StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
management MANAGEMENT

Termenul Management a fost definit de catre Mary Follet prin expresia "arta de a infaptui ceva impreuna cu alti oameni". Diferite informatii care te vor ajuta din domeniul managerial: Managementul Performantei, Functii ale managementului, in cariera, financiar.

StiuCum Home » MANAGEMENT » managementul intreprinderii

Decizii majore privind functionarea immDECIZII MAJORE PRIVIND FUNCTIONAREA IMM


CONTINUT: Alegerea amplasamentului firmei

2. Apelarea la diferite surse de finantare3. Asumarea riscului si asigurarea activelor firmei

4. Test de autevaluareRezumat:

Dupa alegerea modului de intrare in afacere si a formei juridice a firmei, functionare 838d32i a organizatiei care ia nastere presupune luarea unor decizii care conditioneaza, in masura determinanta, orientarea acestei functionari si nivelul eficientei sale. Alegerea amplasamentului firmei si a dispunerii infrastructurii ei, alegerea echipamentelor care formeaza aparatul productiv al firmei, definirea strategiei ei de dezvoltare, apelarea la diferite surse de finantare, gestionarea riscului asumat in operatiile ce se vor efectua, asigurarea patrimoniului sunt decizii majore pe care trebuie sa le ia conducerea firmei la demararea acesteia si in cursul functionarii ei.Obiective:

Dupa parcurgerea acestei teme veti invata:

  • de ce trebuie sa se tina seama la alegerea zonei de amplasare a firmei
  • sursele de finantare la care poate apela IMM
  • care sunt conditiile acordarii creditelor
  • de cate feluri este riscul


Alegerea amplasamentului firmei


Amplasarea firmei conditioneaza o serie de elemente care se reflecta in costurile ei de productie si anume:

- distanta fata de sursele de materii prime, de infrastructura energetica si de cea de transporturi;

distanta fata de zonele de recrutare a fortei de munca necesare;

situarea fata de zonele de vad comercial;

standardul mediu de viata al populatiei in zona etc.

C


 
Alegerea amplasamentului IMM se face in raport cu trei niveluri de referinta - zonal,local si punctual(pentru firmele care functioneaza la domiciliul intreprinzatorului sau in imediata apropiere a acestuia, primele doua niveluri nu au nici o relevanta).

La alegerea zonei de amplasare a firmei trebuie sa se tina seama de:

compatibilitatea zonei cu profilul afacerii;

potentialul demografic al zonei;

potentialul economic al zonei;

obiceiurile de consum ale populatiei din zona;

sansele de dezvoltare a afacerii in functie de conditiile oferite de feritele localitati urbane si rurale din zona.

La alegerea amplasamentului firmei in cadrul localitatii se va tine seama de:

* "factorul de amplasare', adica numarul de oameni care trec zilnic fata sediului firmei (un factor de amplasare care reprezinta circa 25%

din numarul locuitorilor localitatii este considerat ca indicand o amplasare foarte buna);

amplasarea concurentilor;

natura bunurilor / serviciilor oferite;

B


 
natura proceselor de productie realizate de firmele productive.

La alegerea amplasarii punctuale a firmei trebuie sa se tina seama de:

densitatea concurentilor din vecinatate;

apropierea de sursele de alimentare cu utilitati;

intensitatea circulatiei oamenilor pe la punctul respectiv.

Stabilirea amplasarii componentelor firmei pe suprafata ocupata de aceasta presupune efectuarea urmatorilor pasi:

stabilirea planului general de amplasare, pe blocuri pentru sectiunile amplasarii (productie, depozite, magazii intermediare, anexe, administratie);

stabilirea planului detaliat de amplasare, in care dispunerea componentelor fizice ale aparatului productiv se poate face in trei variante)

in functie de produs, in cadrul careia masinile, utilajele si locurile de munca sunt dispuse dupa principiul pe obiect, adica semifabricatele, produsele si oamenii se deplaseaza potrivit fluxului operatiilor, succesiunii acestora;

in functie de proces, in cadrul careia masinile si utilajele pe care se executa aceleasi operatii si muncitorii care au aceeasi specializare se grupeaza dupa principiul tehnologic, adica executa o anumita secventa a procesului tehnologic pentru toate produsele/serviciile intreprinderii care necesita parcurgerea acestei secvente;

mixta, care consta in combinarea celor doua alternative precedente.B


 
Aplicatia 12.1.

Alegerea amplasamentului optim al firmei

O societate comerciala avand ca obiect de activitate microproductia si designul industrial in sectorul pielariei si incaltamintei are de ales intre doua variante de amplasare a sediului firmei si punctului de desfacere a produselor. Cele doua amplasamente sunt situate in zona comerciala a unei localitati cu peste 200.000 de locuitori.

Folosind informatiile de mai jos, apreciati care varianta de amplasament ar fi mai avantajoasa pentru firma respectiva!


Varianta de amplasament

Factorul de amplasare in interval de 10 minute intre orele

2. Apelarea la diferite surse de finantare


Activele oricarei firme se finanteaza prin contributia proprietarului (equity - partea proprietarului in activele firmei) si prin capitaluri atrase (debite, cu termene de rambursare aproximativ egale cu viata productiva a activelor), intre aceste doua surse de finantare trebuind sa existe un echilibru judicios.

C


 
IMM trebuie, de asemenea, sa dispuna de suficient capital de lucru (care cuprinde active ca stocuri, valori realizabile pe termen scurt sau disponibile si disponibilul cash); determinarea nevoilor de capital de lucru se face pe baza bugetului cash, care proiecteaza cheltuielile ce vor fi efectuate pentru productia de bunuri / servicii si momentele incasarilor din vanzarea acestora.

Garantiile pentru debite constau in imprumuturi si bonduri pe termen scurt, mediu si lung (bondul reprezinta un debit pe termen lung pe care firma este obligata sa-l plateasca indiferent ca realizeaza profit sau nu). Firma face doua tipuri de plati detinatorilor de bonduri - plata periodica a dobanzii si plata sumei angajate (principal), cand termenul bondului expira.

Sursele pentru finantarea contributiei proprietarilor (equity) cuprind: intreprinzatorul; micii detinatori de capital; organizatiile de investitii pentru IMM.

Sursele pentru finantarea debitelor includ: creditele comerciale; organizatiile de investitii pentru IMM; institutii comerciale si financiare - banci comerciale, banci de investitii, asociatii de economisire si imprumuturi, societati de asigurare; organizatii de dezvoltare industriala.

Sintetizarea surselor de finantare la care poate apela IMM este facuta in tabelul urmator.

Tabelul nr. 12.1.


Surse de finantare a IMM, clasificate pe tipuri de capital si pe destinatii


Tipul de capital

Destinatia

Sursa

necesarCapitaluri pe termen

Terenuri si constructii

Societati de asigurari

lung


Investitori privatiBanci comerciale


Echipamente de productie si

Producatori si


de birotica, mobilier

distribuitori deechipamenteInvestitori privati

Capitaluri pe termen

Capital de lucru

Banci, comerciale

scurt

Credit clienti

Banci comercialeintreprinderi

Companii financiare


Stocuri

Banci comercialeVanzatori

Toate tipurile de


Surse private

capital


Surse guvernamentale


Dupa cum reiese si din tabel, cea mai solicitata sursa o constituie bancile comerciale, care acorda credite pe termen scurt (curente, pe cel mult 12 luni) si credite pentru investitii si conditioneaza acordarea de credite de:

prezentarea documentatiei necesare;

prezentarea garantiilor materiale;

B


 
dovedirea credibilitatii solicitantului sau a proiectului de investitii.

In general, conditiile acordarii creditelor curente sunt urmatoarele:

- prezentarea cererii de credit, insotita, in cazul societatilor comerciale private care il solicita pentru prima data, de copii legalizate dupa contractul de societate, statutul societatii si autorizatia de functionare, precum si de o fisa de prezentare a societatii; creditul nu poate depasi de 10 ori capitalul social efectiv varsat, inregistrat la ultimul bilant contabil;

- prezentarea de catre solicitanti, persoane fizice sau juridice, de garantii de asigurare care sa acopere creditul plus dobanzile aferente in proportie de 100 - 200%;

- obligatia utilizarii creditului potrivit solicitarii;

- negocierea nivelul dobanzii si a termenului de rambursare.

Garantiile prezentate de solicitantii de credite curente pot fi:

titluri de valoare (actiuni, obligatiuni, cambii, bilete la ordin), admise cu o parte din valoarea lor, restul fiind destinat acoperirii riscului bancar;

bunurile mobile din patrimoniul firmei, considerate la valoarea ramasa;

bunurile imobile din patrimoniul firmei, considerate la valoarea ramasa;

creantele cesionate de solicitant bancii;

garantia bancara oferita printr-o scrisoare de o alta banca sau institutie financiara;

depozite in valuta depuse in conturi personale ale membrilor societatii sau ale girantilor acesteia, transformarea in lei a acestor depozite facandu-se la rata de schimb stabilita la fixing;

B


 
obiecte din metale pretioase expertizate de organele autorizate si evaluate la pretul de achizitii practicat de stat.

Conditiile acordarii creditelor pentru investitii (pe termen scurt - 1 an, mediu -1-5 ani, si lung - 5-15 ani) sunt urmatoarele:

depunerea documentatiei solicitate (cererea de credit, autorizatia de constructii, studiul de fezabilitate, avizele de specialitate cu privire la utilizarea terenurilor, protectia mediului inconjurator,intocmirea documentatiei tehnice,ocrotirea sanatatii oamenilor si animalelor etc.);

finantarea unei parti din volumul lucrarilor (circa 15-20%) din fondurile proprii;

depunerea garantiilor asiguratorii;

acordarea de catre unele banci a unei perioade de gratie la creditele pentru investitiile productive;

stabilirea de catre banca a duratei de acordare a creditului;

verificarea permanenta de catre banca a bonitatii solicitantului de

O sursa atractiva pentru intreprinzatorii privati din Romania de aere a fondurilor necesare demararii unei afaceri o reprezinta liniile de credit in valuta; de exemplu, intreprinzatorii din agricultura, horticultura, agricultura, industria alimentara, piscicultura,serviciile aferente de transport, comercializare etc. pot obtine imprumuturi in valuta in cadrul iilor de credit deschise de Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD) si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD). Creditele se acorda potrivit conditiilor specifice stabilite de catre bancile creditoare, pe perioade variabile, cu o dobanda sensibil mai mica decat cele practicate de bancile autonome si cu posibilitatea rambursarii in lei sau in valuta.


C


 


Studiul de caz 12.1.

La care sursa de finantare sa apelam ?


Denumirea societatii comerciale: "ANVELOPA ' S.A.

Ramura din care face parte: Industria chimica si petrochimica, Sectorul fabricare anvelope

Capitalul social: 266. 803. 850. 000 lei

Natura capitalului social: 100% capital privat autohton

Obiectul principal de activitate: Proiectarea, fabricarea si comercializarea anvelopelor

Cifra de afaceri la 31 XII 2000: 706. 866. 622. 000 lei

Profitul la 31 XII 2001:4. 708. 483. 000 lei

Numarul de salariati: 432

Denumirea obiectivului de investitii: Modernizarea preselor de vulcanizare a anvelopelor


C


 
Descrierea proiectului de investitii

S.C. "ANVELOPA' S.A. are in dotare echipamente specifice fabricarii anvelopelor de diferite tipodimensiuni. Din varietatea de utilaje existente fac parte si presele de vulcanizare a anvelopelor, in care se realizeaza ultima faza principala a procesului tehnologic de fabricare a anvelopelor. Prin vulcanizarea anvelopelor crude (asamblate in faza tehnologica anterioara fazei de vulcanizare), acestea capata forma si insusirile calitative definitive ale unei anvelope ce echipeaza un autovehicul. Sub influenta presiunii din interiorul matritei si a temperaturii se realizeaza urmatoarele faze ale procesului tehnologic de vulcanizare:Legatura intre elementele componente ale anvelopei care sunt asamblate pe masini de confectie;

Vulcanizarea si realizarea geometriei anvelopelor;

3. Imprimarea profilului pe suprafata benzii de rulare, a marcii de fabricatei si a inscriptiilor specifice fiecarei anvelope.

Necesitatea realizarii obiectivului investitional

Presele de vulcanizare existente au fost fabricate in Anglia dupa licenta firmei McNeil Akron, recunoscuta pe plan mondial ca producator de prese de vulcanizare moderne si performante. in prezent aceste utilaje prezinta insa un grad avansat de uzura fizica ca urmare a unei intretineri necorespunzatoare si a nerespectarii planului de reparatii planificate. Efectul uzurii fizice a preselor este aspectul necorespunzator al anvelopelor, societatea inregistrand un procent de 12-16% din numarul anvelopelor care nu sunt selectionate pentru export.

De asemenea, randamentul preselor este scazut, inregistrand urmatoarele valori:

la presele de 55' randamentul este de 0,7 bucati anvelope / ora fata de 1,2 normal;

la presele de 75' randamentul este de 0,2 bucati anvelope / ora fata de 0,6 normal.

Pentru inlaturarea acestor disfunctionalitati, s-a adoptat un program de modernizare a preselor de vulcanizare, esalonat pe o durata de 5 ani, care va cuprinde 12 prese BOM de 55' si 47 prese BOM de 75'.

Costurile investitiei

Evaluarea cheltuielilor de modernizare s-a facut luand in considerare numarul de prese ce urmeaza a fi modernizate. Costurile unitare pe fiecare tip de presa sunt urmatoarele:

Prese BOM de 55' - 271.000 USD, din care Costul echipamentului din import -155.000 USD, si Costul modernizarii in tara -116.000 USD;

Prese BOM de 75' - 210.000 USD, din care Costul echipamentului import - 30.000 USD, si Costul modernizarii in tara - 80.000 USD.

Costul investitiei de baza: 14,8 milioane USD din care:

- 6,1 milioane USD in moneda nationala calculata pentru o rata de schimb de 25.000 lei / 1 USD, ceea ce reprezinta 152,5 miliarde lei.

La investitia de baza se adauga o crestere a capitalului de lucru de 10% de 1,5 milioane USD, rezultand un necesar total de finantare de 16,3 milioane USD;

-8,7 milioane USD pentru achizitionarea de echipamente din import necesare modernizarii preselor.

Surse de finantare:

45,2% surse atrase (imprumut de la o banca autohtona);

54,8% din surse proprii.


Conditii de creditare

- dobanda anuala (inclusiv comisioane) -12%;

- durata de rambursare - 5 ani pentru fiecare transa in rate semestriale egale;

- perioada de gratie - 2,5 ani pentru transa 1;

2 ani pentru transa a 11;

1 an pentru transa a 111.

Daca ati fi managerul societatii respective, ati opta pentru solutia "surse atrase dintr-o banca' ? Argumentati raspunsul dat!


3. Asumarea riscului si asigurarea activelor firmei


B


 
O problema importanta pentru conducerea 1MM este pregatirea afacerii pentru confruntari cu situatii neprevazute. Activitatea unei intreprinderi implica o gama larga de riscuri determinate de posibilitatea producerii unor evenimente cu urmari negative pentru intreprindere (incendii, furturi, calamitati naturale - cutremure, inundatii, furtuni etc.).

Din punctul de vedere al posibilitatilor de asigurare contra sa, riscul este de doua feluri:

riscul pur, determinat de incertitudinea producerii unui eveniment care genereaza sigur pierderi; un asemenea risc poate fi asigurat;

riscul speculativ, determinat de incertitudinea profitului/pierderii pe care il/o va inregistra o afacere; acest risc nu poate fi asigurat (nu exista posibilitatea asigurarii contra conducerii defectuoase a firmei, invingerii acesteia pe piata de catre concurenti etc.).

Pentru asigurarea contra riscului pur, intreprinderea trebuie sa aiba o strategie de gestionare a riscului, aleasa potrivit conditiilor specifice dintre urmatoarele alternative:

. de evitare a riscului ( se considera ca o intreprindere poate evita un risc prin masuri asiguratorii daca este capabila sa absoarba pierderi care sa reprezinte pana la 10% din cifra ei de afaceri);

de diminuare a riscului (reducerea prin masuri adecvate a marimii si frecventei pierderilor);

de prevenire a riscului, pe care se bazeaza autoasigurarea,respectiv constituirea unui fond de rezerva destinat acoperirii eventualelor pierderi;

C


 
de transfer al riscului asupra unei societati de asigurari pe baza unui contract de asigurare, care imbraca forma politei de asigurare incheiata intre asigurat si asigurator prin care cel de al doilea se angajeaza sa plateasca primului, in schimbul platii vinei prime de asigurare de valoare relativ mica, o suma de bani in cazul producerii unor evenimente, in conditii dinainte stabilite.

Contractarea unei asigurari se poate face numai in urmatoarele conditii:

paguba sa poata fi riguros estimata;

costul asigurarii sa poata fi suportabil pentru asigurat;

riscul asigurat sa poata fi definit precis in spatiu, in timp si pe cauze;

- riscul asigurat sa afecteze potential o comunitate suficient de mare;

- societatea de asigurari sa opereze pe o arie geografica suficient de mare;

C


 
- probabilitatea afectarii simultane a tuturor asiguratilor de catre operatiunile ce pot fi afectate de evenimente trebuie sa se afle sub controlul asiguratului.

Asigurarile facultative se pot incheia pentru:

cladiri si constructii speciale;

masini, utilaje, instalatii, echipamente;

geamuri, oglinzi, reclame luminoase, alte obiecte casabile;

bunuri si valori contra furturilor prin efractie sau talharie;

bunuri si valori contra pagubelor produse la transportul acestora;

asigurarea de raspundere civila, pe baza careia asiguratorul plateste despagubiri unor terte persoane pagubite din vina asiguratului;

asigurarea mijloacelor de transport auto, a navelor, a tractoarelor etc. contra avariilor;

asigurarea de viata sau de accidente.

O problema importanta pentru conducerea IMM este alegerea societatii de asigurari, care trebuie efectuata in raport cu urmatoarele criterii:

* situatia financiara a diferitelor societati de asigurari luate in considerare;

* elasticitatea ofertelor acestora privind conditiile de asigurare;

* gama serviciilor oferite.

O alta problema importanta cu care se confrunta conducerea IMM pe planul asigurarii contra riscurilor este stabilirea pierderilor potentiale care pot fi acoperite prin

asigurari

sau care pot fi evitate sau reduse prin masuri adecvate privind

* furturile;

* delictele personalului tehnic - administrativ (falsificarea inregistrarilor contabile, intelegeri frauduloase cu furnizori sau cu clienti ai firmei materializate in tranzactii neinregistrate in evidentele intreprinderii, efectuarea unor operatii frauduloase
pe calculator, permiterea accesului la calculatoarele intreprin­derii a unor persoane straine etc.);  

* actele de jaf inarmat.


Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact