StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Sa facem proiecte sanatoase
MANAGEMENT

Termenul Management a fost definit de catre Mary Follet prin expresia "arta de a infaptui ceva impreuna cu alti oameni". Diferite informatii care te vor ajuta din domeniul managerial: Managementul Performantei, Functii ale managementului, in cariera, financiar.

StiuCum Home » MANAGEMENT » managementul cercetarii si dezvoltarii
Trimite articolul prin email Notiuni de baza in managementul cercetarii-dezvoltarii : Managementul cercetarii si dezvoltarii Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Notiuni de baza in managementul cercetarii-dezvoltariiNotiuni de baza in managementul cercetarii-dezvoltariiIn prezent o noua economie este in mod evident in curs de aparitie, o economie bazata pe cunostinte si idei, o economie a cunoasterii, in care dezideratul principal il reprezinta gradul de implementare a noilor concepte, a ideilor inovarii si tehnologiei in toate sectoarele economiei, precum si de protectie a mediului inconjurator.
Noua economie, bazata pe cunoastere, care se va realiza in viitoarea societate a cunoasterii, integreaza obiectivele dezvoltarii durabile, bazate pe dreptate sociala si egalitate a sanselor, protectie ecologica, libertate, diversitate culturala si dezvoltare a inovarii, restructurarea industriei si a mediului de afaceri, reprezentand o noua etapa a civilizatiei umane, care permite accesul larg 848c26i la informatie, un nou mod de lucru si de cunoastere, amplificand posibilitatea globalizarii economice si cresterea coeziunii sociale [ ].

Principalele trasaturi ale noii lumi, sub aspectul activitatii unei intreprinderi sunt:

cresterea capacitatii sectorului de Cercetare-Dezvoltare-Inovare (C-D-I) pentru Tehnologia Informatiei si Comunicatii (TIC) in vederea sustinerii societatii si economiei bazate pe cunoastere;

cresterea competentei tehnologice si promovarea transferului de cunostinte si tehnologii in domeniul energiei, in conditii de calitate, siguranta in alimentare, cu respectarea principiului dezvoltarii durabile;

crearea de produse, procese si tehnologii curate si valorificarea deseurilor;

fundamentarea stiintifica si dezvoltarea de tehnologii pentru conservarea, reconstructia si consolidarea diversitatii biologice si ecologice;

dezvoltarea cunoasterii in domeniul amenajarii teritoriului in maniera durabila;

dezvoltarea biotehnologiilor cu impact asupra calitatii vietii si dezvoltarii economice;

dezvoltarea de noi materiale, produse si procese cu inalta valoare adaugata.

In aceste conditii, suportul tehnologic al noii societati este constituit prin convergenta a trei sectoare [ ]:

tehnologia informatiei;

tehnologia comunicatiilor;

productia de continut digital

In ultimul deceniu, stiinta si tehnica si-au accentuat caracterul sistemic. O demonstreaza viteza cu care unele progrese stiintifice au devenit aplicatii industriale [2] (tabelul 2.1).


Tabelul Timpul scurs intre o descoperire si aplicarea acesteia in industrie


Activitatea

Anul descoperiri

Aplicare

Descoperirea fotochimica a AgCl fotografie


1839 (112 ani)

Indicatie electromagnetica motorul electricCurenti electrici stabili de intensitate variabila telefonUnde electromagnetice radioemisie si receptieRaze X aparate de analizaReflexia undelor electromagneticeradarReactia de fisiune nucleara bomba atomica

Notiuni specifice de fizica soliduluitranzistorSemiconductori din siliciu fotocelulele solare
Pe plan international se manifesta tot mai pregnant:

tendinta de crestere a colaborarii dintre organizatiile de cercetare fundamentala si orientata si organizatiile de cercetare aplicativa si introducere a noului in productie;

stergerea delimitarilor intre categoriile de cercetare;

cresterea aplicatiilor care necesita cunostinte din domenii diverse;

cresterea importantei transferului tehnologic in scopul introducerii noilor produse pe piata si dezvoltarii aplicatiilor industriale eficiente;

realizarea unei societati a cunoasterii, care urmareste diseminarea fara precedent a cunostintelor catre toti cetatenii, prin mijloace si instrumente noi, folosind cu prioritate Internetul, cartea electronica si metodele de invatare prin procedee electronice          (e-learning);

In acest context, literatura de specialitate (Gibbons Michael, 2006) delimiteaza doua moduri principale de producere a cunoasterii [ ] (tabelul 2.2); cele doua moduri nu sunt interschimbabile, nu se elimina unul pe celalalt, ci coexista.


Tabelul Moduri principale de producere a cunoasterii

Caracteristici

Modul clasic

Noul mod

Motivare

Interesul stiintific

Problemele reale ale productiei si dezvoltarii economice

Cadru

Disciplina stiintifica

Pluridisciplinar si interdisciplinar

Organizare

Ierarhica si conservativa

Bazata pe scara valorica

Controlul calitatii

Intern, bazat pe comunicare stiintifica

Responsabilitate sociala


Avand in vedere importanta cercetarii fundamentale pentru dezvoltarea cunoasterii si formarea resursei umane inalt calificate, accentul va fi pus pe excelenta, pe interdisciplinaritate si vizibilitate internationala. Vor fi sustinute cercetari complexe in domenii de frontiera si participarea in retele internationale de cercetare de excelenta.

Din analiza infrastructurii existente in poli de excelenta si a capacitatii de crestere a productiei stiintifice cu vizibilitate internationala, au rezultat domenii cu traditie in cercetarea stiintifica, dar si cu potential deosebit ]:

informatica teoretica si stiinta calculatoarelor;

sisteme informatice avansate pentru servicii;

tehnologii, sisteme si infrastructuri de comunicatii;

inteligenta artificiala, robotica si sistemele autonome avansate;

securitatea si accesibilitatea sistemelor informatice;

tehnologii pentru sisteme distribuite si sisteme incorporate;

nanoelectronica, fotonica si micronanosisteme integrate;sisteme si tehnologii energetice durabile;

securitatea energetica;

modalitati si mecanisme pentru reducerea poluarii mediului;

sisteme de gestionare si de valorificare a deseurilor;

analiza ciclului de viata al produselor si ecoeficienta;

protectia si reconstructia ecologica a zonelor critice si conservarea ariilor protejate;

materiale avansate;

tehnologii avansate de conducere a proceselor industriale;

tehnologii si produse mecanice de inalta precizie si sisteme mecatronice;

cercetare socio-economica si umanista

Asadar, sinteza directiilor strategice de actiune in domeniul cercetarii, la nivel mondial, poate fi structurat pe noua domenii prioritare de cercetare [4]:

1. tehnologia informatiei si comunicatii;

2. energie;

3. mediu;

4. sanatate;

5. agricultura, siguranta si securitate alimentara;

6. biotehnologii;

7. materiale, procese si produse inovative;

8. spatiu si securitate;

cercetare socio-economica si umanista.

In acest context, Romania va urmari dezvoltarea resursei umane capabile sa atinga nivelul de integrare in fluxul international de dezbatere stiintifica ]. Aceasta presupune:

atragerea unor personalitati stiintifice;

finantarea adecvata a cercetarii exploratorii;

deschiderea oportunitatilor de pregatire in toate stadiile de dezvoltare a carierei profesionale;

asigurarea accesului la infrastructura de cercetare adecvata;

intensificarea colaborarii internationale

Cresterea atractivitatii carierei in cercetare, in special pentru tineri, reprezinta un element critic al actualului sistem CDI din tara noastra, in care numarul de cercetatori raportat la populatie se afla la doar o treime fata de media tarilor din Uniunea Europeana. Pentru perioada 2007-2013, se va urmari cresterea atractivitatii carierei in cercetare in special prin burse si acces la granturi de cercetare in perioada formarii initiale a cercetatorilor prin doctorat (stimulandu-se cotutela internationala si mobilitatea), precum si prin programe  post-doctorale, cu precadere in domenii interdisciplinare.

Consolidarea scolilor doctorale si crearea de scoli             post-graduale vor avea impact asupra calitatii programelor doctorale, cat si a cercetarilor post-doctorat contribuind la pregatirea unor cercetatori performanti.

Criza resurselor umane impune ca prioritate atat atragerea tinerilor pentru o cariera in cercetare, cat si a unor cercetatori cu experienta din strainatate.

Pregatirea pe parcursul formarii carierei in cercetare se va orienta catre stagii de pregatire atat in tara cat si in strainatate, care vor fi intotdeauna asociate unor proiecte de cercetare. In acelasi timp se va avea in vedere colaborarea cu agentii de finantare din alte tari in scopul co-finantarii de stagii doctorale si postdoctorale care sa stimuleze revenirea in tara a cercetatorilor performanti dupa efectuarea stagiului. Vor fi dezvoltate mecanisme de finantare care sa stimuleze institutiile de cercetare in a oferi acestor cercetatori contracte de munca corespunzatoare.

De asemenea, pentru personalitati cu rezultate stiintifice deosebite pe plan international se va asigura finantarea adecvata, necesara crearii unor centre de excelenta in Romania.

Se va sustine dezvoltarea infrastructurii de cercetare prin cresterea gradului de utilizare, extinderea infrastructurii existente si prin crearea de noi facilitati. Echipamentele experimentale dedicate cercetarii ce tinteste frontiera cunoasterii sunt in general foarte costisitoare si ca urmare investitiile se vor focaliza in acele domenii in care exista potential de utilizare corespunzator, inclusiv prin colaborare regionala. Pentru acele domenii in care pe plan european exista deja facilitati de cercetare, iar nevoia de utilizare nu este sistematica, se vor finanta proiecte care sa asigure accesul cercetatorilor din Romania la facilitatile respective.

In perioada 2007-2013 dezvoltarea infrastructurii de cercetare se va realiza cu precadere prin parteneriate cu universitatile si institutele publice de cercetare pentru cresterea contributiei la dezvoltarea resursei umane pentru cercetare.

Cercetarea de nivel mondial trebuie sa aiba la baza colaborarea internationala, importanta atat prin procesul de invatare, dar si prin potentialul de obtinere a drepturilor de proprietate intelectuala. In perioada 2007-2013, proiectele in colaborare internationala vor fi realizate atat in cadrul programelor internationale, cat si in cadrul unor apeluri comune de proiecte impreuna cu alte tari pe teme de interes sau pur si simplu in cadrul unor proiectele de colaborare initiate la nivelul comunitatii stiintifice.

Evaluarea continua a revistelor stiintifice din Romania si sustinerea celor mai performante, inclusiv pentru co-editarea cu edituri de prestigiu international, pentru a indeplini conditiile de intrare in bazele indexate international si in perspectiva pentru cresterea factorului lor de impact, constituie premise ale cresterii vizibilitatii internationale a cercetarii stiintifice din Romania.

Se va urmari o mai buna integrare a comunitatii stiintifice romanesti in circuitul stiintific international, prin accesul cercetatorilor la resursele de informare stiintifica, participarea la conferinte internationale, organizarea in tara de conferinte stiintifice internationale, asigurarea unui acces larg la resurse de informare si nu in ultimul rand prin participarea in clusterele stiintifice si platforme tehnologice europene.

Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2022 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact