StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
management MANAGEMENT

Termenul Management a fost definit de catre Mary Follet prin expresia "arta de a infaptui ceva impreuna cu alti oameni". Diferite informatii care te vor ajuta din domeniul managerial: Managementul Performantei, Functii ale managementului, in cariera, financiar.

StiuCum Home » MANAGEMENT » managementul resurselor umane

Contractul individual de munca

Contractul individual de munca

Definitie si tipuri de contracte de munca

Contractul individual de munca - cu o o persoana fizica, denumita salariat,

-salariatul -obligat sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau juridica, in schimbul unei remuneratii denumite salariu.-Legislatia in vigoare reglementeaza incheierea urmatoarelor tipuri de CIM:

Contractul individual de munca pe perioada nedeterminata si determinate

in Legislatia in vigoare-CIM se incheie -nedeterminata

sau

-determinate

determinata - nu mai mare de 24 luni.

-obligatoriu sa se specifice

Contractul individual de munca cu timp partial
- programului de lucru- partial,

fractiunea de norma

mai mic de 8 ore;
-interzisa -orelor suplimentare de catre persoana angajata

Contractul individual de munca la domiciliu
- cu persoanele care indeplinesc, la domiciliul lor, atributiile specifice functiei pe care o detin;

- salariati - stabilesc singuri programul de lucru,

- drepturile compania - sa stabileasca un interval de timp in care sa controleze activitatea salariatului si modalitatea concreta de realizare a controlului;
- obligatia Compania -asigura transportul la si de la domiciliul angajatului al materiilor prime si materialelor pe care le utilizeaza in activitate, precum si al produselor finite pe care le realizeaza.

Contractul de ucenicie la locul de munca

-CIM -de tip particular

-obligatia angajatorului - sa asigure ucenicului formarea profesionala intr-o anumita meserie.

-maxim 3 ani, compania asigura formarea profesionala trebuie sa fie autorizat de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale.
-Ucenicul -persoana care nu detine o calificare profesioanala

-la debutul perioadei de ucenicie, nu are varsta de 25 de ani.

Contractul de munca temporara
- pe durata indeplinirii unor anumite sarcini precise si cu caracter temporar (12 -18 luni),

- persoana care indeplineste aceste sarcini nu este angajatul companiei dvs., ci a agentului de munca temporara;
- compania poate sa apeleza la o agentie de munca temporar 353j94d a (societate comerciala autorizata de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale);
- persoana angajata - beneficiaza de salariul platit de agentul de munca temporara. Toate obligatiile ce decurg de aici (retinerea, virarea si plata tuturor contributiilor si impozitelor datorate de salariatul temporar catre bugetele statului) revine agentului de munca temporara;

    Conditii pentru incheierea CIM

-incheierea valabila a CIM trebuie indeplinite anumite conditii legale:
- conditii comune tuturor contractelor (capacitate, consimtamant, obiect si cauza)
- conditii specifice dreptului muncii (conditii de sanatate, de studii etc.)

Capacitatea juridical

Angajatorul

- poate fi -persoana juridica din momentul dobandirii personalitatii juridice.
- persoana fizica din momentul dobandirii capacitatii depline de exercitiu.

Salariatul
- minim 16 ani, varsta dobandirii capacitatii juridice, caracterizata prin:

-capacitate de folosinta (de a avea drepturi si obligatii)

- capacitate de exercitiu (aptitudinea de a-si exercita drepturile si de a-si asuma obligatiile);
- se poate angaja si la varsta de 15 ani-dar numai cu acordul parintilor sau al reprezentantilor legali,

-pentru activitati potrivite cu dezvoltarea sa -fizica, aptitudinile si cunostintele sale, fara a-i pune in pericol sanatatea, dezvoltarea si pregatirea profesionala.

Consimtamantul partilor

-a fi valabil, consimtamantul - urmatoarele conditii:
- Sa aprovina de la o persoana cu discernamant juridic;
- Sa fie pronuntat cu intentia de a produce efecte juridice;
- Sa fie exteriorizat;
- Sa nu fie alterat de vreun viciu de consimtamant (eroare, dol, viclenie).

Obiectul
- format din 2 elemente: -prestarea muncii de catre salariat,

si

-salarizarea muncii de catre angajator, pe de alta parte.

-Obiectul -sa fie determinat, licit si moral.

Cauza
-la obiectivul urmarit de ambele parti in momentul incheierii contractului de munca.

-Angajatorul urmareste prestarea muncii de catre angajat,

-salariatul urmareste remunerarea muncii sale, obtinerea unui salariu pentru munca prestata.

Conditii de sanatate
-Angajarea unei personae-in baza unui certificat medical, prin care se dovedeste daca este apta pentru prestarea acelei munci, in caz contrar, CIM incheiat se considera nul;

- certificatul medical dupa momentul incheierii CIM, persoana este apta de munca, contractul incheiat ramane valabil

- obligatoriu ca orice companie sa cuprinda in structura organizatorica postul de medic de medicina muncii, sau sa existe o colaborare contractuala in domeniul sanatatii si securitatii in munca;
- in functie de rezultatul analizelor, medicul de medicina muncii isi exprima consimtamantul daca persoana respectiva este apta sau nu, sau apta partial pentru indeplinirea unei anumite munci.
- obligatoriu certificatul medical si in alte situatii, decat la angajare:

-dupa o intrerupere mai mare de 6 luni,

-in domenile sanatate,

- alimentatie publica,

- educatie etc. (semestrial),

- in conditiile expunerii la factori nocivi ,

- schimbarii meseriei,

- schimbarii locului de munca sau a activitatii etc.

Conditii de studii
- conditii de studii este obligatorie -la institutiile bugetare,

-in societatile comerciale cu capital majoritar de stat sau regii autonome;
- in companiile cu capital privat-recomandabile, dar nu obligatorii.

- persoanele -interzisa incadrarea in munca sub varsta de 15 ani;
- pusa sub interdictie judecatoreasca nu poate fi angajata;

- nu au implinit 18 ani- nu poate fi angajata in locuri de munca -grele,

- vatamatoare sau periculoase (se stabilesc prin hotarare de Guvern),

-nu are voie sa munceasca- in timpul noptii

- nici ore suplimentare;

- Contractul individual de munca se incheie- in forma scrisa, obligatie care revine angajatorului.


Clauzele CIM. Clauze speciale ale CIM

Anterior inceperii activitatii, -angajatorul obligat- de a informa potentialul angajat cu privire la clauzele generale pe care intentioneaza sa le inscrie in contract.

-Obligatia de informare a persoanei selectate in vederea angajarii se considera indeplinita de catre angajator la momentul comunicarii ofertei sale privind continutul contractului individual de munca.

- Dupa semnarea CIM de cele doua parti, contractul este- acceptat -de catre angajator,

- de catre angajat putand sa inceapa activitatea.


-CIM -inregistrate-in 20 de zile de la data incheierii

-la Inspectoratul Teritorial de Munca, din judetul unde isi are sediul angajatorul.

-Clauze pe care un CIM trebuie sa le contina sunt cu caracter obligatoriu si cu caracter aleator (speciale), ambele categorii fiind reglementate de legislatia muncii in vigoare.

Clauze obligatorii sunt: A. Partile contractului: datele de identificare ale angajatorului si salariatului
B. Obiectul contractului: prestarea muncii
C. Durata contractului: -determinata

sau

-nedeterminata

-Regula de baza privind durata pentru care se incheie CIM este ca acesta sa fie incheiat pe durata nedeterminata.

-CIM se poate incheia si pe durata determinata, in urmatoarele conditii:
- incheierea numai in forma scrisa
- precizarea expresa a duratei pentru care se incheie
- prelungirea duratei dupa expirarea termenului initial se face in scris, cu acordul partilor;
- prelungirea se poate face de cel mult doua ori consecutiv, inauntru unei perioade de 24 luni.

-Cazurile pt prelungirea duratei contractului sunt:
- inlocuirea unui salariat in cazul suspendarii contractului sau de munca, cu exceptia situatiei in care acel salariat participa la greva;
- cresterea temporara a activitatii angajatorului;
- desfasurarea unor activitati cu caracter sezonier;
- in situatia in care este incheiat in temeiul unor dispozitii legale emise cu scopul de a favoriza temporar anumite categorii de persoane fara loc de munca;
- angajarea unei persoane aflate in cautarea unui loc de munca, care in termen de 5 ani de la data angajarii indeplineste conditiile de pensionare pentru limita de varsta;

- ocuparea unei functii eligibile in cadrul organizatiilor sindicale, patronale sau al organizatiilor neguvernamentale, pe perioada mandatului;

- angajarea pensionarilor care, in conditiile legii, pot cumula pensia cu salariul;

- in alte cazuri prevazute expres de legi speciale ori pentru desfasurarea unor lucrari, proiecte, programe, in conditiile stabilite prin contractul colectiv de munca incheiat la nivel national si/sau la nivel de ramura.

D. Locul de munca: departamentul, punctul de lucru
E. Felul muncii: denumirea functiei, conform nomenclatorului Clasificarea Ocupatiilor din Romania
F. Atributiile postului:in
fisa postului
G. Conditii de munca:
normale, nocive, periculoase, grele
H. Durata muncii: norma intreaga sau fractiune de norma, cu specificarea duratei timpului de lucru
I. Concediul: -durata concediului anual de odihna,

- exprimat , in numar de zile lucratoare
J. Salariul:- salariul de baza lunar brut si alte elemente constitutive (sporuri, indemnizatii, alte adaosuri),

-data si periodicitatea platii acestuia. K. Drepturi specifice legate de sanatatea si securitatea in munca:

-echipament individual de protectie,

-echipament individual de lucru,

-materiale igienico-sanitare,

-alimentatie de protectie
L. Alte clauze: -perioada de proba,

-perioada de preaviz in cazul concedierii,

-perioada de preaviz in cazul demisiei,

- munca in strainatate,

-alte clauze.

L.1. Perioada de proba -utilizata pentru verificarea aptitudinilor salariatului.

- se stabileste in functie de durata (nedeterminata/ determinata) pentru care a fost incheiat contractul.

- pe durata nedeterminata, perioada de proba se stabileste diferentiat pentru:

- functiile de executie: cel mult 30 de zile calendaristice
- functiile de conducere: cel mult 90 de zile calendaristice.
- persoanele cu handicap: maximum 30 de zile calendaristice.
- muncitorii necalificati: maxim 5 zile lucratoare (are caracter exceptional).
- absolventii institutiilor de invatamant, la debutul lor in profesie: de cel mult 6 luni.

- pentru CIM incheiat pe o durata determinata:
- < 3 luni: 5 zile lucratoare;
- intre 3-6 luni: 15 zile lucratoare;
- >6 luni: 30 de zile lucratoare;
- >6 luni pentru functii de conducere: 45 de zile lucratoare.

L.2. Termenul de preaviz

-convenit de parti in contractul individual de munca sau cel prevazut in contractele colective de munca aplicabile.
- 15 zile lucratoare, - perioada in care sa-si gaseasca un nou loc de munca sa fie mai mare (exprimarea in zile lucratoare)
- se constata inaptitudinea fizica si/sau psihica a salariatului, fapt ce nu permite acestuia sa isi indeplineasca atributiile corespunzatoare locului de munca ocupat (constatare facuta prin decizie a organelor competente de expertiza medicala);
- salariatul nu corespunde profesional locului de munca in care este incadrat (cu exceptia cazului in care angajatul se afla in perioada de proba);
- concedierea (individuala sau colectiva) -motive care nu tin de persoana salariatului, determinata de desfiintarea locului de munca ocupat de salariat ca urmare a dificultatilor economice sau a reorganizarii activitatii;
- 15 zile calendaristice pentru functii de executie in cazul demisiei angajatului.

-30 de zile calendaristice pentru functii de conducere, in cazul demisiei angajatului.

- Pentru angajator, termenul de preaviz este necesar pentru recrutarea unui alt angajat, finalizarea sau predarea, respectiv preluarea sarcinilor, instruirea noului angajat, perioada care va fi mai lunga in cazul functiilor de conducere.

- Salariatul poate demisiona FARA PREAVIZ daca angajatorul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contractul individual de munca.

M. Drepturi si obligatii generale ale partilor

Salariatul are, in principal, urmatoarele:
- drepturi: -salarizare,

repaus zilnic si saptamanal,

concediu de odihna anual,

egalitate de sanse si de tratament

-securitate si sanatate ,

-formare profesionala.
- obligatii: -indeplinirea sarcinilor si atributiilor,

-asigurarea integritatii bunurilor incredintate spre pastrare,

- manipulare,

-exploatare la locul de munca,

-de a raspunde patrimonial pentru pagubele materiale produse din vina si in legatura cu munca sa

-respecta disciplina muncii ,

- respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate,

- respecta secretul de serviciu;

Angajatorul are, in principal, urmatoarele:
- drepturi:- a da dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor, de a exercita

controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu;

de a constatat savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit nnnnnnnnnnlegii, regulamentului intern.
- obligatii: -sa acorde salariatului toate drepturile ce decurg din -contractele individuale de munca,

CCM aplicabil si din lege;

sa asigure conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca si conditiilor munca;

sa informeze salariatul asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea relatiilor de munca; etc.

N. Dispozitii finale: referitoare la modificare, alte reglementari.
O. Litigii: modul si jurisdictia solutionarii conflictelor privind incheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau incetarea CIM.
P. Incetarea contractului: modalitatea de incetare.

Clauze aleatorii dar nu limitative) sunt:
Clauza de mobilitate - in cazul in care, luand in considerare specificului muncii, executarea obligatiilor de serviciu de catre salariat nu se realizeaza intr-un loc stabil de munca. In acest caz salariatul beneficiaza de prestatii suplimentare in bani sau in natura.

Clauza de neconcurenta in domeniile cu un grad inalt de inovatie, unde concurenta este puternica.
-il obliga pe angajat sa nu presteze, dupa incetarea CIM, in interesul propriu sau al unui tert, o activitate care se afla in concurenta cu cea prestata la angajatorul sau;
- angajatorul obligat- sa plateasca salariatului o indemnizatie de neconcurenta lunare;
- sa fie reglementata in cadrul CIM sau in actele aditionale ale acestuia si sa specifice in mod clar activitatile care ii sunt interzise salariatului la data incetarii CIM, cuantumul indemnizatiei, perioada pe care isi produce efectele clauza de neconcurenta, tertii in favoarea carora se interzice prestarea activitatii, precum si aria geografica unde salariatul poate fi in reala competitie cu angajatorul.
- indemnizatia de neconcurenta lunara datorata salariatului:

-nu este de natura salariala.

-reprezinta o cheltuiala efectuata de angajator,

-este deductibila la calculul profitului impozabil si se impoziteaza la persoana fizica beneficiara, potrivit legii.

-se negociaza

- este de cel putin 50% din media veniturilor salariale brute ale salariatului din ultimele 6 luni anterioare datei incetarii contractului individual de munca

sau

-in cazul in care durata contractului individual de munca a fost mai mica de 6 luni, din media veniturilor salariale lunare brute cuvenite acestuia pe durata contractului.
- nerespectariia acestei clauze, de catre salariatul este obligat -restituirea indemnizatiei si, dupa caz, la daune-interese corespunzatoare prejudiciului pe care l-a produs angajatorului.

Clauza de confidentialitate - partile convin ca, pe toata durata contractului individual de munca si dupa incetarea acestuia, sa nu transmita date sau informatii de care au luat cunostinta in timpul executarii contractului, in conditiile stabilite in regulamentele interne, in contractele colective de munca sau in contractele individuale de munca.
- Nerespectarea acestei clauze de catre oricare dintre parti atrage obligarea celui in culpa la plata de daune-interese.

Clauza de formare profesionala - in cazul in care angajatorul, pe cheltuiala sa, trimite salariatul sa urmeze un curs sau un stagiu de formare profesionala, in conditiile legii;
- obligatorie incheierea unui act aditional prin care sa fie stipulate: durata obligatiei salariatului de a presta munca in favoarea angajatorului, orice alte aspecte in legatura cu obligatiile salariatului, ulterioare formarii profesionale;.
- salariatii care au beneficiat de un curs cu o durata mai mare de 60 de zile nu pot avea initiativa incetarii CIM o perioada de cel putin 3 ani de la data absolvirii cursurilor sau stagiului de formare profesionala.
- Salariatul va fi supus la suportarea tuturor cheltuielilor ocazionate de pregatirea sa profesionala, proportional cu perioada nelucrata din perioada stabilita conform actului aditional la CIM, daca:

- nu respecta termenul de trei ani (inainteaza demisia, este concediat pe motive disciplinare);
- este arestat preventiv, pentru o perioada mai mare de 60 de zile;
- este condamnat printr-o hotarare judecatoreasca definitiva pentru o infractiune in legatura cu munca lor,
- instanta penala a pronuntat interdictia de exercitare a profesiei, temporar sau definitiv.

Carnetul de munca, registrul de evidenta a salariatilor

Carnetul de munca - vechimea in munca a salariatului (intr-o societate, intr-o anumita functie, daca a lucrat in conditii grele, nocive etc.).

- in carnet contine:

- datele de identificare ale persoanei (data si locul nasterii, starea civila)
- studii(,scoala profesionala,liceu, facultate)

- meseria sau specialitatea
- denumirea unitatii si localitatea unde isi are sediul
- tipul modificarii intervenite in executarea CIM (incadrarea, schimbarea functiei, detasarea, intreruperea si incetarea activitatii, desfacerea contractului de munca)

- anul, luna si ziua cind are loc modificarea

- meseria, functia de incadrare
- salariul tarifar de incadrare si alte drepturi (sporuri)
- documentul in baza caruia are loc modificarea si emitentul
- parafa si semnatura persoanei care face inscrierile in carnetul de munca
- eventualele certificari asupra greselilor, in spatiul special destinat

-Inscrierile - limba romana,

-cu tus negru sau cerneala tipografica,

- citet,

-fara stersaturi,

-pe baza dovezilor prevazute de lege.
-Carnetele de munca- gestionate de Inspectoratul Teritorial de Munca, cu posibilitatea detinerii acestora de catre societate, cu aprobarea acestei institutii.
Registul de evidenta a salariatilor
-obligatia angajatorului - infiinta un registru general de evidenta a salariatilor.

- Registrul - se transmite la inspectoratul teritorial de munca in in forma electronica:

- in ordinea angajarii si cuprinde urmatoarele elemente:
a) elementele de identificare a tuturor salariatilor: numele, prenumele, codul numeric personal (CNP);
b) data angajarii;
c) functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii Ocupatiilor din Romania (COR) sau altor acte normative;
d) tipul contractului individual de munca;
e) data si temeiul incetarii contractului individual de munca.

- prin urmatoarele modalitati:
a) completarea on-line a bazei de date existente pe portalul Inspectiei Muncii;
b) e-mail, pe baza de semnatura electronica;
c) depunerea la sediul inspectoratului teritorial de munca in format electronic, insotit de o adresa de inaintare semnata de angajator.

-Angajatorul - obligatia de a transmite registrul -in forma electronica

-la inspectoratul teritorial de munca in a carui raza teritoriala isi au sediul sau domiciliul

-in 20 de zile de la data angajarii primului salariat.
Contractul colectiv de munca

-conventia incheiata in forma scrisa intre angajator sau organizatia patronala, pe de o parte, si salariati, reprezentati prin sindicate ori in alt mod prevazut de lege, de cealalta parte, prin care se stabilesc clauze privind :

-conditiile de munca,

-salarizarea,

- alte drepturi si obligatii ce decurg din raporturile de munca.

-CCM se incheie -la nivel -national,

-de ramura de activitate,

-de grup de unitati,

- de societate (daca societatea are peste 21 de salariati).

Continutul contract este reglementat de legislatia in vigoare.

-CCM incheiat in cadrul societatii nu poate prevede dispozitii inferioare celor stabilite la nivelurile superioare - national, de ramura.

-Continutul CCM :

partile contractante,

-timpul de munca si timpul de odihna,

conditii de munca si protectia muncii,

salarizarea si alte drepturi banesti,

alte masuri de protectie sociala si facilitati acordate salariatilor,

formarea si pregatirea profesionala,

indatoririle si obligatiile salariatilor, alte prevederi privind obligatiile si drepturile partilor,

aspecte privind CIM - incheierea, modificarea, executarea, suspendarea, incetarea, alte dispozitii finale
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact