StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
management MANAGEMENT

Termenul Management a fost definit de catre Mary Follet prin expresia "arta de a infaptui ceva impreuna cu alti oameni". Diferite informatii care te vor ajuta din domeniul managerial: Managementul Performantei, Functii ale managementului, in cariera, financiar.

StiuCum Home » MANAGEMENT » managementul calitatii

Sinteza manualul calitatii al primariei municipiului bucurestiSinteza MANUALUL CALITATII al PRIMARIEI MUNICIPIULUI BUCURESTI                     131g61b                      131g61b                      131g61b                      131g61b                          131g61b                      131g61b                    
Cuprins                     131g61b                      131g61b                      131g61b                      131g61b                      131g61b                      131g61b   


Capitolul A. - Prezentarea institutiei

Date geografice

Obiectul de activitate al institutiei, conducerea

Sediul institutiei

Certificari anterioare (daca exista)Capitolul B. - Date despre Manualul Calitatii                     131g61b                            131g61b                

                     131g61b     Scop

Manualul Calitatii, cod .si procedurile asociate documenteaza sistemul de management al calitatii proiectat, implementat si certificat in cadrul institutiei ..avand la baza standardele ..

Manualul Calitatii are ca scop urmatoarele:

a. descrierea sistemului de management al calitatii aplicat in institutia pentru a se asigura satisfacerea permanenta a cerintelor din prevederile documentelor legale si de reglementare aplicabile precum si a cerintelor si asteptarilor clientilor;

b. prezentarea sistemului de management al calitatii proiectat si aplicat in cadrul institutiei .tuturor partilor interesate;

c. asigurarea unei baze documentate pentru informarea si instruirea personalului din aparatul propriu referitor la cerintele sistemului si la modul de aplicare a acestora;

d. asigurarea unei baze documentate pentru auditurile interne si externe ale sistemului de management al calitatii pentru a verifica eficacitatea acestuia.

                     131g61b                      131g61b                      131g61b                      131g61b                      131g61b        

                     131g61b     Domeniu de aplicare : toate departamentele                     131g61b                      131g61b                      131g61b                    

                     131g61b     Controlul Manualului Calitatii

Manualul Calitatii este documentul prin care este descris sistemul de management al calitatii aplicat in cadrul institutiei.

Gestiunea Manualului Calitatii revine in sarcina departamentului de resort , care are obligatia de a mentine acest document in deplina concordanta cu politica si obiectivele in domeniul calitatii definite la managementul la varf al institutiei, conform cu organizarea institutiei, cu cerintele in vigoare ale standardului de referinta precum si cu prevederile documentelor legale si de reglementare aplicabile.

Elaborarea si actualizarea manualului sunt efectuate de departamentul de resort

Manualul, in varianta initiala, precum si versiunile ulterioare urmeaza o procedura de avizare si aprobare.

Manualul poate fi transmis pentru consultare sau ca document de prezentare clientilor, altor institutii sau colaboratori ai institutiei respective, numai cu acordul managementului la varf.
Capitolul C. - Organizare, autoritate si responsabilitati                     131g61b                      131g61b              

                     131g61b                 Organizare si autoritate

- baza legala in care este infiintata si functioneaza         institutia

- prezentarea pe scurt a compartimentelor institutiei                     131g61b                      131g61b                      131g61b        

                     131g61b                 Responsabilitati si atributii specifice - contine detalii pe fiecare tip de departament                      131g61b                      131g61b        

                     131g61b                 Relatii functionale

Exemplificarea principalele tipuri de relatii functionale

                     131g61b                


Capitolul D. - Cerinte referitoare la sistemul de management al calitatii            

                     131g61b                 Domeniu de aplicare

Sistemul de management al calitatii (SMC) proiectat se aplica in toate compartimentele functionale si pentru toate serviciile specifice ale institutiei in conformitate cu prevederile legale si de reglementare aplicabile, cu respectarea prevederilor din standardul de referinta aplicabil.

                     131g61b                      131g61b                    

                     131g61b                 Documentatia sistemului de management al calitatii

Generalitati-scopul implementarii SMC, din ce este constituita documentatia SMC

Controlul documentelor

Controlul inregistrarilor                     131g61b    

                     131g61b     Procesele sistemului de management al calitatii

Procesele de management


a.      Planificare

b.      Comunicare

c.      Analiza managementuluiProcesele de management al resurselor


a.      Resurse financiare

b.      Resurse umanec.      Infrastructura

d.      Administrare patrimoniu


Procesele de furnizare de servicii

Procesele de masurare, analiza si imbunatatire


a.      Evaluarea satisfactiei clientilor

b.      Audit intern

c.      Monitorizarea si masurarea proceselor si serviciului

d.      Controlul neconformitatilor

e.      Analiza datelor si imbunatatire

f.        Actiuni corective

g.      Actiuni preventiveCapitolul E. - Responsabilitatea managementului                         131g61b                      131g61b                    

                     131g61b     Angajamentul managementului                     131g61b                      131g61b                      131g61b       

                     131g61b     Orientarea catre client

"Orientarea catre client" este principiul de baza luat in considerare de institutia . (administratie publica) la proiectarea sistemului, iar indeplinirea cerintelor clientilor in conditiile respectarii cerintelor legale si de reglementare este principalul obiectiv.

                     131g61b                      131g61b                      131g61b                      131g61b    

                     131g61b     Politica referitoare la calitate

Politica referitoare la calitate este comunicata, inteleasa si aplicata de intreg personalul aparatului propriu de specialitate care desfasoara activitati cu impact asupra calitatii serviciilor, in principal, prin realizarea urmatoarelor activitati:

 • prezentarea politicii si obiectivelor in cadrul unor activitati de informare si instruire;
 • afisarea  "angajamentului in domeniul calitatii" in compartimentele functionale si/sau in zonele de acces;
 • difuzarea angajamentului in domeniul calitatii in toate compartimentele functionale.

                     131g61b     Planificare

Procesul de planificare are urmatoarele obiective:

 • stabilirea obiectivelor specifice ale institutiei si urmarirea realizarii acestora;
 • operarea si controlul proceselor si activitatilor specifice in mod eficace;
 • asigurarea integritatii sistemului in cazul aparitiei unor schimbari functionale, organizatorice sau de alta natura care pot afecta functionarea acestuia.

                     131g61b                      131g61b                      131g61b                      131g61b                      131g61b        

Responsabilitate si autoritate

- privesc modul de functionare a institutiei respective, responsabilitati si atributii specifice, inclusiv privind functionarea SMC                     131g61b                      131g61b                      131g61b            

Comunicare - este de 2 tipuri: interna si externaa)Comunicare interna -transmiterea informatiilor de la conducere catre executanti (comunicarea de sus in jos), de la executanti spre conducere (comunicarea de jos in sus) precum si comunicarea intre diferite functii organizatorice situate pe aceleasi nivele organizatorice (comunicarea pe orizontala).

b)Comunicare externa - asigura transmiterea informatiilor catre diverse entitati: clienti, serviciile si institutiile publice, regiile si societatile comerciale aflate in subordinea institutiei respective; organisme si organizatii neguvernamentale din tara si strainatate; structuri ale administratiei locale sau centrale din strainatate; mass-media, furnizori.


                     131g61b                      131g61b                      131g61b                    

Analiza efectuata de management

Anual, sau ori de cate ori este necesar, managementul la varf al organizatiei efectueaza analize referitoare la modul in care functioneaza sistemul de management al calitatii stabilit si definit prin Manualul Calitatii si procedurile asociate acestuia. De asemenea, prin analiza functionarii sistemului se urmareste eficienta si eficacitatea SMC de a indeplini obiectivele in domeniul calitatii stabilite precum si posibilitatile de imbunatatire.

                     131g61b            
Capitolul F. - Managementul resurselor                     131g61b                      131g61b                      131g61b                      131g61b   

                     131g61b                 Asigurarea resurselor

Resursele esentiale pentru realizarea serviciilor specifice ale institutiei . (administratie publica locala), pentru implementarea, mentinerea si imbunatatirea SMC precum si cele necesare pentru a creste satisfactia clientului prin indeplinirea cerintelor sunt identificate si puse la dispozitie. Aceste resurse includ:

 • resurse financiare;
 • resurse umane;
 • infrastructura si mediul de lucru;
 • patrimoniu

                     131g61b                      131g61b                    

                     131g61b                 Resurse financiare


Provenienta resurselor financiare

Elaborarea bugetului si urmarirea executiei bugetare

Activitati financiare si contabile                      131g61b             

                     131g61b                 Resurse umane

Calitatea serviciilor realizate de organizatie este influentata in mod esential de profesionalismul personalului din aparatul propriu.


In cazul institutiilor publice, formarea unui corp profesionist de functionari publici se realizeaza prin:

a)     stabilirea cerintelor de competenta aferente functiei publice in fisele de post si urmarirea respectarii acestora de catre persoana nominalizata pe un anumit post;

b)     imbunatatirea rezultatelor activitatii desfasurate in scopul indeplinirii obiectivelor stabilite prin identificarea necesitatilor de instruire a personalului;

c)      evaluarea anuala a performantelor profesionale individuale ale personalului;

d)     asigurarea unui sistem motivational care sa determine cresterea performantelor profesionale individuale.


e)Asigurarea competentei

f)Instruire

g) Constientizare                     131g61b                      131g61b                      131g61b                      131g61b    

                     131g61b                 Infrastructura si mediul de lucru

 • sistemul informatic,
 • utilitati,
 • mijloace de comunicare, transport
 • bunuri din patrimoniul PMB (cladiri, spatii garaje, dotari etc.)
 • dispozitive de masurare si monitorizare.

Administrare patrimoniu - administrarea judicioasa a bunurilor aflate in patrimoniul institutiei

                     131g61b                

                     131g61b                Capitolul G. - Realizarea serviciului                     131g61b                        131g61b                      131g61b                    

                     131g61b                 Planificarea realizarii serviciului

Documentele de planificare a realizarii serviciilor sunt procedurile generale si specifice, dar si alte documente (ex. strategii, planuri sau programe).

                     131g61b                      131g61b                    

                     131g61b                 Procese referitoare la relatia cu clientul

Determinarea cerintelor referitoare la serviciu (cerinte exprimate, dar si neexprimate, ale clientilor).

Analiza cerintelor referitoare la serviciu - compartimentele care primesc cererile de la clienti

Preluarea si evaluarea cererilor clientilor

Preluarea si tratarea petitiilor primite de la clienti

Comunicarea cu clientul


                     131g61b                      131g61b        

                     131g61b                 Proiectare si dezvoltare (Elaborarea documentelor administrative)-Caracterul doc. (individual sau normativ), zona de aplicabilitate

Planificarea proiectarii si dezvoltariiElementele de intrare pentru elaborarea doc.

Elementele de iesire ale proiectarii si dezvoltarii doc.

Analiza, verificarea si validarea doc.

Difuzarea, publicarea si pastrarea doc.

Modificarea actelor administrative                     131g61b                 Investitii

Procesul de investitii se desfasoara in cadrul fiecarui compartiment care are alocate conform ROF, responsabilitati pentru urmarirea si coordonarea activitatilor de investitii,                     131g61b                      131g61b                                      131g61b                

                     131g61b                 Aprovizionare

Elaborarea documentelor de aprovizionare

Evaluarea si selectarea furnizorilor

Verificarea produsului/serviciului/lucrarilor aprovizionate                     131g61b                      131g61b                      131g61b            

                     131g61b                 Controlul serviciilor p efectuate de institutiile

                     131g61b                 din subordinea organizatiei respective

                     131g61b                

                     131g61b                 Emiterea documentelor solicitate de clienti

Actele necesare pentru emiterea documentelor solicitate de client sunt tratate ca "proprietate a clientului". La preluarea acestora de la client personalul care le primeste verifica completitudinea si corectitudinea acestora fata de informatiile din baza de date si le identifica prin alocarea unui numar de inregistrare. In cazul in care se constata ca documentatia este incompleta, actele sunt returnate clientului. Pe perioada in care actele care constituie proprietate a clientului sunt in gestiunea institutiei ., acestea sunt protejate si puse in siguranta pentru a evita pierderea sau deteriorarea lor. In cazul in care apar neconformitati acestea sunt semnalate cu promptitudine clientului.

Documentele care se emit catre clienti sunt identificate in mod corespunzator de catre emitent, si sunt protejate pe toata durata procesarii pana la predarea (eliberarea) catre client.

                     131g61b                

                     131g61b                 Activitati de control: al activitatilor, al serviciilor, al produselor

Indiferent de tipul acestora, activitatile de inspectie si control se realizeaza de personal competent, specializat si instruit in mod corespunzator si au la baza documentele de reglementare si legale, contracte, proiecte, regulamente si alte documentatii aplicabile care guverneaza activitatile verificate.

Atunci cand este astfel solicitat in inregistrarile emise in urma controlului, la termenele indicate, se verifica modul de solutionare a problemelor constatate si/sau aplicarea masurilor corective initiate.


                     131g61b                      131g61b                      131g61b            

                     131g61b                 Activitati educationale si de protectia mediului                     131g61b         

                     131g61b    

                     131g61b                

Capitolul H. - Masurare, analiza si imbunatatire                     131g61b                      131g61b                      131g61b         

                     131g61b                 Generalitati                     131g61b                      131g61b                      131g61b                

                     131g61b                 Monitorizare si masurare                     131g61b                      131g61b                      131g61b     

                     131g61b     Controlul neconformitatilor                     131g61b                      131g61b                      131g61b   

                     131g61b                 Analiza datelor si imbunatatire                     131g61b                      131g61b                

                     131g61b                 Actiuni corective                     131g61b                      131g61b                      131g61b                      131g61b            

                     131g61b                 Actiuni preventive                     131g61b                      131g61b                      131g61b                  

                     131g61b                      131g61b                      131g61b                      131g61b                

Capitolul I. - Definitii si abrevieri                     131g61b                      131g61b                      131g61b                      131g61b   

                     131g61b                 Definitii                     131g61b                      131g61b                      131g61b                      131g61b               

                     131g61b                 Abrevieri                     131g61b                      131g61b                      131g61b                      131g61b            


Capitolul J. - Documente de referinta                     131g61b                      131g61b                      131g61b                


Capitolul L. - Lista de corespondenta intre SR EN ISO 9001:2001                     131g61b               

                     131g61b    si Manualul Calitatii


Anexe: Anexa 1 - Organigrama institutiei                     131g61b       

                     131g61b                 Anexa 2 - Lista proceselor SMC                     131g61b                      131g61b                      131g61b     


Nota: In 19 mai 2004 Primaria Municipiului Bucuresti a fost certificata de Lloyd`s Register Quality  in conformitate cu urmatoarele standarde referitoare la Sistemul pentru Managementul Calitatii: ISO 9001:2000, EN ISO 9001:2000, BS EN ISO 9001:2000, SR EN ISO 9001:2001. In PMB Sistemul pentru Managementul Calitatii este aplicabil urmatorului domeniu de activitate: Managementul serviciilor de administratie publica locala.

                     131g61b                      131g61b                      131g61b                      131g61b    Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact