StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
management MANAGEMENT

Termenul Management a fost definit de catre Mary Follet prin expresia "arta de a infaptui ceva impreuna cu alti oameni". Diferite informatii care te vor ajuta din domeniul managerial: Managementul Performantei, Functii ale managementului, in cariera, financiar.

StiuCum Home » MANAGEMENT » managementul calitatii

Managementul calitatii

MANAGEMENTUL CALITATII


CONSIDERATII PRIVIND MANAGEMENTUL IN CONDITIILE

ECONOMIEI DE PIATA


                     656b18g          Economia de piata este un sistem economic concretizat prin cinci trasaturi caracteristice care se refera la : scop , componente , mijloace , mecanism si suport economic .                     656b18g          Pentru a putea prezenta si intelege trasaturilor caracteristice ale economiei de piata , este necesar a defini notiunea de " agent economic " .

                     656b18g          Prin agent economic intelegem o organizatie care urmareste obtinerea de profit , utilizand predominant mijloacele economice cunoscute si a carei supravietuire si dezvoltare sunt conditionate de obtinerea profitului .


                     656b18g            Scopul urmarit de catre agentii economici este maximizarea profitului ( castigului ) .


                     656b18g         Componentele de baza ale economiei de piata sunt repre-zentate de agentii economici , in principal intreprinderile .


                     656b18g    Mijloacele sunt reprezentate de managementul si functiona-rea agentilor economici , care se realizeaza folosind preponderent parghii economice de tipul pret , salariu , credit , dobanda , investitie, dividende , etc .


                     656b18g     Mecanismul este componenta care stabileste ca , in ansam-blul dirijarii si functionarii economiei nationale , rolul decisiv il are piata .


                     656b18g     Suportul economic al economiei de piata il constituie proprie-tatea privata .


Intrunirea concomitenta a celor cinci trasaturi caracteristice este obligatorie pentru a poseda o veritabila economie de piata .


                     656b18g     Managementul este stiinta " de a planifica , dirija si controla efortul uman in asa fel incat sa se atinga obiectivele prestabilite cu anumite politici acceptate " .


A . Rolul si functiile intreprinderii in economia de piata

                     656b18g          Caracteristic economiei de piata este situarea intreprinderilor , a firmelor , in general , in prim - planul activitatii economice , pornind de la premisa ca , daca acestea sunt rentabile , toti cei implicati sunt afectati pozitiv , inclusiv economia nationala .

                     656b18g          Pentru a fi eficienta , o economie nationala trebuie sa cuprinda si sa se bazeze pe intreprinderi rentabile , competitive .

                     656b18g          Prin intreprindere sau firma intelegem un grup de persoane , organizate potrivit unor cerinte juridice , economice , tehnologice , administrative etc. , care concep si desfasoara un complex de procese de munca , folosind cel

mai adesea si anumite mijloace de munca , concretizate prin obtinerea de pro-

duse si asigurarea de servicii , in vederea obtinerii unui venit net sau profit , de regula , cat mai mare . Orice intreprindere poate fi considerata ca o combinatie de resurse tehnice , comerciale , financiare si umane ; toate aceste resurse jucand un rol bine definit in costurile de productie .

                     656b18g          Unul din cele mai importante elemente ale acestei ecuatii il reprezinta managementul resurselor umane .

                     656b18g          Firmele devin mai competitive protejandu-si salariatii in fata accidentelor , imbolnavirilor profesionale si / sau incidentelor tehnice .

                     656b18g          Accidentele de munca si imbolnavirile profesionale sunt :

                     656b18g       - costisitoare din punct de vedere al urmarilor economico-soci-ale si al cheltuielilor financiare , originate de tratamentul medical si de recuperare al victimelor , de plata despagubirilor si al eventualelor penalitati , de luarea masurilor pentru evitarea unor evenimente similare etc. ;

                     656b18g      - un semn al slabului management al resurselor ;

                     656b18g      - o disfunctie serioasa a procesului de productie .


B Tipuri de manageri


                     656b18g         Tipul de manager este definit de un ansamblu de componente caracteristice principale , proprii unei anumite categorii de cadre de conducere , referitoare la calitatile , cunostintele , aptitudinile , competenta , temperamentul , personalitatea , stilul de munca , autoritatea si raspunderea acestora , care le confera , in esenta , capacitatea unor abordari diferite , pentru aceleasi aspecte de baza , ale procesului de conducere si ale comportamentului .

                     656b18g          Conform unor specialisti in domeniu , adevaratul manager este un lider , adica o persoana care conduce prin exemplul personal , direct din " din focul luptei " si care trebuie sa-si inspire subordonatii , respectiv sa le trezeasca entuziasmul pentru telurile organizatiei , fiind o combinatie , aproape perfecta , de " forta intelectuala " si " impact emotional " . Este de retinut ca acest deziderat se poate obtine printr-o buna cunoastere a afacerilor organizatiei si a personalului , printr-un contact permanent ca subordonatii , dar pastrand , in acelasi timp , o viziune de ansamblu asupra a cea ce se intampla .

                     656b18g          Este important de inteles ca a fi manager nu inseamna a face totul de unul singur , astfel ca administrarea corecta a timpului propriu si delegarea efectiva a atributiilor , reprezinta doua cai prin care se poate imbunatati performanta manageriala .

                     656b18g          Pentru a avea succes , un manager trebuie sa fie atat eficace , cat si eficient . Un manager eficace intocmeste planuri , exercita control , organizeaza , ii conduce pe altii , comunica si se adapteaza schimbarilor . El trebuie sa invinga cele cinci dificultati cu care se confrunta toti managerii : eliminarea taraganarilor ( a timpilor morti ) , realizarea unei delegari eficiente , redactarea documentelor , tinerea unor intruniri cu rezultate palpabile si stabilirea prioritatilor .

                     656b18g          In Anexele nr. 1-4 incercam sa prezentam ceea ce , in opinia noastra , reprezinta principalele cerinte privind : calitatile , aptitudinile tempera-mentul , personalitatea , stilul de munca , comportamentul , capacitatea , compe-tenta , autoritatea si raspunderea unui manager eficient .

                     656b18g       In unitatile industriale romanesti , aflate in amplul si complexul proces de tranzitie la economia de piata , deosebim trei tipuri de manageri :


participativi

autoritari

participativi - autoritari


                     656b18g          Managerii de tip " participativ " se caracterizeaza printr-o solida pregatire , atat in domeniul managementului cat si in domeniul in care se inscrie activitatea colectivului condus , de unde si lipsa de reticenta pentru a aborda in comun cu subordonatii , sefii si colegii , problemele implicate . Managerii de acest tip , considerati " manageri eficienti ", au usurinta lucrului cu toate caracterele umane , inclusiv cu cele dificile , impunandu-se prin cunostinte , tact si atasament . Deleaga pe scara larga , ori de cate ori este necesar , realizarea unei sarcini . Pune un accent deosebit pe asigurarea unui climat de munca destins , favorabil dezvoltarii personalitatii subordonatilor . Utili-zeaza puterea si competentele acordate cu precautiune , acestea reprezentand doar un suport pentru realizarea obiectivelor fixate .


                     656b18g          Managerii de tip " autoritar " se caracterizeaza prin situarea, pe primul plan , a relatiilor ierarhice de subordonare , utilizand rar delegarea si consultarea subordonatilor , uneori si pentru a masca unele lacune in pregatire , fiind considerati " manageri ineficienti ".

                     656b18g          Placerea de a executa competentele acordate , prin metoda " comenzii unice " , combinate cu o anumita nepricepere in abordarea la modul amical a subordonatilor , se concretizeaza printr-un climat auster , deseori tensionat , caracterizat prin exces de controale din partea sefului si rezerve din partea subordonatilor , ceea ce diminueaza calitatea activitatii si initiativa personalului din organizatie .

                     656b18g          In exercitarea procesului de conducere , accentul cade asupra realizarii sarcinilor si obiectivelor , aspectele umane ocupand o pozitie secun-dara, ca o reflectare , de regula , a unui volum de cunostinte si deprinderi manageriale mai redus calitativ si cantitativ .


                     656b18g          Managerii de tip " participativi - autoritari " se caracteri-zeaza printr-o combinatie in proportii relativ egale a caracteristicilor proprii tipurilor precedente .

                     656b18g           In Anexele nr. 5-6 vom prezenta cateva " tipuri " de manageri eficienti si manageri ineficienti , inclusiv " atitudinile " care le confera aceste atribute .

C . Managementul prin obiective ( M.P.O. )


                     656b18g          La baza conceperii M.P.O. se afla urmatoarea premisa : efica-citatea unei intreprinderi / firme depinde de intrepatrunderea obiectivelor sale cu cele ale subsistemelor , ceea ce implica o corelare stransa a trinomului " obiective - rezultate - recompense / sanctiuni " .

                     656b18g                      656b18g                      656b18g                      656b18g                      656b18g       Anexa nr. 1


CALITATILE UNUI MANAGER EFICIENT

Sa fie inteligent , energic , sa dea dovada de perspicacitate , sa posede

capacitate nativa de a lua hotarari , sa aiba spirit de initiativa .

  Sa fie tolerant cand trebuie , sa posede dorinta de a asculta , sa fie

corect in apreciere si descoperirea partilor bune ale salariatilor , sa posede capacitatea de a comunica eficient cu factorii de decizie ai societatii comerciale sau cu liderul sindical .

  Sa fie disciplinat - un exemplu in munca , sa fie devotat muncii si inde-

plinirii obiectivelor propuse . Sa posede spirit de raspundere , respectul fata de salariati .

  Sa posede capacitatea de descoperire a cauzelor fenomenelor care au loc in societatea comerciala si sa inlature aceste cauze pentru a dispare efectul .

  Sa fie onest , sa gandeasca profund , dar logic , deoarece numai inlan-

tuirea logica a fenomenelor fac managerului viata mai usoara .

Gandirea trebuie sa se bizuie pe o buna cunoastere a realitatii, pe o seri-oasa si temeinica analiza si sinteza .

  Sa poata descompune o activitate , un fenomen sau o lucrare pe com-ponente intelegand elementele de legatura cat si cele care tin de latura economica , tehnica , ergonomica , sociologica , ecologica sau adminis-trativa .

 

Sa aiba stabilitate in gandire , sa-l domine intuitia , sa posede suplete

intelectuala , flexibilitate , pasiune pentru lucru cu salariatii , receptivitate fata de progresul tehnic si social , sa fie sincer , integru si sa posede spiritul dreptatii .

 

Sa depuna eforturi permanente in perfectionarea teoriei si practicii

manageriale , a autodepasirii , a elanului fata de munca pentru a desco-peri, depista si a propune solutii de imbunatatire a organizarii conducerii , productiei , a muncii , a sistemelor informational , informatic , decizional si operational .

  Sa separe principalul de secundar. Discernamantul este calitatea de a sti sa-ti intrebuintezi inteligenta intr-un anumit fel in functie de imprejurari. Ideile trebuie sa abunde , ca apoi sa fie selectate cu mult discernamant .

  Sa fie ferm , perseverent , independent , sa nu se lase impresionat de

orice . Sa fie modest , dar pedant .

 

                     656b18g                      656b18g                      656b18g                      656b18g                      656b18g                      656b18g Anexa nr. 2

                     656b18g                      656b18g                      656b18g                             656b18g                      656b18g            

APTITUDINILE SI TEMPERAMENTUL UNUI MANAGER


Aptitudini comune si de colaborare ale unui manager

comune : imaginatia , puterea de prevedere , flexibilitatea , autorespectul , autoincrederea , speranta , expunerea clara a ideilor .

de colaborare : tactul , bunatatea , amabilitatea , atitudinea prieteneasca , de atragere a personalului , bun negociator .

 


Aptitudinile psihice ale unui manager

- Pasiunea si receptivitatea fata de nou .

- Originalitatea in gandire si perspicacitatea .

- Stabilitatea emotionala si reactia rapida .

- Dorinta personala de autodepasire .

- Generozitatea , modestia , dinamismul si spiritul participativ .

 


Temperamentul managerului


- Colericul dispune de o forta de actiune neobisnuita , impresionanta , uneori de un entuziasm nelimitat . El actioneaza bine numai sub impulsul unor scopuri de mare insemnatate . Are mare vocatie pentru actiune . Poate apare si ca un perturbator , prin inegalitate actionala , prin epuizare, prin activitatea sa in salturi .

- Sangvinicul are o adaptabilitate rapida . Poate da nastere la discutii in relatiile cu salariatii si mai cu seama privind latura morala , dar le rezolva favorabil . Poseda buna dispozitie si adaptabilitate prompta . Poate sa se echilibreze , nu se avanta in mod riscant . Stie sa renunte , atunci cand este nevoie . Leaga prietenii usor , dar la fel de usor renunta la ele . Nu este ambitios , dar nici nu este pasiv sau indiferent .

- Flegmaticul este neobisnuit de calm , nu abandoneaza atunci cand actioneaza . Este meticulos si perseverent pana la obtinerea rezultatului propus . Poate ajunge la performante remarcabile , este echilibrat . Are simtul masurii . Este realist si practic .

- Melancolicul se caracterizeaza prin rabdare , simt de analiza detaliata , con-stiinciozitate , autoexigenta . Se integreaza greu in contextul social . Nu suporta raporturile mai dure . Are mare sensibilitate . Este putin rezistent din punct de vedere nervos , fiind predispus la stari melancolice , mai ales pe timpul situatiilor conflictuale .

 FIZIONOMIA SI CARACTERUL UNUI MANAGER

                     656b18g                      656b18g                      656b18g                      656b18g                      656b18g                  

                     656b18g                      656b18g                      656b18g                      656b18g              Anexa nr. 3


PERSONALITATEA UNUI MANAGER

Definirea personalitatii si formarea acesteia

- Un ansamblu stabil de componente psihice interne-cognitive , afective , motiva-tionale si de atitudini in cadrul interactiunii individului cu o realitate socio-culturala determinata .

- Personalitatea este unitatea functionala dinamica si nu statica , proprie unei persoane , prin care aceasta poate fi distinsa de alta .

- In sens mai larg personalitatea este rezultatul dezvoltarii insusirilor persoanei iar in sens restrans , caracterizeaza o persoana cu aptitudini deosebite , cu alese insusiri intelectuale si morale , avand o contributie importanta in domeniul in care activeaza .


 


Caracterizarea generala a personalitatii managerului

Conceptul personalitatii managerului reprezinta ansamblul de valori acumulate si insusite in timp de o persoana care sunt recunoscute de societate ca valori intelectuale , organizatorice , administrative si de alta natura .

Personalitatea managerului este data de temperament , aptitudini si caracter cuprinzand ansamblul trasaturilor , insusirilor , capacitatilor si aptitudinilor acestuia care se regasesc practic in ceea ce face .

Conditia dezvoltarii personalitatii managerului este unitatea dintre interesele sale individuale si cele ale firmei . Dezvoltarea personalitatii managerului se realizeaza pe parcursul unui proces contradictoriu , cu momente pozitive si negative , de evolutie si involutie , datorat modalitatilor diferite de integrare a managerului in societatea comerciala .

 
STILUL DE MUNCA AL UNUI MANAGERStilul de munca este strans legat de calitatile , personalitatea si

temperamentul managerului .

Stilul de munca al managerului nu se confunda cu orientarea . Doar un

manager bine orientat nu greseste , are tact , prezenta de spirit , este politicos , se descurca usor in cele mai dificile situatii .

Stilul de munca al managerului - ii creste sau ii scade autoritatea - in fata

celor condusi . Autoritatea este legata de sistemul cognitiv , actionari , temperament , autoritate formal - legala si autoritate functionala .

Stilul de munca al managerului rezulta din imbinarea a doua atitudini fundamentale pe care el le manifesta in mod diferit :

- angajarea personala fata de obiectivele organizatiei ;

- cooperarea pe care o stabileste cu salariatii sai .

Stilul de munca al managerului este legat de :

- motivatia economica si cea sociala a lui si a subordonatilor ;

- motivatia psihologica - afectiva , climat si microclimat ;

- motivatia sociala si spirituala a lui si a salariatilor .

 


                     656b18g                                  656b18g                      656b18g                      656b18g                      656b18g                      656b18g Anexa nr. 4

COMPORTAMENTUL UNUI MANAGER


Comportamentul eficient


Managerul adopta o tinuta prieteneasca de transmitere a deciziilor si

de realizare a lor in comun .

Apreciaza realist eforturile depuse de angajati si cuantifica realizarile

pe toate planurile .

Comportamentul ineficient


Managerul da dispozitii , ia hotarari si transmite sarcini fara a aprecia

realitatile si resursele materiale , umane , financiare si informationale .

Managerul pune pret pe obligativitatea formala a indeplinirii sarcinilor pastrand , de asemenea , o tinta formala si nerealista .


Ø      Reguli practice ce tin de comportamentul managerului


Cunoasterea si aprecierea salariatilor organizatiei pe care o conduce .

Crearea climatului de disciplina in unitate . Autocunoasterea .

Obtinerea increderii salariatilor , colaboratorilor si factorilor de decizie ,

precum si liderului sindical .

Flexibilitate si adaptabilitatea functie de situatie .

 Capacitatea reprezinta un complex de calitati , insusiri , aptitudini si

atitudini , concentrate in personalitatea managerului . La aceasta se adauga autori- , tatea , responsabilitatea si pregatirea , care dau competenta managerului .

Competenta reclama perfectionarea continua a managerului .

Capacitatea permite managerului sa conlucreze cu colaboratorii , cu liderii sindicali . In acest proces are o mare importanta stilul si metodele de lucru utilizate , calitatile personale ale managerului , exigenta si principialitatea in discutiile cu salariatii si in solutionarea problemelor .

Capacitatea unui manager se reflecta in gandire , in rezolvarea pro-blemelor de organizare , conducere , juridice etc., prin antrenarea salariatilor , moti-vatie si inovare , altfel munca este ineficienta . Capacitatea trebuie dovedita , ea se " vede " numai prin rezultate .

Competenta este priceperea , capacitatea cuiva de a se pronunta asu-pra unui lucru pe temeiul unei cunoasteri temeinice a problemei in discutie .

Competenta personala este o conditie a autoritatii managerului si o com -

ponenta a personalitatii sale , iar competenta psihologica reprezinta un avantaj real in activitatea de zi cu zi .

Managerul este investit cu autoritate ierarhica si functionala de a lua

decizii . In practica exista si autoritate profesionala , data de celelalte elemente .

Daca nu exista autoritate profesionala , se diminueaza celelalte compo-nente , iar rezultatele vor fi puternic afectate .

Autoritatea este insotita de responsabilitate . Managerul raspunde nu

numai de munca sa dar si de a celorlalti .

  CAPACITATEA , COMPETENTA , AUTORITATEA SI RASPUNDEREA

UNUI MANAGER                     656b18g                      656b18g                      656b18g                      656b18g                      656b18g                      656b18g     Anexa nr. 5


TIPURI DE MANAGERI EFICIENTI


Managerul organizator al tuturor sistemelor

- Definirea clara a atributiilor , sarcinilor si lucrarilor de realizat .

- Stabilirea relatiilor ierarhice si functionale pentru toti angajatii .

- Determinarea unei structuri organizatorice suple .

- Intocmirea unui RI real si a unor fise ale postului obiective si echilibrate.

- Intocmirea unor studii de organizare care vizeaza eficienta maxima , riscul si modul de actionare .

- Aplicarea intocmai a atributelor ( functiilor ) conducerii pe trepte ierarhice .

- Evitarea dublei subordonari si raportari .

 

Managerul participativ

- Managerul concepe conducerea sub forma unei echipe in care toti se simt so-

lidari pentru rezultatele obtinute .

Subordonatii inteleg necesitatea de a coopera cu managerii , iar acestia stiu sa dea sfaturi folositoare , sa acorde ajutorul necesar si sa mentina starea de spirit de coope-rare intre toti .

- Managerul participativ este in mijlocul oamenilor , le expune problemele si pri-meste solutii de la acestia , pe care le analizeaza cu deosebita atentie .

 

Managerul intreprinzator

- Considera ca rolul sau consta in principal in a conduce pe fiecare subordonat pentru a obtine cele mai bune rezultate .

- Accepta competitia si nu se teme sa abordeze starile conflictuale .

- Stabileste relatii ierarhice clare , bazate pe competenta .

- Are o mare influenta asupra colaboratorilor .

- Are gustul puterii , dar dispozitiile pe care le da sunt explicate si bine motivate , creindu-si " aureola " de bun conducator .

 

Managerul realist

- Stabileste relatii ierarhice bazate pe incredere si respect reciproc .

- Deciziile importante le adopta numai dupa ce a consultat toti colaboratorii ,

pe scara ierarhica .

- Ca manager da ordine , dar asigura si conditiile de aplicare a lor .

- Nu este agresiv si crede in faptul ca influentele reciproce pot sa asigure auto-reglarea sistemului .

- Intervine rar asupra unei decizii , deoarece este convins ca ea a fost luata bine.

- Gaseste solutii viabile pentru marea parte a problemelor .

 
Managerul maximalist

- Stie si urmareste sa obtina rezultate bune .

- Considera ca ierarhia trebuie sa faca dovada utilitatii sale .

- Este convins ca divergentele genereaza solutii de progres .

Isi gandeste cariera , incercand sa obtina rezultate durabile .

Accepta influentele nonformale .

 
                     656b18g                             656b18g                      656b18g                      656b18g                      656b18g                  Anexa nr. 6

TIPURI DE MANAGERI INEFICIENTI


Managerul birocrat :


- Traieste totdeauna izolat fata de colaboratori .

- Ia decizii , dar subliniaza permanent ca nu-i apartin .

- Nu este preocupat de rezultate .

- Evita starile conflictuale .

- Doreste ca orice colaborare sa fie slaba .

- Manifesta un formalism birocratic care ii apare necesar pentru a-l proteja impotriva agresiunilor organizatiei .

 

Managerul paternalist si demagog :


- Vorbeste mult de echipa , democratie si marea familie , dar in termeni ambigui .

- Prefera sa nu vorbeasca de putere .

- Este foarte influentabil .

- Este preocupat sa mentina spiritul colectiv , aplanand neintelegerile .

- Poate fi manipulat cu usurinta de subordonati .

- Este foarte grijuliu fata de aspiratiile personale .

 

Managerul tehnocrat si autocrat :


- Ambitiile si rivalitatile se manifesta continuu , iar el face totul pentru a-si mentine postul .

- Are o comportare autoritar - dictatoriala .

- Este agresiv si nu permite incalcarea ierarhiei .

- Considera ca principala calitate a deciziei este fundamentarea ei tehnica .

- Este partinitor , dur si oportunist .

- Instalat la conducere pe baza unui " moment potrivit ", considera compro-misul ca cea mai buna solutie practica .

- Se bazeaza pe faptul ca timpul va rezolva toate problemele .

- Organizeaza coalitii care se fac si se desfac in functie de circumstante .

 

Managerul modernist :


- Doreste sa promoveze un tip de relatii foarte ambitioase .

- Vrea sa fie un conducator de avangarda , dar realitatea este alta .

- Nu defineste in mod corespunzator obiectivele si lasa prea mare libertate fiecaruia pentru a-si exercita influenta .

- Nu cauta sa rezolve in profunzime problemele .

 

                     656b18g            Caracteristicile esentiale ale M.P.O. sunt :

                     656b18g          - instituirea unui sistem de obiective pentru intreprindere , care sa " coboare " pana la nivelul executantilor ;

                     656b18g          - participarea intregului personal la stabilirea obiectivelor in a caror realizare este nemijlocit implicat ;

                     656b18g          - individualizarea bugetelor de cheltuieli pe principalele sub-diviziuni organizatorice ;

                     656b18g          - instituirea unui sistem de control continuu , bazat pe metoda abaterilor semnificative ;

                     656b18g          - corelarea stransa a recompenselor si a sanctiunilor , materi-ale si morale , cu rezultatele efectiv obtinute ;

                     656b18g          - mutatii in mentalitatea personalului firmei , in atitudinea sa , fata de obiectivele organizatiei , in special in directia cresterii participarii , a initiativei si colaborarii in procesul stabilirii si indeplinirii acestor obiective .


D. Managementul prin proiecte ( M.P.P. )


M.P.P. poate fi definit ca un sistem de management cu o durata de actiune limitata , cel mai adesea de cativa ani , conceput in vederea solutionarii unor probleme complexe , dar definite precis , cu un puternic caracter inovational , care implica aportul unei largi game de specialisti , din diviziuni organizatorice diferite , integrati temporar intr-o retea organizatorica autonoma .

                     656b18g          In functie de caracteristicile organizatorice , M.P.P. se poate diviza in trei categorii :


                     656b18g        - M.P.P. cu responsabilitate individuala ;

                     656b18g        - M.P.P. cu stat major ;

- M.P.P. mixt .


                     656b18g          Fazele caracteristice ale managementului prin proiecte sunt :


                     656b18g        - Definirea generala a proiectului , incluzand precizarea obiec-tivelor urmarite ;

                     656b18g        - Definirea organizatorica a proiectului ;

                     656b18g        - Desemnarea conducatorului proiectului si a responsabililor

obiectivelor componente ;

                     656b18g        - Pregatirea climatului pentru implementarea M.P.P. ;

                     656b18g        - Implementarea M.P.P. prin trecerea la realizarea obiectivelor prevazute si exercitarea sarcinilor , competentelor si responsabilitatilor ;

                     656b18g        - Evaluarea periodica a stadiului realizarii proiectului , adoptand masurile corective si profilactice necesare .


E. Managementul prin exceptii ( M.P.E. )


                     656b18g          M.P.E. este un sistem simplificat de management , bazat pe vehicularea ascendenta a informatiilor care reflecta abateri de la limitele de toleranta stabilite si pe concentrarea celor mai buni specialisti si a proceselor decizionale in zonele de activitate cele mai importante ale firmei .

                     656b18g          Scopul M.P.E. este simplificarea procesului de management , degrevand conducatorii de tratarea informatiilor care nu reclama decizii din partea lor , permitandu-le astfel concentrarea asupra problemelor de perspectiva si a celor de conceptie .


                     656b18g          Managementul prin exceptii poate fi caracterizat astfel :


                     656b18g       - Fluxurile informationale ascendente cuprind aproape in exclu-sivitate informatiile care reflecta abateri de la planuri , programe , standarde si norme .

                     656b18g      - Informatiile care reprezinta abateri pozitive sau negative pe verticala sistemului de management , sunt retinute , in mod selectiv , la primul nivel care are competenta de a lua deciziile care se impun .

                     656b18g       - Competentele decizionale sunt foarte precis delimitate , fieca-rui cadru de conducere stabilidu-i-se valorile abaterilor pentru care este imputer-nicit sa ia decizii si pentru care este imputernicit sa anunte conducatorul / com-partimentul ierarhic superior .

- In zonele " cheie " ale firmei , se culege si se transmite un vo-lum sporit de informatii , la intervale mai reduse .

                     656b18g       - Sistemul informational se concentreaza , cu precadere , asu-pra aspectelor nemijlocit legate de obiectivele prioritare ale unitatii .

                     656b18g       - Distribuirea personalului in cadrul intreprinderii are in vedere plasarea cu prioritate a celor mai competenti executanti si cadre de conducere , in subdiviziunile organizatorice hotaratoare pentru realizarea obiectivelor funda-mentale ale intreprinderii .


F. Managementul de produs ( M.D.P.)


                     656b18g                      656b18g    Conceperea M.D.P. este un rezultat al accelerarii innoirii produselor sub impactul revolutiei tehnico-stiintifice si al intensificarii concurentei de piata , al dependentei din ce in ce mai pronuntate a eficientei firmelor cu capacitatea de a proiecta , asimila , fabrica si comercializa produse cu anumite caracteristici in intervale relativ reduse .


Principalele etape pe care le implica managementul de produs sunt


                     656b18g       - Stabilirea de catre conducerea intreprinderii a produsului sau a grupei de produse care formeaza obiectul managerial pe produs .

- Determinarea persoanei care va asigura conducerea sistemului

respectiv .

- Stabilirea listei sarcinilor , competentelor si responsabilitatilor .

                     656b18g       - Elaborarea de catre fiecare conducator de produs de variante de strategii privind fabricarea si comercializarea produsului sau grupei respective de produse .

                     656b18g       - Efectuarea de catre conducatorul de produs , impreuna cu e-chipa care il ajuta , de modificari de ordin structural , organizatoric , informatio-nal , decizional si metodologic in compartimentele de productie implicate , astfel incat sa se asigure premisele necesare implementarii , in bune conditii , a respectivei strategii .

                     656b18g       - Evaluarea periodica a fabricatiei si comercializarii produsului care fac obiectul acestui sistem de management .


G. CONCLUZII


                     656b18g     ¿ Managementul este caracterizat de trei componente majore : planificarea , conducerea ( dirijarea ) si controlul , care sunt reprezentate grafic in fig. 1.1.

                     656b18g          Elementele caracteristice ale functiilor de planificare , de con-ducere ( dirijare ) si de control ale managementului sunt prezentate in figurile 1.2., 1.3. si 1.4. .


¿ Dupa opiniile , divergente , ale specialistilor in domeniu , pro-cesul managerial se poate caracteriza prin patru sau cinci functii componente , astfel :


                     656b18g prevedere si planificare ;       previziune si planificare ;

                     656b18g    organizare ;                     656b18g         organizare ;

                     656b18g    conducere ;                     656b18g         conducere ;

                     656b18g    control .                     656b18g               coordonare                             656b18g                      656b18g                      656b18g

                     656b18g                      656b18g                      656b18g             control .


                     656b18g          In analiza noastra s-a optat pentru procesul managerial carac-terizat prin patru functii , care consideram ca raspunde cel mai exact situatiei actuale din tara noastra si pe care il detaliem in fig.1.5. .


                     656b18g     ¿ Procesul managerial este intercorelat atat cu mediul intern , cat si cu cel extern al organizatiei industriale , conform figurii 1.6.


                     656b18g     ¿ Managementul unei organizatii este o relatie logica complexa intre calitatile managerului , ale salariatilor , organizatie si mediu . Managementul are in prezent un contur precis , iar stiinta si arta manageriala poate fi invatata de oricine , cu conditia sa posede si inclinatii innascute pentru a aplica creativ tot ceea ce invata .


                     656b18g     ¿ Munca managerului presupune multiple cunostinte teoretice si deprinderi practice . Acestea permit managerului sa inteleaga bazele teoretice ale activitatii manageriale , sa-si creeze un fond de documentatie de specialitate , sa-si contureze limitele de performanta , conduita si criteriile etice .


                     656b18g     ¿ Activitatea managerului presupune o vocatie in vederea careia trebuie acumulate cunostinte , sunt necesare aptitudini si atitudini ce urmeaza a fi folosite pentru a organiza , conduce si indruma activitatea salariatilor firmei .

                     656b18g          Activitatea unui manager se exercita pe baza unor principii si cerinte care pot fi controlate , indrumate si chiar masurate .

                     656b18g          Aceasta munca are particularitati distincte , care pot fi insusite, formate , urmarite si analizate .

¿ Managerul nu poate fi unilateral . El trebuie sa cunoasca ba-zele generale ale managementului in ramura in care activeaza , problemele teoretice si practice ale profesiunilor exercitate de catre salariatii sai, notiuni de psihologia, sociologia , logica , ergonomia muncii industriale sau a ramurii respective . De asemenea , este nevoit sa stapaneasca cunostinte de jurisdictia muncii si protectiei sociale , de securitate si sanatate in munca si multe altele .


                     656b18g     ¿ Insusirile si temperamentul unui manager se exprima in condu-ita , activitatea psihica , atentia , vorbirea si sfera vietii sale emotionale .

                     656b18g          Cea mai inalta formatie a personalitatii managerului o repre-zinta caracterul acestuia . Aceasta este o modalitate de autoreglaj la nivelul problemelor mari ale vietii sociale , a raporturilor cu salariatii .

                     656b18g          Caracterul insumeaza atitudinile fata de oameni, fata de viata , de propria persoana , de munca .

                     656b18g        Caracterul este format , in timp ce temperamentul este innascut .

                     656b18g     ¿ In momentul actual apreciem ca rolul principal al unui manager eficient este de a :

- veghea demitificarea unor conceptii vechi , devenite inoperante ;

- comunica personalului pasiunea inovarii ;

- stimula initiativa si creativitatea ;

- crea un climat propice conlucrarii in vederea obtinerii rezultatelor dorite ;

- incuraja continuu si aprecia rezultatele colectivului pe care il conduce .


                     656b18g     ¿ Rolul conducator in actiunile managerului trebuie sa fie stapa-nirea paradoxurilor ( fig. 1.7. ) , care pot fi de doua categorii :


- cele care pun in cauza o mare parte a managementului clasic : ipotezele pe care s-au fundamentat teoriile si actiunile de conducere schimbandu-se , totodata noile reguli fiind incerte , managerul trebuie sa le experimenteze si sa le verifice valabilitatea ;

- cele care rezida din necesitatea unor schimbari perpetue .


SISTEMUL CALITATII


                     656b18g                      656b18g     Sistemul calitatii , asa cum este definit de Organizatia Internationala de Standardizare (ISO) in seria de standarde 9000 , a fost dezvoltat ca raspuns la provocarile globalizarii crescande a pietei si a fost unanim acceptat .


                     656b18g          Statele membre ale Comunitatii Europene ( CE ) au adoptat sistemul calitatii prevazut de seria standardelor ISO 9000 . Pentru industriile plasate in afara tarilor CE , certificarea sistemului calitatii constituie pasaportul pentru intrarea pe piata uniunii .


                     656b18g          Sistemul calitatii are ca scop integrarea tuturor elementelor care influenteaza calitatea unui produs sau serviciu oferit de o firma . Definitiile unor termeni cu privire la conducerea calitatii , acceptate la nivel international , au la baza standardul ISO 8402 - 1986 .


           Fig. 1.1. Componentele managementului


 Fig. 1.2. Managementul - functia de control


 

                     656b18g                      656b18g                      656b18g                      656b18g    Fig. 1.4. Managementul - functia de conducere
Fig. 1.7. Coordonatele care definesc rolul managerului intreprinderii moderne


 


                     656b18g          Calitatea : ansamblul de proprietati si caracteristici ale unui produs sau serviciu , care ii confera aptitudinea de a satisface necesitatile exprimate sau implicite .


                     656b18g          Controlul calitatii : tehnicile si activitatile cu caracter operati-onal utilizate pentru indeplinirea conditiilor de calitate .


                     656b18g          Asigurarea calitatii : ansamblul de actiuni planificate si sistematice , necesare pentru a da increderea corespunzatoare ca un produs sau serviciu va satisface conditiile de calitate specificate .


                     656b18g          Politica in domeniul calitatii : obiectivele si orientarile generale ale unei organizatii , in ceea ce priveste calitatea , asa cum sunt ele exprimate oficial de catre conducerea organizatiei la nivelul cel mai inalt .


                     656b18g          Conducerea calitatii : structura functiei generale de condu-cere care determina si implementeaza politica in domeniul calitatii .


                     656b18g          Sistemul calitatii : ansamblul de structuri organizatorice , responsabilitati , proceduri , procese si resurse , care are ca scop realizarea efectiva a conducerii calitatii .


Conceptul de sistem al calitatii

                     656b18g  

Marketing si                      656b18g                      656b18g                      656b18g        Proiectare / specificatii

prospectarea pietei                     656b18g                             656b18g               tehnice si dezvoltarea

                     656b18g                      656b18g                      656b18g                      656b18g                produsuluiScoatere din uz                     656b18g                      656b18g                      656b18g       Aprovizionare


                     656b18g                      656b18g   C                     656b18g                      656b18g                      656b18g                      656b18g                      656b18g            Planificarea si

Asistenta                     656b18g                      656b18g                          656b18g                      656b18g            perfectionarea

tehnica si                     656b18g                      656b18g                      656b18g                      656b18g                proceselor de

mentenanta                     656b18g                      656b18g                                     656b18g                 productie


                     656b18g                      656b18g                      656b18g                      656b18g                      656b18g      

                     656b18g                      656b18g                      656b18g                      656b18g      ProductieMontaj si                     656b18g                      656b18g                      656b18g                      656b18g            Verificare ,

exploatare                      656b18g                      656b18g                      656b18g                      656b18g         incercare si

                     656b18g                      656b18g                      656b18g                      656b18g                      656b18g         examinare                     656b18g                      656b18g                      656b18g                   

                     656b18g                                          656b18g                    Ambalare si depozitare

                     656b18g     


Fig. 1.8. Sistemul integrat al calitatii ( sursa : ISO 9004 )


                     656b18g          Constientizarea privind calitatea trebuie sa inceapa chiar de la ideea de concepere a produsului , atunci cand se identifica necesitatile clientului . Acest efort constient de realizare al calitatii trebuie sa treaca prin diferite stadii , de la proiectare la fabricare si chiar dupa livrarea produsului la consumator , obiectivul final fiind de a obtine o reactie exacta de la acest consumator .Toate functiile legate de calitate pot fi grupate , in cadrul unei organizatii , in categoriile " planificarea si ingineria calitatii " , pe de o parte si " controlul calitatii " , pe de alta parte .

                     656b18g                     Domeniile functionale si activitatile incluse in abordarea sistemului calitatii sunt prezentate in bucla calitatii din fig. 1. 8.


Planificarea si ingineria calitatii


                     656b18g          Aceasta consta din functii de inalta specializare si din activitati legate de planificarea , definirea si dezvoltarea calitatii in timpul stadiilor de dinaintea productiei . Principalele sale elemente de lucru sunt :


- consilierea conducerii cu privire la politica firmei in domeniul calitatii si fixarea obiectivelor realiste ale calitatii ;

- analiza cerintelor de calitate ale clientului si formularea specificatiilor de proiectare ;

- analiza si avizarea proiectarii produsului cu scopul de a imbunatati calitatea si a reduce costurile acesteia ;

- definirea standardelor calitatii si pregatirea specificatiilor produsului ;

- planificarea controalelor procesului de fabricatie si formularea procedu-rilor pentru asigurarea conformitatii ;

- dezvoltarea tehnicilor de control al calitatii si a metodelor de verificare , inclusiv proiectarea echipamentelor de incercari speciale ;

- studii directoare asupra capabilitatii proceselor ;

- analiza costurilor calitatii ;

- planificarea si / sau anticiparea controlului calitatii produselor ;

- aprovizionare , inclusiv evaluarea furnizorilor ;

- auditul calitatii firmei ;

- organizarea programelor de pregatire si motivationale pentru imbunata-tirea calitatii .


Controlul calitatii


                     656b18g          Controlul calitatii consta in incercari in timpul fabricatiei si dupa aceasta , avand ca scop asigurarea conformitatii produsului cu cerintele calitatii .

                     656b18g          Acesta trebuie sa fie strans legat de interpretarea si implementarea planurilor calitatii .

                     656b18g             Principalele elemente de lucru sunt :


- asistenta in instituirea controalelor calitatii in diferite puncte ale procesu-lui de fabricatie ;

- intretinerea si etalonarea echipamentelor de control ale proceselor de fabricatie ;


- investigarea defectelor si acordarea asistentei in rezolvarea problemelor

calitatii in timpul productiei ;

- implementarea masurilor de control al calitatii pentru perioada de depozitare;

- functionarea unui laborator de incercari care sa efectueze incercarile si analizele cerute ;

- organizarea verificarilor intermediare si inter-operatii sau a verificarii pe loc , cand este necesar ;

- programarea verificarii finale pentru evaluarea calitatii produsului finit si a eficientei masurilor de control al calitatii ;

- verificarea calitatii ambalarii pentru asigurarea rezistentei produsului la riscurile transportului ;

- analiza si incercarea produselor pentru care s-au primit reclamatii de la clienti ;

- receptionarea in cadrul compartimentului de control tehnic al calitatii , a informatiilor cu privire la defecte si reclamatii din partea clientilor .

                     656b18g          Numai pentru ca activitatile mentionate mai sus sunt direct legate de calitate , nu inseamna ca ele sunt desfasurate exclusiv de catre compartimentul de asigurare a calitatii . Majoritatea sunt in sfera de raspundere a altor grupuri si compartimente .

                     656b18g                      656b18g     De exemplu , analiza cerintelor clientului si definirea standar-delor calitatii (inclusiv pregatirea specificatiilor produsului ) trebuie sa fie respon-sabilitatea compartimentului de proiectare .

                     656b18g          In acelasi fel , planificarea controlului produselor si proiecta-rea echipamentului de incercari trebuie sa fie efectuata normal in cadrul compartimentului tehnologic .

                     656b18g          Un sistem al calitatii care vizeaza identificarea tuturor sarcinilor legate asemenea , are ca scop stabilirea mecanismelor pentru integrarea tuturor functiilor intr-un sistem atotcuprinzator . Orice sistem al asigurarii calitatii trebuie sa fie transparent in asa fel incat atat organizatia , cat si clientii sai sa inteleaga clar cum intentioneaza firma sa se asigure ca produsele sale vor satisface toate cerintele calitatii .

                     656b18g          Structura seriei de standarde ISO 9000 este prezentata in figura 1.9.

                     656b18g          Implementarea sistemelor calitatii inspira increderea clientilor in situatii contractuale . Este , de asemenea , de o inestimabila valoare pentru toti furnizorii , pentru ca transforma , ad-hoc, sisteme ale controlului calitatii in sisteme organizate si cu costuri rambursabile de reglare a calitatii , care pot asigura avantaje competitive imense firmelor prin obtinerea inaltei calitati cu preturi mici .


Avantajele sistemelor calitatii bazate pe ISO 9000


                     656b18g          Avantajele sesizabile ale diferitelor sisteme ale calitatii sunt reprezentate de :


- o mai buna proiectare a produsului ;

- o calitate imbunatatita a produsului ;- reducerea rebuturilor si a reclamatiilor clientilor ;

- utilizarea eficienta a personalului , masinilor si materialelor , avand ca rezultat o mai mare productivitate ;

- eliminarea disfunctionalitatilor in productie si a atmosferei de lucru tensi-onate , fapt care are ca rezultat imbunatatirea relatiilor dintre angajati ;

- increderea din partea clientilor ;

- imbunatatirea imaginii firmei si a credibilitatii pe pietele internationale , ceea ce este esential pentru succesul tranzactiilor de export .


Responsabilitatea consiliului de conducere cu privire la asigurarea calitatii


a. Politica in domeniul calitatii


                     656b18g          Standardele ISO 9000 impun consiliului de conducere sa-si formuleze oficial politica in domeniul calitatii , sa se asigure ca aceasta politica este inteleasa de toti cei interesati si sa ia masurile necesare pentru a implementa pe deplin aceasta politica .

                     656b18g          Obiectivele principale ale politicii in domeniul calitatii pot fi sintetizate astfel :

- produsul trebuie sa indeplineasca toate cerintele clientului , inclusiv functionarea , securitatea , estetica si caracteristicile privind fiabilitatea , acordandu-se o atentie sporita fabricatiei si conditiilor exploatarii ;

- specificatiile se vor respecta strict in timpul fabricatiei , transportului si instalarii , accentul punandu-se pe prevenirea defectarilor , ori de cate ori acest lucru este necesar si , mai ales , posibil ;

- selectarea , evaluarea si supravegherea furnizorilor trebuie sa se desfa-soare pe baza unor tehnici si proceduri stiintifice ; se va acorda asistenta tehnica pentru a ajuta furnizorii sa-si modernizeze utilajele si sa-si imbunatateasca calitatea produselor ;

- clientul va fi informat asupra modului corect de folosire si intretinere a produsului prin intermediul retelei de vanzari si service ;

- performantele produsului se vor revizui pe baza sesizarilor venite din partea clientilor , iar supravegherea pietei si reactia utilizatorilor vor conduce la stabilirea si implementarea masurilor care vizeaza nemijlocit imbunatatirea calitatii ;

- educarea si pregatirea organizata a intregului personal se va orienta catre constientizarea privind importanta vitala a calitatii si formarea de experti in domeniu .


b. Organizarea


                     656b18g          Intreaga responsabilitate pentru calitatea produselor in curs de fabricare revine consiliului de conducere. De aceea, este esential ca functiile ma-nageriale privind calitatea sa fie sub controlul nemijlocit al directorului general .        

                     656b18g          Trebuie foarte bine inteles ca principala responsabilitate pentru asigurarea calitatii revine structurilor ( sectoare productive , birouri , comparti-mente etc.) ale caror activitati influenteaza calitatea produsului finit .

                     656b18g          Cu toate acestea se impune infiintarea unui grup al conducerii calitatii , cuprinzand reprezentanti din toate compartimentele operationale , care sa coordoneze si sa urmareasca implementarea politicii in domeniul calitatii in intreaga organizatie .

                     656b18g          Cu toate ca asigurarea calitatii este in principal o functie a consiliului de conducere , unele responsabilitati speciale cum ar fi controlul final , verificarile si incercarile de laborator , care sunt in stransa legatura cu asigurarea calitatii , trebuie incredintate compartimentului pentru asigurarea calitatii .

                     656b18g          Structura organizatorica trebuie sa asigure formarea unei echipe mici care sa raspunda de urmarire , supraveghere si audit ; aceasta echipa trebuie sa asigure informatiile pentru seful compartimentului de asigurarea calitatii si conducerea firmei , astfel incat actiunile corective sa poata fi luate la timp , cand se intalnesc sau se identifica probleme .


c. Consiliul calitatii


                     656b18g          Intr-un sistem al calitatii , activitatile sunt distribuite tuturor compartimentelor si grupurilor functionale ale intreprinderii .

                     656b18g          La nivelul intreprinderii trebuie sa existe un organism institutionalizat care poate fi numit ² comitet ² sau ² consiliu al calitatii ²

                     656b18g          Consiliul calitatii are sarcina , ca periodic , sa realizeze o analiza , care se refera , in principal , la urmatoarele aspecte :


- functionarea sistemelor calitatii : actualizarea succeselor si dificultatilor ;

- nivelul calitatii produselor comparat cu cel mai bun existent pe piata ;

- sesizarile de la clienti : progresul investigarilor ;

noile reglementari ( perfectionari ale legislatiei ) legate de calitate si indicatori pentru masurarea obiectivelor propuse ;

- pregatirea , motivarea si implicarea angajatilor ;

- publicitatea pentru calitate .


                     656b18g          Consiliul calitatii ar putea functiona si ca organism executiv pentru urmatoarele activitatii :


- identificarea sarcinilor de imbunatatire a calitatii ;

- alocarea autoritatilor pentru diferite proiecte , experimente de cercetare si studii aferente ;

- asigurarea directionarii , acolo unde este necesar ;

- urmarirea progresului si luarea deciziilor cu privire la actiunile viitoare .


d. Controlul calitatii


                     656b18g Pentru a obtine o functionare eficienta a sistemului calitatii , trebuie sa se identifice resursele necesare pentru controlul parametrilor produ-sului .

                     656b18g                      656b18g      In acest sens este necesar sa existe urmatoarele categorii principale de resurse :


- un numar corespunzator de cadre pregatite pentru munca de control ;

- standarde si software sub forma unor instructiuni amanuntite si fise de control pentru indrumarea personalului cu astfel de sarcini ( de control ) ;

- echipamente tehnice corect proiectate , cum ar fi dispozitivele de cali-brare si masurare ;

- planificarea productiei care sa permita alocarea unui timp suficient pen-tru activitati cum ar fi controlul , incercarea si verificarea ;

- accesul rapid la inregistrarile privind calitatea , arhivate in intreprindere sau primite din surse exterioare , cum ar fi furnizorii de materii prime si labo-ratoarele de incercari ;

- o atmosfera care sa incurajeze spiritul de obiectivitate si cooperare al celor implicati in verificare .


e. Reprezentantul conducerii


                     656b18g          Reprezentantul conducerii este persoana careia i s-a conferit responsabilitate atotcuprinzatoare pentru urmarirea functionarii sistemului calitatii din organizatia respectiva .

                     656b18g          Acesta dispune masurile necesare pentru asigurarea existentei unor resurse adecvate implementarii eficiente a sistemului si raporteaza condu-cerii despre functionarea sistemului calitatii , in vederea analizei si pentru a servi ca baza a imbunatatirii acestuia .


f. Analiza efectuata de consiliul de conducere


                     656b18g          Consiliul de conducere trebuie sa analizeze sistemul calitatii la intervale de timp definite si suficient de dese , pentru a se asigura eficacitatea si continua adecvare a acestuia la satisfacerea politicii si obiectivelor in domeniul calitatii .

                     656b18g          Analizele trebuie sa se refere la :


- structura organizatorica, inclusiv asigurarea personalului si a resurselor ;

- structura si gradul de implementare a sistemului calitatii ;

- calitatea produsului sau serviciului finit in conformitate cu exigentele im-puse de sistemul calitatii ;

- informatii bazate pe reactia consumatorilor , reactii interne (de exemplu , rezultatele auditarilor interne , performantele proceselor , ale produselor , ale ac-tivitatilor de service ) etc.


g. Generarea entuziasmului pentru calitate


                     656b18g          Orientarea angajatilor catre calitate si crearea atmosferei propice pentru implementarea sistemelui calitatii este una dintre cele mai importante responsabilitati ale conducerii , in ideea asigurarii motivatiilor nece-sare pentru obtinerea unui profit ( plus valoare ) corespunzator .


                     656b18g          Pentru aceasta , la introducerea unui sistem al calitatii , conducerea intreprinderii trebuie sa aiba in vedere , cel putin , urmatoarele :


- muncitorii nu trebuie tratati doar ca o resursa sau unealta a activitatii economice ; ei trebuie priviti ca reali parteneri ;

- frica somajului nu trebuie sa fie forta care directioneaza productivitatea muncitorilor ;

- conducerea trebuie sa-si arate vizibil preocuparea pentru personal , in-clusiv pentru bunastarea acestuia ;

- lucratorii fiind in contact direct cu echipamentele tehnice si cu marfurile produse pot gasi cai si mijloace de imbunatatire a activitatii ;

- imbunatatirea calitatii poate si trebuie sa deschida ² poarta ² dialogului intre conducere si reprezentantii lucratorilor .


Documentatia privind sistemul calitatii


                     656b18g          In standardul ISO 9001 , la pct. 4.2. se precizeaza ca ² furni-zorul trebuie sa instituie si sa mentina o documentatie detaliata asupra calitatii , ca instrument de asigurare ca produsul este conform cu conditiile specificate ' .

                     656b18g          Documentele necesare pentru definirea unui sistem al calitatii sunt prezentate in fig. 1.10.

CONTRACTE

MARKETING

VANZARI

FONDURI

 

ASIGURAREA

CALITATII

CONTROLUL

CALITATII

 

MANAGEMENT APROVIZIONARE

MATERIALE

DEPOZITARE

 

PRODUCTIE

INSTALARE

SERVICE

 

A . Manualul calitatii


                     656b18g          Manualul calitatii este principalul document folosit la elabora-rea si implementarea unui sistem corespunzator al calitatii .

                     656b18g          El serveste , in principal , urmatoarelor scopuri :


- comunica personalului , clientilor si distribuitorilor obiectivele si politica calitatii practicata de conducerea manageriala a organizatiei respective ;

- proiecteaza o imagine favorabila a intreprinderii , castiga increderea cli-entilor si precizeaza cerintele contractuale , atunci cand ele sunt specificate ;

- sensibilizeaza furnizorii cu privire la imperativul asigurari eficiente a calitatii marfurilor furnizate ;

- serveste drept standard de referinta autorizat pentru implementarea sistemului calitatii ;

- defineste structura organizatorica si responsabilitatea diferitelor compar-timente sau grupuri functionale si traseaza canalele de comunicare transversale si longitudinale care dreneaza toate problemele legate de calitate ;

- asigura disciplina si eficacitatea operatiilor ;

- prezinta tuturor lucratorilorlor elementele sistemului calitatii si ii face constienti de impactul muncii lor asupra calitatii produsului finit . Aceasta ajuta la orientarea lucratorilor catre beneficiile calitatii .


A.1. Continutul manualului calitatii


Manualul calitatii este fundamentul sistemului calitatii intr-o intreprindere ( organizatie ) . El trebuie sa asigure ghidarea functiunilor sistemu-lui calitatii pe baza implementarii standardelor ISO . In afara de detaliile structu-rale , cum ar fi titlul, numarul de referinta , scopul si obiectivele , manualul tre-buie sa contina instructiuni si proceduri generale pentru asigurarea calitatii de catre toate grupurile functionale interesate .

                     656b18g          Din analiza informatiilor pe care le-am parcurs si analizat , con-sideram ca un manual al calitatii trebuie sa contina si sa dezvolte , cel putin , urmatoarele capitole :


Politica si obiectivele calitatii


                     656b18g          Primul capitolul trebuie sa defineasca clar obiectivele legate de calitate si politica in domeniul calitatii a intreprinderii respective .


Organizarea


                     656b18g          O structura organizationala definita oficial constituie cadrul de lucru pentru formularea responsabilitatilor si prerogativelor .

                     656b18g          Manualul calitatii trebuie sa prezinte , mai intai , organigrama generala a intreprinderii si apoi sa furnizeze detalii privind structura organiza-torica amanuntita a compartimentului de asigurare a calitatii , ca si a diferitelor functii , cu rol similar , din alte compartimente interesate .


Proiectarea si perfectionarea


                     656b18g          Acest capitol trebuie sa cuprinda toate activitatile , incepand cu conceperea produsului si terminand cu finalizarea proiectului .

                     656b18g          Aceste activitati trebuie sa includa , in mod obligatoriu :


- proceduri pentru studiul produselor existente pe piata , a necesitatilor si preferintelor consumatorilor ;

- analiza reclamatiilor clientilor in legatura cu produsele deja existente ;

- formularea specificatiilor de proiectare ;

- includerea materialelor si a componentelor standardizate in proiectare ;

- incercari de laborator si probe ale prototipurilor ;

- studii de securitate , fiabilitate si analiza valorii , atunci cand acest lucru este necesar ;

- formulare tipizate pentru proiecte , desene si detalii ale proceselor teh-nologice ;

- stabilirea prescriptiilor pentru examinarea vizuala ;

- proceduri pentru efectuarea modificarilor in proiectare si actualizarea documentatiei ;

- proceduri de avizare a proiectelor .


Tehnologia de fabricatie


Manualul calitatii trebuie sa furnizeze informatii amanuntite si sa dea indrumarile necesare pentru urmatoarele activitati :


- modul de efectuare a studiilor prealabile de capabilitate a proceselor pentru a-i permite celui care planifica procesele sa se foloseasca la maximum de echipamentele tehnice ( instalatii , utilaje , masini etc. ) existente ;

- elaborarea tehnologiilor de prelucrare a materialelor , componentelor si ansamblurilor , furnizand , daca este cazul , instructiuni de lucru amanuntite pen-tru personalul de executie ;

- planificarea controlului proceselor de fabricatie , a verificarilor si incer-carilor specifice ;

- proiectarea si fabricarea sau procurarea SDV - urilor si a echipamente-lor de verificare si masurare necesare ;

- organizarea unor mini-productii de tip ² pilot ² si adaptarea planurilor de fabricatie pe baza analizei productiilor de acest tip ;

- procedurile pentru efectuarea eventualelor modificari in documentatia de fabricatie .


Controlul aprovizionarii


                     656b18g          Calitatea produsului finit depinde de calitatea materialelor si a componentelor utilizate , de cele mai multe ori aprovizionate de la diferite surse .

                     656b18g          Acest capitol trebuie sa specifice procedurile necesare pentru asigurarea calitatii produselor aprovizionate si trebuie sa includa urmatoarele aspecte :


- selectarea furnizorilor ;

- includerea tuturor cerintelor calitatii in comanda de aprovizionare ;

- supravegherea calitatii la locul de munca al furnizorului ;

- inspectia si verificarea materialului care urmeaza a fi achizitionat ;

- proceduri de raportare a defectelor si reglementarea juridica , cu furni-zorii , a eventualelor litigii referitoare la calitate ;

- analizarea si evaluarea furnizorilor din punct de vedere al calitatii produ-selor si al respectarii termenelor de livrare , pe baza datelor acumulate in timp .
Controlul productiei


                     656b18g          Acest capitol dezbate implementarea eficienta a planurilor si a instructiunilor de fabricatie si include urmatoarele aspecte :


- inspectarea si supravegherea proceselor tehnologice ;

- incercarea produselor in diferite faze cheie ;

- controlul procesului de fabricatie si informatii pentru imbunatatirea con-tinua si ² din mers ² a acestuia ;

- intretinerea si calibrarea utilajelor de productie , a SDV-urilor si a echi-pamentelor de incercare ( testare );

- instrumentele de masurare ;

- trasabilitatea materialelor si a produselor ;

- investigarea defectelor si procedurile pentru actiunile corective ;

- analiza si controlul produselor neconforme ;

- instructiuni proprii pentru manipularea , depozitarea si ambalarea mate-rialelor;

- incercarile finale ale produselor ce urmeaza sa fie livrate si evidenta inregistrarii calitatii .


Feed back-ul informatiilor din partea clientului


                     656b18g          Dovada finala a calitatii unui produs este performanta realizata dupa livrare . Manualul trebuie sa asigure o informare corecta pentru indrumarea personalului care se ocupa cu marketingul si service-ul , incluzand urmatoarele aspecte :


- inregistrarea in comenzi a exigentelor clientilor ;

- procedurile pentru analiza comenzilor si contractelor in vederea asigu-rarii indeplinirii exigentelor cerute de client , precum si a clarificarii tuturor clau-zelor , inainte ca acestea sa fie acceptate ;

- ambalarea , transportul si manipularea produsului pana la client ;

- instalarea si incercarea functionala a produsului , la cererea clientului ;

- recomandari tehnice si instruire in vederea utilizariii si intretinerii ;

- procedurile pentru rezolvarea reclamatiilor clientilor ;

- procedurile pentru culegerea opiniilor beneficiarilor ;

- analiza defectiunilor si informatii asupra actiunilor corective .


Analiza si auditul calitatii


                     656b18g          Implementarea permanenta a sistemelor calitatii necesita o urmarire stricta , care realizeaza prin :


- proceduri pentru auditul intern al calitatii produselor si proceselor de fa-bricatie ;

- analiza intregului sistem al calitatii , efectuata periodic de conducerea intreprinderii ;

- proceduri pentru conducerea auditurilor externe in vederea satisfacerii exigentelor contractuale ;

- actiuni care urmeaza a fi intreprinse ca urmare a rezultatelor diferitelor audituri .


Pregatirea profesionala si motivatia


                     656b18g          Personalul este cel mai important element in implementarea cu succes a sistemelor calitatii .

                     656b18g          Manualul calitatii trebuie sa defineasca clar responsabilitatea personalului si procedurile de organizare a programelor de instruire , fie in cadrul intreprinderii , fie in alte institutii si organizatii de profil .


Planul calitatii


                     656b18g          Planul calitatii precizeaza activitatile care trebuie realizate la diferitele niveluri si faze si stabileste modalitatile pentru urmarirea lor .

                     656b18g          Fiecare activitate contractata necesita un plan al calitatii , care trebuie sa definesca , in mod obligatoriu :


- obiectivele care trebuie atinse pentru realizarea nivelului de calitate impus ;

- nominalizarea responsabilitatilor si a prerogativelor specifice in timpul diferitelor faze ale proiectului ;

- procedurile specifice , metodele si instructiunile de lucru care trebuie a-plicate si respectate ;

- incercarile , verificarile , examinarile si programele de audit corespunza-toare diferitelor faze , ca de exemplu : proiectare - perfectionare ;

- o metoda pentru operarea modificarilor in planul calitatii , pentru viitor ;

- alte masuri necesare pentru atingerea obiectivelor impuse .


                     656b18g          Pentru a da o idee clara despre activitatile implicate , planul calitatii trebuie sa includa o diagrama de flux a desfasurarii proceselor de fabricatie , care sa prezinte derularea principalelor operatii si activitati de verifi-caresi control pornind de la intrarea materialelor si finalizand cu ambalarea , transportul si chiar instalarea produsului obtinut , la cererea clientului .

                     656b18g          Pentru fiecare activitate de verificare a calitatii trecuta pe diagrama , trebuie sa se completeze o fisa de planificare a operatiei care sa indice caracteristicile sau parametrii care trebuie verificati , impreuna cu instruc-tiunile care trebuie urmate .


B . Proceduri


                     656b18g          Procedurile autorizate , prin standarde , faciliteaza monitoriza-rea auditului si ajuta la crearea unui sens al justificarilor . Responsabilitatea pen-tru pregatirea , aprobarea si publicarea regulamentelor procedurale , in concor-danta cu diferite elemente ale standardului ISO 9000 , intra in sfera comparti-mentului sau a grupului interesat .

                     656b18g          Cand elementele unui sistem al calitatii sunt operabile pentru mai multe compartimente , unul dintre acestea trebuie sa primeasca in mod spe-cial raspunderea pentru regulamentul procedural. Cu toate acestea , regulamen-tul va trebui pregatit si revizuit , de cel nominalizat , dar numai in colaborare cu toate celelalte compartimente implicate .


C . Instructiuni de lucru


                     656b18g          Instructiunile de lucru sunt prevederi specifice pentru efectu-area diferitelor operatii . Acestea trebuie sa detalieze si sa descrie clar modul in care se va desfasura lucrul , in functie de nivelul calitatii cerute .

                     656b18g          Instructiunile trebuie sa fie scrise intr-un limbaj usor de inteles chiar si de cei cu o calificare mai slaba . Personalul de supraveghere trebuie sa explice instructiunile si sa se asigure ca acestea au fost pe deplin intelese .


Analiza contractelor


                     656b18g          Inaintea prezentarii unei oferte sau acceptarii unei comenzi ori semnarii unui contract , toate acestea ( oferta , comanda , contractul ) trebuie analizate cu atentie de catre furnizor pentru a se asigura cu privire la :


- conditiile sunt definite si documentate in mod adecvat ;

- orice diferenta intre oferta si conditiile comenzii sau ale contractului sunt solutionabile si cu ce costuri ;

- furnizorul are capabilitatea de a satisface conditiile comenzii sau ale contractului , respectand cerintele acestora .


                     656b18g          Procedurile de analiza se elaboreaza pentru comenzi speci-ale, iar in cazul contractelor pentru produse tip .

                     656b18g          Furnizorul trebuie sa identifice modul in care o modificare a unui contract este efectuata si este corect transferata compartimentelor si func-tiilor implicate din cadrul organizatiei sale .

                     656b18g          Inregistrarile analizelor contractelor se arhiveaza .


Controlul proiectarii


                     656b18g          Furnizorul trebuie sa stabileasca sau sa elaboreze si sa men-tina in uz numai procedurile care permit controlul si verificarea proiectarii pro-dusului , in scopul de a se asigura ca sunt satisfacute conditiile convenite .

                     656b18g         Furnizorul trebuie sa elaboreze planuri pentru fiecare activitate de proiectare si dezvoltare . Planurile trebuie sa descrie sau sa faca referire la aceste activitatii si sa defineasca responsabilitatile pentru implementarea lor .

                     656b18g          Activitatile de proiectare si de dezvoltare trebuie repartizate personalului calificat , dotat cu resurse adecvate ; planurile trebuie actualizate pe masura ce proiectarea avanseaza .

                     656b18g          Trebuie definite interferentele organizatorice si tehnice dintre diferitele grupuri care sunt implicate in procesul de proiectare , iar informatiile necesare trebuie documentate si analizate cu regularitate .

                     656b18g          Conditiile referitoare la produs , cuprinse in datele de intrare ( initiale , primare ) ale proiectarii , inclusiv conditiile legate de reglementari apli-cative , trebuie identificate si documentate , iar selectia lor trebuie analizata de furnizor pentru a constata daca sunt adecvate scopului urmarit .

                     656b18g          Datele de intrare ale proiectarii trebuie sa ia in considerare rezultatele oricaror activitati de analiza a contractului sau comenzii .

                     656b18g          Datele de iesire ( finale ) ale proiectarii trebuie exprimate in termeni care pot fi verificati si validati in raport cu conditiile din datele de intrare .


                     656b18g          Datele de iesire ale proiectarii trebuie :


- sa satisfaca conditiile impuse prin datele de intrare ale proiectarii ;

- sa contina sau sa faca referire la criterii de acceptare ;

- sa identifice acele caracteristici ale proiectului care pot deveni ² puncte critice ² pentru functionarea corecta , sigura si nepericuloasa a produsului .


                     656b18g          Documentele care contin datele de iesire ale proiectarii trebuie analizate temeinic inaintea emiterii .

                     656b18g          In diferite etape ale proiectarii trebuie planificate si efectuate analize oficiale , documentate , ale rezultatelor de pana atunci . Printre partici-pantii la fiecare analiza a stadiului proiectarii trebuie sa se afle reprezentantii tuturor functiilor implicate in etapele respective , precum si alt personal specia-lizat , dupa necesitati . Continutul acestor analize trebuie inregistrate , iar inre-gistrarile vor trebui pastrate .

                     656b18g          Pe parcursul activitatii de proiectare , trebuie efectuata ve- rificarea proiectului pentru a se asigura ca datele de iesire , din acel moment , satisfac conditiile impuse pana in etapa de proiectare respectiva . Actiunile de verificare ale proiectului trebuie inregistrate .

                     656b18g          In plus , fata de efectuarea analizelor proiectarii , verificarea proiectului poate include si alte activitati cum ar fi :


- efectuarea de calcule alternative ;

- compararea proiectului nou cu un proiect similar verificat deja in practica in conditiile in care acesta este accesibil ;

- efectuarea de incercari si demonstratii ;

- analiza documentelor aferente etapelor de proiectare inaintea emiterii .


                     656b18g          Validarea proiectului trebuie efectuata pentru a se asigura ca produsul este corespunzator cu necesitatile si / sau cu conditiile definite ale utili-zatorului .

                     656b18g          Toate schimbarile si modificarile proiectului trebuie identificate, documentate , analizate si aprobate de personal autorizat inainte de implemen-tarea acestora .


Controlul documentelor si al datelor


                     656b18g          Furnizorul trebuie sa stabileasca si sa mentina proceduri adecvate pentru controlul tuturor documentelor si al datelor , inclusiv pentru controlul celor de provenienta externa , cum ar fi standarde si desene apartinand clientului .

                     656b18g          Documentele si datele trebuie analizate si aprobate de perso-nalul competent inainte de emitere , pentru a confirma ca sunt adecvate .

                     656b18g      Trebuie stabilita si pusa prompt la dispozitie o lista de referinta sau o procedura echivalenta de control a documentelor , care sa identifice stadiul reviziilor in vigoare al documentelor , pentru prevenirea utilizarii unor documente nevalabile si / sau perimate (caduce ) .


                     656b18g          Prin acest control trebuie sa se asigure ca :


a) editiile in vigoare ale documentelor adecvate sunt disponibile in toate locurile unde se executa activitati esentiale , pentru functionarea eficace a sistemului calitatii ;

b) documentele nevalabile si / sau perimate sunt retrase prompt din toate punctele de difuzare sau de utilizare , ori sunt asigurate in alt mod impotriva utilizarii neintentionate ;

c) orice documente perimate ( caduce ) pastrate in scopuri juridice si /sau de comparare a cunostintelor sunt identificate in mod corespunzator .


                     656b18g          Modificarile documentelor si ale datelor trebuie analizate si aprobate de aceleasi functii / organizatii care le-au analizat si aprobat initial , daca nu se specifica altfel .

                     656b18g          Functiile / organizatiile desemnate trebuie sa aiba acces la informatiile de baza , adecvate si corespunzatoare , pe care sa isi fundamenteze analiza si aprobarea .


Aprovizionare


                     656b18g          Furnizorul trebuie sa stabileasca si sa mentina proceduri documentate pentru a se asigura ca produsul aprovizionat este conform cu conditiile specificate.

                     656b18g         Furnizorul are urmatoarele obligatii :


a) sa evalueze si sa selecteze subcontractantii pe baza aptitudinii aces-tora de a satisface conditiile din subcontracte , inclusiv conditiile sistemului calitatii si oricare conditii specifice referitoare la asigurarea calitatii ;

b) sa defineasca tipul si amploarea controlului efectuat de furnizor asupra subcontractantilor .

Acest lucru trebuie sa depinda de tipul produsului , de impactul produsului subcontractat asupra calitatii celui final si , atunci cand este aplicabil , de rapoartele auditurilor calitatii si / sau de inregistrarile calitatii referitoare la capabilitatea si performantele subcontractantilor , demonstrate anterior ;

c) sa stabileasca si sa mentina inregistrarile calitatii pentru subcontrac-tantii acceptabili .


                     656b18g          Documentele de aprovizionare trebuie sa contina date care sa descrie clar produsul comandat , incluzand atunci cand este aplicabil :


a) tipul , categoria , clasa sau o alta identificare precisa ;

b) tipul sau o alta identificare exacta si editiile aplicabile ale specificatiilor , desenelor , conditiilor referitoare la procese , instructiunilor referitoare la inspectie si la alte date tehnice relevante , inclusiv conditiile pentru aprobarea sau califica-rea produsului , a procedurilor , a echipamentelor pentru procese si a perso-nalului ;

c) titlul, numarul si editia standardului care urmeaza sa fie aplicat, referitor la sistemul calitatii ,

                     656b18g          Furnizorul trebuie sa analizeze si sa aprobe , inainte de emi-tere , documentele de aprovizionare , pentru a confirma daca sunt corespunza-toare conditiilor specificate .

                     656b18g          Atunci cand furnizorul isi propune sa verifice la subcontractant produsul aprovizionat , furnizorul trebuie sa specifice in documentele de aprovizionare intelegerile referitoare la verificare si metoda de eliberare a produsului .

                     656b18g        Atunci cand este specificat in contract , clientul sau reprezen-tantul acestuia trebuie sa aiba dreptul de a verifica la subcontractant si la furnizor daca produsul subcontractat este conform cu conditiile specificate . O asemenea verificare nu trebuie utilizata de furnizor ca dovada a controlului efectiv al calitatii efectuat de subcontractant .

                     656b18g          Verificarea efectuata de client nu trebuie sa absolve furnizorul de raspunderea livrarii unui produs acceptabil si nici nu trebuie sa excluda o respingere ulterioara a acestuia de catre client .


Controlul produsului furnizat de client


                     656b18g          Furnizorul trebuie sa stabilesca si sa mentina proceduri docu-mentate pentru controlul verificarii , al depozitarii si al mentenantei produsului furnizat de client , prevazut sa fie incorporat in furnituri sau pentru activitati conexe . Orice astfel de produs care este pierdut , deteriorat sau in orice alt mod necorespunzator pentru utilizare trebuie inregistrat si raportat clientului .

                     656b18g          Verificarea efectuata de furnizor nu absolva clientul de respon-sabilitatea de a furniza un produs acceptabil .


Identificarea si trasabilitatea produsului


                     656b18g          Atunci cand este cazul , furnizorul trebuie sa stabileasca si sa mentina proceduri documentate pentru identificarea produsului prin mijloace corespunzatoare , incepand de la receptie si pe parcursul tuturor etapelor de productie , livrare si montaj .

Atunci cand si in masura in care trasabilitatea este o conditie specificata , furnizorul trebuie sa stabileasca si sa mentina proceduri documen-tate pentru identificarea unica a produsului sau a lotului . Aceasta identificare trebuie inregistrata .


Controlul proceselor


                     656b18g          Furnizorul trebuie sa identifice si sa planifice procesele de pro-ductie , de montaj si de service care influenteaza direct calitatea si trebuie sa se asigure ca aceste procese se desfasoara in conditii controlate .
                     656b18g          Conditiile controlate trebuie sa includa urmatoarele :


a) procedurile documentate care definesc modul de productie , montaj si de service , atunci cand absenta unor astfel de proceduri ar putea afecta cali-tatea ;

b) utilizarea echipamentelor corespunzatoare pentru productie , montaj si service , precum si asigurarea unui mediu adecvat ;

c) conformitatea cu standarde / coduri de referinta , cu planurile calitatii si / sau cu proceduri documentate ;

d) monitorizarea si controlul parametrilor adecvati ai proceselor si ale caracteristicilor adecvate ale produselor ;

e) aprobarea proceselor si a echipamentelor , dupa cum este cazul ;

f ) criterii de executie care trebuie stipulate intr-un mod practic si cat mai clar , ca de exemplu : prin reglementarile scrise , prin mostre reprezentative sau prin ilustratii ;

g) mentenanta corespunzatoare a echipamentelor pentru a se asigura capabilitatea permanenta a proceselor .


                     656b18g          Atunci cand rezultatele proceselor nu pot fi verificate in intre-gime prin inspectii si incercari ulterioare ale produsuluil si atunci cand , de exem-plu , deficientele datorate procesarii pot sa apara numai dupa ce produsul este in utilizare , procesele trebuie efectuate de operatori calificati si / sau necesita moni-torizarea si controlul continuu al parametrilor procesului pentru a se asigura ca sunt satisfacute conditiile specificate .

                     656b18g          Conditiile pentru orice calificare a operatiilor procesului , inclu-siv pentru echipamentul si personalul aferent trebuie specificate .

                     656b18g          Inregistrarile referitoare la procesele si echipamentele calificate precum si la personalul calificat trebuie mentinute dupa cum este cazul .


Inspectii si incercari


                     656b18g          Furnizorul trebuie sa stabileasca si sa mentina proceduri documentate pentru activitatile de inspectii si incercari in scopul de a verifica daca sunt satisfacute conditiile specificate pentru produs . Inspectiile si incercarile cerute precum si inregistrarile care urmeaza a fi stabilite trebuie detaliate in planul calitatii sau in proceduri documentate .


Inspectii si incercari la primire


                     656b18g          Furnizorul trebuie sa se asigure ca produsul intrat nu este uti-lizat sau procesat pana cand nu a fost inspectat sau verificat intr-un anume mod daca este conform cu conditiile specificate . Verificarea conformitatii cu conditiile specificate trebuie sa corespunda cu planul calitatii si / sau cu procedurile docu-mentate .

                     656b18g          La determinarea volumului si a naturii inspectiei la primire trebuie sa se ia in considerare amploarea controlului exercitat la subcontractant precum si dovezile inregistrate furnizate referitoare la conformitate .


                     656b18g          Atunci cand din motive de urgenta produsul intrat este eliberat pentru productie inainte de verificare , acesta trebuie identificat si inregistrat precis in scopul de a permite rechemarea ( retragerea ) si inlocuirea sa imediata in cazul neconformitatii cu conditiile specificate .


Inspectii si incercari in cursul fabricatiei


                     656b18g          Furnizorul , in aceasta etapa , trebuie :


a) sa inspecteze si sa efectueze incercari asupra produsului asa cum este cerut in planul calitatii si / sau in procedurile documentate ;

b) sa retina produsul pana cand inspectiile si incercarile cerute au fost finalizate sau pana cand au fost primite si verificate rapoartele necesare , cu exceptia cazului in care produsul este eliberat pe baza procedurilor de rechemare obligatorie . Eliberarea pe baza procedurilor de rechemare obligatorie nu trebuie sa excluda activitatile prezentate la pct. a ) .


Inspectii si incercari finale


                     656b18g          Furnizorul trebuie sa efectueze toate inspectiile si incercarile finale in conformitate cu planul calitatii si / sau cu procedurile documentate pen-tru a finaliza dovezile de conformitate ale produsului finit cu conditiile specificate .

                     656b18g          Planul calitatii si / sau procedurile documentate pentru inspec-tiile si incercarile finale trebuie sa impuna ca toate inspectiile si incercarile specificate , inclusiv cele precizate , fie la primirea produsului , fie in cursul fabri-catiei acestuia , sa fie efectuate astfel incat rezultatele sa satisfaca cerintele impuse .

                     656b18g          Nici un produs nu trebuie expediat inainte ca toate activitatile specificate in planul calitatii si / sau in procedurile documentate sa fi fost finali-zate in mod satisfacator , iar datele si documentatia asociate sa fie disponibile si aprobate .


Controlul echipamentelor de inspectie , masurarea si incercarea


                     656b18g          Furnizorul trebuie sa stabileasca si sa mentina proceduri documentate pentru controlul , etalonarea si intretinerea echipamentelor de inspectie , masurare si incercare ( inclusiv software-ul de incercare ) , utilizat de furnizor pentru a demonstra conformitatea produsului cu conditiile specificate .

                     656b18g          Echipamentul de inspectie , masurare si incercare trebuie utili-zat astfel incat sa se asigure ca incertitudinea de masurare este cunoscuta si este compatibila cu capabilitatea de masurare ceruta .


                     656b18g          Furnizorul trebuie :


a) sa stabileasca masuratorile care urmeaza sa fie efectuate si exactita-tea ceruta si sa selecteze echipamentul de inspectie , masurare si incercare adecvat care este capabil sa asigure exactitatea si fidelitatea necesare ;

b) sa identifice toate echipamentele de inspectie , masurare si incercare care pot influenta calitatea produsului , sa etaloneze si sa ajusteze aceste echi-pamente , la intervalele prestabilite sau inainte de utilizare , in raport cu etaloane recunoscute pe plan international sau national ( echipamente certificate care au o relatie cunoscuta si valabila cu domeniile controlate ) . Atunci cand nu exista astfel de etaloane , referintele utilizate pentru etalonare trebuie documentate ;

c) sa definesca procesul utilizat pentru etalonarea echipamentelor de inspectie , masurare si incercare , inclusiv detaliile referitoare la tipul echipamen-tului , identificarea unica , amplasarea , frecventa verificarilor , metoda de verificare , criteriile de acceptare si actiunile care urmeaza a fi intreprinse atunci cand rezultatele sunt nesatisfacatoare ;

d) sa identifice echipamentele de inspectie , masurare si incercare cu un indicator corespunzator sau cu o inregistrare de identificare aprobata , pentru indicarea stadiului etalonarii ;

e) sa mentina inregistrarile referitoare la etalonarea echipamentelor de inspectie , masurare si incercare ;

f) sa evalueze si sa documenteze validarea rezultatelor inspectiilor si in-cercarilor anterioare atunci cand echipamentele de inspectie , masurare si incercare sunt gasite in afara limitelor stabilite la etalonare ;

g) sa se asigure ca exista conditiile de mediu adecvate pentru etalonarile, inspectiile , masurarile si incercarile care se efectueaza ;

h) sa se asigure ca manipularea , conservarea si depozitarea echipamen-telor de inspectie , masurare si incercare se efectueaza astfel incat sa fie mentinute exactitatea si aptitudinea de utilizare ;

i) sa protejeze mijloacele de inspectie , masurare si incercare , inclusiv hardware-ul si software-ul pentru incercare , impotriva ajustarilor care ar putea invalida reglajele de etalonare .


Stadiul inspectiilor si al incercarilor


                     656b18g          Stadiul inspectiilor si al incercarilor produsului trebuie identi-ficate prin mijloacele adecvate care sa includa conformitatea sau neconfor-mitatea produsului in ceea ce priveste inspectiile si incercarile efectuate .

                     656b18g          Identificarea stadiului inspectiilor si incercarilor trebuie menti-nuta , asa cum este definita in planul calitatii si / sau in procedurile documentate , pe tot parcursul productiei , montajului si service-ul produsului , pentru a se asigura ca este expediat , utilizat sau montat numai acel produs care a fost admis la inspectiile si incercarile cerute ( sau care a fost eliberat in urma unei derogari de la proceduri de fabricatie documentate ) .


Controlul produsului neconform


                     656b18g          Furnizorul trebuie sa stabileasca si sa mentina proceduri docu-mentate pentru a se asigura ca nu este permisa utilizarea sau montajul neinten-tionat al produsului care nu este conform cu conditiile specificate . Acest control trebuie sa aiba in vedere identificarea , documentarea , evaluarea si / sau izola-rea ( atunci cand este posibil ) , tratarea produsului neconform si instiintarea functiilor implicate .

                     656b18g          Responsabilitatile pentru analiza produsului neconform si autoritatea pentru tratarea acestuia trebuie definite .

                     656b18g         Produsul neconform trebuie analizat in conformitate cu proce-duri documentate .

                     656b18g          In urma analizei , acesta poate fi :


a) reprelucrat pentru a satisface conditiile specificate ;

b) acceptat , prin derogare , dupa fabricatie cu sau fara reparare ;

c)     reclasat pentru alte utilizari ;

d)     respins sau rebutat .

                     656b18g          Atunci cand s-a cerut prin contract , propunerea de utilizare sau de reparare a produsului care nu este conform cu conditiile specificate trebuie raportata clientului sau reprezentantului clientului pentru obtinerea dero-garii dupa fabricatie . Descrierea neconformitatii care a fost acceptata si a repa-ratiilor trebuie inregistrate pentru indicarea situatiei reale .


Actiuni preventive si corective


                     656b18g          Furnizorul trebuie sa stabileasca si sa mentina procedurile documentate pentru implementarea actiunilor preventive si / sau corective .

                     656b18g          Amploarea oricaror actiuni corective sau preventive intreprinse pentru eliminarea cauzelor neconformitatilor existente sau potentiale trebuie sa corespunda importantei problemelor si sa fie proportionala cu riscurile intampi-nate.

                     656b18g        Furnizorul trebuie sa implementeze si sa inregistreze orice modificari efectuate in procedurile documentate , care rezulta din actiunile pre-ventive si / sau corective .

                     656b18g          Procedurile pentru actiunile preventive trebuie sa cuprinda :


a) utilizarea surselor adecvate de informatii , cum ar fi procese si operatii de lucru care influenteaza calitatea produsului , derogari dupa fabricatie , rezul-tate ale auditorilor , inregistrari ale calitatii , rapoarte de service si reclamatii ale clientilor , pentru depistarea , analizarea si eliminarea cauzelor potentiale ale ne-conformitatilor ;

b) determinarea etapelor necesare pentru tratarea oricaror probleme care necesita actiuni preventive ;

c) initierea de actiuni preventive si efectuarea de controale pentru a se asigura ca aceste actiuni sunt eficace ;

d) asigurarea ca informatiile relevante referitoare la actiunile intreprinse sunt supuse analizei efectuate de management .


                     656b18g   Procedurile pentru actiunile corective trebuie sa cuprinda :


a) tratarea efectiva a reclamatilor si a rapoartelor clientului referitoare la neconformitatile produsului ;

b) investigarea cauzelor neconformitatilor referitoare la produs , la proces si la sistemul calitatii si inregistrarea rezultatelor investigatiei ;

c) determinarea actiunilor corective necesare pentru eliminarea cauzelor neconformitatilor ;

d) efectuarea de controale pentru a se asigura ca sunt intreprinse actiuni corective si ca acestea sunt eficace .


Manipulare , depozitare , ambalare , conservare si livrare


                     656b18g          Furnizorul trebuie sa stabileasca si sa mentina proceduri documentate pentru manipularea , depozitarea , ambalarea , conservarea si livrarea produsului.


Manipularea


                     656b18g          Furnizorul trebuie sa prevada metodele de manipulare ale produsului care sa previna avarierea sau deteriorarea lui .


Depozitarea


                     656b18g          Furnizorul trebuie sa foloseasca zone sau incaperi de depozitare desemnate , pentru prevenirea avariei sau deteriorarii produsului in asteptarea utilizarii sau livrarii . Trebuie stipulate metode corespunzatoare pentru autorizarea primirii si expedierii din astfel de zone .

                     656b18g          Pentru depistarea deteriorarilor , starea produsului depozitat trebuie evaluata la intervale corespunzatoare .


Ambalarea


                     656b18g          Furnizorul trebuie sa controleze ambalajele , procesele de ambalare si de marcare , atat cat este necesar , pentru a se asigura conformi-tatea cu conditiile specificate .


Conservarea


                     656b18g          Furnizorul trebuie sa aplice metode adecvate pentru conser-varea si izolarea produsului , atunci cand produsul se afla sub controlul sau .


Livrarea


                     656b18g          Furnizorul trebuie sa ia masuri pentru protectia calitatii produ-sului dupa inspectiile si incercarile finale . Atunci cand este specificat in contract , aceasta protectie trebuie extinsa pentru includerea livrarii la destinatie .


Controlul inregistrarilor privind calitatea


                     656b18g          Furnizorul trebuie sa stabileasca si sa mentina proceduri docu-mentate pentru identificarea , colectarea , indexarea , accesul , indosarierea , arhivarea , pastrarea si eliminarea inregistrarilor calitatii .

                     656b18g          Inregistrarile calitatii trebuie pastrate pentru demonstrarea conformitatii cu conditiile specificate si functionarea eficace a sistemului calitatii .

Inregistrarile adecvate ale calitatii provenite de la subcontractanti trebuie sa constituie un element al acestor date .

                     656b18g          Toate inregistrarile calitatii trebuie sa fie lizibile si trebuie arhivate si pastrate , astfel incat sa fie regasite prompt , in amenajari care asigura un mediu adecvat pentru prevenirea deteriorarii , distrugerii sau pierderii lor .

                     656b18g          Duratele de pastrare a inregistrarilor calitatii trebuie stabilite si inregistrate . Atunci cand s-a convenit prin contract , inregistrarile calitatii trebuie sa fie disponibile pe o perioada stabilita , pentru evaluarea ei de catre client sau de catre reprezentantul clientului .


Audituri interne ale calitatii


                     656b18g          Furnizorul trebuie sa stabileasca si sa mentina proceduri docu-mentate pentru planificarea si implementarea auditurilor interne ale calitatii in scopul de a verifica daca activitatile legate de calitate si rezultatele aferente sunt conforme cu reglementarile stabilite si de a determina eficacitatea sistemului calitatii .

                     656b18g          Auditurile interne ale calitatii trebuie programate in functie de natura si de importanta activitatii care urmeaza a fi auditata si trebuie efectuate de personal independent , altul decat acela care are responsabilitatea directa pentru activitatea in curs .

                     656b18g          Rezultatele auditurilor trebuie inregistrate si aduse la cunostinta personalului care are responsabilitati in zona audiata . Personalul de management, responsabil pentru aceasta zona , trebuie sa intreprinda in timp util actiuni corective pentru deficientele constatate in timpil auditului .

                     656b18g         Activitatile auditului de urmarire trebuie sa verifice si sa integreze implementarea si eficacitatea actiunilor corective intreprinse .


Instruire


                     656b18g          Furnizorul trebuie sa stabileasca si sa mentina proceduri documentate pentru identificarea necesitatilor de instruire si sa asigure instruirea intregului personal care efectueaza activitati care influenteaza calitatea .

                     656b18g          Personalul care indeplineste sarcini specifice trebuie calificat pe baza educatiei , instruirii si/sau a experientei adecvate , dupa cum este cerut .

                     656b18g          Inregistrarile corespunzatoare referitoare la instruire trebuie mentinute .

Service


                     656b18g          Atunci cand activitatea de service este o conditie specificata , furnizorul trebuie sa stabileasca si sa mentina proceduri documentate de efectuare , de verificare si de raportare a faptului ca aceasta activitate de service satisface conditiile specificate .


Tehnici statice


Identificarea necesitatii


                     656b18g          Furnizorul trebuie sa identifice necesitatea de tehnici statice aplicabile pentru stabilirea , controlul si verificarea capabilitatii proceselor si a caracteristicilor produselor .Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact

Despre managementul calitatiilupa cautareCAUTA IN SITE