StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Afacerea ta are nevoie de idei noi
FINANTE

Finante publice, legislatie fiscala, contabilitate, informatii fiscale, asistenta contribuabili, transparenta institutionala, formulare fiscale din domaniul finantelor publice si private (Declaratii fiscale Fise fiscale Situatii financiare Raportari anuale)

StiuCum Home » FINANTE » banci si burse
Trimite articolul prin email Rolul controlului intern si atributiile persoanelor : Banci si burse Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Rolul controlului intern si atributiile persoanelorRolul controlului intern si atributiile persoanelor


a) sa previna si sa propuna solutii de remediere a oricarei situatii de incalcare a legilor si reglementarilor aplicabile pietei de capital sau a procedurilor interne de catre o SSIF sau de catre angajatii acestei 828i88i a;

b) sa asigure informarea SSIF si a angajatilor acesteia cu privire la regimul juridic aplicabil pietei de capital;

c) sa avizeze toate documentele transmise de SSIF catre C.N.V.M. si institutiile pietei de capital;

d) sa analizeze si sa avizeze materialele informative/publicitare ale SSIF;

e) sa pastreze legatura directa cu C.N.V.M. si pietele reglementate si sa asigure remedierea tuturor situatiilor de incalcare a legilor si reglementarilor aplicabile pietei de capital sau a procedurilor interne ale SSIF;

f) sa se asigure de utilizarea exclusiv personala de catre fiecare agent pentru servicii de investitii financiare a codurilor de acces si a parolelor transmise de pietele reglementate; g) sa monitorizeze aplicarea prevederilor legale incidente activitatii SSIF;

h) sa raporteze Consiliului de administratie al SSIF toate situatiile de incalcare a legilor, reglementarilor aplicabile pietei de capital sau procedurilor interne ale SSIF.


Incompatibilitate

Persoanele din cadrul Compartimentului de control intern nu pot desfasura activitati de natura celor pe care au sarcina sa le supravegheze.


7. Registre tinute de compartimentul de control intern


SSIF are obligatia sa intocmeasca un registru de evidenta a reclamatiilor care :

va fi tinut de catre persoanele din cadrul Compartimentului de control intern

va cuprinde cel putin urmatoarele informatii:

a) datele de identificare a petentilor;

b) datele de identificare a persoanelor din cadrul SSIF la adresa carora s-au formulat reclamatiile;

c) datele de inregistrare a petentilor;

d) faptele reclamate;
e) prejudiciul estimat de petent prin reclamatie;

f) raspunsul transmis petentului si modul de solutionare a reclamatiei.

va fi pus in orice moment la dispozitia C.N.V.M.


SSIF va transmite petentilor decizia referitoare la reclamatia formulata, in maximum 30 de zile de la primirea acesteia.


Anual, persoanele din cadrul Compartimentului de control intern vor transmite consiliului de administratie un raport cuprinzand :

activitatea desfasurata,

investigatiile efectuate,

abaterile constatate,

propunerile facute

programul/planul investigatiilor propuse pentru anul urmator.


In situatia in care persoanele din cadrul Compartimentului de control intern iau cunostinta de eventuale incalcari ale regimului juridic aplicabil pietei de capital, inclusiv ale procedurilor interne ale SSIF, au obligatia sa informeze imediat, in scris, Consiliul de administratie al SSIF, iar acesta va notifica cu maxima urgenta C.N.V.M., OAR si piata reglementata.

In exercitarea atributiilor prevazute persoanele din cadrul Compartimentului de control intern vor tine un registru in care vor evidentia

investigatiile efectuate si durata lor

perioada la care acestea se refera

rezultatul investigatiilor

propunerile inaintate in scris Consiliului de administratie al SSIF

deciziile luate.Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2022 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact