StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Management bun inseamna oameni de CALITATE
MANAGEMENT

Termenul Management a fost definit de catre Mary Follet prin expresia "arta de a infaptui ceva impreuna cu alti oameni". Diferite informatii care te vor ajuta din domeniul managerial: Managementul Performantei, Functii ale managementului, in cariera, financiar.

StiuCum Home » MANAGEMENT » managementul cercetarii si dezvoltarii
Trimite articolul prin email Surse de finantare a activitatilor de cercetare-dezvoltare : Managementul cercetarii si dezvoltarii Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Surse de finantare a activitatilor de cercetare-dezvoltareSurse de finantare a activitatilor de cercetare-dezvoltareCheltuielile curente cuprind toate platile efectuate in cursul unei perioade in cadrul unitatilor, reprezentand costul fortei de munca, al materialelor, precum si alte cheltuieli curente.
Cheltuielile de capital (investitii) cuprind platile efectuate in cursul unei perioade pentru realizarea de lucrari de constructii, achizitionarea de aparate, instrumente, utilaje si echipamente sau alte cheltuieli de aceasta natura, menite sa contribuie la cresterea volumului de mijloace fixe ale unitatii.

Cheltuielile totale (curente si de capital) aferente activitatii d 343h73d e cercetare-dezvoltare se pot grupa dupa o serie de caracteristici, astfel:

a) dupa sursa de finantare:

de la agentii economici, destinate realizarii lucrarilor de cercetare-dezvoltare contractate de acestia, precum si din resursele provenite din activitatile de productie, microproductie, economii la cheltuielile generale ale unitatii si alte surse de care dispune firma.

din fondurile publice, administrate in principal de coordonatorii de fonduri si utilizate pentru finantarea lucrarilor de cercetare-dezvoltare realizate pe baza de contracte si programe generale finantate de la buget.

din fondurile publice generale universitare, care cuprind sumele acordate prin granturi de ministerul coordonator si creditele de la diferite organisme internationale.

de la unitatile din invatamantul superior, pentru realizarea lucrarilor de cercetare-dezvoltare contractate de acestea precum si incasarile din microproductie, vanzari de reviste, jurnale, taxe, inchirieri de spatii etc.

de la institutii fara scop lucrativ, pentru realizarea lucrarilor de cercetare-dezvoltare contractate de organizatii profesionale, asociatii sindicale, culturale, organizatii de caritate sau intrajutorare etc.

din fondurile din strainatate, pentru activitati de cercetare-dezvoltare, inclusiv sursele primite de la organizatii internationale, guverne sau institutii straine.

b) dupa programele stiintifice de cercetare-dezvoltare, cheltuielile aferente activitatii de cercetare-dezvoltare sunt structurate pe tipuri de programe stiintifice utilizate pe plan international (conform 'Nomenclatorului pentru analiza si comparatia bugetelor si programelor stiintifice' - NABS).

Grantul reprezinta o forma de finantare nerambursabila, pe care o institutie o acorda pentru a sprijini o anumita directie de dezvoltare nationala, directie care poate viza domeniul economic, social sau educational-stiintific [14].

Granturile pot fi acordate de urmatoarele categorii de finantatori ]:

I. Institutii / autoritati guvernamentale din Romania

1. Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii (ANIMMC) Principalele tipuri de granturi care pot fi dezvoltate sunt

cresterea competitivitatii IMM-urilor prin implementarea sistemelor de calitate;

sustinerea mestesugarilor si artizanatului;

sustinerea IMM-urilor pentru accesul la servicii de instruire si consultanta;

dezvoltarea si modernizarea activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor pe piata;

sprijinirea IMM-urilor in dezvoltarea exportului;

organizarea de targuri pentru IMM-uri;

Beneficiari: IMM-uri (societati comerciale si cooperatiste).

Site organizatie: https://www.animmc.ro/

2. Academia Romana Principalele tipuri de granturi care pot fi dezvoltate sunt dedicate cercetari pe urmatoarele domenii: filologie si literatura, istorie si arheologie, matematica, chimie, biologie, genomie, tehnic, agricole si silvice, medicale, economie, juridice si sociale, filosofie, teologie, psihologie, pedagogie, arte, arhitectura, audiovizual si tehnologia informatiei.

Beneficiari: universitati, institute de cercetare, ONG.

Site organizatie: https://www.acad.ro/

3. Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica (ANCS) Principalele tipuri de granturi care pot fi dezvoltate sunt

granturi dedicate programelor de cercetare-dezvoltare si de stimulare a inovarii;

programe pentru resurse umane;

intarirea capacitatii de cercetare-dezvoltare;

promovarea ideilor;

parteneriate in domenii prioritare ale cercetarii;

inovare.
Beneficiari: institutii de cercetare (de stat/private).

Site organizatie: https://www.mct.ro

4. Consiliul National al Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Superior (CNCSIS) Principalele tipuri de granturi care pot fi dezvoltate sunt

granturi acordate, prin programe multianuale, pentru cercetare stiintifica;

granturi pentru tineri cercetatori;

granturi pentru tineri doctoranzi;

granturi pentru burse de cercetare stiintifica/creatie artistica.
Beneficiari: institutii de cercetare, tineri cercetatori, tineri doctoranzi.

Site organizatie: https://www.cncsis.ro

5. Institutul Cultural Roman Principalele tipuri de granturi care pot fi dezvoltate sunt cele pentru promovarea culturii romane prin:

organizarea si participarea la festivaluri de cultura internationale;

schimburi culturale internationale;

proiecte internationale de cooperare.

Beneficiari: ONG-uri culturale, institutii publice de cultura.

Site organizatie: https://www.icr.ro

II. Institutii ale Uniunii Europene

1. Comisia Europeana Programul Cadru 7 (PC7) PC7 este dedicat cercetarii stiintifice, initiativelor, schimbului de experienta si cooperarii intre cercetatorii si organizatiile de cercetare din statele membre ale UE. PC7 prezinta ca principale directii de interventie:

cooperarea: colaborarea intre industrie si mediul academic in domenii tehnologice cheie;

ideile: sprijinirea cercetarii stiintifice;

resursele umane: sprijinirea mobilitatii si dezvoltarea carierei cercetatorilor;

capacitatile: cresterea capacitatii de inovare a cercetatorilor.

Beneficiari: companii private, institutii publice si private de cercetare, cercetatori individuali.

Site PC7: https://cordis.europa.eu/

2. Comisia Europeana - alte programe de granturi

Leonardo da Vinci: program de granturi pentru educatie vocationala si training.

Site: https://ec.europa.eu/education/programmes/llp/leonardo/index_en.htmlComenius: program de granturi pentru sistemul educational pre-scolar si scolar.

Site: https://ec.europa.eu/education/programmes/llp/comenius/index_en.html

Erasmus: program de granturi pentru studenti schimb de experienta si stadii de practica.

Site: https://ec.europa.eu/education/programmes/llp/erasmus/erasmus_en.html

Grundtvig: program de granturi pentru educatie pentru adulti

Site: https://ec.europa.eu/education/programmes/llp/grundtvig/index_en.html


Remarca ] Finantarea directa a cercetarii industriale prin granturi sau subventii prezinta avantajul de a ajuta guvernul sa detina controlul asupra tipului de activitate de cercetare si dezvoltare condusa. Subventiile asigura faptul ca industria de cercetare contribuie la indeplinirea unor importante obiective de interes public cum ar fi apararea nationala, sanatatea sau dezvoltarea energetica sau la sustinerea zonelor unde exista discrepante mari intre rezultatele economice ale sectorului public si al celui privat in domeniul cercetarii si dezvoltarii. In plus, finantarea guvernamentala a C-D in mediul de afaceri, are un efect pozitiv asupra auto-finantarii cercetarii si dezvoltarii, in primul rand prin stimularea capacitatii firmelor de a folosi cunostintele obtinute prin cercetarea finantata din resurse publice.

Evaluarea activitatilor de cercetare, a raportului intre fondurile investite si beneficiile obtinute, dimensionarea investitiilor in C-D, sunt unele dintre cele mai spinoase probleme economice deoarece corelatiile nu sunt nici directe si nici evidente.

Conform [19] structura cheltuielilor totale din activitatea de cercetare-dezvoltare pe sectoare de executie si tipuri de cercetare este prezentata in tabelul 2.16.


Tabelul 2.16 Structura cheltuielilor totale din activitatea de C-D pe sectoare de executie si tipuri de cercetare


Sectorul/tip de cercetare

Cheltuielile din activitatea de C-D pe sectoare de executie (mii lei)


Sectorul intreprinderi, total din care:


- cercetare fundamentala


- cercetare aplicativa


- dezvoltare experimentala


Sectorul guvernamental, total din care:


- cercetare fundamentala


- cercetare aplicativa


- dezvoltare experimentala
Sectorul invatamant superior, total din care:


- cercetare fundamentala


- cercetare aplicativa


- dezvoltare experimentala


Sectorul privat non-profit, total din care:


- cercetare fundamentala


- cercetare aplicativa


- dezvoltare experimentalaConform [19] structura cheltuielilor totale din activitatea de cercetare-dezvoltare pe sectoare de executie si surse de finantare este prezentata in tabelul 2.17.


Tabelul 2.17 Structura cheltuielilor totale din activitatea de C-D pe sectoare de executie si surse de finantare


Sectorul/tip de cercetare

Cheltuielile din activitatea de C-D pe sectoare de executie (mii lei)


Sectorul intreprinderi, total din care:


Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2022 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact