StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
management MANAGEMENT

Termenul Management a fost definit de catre Mary Follet prin expresia "arta de a infaptui ceva impreuna cu alti oameni". Diferite informatii care te vor ajuta din domeniul managerial: Managementul Performantei, Functii ale managementului, in cariera, financiar.

StiuCum Home » MANAGEMENT » managementul intreprinderii

Guvernanta corporativaGUVERNANTA CORPORATIVA

Structura de guvernanta corporativa (trebuie precizat ca termenul in limba engleza «corporate governance» s-a impus deja in majoritatea tarilor) adoptata si efectiv aplicata de societatile comerciale constituie un instrument prin care actionarii urmaresc si controleaza indeplinirea obiectivului de a proteja si a spori in timp valoarea investitiei facute.

Guvernanta corporativa cuprinde:Un set de reguli formale sau informale ce stabilesc relatiile dintre conducerea executiva a unei societati, consiliul de administratie si actionarii acestei societati, precum si cu alte persoane sau grupuri de interes ce au legatura cu societatea.

Mecanismele prin care sunt fixate obiectivele societatii si sunt stabilite mijloacele de atingere a acestor obiective si de monitorizare a performantei.

Sistemul de stimulente pus in aplicare pentru a face ca administratorii si managerii unei societati sa urmareasca acele obiective ce sunt in interesul actionarilor si pentru a facilita monitorizarea acestora, incurajand astfel firmele sa utilizeze mai eficient resursele.

Guvernanta corporativa este deplin relevanta pentru societatil 636h71g e comerciale mari, in care apare o separatie intre proprietate si administrarea efectiva a afacerii. Discutiile referitoare la sistemele de guvernanta corporativa se poarta adesea in contextul dezbaterilor legate de bursele de valori si a cotarii unei societati la bursa

Exista doua mari grupe de motive care impun aplicarea unor mecanisme adecvate de guvernanta corporativa la nivelul marilor societati comerciale:

. Stabilirea obiectivelor activitatii intreprinderii. Orice societate comerciala este o organizatie in cadrul careia se intersecteaza interesele multor grupuri - investitori/actionari, salariati, conducerea executiva a societatii, autoritati publice etc. Fiecare din aceste grupuri are interese diferite ca nivel de prioritate, orizont de timp sau chiar continut. Fara un mecanism adecvat prin care aceste interese diferite se acomodeaza reciproc si se exprima in obiective comune ale intreprinderii, aceasta nu poate functiona.

. Necesitatea alinierii intereselor investitorilor/actionarilor cu interesele celor ce conduc nemijlocit societatea (problema agentului). In cazul societatilor mari, investitorii nu pot in mod evident sa participe la administrarea curenta a intreprinderii, care este incredintata unor administratori; acestia la randul lor pot utiliza specialisti pentru conducerea de zi cu zi a societatii.

Ori, s-a observat ca de cele mai multe ori, in cazul in care nu exista mecanisme de supraveghere si control adecvate pentru manageri, acestia au tendinta sa acorde prioritate intereselor personale in detrimentul intereselor actionarilor.

Astfel, de exemplu, directorii vor incerca sa-si atribuie salarii cat mai mari, precum si beneficii sub diferite forme (case de vacanta , automobile de lux, deplasari nejustificate pe banii firmei etc.). Guvernanta corporativa incearca sa asigure pe de o parte un control si o informare cat mai buna a actionarilor cu privire la actiunile conducerii executive si a performantei societatii, cit si sisteme de stimulente care sa alinieze interesele conducerii executive cu cele ale actionarilor.


Mecanisme adecvate de guvernanta corporativa ofera siguranta si protectie investitorilor. Increderea acestora se traduce in ultima instanta prin reducerea costului de acces la capital al intreprinderilor, prin sporirea lichiditatii actiunilor acestora si in consecinta prin expansiunea pietelor de capital. Crizele declansate de slabiciuni ale guvernantei corporative pot avea la randul lor efecte devastatoare asupra companiilor si pietelor de capital.

Guvernanta corporativa este astfel strans legata de dinamica pietelor de capital si de dinamica economiei in general. Vezi cazul PARMALAT

In conditiile globalizarii pietelor de capital, concurenta pentru atragerea de fonduri impune in tot mai mare masura adoptarea de standarde si proceduri de guvernanta corporativa recunoscute la nivel international - acest aspect fiind deosebit de important pentru economiile in formare si cele in tranzitie, care au de obicei de recuperat un handicap de credibilitate in ochii investitorilor.In 1999, OCDE a adoptat si a pus in circulatie un set de "principii privind guvernanta corporativa" menite sa ajute guvernele tarilor membre si ne-membre OCDE in evaluarea si ameliorarea cadrului de reglementare pentru conducerea si controlul societatilor mari in interesul actionarilor:

I

Drepturile actionarilor

Cadrul de guvernanta corporativa adoptat si efectiv aplicat trebuie sa protejeze drepturile actionarilor.

1) dreptul de a beneficia de metode sigure de inregistrare si evidenta a proprietatii asupra actiunilor;

2) dreptul de a-si transmite sau transfera actiunile;

3) dreptul de a obtine la timp si in mod regulat informatii relevante asupra societatii;

4) dreptul de a participa la si de a vota in adunarile generale ale actionarilor;

5) dreptul de a alege membrii consiliului de administratie;

6) dreptul de a participa la distribuirea profiturilor societatii.

II

Tratamentul echitabil al actionarilor

Cadrul de guvernanta corporativa adoptat si efectiv aplicat trebuie sa asigure tratamentul echitabil al tuturor actionarilor, inclusiv al celor minoritari si straini. Toti actionarii trebuie sa aiba posibilitatea de a obtine reparatii corespunzatoare in cazul incalcarii drepturilor lor.

Cadrul de guvenanta corporativa trebuie de asemenea sa previna tranzactii abuzive, bazate pe informatii confidentiale sau privilegiate, tranzactii ce ar putea fi facute de catre administratori sau directori in beneficiul personal si in detrimentul societatii si al actionarilor. In acest sens, administratorii si directorii executivi ai societatii sunt obligati sa faca cunoscute situatiile de conflict de interese.


III

Rolul tertilor cu interese in societate

Cadrul de guvernanta corporativa adoptat si efectiv aplicat trebuie sa recunoasca drepturile tuturor celor ce au interese legitime in societate si sa incurajeze cooperarea activa dintre companie si aceste persoane si grupuri in crearea de valoare, locuri de munca si intreprinderi viabile si competitive.

Guvernanta corporativa incurajeaza un "comportament social responsabil" al companiilor, care merge chiar dincolo de obligatia respectarii drepturilor legale ale salariatilor, creditorilor sau altor terti cu interese in societate.

IV

Informare si transparenta

 Cadrul de guvernanta corporativa adoptat si efectiv aplicat trebuie sa garanteze ca toate informatiile relevante referitoare la societate sunt facute publice la timp si cu acuratete, inclusiv datele privind situatia financiara, performanta , structura proprietatii si conducerea societatii.In acest sens reglementarile prevad obligatia firmelor de a folosi auditori externi independenti pentru certificarea rapoartelor.

V

Responsabilitatile consiliului de administratie

Cadrul de guvernanta corporativa trebuie sa asigure orientarea strategica a societatii, monitorizarea efectiva a managementului de catre consiliul de administratie si raspunderea consiliului fata de societate si actionari. Membrii consiliului de administratie au obligatia de a actiona cu buna credinta, cu diligenta si atentie, in interesul companiei si al actionarilor acesteia. Ei trebuie sa fie corespunzator informati. Membrii consiliului de administratie trebuie sa trateze toti actionarii in mod echitabil.

Este recomandat ca din structura consiliului de administratie sa faca parte un numar de membri independenti, care pot sa formuleze o judecata obiectiva asupra conducerii executive si a performantelor societatii

In Romania, reconstructia sistemului de guvernanta corporativa a fost o componenta majora a reformei, desi constientizarea importantei sale s-a facut treptat si relativ tarziu, impulsionata pe de o parte de acumularea dovezilor de ineficienta a sistemului de guvernanta corporativa din intreprinderile de stat si pe de alta parte de activismul crescut al actionarilor.
Cadrul legal este fixat de doua acte normative complementare:

Legea societatilor comerciale (nr. 31/1990, republicata) stabileste regulile de organizare si functionare pentru cinci tipuri de societati comerciale, precum si modul de organizare si functionare al diferitelor organe de conducere ale acestora - adunarea generala a actionarilor, consiliul de administratie, comitetul de directie. Se stabilesc de asemenea obligatii minime privind publicarea informatiilor si transparenta in activitatile firmelor, precum si procedurile de inregistrare si evidenta in registrul actionarilor care asigura protectia dreptului de proprietate asupra actiunilor.

Ordonanta de urgenta nr. 28/2002, privind valorile mobiliare, serviciile de investitii financiare si pietele reglementate (care inlocuieste Legea privind valorile mobiliare si bursele de valori nr. 52/1994). Aceasta reglementare stabileste cerinte specifice de functionare si standarde superioare de transparenta pentru societatile comerciale "publice", care au un numar mare de actionari si ale caror actiuni se tranzactioneaza pe o piata organizata. Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si Bursa de Valori au atributii de monitorizare si control al modului in care societatile comerciale respecta prevederile legale cu impact asupra guvernantei corporative.

O buna parte din deficientele care se observa in practica guvernantei corporative din Romania sunt un rezultat al circumstantelor speciale in care s-a facut reforma economica in Romania:

privatizarea lenta, care a mentinut multa vreme o buna parte a societatilor comerciale intr-o situatie "exceptionala" din punctul de vedere al actionariatului si implicit al functionarii mecanismelor de conducere;
extrema dispersare a actionariatului rezultat din aplicarea programului de privatizare in masa, care a determinat o lipsa de activism a acestuia;
lipsa de pregatire si experienta a marii majoritati a actionarilor romani, care nu-si cunosc drepturile si mijloacele prin care si le pot proteja;

slabiciunea institutiilor pietei de capital, care nu au reusit sa previna cateva cazuri de fraude de proportii ce au subminat increderea investitorilor pe pietele de capital;
slaba capacitate a sistemului de justitie din Romania de a trata cazurile legate de abuzuri si incalcari ale drepturilor actionarilor.

Pe fondul continuarii reformei si al procesului de integrare in Uniunea Europeana, autoritatile romane au inceput sa acorde o atentie sporita imbunatatirii practicilor de guvernanta corporativa ca o componenta majora a mediului de afaceri.


Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2023 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact