ 1998 privind acreditarea si infrastructura pentru evaluarea conformitatii

Legea nr. 355 / 2002 pentru aprobarea O.G. nr.39 / 1998 privind activitatea de standardizare nationala in Romania

H.G. nr. 168 / 1997 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata , sanatatea , securitatea muncii si protectia mediului

H.G. 487/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea si notificarea nationala a laboratoarelor de incercari, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizeaza conformitatii produselor din domeniile reglementate prevazute in Legea nr. 608/2001.

Legea protectiei mediului nr.137/1995

Normativul protectiei muncii din laboratore de analiza fizico-chimice si mecaniceMonitorizarea, analiza si imbunatatirea managementului calitatii prevede

stabilirea tipurilor de verificari, punctele in fluxurile de activitat iin care acestea se fac si functiile responsabile;

stabilirea si implementarea unor modalitati de masurare a gradului de satisfactie al clientului;

progam de analize interlaboratoare cu LAREX si LABOREX s.a. Rezultatele obtinute au fost comparabile ,incadrandu-se in tolerantele admise prin metode de analiza standardizate ,ceea ce a condus la incredere deplina in executia analizelor .

instruirea si constientizarea personalului prin cursuri cu personal intern de specialitate si cursuri profesionale externe

respectarea procedurilor pentru identificare .colectare , indexare, acces, clasare ,depozitare,pastrare si eliminare a inregistrarilor calitatii si a celor tehnice ;

planificarea si realizarea actiunilor de audit intern cuprinde toate elementele sistemului calitatii, inclusive activitatile de incercare si /sau verificare metrologica /etalonare.

Aceste audituri sunt efectuate de un personal instruit si calificat , care este independent de activitatile auditate.

monitorizarea permanenta a fluxurilor de lucru si a calitatii serviciilor prestate;

identificarea neconformitatilor, stabilirea cauzelor care le-au generat si a actiunilor corective, cu termene si responsabilitati, pentru eliminarea acestora;

analiza datelor privind satisfactia clientului (inclusiv reclamatiile), conformitatea serviciilor, pentru identificarea cailor de imbunatatire;

feed-back-ul de la clienti

detalierea procedurilorspecifice aprovizionarii cu reactivi si alte materiale necesare in laborator

determinarea si aplicarea actiunilor corective si preventive necesare perfectionarii Sistemului.

Imbunatatirea si revizuirea Manualului de Calitate al laboratorului


Manualul de calitate al laboratorului cuprinde toate procedurile pentru care este acreditat sa lucreze . Procedurile sunt permanent revizuite daca standardele de produs si de metoda se modifica prin aparitia de noi determinari .

Implementarea de noi determinari pentru stabilirea calitatii unui produs in cadrul laboratorului implica dotarea cu :

aparate de laborator conform metodei standardizate

reactivi p.a.

sticlarie de laborator specifica noilor metode de analiza

verificari metrologice si etalonari

Dupa dotarea laboratorului cu tot echipamentul necesar efectuarii de noi analize se impune pregatirea personalului teoretic si practic .

Se elaboreaza documentatia necesara pentru acreditarea noilor proceduri asimilate de Laboratorul de Incercari si care se vor trece in manual .

Capitolul de legislatie si normative specifice sectoarelor de activitate din laborator este permanent verificat si modificat daca este necesar.

Imbunatatirea procedurilor specifice aprovizionarii cu reactivi p.a. de buna calitate , sticlarie termorezistenta si alte materiale necesare lucrului in laborator .


Analiza si rezolvarea reclamatiilor primite de laborator


Pentru o analiza obiectiva asupra cauzelor reclamatiilor primite si a modului de rezolvare a lor s-a aplicat Principiul lui Pareto . Din acest principiu deriva diagrama lui

Pareto - metoda grafica ce permite determinarea ponderii diferitelor cauze si pentru a vedea care sunt principalele cauze in procesele analizate .

Pentru trasarea diagramei s-au grupat reclamatiile primite ,in numar de 107, in urmatoarele categorii prezentate in tabelul de mai jos :


Categoria

Numar de reclamatii

timp de solutionare a reclamatiei


orar


interpretarea buletinelor de incercari


pregatirea personalului


formalitati multe


absenta formularelor


asteptarea


altelePe baza datelor prezentate mai sus se calculeaza tabularea datelor incepand cu categoria pentru care s-a primit cele mai multe reclamatii :Nr. crt.

Categoria

Frecventa absoluta

Frecventa absoluta cumulata

Frecventa relativa unitara %

Frecventa relativa cumulata %


pregatirea personalului


timp de solutionare a reclamatiei


interpretarea buletinelor de incercari
formalitati multe


altele


orar


asteptarea


absenta formularelor
Trasarea diagramei :


Desenarea curbei cumulative :
Studiind diagramele de mai sus putem constata care este principala cauza a reclamatiilor . Cele mai multe sesizari a acumulat categoria referitoare la pregatirea personalului . Deci trebui in primul rand lucrat la pregatirea si amabilitatea personalului .

Personalul din biroul de relatii cu clientii trebuie sa fie foarte bine pregatit profesional pentru a putea da informatiile precise ,clare si la obiect , amabile si foarte bine organizati .


Imbunatatirea managementului calitatii in Laboratorul de Incercari prin utilizarea aplicatiei - Liste de Control


Una din instrumentele de baza utilizate pentru imbunatatirea continua si solutionare a problemelor in cadrul laboratorului de incercari este folosirea de liste de control sau de verificare , un formular cu format de tabel sau diagrama ,destinat inregistrarii datelor pentru a obtine o imagine clara .O problema semnalata de clientii laboratorului este acela de micsorare a timpului de raspuns privind obtinerea datelor despre calitatea produselor analizate de laborator.

In acest scop s-au cules date din cele trei sectoare ale laboratorului ,timp de o luna si s-a intocmit tabelul de mai jos cu lista de control proiectata pentru a investiga tipul de erori in indeplinirea comenzilor de analize de laborator:Sectoare de analize

Total

textil

petrolier

agroalimentar


ERORI

Identificarea corecta a probelor

Greseli in executarea analizelor

Modul de manipulere al reactivilor

Timpul de interpretare a datelor

Corectitudinea emiterii Buletinului deIncercari


Total

Perioada inregistrata: 1-03-2005 / 31-03-2005

Verificator:

Metoda: analiza greselilor facute rezultate din reclamatii

Peridiocitate: 1 lunaIn sectorul textil s-au identificat cele mai multe repetari de analize datorita utilizarii a celor mai putine aparate ,executindu-se multe determinari manual ,fata de celelalte sectoare de activitate din cadrul laboratorului . Neatentia laborantilor in sectorul agroalimentar este mai mare decat in celelalte sectoare , deci sectorul trebuie mai bine organizat si indrumat . Din tabelul de mai sus rezulta ca organizarea , supravegherea si indrumarea personalului este necesar pentru a reduce din timpii morti ai procesului de obtinere a datelor necesari caracterizarii calitative a produselor .

Oricum ,principala problema ramane satisfacerea clientilor , iar aceast se poate face doar prin reproiectari la nivelul managementului .

Rezultatele compararilor interlaboratoare


S-au efectuat analize interlaboratoare cu LAREX si LABOREX in sectorul analize produse petroliere ( benzina , motorina) . Rezultatele obtinute au fost comparabile ,incadrandu-se in tolerantele admise prin metodele de analiza standardizate , ceea ce a condus la increderea deplina in executia analizelor .
Concluzii si rezultate


In urma consultarii manualului calitatii si a activitatii laboratorului de incercari se poate observa ca acesta a actionat in sensul demararii actiunilor specifice realizarii calitatii si a prevederilor ce trebuie urmate in conformitate cu regulile aplicate si in Uniunea Europeana.

Aceasta este prima faza a unei activitati sustinute ce urmeaza sa se dezvolte in etapele viitoare .

O importanta deosebita se vor acorda extinderii gamei de analize de laborator, dotarea laboratorului cu aparate performante , instruirea permanenta a personalului si o mai buna coordonare a activitatilor din cadrul laboratorului de incercari .

In perioada imediat urmatoare se impune analiza problemelor din laborator de un auditor si vor da solutii pentru imbunatatirea activitatii pe toate perioadele de timp: scurt, mediu si lung.
Bibliografie :

Lect.univ.dr.Dobrin Cosmin - Managementul calitatii in sectorul public - curs

Moldoveanu George , Dobrin Cosmin - Managementul Calitatii in sectorul public,

curs ,editura ASE , 2003

Ionita Florin - Managementul Calitatii ,Tribuna Economica ,v.16,nr.19,p.18-20, 2005

Paraschivescu Andrei - Managementul Calitatii-Excelenta,Tribuna Economica ,v.18,nr.12,p.27-30.2007Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2023 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact