StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
drept DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare Ón relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » DREPT » drept civil

Modalitatile actului juridic

Modalitatile actului juridic

Termenul - art. 1002 - 1025 C. civ.

Notiune. Eveniment viitor si sigur ca producere care intarzie inceperea sau dupa caz stingerea exercitarii drepturilor subiective si a executarii obligatiilor corelative.


Clasificarea termenelor
Termenele pot fi clasificate astfel:

q       In raport cu efectele pe care le produce: suspensiv si extinctiv

termenul suspensiv- amana inceperea exercitarii drepturilor si executarii obligatiilor pana la implinirea lui.

termenul extinctiv - amana stingerea exercitarii drepturilor ori incetarea executarii obligatiilor pana la implinirea lui.

q       In functie de beneficiarul termenului:

termen in favoarea debitorului (care constituie regula)- art. 1024 C. civ.;

termen in favoarea creditorului (in contractul de depozit)- art. 1615 151g68b C. civ.;

termen in favoarea ambelor parti (in contractul de asigurare).

q       In functie de izvorul sau:

conventional (voluntar);

legal;

judiciar.

q       In raport de cunoasterea momentului implinirii sale la data incheierii actului juridic:

termen cert (precis), cand momentul implinirii sale este cunoscut la data incheierii actului (o data calendaristica);

termen incert (neprecis), cand nu se stie exact cand se va implini, desi realizarea este sigura (la seceris).


Efectele termenului


Ceea ce trebuie retinut in mod deosebit este faptul ca termenul afecteaza numai executarea actului juridic, nu si existenta lui. In acest sens, art.1022 C. civ. prevede: "Termenul se deosebeste de conditie, pentru ca el nu suspenda angajamentul, ci numai amana executarea".

Pana la implinirea termenului suspensiv, atat exercitiul dreptului subiectiv, cat si executarea obligatiei corelative sunt suspendate, deci numai de la acest termen drepturile pot fi exercitate si obligatiile executate.

Termenul extinctiv are ca efect stingerea dreptului subiectiv si obligatiei corelative.

Conditia - art. 1004-1021 C. civ.

Notiune. Eveniment viitor si nesigur ca realizare de care depinde existenta (nasterea sau stingerea) dreptului subiectiv si a obligatiei corelative, deci a actului juridic.

De indeplinirea sau neindeplinirea conditiei depinde insasi existenta sau inexistenta actului juridic respectiv.

Clasificarea conditiei


Conditia poate fi clasificata astfel:

q     Din punct de vedere al posibilitatii de realizare si al legaturii cu vointa partilor, conditiile sunt††† cazuale, mixte si protestative.

conditia este cazuala cand realizarea ei depinde de hazard fiind independenta de vointa partilor (daca voi supravietui fratelui meu) - art. 1005 C. civ.;

conditia este mixta cand realizarea ei depinde de vointa uneia din≠tre parti si de vointa unei terte persoane (daca voi vinde imobilul meu)- art. 1007 C. civ.;

conditia este potestativa cand realizarea ei depinde de vointa partilor - art. 1006 C. civ.;


Conditia potestativa este de doua feluri: potestativa pura si potestativa simpla.

a.      Conditia potestativa pura, cand realizarea ei depinde exclusiv de vointa unei parti (daca voi dori);

b.      Conditia potestativa simpla, cand realizarea ei depinde de vointa uneia din parti si de un fapt exterior ori de vointa unei persoane nedeterminate (daca ma voi casatori).

"Obligatia este nula cand s‑a contractat sub o conditie potestativa din partea celui ce se obliga" (art.1010 C. civ.)


q     In raport de efectul ce‑l produce, conditia este suspensiva si rezolutorie.

conditia suspensiva este aceea de a carei indeplinire depinde nasterea drepturilor subiective civile si obligatiilor co pana la indeplinirea ei actul juridic nu exista, (de pilda, iti vand imobilul din Brasov, daca voi fi transferat la Bucuresti).

conditia rezolutorie, este aceea de a carei indeplinire depinde desfiintarea drepturilor subiective civile; pana la realizarea ei drepturile si obligatiile partilor sunt considerate ca exista si se executa (de pilda, iti vand imobilul meu, cu conditia rezolutorie ca vanzarea se va desfiinta daca voi avea copii).


Efectele conditiei


Analiza efectelor conditiei face distinctie intre conditia suspensiva si conditia rezolutorie si intre perioada anterioara indeplinirii conditiei (pendente conditione) si perioada ulterioara indeplinirii conditiei (eveniente conditione).


Ø       Efectele conditiei suspensive - Pendente conditione

Inainte de indeplinirea conditiei suspensive, drepturile si obligatiile partilor se afla suspendate in existenta lor.

creditorul nu poate cere executarea obligatiei;

debitorul care a platit poate cere restituirea, deoarece a facut o plata nedatorata;

prescriptia extinctiva nu incepe sa curga;

la contractele translative, nu se produce efectul translativ de drepturi reale - riscul ramane

la instrainator, conform regulii res perit domino;

creditorul poate face acte de conservare a dreptului sau; poate cere si obtine garantii pentru

creanta sa; poate ceda dreptul sau conditional prin acte inter- vivos sau mortis causa.


Ø       Efectele conditiei suspensive - Eveniente conditione

Dupa indeplinirea conditiei se considera, retroactiv, ca actul juridic a fost "pur si simplu". Prin urmare, efectul principal al indeplinirii conditiei suspensive este retroactivitatea.

plata facuta de debitor pendente conditione, devine valabila si nu mai poate fi ceruta

restituirea;

transmisiunile facute de creditor pendente conditione se consolideaza;

in ipoteza in care conventia suspensiva nu s-a implinit, se considera ca actul nu a fost

incheiat, adica prestatiile efectuate vor fi restituite.


Ø       Efectele conditiei rezolutorii - Pendente conditione

Inainte de indeplinirea conditiei rezolutorii, actul juridic se comporta ca un act pur si simplu, neafectat de modalitati.


Ø       Efectele conditiei rezolutorii - Eveniente conditione

Daca s‑a indeplinit conditia rezolutorie, efectul principal produs este desfiintarea retroactiva†† a actului juridic (ex tunc), partile fiind datoare sa‑si restituie prestatiile conform regulii "resoluto iure dantis, resolvitur jus accipientis".

Sarcina

Notiune. Consta in obligatia de a da, a face sau a nu face impusa gratificatului de catre dispunator, in actele cu titlu gratuit.

Clasificare

in raport de persoana beneficiarului, sarcina poate fi:

- in favoarea dispunatorului (sarcina impusa donatarului de a plati o datorie fata de un tert);

- in favoarea gratificatului (dispunatorul obliga pe legatar sa foloseasca suma de bani in†† scopul realizarii unei lucrari stiintifice);

- in favoarea unui tert (X lasa casa mostenire lui Y, obligandu-l pe acesta sa plateasca o renta viagera lui Z).

Precizari

q           Art. 1008 C. civ. dispune " conditia imposibila sau contrarie bunurilor moravuri sau prohibita de lege este nula si desfiinteaza conventia ce depinde de dansa." In acest caz, legiuitorul a stabilit ca fiind nula nu numai conditia imposibila, imorala sau ilicita, ci intreaga conventie ce depinde de ea.


Vocabular

eveniente conditione - locutiune latina folosita pentru a desemna situatia in care conditia care afecta un act juridic s-a indeplinit.

pendente conditione - locutiune latina folosita pentru a desemna intervalul de timp cuprins intre momentul incheierii unui act juridic si momentul in care se indeplineste ori in care devine cert ca nu se mai indeplineste conditia de care este afectat acel act.

termen judiciar de gratie - termen, de regula scurt, acordat de instanta judecatoreasca debitorului pentru executarea prestatiei, evitand astfel rezolutiunea ori rezilierea contractului ori pentru restituirea imprumutului de folosinta fara termen de restituire.

termen legal - termen prevazut expres intr-un act normativ ce se stabileste pe ani, luni, zile sau ore din momentul inceperii curgerii lui. Termenul legal poate fi de prescriptie si de decadere.


Intrebari, exercitii, aplicatii

Ce este termenul? Clasificati termenele in functie de criteriile cunoscute.

Ce este conditia? Clasificati conditia in functie de criteriile cunoscute.

Comparati conditia si termenul incert.

Care este deosebirea dintre conditia pur potestativa si conditia simpla potestativa?

In ce situatie conditia pur potestativa duce la anularea contractului?

Care este deosebirea dintre conditia suspensiva si termenul suspensiv?

Clauza expresa ca bunurile transmise vor reveni donatoarei in cazul in care casatoria incheiata cu donatorul se va desface din vina acestuia are caracterul unei conditii:

a) cazuale;

b) mixte;

c) pur potestativa;

d) simpla potestativa.

Spete

1. La data de 1 februarie 2000, X a incheiat un contract autentificat prin care ii vinde lui Y un apartament. Y a cumparat apartamentul sub conditia ca daca se va muta in provincie, actul se va desfiinta.

Ulterior, Y a vandut apartamentul unui tert si la interval de cinci saptamani dupa instrainarea imobilului, s-a mutat in provincie intrucat a semnat un contract de munca mult mai avantajos. In aceasta situatie X a solicitat instantei sa constate ca, intrucat clauza contractuala s-a indeplinit, contractul de vanzare cumparare a fost desfiintat iar partile trebuie repuse in situatia anterioara.

Cerinte:

a)      Ce modalitate a actului juridic identificati in speta?

b)      Care sunt efectele acestei modalitati pendente conditione? Dar eveniente conditione?

c)      Ce fel de proprietar este tertul care a dobandit apartamentul de la Y?

d)      Ce va hotari instanta? Argumentati.

La data de 1 februarie 2000, intre A si B s-a incheiat un contract prin care A ii vinde lui B un apartament daca pana la data de 1 mai 2002 va pleca in strainatate.

Cumparatorul a fost de acord cu aceasta imprejurare retinuta in contractul de vanzare - cumparare.

Ulterior, A a vandut imobilul unui tert si la data de 1 mai 2002, semnand un contract de munca deosebit de avantajos, a plecat in strainatate.

B a cerut instantei sa constate ca el este adevaratul proprietar al apartamentului intrucat clauza din contract s-a indeplinit, si astfel actul de vanzare cumparare s-a perfectat.

Cerinte:

a)      Ce modalitate a actului juridic este incidenta in speta?;

b)      A poate sa vanda imobilul, pendente conditione, unei alte persoane?

c)      Ce solutie adoptati? Argumentati.

d)      De la ce data actul juridic incheiat cu B va produce efectele juridice (de la data incheierii lui - 1 februarie sau de la data realizarii conditiei- 1 mai)?


3. La data de 1 februarie 2001, X ii doneaza apartamentul lui Y cu mentiunea ca donatia se va desfiinta daca Y nu se va casatori in termen de sase luni de la data incheierii contractului de donatie.

Cerinte:

a)      Suntem in prezenta unui act juridic pur si simplu sau afectat de modalitati?

b)      Cine este proprietar al apartamentului la data de 2 aprilie 2001?

c)      Care sunt consecintele produse asupra actului juridic daca Y nu se casatoreste in intervalul de sase luni?

d)      Daca in perioada 10 februarie - 10 aprilie, Y inchiriaza apartamentul unui tert, este valabil un astfel de contract?

e)      Poate fi obligat Y sa-i restituie lui X chiria perceputa in acest interval?

Rezolvati urmatoarele teste grila

1. Termenul suspensiv amana:

a)      inceperea exercitarii drepturilor si executarii obligatiilor;

b)      stingerea exercitarii drepturilor si executarii obligatiilor;

c)      nasterea drepturilor subiective si a obligatiilor corelative.

2. Conditia, ca modalitate a actului juridic civil:

a)      afecteaza executarea actului juridic;

b)      afecteaza existenta actului juridic;

c)      afecteaza atat existenta cat si executarea actului juridic.

3. Nu este valabila conditia:

a)      pur potestativa din partea creditorului;

b)      pur potestativa din partea debitorului;

c)      simpla potestativa din partea debitorului.

4. Conditia a carei realizare depinde exclusiv de vointa uneia dintre parti este:

a)      pur potestativa;

b)      simpla potestativa;

c)      personala.

5. Constituie conditie mixta, conditia a carei realizare depinde:

a)      de vointa uneia dintre parti si de hazard;

b)      de vointa uneia dintre parti si de vointa unei persoane nedeterminate;

c)      de vointa uneia dintre parti si de vointa unei persoane determinate.

6. In cazul in care s-a indeplinit conditia rezolutorie:

a)      actul juridic se consolideaza retroactiv;

b)      actul juridic se desfiinteaza retroactiv;

c)      actul juridic incepe sa fie executat.

Bibliografie

Ø      I.R. Urs††††††††††††† - op.cit., p. 255-270;

Ø      I.R.Urs†††††††††††† - op.cit., p. 142-148;

S. Angheni

Ø      Gh. Beleiu†††††† - op.cit., p. 165-172;

Ø      G. Boroi†††††††††† - op.cit., p. 193-205;

Ø      V.D. Zlatescu†† - op.cit., p. 167-174;

Ø      I. Dogaru†††††††† - op.cit., p. 255-267

Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact