StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Crede in EFICIENTA TA
MANAGEMENT

Termenul Management a fost definit de catre Mary Follet prin expresia "arta de a infaptui ceva impreuna cu alti oameni". Diferite informatii care te vor ajuta din domeniul managerial: Managementul Performantei, Functii ale managementului, in cariera, financiar.

StiuCum Home » MANAGEMENT » managementul cercetarii si dezvoltarii
Trimite articolul prin email Evaluarea riscului : Managementul cercetarii si dezvoltarii Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Evaluarea risculuiEvaluarea riscului


Managerul de proiect trebuie sa identifice si sa analizeze atent riscurile la nivel specific, pentru a pregati planuri “tactice” care pot afecta aspectul estimarilor si al planurilor de detaliu ale proiectului.

Procesul de evaluare a riscului inseamna mai mult decat  a identifica, pur si simplu, anumite riscuri.
Evaluarea riscurilor inseamna definirea clara a acestora, inclusiv cantarirea importantei riscului pentru proiect, cat de severa ar deveni situatia daca s-ar produce, cat de sensibil este proiectul si probabilitatea materializarii lor (fig. 2.11).


Fig. 2.11 Evaluarea tactica a riscului.


Evaluarea riscului presupune:

identificarea riscurilor

analiza riscurilor in ceea ce priveste impactul lor asupra performantelor, costurilor, programarii lucrarilor si a calitatii lucrarilor;

estimarea probabilitatii producerii riscului in timpul desfasurarii proiectului, adica ceea ce se numeste gradul de expunere a proiectului;

stabilirea ordinii de prioritati a riscurilor, in functie de gradul de expunere, efectul potential si problemele asociate riscurilor proiectului;

monitorizarea de catre manager a factorilor de risc si adoptarea de masuri adecvate pe durata executarii proiectului.

Pasul urmator este evaluarea fiecarui risc sub aspectul probabilitatii aparitiei si al impactului sau asupra proiectului. Rezultatul este o lista sau o inregistrare a riscurilor, plasate in ordinea importantei lor.

Din acest moment se pot lua decizii asupra managementului riscurilor.

Amploarea unui risc identificat in cadrul evaluarii depinde de nivelul de definire al proiectului, de la care se porneste in identificarea riscurilor.

Odata ce riscurile potentiale au fost iden 919c23j tificate in detaliu, planificatorul proiectului poate decide ce plan tactic sa adopte in continuare.

Un nivel detaliat de identificare a riscurilor face posibila determinarea precisa a masurilor luate pentru atenuarea sau eliminarea lor.

A. Metode de evaluare a riscurilor

Factorii tehnologici de risc ai unui proiect sunt de multe ori foarte diversi. Un sistem precum un proiect sau un produs complex poate consta dintr-o retea de componente interactive, intre care pot aparea interactiuni neliniare, multidirectionale sau chiar impredictibile.

S-au propus mai multe tehnici pentru analiza acestor sisteme multivariabile, cele mai comune bazandu-se pe aportul unor experti din diferite domenii tehnice (tabelul 2.11) ]


Tabelul 2.11 Metode de evaluare a riscurilor


Metoda

Avantaje

Dezavantaje
1. Metoda analizei de regresie (bazata pe experienta anterioara in derularea proiectelor)

Poate sa prevada evolutia viitoare a factorilor de risc pornind de la experienta trecuta, pentru conditii similare de desfasurare a activitatilor (evenimentelor).


Reflecta o situatie trecuta, iar informatiile transmise sunt valabile in anumite conditii spatio-temporale date.

Consultarea unui expert (pentru recomandari privind riscurile oferite echipei de proiect)

Simplitatea metodei privind modul de organizare (daca exista un expert disponibil);

Informatiile rezultate si recomandarile sunt usor de inteles de catre non-specialisti.

Informatia obtinuta este limitata (ceea ce este expus de expert);

Nu se fac analize comparative sistematice, iar decidentii pot sa nu obtina o imagine mai clara asupra importantei riscurilor.

3. Metode statistice (probabilistice, analiza multivariata etc.)

Exprima relatiile de concordanta intre factorii sistemului;

Sunt metode cantitative (analizele multivariate exprima relatii dintre factori in termeni matematici).

Necesita un anumit nivel de pregatire pentru intelegerea algoritmului de calcul;

Rezultatele sunt dificil de prezentat unor non-specialisti;

Daca datele primare analizate nu sunt suficiente, gradul de incredere este scazut.


Tabelul 2.11. (continuare)
4. Analiza sistemelor

Identificarea rapida a factorilor care interconditioneaza pentru stabilirea importantei lor relative.

Gradul de incredere prezentat de aceasta metoda inca nu este pe deplin stabilit.

Gradul de utilitate depinde calitatea datelor de intrare, de calitatea simularii si de nivelul de cunostinte despre sistemul expert. Poate da rezultate incorecte pentru propunerile noi.
5. Metoda simularilor computerizate (eventual bazate pe un sistem expert).
Posibilitatea analizei rapide a tuturor factorilor de risc identificati pentru toate situatiile in care optiunile si incertitudinile trebuie explorate in detaliu.


Pregatirea si utilizarea acestor metode necesita aportul unor experti.


6. Analiza sistemelor tip soft (nedefinite)

Posibilitatea analizei rapide a tuturor factorilor de risc identificati.

De regula nu cuantifica importanta relatiilor si interactiunilor dintre factorii implicati.

In mare masura evaluarea riscurilor poate consta in identificarea tipurilor de riscuri, clasificarea lor dupa probabilitatea de aparitie si impactul pe care il pot avea, dupa care se analizeaza rezultatele acestui exercitiu de culegere a datelor.

Utilizata de experti in evaluarea riscului, aceasta tehnica este probabil cea mai accesibila pentru managerii de proiect care nu sunt specializati in acest domeniu.

In evaluarea riscurilor, pot oferi un sprijin util si persoanele care detin interese in proiectul in discutie. Acest lucru se poate realiza intr-o intalnire de grup, organizata de managerul de proiect, la care participa si alte persoane, chiar fara o implicare directa, daca au experienta in proiecte similare sau sunt familiarizate cu procesul de evaluare a riscurilor.

Dintr-o asemenea abordare de echipa, participantii inteleg mai bine de unde pot aparea riscurile.

Aceste abordari (metode ca brainstormingul si tehnicile nominale de grup) sunt utile mai ales pentru proiectele foarte noi sau in situatiile in care nu exista metode clare de identificare si analiza a riscurilor.

B. Lista factorilor de risc

Unele din metodele de evaluare a riscurilor pot fi prezentate sub forma unor liste operative. Unele dintre aceste liste fac parte integranta din pachetele de software pentru managementul de proiect. Altele au fost intocmite de organizatii cu o mare experienta in proiecte. Alte liste rezulta, pur si simplu, din experienta de lucru a unui manager de proiect, care si-a pastrat insemnarile pentru toate proiectele la care a lucrat, in care a notat ce anume s-a gresit, de ce s-a gresit si ce masuri de remediere s-au efectuat.

Daca in cadrul fiemei nu exista astfel de liste sau daca intocmirea lor nu este formalizata, se recomanda creerea unui registru al riscurilor pentru viitorul proiect.

Se incepe prin enumerarea tuturor riscurilor identificate, a eventualelor planuri pentru rezolvarea lor, dupa care se trec riscurile care se si produc si masurile de remediere care s-au adoptat in fiecare caz.


Studiu de caz 3 ]

Se considera relatiile care se stabilesc intr-un proiect cu un furnizor principal. Proiectul se deruleaza pe mai multe luni, sau pe un an, sau pe o perioada mai mare de timp. Care sunt factorii de risc (lista factorilor de risc) legati de furnizorul respectiv.

furnizorul poate sa fie la un moment dat in incapacitatea de a mai sprijini proiectul (de exemplu, poate intra in faliment) pe durata executarii acestuia;

calitatea necorespunzatoare a componentelor livrate

daca furnizorul nu este totodata si producator, s-ar putea ca producatorul componentelor necesare sa dea faliment sau sa le scoata din fabricatie

producatorul poate face schimbari semnificative in specificatia componentelor necesare, ceea ce poate afecta modul de utilizare a lor in proiectul in care se deruleaza

riscul ca termenul de livrare sa fie depasit

Acestea pot fi cateva idei despre ceea ce poate cuprinde o lista de evaluare a riscurilor, despre modul cum ar putea fi intocmita, daca nu exista deja una in organizatie sau despre cum ar putea fi completata pentru a corespunde cerintelor proiectului


Gradul de manifestare al riscului este direct legat de probabilitatea sa de realizare si ca urmare se face o clasificare a gravitatii riscurilor in functie de probabilitatea lor de realizare ca evenimente (fig. 2.12).
Fig. 2.12. Clasificarea evenimentelor in functie de gravitatea

pe care o implica realizarea lor.


Cele mai multe liste de evaluare a riscurilor prezinta o forma comuna: pentru fiecare factor de risc identificat in proiect, i se cere managerului de proiect sa-i evalueze probabilitatea si, eventual, impactul pe o scara de evaluare (de tipul mic – mediu – mare).

Pentru a realiza astfel de clasificari, managerul de proiect trebuie sa detina specificatiile tuturor elementelor implicate in proiect: lucrarile care trebuie efectuate si produsele care trebuie livrate. Este util sa se treaca la evaluarea riscurilor dupa ce exista o structura WBS si chiar dupa punerea la punct a pachetelor de lucru si intocmirea documentelor de definire a activitatilor (tabelul 2.12).


Tabelul 2.12 Evaluarea riscurilor cu precizarea marimii

probabilitatii si a impactului
Nr. crt.
Descrierea riscului
Probabilitatea

(1 – mica,

5 – mare)

Impactul

(1 – slab,

5 – puternic)


Riscuri legate de ambiguitatea obiectivelor sau a prioritatilor
Riscuri datorate incoerentei caietelor de sarcini
Riscuri legate de imprecizia definirii unor responsabilitati / activitati concrete in cadrul companiei, structuri organizatorice, proiectului.
Riscul tehnologic apare apare ca urmare a neindeplinirii modernizarilor, inovatiilor scontate in domeniul productiei. Vizeaza aspecte ca: fiabilitatea si estetica produselor sau tehnologiilor de fabricatie, eficacitatea sistemului informatic in productie.
Riscul de productie are drept componente riscurile asociate utilizarii sau dezvoltarii de noi tehnologii. Riscul de productie vizeaza aspectele care concura la nerealizarea proiectului in termenii prevazuti in contracte.
Riscul de inovatie-modernizare poate aparea in urma transferului de tehnologii, prin inovatii brevetate, sau aplicatii astfel incit organizatia sa nu reuseasca sa ofere serviciile si produsele realizate sub licenta.


Riscuri in gestionarea resurselor umane incompetenta; depasirea competentei; exces de putere; mentalitatea, cultura, educatia persoanelor implicate in proiect.
Riscul documentatiei – documentatie de organizatie sau proiect cu erori sau omisiuni.
Riscuri in gestionarea resurselor materiale, aprovizionare si desfacere
Riscuri de logistica - comunicatii interne si externe firmei

Tabelul 2.12. (continuare)Riscuri financiare care conduc la adaptarea dificila la competitivitate. Se pot evidentia urmatoarele: riscul de pret, riscul valutar, riscul de transfer valutar, risc de aplicare TVA, risc de impozit.
Riscuri datorate contractelor incheiate si intirziate sau neonorate
Riscuri comerciale – nivelul costurilor, al crizelor economice, al materialelor neprelucrate, embargouri, blocade economice.
Riscuri comunitare – intreruperea serviciilor esentiale – apa, electricitate.
Riscuri de mediu conditii climatice grave: canicula, valuri de frig, furtuni, cutremure.
Riscuri legate de relatiile cu subcontractanti si parteneri
Riscuri sociale – conflicte sociale in tara.
Riscuri juridice legislatie nercorespunzatoare care permite dezvoltarea ascunsa a infractionalitatii globale.
Riscul economic – influentat de riscul financiar, inflatie si de transfer financiar
Riscul de tara – riscurile aditionale inerente in tranzactiile cu statul; riscul de suveranitate al statului sau alte afaceri in strainatate; risc dat de instabilitatea legislatiei; regimul neclar al investitiilor, modificari frecvente ale structurilor statale si conditiilor social politice in care se desfasoara activitatile unui proiect.


Dar riscul total al proiectului nu reprezinta insumarea ponderilor fiecarui risc in parte. Principalul obiectiv al acestor tipuri de liste il reprezinta identificarea riscurilor de nivel ridicat, si mai putin aproximarea unei valori totale a riscului proiectului.

Exista si alte tipuri de liste de evaluare a riscurilor, care pot fi folosite pentru a determina daca un proiect este sau nu viabil. In tabelul 2.13 se prezinta sub forma de chestionar intrebarile care pot fi utilizate pentru diagnosticarea ariilor de risc potential ]

Tabelul 2.13 Lista operativa pentru evaluarea riscurilor.


Riscurile structurale ale proiectului


Pentru fiecare intrebare bifati raspunsul cel mai adecvat pentru proiectul evaluat.

Punctajul asociat riscului respectiv se afla in parantezele drepte din coloana din dreapta. Adunati punctajele pentru fiecare categorie de risc si interpretati rezultatele.


1. Proiectul prevede :

Modificarea unui sistem / echipament existent ?                     [ 1 ]

Inlocuirea unui sistem / echipament existent ?                          [ 2 ]

Realizarea unui sistem / echipament nou ?                              [ 3 ]

Realizarea unui studiu / proiect pilot ?                              [ 5 ]


2. Cine a stabilit majoritatea cerintelor ?

- Clientul ? [ 1 ]

Echipa de proiectare care va executa proiectul ?                      [ 2 ]

Alt grup din cadrul firmei?                                                            [ 3 ]

Altii (specificati _________) ?                                                  [ 4 ]

Cerintele nu sunt precizate in totalitate.                      [ 5 ]


3. Realizarea proiectului este diferita prin verificarea si receptionarea separata a urmatoarelor articole

Produse standard livrate in proiecte de acest tip                     [ 1 ]

Produse nonstandard dar convenite in prealabil                       [ 2 ]

Produse nonstandard                                                                 [ 4 ]

Produsele care trebuie livrate nu sunt identificate                     [ 6 ]


4. S-au stabilit metodele si tehnicile adecvate de planificare, monitorizare si raportare pentru acest proiect ?

Da, si au fost testate si verificate         [ 1 ]

Da, dar sunt tehnici si metode noi pentru echipa implicata       [ 2 ]

Nu                                                                                               [ 5 ]


5. Clientul a fost informat despre metodele privind controlul schimbarilor si raportarea situatiei proiectului:

Da, si le-a aprobat                                                               [ 1 ]

Da, dar nu le-a aprobat      [ 4 ]

Nu a fost informat                                                                [ 5 ]
Cand se uzilizeaza chestionarul din tabelul 2.13, evaluatorul bifeaza, la fiecare categorie, elementele care corespund proiectului in cauza. Cifrele din paranteze din dreapta sunt ponderile riscului asociat elementelor respective: 1 inseamna un risc minim, iar 6 inseamna un risc maxim. Punctajele atribuite diferitelor riscuri pot fi insumate, rezultatul ajutandu-l pe managerul de proiect sa stie cat de riscant este factorul respectiv in cadrul proiectului care se deruleaza.

In urma raspunsurilor inregistrate la aceste intrebari, sunt identificate intr-o prima forma principalele riscuri ce pot conduce catre esec sau situatii critice.

Astfel, realizand o analiza globala managerii isi pot defini intr-o forma primara strategia de actiune in cadrul proiectului respectiv. Practic schema actului decizional de asumare a riscurilor, poate fi redata la nivel general conform diagramei din figura 2.13.Fig. 2.13 Tipuri de riscuri si asumarea lor de catre managerul de proiect.


Aspectul fundamental ce se desprinde din analiza diagramei prezentate in figura 2.13, sugereaza in mod evident faptul ca indiferent de aptitudinile sau cunostintele profesionale ale unui manager, acesta nu va putea identifica absolut toti facorii de risc existenti pentru un proiect, cu atat mai mult, rezultand imposibilitatea de a-i gestiona. Este insa necesar de a cunoaste si gestiona principalii factori de risc capabili sa conduca intr-un final la nerealizarea obiectivelor proiectului, deci la esecul sau.Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2022 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact