StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
contabilitate CONTABILITATE

Contabilitatea este stiinta si arta stapanirii afacerilor, in care scop se ocupa cu "masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor fizice si juridice", in care scop "trebuie ss asigure inregistrarea cronologica și sistematica, prelucrarea, publicarea și pastrarea informațiilor cu privire la poziția financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atāst pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti și potentiali, creditorii financiari și comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori"

StiuCum Home » contabilitate » impozite » Accize

Capitolul i - accize armonizate - dispozitii generale

 CAPITOLUL I
  Accize armonizate


    646e48g ;SECTIUNEA 1
  Dispozitii generale


    646e48g ; Codul fiscal

    646e48g ; Sfera de aplicare    646e48g ;Art. 162. - Accizele armonizate sunt taxe speciale de consum care se datoreaza bugetului de stat pentru urmatoarele produse provenite din productia interna sau din import:

    646e48g ;a) bere;

    646e48g ;b) vinuri;

    646e48g ;c) bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri;

    646e48g ;d) produse intermediare;

    646e48g ;e) alcool etilic;

    646e48g ;f) tutun prelucrat;

    646e48g ;g) produse energetice;

    646e48g ;h) energie electrica.


    646e48g ; Norme metodologice

    646e48g ;1. Sumele reprezentand accize se calculeaza in lei, pe baza cursului de schimb stabilit in conformitate cu prevederile art. 218 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa cum urmeaza:

    646e48g ;a) pentru bere:

    646e48g ; A = C x K x R x Q

    646e48g ; unde:

    646e48g ; A = cuantumul accizei

    646e48g ; C = numarul de grade Plato

    646e48g ; K = acciza unitara, in functie de capacitatea de productie anuala, prevazuta la nr. crt. 1 din Anexa nr. 1 la titlul VII - Accize din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

    646e48g ; R = cursul de schimb leu/euro

    646e48g ; Q = cantitatea in hectolitri

    646e48g ; Concentratia zaharometrica exprimata in grade Plato, in functie de care se calculeaza si se vireaza la bugetul de stat accizele, este cea inscrisa in specificatia tehnica elaborata pe baza standardului in vigoare pentru fiecare sortiment, care trebuie sa fie aceeasi cu cea inscrisa pe etichetele de comercializare a sortimentelor de bere. Abaterea admisa este de 0 grade Plato;

    646e48g ;b) pentru vinuri spumoase, bauturi fermentate spumoase si produse intermediare:

    646e48g ; A = K x R x Q

    646e48g ; unde:

    646e48g ; A = cuantumul accizei

    646e48g ; K = acciza unitara prevazuta la nr. crt. 2.2, 3.2 si 4 din Anexa nr. 1 la titlul VII - Accize din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

    646e48g ; R = cursul de schimb leu/euro

    646e48g ; Q = cantitatea in hectolitri

    646e48g ;c) pentru alcool etilic:

    646e48g ; A = C/100 x K x R x Q

    646e48g ; unde:

    646e48g ; A = cuantumul accizei

    646e48g ; C = concentratia alcoolica exprimata in procente de volum

    646e48g ; K = acciza specifica, in functie de capacitatea de productie anuala, prevazuta la nr. crt. 5 din Anexa nr. 1 la titlul VII - Accize din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

    646e48g ; R = cursul de schimb leu/euro

    646e48g ; Q = cantitatea in hectolitri

    646e48g ;d) pentru tigarete:

    646e48g ; Total acciza = A1 + A2

    646e48g ; in care:

    646e48g ; A1 = acciza specifica

    646e48g ; A2 = acciza ad valorem

    646e48g ; A1 = K1 x R x Q1

    646e48g ; A2 = K2 x PA x Q2

    646e48g ; unde:

    646e48g ; K1 = acciza specifica prevazuta la nr. crt. 6 din Anexa nr. 1 la titlul VII - Accize din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

    646e48g ; K2 = acciza ad valorem prevazuta la nr. crt. 6 din Anexa nr. 1 la titlul VII - Accize din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

    646e48g ; R = cursul de schimb leu/euro

    646e48g ; PA = pretul maxim de vanzare cu amanuntul

    646e48g ; Q1 = cantitatea exprimata in unitati de 1.000 buc. tigarete

    646e48g ; Q2 = numarul de pachete de tigarete aferente lui Q1

    646e48g ;e) pentru tigari si tigari de foi:

    646e48g ; A = Q x K x R

    646e48g ; unde:

    646e48g ; A = cuantumul accizei

    646e48g ; Q = cantitatea exprimata in unitati de 1.000 buc. tigari

    646e48g ; K = acciza unitara prevazuta la nr. crt. 7 din Anexa nr. 1 la titlul VII - Accize din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

    646e48g ; R = cursul de schimb leu/euro

    646e48g ;f) pentru tutun de fumat fin taiat, destinat rularii in tigarete si pentru alte tutunuri de fumat:

    646e48g ; A = Q x K x R

    646e48g ; unde:

    646e48g ; A = cuantumul accizei

    646e48g ; Q = cantitatea in kg

    646e48g ; K = acciza unitara prevazuta la nr. crt. 8 si 9 din Anexa nr. 1 la titlul VII - Accize din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

    646e48g ; R = cursul de schimb leu/euro

    646e48g ;g) pentru produse energetice:

    646e48g ; A = Q x K x R

    646e48g ; unde:

    646e48g ; A = cuantumul accizei

    646e48g ; Q = cantitatea exprimata in tone, 1000 litri sau gigajouli

    646e48g ; K = acciza unitara prevazuta la nr. crt. 10-17 din Anexa nr. 1 la titlul VII - Accize din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

    646e48g ; R = cursul de schimb leu/euro

    646e48g ; Pentru gazul natural, determinarea continutului de energie furnizata se face in conformitate cu Regulamentul de masurare a cantitatilor de gaze naturale tranzactionale angro, aprobat prin decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Gazelor Naturale.

    646e48g ;h) pentru electricitate:

    646e48g ; A = Q x K x R

    646e48g ; unde:

    646e48g ; A = cuantumul accizei

    646e48g ; Q = cantitatea de energie electrica activa exprimata in MWh

    646e48g ; K = acciza unitara prevazuta la nr. crt. 18 din Anexa nr. 1 la titlul VII - Accize din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

    646e48g ; R = cursul de schimb leu/euro.

    646e48g ;(2) Pentru bauturile alcoolice - altele decat bere; vinuri; bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri si produse intermediare -, precum si pentru produsele din grupa tutunului prelucrat, se calculeaza contributia pentru finantarea unor cheltuieli de sanatate prevazuta la art. 363 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare.

    646e48g ;(3) Pentru bauturile alcoolice, tigaretele, tigarile si tigarile de foi, se calculeaza cota de 1% datorata Agentiei Nationale pentru Sport, prevazuta in Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, cota care se aplica asupra valorii accizelor determinata potrivit prevederilor alin. (1), diminuata cu valoarea contributiei pentru finantarea unor cheltuieli de sanatate prevazuta la alin. (2).

    646e48g ;(4) Valoarea accizelor datorate bugetului de stat reprezinta diferenta intre valoarea accizelor determinata potrivit prevederilor alin. (1) din care se deduc: contributia prevazuta la alin. (2), cota de 1% prevazuta la alin. (3) si dupa caz, contravaloarea marcajelor utilizate pentru marcarea produselor supuse acestui regim, conform procedurii prevazute la pct. 29.@

    646e48g ;

    646e48g ; @Pct. 1 de la Titlul VII a fost modificat prin art. I pct. G pct. 1 din H.G. nr.


    646e48g ; Codul fiscal:

    646e48g ; Definitii

    646e48g ;Art. 163. - In intelesul prezentului titlu, se vor folosi urmatoarele definitii: []

    646e48g ;b) productia de produse accizabile reprezinta orice operatiune prin care aceste produse sunt fabricate, procesate sau modificate sub orice forma;


    646e48g ; Norme metodologice:

    646e48g ;2. In activitatea de productie este inclusa si operatiunea de extractie a produselor energetice, asa cum sunt definite la art. 175 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

    646e48g ;(2) Prin notiunea 'activitate de productie' se intelege si operatiunea de imbuteliere si ambalare a produselor accizabile asupra carora s-au produs modificari.

    646e48g ;(3) Operatiunea exclusiva de imbuteliere si ambalare a produselor accizabile, precum si operatiunea exclusiva de aditivare a produselor energetice - combustibil pentru motor -, nu reprezinta activitate de productie si aceasta se poate realiza in regim suspensiv numai in antrepozite fiscale de depozitare.

    646e48g ;(4) Face exceptie de la prevederile alin. (3), operatiunea de imbuteliere a gazului petrolier lichefiat, care se poate realiza in locuri autorizate ca antrepozite fiscale de productie.@

    646e48g ;

    646e48g ; @Pct. 2 de la Titlul VII a fost modificat prin art. I pct. G pct. 2 din H.G. nr.


    646e48g ; Codul fiscal:

    646e48g ; Definitii

    646e48g ;Art. 163. - In intelesul prezentului titlu, se vor folosi urmatoarele definitii:

    646e48g ;

    646e48g ;e) antrepozitul fiscal este locul, aflat sub controlul autoritatii fiscale competente, unde produsele accizabile sunt produse, transformate, detinute, primite sau expediate in regim suspensiv de catre antrepozitarul autorizat, in exercitiul activitatii, in anumite conditii prevazute de prezentul titlu si de norme:


    646e48g ; Norme metodologice:

    646e48g ;21. In intelesul prezentelor norme, autoritatea fiscala competenta poate fi autoritatea fiscala centrala sau autoritatea fiscala teritoriala.

    646e48g ;(2) Prin autoritate fiscala centrala se intelege Ministerul Finantelor Publice.

    646e48g ;(3) Prin autoritate fiscala teritoriala se intelege, dupa caz, directiile generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, Directia generala de administrare a marilor contribuabili sau directiile regionale vamale

    646e48g ;

    646e48g ; @Pct. 21 de la Titlul VII a fost introdus prin art. I pct. G pct. 3 din H.G. nr.


    646e48g ; Codul fiscal:

    646e48g ; Importul

    646e48g ;Art. 167. In intelesul prezentului titlu, import reprezinta orice intrare de produse accizabile din afara teritoriului comunitar, cu exceptia:

    646e48g ;a) plasarii produselor accizabile importate sub regim vamal suspensiv in Romania;

    646e48g ;

    646e48g ;c) plasarii produselor accizabile in zone libere, antrepozite libere sau porturi libere in conditiile prevazute de legislatia vamala in vigoare.


    646e48g ; Norme metodologice:

    646e48g ;22. Notiunea de 'regim vamal suspensiv' are urmatoarele semnificatii:

    646e48g ;a) tranzit extern,

    646e48g ;b) antrepozit vamal,

    646e48g ;c) perfectionare activa sub forma sistemului suspensiv,

    646e48g ;d) transformare sub supraveghere vamala

    646e48g ; si

    646e48g ;e) admitere temporara.

    646e48g ;(2) Acciza se considera a fi suspendata atunci cand produsele supuse accizelor sunt livrate intre Romania si alte state membre via tari AELS - Asociatia Europeana a Liberului Schimb -, sau intre Romania si o tara AELS sub o procedura intra-comunitara de tranzit sau via una sau mai multe tari terte ne-membre AELS, in baza unui carnet TIR sau ATA

    646e48g ;(3) Acciza se considera suspendata atunci cand produsele supuse accizelor provin din sau sunt destinate unor terte tari sau unor teritorii mentionate la art. 1631 din Codul fiscal.@

    646e48g ;

    646e48g ; @Pct. 22 de la Titlul VII a fost introdus prin art. I pct. G pct. 3 din H.G. nr.

    646e48g ;- Alin. (3) al Pct. 22 de la Titlul VII a fost introdus prin art. I pct. C pct. 1 din H.G. nr.


    646e48g ; Codul fiscal:

    646e48g ; Producerea si detinerea in regim suspensiv

    646e48g ;Art.

    646e48g ;(2) Este interzisa detinerea unui produs accizabil in afara antrepozitului fiscal, daca acciza pentru acel produs nu a fost platita.


    646e48g ; Norme metodologice:

    646e48g ;3. In afara antrepozitului fiscal pot fi detinute numai produsele accizabile pentru care acciza a fost platita, iar prin circuitul economic, se poate face dovada ca provin de la un antrepozitar autorizat, de la un operator inregistrat, de la un operator neinregistrat sau de la un importator.@

    646e48g ;

    646e48g ; @Pct. 3 de la Titlul VII a fost modificat prin art. I pct. G pct. 4 din H.G. nr.


    646e48g ; Codul fiscal:

    646e48g ; Producerea si detinerea in regim suspensiv

    646e48g ;Art. 168. Este interzisa producerea de produse accizabile in afara antrepozitului fiscal.

    646e48g ;(2) Este interzisa detinerea unui produs accizabil in afara antrepozitului fiscal, daca acciza pentru acel produs nu a fost platita.

    646e48g ;(3) Prevederile alin. (1) si (2) nu se aplica pentru berea, vinurile si bauturile fermentate, altele decat bere si vinuri, produse in gospodariile individuale pentru consumul propriu.


    646e48g ; Norme metodologice:

    646e48g ;4. Gospodariile individuale care produc pentru consumul propriu bere, vinuri si bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri, au obligatia sa se inregistreze la administratia finantelor publice in raza careia isi au domiciliul. Inregistrarea se face pe baza declaratiei prevazute in anexa nr. 1.

    646e48g ;(2) Prin gospodaria individuala mentionata la alin. (1) se intelege gospodaria care apartine unei persoane fizice producatoare, a carei productie este consumata de catre aceasta si membrii familiei sale.@

    646e48g ;

    646e48g ; @Pct. 4 de la Titlul VII a fost modificat prin art. I pct. G pct. 5 din H.G. nr.


    646e48g ; Codul fiscal:

    646e48g ; Bere

    646e48g ;Art.

    646e48g ;(3) Fiecare antrepozitar autorizat ca producator de bere are obligatia de a depune la autoritatea fiscala competenta, pana la data de 15 ianuarie a fiecarui an, o declaratie pe propria raspundere privind capacitatile de productie pe care le detine, conform prevederilor din norme.

    646e48g ;

    646e48g ;(5) In situatia in care antrepozitarul autorizat pentru productia de bere, care beneficiaza de nivelul redus al accizelor, isi mareste capacitatea de productie, prin achizitionarea de noi capacitati sau extinderea celor existente, acesta va instiinta in scris autoritatea fiscala competenta, despre modificarile produse, va calcula si va varsa la bugetul de stat accizele, in cuantumul corespunzator noii capacitati de productie, incepand cu luna imediat urmatoare celei in care a avut loc punerea in functiune a acesteia, potrivit prevederilor din norme.


    646e48g ; Norme metodologice:

    646e48g ;41. Obligatia depunerii declaratiei pe propria raspundere privind capacitatile de productie instalate, pe care le detin, revine numai antrepozitarilor autorizati ca mici producatori de bere.

    646e48g ;(2) Marirea capacitatii de productie ca urmare a achizitionarii de noi capacitati sau a extinderii celor existente, va fi notificata atat la autoritatea fiscala teritoriala, cat si la autoritatea fiscala centrala in termen de 5 zile de la producerea acesteia.

    646e48g ;(3) In situatia in care noua capacitate de productie depaseste limita de 200.000 de hl pe an, antrepozitarul autorizat este obligat sa calculeze si sa vireze la bugetul de stat accizele aferente capacitatii totale de productie, calculate cu cota standard, incepand cu luna imediat urmatoare celei in care a avut loc punerea in functiune.@

    646e48g ;

    646e48g ; @Pct. 41 a fost introdus prin art. I lit. F pct. 1 din H.G. nr.

    646e48g ;- Pct. 41 de la Titlul VII a fost modificat prin art. I pct. G pct. 6 din H.G. nr.


    646e48g ; Codul fiscal

    646e48g ; Alcool etilic

    646e48g ;Art.

    646e48g ;(2) Tuica si rachiurile de fructe destinate consumului propriu al gospodariilor individuale, in limita unei cantitati echivalente de cel mult 50 de litri de produs pentru fiecare gospodarie individuala/an, cu concentratia alcoolica de 100% in volum, se accizeaza prin aplicarea unei cote de 50% din cota standard a accizei aplicata alcoolului etilic, potrivit prevederilor din norme.

    646e48g ;(3) Pentru alcoolul etilic produs in micile distilerii, a caror productie nu depaseste 10 hl alcool pur/an, se aplica accize specifice reduse.

    646e48g ;(4) Beneficiaza de nivelul redus al accizelor micile distilerii care sunt independente din punct de vedere juridic si economic de orice alta distilerie, nu functioneaza sub licenta de produs a unei alte distilerii si care indeplinesc conditiile prevazute de norme.


    646e48g ; Norme metodologice:

    646e48g ;42. Gospodaria individuala care detine in proprietate livezi de pomi fructiferi si suprafete viticole poate sa produca pentru consum propriu din propria recolta tuica si rachiuri din fructe, rachiuri din vin sau rachiuri din subproduse de vinificatie, denumite in continuare tuica si rachiuri, numai daca detine in proprietate instalatii corespunzatoare conditiilor tehnice minimale stabilite de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale si avizate de Ministerul Sanatatii Publice. Instalatiile trebuie sa fie de tip alambic.

    646e48g ;(2) Gospodaria individuala este gospodaria care apartine unei persoane fizice producatoare, a carei productie de tuica si rachiuri este consumata de catre aceasta si membrii familiei sale.

    646e48g ;(3) Toate gospodariile individuale care detin in proprietate instalatii de productie de tuica si rachiuri au obligatia de a se inregistra la autoritatea fiscala teritoriala prin administratia finantelor publice in raza careia isi au domiciliul, iar cele care realizeaza astfel de produse pentru consumul propriu au obligatia de a inscrie in declaratie si cantitatile estimate a fi obtinute la nivelul unui an, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 1.

    646e48g ;(4) Instalatiile de productie detinute de catre gospodariile individuale inregistrate potrivit alin. (3), vor purta obligatoriu sigiliile aplicate de catre administratia finantelor publice in raza careia isi au domiciliul, pe toata perioada de nefunctionare.

    646e48g ;(5) Administratiile finantelor publice vor inregistra intr-un registru special, gospodariile individuale prevazute la alin. (3). Registrul special va cuprinde date cu privire la numele si adresa gospodariei individuale, instalatiile de productie detinute si capacitatea acestora, precum si rubrici aferente operatiunilor de desigilare si resigilare a instalatiilor.

    646e48g ;(6) Atunci cand gospodaria individuala intentioneaza sa produca tuica si rachiuri din recolta proprie, aceasta va solicita in scris administratiei finantelor publice in raza careia isi are domiciliul desigilarea instalatiei, mentionand totodata cantitatea si tipul de materie prima ce urmeaza a se prelucra, perioada in care instalatia va functiona, precum si cantitatea de produs estimata a se obtine. In acest caz producatorul trebuie sa detina si mijloacele legale necesare pentru masurarea cantitatii si a concentratiei alcoolice a produselor obtinute.

    646e48g ;(7) In prima zi lucratoare dupa expirarea perioadei de functionare a instalatiei de productie de tuica si rachiuri, administratia finantelor publice care a desigilat instalatia, va proceda la resigilarea acesteia - daca producatorul nu a solicitat modificarea perioadei de functionare a instalatiei declarata initial -, precum si la calculul accizei datorate. In acest caz acciza devine exigibila la momentul resigilarii instalatiilor de productie iar termenul de plata este pana la 25 a lunii imediat urmatoare celei in care acciza a devenit exigibila.

    646e48g ;(8) Pentru cantitatea de 50 de litri de produs destinata consumului propriu al unei gospodarii individuale, nivelul accizei datorate reprezinta 50% din cota standard a accizei aplicata alcoolului etilic, respectiv 375 euro/hl alcool pur.

    646e48g ;(9) Productia de tuica si rachiuri pentru consumul propriu al unei gospodarii individuale din recolta proprie, gospodarie care nu detine in proprietate instalatii de productie, poate fi realizata in sistem de prestari de servicii numai in antrepozite fiscale autorizate pentru productia de tuica si rachiuri.

    646e48g ;(10) In cazul prevazut la alin. (9), antrepozitele fiscale sunt obligate sa tina o evidenta distincta care sa cuprinda urmatoarele informatii: numele gospodariei individuale, cantitatea de materii prime data spre prelucrare, cantitatea de produs finit rezultat, cantitatea de produs finit preluat, din care pentru consum propriu, data preluarii si semnatura persoanei care a preluat.

    646e48g ;(11) Pentru tuica si rachiurile destinate consumului propriu al gospodariei individuale realizate in sistem de prestari de servicii intr-un antrepozit fiscal de productie, acciza datorata bugetului de stat va deveni exigibila la momentul preluarii produselor din antrepozitul fiscal de productie. Beneficiarul prestatiei, va plati prestatorului pe langa tariful de prestare si acciza aferenta cantitatii de tuica si rachiuri preluata. Pentru cantitatea de 50 de litri de produs destinata consumului propriu al unei gospodarii individuale, nivelul accizei datorate reprezinta 50% din cota standard a accizei aplicata alcoolului etilic, respectiv 375 euro/hl alcool pur. Pentru cantitatea de produs care depaseste limita prevazuta de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru consumul propriu, nivelul accizei datorate este nivelul standard al accizei pentru alcoolul etilic, respectiv 750 euro/hl alcool pur.

    646e48g ;(12) Prin mica distilerie, in intelesul prezentelor norme metodologice, se intelege mica distilerie care apartine unei persoane fizice sau juridice care realizeaza o productie de alcool etilic si/sau distilate, inclusiv tuica si rachiuri, de pana la 10 hl alcool pur pe an - exclusiv cantitatile realizate in sistem de prestari de servicii pentru gospodariile individuale - si este autorizata ca antrepozit fiscal de productie in conditiile prevazute la pct. 91

    646e48g ;

    646e48g ; @Pct. 42 a fost introdus prin art. I lit. F pct. 1 din H.G. nr.

    646e48g ;- Pct. 42 de la Titlul VII a fost modificat prin art. I pct. G pct. 7 din H.G. nr.


    646e48g ; Codul fiscal:

    646e48g ; Produse energetice

    646e48g ;Art. 175.

    646e48g ;(2) Intra sub incidenta prevederilor sectiunilor a 4-a si a 5-a ale cap. I din prezentul titlu doar urmatoarele produse energetice:

    646e48g ;

    646e48g ;c) produsele cu codurile NC de la 2710 11 la 2710 19 69. Pentru produsele cu codurile NC 2710 11 21, 2710 11 25 si 2710 19 29, prevederile sectiunii a 5-a se vor aplica numai circulatiei comerciale in vrac;


    646e48g ; Norme metodologice:

    646e48g ;43. In intelesul prezentelor norme, prin circulatie comerciala in vrac se intelege transportul produsului in stare varsata fie prin cisterne, rezervoare sau alte containere similare, care fac parte integranta din mijlocul de transport - camion-cisterna, vagon-cisterna, nave petroliere etc. -, fie prin tancuri ISO. De asemenea, circulatia comerciala in vrac include si transportul produselor in stare varsata efectuat prin alte containere mai mari de 210 litri in volum

    646e48g ;

    646e48g ; @Pct. 43 de la Titlul VII a fost introdus prin art. I pct. C pct. 2 din H.G. nr.


    646e48g ; Codul fiscal:

    646e48g ; Produse energetice

    646e48g ;Art. 175

    646e48g ;

    646e48g ;(4) Produsele energetice, altele decat cele de la alin. (3), sunt supuse unei accize daca sunt destinate a fi utilizate, puse in vanzare ori utilizate drept combustibil pentru incalzire sau combustibil pentru motor. Nivelul accizei va fi fixat in functie de destinatie, la nivelul aplicabil combustibilului pentru incalzire sau combustibilului pentru motor echivalent.

    646e48g ;(5) Pe langa produsele energetice prevazute la alin. (1), orice produs destinat a fi utilizat, pus in vanzare ori utilizat drept combustibil pentru motor sau ca aditiv ori pentru a creste volumul final al combustibilului pentru motor este accizat la nivelul combustibilului pentru motor echivalent.

    646e48g ;(6) Pe langa produsele energetice prevazute la alin. (1), orice alt produs, cu exceptia turbei, destinat a fi utilizat, pus in vanzare sau utilizat pentru incalzire, este accizat cu acciza aplicabila produsului energetic echivalent.


    646e48g ; Norme metodologice:

    646e48g ;5. Produsele energetice, altele decat cele de la alin. (3) al art. 175 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt supuse unei accize, atunci cand:

    646e48g ;a) produsele sunt realizate in scopul de a fi utilizate drept combustibil pentru incalzire sau combustibil pentru motor;

    646e48g ;b) produsele sunt puse in vanzare drept combustibil pentru incalzire sau combustibil pentru motor;

    646e48g ;c) produsele sunt utilizate drept combustibil pentru incalzire sau combustibil pentru motor.

    646e48g ;(2) Orice operator economic aflat in una din situatiile prevazute la alin. (1), este obligat ca inainte de productie, de vanzare sau de utilizare a produselor energetice, sa adreseze o solicitare la Ministerul Finantelor Publice - Comisia cu atributii in autorizarea antrepozitelor fiscale, pentru incadrarea produselor respective din punct de vedere al accizelor. Solicitarea va fi insotita obligatoriu de buletinul de analiza al produsului respectiv, emis de un laborator agreat, de incadrarea tarifara a produsului efectuata de Autoritatea Nationala a Vamilor si de avizul Ministerului Economiei si Comertului referitor la asimilarea produsului respectiv cu un produs echivalent pentru care sunt stabilite accize.

    646e48g ;(3) Principiile stabilite la alin. (2) se aplica si in cazul produselor reglementate la alin. (5) si (6) ale art. 175 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

    646e48g ;(4) Pentru produsele aflate intr-una din situatiile prevazute la alineatele (4), (5) si (6) ale art. 175 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru care operatorul economic nu indeplineste obligatiile prevazute la alin. (2) si (3), in cazul combustibilului pentru motor si al aditivilor se datoreaza o acciza egala cu acciza prevazuta pentru benzina cu plumb, iar in cazul combustibilului pentru incalzire acciza datorata este cea prevazuta pentru motorina.@

    646e48g ;

    646e48g ; @Pct. 5 de la Titlul VII a fost modificat prin art. I pct. G pct. 8 din H.G. nr.


    646e48g ; Codul fiscal:

    646e48g ; Gaz natural

    646e48g ;Art. 1751.

    646e48g ;(2) Operatorii economici autorizati in domeniul gazului natural au obligatia de a se inregistra la autoritatea fiscala competenta, in conditiile prevazute in norme.


    646e48g ; Norme metodologice:

    646e48g ;51. Inregistrarea operatorilor economici autorizati in domeniul gazelor naturale se face la autoritatea fiscala centrala. Aceasta obligatie revine operatorilor economici licentiati de autoritatea competenta in domeniul sa distribuie sau sa furnizeze gaz natural direct consumatorilor finali. Inregistrarea se face pe baza cererii prezentate in anexa nr. 2.

    646e48g ;(2) In cazul gazului natural provenit de la un distribuitor sau redistribuitor dintr-un stat membru si destinat a fi eliberat in consum in Romania, acciza va deveni exigibila la furnizarea catre consumatorul final si va fi platita de o societate desemnata in Romania de acel distribuitor sau redistribuitor, societate care are, de asemenea, obligatia de a se inregistra la autoritatea fiscala centrala in calitatea sa de reprezentant al furnizorului extern

    646e48g ;

    646e48g ; @Punctul 51 al Titlului VII a fost introdus prin art. I pct. 4 lit. E din H.G. nr. 610/2005.

    646e48g ;- Pct. 51 de la Titlul VII a fost modificat prin art. I pct. G pct. 9 din H.G. nr.


    646e48g ; Codul fiscal:

    646e48g ; Carbune si cocs:

    646e48g ;Art. 1752.

    646e48g ;(2) Companiile de extractie a carbunelui si cele de productie a cocsului, in calitate de operatori cu produse accizabile, au obligatia de a se inregistra la autoritatea fiscala competenta, in conditiile prevazute in norme.


    646e48g ; Norme metodologice:

    646e48g ;51.1. Operatorii economici autorizati pentru extractia carbunelui si operatorii economici producatori de cocs se vor inregistra in calitate de operatori economici cu produse accizabile, la autoritatea fiscala centrala. Inregistrarea se face pe baza cererii prevazute in anexa nr.

    646e48g ;(2) Intra sub incidenta prevederilor alin. (1) si operatorii economici care efectueaza achizitii intracomunitare sau importa astfel de produse, exigibilitatea accizelor luand nastere la momentul livrarii produselor respective catre beneficiari.@

    646e48g ;

    646e48g ; @Pct. 51.1 de la Titlul VII a fost introdus prin art. I pct. G pct. 10 din H.G. nr.

    646e48g ;- Alin. (2) al Pct. 51.1 de la Titlul VII a fost introdus prin art. I pct. C pct. 3 din H.G. nr.


    646e48g ; Codul fiscal:

    646e48g ; Energie electrica

    646e48g ;Art. 1753.

    646e48g ;(3) Nu sunt considerate ca fiind eliberare pentru consum consumul de electricitate destinat productiei de energie electrica, productiei combinate de energie electrica si energie termica, precum si consumul utilizat pentru mentinerea capacitatii de a produce, de a transporta si de a distribui energie electrica, in limitele stabilite de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei.

    646e48g ;(4) Operatorii economici autorizati in domeniul energiei electrice, au obligatia de a se inregistra la autoritatea fiscala competenta, in conditiile prevazute in norme.


    646e48g ; Norme metodologice:

    646e48g ;51.2. Nu se considera eliberare pentru consum - in cazul operatorilor economici autorizati de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei consumul de electricitate inregistrat pentru productia de energie electrica, pentru productia combinata de energie electrica si termica, pentru mentinerea capacitatii de a produce energie electrica, precum si consumul inregistrat pentru operatiuni de transport si distributie de energie electrica, in limitele stabilite pentru aceste operatiuni de catre Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei.

    646e48g ;(2) Operatorii economici autorizati in domeniul energiei electrice de catre Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, se vor inregistra in calitate de operatori economici cu produse accizabile la autoritatea fiscala centrala. Aceasta obligatie revine operatorilor economici autorizati care furnizeaza energie electrica direct consumatorilor finali. Inregistrarea se face pe baza cererii prevazute in anexa nr. 2.

    646e48g ;(3) In cazul energiei electrice provenite de la un distribuitor sau redistribuitor dintr-un stat membru si destinata a fi eliberata in consum in Romania, acciza va deveni exigibila la furnizarea catre consumatorul final si va fi platita de o societate desemnata in Romania de acel distribuitor sau redistribuitor, societate care are, de asemenea, obligatia de a se inregistra la autoritatea fiscala centrala in calitatea sa de reprezentant al furnizorului extern

    646e48g ;

    646e48g ; @Pct. 51.2 de la Titlul VII a fost introdus prin art. I pct. G pct. 10 din H.G. nr.


    646e48g ; Codul fiscal:

    646e48g ; Exceptii

    646e48g ;Art. 1754. Prevederile privind accizarea nu se vor aplica pentru: []

    646e48g ;2. urmatoarele utilizari de produse energetice si energie electrica:

    646e48g ;a) produsele energetice utilizate in alte scopuri decat in calitate de combustibil pentru motor sau combustibil pentru incalzire;

    646e48g ;b) utilizarea duala a produselor energetice. []

    646e48g ;d) energia electrica, atunci cand reprezinta mai mult de 50% din costul unui produs, potrivit prevederilor din norme;

    646e48g ;e) procesele mineralogice, potrivit prevederilor din norme.

    646e48g ;(2) Nu se considera productie de produse energetice:

    646e48g ;a) operatiunile pe durata carora sunt obtinute accidental mici cantitati de produse energetice, potrivit prevederilor din norme; []


    646e48g ; Norme metodologice:

    646e48g ;51.3 Operatorii economici care achizitioneaza produse energetice de natura celor prevazute la art. 175 alin. (2) din Codul fiscal, in vederea utilizarii in unul dintre scopurile prevazute la art. 1754 alin. (1) pct. 2 lit. a), b) si e) din Codul fiscal vor depune in vederea inregistrarii o cerere la autoritatea fiscala teritoriala. Autoritatea fiscala elibereaza o autorizatie de utilizator final, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 20, in care va fi mentionat ca temei legal art. 1754 din Codul fiscal. Circulatia acestor produse de la antrepozitul fiscal la utilizator va fi insotita de documentul administrativ de insotire, potrivit procedurii prevazute la pct. 14.

    646e48g ;(2) Autorizatia de utilizator final are o valabilitate de un an de la data emiterii. Cantitatea de produse accizabile inscrisa intr-o autorizatie de utilizator final poate fi suplimentata in situatii bine justificate, in cadrul aceleiasi perioade de valabilitate a autorizatiei.

    646e48g ;(3) Operatorii economici care achizitioneaza produse energetice, altele decat cele prevazute la alin. (2) al art. 175 din Codul fiscal, in vederea utilizarii in unul dintre scopurile prevazute la art. 1754 alin. (1) pct. 2 lit. a), b) si e) se inregistreaza la autoritatea fiscala teritoriala prin depunerea unei declaratii pe propria raspundere, intocmita in 3 exemplare, privind scopul in care urmeaza a fi achizitionate produsele respective. Din cele 3 exemplare, cu numarul de inregistrare la autoritatea fiscala, unul se pastreaza de catre beneficiar, altul de catre furnizor, iar al treilea de catre autoritatea fiscala.

    646e48g ;(4) Atat in cazul autorizatiei de utilizator final, cat si al declaratiei pe propria raspundere, numarul autorizatiei sau declaratiei atribuit de catre autoritatea fiscala teritoriala va fi precedat de indicativul RO urmat de indicativul judetului. Acest numar este cel care, in cazul prevazut la alin. (1), se comunica antrepozitului fiscal furnizor de catre beneficiar, in vederea inscrierii in casuta 4 a documentului administrativ de insotire.

    646e48g ;(5) Autoritatile fiscale teritoriale vor tine o evidenta a operatorilor economici prevazuti la alin. (1) si (3) prin inscrierea acestora in registre speciale. De asemenea, vor asigura publicarea pe site-ul Ministerului Finantelor Publice a listei cuprinzand acesti operatori economici, lista care va fi actualizata lunar pana la data de 15 a fiecarei luni.

    646e48g ;(6) In intelesul prezentelor norme, prin costul unui produs se intelege suma tuturor achizitiilor de bunuri si servicii la care se adauga cheltuielile de personal si consumul de capital fix la nivelul unei activitati, asa cum este definita la pct. 51.4. Acest cost este calculat ca un cost mediu pe unitate. In intelesul prezentelor norme, prin costul energiei electrice se intelege pretul efectiv de cumparare al energiei electrice sau costul de productie al energiei electrice, daca este realizata in activitate.

    646e48g ;(7) In intelesul prezentelor norme, prin procese mineralogice se intelege procesele clasificate in nomenclatura CAEN sub codul DI 26 «fabricarea altor produse din minerale nemetalice», in conformitate cu Regulamentul Consiliului nr. 3037/90 din 9 octombrie 1990 privind clasificarea statistica a activitatilor economice in Comunitatea Europeana.

    646e48g ;(8) In intelesul prezentelor norme nu se considera productie de produse energetice operatiunile pe durata carora sunt obtinute mici cantitati de produse energetice

    646e48g ;

    646e48g ; @Pct. 51.3 de la Titlul VII a fost introdus prin art. I pct. G pct. 10 din H.G. nr.

    646e48g ;- Pct. 51.3 de la Titlul VII a fost modificat prin art. I pct. C pct. 4 din H.G. nr.


    646e48g ; Codul fiscal:

    646e48g ; Nivelul accizelor

    646e48g ;Art. 176. Nivelul accizelor armonizate in perioada 2007-2010 este cel prevazut in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezentul titlu.


    646e48g ; Norme metodologice;

    646e48g ;51.4. In cazul produselor energetice si al electricitatii, utilizare in scop comercial reprezinta utilizarea de catre un operator economic - consumator final, care, in mod independent, realizeaza, in orice loc, furnizarea de bunuri si servicii, oricare ar fi scopul sau rezultatele unor astfel de activitati economice.

    646e48g ;(2) Activitatile economice cuprind toate activitatile producatorilor, comerciantilor si persoanelor care furnizeaza servicii, inclusiv activitatile agricole si de minerit si activitatile profesiilor libere sau asimilate.

    646e48g ;(3) Autoritatile guvernamentale si locale si alte institutii publice nu vor fi considerate ca efectuand activitati economice, in cazul activitatilor sau tranzactiilor in care se angajeaza in calitate de autoritati publice.

    646e48g ;(4) In intelesul prezentelor norme, nu se considera a fi operator economic o parte a unei societati sau a unui organism juridic care din punct de vedere organizational constituie o organizatie independenta, capabila sa functioneze prin mijloacele sale proprii.

    646e48g ;(5) Utilizarea energiei electrice pentru iluminatul public se considera utilizare in scop comercial.

    646e48g ;(6) Cand are loc o utilizare combinata intre utilizarea in scop comercial si utilizarea in scop necomercial, accizarea se va aplica proportional cu fiecare tip de utilizare corespunzator.

    646e48g ;(7) Pentru semestrul I al anului 2007, structura accizei la tigarete este 16,28 euro/1000 tigarete + 29% aplicat la pretul maxim de vanzare cu amanuntul declarat.@

    646e48g ;

    646e48g ; @Pct. 51.4 de la Titlul VII a fost introdus prin art. I pct. G pct. 10 din H.G. nr.


    646e48g ; Codul fiscal:

    646e48g ; Calculul accizei pentru tigarete

    646e48g ;Art. 177.

    646e48g ;(11) Semestrial, prin ordin al ministrului, Ministerul Finantelor Publice va stabili nivelul accizei minime in functie de evolutia accizei aferenta tigaretelor din categoria de pret cea mai vanduta.


    646e48g ; Norme metodologice:

    646e48g ;52. In vederea determinarii accizei aferenta tigaretelor din categoria de pret cea mai vanduta, antrepozitarii autorizati, operatorii inregistrati si importatorii autorizati de astfel de produse sunt obligati sa prezinte lunar, odata cu situatia utilizarii marcajelor, situatia livrarilor de tigarete efectuate in luna de raportare. Aceasta situatie va cuprinde informatii referitoare la cantitatile livrate in luna de raportare, exprimate in 1000 de bucati tigarete, aferente fiecarei categorii de pret practicate, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 3.

    646e48g ;(2) Situatia prevazuta la alin. (1) se intocmeste in trei exemplare, cu urmatoarele destinatii: un exemplar ramane la operatorul economic, exemplarul al doilea se transmite autoritatii fiscale competente cu aprobarea notelor de comanda iar exemplarul al treilea se comunica autoritatii fiscale centrale - directiei cu atributii in elaborarea legislatiei in domeniul accizelor.

    646e48g ;(3) Dupa determinarea accizei aferenta tigaretelor din categoria de pret cea mai vanduta, prin ordin al ministrului finantelor publice se va stabili valoarea in lei a accizei minime prin aplicarea cotei procentuale prevazuta la alin. (1) al art. 177 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

    646e48g ;

    646e48g ; @Punctul 52 al Titlului VII a fost introdus prin art. I pct. 4 lit. E din H.G. nr. 610/2005.

    646e48g ;- Pct. 52 de la Titlul VII a fost modificat prin art. I pct. G pct. 11 din H.G. nr.


    646e48g ; Codul fiscal:

    646e48g ; Calculul accizei pentru tigarete

    646e48g ;Art.

    646e48g ;(5) Pretul maxim de vanzare cu amanuntul pentru orice marca de tigarete se stabileste de catre persoana care produce tigaretele in Romania sau care importa tigaretele si este adus la cunostinta publica in conformitate cu cerintele prevazute de norme.


    646e48g ; Norme metodologice:

    646e48g ;6. Preturile maxime de vanzare cu amanuntul pentru tigarete se stabilesc de catre antrepozitarul autorizat pentru productie, operatorul inregistrat sau de catre importatorul de astfel de produse si se notifica la autoritatea fiscala centrala - directia cu atributii in elaborarea legislatiei in domeniul accizelor.

    646e48g ;(2) Inregistrarea de catre autoritatea fiscala centrala a preturilor maxime de vanzare cu amanuntul se face pe baza declaratiei scrise a antrepozitarului autorizat pentru productie, a operatorului inregistrat sau a importatorului, modelul-tip al acesteia fiind prevazut in anexa nr. 4.

    646e48g ;(3) Declaratia se va intocmi in trei exemplare, care se vor inregistra la autoritatea fiscala centrala - directia cu atributii in elaborarea legislatiei in domeniul accizelor. Dupa inregistrare, un exemplar ramane la autoritatea fiscala centrala, exemplarul al doilea ramane la persoana care a intocmit-o, iar exemplarul al treilea se va transmite autoritatii fiscale cu competenta in aprobarea notelor de comanda.

    646e48g ;(4) Declaratia, care va cuprinde in mod expres data de la care se vor practica preturile maxime, va fi depusa la autoritatea fiscala centrala cu minimum doua zile inainte de data practicarii acestor preturi.

    646e48g ;(5) Cu minimum 24 de ore inainte de data efectiva a intrarii in vigoare, lista cuprinzand preturile maxime de vanzare cu amanuntul, cu numarul de inregistrare atribuit de autoritatea fiscala centrala, va fi publicata, prin grija antrepozitarului autorizat pentru productie, a operatorului inregistrat sau a importatorului, in doua cotidiene de mare tiraj.

    646e48g ;(6) Ori de cate ori se intentioneaza modificari ale preturilor maxime de vanzare cu amanuntul, antrepozitarul autorizat pentru productie, operatorul inregistrat sau importatorul are obligatia sa redeclare preturile pentru toate sortimentele de tigarete, indiferent daca modificarea intervine la unul sau la mai multe sortimente. Redeclararea se face pe baza aceluiasi model de declaratie prevazut la alin. (2) si cu respectarea termenelor prevazute la alin. (4) si (5).

    646e48g ;(7) Dupa primirea declaratiilor privind preturile maxime de vanzare cu amanuntul, si dupa publicarea acestora in doua cotidiene de mare tiraj, autoritatea fiscala centrala va publica aceste liste pe site-ul propriu.

    646e48g ;(8) Antrepozitarul autorizat pentru productia de tigarete, operatorul inregistrat sau importatorul autorizat de astfel de produse, care renunta la productia, achizitia sau importul unui anumit sortiment de tigarete, are obligatia de a comunica acest fapt autoritatii fiscale centrale si de a inscrie in continuare preturile aferente acestor sortimente, in declaratia preturilor maxime de vanzare cu amanuntul, pe perioada de pana la epuizare, dar nu mai putin de 3 luni.

    646e48g ;(9) In situatia in care un operator neinregistrat achizitioneaza tigarete dintr-un alt stat membru, acesta va urma procedura prevazuta la alineatele (1)-(6)

    646e48g ;

    646e48g ; @Pct. 6 de la Titlul VII a fost modificat prin art. I pct. G pct. 12 din H.G. nr.


    646e48g ; Codul fiscal:
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact