StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Protejeaza-ti interesele
DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare în relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » DREPT » dreptul mediului inconjurator
Trimite articolul prin email Autorizatiile de mediu. avizul, acordul si autorizatia de mediu : Dreptul mediului inconjurator Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Autorizatiile de mediu. avizul, acordul si autorizatia de mediuAutorizatiile de mediu. Avizul, acordul si autorizatia de mediu

Autorizatiile de mediu reprezinta instrumentele juridice care imbraca forma unui act administrativ, eliberate in conditiile prevazute de reglementarile legale privind procedura de autorizare de catre autoritatile administrative centrale si teritoriale care au in competenta protectia mediului.

In urma modificarii si completarii Legii 137/1995 prin OUG 91/2002 aprobata prin Legea 29/2003 la autorizatiile de mediu reglementate initial se reglementeaza o noua autorizatie, avizul de mediu pentru planuri si programe care pot avea efecte semnificative asupra mediului precum si acordul integrat de mediu si autorizatiile integrate de mediu.
Avizul de mediu se elibereaza in urma evaluarii de mediu pentru anumite planuri si programe.

Definitia legala (anexa la OUG 91/2002) precizeaza ca evaluarea de mediu consta in „elaborarea raportului de mediu, consultarea publicului si a autoritatilor competente implicate in implementarea unor anumite planuri si programe, luarea in consideratie a raportului de m 313c23d ediu si a rezultatelor acestor consultari in procesul decizional si asigurarea informarii asupra deciziei luate, conform legislatiei in vigoare.

Relativ logic aceasta definitie sintetizeza practic procedura legala. In cadrul definitiilor din anexa mentionata este definit si avizul de mediu pentru planuri si programe emis de autoritatea competenta (conform legii) care confirma integrarea aspectelor privind protectia mediului in planul sau programul supus adoptarii. Este vorba, desigur, de respectarea obligativitatii de a lua in consideratie protectia mediului pentru orice strategie, politica, plan de dezvoltare pentru a se ajunge la o dezvoltare durabila.

Domeniile specifice avute in vedere pentru evaluarea de mediu a anumitor planuri si programe sunt: amenjarea teritoriului si urbanism, utilizarea terenurilor agricole, agricultura, silvicultura, piscicultura, transportul, energia, industria inclusiv activitatea de extractie, gospodarirea deseurilor, gospodarirea apelor, telecomunicatiile si turismul.

Raportul de mediu, care cuprinde si rezultatul evaluarii de mediu pentru planurile si programele respective se anexeaza la planul sau la programul inaintat spre aprobare la nivel national, regional sau local.

Autoritatile competente emit aviz de mediu pentru planuri si programe, ca urmare a efectuarii evaluarii de mediu si a anlizarii raportului de mediu. Avizul de mediu pentru planuri si programe are aceeasi perioada de valabilitate ca si planul sau programul pentru care a fost emis, in cazul in care nu intervin modificari ale respectivului plan sau program.

Procedura de evaluare de mediu, structura raportului de mediu si conditiile de emitere a avizului de mediu pentru planuri si programe, inclusiv cele cu efecte transfrontiera, se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

Aprobarea planurilor si programelor este conditionata de existenta avizului de mediu pentru respectivul plan sau program.

Evaluarea de mediu, la care ne-am referit mai sus, nu se efctueaza pentru planurile si programele financiare sau bugetare sau pentru cele al caror unic scop este apararea nationala ori a protectiei civile. 

Mentionam ca, autoritatile competente pentru eliberarea avizului de mediu sunt autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si autoritatile publice teritoriale pentru protectia mediului.

De asemenea, prin modificarile aduse legii 137/1995 se precizeaza ca solicitarea si obtinerea avizului de mediu sunt obligatorii in cazul in care titularii de activitati urmeaza sa deruleze sau sa fie supusi unei proceduri de vanzare a pachetului majoritar de actiuni, vanzare de active, fuziune, divizare urmata de lichidare, lichidare, concesionare.

Credem ca situatiile, sus mentionate, se refera la avizul de mediu pentru stabilirea obligatiilor de mediu luate in considerare ca prevederi ale unui program conformare, in vederea asumarii acestora de catre partile implicate in cazul schimbarii titularului unei activitati cu impact asupra mediului si sau modificarea ori incetarea unor astfel de activitati inclusiv pentru situatiile enumerate in alineatul precedent.

Acest aviz este emis cu scopul cunoasterii impactului asupra mediului, oferindu-se,astfel, posibilitatea unor tranzactii intre partile implicate precum si a asumarii responsabilitatilor.

Un alt aviz de mediu eliberat de autoritatea centrala priveste, are in vedere in primul rand protectia mediului si se refera  la omologarea produselor de uz fito-sanitar.

Acordul de mediu

Solicitarea si obtinerea acordului de mediu sunt de asemenea obligatorii pentru proiectele publice sau private de investitii noi sau de modificare a celor existente ce ar putea avea impact asupra mediului.

Acordul integrat de mediu stabileste conditiile de realizare a unei activitati inca din etapa de proiectare care si asigure ca instalatia corespunde cerintelor legislatiei in vigoare (OUG34/2002 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii aprobata prin Legea 645/2002).

Acest acord poate fi eliberat pentru una sau mai multe instalatii ori parti ale instalatiilor situate pe acelasi amplasament.

Autorizatia de mediu

Autorizatia de mediu este un act tehnico-juridic eliberat in scris de autoritatile competente pentru protectia mediului prin care sunt stabilite conditiile unei activitati existente sau pentru punerea in functie a unei activitati noi pentru care anterior a fost emis acord de mediu ( conform dipozitiilor HG 573/2002).

Autorizatia de mediu se elibereaza dupa obtinerea celorlalte avize, acorduri ori autorizatii.

Autorizatie integrata de mediu - act tehnico-juridic emis de autoritatile competente, conform dispozitiilor legale in vigoare, care da dreptul de a exploata in totalitate sau in parte o instalatie, in anumite conditii care sa asigure ca instalatia corespunde cerintelor privind prevenirea si controlul integrat al poluarii. Autorizatia poate fi eliberata pentru una sau mai multe instalatii sau parti ale instalatiilor situate pe acelasi amplasament si care sunt exploatate de acelasi titular (L.137/95,  Anexa)Autorizatia  integrata de mediu se elibereaza pentru activitati cu impact semnificativ asupra mediului, care se supun evaluarii impactului asupra mediului, activitati care fie sunt prevazute expres in lege,  fie sunt supuse etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului.

Pentru activitatile existente care nu intrunesc conditiile de autorizare autoritatea competenta pentru protectia mediului dispune efectuarea bilantului de mediu in termen de maximum un an de la data constatarii neindeplinirii acestor conditii si negociaza cu titularul activitatii programul pentru conformare, pe baza concluziilor si recomandarilor din bilantul de mediu (L. 137/95, art. 10, alin. 2).

Pentru obtinerea autorizatiei de mediu activitatile existente care nu sunt conforme cu normele si reglementarile de mediu in vigoare sunt supuse, conform deciziei autoritatii competente pentru protectia mediului, unui bilant de mediu; bilantul de mediu se solicita, conform deciziei autoritatii competente pentru protectia mediului, inclusiv in cazul derularii procedurilor prevazute la alin. 2 (pentru eliberarea avizului de mediu – s.n.).  Procedura de realizare a bilantului de mediu se stabileste prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului. (L.137/95, art. 8, alin.6).
Proceduri de autorizare si competente de emitere


In cele ce urmeaza, vom utiliza la modul generic expresia “procedura de autorizare” atat pentru procedurile prevazute de lege pentru emiterea acordului de mediu, cat si pentru procedurile prevazute pentru emiterea autorizatiei de mediu, inclusiv a acordurilor/autorizatiilor integrate de mediu.

Autoritatile publice pentru protectia mediului aplica proceduri diferentiate, dupa caz, de emitere a avizului, acordului sau a autorizatiei de mediu, in functie de impactul asupra mediului al proiectelor si activitatilor supuse procedurii de autorizare. Procedurile diferentiate si competentele de emitere a avizelor, acordurilor si a autorizatiilor de mediu, inclusiv procedura de participare a publicului, se stabilesc prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.

Pentru proiectele propuse pe teritoriul Romaniei, care pot avea efecte semnificative pe teritoriul altor tari, se aplica prevederile Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001.' (L.137/95, art. 11)

Ordinul MAPM nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu.

H.G. nr. 573/2002 pentru aprobarea procedurilor de autorizare a functionarii comerciantilor, Anexa nr. 4. Procedura de autorizare a activitatilor cu impact asupra mediului inconjurator


Politica de confidentialitate
Copyright © 2010- 2021 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact