StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Ajutorul de care ai nevoie. Cand ai nevoie cel mai multe de el!
DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare Ón relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » DREPT » dreptul mediului inconjurator
Trimite articolul prin email Sistemul de management al mediului : Dreptul mediului inconjurator Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Sistemul de management al mediuluiSISTEMUL DE MANAGEMENT AL MEDIULUISECTIUNEA I
CONSIDERATII GENERALE PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT AL MEDIULUI1


1. Aspecte definitorii pentru sistemul de management al mediului
In prezent, tot mai multe institutii si organizatii sunt preocupate de atingerea unor performante de mediu prin controlul impactului produs de activitatea pe care o desfasoara asupra mediului si in acelasi timp, de dezvoltarea capacitatii lor de a mediatiza aceste performante. Aceste preocupari se inscriu in contextul dezvoltarii unor politici economice si legislative, a unor masuri destinate sa incurajeze protectia mediului, a cresterii preocuparii partilor interesate fata de problemele si dezvoltarea durabila a mediului.
In scopul atingerii unor astfel de deziderate, nu sunt suficiente doar analizele si auditurile de mediu. Pentru ca unele intreprinderi sa satisfaca cerintele legale si propriile obiective in domeniul mediului, ele trebuie sa realizeze aceste analize in cadrul unui sistem structurat de management de mediu care sa fie integrat in ansamblul general al activitatilor de management.
Acest sistem structurat de management al mediului face obiectivul unor standarde internationale cuprinse in seria ISO 14000, standarde care sintetizeaza elementele specifice unui sistem de management al mediului.
Prevederile unui astfel de sistem de management pot fi integrate in structura oricaror cerinte de management, in scopul atingerii obiectivelor de mediu sau a obiectivelor economice fixate.
Sistemul de management de mediu reprezinta instrumentul de lucru ce permite unei organizatii sa atinga si sa controleze in mod sistematic nivelul performantei pe care si l-a fixat.
Un alt element important este gradul de generalitate al sistemului prezentat, aplicabil tuturor organizatiilor (de orice tip si cu orice marime), adaptabil diverselor conditii geografice, culturale si sociale.
Reusita unui sistem de management de mediu consta in asumarea responsabilitatilor la toate nivelurile si functiile existente in cadrul organizatiei.
Scopul principal al unui sistem de management al mediului este asigurarea ocrotirii mediului; prevenirea poluarii; asigurarea unui echilibru intre aceste elemente si necesitatile sociale si economice. Aplicarea unui astfel de sistem permite organizatiei respective sa stabileasca si evalueze eficienta procedurilor utilizate pentru elaborarea politicii sale de mediu si in acelasi timp sa se conformeze acestora si sa demonstreze aceasta conformitate.

2. Domeniul de aplicare al sistemului de management al mediului
Sistemul de management al mediului poate fi aplicat acelor activitati si aspecte de mediu pe care organizatia le poate controla si influenta. Acesta trebuie sa indeplineasca o serie de cerinte astfel incat sa permita organizatiei care-l aplica sa-si formuleze politica si obiectivele de mediu in contextul respectarii prevederilor legislative, tinand seama in acelasi timp de impactul activitatii sale asupra mediului. Sistemul de management al mediului este aplicabil acelor organizatii care au urmatoarele obiective:
- sa transpuna in practica, sa mentina si sa imbunatateasca un 151c22b sistem de management de mediu (SMM);
- conformitatea cu politica de mediu adoptata;
- certificarea/ inregistrarea sistemul management de mediu de catre un organism exterior;
- autoevaluarea si declararea conformitatii cu Standardul International ISO 14001.
3. Terminologie specifica
Termenii utilizati frecvent in acest context pot fi definiti in felul urmator:
- imbunatatirea continua, reprezinta procesul de dezvoltare, extindere a sistemului de management al mediului pentru obtinerea imbunatatirii performantei globale in domeniul mediului, in acord cu politica de mediu a organizatiei.
- Mediul, este locul in care functioneaza o organizatie si care include aerul, apa, pamantul, resursele naturale, flora, fauna, fiintele umane si relatiile intre acestea, respectiv mediul natural si cel artificial.
- Aspectul de mediu, este acel element al activitatilor, produselor sau serviciilor unei organizatii care poate interactiona cu mediul.
- Impactul asupra mediului, il reprezinta orice modificare a mediului (daunatoare sau benefica, totala sau partiala), care rezulta din activitatile, produsele sau serviciile unei organizatii.
- Sistemul de management de mediu, este componenta a sistemului de management general care include structura organizatorica, activitatile de planificare, responsabilitatile, practicile, procedurile, procesele si resursele necesare pentru elaborarea, transpunerea in practica, realizarea, analizarea si mentinerea politicii de mediu.
- Auditul sistemului de management de mediu, este acel proces de verificare sistematica si documentata ce permite obtinerea si evaluarea dovezile obiective necesare pentru a evidentia daca sistemul de management de mediu al unei organizatii este in conformitate cu criteriile sistemului de management de mediu de aceasta organizatie inclusiv comunicarea rezultatelor acestui proces conducerii organizatiei.
- Obiectivul de mediu, il reprezinta telul general de mediu, rezultat din politica de mediu, pe care o organizatie isi propune sa-l atinga si care, de regula, este cuantificat, acolo unde acest lucru este posibil.
- Performanta de mediu, este data de rezultatele masurabile ale sistemului de management de mediu, legate de controlul organizatiei asupra aspectelor sale de mediu, bazate pe politica, pe obiectivele si tintele de mediu ale acesteia.
- Politica de mediu, o reprezinta totalitatea intentiilor si principiilor declarate de catre organizatie cu privire la performanta globala de mediu si care constituie cadrul de actiune si de stabilire a obiectivelor si tintelor de mediu ale organizatiei respective.

- tinta de mediu, o constituie cerinta de performanta cuantificata, aplicabila ansamblului sau unei parti a organizatiei, ce rezulta din obiectivele de mediu si care trebuie stabilita si indeplinita pentru atingerea acestor obiective.
- Partea interesata, o reprezinta individul sau grupul preocupat sau afectat de performanta de mediu a unei organizatii.
- Organizatie, poate fi o companie, o societate comerciala, firma, intreprindere, autoritate sau institutie, parte sau combinatie a acestora (publica sau privata), cu raspundere limitata sau orice alt statut juridic, cu propria sa structura functionala si administrativa.
Prevenirea poluarii, este aceea activitate de utilizare a unor procese, practici, materiale sau produse care impiedica, reduc sau controleaza poluarea, care pot include reciclarea, tratarea, modificarea proceselor, mecanismele de control, utilizarea eficienta a resurselor, inlocuirea materialelor, precum si orice alte masuri in acest sens.

4. Cerintele sistemului de management al mediului
4.1. Cerinte generale
Orice organizatie interesata in implementarea unui sistem de management al mediului trebuie sa indeplineasca o serie de cerinte.
Implementarea unui sistem de management de mediu are ca obiectiv imbunatatirea performantei de mediu. Se impune ca organizatia sa analizeze periodic si sa evalueze sistemul de management de mediu in scopul identificarii oportunitatilor de imbunatatiri suplimentare si continue ale performantei de mediu.
O organizatie poate sa defineasca limitele de aplicare si sa opteze pentru implementarea sistemului in intreaga organizatie, in anumite unitati operationale ale sale sau in activitati specifice.
Cerintele pentru un sistem de management de mediu bazate pe planificare, implementare, verificare si analiza sunt in principiu, urmatoarele:
- stabilirea unei politici de mediu corespunzatoare;
- identificarea aspectelor de mediu care rezulta din activitatile, produsele sau serviciile (existente, anterioare sau planificate) , pentru a determina impactul semnificativ al acestora asupra mediului;
- identificarea prevederilor relevante de ordin legislativ;
- identificarea prioritatilor si fixarea obiectivelor de mediu corespunzatoare;
- stabilirea structurii si programelor pentru punerea in practica si pentru realizarea obiectivelor si tintelor fixate;
- facilitarea activitatilor de planificare, control, monitorizare, audit si analiza, pentru a se asigura ca politica de mediu este respectata si sistemul de management de mediu este corespunzator;
- posibilitatea SMM de a se adapta la orice tip de schimbari.

4.2. Politica de mediu
Politica de mediu a unei organizatii trebuie sa fie definita clar de catre conducerea organizatiei respective, care trebuie sa precizeze obiectivele si prioritatile acestuia in domeniul mediului.
Politica de mediu, pentru a fi eficienta, trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:
- sa corespunda naturii, dimensiunilor si impactului asupra mediului al activitatilor, produselor sau serviciilor organizatiei;
- sa includa un angajament de imbunatatire continua si de prevenire a poluarii;
- sa includa un angajament de conformitate cu legislatia si cu reglementarile de mediu existente;
- sa ofere cadrul necesar pentru stabilirea si analizarea obiectivelor si tintelor de mediu;
- se adreseaza intregului personal;
- sa fie disponibila pentru public.
Politica de mediu este considerata ca fiind elementul motor al implementarii si imbunatatirii sistemului de management de mediu al unei organizatii. Ea trebuie sa reflecte angajamentul conducerii organizatiei de a se conforma legislatiei in vigoare si de a urmari performanta si imbunatatirea continua. Politica de mediu reprezinta baza pe care se sprijina organizatia pentru a-si fixa obiectivele si tintele de mediu. De aceea, este necesar ca politica de mediu sa fie suficient de clara pentru a fi inteleasa de partile interesate (atat in cadrul organizatiei cat si in exterior), analizata si revizuita periodic pentru a reflecta modificarea conditiilor si a informatiilor. Se recomanda de asemenea, ca domeniul sau de aplicare sa fie clar identificat.
Conducerea organizatiei trebuie sa defineasca si sa adapteze politica sa de mediu in contextul politicii de mediu al oricarui ansamblu organizational caruia ii apartine.
in scopul atingerii obiectivelor stabilite prin politica de mediu este necesar ca organizatia sa identifice atat aspectele de mediu, dispozitiile legale existente, obiectivele si tintele, cat si responsabilitatile stabilite si termenele de realizare prevazute.
Pentru evidentierea aspectelor de mediu, organizatia trebuie sa stabileasca si sa aplice proceduri care sa permita identificarea acestora in legatura cu activitatile si produsele sau serviciile care pot fi controlate si influentate de organizatia respectiva.
Prin aplicarea unor astfel de proceduri se urmareste identificarea si actualizarea acelor aspecte de mediu care au un impact semnificativ. Aspectele legate de procesul de identificare a problemelor de mediu semnificative care ar trebui luate in considerare cu prioritate de catre sistemul de management de mediu al unei organizatii sunt:
- costul si timpul necesar efectuarii analizelor;
- gradul efectiv de control asupra aspectelor de mediu luate in considerare;
- determinarea aspectelor de mediu in functie de intrarile si iesirile asociate cu activitatile, produsele si/sau serviciile lor relevante (actuale si anterioare);
- o analiza de mediu preliminara, pentru a lua in considerare toate aspectele de mediu ale organizatiei.

Analiza acestor aspecte trebuie sa acopere in principal urmatoarele domenii:
- prevederile legislative precum si reglementarile;
- identificarea aspectelor de mediu semnificative;
- examinarea procedurilor si practicilor de management de mediu existente;
- analiza si evaluarea actiunilor intreprinse in urma investigarii incidentelor anterioare;
- conditiile de functionare din cadrul organizatiei si situatiile de urgenta posibile.

O abordare corespunzatoare pentru aceasta analiza de mediu preliminara poate include liste de verificare, interviuri, masuratori si inspectii directe, rezultate ale auditurilor anterioare sau alte analize care depind de natura activitatilor organizatiei.
Procesul de identificare a aspectelor de mediu semnificative asociate activitatilor din unitatile operationale ale organizatiei, trebuie sa ia in considerare, daca este necesar, urmatorii factori: emisii in aer, deversari in apa, gestionarea deseurilor, contaminarea solului, alte probleme referitoare la comunitate si la mediul local.
Organizatiile pot selecta categorii de activitati, produse sau servicii pentru a identifica acele aspecte susceptibile de a avea un impact semnificativ, sau pot evalua fiecare intrare si iesire de produs.
Asadar, pentru stabilirea si analiza obiectivelor sale, o organizatie trebuie sa ia in considerare atat prevederile legale cat si aspectele de mediu semnificative, optiunile tehnologice, cerintele sale financiare, operationale, comerciale, precum si punctele de vedere ale partilor interesate.
Toate obiectivele si tintele de mediu trebuie sa fie in concordanta cu politica de mediu.

4.3. Programe de management de mediu - aplicabilitate
Pentru stabilirea obiectivelor si tintelor de mediu, orice organizatie trebuie sa stabileasca si sa aplice unul sau mai multe programe care trebuie sa includa: desemnarea responsabilitatilor , precum si mijloacele si termenele privind realizarea acestora.
Crearea si utilizarea unuia sau a mai multor programe constituie un element cheie al succesului implementarii unui sistem de management de mediu. Se recomanda ca programul sa descrie modul in care vor fi atinse obiectivele si tintele fixate de catre organizatie si sa indice in acelasi timp, termenele si personalul responsabil de punere in practica a politicii de mediu a organizatiei pentru activitati noi.
Un astfel de program poate include si consideratii asupra etapelor de planificare, proiectare, productie, comercializare si eliminare.

Pentru a asigura eficienta managementului de mediu, atributiile, responsabilitatile si autoritatea trebuie sa fie definite, sa dispuna de o documentatie corespunzatoare si sa fie comunicate celor interesati.
Conducerea organizatiei trebuie sa furnizeze resursele (umane, tehnologice si financiare) necesare pentru implementarea si controlul sistemului de management de mediu.
Pentru succesul implementarii unui sistem de management de mediu se impune angajamentul intregului personal al organizatiei, responsabililor de mediu si altor structuri ale organizatiei sau altor functii implicate in probleme de mediu.
Este necesar ca acest angajament sa porneasca de la nivelul cel mai inalt al conducerii, care trebuie sa stabileasca politica de mediu a organizatiei si sa asigure implementare sistemului de management de mediu, sens in care se recomanda desemnarea unor reprezentanti cu responsabilitati si autoritati diferite pentru implementarea sistemului de management de mediu.
De asemenea, conducerea organizatiei trebuie sa asigure alocarea resurselor pentru ca sistemul de management de mediu sa isi poata incepe activitatea sa fie mentinut, sa defineasca si sa comunice responsabilitatile sistemului de management de mediu.
Pentru a asigura transpunerea in practica si functionarea unui sistem de management de mediu este necesara de asemenea necesitatilor de instruire corespunzatoare.
in acelasi timp, organizatia trebuie sa puna la punct o procedura de comunicare interna, de primire, de documentare si de raspuns la informatiile si cererile pertinente ale partilor interesate.
in cadrul promovarii unui sistem de management al mediului, este necesara elaborarea unor documente, pastrarea si instruirea unui sistem de control al acestora.
Organizatia trebuie sa instituie, sa analizeze, si sa revizuiasca procedurile de pregatire pentru eventualele situatii de urgenta.
Orice organizatie care promoveaza un sistem de management al mediului trebuie sa stabileasca si sa mentina proceduri pentru definirea responsabilitatilor a treptelor de decizie, precum si tratarea si analizarea neconformitatii, adoptarea de masuri in vederea reducerii impactului produs, initierea si finalizarea actiunilor corective precum si preventive.

SECTIUNEA II
ELEMENTELE SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL MEDIULUI


1. Precizari prealabile
S.M.M. este un proces complex ce asigura ordinea si coerenta in cadrul organizatiilor, precum si preocuparile acestora fata de problematica mediului, alocarea resurselor, atribuirea responsa-bilitatilo r, evaluarea corecta si continua a diferitelor practici si procedee interne menite sa asigure buna desfasurare a activitatilor. S.M.M. este considerat a fi compatibil cu conceptul de dezvoltare durabila, fiind esential pentru intarirea capacitatii unei organizatii de a raspunde obiectivelor sale de mediu si de a garanta cerintele nationale si/sau internationale in vigoare.
Cele mai importante principii ce se cer a fi respectate in cadrul unui S.M.M. sunt:
- considerarea managementului de mediu ca fiind una din prioritatile majore ale organizatiei;
- stabilirea si mentinerea comunicarii cu partile interesate;
- determinarea cerintelor legale si a aspectelor de mediu;
- stabilirea raspunderilor si responsabilitatilor conducerii si a personalului privind protectia mediului;
- incurajarea planificarii in domeniul mediului pe intreaga durata a ciclului de viata al produsului sau procesului;
- asigurarea de resurse suficiente si corespunzatoare, instruirea personalului pentru a atinge nivelurile de performanta fixate in mod continuu;
- evaluarea performantei de mediu comparativ cu politica de mediu a organizatiei;
- stabilirea unui proces de management care sa permita auditarea si analiza S.M.M., in scopul identificarii oportunitatilor de imbunatatire a sistemului si a performantei de mediu.

2. Avantajele sistemului de management al mediului2
Scopul principal al introducerii un sistem eficient de management al mediului este cel al protejarii sanatatii oamenilor si a mediului impotriva impacturilor potentiale ale activitatilor, produselor sau serviciilor pe care o organizatie le presteaza, si totodata pentru a contribui la mentinerea si imbunatatirea calitatii mediului in general.
Principalele avantaje ale introducerii unui S.M.M. sunt urmatoarele:
- obtinerea unei competitivitati sporite pe o piata concurentiala;
- obtinerea unor beneficii din punct de vedere economic;
- existenta unui angajament evident al conducerii organizatiei in directia indeplinirii propriei politici si obiective ale mediului;
- dovada conformarii organizatiei la legislatie si reglementari
- un proces de imbunatatire continua etc.

3. Principiile si elementele sistemului de management al mediului
Principiile de baza ale S.M.M. sunt urmatoarele:
- Angajament si politica de mediu;
- Planificarea politicii de mediu;
- Transpunerea in practica a politicii si tintelor de mediu;
- Masurarea si evaluarea performantei de mediu;
- Analiza si imbunatatirea continua a SMM.

3.1. Principiul angajamentului si al politicii de mediu
Potrivit acestui principiu, se recomanda ca orice organizatie sa-si defineasca politica sa de mediu si sa-si asume angajamentul pentru introducerea unui S.M.M. propriu.
Se considera ca odata ce experienta organizatiei va creste, S.M.M.-ul va incepe sa prinda contur, ceea ce ii va da posibilitatea sa introduca proceduri, programe si tehnologii care sa-i permita imbunatatirea performantei de mediu.
Angajamentul si implicarea conducerii organizatiei in exercitarea managementului de mediu sunt apreciate ca fiind esentiale pentru reusita introducerii unui S.M.M.
Politica de mediu fixeaza pentru organizatie sensul general al directiei pe care aceasta trebuie sa o urmeze si stabileste, in acelasi timp, principiile sale de actiune. Ea fixeaza scopul, precum si nivelul de responsabilitate fata de mediu si performanta dorita, in raport de care vor fi evaluate toate actiunile ulterioare ale organizatiei.
Responsabilitatea pentru stabilirea politicii de mediu ii revine conducerii organizatiei, cea care este raspunzatoare de aplicarea politicii de mediu si totodata de punerea la dispozitie a datelor si informatiilor care vor permite formularea sau modificarea acesteia.
Politica de mediu, pe langa reglementarile specifice din domeniul mediului poate cuprinde si o serie de angajamente cum ar fi:
- diminuarea impactului negativ asupra mediului a activitatilor noi, prin utilizarea procedurilor integrate de management al mediului si al planificarii;
- perfectionarea procedurilor de evaluare a performantei de mediu si a indicatorilor asociati.
- crearea produselor astfel incat sa se diminueze impactul lor asupra mediului atat in productie, cat si in utilizare si eliminare;
- prevenirea poluarii, reducerea deseurilor si a consumului de resurse si materii prime;
- educarea si instruirea in scopul protectiei mediului a intregului personal al organizatiei, precum si a altor persoane din exterior;
- implicarea partilor interesate si stabilirea unei bune comunicari;
- orientarea in activitate in scopul unei dezvoltari durabile;
- incurajarea furnizorilor si a contractantilor in calitate de parteneri in adoptarea unui S.M.M. asemanator.


3.2. Principiul planificarii
Conform acestui principiu, se recomanda ca o organizatie sa stabileasca un plan eficient care sa permita satisfacerea politicii sale de mediu.
in acest scop se impune identificarea aspectelor de mediu si evaluarea impactului asupra mediului a acestor aspecte.
De asemenea, acest lucru presupune un proces continuu care determina impactul trecut, prezent si viitor asupra mediului al tuturor activitatilor unei organizatii si include in acelasi timp si identificarea conditiilor impuse de regulamente, legislatie si de afacerile care influenteaza organizatia, precum si identificarea impactului asupra sanatatii si securitatii persoanelor, concomitent cu evaluarea riscurilor pentru mediu.
Se recomanda ca organizatia sa stabileasca, sa aplice si mentina proceduri pentru identificarea, accesul si cunoasterea cerintelor legale si a altor cerinte adoptate care se refera in mod direct la aspectele de mediu ale activitatilor, produselor sau serviciilor sale.
Pentru realizarea politicii de mediu a unei organizatii, se recomanda sa se planifice si sa se stabileasca o serie de obiective, ce reprezinta telurile generale si nivelul de performanta privind mediul pe care organizatia si le-a propus in cadrul politicii sale de mediu. in acelasi sens, se cere ca organizatia sa ia in considerare atat constatarile obtinute in analizele initiale de mediu, cat si aspectele identificate si impactul asupra mediului asociat acestor aspecte.
in cadrul actiunii de planificare, se cere ca organizatia sa elaboreze si un program de management de mediu care sa cuprinda toate obiectivele sale de mediu.

3.3. Principiul implementarii3
Pentru transpunerea in practica a sistemului de management de mediu, se recomanda ca organizatia sa-si dezvolte capacitatile si mecanismele de sustinere necesare indeplinirii politicii de mediu, a obiectivelor si a tintelor sale.
De asemenea, se cere ca resursele corespunzatoare, (umane, materiale si financiare) importante pentru implementarea politicii de mediu a organizatiei si atingerea obiectivelor avute in vedere, sa fie stabilite si puse la dispozitia celor interesati.
Pentru ca un management de mediu sa fie eficient se recomanda ca elementele S.M.M. sa fie concepute si realizate astfel incat sa fie integrate si armonizate in mod efectiv in elementele sistemului de management general.
Un element important al activitatii de implementare al S.M.M. il reprezinta elaborarea unor planuri si proceduri pentru situatii de urgenta care sa asigure capacitatea de raspuns corespunzatoare in cazul aparitiei unor situatii neprevazute sau accidentale, sens in care organizatia trebuie sa elaboreze si sa mentina proceduri care sa trateze incidentele de mediu si situatiile de urgenta posibile.

3.4. Principiul masurarii si evaluarii
Conform acestui principiu organizatia trebuie sa masoare, sa monitorizeze si sa evalueze performanta pe care o realizeaza din punct de vedere al ocrotirii mediului. Acestea reprezinta activitati cheie ale unui S.M.M., care asigura faptul ca organizatia respectiva functioneaza in conformitate cu programul de management de mediu stabilit.
Este necesar sa existe un sistem de masurare si monitorizare a performantei reale fata de obiectivele si tintele de mediu ale organizatiei in domeniile sistemului de management si a proceselor operationale, fapt ce include evaluarea conformitatii cu legislatia si reglementarile de mediu existente.
Auditurile S.M.M. trebuie sa fie realizate periodic pentru a dovedi si determina daca sistemul este conform masurilor planificate si daca este corect implementat si mentinut. Acestea pot fi realizate de catre personalul organizatiei, si/sau de participantii externi alesi de organizatie, in mod obiectiv si impartial si cu instruirea corespunzatoare.
Frecventa efectuarii auditurilor se stabileste pe baza rezultatelor auditurilor precedente.

3.5. Principiul analizei si imbunatatirii continue
Potrivit acestui principiu, se recomanda ca o organizatie (prin conducerea sa) sa analizeze si sa imbunatateasca continuu sistemul sau de management de mediu, avand ca obiectiv imbunatatirea performantei sale globale in acest sens. Pentru o continua adaptare si eficienta, conducerea organizatiei trebuie sa analizeze S.M.M. la intervale adecvate.
Analiza efectuata, in functie de rezultatele obtinute, va aborda eventualele necesitati de schimbare a politicii de mediu, a obiectivelor, precum si a altor elemente de S.M.M.
Conceptul de imbunatatire continua face parte integranta din S.M.M. si se obtine printr-o evaluare continua a performantei de mediu a S.M.M. fata de politicile, obiectivele si tintele de mediu pentru a se identifica oportunitatile de imbunatatire.


Politica de confidentialitate
Copyright © 2010- 2021 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact