StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
drept DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare īn relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » DREPT » drept civil

Contractul de societate civila

CONTRACTUL DE SOCIETATE CIVILA


SECTIUNEA I


NOTIUNEA, DOMENIUL DE APLICARE, CARACTERELE JURIDICE SI CONDITIILE DE VALIDITATE ALE CONTRACTULUI DE SOCIETATE CIVILA


§ 1. Notiunea contractului de societate civila

Codul civil reglementeaza acest contract in Cartea a III-a, titlul VIII, intitulat Despre contractul de societate, intre art. 1491-1531.Contractul de societate este actul juridic prin care doua sau mai multe persoane convin sa puna bunuri in comun, cu scopul de a realiza o anumita activitate si de a imparti eventualele foloase ce ar rezulta din aceasta activitate (art. 1491 C. civ.).

§ 2. Domeniul de aplicare

Prevederile legale referitoare la materia societatii civile sunt aplicabile in urmatoarele cazuri:

a.    asocierea intre doua sau mai multe persoane fizice in vederea construirii unor case ori alte imobile;

b.   asocierea intre doi sau mai multi meseriasi in vederea practicarii in comun a meseriei;

c.    asocierea, dupa caz, intre doi sau mai multi avocati definitivi in societati civile profesionale (art. 5 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocet);

d.   asocierea intre mai multi notari in cadrul unui birou notarial, in vederea practicarii in comun a activitatii notariale (art. 14 din Legea nr. 36/1995, a notarilor publici si activitatii notariale);

e.    asocierea intre mai multe persoane in vederea exploatarii terenurilor agricole, cresterii animalelor, aprovizionarii, dezvoltarii, conditionarii, prelucrarii si vanzarii produselor, prestarii unor servicii sau alte activitati agricole (art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura);

f.     asocierea intre doi sau mai multi executori judecatoresti in cadrul unui birou (art. 12 din Legea nr. 188/2000 privind organizarea si desfasurarea activitatii de executor judecatoresc);

g.    societatea civila medicala, constituita din doi sau mai multi medici asociati (art. 2 alin. 4 din O.G. nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale);

h.    asocierea a doi sau mai multi arhitecti cu drept de semnatura (Legea nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de architect).

§ 3. Caracterele juridice si conditiile de validitate ale contractului de societate civila

A. Caracterele juridice ale contractului de societate

a.   Contractul de societate este, dupa caz, bilateral (sinalagmatic) sau multilateral.

b.   Contractul de societate este un contract cu titlu oneros. In schimbul aportului sau, asociatul nu va primi o contraprestatie de la ceilalti asociati, ci va participa la impartirea eventualelor castiguri realizate din activitatea societatii.

c.    Societatea civila este un contract comutativ.

d.   Contractul de societate se incheie intuitu personae. Prin urmare, asociatii nu pot sa cedeze drepturile lor in societate, sa-si substituie sau sa-si asocieze o alta persoana decat daca au acordul tuturor asociatilor.

e.   Societatea este un contract consensual.

f.     Societatea este un contract cu executare succesiva, in timp, durata fiind de esenta acestui contract.

g.   Contractul de societate este un contract civil, supus regulilor Codului civil si legilor speciale mentionate mai sus. Societatea civila este lipsita de personalitate juridica.

B. Conditiile de validitate ale contractului de societate civila

a. Capacitatea partilor. Asociatii trebuie sa aiba capacitate deplina de exercitiu.

b. Consimtamantul partilor trebuie sa fie liber exprimat, neafectat de vicii.

c. Obiectul si cauza contractului. Obiectul contractului de societate trebuie sa fie licit (art. 1492 C. civ.), moral si posibil.

La randul ei, cauza trebuie sa intruneasca conditiile prevazute de lege pentru valabilitatea contractului incheiat.


SECTIUNEA A II-A


EFECTELE CONTRACTULUI DE SOCIETATE


§ 1. Durata societatii

Conform art. 1501 C.civ., "societatea incepe in momentul facerii contractului, daca nu se stipuleaza un alt timp".

Ca regula generala, partile sunt libere sa fixeze termenul pentru care societatea va functiona, la implinirea acestuia putand conveni prelungirea contractului pentru acelasi termen sau pentru o alta durata, de regula, determinata.

Atunci cand partile nu au prevazut un termen pentru existenta societatii, ea este prezumata a fi contractata pentru toata viata asociatilor (art. 1502 C.civ.), iar daca societatea are un obiect care, prin natura sa, nu poate dura decat o perioada determinata, Codul civil a instituit prezumtia ca un astfel de contract va dura doar pentru respectiva perioada (art. 1505 alin 2 C. civ.).

§ 2. Administrarea societatii

Administrarea societatii poate fi realizata de catre unul sau mai multi administratori. De asemenea, societatea poate fi administrata si de toti asociatii. Partile pot sa desemneze si un tert pentru aceasta functie.

Administratorul societatii civile are atributiile unui mandatar al asociatilor, putand incheia acte de administrare a societatii fara a-i fi necesara o imputernicire speciala (art. 1514 alin. 1 C. civ.).

Partile pot stipula in contractul de societate regulile dupa care se va administra societatea, iar in cazul in care nu au prevazut nimic, se vor aplica prevederile in materie ale Codului civil (art. 1517 C. civ.), si anume:

a.   Opereaza prezumtia ca toti asociatii din societate si-au acordat reciproc mandat in vederea realizarii actelor de administrare;

b.   Oricare dintre asociati poate folosi bunurile societatii, cu conditia ca acestea sa fie utilizate conform destinatiei lor;

c.    Oricare dintre asociati va putea cere de la ceilalti o contributie la cheltuielile necesare pentru pastrarea bunurilor societatii, proportionala cu aportul fiecaruia (pct. 3);

d.   Nici unul dintre asociati nu poate aduce modificari bunurilor imobile din patrimoniul societatii, daca nu are acordul celorlalti asociati (pct. 4).

§ 3. Raporturile dintre asociati si societate

Una dintre obligatiile asociatilor este aceea de a transfera, din patrimoniul lor in patrimoniul societatii, aportul social la care s-au angajat in momentul constituirii societatii, de regula, acesta fiind o suma de bani.

Conform art. 1508 C. civ., fiecare asociat este tinut raspunzator pentru prejudiciile cauzate societatii din culpa sa. Reparatia va fi intotdeauna efectiva, nefiind admisa compensarea intre prejudiciul produs societatii si foloasele (bunurile) aduse in societate de asociatul culpabil (art. 1508 C. civ.).

§ 4. Raporturile dintre asociati si terti

In ceea ce priveste relatiile cu tertii, societatea nu exista ca subiect de drept cu

personalitate distincta de cea a asociatilor care o formeaza. Prin urmare, pentru obligatiile contractate fata de terti va raspunde asociatul care a incheiat acte juridice cu acestia.

In schimb, va fi angajata raspunderea tuturor asociatilor (art. 1522 C. civ.), atunci cand:

a.    asociatul care a contractat cu tertii a fost imputernicit in acest sens de catre ceilalti asociati;

b.   din executarea actelor respective a rezultat un castig pentru societate.

Pentru satisfacerea creantelor lor, creditorii societatii vor putea urmari atat patrimoniul social, cat si patrimoniul asociatilor in raport de numarul lor.

SECTIUNEA A III-A


INCETAREA CONTRACTULUI DE SOCIETATE CIVILA


§ 1. Cauzele de incetare a contractului de societate civila

A. Expirarea termenului pentru care a fost contractata societatea (art.1523 pct. 1 C. civ.)

In situatia in care societatea fusese constituita pentru un anumit termen, in momentul implinirii acestuia, contractul inceteaza de drept. Nimic nu impiedica, insa, partile sa prelungeasca durata si, implicit, efectele acestuia.

B. Atingerea scopului pentru care a fost constituita societatea sau imposibilitatea atingerii acestuia (art.1523 pct. 2 C. civ.)

Contractul de societate se incheie de catre parti in vederea atingerii unui scop (art. 1491 C. civ.). Este firesc ca, atunci cand acest scop a fost atins, societatea sa inceteze.

Daca, din anumite motive, societatea nu-si mai poate atinge scopul pentru care a fost contractata, ea inceteaza, pierzandu-si ratiunea de a exista.

C. Moartea unuia dintre asociati (art. 1523 pct. 3 C. civ.)

Fiind un contract intuitu personae, societatea va inceta prin moartea unuia dintre asociati. Totusi, pentru a permite continuarea societatii, legiuitorul a prevazut in art. 1526 C. civ. doua cazuri in care contractul va continua si dupa moartea unuia dintre asociati:

a.      atunci cand in contractul de societate partile au stipulat ca societatea va continua si in persoana mostenitorilor acestora;

b.      atunci cand partile au prevazut ca societatea va continua numai intre asociatii ramasi in viata.

Aceleasi efecte le va produce si declararea judecatoreasca a mortii unui asociat.

D. Punerea sub interdictie sau insolvabilitatea unuia dintre asociati (art. 1523 pct. 4 C. civ.)

In cazul in care un asociat este pus sub interdictie sau declarat insolvabil (falit) prin hotarare judecatoreasca, societatea va inceta.

E. Denuntarea contractului de catre unul sau mai multi asociati (art. 1523 pct. 5 C. civ.)

Daca societatea a fost contractata pe o durata nelimitata, oricare dintre asociati poate denunta contractul.

Intentia va trebui notificata tuturor asociatilor (art. 1527 C. civ.), cu acordarea unui termen de preaviz.

§ 2. Consecintele incetarii contractului de societate

La data incetarii contractului de societate, patrimoniul social se va lichida, activul net si pasivul impartindu-se intre asociati, in proportia data de drepturile fiecaruia.

Pentru realizarea concreta a impartirii patrimoniului, se vor aplica regulile din materia partajului succesoral (art. 1530 C. civ.).
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact