StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Crede in EFICIENTA TA
MANAGEMENT

Termenul Management a fost definit de catre Mary Follet prin expresia "arta de a infaptui ceva impreuna cu alti oameni". Diferite informatii care te vor ajuta din domeniul managerial: Managementul Performantei, Functii ale managementului, in cariera, financiar.

StiuCum Home » MANAGEMENT » managementul intreprinderii
Trimite articolul prin email Perspectivele intreprinderilor mici si mijlocii : Managementul intreprinderii Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Perspectivele intreprinderilor mici si mijlociiPerspectivele intreprinderilor mici si mijlocii


Cercetari facute in tarile cu experienta in functionarea economiei de piata au pus in evidenta faptul ca intreprinderile mici si mijlocii concureaza cu succes in multe domenii de activitate. Ca atare, apreciem ca in viitor si in economia Romaniei se va accentua importanta intreprinderilor mici si mijlocii, datorita urmatoarelor consideratii:

  • Exista tendinta ca pe masura dezvoltarii economiei sa se produca o schimbare in ponderea ramurilor economice, si anume in favoarea serviciilor. Astfel industria prelucratoare in care predomi 222d37c na si au traditie intreprinderile mari isi va reduce importanta in favoarea serviciilor, domeniu in care predomina intreprinderile mici si mijlocii.
  • S-au creat organisme care reprezinta si apara interesele intreprinderilor mici si mijlocii (de exemplu: Ministerul intreprinderilor Mici si al Cooperatiei - ca organism guvernamental, Centrul Roman pentru intreprinderi Mici si Mijlocii - ca organism neguvernamental, Consiliul National al intreprinderilor Mici si Mijlocii, Centrul Romano- American pentru promovarea initiativei particulare - ca organisme profesionale).
  • Au aparut publicatii de specialitate consacrate intreprinderilor mici si mijlocii

(carti, reviste);
  • Specialistii in conducerea intreprinderilor mici si mijlocii sunt pregatiti corespunzator specificului acestor intreprinderi prin cursuri universitare sau postuniversitare.
  • Exista reglementari legale privind acordarea unor facilitati intreprinderilor mici si

mijlocii, astfel:

1) Potrivit Legii nr. 359/2004 (care abroga Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 76/2001) privind simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor s-a instituit o procedura unica de inregistrare a intreprinderilor mici si mijlocii, prin completarea unui singur formular si prin depunerea acestuia la Biroul unic din cadrul Camerei de Comert si Industrie - oficiul teritorial al registrului comertului. Pe baza cererii de inregistrare se declanseaza procedurile necesare pentru inregistrarea si autorizarea functionarii intreprinderii, astfel ca eliberarea certificatului de inregistrare se face in maxim 20 zile.

2) In conditiile Legii nr. 346/2004 (care abroga Legea nr. 133/1999) privind stimularea intreprinzatorilor privati pentru infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii, aceste intreprinderi beneficiaza de urmatoarele facilitati:    

Ø      Intreprinderile mici si mijlocii au acces la activele disponibile ale regiilor autonome, societatilor/ companiilor nationale si societatilor comerciale cu capital majoritar de stat, cu respectarea dispozitiilor legale privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, precum si a drepturilor contractuale ale creditorilor ale caror creante sunt garantate cu ipoteca, gaj, privilegiu asupra activelor respective sau asupra carora este instituit sechestru asigurator, in urmatoarele conditii :

a) intreprinderile mici si mijlocii au acces prioritar la inchirierea, concesionarea sau leasingul activelor disponibile ale regiilor autonome, societatilor/ companiilor nationale si societatilor comerciale cu capital majoritar de stat.

b) activele disponibile utilizate de intreprinderile mici si mijlocii in baza contractului de inchiriere, a contractului de locatie de gestiune sau a contractului de asociere in participatiune, incheiate cu regiile autonome, societatile/ companiile nationale, precum si cu societatile comerciale cu capital majoritar de stat vor fi vandute, la solicitarea locatarului sau asociatului, la pretul negociat, stabilit pe baza raportului de evaluare intocmit de un expert acceptat de parti, dupa deducerea investitiilor efectuate in activ de catre locatar/ asociat ;

Ø      intreprinderile mici si mijlocii beneficiaza de servicii de informare asistenta, consultanta, cercetare si inovare tehnologica in domeniile fmanciar-bancar, management si marketing;

Ø      guvernul sprijina activitatea de cercetare si inovare tehnologica desfasurata de intreprinderile mici si mijlocii prin: includerea in programul national a unui capitol distinct referitor la activitatea de cercetare-dezvoltare desfasurata de intreprinderile mici si mijlocii; facilitarea accesului la informatii tehnologice de specialitate si infiintarea incubatoarelor de afaceri; obligativitatea punerii la dispozitia intreprinderilor mici si mijlocii a rezultatelor activitatii de cercetare-dezvoltare finantate de la buget (in aceleasi conditii de care beneficiaza in prezent societatile comerciale cu capital majoritar de stat si regiile autonome);

Ø      guvernul si autoritatile publice locale asigura prin sume alocate de la buget finantarea integrala sau partiala a unor programe de pregatire profesionala destinate managerilor si angajatilor intreprinderilor mici si mijlocii; aceste programe se vor realiza prin institutii de invatamant de stat si particular (autorizate si acreditate), prin organizatii si centre de asistenta si consultanta, prin programe de formare finantate de organisme internationale;

Ø      se acorda facilitati economieco-financiare, fiscale si bancare dupa cum urmeaza:intreprinderile mici si mijlocii sunt scutite de la plata taxelor vamale pentru masini, instalatii, echipamente industriale, know-how care se importa in vederea dezvoltarii activitatii proprii de productie si servicii;

nu se impoziteaza cota-parte din profitul brut utilizat in anul fiscal curent de catre intreprinderile mici si mijlocii pentru investitii in active corporale si necorporale amortizabile destinate activitatilor pentru care aceste intreprinderi sunt autorizate;

pentru investitiile care nu sunt finalizate in anul curent respectiv, scutirea de impozit pe profit se acorda proportional cu valoarea lucrarilor realizate efectiv, bazat pe situatia partiala a lucrarilor;

vor beneficia de reducerea impozitului pe profit in proportie de 20% in cazul in care creeaza noi locuri de munca, daca se asigura cresterea numarului scriptic anual de personal cu cel putin 10% fata de anul financiar precedent;

sunt scutite de plata taxelor vamale pentru importul unor materii prime deficitare sau care nu se produc in tara necesare activitatilor proprii de productie, respectiv de prestari servicii (lista acestor materii prime se aproba anual);

beneficiaza de reducerea cu 75% a impozitului pe profitul obtinut din productia livrata la export;

se infiinteaza Fondul national de garantare a creditelor pentru intreprinderile mici si mijlocii sau alte instrumente de finantare obtinute de intreprinderile mici si mijlocii de la bancile comerciale.

Intreprinderile mici si mijlocii se confrunta pe parcursul functionarii cu anumite probleme, intre care se evidentiaza urmatoarele:

  • Managerii nu au pregatirea necesara pentru a face fata multiplelor probleme cu care se confrunta. In intreprinderile mici si mijlocii proprietarii desemneaza de obicei o persoana care sa fie manager, evitand crearea unei echipe de manageri. Aceasta inseamna ca managerul trebuie sa adopte o mare varietate de decizii care presupun cunostinte multiple, ceea ce pune in evidenta neconcordanta intre complexitatea problemelor pe care el este nevoit sa le solutioneze si pregatirea profesionala pe care o are.
  • Lipsa resurselor financiare, ceea ce limiteaza posibilitatile aceptor intreprinderi privind cumpararea unor utilaje noi, intretinerea corespunzatoare a acestora, angajarea unui personal calificat si motivarea lui in munca, efectuarea unor studii de marketing. Specialistii apreciaza ca o cauza frecventa care duce la falimentul intreprinderilor mici si mijlocii este insuficienta resurselor financiare.
  • Deficiente in desfasurarea activitatilor de marketing, in sensul ca lipsa de experienta a managerilor intreprinderilor mici si mijlocii face ca ei sa aiba dificultati in stabilirea cuantumului cheltuielilor de reclama, in cuantificarea eficientei actiunilor de reclama, in identificarea celor mai adecvate canale de distributie a produselor, etc.
  • Dificultati in recrutarea unor angajati calificati datorita faptului ca managerii acestor intreprinderi nu au suficiente cunostinte privind identificarea surselor pentru noi angajati si tehnicile de selectie necesare, comparativ cu managerii din intreprinderile mari.
  • Lipsa informatiilor necesare in procesal decizional, ca urmare a faptului ca managerii intreprinderilor mici si mijlocii nu cunosc sursele de informare sau a faptului ca aceste informatii sunt costisitoare.

Falimentul intreprinderilor mici si mijlocii in situatia cand se produce are urmatoarele consecinte:pierderea resurselor financiare de catre investitori;

efecte psihologice asupra proprietarilor, in sensul ca cei mai in varsta isi vor reveni mai greu, iar cei tineri vor incerca sa inceapa o noua activitate, cheia succesului acestora fiind abilitatea de a invata din greseli;

consecinte economice si sociale: reducerea numarului de locuri de munca, incetarea producerii unor produse sau a prestarii unor servicii necesare consumatorilor.

Cauzele falimentului intreprinderilor mici si mijlocii au in vedere urmatoarele elemente:

Ø      Caracteristicile intreprinzatorului. Intreprinzatorul este elementul central in asigurarea succesului intreprinderii, in sensul ca se cer abilitati personale. Lipsa acestor abilitati pot determina esecul unei intreprinderi in orice faza s-ar afla aceasta.

Ø      Abilitatile manageriale. Multe intreprinderi mici si mijlocii esueaza ca rezultat direct al managementului gresit. Pregatirea managerilor in domeniul intreprinderilor mici si mijlocii trebuie sa cuprinda dobandirea cunostintelor referitoare la etapele dezvoltarii intreprinderii si in functie de ele sa se determine cerintele de management. in economia de piata s-a constatat o lipsa generala de calitati si cunostinte manageriale.

Ø      Mediul exterior influenteaza direct existenta si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii. Datorita dimensiunii lor ele sunt mai sensibile la factorii perturbatori comparativ cu intreprinderile mari.

Ø      Resursele intreprinderii (resursele umane, dotarea tehnica, resursele materiale, resursele financiare etc) determina direct succesul acesteia pe piata.

S-au facut cercetari privind posibilitatea de previzionare a esecului intreprinderilor mici si mijlocii. In acest scop specialistii au construit modele financiare de previziune a esecului, cum ar fi urmatoarele:

Modele univariabile care incearca sa prevada esecul studiind nivelul si tendintele unui singur indicator financiar. Se pot folosi urmatorii indicatori financiari: raportul dintre fluxul de numerar si datoria totala, raportul intre venitul net si activele totale, raportul intre datoriile totale si activele totale, raportul intre capitalul circulant si activele totale. Probabilitatea de eroare a acestor indicatori scade pe masura ce perioada la care se aplica este mai indepartata de momentul inregistrarii falimentului.

Modele multivariabile care combina mai multi indicatori, carora li se aplica ponderi diferite pentru a obtine un profil mai complet al intreprinderii: raportul intre capitalul circulant si activele totale, raportul intre veniturile brute si activele totale, raportul intre vanzari si activele totale, raportul intre valoarea pe piata a actiunilor si valoarea contabila a datoriei totale.

Este dificil a previziona esecul unei intreprinderi numai prin analiza rezultatelor financiare, intrucat chiar in conditiile unei situatii financiare solide calea spre faliment poate fi scurtata sub actiunea unor factori interni si externi.Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2022 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact