StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
management MANAGEMENT

Termenul Management a fost definit de catre Mary Follet prin expresia "arta de a infaptui ceva impreuna cu alti oameni". Diferite informatii care te vor ajuta din domeniul managerial: Managementul Performantei, Functii ale managementului, in cariera, financiar.

StiuCum Home » MANAGEMENT » managementul intreprinderii

Surse de finantare a afacerii

Surse de finantare a afacerii


O conditie necesara pentru succesul afacerii este existenta resurselor financiare necesare. Principalele surse pentru obtinerea acestora sunt: finantarea proprie si imprumuturile bancare.

# Finantarea proprie este realizata prin investitiile personale ale intreprinzatorului.Acest capital este denumit capital de risc, intrucat intreprinzatorul isi asuma riscul pierderii banilor in cazul falimentului intreprinderii. In mod concret finantarea proprie are ca surse:

Ø      economiile personale ale intreprinzatorului, care constituie cea mai mare parte a resurselor financiare necesare afacerii;

Ø      sumele investite de prieteni, rude, cunostinte, care in acest fel vor deveni parteneri in afacere, pretinzand deci o parte din profitul viitor.          

# Imprumuturile bancare constituie o sursa importanta pentru constituirea resurselor financiare necesare derularii afacerii. Cu toate acestea intreprinzatorii privesc cu multa retinere posibilitatea finantarii activitatii lor prin intermediul creditului bancar, motivele principale fiind: dobanzile ridicate practicate de bancile comercial 454i84e e, conditiile severe impuse de banci pentru acordarea lui. Astfel, Banca Comerciala Romana cere ca solicitantul creditului sa fie client al bancii de cel putin sase luni, deci sa-si deruleze o parte din activitate prin intermediul ei, banca avand astfel ocazia sa se convinga daca solicitantul respectiv are probleme la efectuarea platilor.

Acordarea unui imprumut bancar este precedata de analiza temeinica a dosarului de creditare care cuprinde: date generale despre intreprindere, analiza economico-financiara a activitatii acesteia, documente referitoare la garantarea creditului (planul de afaceri pentru anul in curs, bilantul contabil pe ultimul an de activitate, contul de profit si pierderi, contractele de aprovizionare si desfacere). Sunt admise drept garantii bunurile mobile si imobile care pot fi transformate cu usurinta in lichiditati in orice moment al perioadei de creditare.

Principalele tipuri de imprumuturi bancare acordate la solicitarea intreprinzatorilor de catre bancile comerciale sunt:    

Creditul pentru echipament pe termen mediu (1-5 ani) si lung (5-10 ani)

Acesta se acorda in completarea surselor proprii, pentru acoperirea cheltuielilor aferente lucrarilor de constructii-montaj, modernizari, retehnologizari, achizitii de utilaje, finantarea respectiva fiind de cel mult 85% din valoarea totala a investitiei. Creditul se acorda esalonat, in functie de efectuarea cheltuielilor pentru care s-a solicitat, iar rata dobanzii percepute de banca poate fi modificata pe parcursul perioadei de creditare.

Liniile de credite reprezinta imprumutul acordat in lei in vederea completarii sau reintregirii capitalului de lucru, care functioneaza dupa sistemul revolving (adica se pot efectua trageri si rambursari pe toata perioada de valabilitate a liniei de credit, conditia fiind ca soldul zilnic al angajamentelor sa nu depaseasca volumul liniei de credit aprobat), intreprinderile care solicita aceste credite trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

Ø      sa inregistreze performante financiare corespunzatoare;

Ø      sa dispuna de un capital social varsat de cel putin 10 milioane lei, iar platile si incasarile sa aiba prin natura activitatii un caracter permanent;

Ø      sa aiba o situatie financiara corespunzatoare, cu o evolutie favorabila a indicatorilor de bonitate.

Creditul se acorda printr-un cont separat de imprumut (linii de credite), iar rambursarea se face in functie de performantele financiare. Volumul liniei de credit in cazul creditarii de ansamblu a activitatii curente se determina in functie de cifra de afaceri aferenta perioadei de creditare, respectiv de durata medie de incasare a clientilor. Garantiile asiguratorii sunt ipoteca de rang I si gajul asupra activelor din patrimoniul intreprinderii. Rata dobanzii este negociabila.   

Creditul pentru activitatea de leasing se acorda intreprinderilor care achizitioneaza utilaje, echipamente, mijloace de transport in vederea inchirierii lor pe o perioada determinata, in schimbul unei chirii stabilite in prealabil. Perioada acordarii imprumutului este de 3-5 ani, iar solicitantii trebuie sa fie persoane juridice care au incheiat cu utilizatorii un contract de leasing financiar. Acest contract este necesar sa cuprinda cel putin una din urmatoarele conditii:

Ø      sa fie incheiat pe o perioada lunga, care implica transferul de proprietate la sfarsitul contractului de leasing;         

Ø      este incheiat pe o perioada mai mare sau egala cu 75% din durata de functionare a mijlocului fix;

Ø      valoarea actualizata a tuturor chiriilor este mai mare sau egala cu 90% din valoarea pe care ar trebui sa o plateasca utilizatorul pentru a achzitiona activul fix, altfel decat prin leasing.

Bunurile achizitionate precum si incasarile de la cei care au luat in chirie aceste bunuri vor constitui garantia creditului. Rambursarea creditului se face in rate trimestriale, iar rata dobanzii percepute poate fi modificata pe toata perioada de creditare.

Creditul in valuta pe termen mediu si lung se acorda numai intreprinderilor cu activitate de export, pentru modernizarea si dezvoltarea capacitatilor de productie existente, pentru retehnologizarea proceselor de productie, pentru achizitionarea din import a masinilor, utilajelor, tehnicii de calcul, instalatiilor tehnologice, mijloacelor de transport, pentru efectuarea oricaror altor cheltuieli legate strict de realizarea si darea in exploatare a investitiilor. Acordarea creditului se face prin conturi separate de imprumut, pe baza ordinelor de plata emise de client sau prin deschidere de acreditive documentare.

Documentatia necesara obtinerii creditelor in valuta pentru investitii trebuie sa cuprinda:

Ø      documentatia tehnico-economica aferenta obiectivului de investitii;

Ø      studiul de fezabilitate bazat pe analiza propriei activitati si a perspectivelor sale (se solicita la investitiilea caror valoare depaseste suma de 50.000 dolari);

Ø      proiectia surselor si a utilizarii acestora pana la rambursarea integrala a creditelor pentru investitii;

Ø      situatia contractelor de import care fac obiectul creditului;

Ø      situatia contractelor de export ale caror incasari urmeaza sa fie cesionate in favoarea bancii;

Ø      memoriu de fundamentare a creditului, din care sa rezulte necesitatea, oportunitatea si indicatorii caracteristici, precum si rezultatele economico-

financiare scontate.

Creditele se acorda pentru finantarea a cel mult 85% din valoarea proiectului de investitii, cel putin 15% trebuind sa reprezinte aportul propriu al solicitantului. Dobanda ceruta de banca poate fi modificata pe toata perioada de creditare.

Creditul in valuta pe termen scurt se acorda pe o perioada de maxim 12 luni persoanelor juridice cu activitate de export pentru finantarea activitatii de aprovizionare, productie, desfacere, prestari servicii, import-export, acoperirea decalajului temporar intre cheltuieli si resurse pentru investitii. Documentatia necesara aprobarii creditelor in valuta trebuie sa cuprinda pe langa documentele necesare acordarii oricarui tip de credit si copii dupa contractul de import care face obiectul creditului, respectiv copii dupa contractele de export ale caror incasari urmeza sa fie cesionate in favoarea bancii drept garantie pentru creditul respectiv. Utilizarea imprumutului se poate face prin ordine de plata sau deschiderea de acreditive documentare. Rambursarea creditului se face la scadentele stabilite prin contractul de imprumut din incasarile in valuta realizate de beneficiar.

Creditul pentru export se acorda daca solicitantul are contracte externe pentru livrari de produse la export, cu modalitati de plata asiguratorii (scrisoare de garantie bancara) si incasarea valutei prin Banca Comerciala Romana. Acest tip de imprumut vizeaza intregul ciclu de productie-desfacere si se acorda pentru aprovizionarile necesare realizarii productiei destinate exportului, pe baza documentelor ce atesta livrarea marfurilor la export pe perioada pana la incasarea contravalorii lor. Perioada de acordare nu depaseste 12 luni, cu exceptia produselor cu ciclu lung de fabricatie.

Acordarea acestui tip de credit presupune respectarea urmatoarelor conditii:

Ø      existenta contractelor de export sau a comenzilor ferme incheiate cu partenerii externi;

Ø      existenta modalitatilor de plata asiguratorii;

Ø      asigurarea impotriva riscului comercial de neplata pe toata perioada de creditare de catre orice institutie specializata din tara;

Ø      asigurarea impotriva riscului de tara este obligatorie, cu exceptia tarilor din categoria A, nominalizate de B.N.R;

Ø      incasarea valutei aferente exportului pentru care s-au acordat credite si operatiunea de transfer a acesteia in lei sa se faca prin conturile B.C.R.;

Ø      durata ciclului de productie, livrare si incasare sa nu depaseasca 12 luni, cu exceptia creditelor pentru productia cu ciclu lung de fabricatie.

Rata dobanzii percepute de banca poate fi modificata pe intreaga perioada de creditare, insa este cu cinci puncte mai mica decat dobanda de baza.

Legea nr. 346 / 2004 prevede facilitarea finantarii intreprinderilor mici si mijlocii prin instituirea si dezvoltarea de instrumente si scheme financiare, cum ar fi:

Ø      ajutoare financiare nerambursabile acordate intreprinzatorilor la infiintarea intreprinderilor mici si mijlocii, pentru completarea capitalului necesar initierii afacerii;

Ø      ajutoare financiare nerambursabile, acordate intreprinderilor mici si mijlocii pentru completarea resurselor financiare necesare acestora in vederea achizitionarii de utilaje, masini-unelte, instalatii si aparate, pe baza unor planuri fundamentate de dezvoltare si de sporire a eficientei afacerilor;

Ø      constituirea unor fonduri de garantare si a unor fonduri de investitii pentru sprijinirea intreprinderilor mici si mijlocii;

Ø      scheme de creditare cu dobanda redusa;

Ø      alte asemenea scheme si instrumente financiare.


Termeni cheie :

- Oportunitatea pentru afaceri

- Formele juridice ale unei intreprinderi

- Societate comerciala

- Registrul comertului

- Planul de afaceri

- Franciza

- Credit bancar

Intrebari cheie de verificare :

- Cum explicati oportunitatea in afaceri ?

- Care sunt principalele forme juridice sub care se poate lansa o afacere ?

- Care sunt avantajele unei societati cu raspundere limitata ?

- Care sunt etapele procedurii unice de inregistrare si autorizare a unei intreprinderi mici/mijlocii ?

- Care sunt documentele necesare pentru inregistrarea si autorizarea functionarii unei intreprinderi mici sau mijlocii ?

- Care sunt sursele crearii unei noi intreprinderi mici sau mijlocii ?

- Ce reprezinta un plan de afaceri ?

- Ce contine un plan de afaceri ?

- Care sunt avantajele si dezavantajele infiintarii unei intreprinderi noi prin metoda cumpararii unei intreprinderi existente ?

- Ce este franciza si care sunt formele ei ?

- Care sunt principalele surse de finantare a unei afaceri ?
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact