StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
management MANAGEMENT

Termenul Management a fost definit de catre Mary Follet prin expresia "arta de a infaptui ceva impreuna cu alti oameni". Diferite informatii care te vor ajuta din domeniul managerial: Managementul Performantei, Functii ale managementului, in cariera, financiar.

StiuCum Home » MANAGEMENT » managementul productiei

Atributiile managementului de productieAtributiile managementului de productie


Managementul de productie este subordonat directorului general al intreprinderii si indruma, conduce si raspunde de activitatea de productie a fabricilor (sectiilor) si atelierelor, avand urmatoarele atributii: asigura desfasurarea activitatii compartimentelor functionale din subordinea realizarii programelor de fabricatie si a repararii dotarii; ia masuri pentru elaborar 141d33b ea si respectarea indicatorilor tehnici si tehnologiei cu privire la programarea, pregatirea si urmarirea productiei (cum ar fi gradul de utilizare a capacitatilor de productie, incarcarea utilajelor, utilizarea suprafetelor de productie); adopta masuri pentru ridicarea nivelului profesional al muncitorilor si personalului tehnic - ingineresc si economic; indruma activitatea de documentare tehnico - economica a personalului din compartimentele ce le coordoneaza

Principalele activitati ale intreprinderii sunt:

a)      Atributii in elaborarea, fundamentarea si urmarirea programelor de productie: elaboreaza propuneri de programe asigurand utilizarea integrala a capacitatilor de productie, valorificarea superioara a materiilor prime si materialelor, combustibililor si enerigiei, aprecierea rezultatelor cercetarii stiintifice in scopul introducerii si promovarii progresului tehnic, imbunatatirea utilizarii fondurilor fixe, stabileste pe subunitati sarcinile ce le revin si masurile necesare pentru realizarea lor.

b)      Atributii in domeniul programarii, lansarii, urmaririi productiei: asigura  indeplinirea ritmica si integrala a programului conform termenelor de livrare stipulate in contract; urmareste si stabileste masuri pentru utilizarea optima a capacitatii de productie; calculeaza principalii parametrii ai programarii (lot optim si durata ciclului de fabricatie).

c)      Atributiile in domeniul proiectarii tehnologice, SDV, autoutilari: propune teme pentru retehnologizarea proceselor de productie: urmareste elaborarea documentatiei de pregatire a fabricatiei, elaborarea normelor de consum pentru materii prime, materiale, combustibili, energie, asigura si urmareste conditiile de desfasurre a activitatii de investitie, proiectare SDV-uri; activitatea de autoutilare.

d)      Atributii in domeniul investitiilor si constructiilor: elaboreaza propuneri de investitii; asigura documentatia tehnico - economica necesara planificarii si realizarii investitiilor; face propuneri de rezolvare a lipsurilor constatate in documentatie si lucrarile de investitie aferente.

e)     Atributii in domeniul organizarii conducerii productiei si a muncii, a fluxurilor de fabricatie si calculul de capacitati; ia masuri pentru aplicarea celor mai moderne si eficiente metode de organizare, programare si urmarire a productiei, de optimizare a fluxurilor de fabricatie, perfectionarea proceselor de munca, intretinere si reparatii ale mijloacelor fixe, transportului si asigura extinderea si generalizarea acestora, asigura aplicarea studiilor si proiectelor de organizare, de calcul a capacitatilor de productie, de evidentiere a locurilor inguste si disponibile.

f)        Atributii in domeniul productiei: asigura realizarea sarcinilor de cooperare in productie cu alte fabrici sau sectii, stabileste masuri pentru realizarea de produse de calitate superioara; asigura functionarea, folosirea rationala, intretinerea si repararea mijloacelor fixe cu respectarea riguroasa a normelor acestora.

g)      Atributii in domeniul aprovizionarii - colaborarii - desfacerii: face propuneri pentru fundamentarea planului de aprovizionare tehnico - materiala; urmareste asigurarea bazei materiale necesare realizarii in bune conditii a sarcinilor de plan; raspunde de realizarea produselor la termenul prevazut si in conditiile prevazute in contract; asigura utilizarea corespunzatoare a mijloacelor de transport din dotare si ia masuri pentru optimizarea transporturilor.

h)      Atributii in domeniul financiar - contabil si analize economice: elaboreaza propuneri de planuri de credite, stabileste nivelul minim al stocurilor de materii prime, materiale, produse si alte elemente ale mijloacelor circulante si urmareste incadrarea in acest nivel; organizeaza si conduce contabilitatea, intocmeste bilantul contabil si situatia principalilor indicatori economico - financiari si modul de calcul al acestora, determina modul de calcul al preturilor si tarifelor; urmareste inventarierea bunurilor aflate in patrimoniul intreprinderii si ia masuri corespunzatoare potrivit legii.

i)        Atributii in domeniul activitatii de personal - salarizare: organizeaza orientarea profesionala, selectionarea, promovarea personalului potrivit cerintelor stabilite pentru fiecare loc de munca in limitele competentelor acordate, stabileste necesarul de personal pe meserii si specialitati; asigura salarizarea personalului conform criteriilor de salarizare stabilite de catre intreprindere.


Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2023 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact