StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
contabilitate CONTABILITATE

Contabilitatea este stiinta si arta stapanirii afacerilor, in care scop se ocupa cu "masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor fizice si juridice", in care scop "trebuie ss asigure inregistrarea cronologica și sistematica, prelucrarea, publicarea și pastrarea informațiilor cu privire la poziția financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atāst pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti și potentiali, creditorii financiari și comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori"

StiuCum Home » CONTABILITATE » standarde internationale

Standardul international de contabilitate 24 (ias 24) - informatii relative privind partile afiliate (legate)Standardul International de Contabilitate 24 (IAS 24) - Informatii relative privind partile afiliate (legate)
A. Obiectiv


O relatie cu partile afiliate (legate) poate avea un efect asupra pozitiei financiare si a rezultatelor entitatii raportoare. Obiectivul standardului este acela de a defini relatiile si tranzactiile cu partile afiliate (legate) si de a detalia prezentarea informatiilor.


Situatiile financiare ale unei entitati trebuie sa contina prezentarea informatiilor necesare pentru a atrage atentia asupra posibilitatii ca pozitia financiara si profitul sau pierderea sa fi fost afectate de existenta partilor afiliate (legate), precum si de tranzactiile si soldurile cu acestea.

B.     Arie de aplicabilitate


Standardul cere prezentarea retribuirii personalului de conducere cheie.

Entitatile controlate de stat intra in aria de aplicabilitate a IFRS, cu alte cuvinte, cele care sunt orientate spre profit nu mai sunt scutite de prezentarea tranzactiilor cu alte entitati controlate de stat. 939i83j

Standardul trebuie sa fie aplicat atunci cand se identifica relatii cu partile afiliate (legate) si tranzactii cu partile afiliate (legate), cum ar fi sume nedecontate sau situatii in care aceste aspecte trebuie raportate.


C. Definitii


Definitia "partilor afiliate" a fost extinsa prin adaugarea:

parti care controleaza entitatea in comun;

asocieri in participatie in care entitatea este un asociat si

planuri de beneficii post-angajare in beneficiul angajatilor unei entitati, sau ai oricarei entitati care este parte afiliata a acestei entitati.

Standardul adauga o definitie a "membrilor apropiati ai familiei unui individ" si clarifica faptul ca directorii neexecutivi sunt personal de conducere cheie.

Standardul clarifica faptul ca doi asociati nu sunt parti afiliate doar pentru ca impart controlul in comun al unei asocieri in participatiune.

D. Aspecte principale

Partile se considera ca sunt afiliate (legate) daca una dintre parti are capacitatea de a controla, de a controla partial sau de a exercita o influenta semnificativa asupra celeilalte parti.


O tranzactie cu parti afiliate este un transfer de resurse, servicii sau obligatii intre parti afiliate (legate), fara a avea importanta daca se percepe sau nu un pret.


Relatiile cu partile afiliate (legate) includ:

entitatile care controleaza direct entitatea raportoare, sunt controlate de aceasta sau sunt sub control comun impreuna cu entitatea raportoare (de exemplu, un grup de societati);

societatile asociate;

persoanele fizice, inclusiv membrii apropiati ai familiei, care detin, direct sau indirect, o pondere in puterea de vot a intreprinderii raportoare, fapt care le confera o influenta semnificativa;

personalul managerial-cheie (inclusiv directorii, sefii de departamente si membrii apropiati ai familiilor lor) responsabil pentru planificarea, conducerea si controlul activitatilor;

entitatile in care o pondere substantiala a puterii de vot este detinuta, direct sau indirect, de persoane fizice (personal-cheie sau membrii apropiati ai familiilor lor) sau entitati asupra carora aceste persoane pot exercita o influenta semnificativa, parti care controleaza in comun o entitate, asocieri in participatiune in care entitatea este asociat;

planuri de beneficii post-angajare, de care beneficiaza angajatii unei entitati sau ai unei alte entitati, care este parte afiliata primei entitati.


Membrii apropiati al familiei unei persoane sunt acei membri ai familiei care ar putea influenta sau ar putea fi influentati de catre acea persoana in tranzactiile lor cu entitatea. Ei pot sa includa:


partenerul de viata si copiii persoanei respective;


copiii partenerului de viata si


indivizii care depind de persoana respectiva sau de partenerul acesteia de viata.Compensatiile includ toate beneficiile angajatilor (definite de IAS 19 si IFRS 2) si toate formele unei astfel de contraprestatii platite, platibile sau oferite de catre entitate sau in numele entitatii, in schimbul serviciilor prestate entitatii. De asemenea, includ astfel de contraprestatii platite in numele unei societati mama a entitatii, pentru entitate. Compensatiile includ:


beneficii ale angajatilor pe termen scurt si beneficii nemonetare pentru angajatii curenti;


beneficii post-angajare;


alte beneficii ale angajatilor pe termen lung;


beneficii de terminare a contractului de munca si


plati pe baza actiunilor.

Tratamentul contabil

O tranzactie cu partile afiliate (legate) cuprinde un transfer de resurse sau de obligatii intre parti afiliate (legate), fara a avea importanta pretul sau daca se percepe sau nu un pret, acest transfer de resurse, incluzand tranzactiile incheiate de bunavoie si intre parti aflate in cunostinta de cauza.

Exemple de astfel de tranzactii:


Cumpararea sau vanzarea de bunuri;
Cumpararea sau vanzarea de proprietati sau de alte active;


Prestare sau primire de servicii;


Acorduri de reprezentare;


Acorduri de leasing;


Transfer de cercetare si dezvoltare;


Contracte de licenta;


Finantare, inclusiv imprumuturi si aporturi la capitalurile proprii;


Garantii personale si reale;


Contracte de management.


Multe entitati efectueaza parti separate ale activitatilor lor prin intermediul filialelor, societatilor asociate si asocierilor in participatiune si altele. Aceste parti intra, uneori, in tranzactii prin intermediul unor termeni de afaceri si preturi atipice.


Partile afiliate (legate) au un grad de flexibilitate in procesul de stabilire a preturilor, care nu este prezent in tranzactiile dintre partile neafiliate (nelegate).

Prezentarea informatiilor


Relatiile dintre societatea mama si filiale trebuie sa fie prezentate, indiferent daca au avut loc sau nu tranzactii intre parti. Trebuie prezentate numele societatii mama si, daca este diferit, numele partii care detine controlul final.


Compensatiile pentru personalul managerial cheie trebuie sa fie prezentate pe total si pentru fiecare din categoriile urmatoare de compensatii:


Beneficii ale angajatilor pe termen scurt;


Beneficii post-angajare;


Alte beneficii pe termen lung;


Beneficii de terminare a contractului;


Beneficii de compensare pentru capitaluri proprii;


Daca exista tranzactii intre partile afiliate (legate), trebuie prezentate urmatoarele informatii:


Natura relatiilor cu partile afiliate (legate);

Natura tranzactiilor;

Tranzactiile existente,  inclusiv valoarea tranzactiilor si soldurilor;

Termenii si conditiile;

Garantiile oferite sau primite;

Provizioane pentru datoriile incerte si cheltuielile cu datoriile, nerecuperate sau incerte.


Elementele trebuie sa fie prezentate separat pentru:


societatea mama;

entitatile care controleaza in comun sau care exercita o influenta semnificativa asupra entitatii;

filiale;

societati asociate;

asocieri in participatiune in care entitatea este asociat;

personalul managerial-cheie al entitatii sau al societatii sale mama sialte parti afiliate (legate).


Prezentarea informatiilor

Standardul clarifica suplimentar cerintele de prezentare privind:

solduri existente cu partile afiliate, impreuna cu termenii si conditiile aferente, inclusiv daca sunt securizate si natura contravalorii care trebuie oferita pentru decontare.

detalii privind orice garantii oferite sau primite.

provizioane pentru datorii incerte.

stingerea datoriilor pentru entitatii sau de catre entitate pentru o alta parte.

Standardul clarifica faptul ca o entitate prezinta ca termenii tranzactiilor cu partile afiliate sunt echivalenti cu cei care prevaleaza in tranzactiile desfasurate in conditii obiective intre parti interesate, numai in cazul in care asemenea termeni pot fi demonstrati.

Alte noi prezentari cerute includ urmatoarele:

valoarea tranzactiilor si a soldurilor existente cu privire la partile afiliate. Prezentarea proportiilor tranzactiilor si a soldurilor existente nu mai este suficienta.

cheltuielile recunoscute pe parcursul perioadei privind datoriile incerte din partea partilor afiliate.

clasificarea sumelor de platit si de primit de la partile afiliate in diferite categorii de parti afiliate.

numele societatii mama a entitatii si, daca este diferita, partea care controleaza in ultima instanta. Daca nici una dintre aceste doua parti nu intocmeste situatii financiare disponibile pentru uzul public, este cerut numele societatii mama situata imediat deasupra societatii mama a entitatii raportoare.

Scopul prezentarii informatiilor referitoare la tranzactiile cu partile afiliate

Dezbaterile privind pretul tranzactiilor intre parti afiliate si prezentarile aferente au fost scoase, deoarece standardul nu se aplica evaluarii tranzactiilor intre parti afiliate.


E.     Data aplicarii


Acest standard se aplica situatiilor financiare care acopera perioade incepand cu 1 ianuarie 2005.

Concluzii

Tranzactiile cu partile afiliate (legate) ridica deseori probleme de guvernanta corporativa mai ales in cazul in care impactul nu reiese clar din valorile prezentate in situatiile financiare anuale.


Aceste tipuri de tranzactii si procesul de aprobare aferent pot da nastere unei publicitati negative. De exemplu, sumele platite conducerii si administratorilor fac obiectul dezbaterilor in procesul de  reglementare a guvernantei corporative, in ultimii ani.


Prezentarea informatiilor referitoare la politicile de stabilire a preturilor si a proceselor de aprobare pentru tranzactiile cu partile afiliate (legate) trebuie, din aceasta cauza, luate in considerare cand se analizeaza impactul acelor tranzactii asupra situatiilor financiare anuale.

Exemple:

Exemplul 1.

S. C. Gama S.A. este o filiala care apartine unei structuri de grup, care este redata prin urmatoarea diagrama:


S.C. Gama S.A

 

S.C. Beta S.A.

 
S.C. Y S.A.

 


Liniile continue indica existenta capacitatii de control, in timp ce liniile punctate indica faptul ca una dintre parti exercita o influenta semnificativa.


Pe parcursul exercitiului financiar, S.C. Gama S.A. a achizitionat mijloace fixe de la S.C. Y S.A. in valoare de 23 miliarde lei, pentru care S.C. Y S.A. a inregistrat un profit de 4 miliarde lei.


Exemplul 2.

S.C. Gama S.A. livreaza produsele fabricate clientilor cu plata la 30 de zile.


S.C. Gama S.A. livreaza S.C. Beta S.A. produsele, in baza contractului incheiat, cu clauza de plata la 90 de zile si posibilitatea de retur de marfa, daca produsele nu se vand in 90 de zile. Obiectul de activitate a S.C. Beta S.A. este comertul. Relatiile intre societati sunt cele prezentate in graficul de mai sus.


Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact