StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Crede in EFICIENTA TA
MANAGEMENT

Termenul Management a fost definit de catre Mary Follet prin expresia "arta de a infaptui ceva impreuna cu alti oameni". Diferite informatii care te vor ajuta din domeniul managerial: Managementul Performantei, Functii ale managementului, in cariera, financiar.

StiuCum Home » MANAGEMENT » managementul investitiilor
Trimite articolul prin email Managementul investitiilor : Managementul investitiilor Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Managementul investitiilorMANAGEMENTUL INVESTITIILOR
Conceptul de investitii

Prin investitii se intelege cheltuirea unor sume de bani in vederea unui avantaj economic, acestea sunt investitii in sens larg si se orienteaza in 3 directii :

q       cumpararea unor hartii de valoare de tip actiuni obligatiuni, in scopul incasarii dividendelor

q       plasarea banilor in banci, constituirea de depozite bancare, activitate ce vizeaza incasarea dobanzilor

q       cheltuirea unor sume de bani pt. realizarea initierii unor afaceri noi in scopul incasarii profitului

In cadrul investitiei in sens larg in cea mai mare parte se realizeaza un transfer de proprietate intre participanti.

In sens restrans prin investitii se intelege cheltuirea unor sume de bani in vederea obtinerii unor noi mijloace fixe.

Investitiile de capital cheltuirea unor sume de bani in vederea crearii sau achizitionarii unor noi mijloace fixe, productive sau neproductive, precum si pt. modernizarea, reutilarea si dezvoltarea celor existente. In cadrul investitiei de capital se realizeaza noi valori economice se obtine capitalul real.

Locul si rolul investitiilor in viata economica si sociala

In viata economica si sociala investitiile joaca un rol important, este motorul dezvoltarii economice si factor a 434g65e l cresterii nivelului de trai:

investitiile influenteaza simultan cererea si oferta globala, aceasta sta la baza mecanismului cresterii economice; investitiile noi conduc la sporirea capacitatii de productie, la cresterea ofertei de bunuri si servicii determinand cresterea ofertei globale; investitiile noi inseamna si un plus de forta de munca atrasa in activitatea economica, vor fi astfel noi venituri iar cerea globala va creste; cresterea cererii globale va fi un impuls pt. noi investitii; prin alimentarea cu noi investitii aceasta se va inscrie pe o spirala ascendenta a cresterii economice; invers daca nu se va investii in economie in urma uzurii fizice si morale vom asista la o scadere a capacitatii de productie si implicit a marfurilor si serviciilor oferite pe piata determinand scaderea ofertei globale; diminuarea capacitatilor va insemna scaderea fortei de munca ocupate, diminuarea veniturilor la nivelul populatiei si scaderea cererii globale; in lipsa investitiilor economice se va inscrie pe o spirala descendenta a declinului economic;

investitiile contribuie la crearea, dezvoltarea si modernizarea stocului de mijloace fixe

investitiile de capital contribuie la sporirea ocuparii fortei de munca

investitiile de capital contribuie la atenuarea presiunii factorilor generatori de somaj

investitiile de capital asigura legatura dintre generatii, asigurand perspectiva dezvoltarii generatiei urmatoare

investitiile de capital contribuie la punerea in practica a rezultatelor de cercetare stiintifice si la asigurarea continuitatii acestei activitati

investitiile de capital contribuie la prevenirea deteriorarii mediului inconjurator, la mentinerea echilibrului si la refacerea mediului inconjurator deteriorat

investitiile de capital contribuie la asigurarea apararii nationale

Elementele definitorii ale investitiilor sunt:

continutul concret material orice investitie de capital se determina cu ajutorul unitatilor fizice

eficienta investitiile nu se realizeaza cu titlu gratuit, ci sumele de bani sunt cheltuite in speranta ca se vor recupera in viitor si ca vor aduce profit

timpul orice obiectiv de investitii se realizeaza in etape bine definite si se expluateaza intr-o anumita perioada de timp

riscul orice activitate desfasurata in viitor este supusa incertitudinii, riscului, pot aparea elemente care nu au fost luate in vedere in momentul programarii ei, este necesar sa se determine influenta evenimentelor neasteptate din viitor asupra activitatii de investitii, sa se determine masura riscului

Conceptul de eficienta

Activitatea umana si activitatea economica este consumatoare de resurse si generatoare de efecte, deoarece resursele economice atat cele de cat si cele materiale sunt mai restranse ca nr. economia este necesar sa asigure utilizarea lor in conditii de economicitate cu un randament sporit. Eficienta este acea proprietate, acea calitate a activitatii umane, economice de a produce un efect util. Eficienta exprima o corelatie intre resursele consumate si efectele utile obtinute. Eficienta se poate reprezenta ca un raport intre eforturi si efecte sau efecte si eforturi. Efectul are o modalitate dubla de exprimare:


Efi Efa min

Efe


Efi Efe max

Efa


Efectul se masoara cu ajutorul indicatorului de eficienta, este un instrument cu ajutorul caruia se determina starea unui sistem la un moment dat. Indicatorii economici ne ofera informatii despre starea sistemului economic intr-un anumit moment. Neluarea in considerare a informatiei poate duce la disfunctia sau blocarea functiei a sistemului respectiv.

Pentru determinarea eficientei economice a investitiei se utilizeaza 2 mari categorii de indicatori:

q       indicatori generali ai eficientei ec.

q       indicatori de baza ai eficientei ec.

Indicatorii generali sunt in mai multe ramuri ale actiunii economice si sunt cazurile tuturor acelor ramuri

Indicatorii de baza - isi au aplicativitatea numai la nivelul acestui domeniu

Principalii indicatori sunt

volumul capitalului investit

durata de realizare a lucrarilor de investitii

durata de functionare a obiectivului

investitia specifica

termenul de recuperare al investitiei

coeficientul eficientei economice a investitiei

cheltuielile echivalente sau recalculate

randamentul economic al investitiei

volumul capitalului investit este un indicator care sintetizeaza

intregul efort investitional legat de realul unui obiectiv de investit. Se masoara in lei sau multipli ai leului.

Se determina dupa relatia : It Id Ic MCo ChS

It - real capital investit

Id - investitia directaIc - investitii colaterale

MCo - necesarul de mijloace circulante pt. primul proces de fabricatie ChS - cheltuieli suplimentare

Pt. ca o activitate de investitii sa fie eficienta este necesar ca volumul capitalului investit sa fie cat mai mic posibil.

durata de realizare a lucrarilor de investitii este un indicator care

exprima perioada de timp dintre momentul inceperii realizarii lucrarii de investitii si momentul punerii in functiune a obiectivului. Se exprima in unitati de timp: ani, semestru, trimestru, luna. Pt. ca o activitate de investitii sa fie eficienta este necesar ca durata de realizare a lucrarilor de investitii sa fie scurtata cat mai mult. Daca se depaseste durata programata atunci fie produsul nu mai este cautat pe piata deoarece au aparut alte produse, fie pretul nu este cel asteptat.

durata de functionare a obiectivului este un indicator care

supervizeaza perioada de timp dintre punerea in functiune si scoaterea din functiune a obiectivului. Se exprima in unitati de timp: ani, semestru, trimestru, luna. Durata de functionare este o insumare a 3 perioade diferite si anume: - o perioada de atingere a parametrilor proiectati

o perioada de functionare a obiectivului in regim normal

o perioada de declin


V


Vt

0 Da DN DD

DE

DFo


Q nr. punerii in functiune a obiectivului

C curba cheltuielilor

In realitate cele 2 domenii de actiune coincid din 3 motive:

q       cunoasterea sistemului economic nu este instantanee ci retroactiva

q       activitatea economica este pulsatorie

q       din obiective sociale, pt. ca are obiectiv nu trebuie inchis

Pt. ca activitatea de investitie sa fie eficienta este necesar ca

perioada de atingere a parametrilor proiectati si perioada de declin sa fie scurtate iar perioada de functionare normala sa fie prelungita. Intre mai multe proiecte de investitii vom alege pe cel care prezinta perioada de functionare mai mare.

investitia specifica este un indicator care sintetizeaza corelatia dintre

efortul investitiei sub forma realizarii capitalului investit si efectele utile, materializate in capacitatile de productie. Se determina in 3 sisteme diferite:

..

modernizare, reutilare

pt. compararea unor variante diferite de proiecte de investitii


ON IS It

q

IS - investitia specifica

It - capitalul investit

q - capacitatea de productie in unitati valorice

In sistemul in care productia este eterogena adica se realizeaza mai multe sortimente de productie are relatia:

Is It

Q

Q productia obtinuta in unitati valorice

Indicatorul exprima cati lei valoarea capitalului investit revin la o unitate cu capital de productie valorica

MRD IS Im

qm- qo

Im- volumul capitalului investit pt. lucrari de modernizareQm- capacitatea de productie in expresie fizica dupa efectuarea lucrarilor

Qm- capacitatea de productie inaintea efectuarii lucrarilor

Daca productia e eterogena indicatorul se exprima in:


ID Im

Qm Qo

Qm- capacitatea de productie exprimata in interval dupa efectuarea lucrarilor

Qo- capacitatea de productie exprimata in interval inainte de realizarea lucrarilor

Indicatorul exprima cati lei pt. lucrari de modernizare revin la o unitate valorica

CV ID Iti Itj

qi qj

Iti- valoarea capitalului investit al variantei i

Itj- valoarea capitalului investit al variantei j

qi- capacitatea de productie in unitate fizica a valorii i

qj- capacitatea de productie in unitate fizica a valorii j

Indicatorul exprima cati lei spor de capital investit al variantei i fata de j revin la o unitate fizica spor de capacitate a variantei i fata de j

Daca productia este eterogena investitia se determina dupa relatia:

ID Iti Itj

Qi Qj

Qi- capacitatea de productie in unitati valorice in lei a variantei i

Qj- capacitatea de productie in unitati valorice in lei a variantei j

Indicatorul exprima cati lei a investit in varianta i fata de j revin la o unitate

spor de capacitate a variantei i fata de j

In toate aceste variante investitia este eficienta daca indicatorul arata valori cat mai mici.

termenul de recuperare al investitiei este un indicator care

sintetizeaza corelatia efortului real pt. . si efectul obtinut sub forma profitului anual. Se exprima in unitati de timp: ani, semestru, trimestru, luna. Se calculeaza in:

pt. obiective de variatii noiON TRI It

Pa

TRI- termen de recuperare a investitiei

Pa- profitul anual

It - capitalul investit

Indicatorul exprima in cati ani se recupereaza capitalul investit pe seama profiturilor anuale obtinute.


P> DPÞTR

P< DPÞTR


TRI It TRI It DP P

PQ Pa


MRD TRI Im

Pam Pao

Im- valoarea capitalului investit pt. modernizarePam- profitul anual dupa modernizare

Pao- profitul anual inaintea modernizariDP TRI Im DP A V

A Pam Pao


VSe intampla ca lucrarile de modernizare sa supervizeze reducerea costurilor.

TRI Imc

Cao Cam

Imc- valoarea capitalului investit destinat modernizarii pt. reducerea

costurilor

Cao- costurile de expluatare inainte de modernizare

Cam- costurile de expluatare dupa modernizare

CV TRI It Itj

Pai Paj

Pt. compararea unor variante de investitii termenul de recuperare se determina dupa formula de mai sus

Pai- profitul anual al variantei i

Paj- profitul anual al variantei j

Indicatorul exprima in cati ani sporul de capital investit in varianta i fata de j se recupereaza pe seama sporului de profit anual al variantei i fata de j.

coeficientul eficientei economice a investitiei este un indicator care

sintetizeaza corelatia dintre efectul obtinut in urma exprimarii unui obiectiv de investit caracterizat in profitul anual si efortul depus materializat in valoarea capitalului investit.


ON e Pa

It

e- coeficientul eficientei investi

indicatorul exprima cati lei profit anual revine la 1 leu valoarea capitalului investit.

MRD em Pam Pao

Im

em- coeficientul eficientei investitiei pt. modernizare

indicatorul exprima cati lei spor de profit anual real in urma lucrarilor de modernizare la 1 leu.

CV eCV Pai Paj

Iti Itj

eCV- coeficientul eficientei investitiei pt. compararea unor diferite evenimente

Indicatorul exprima cati lei spor de profit anual al variantei i fata de j la 1 leu spor de capitalul investit in varianta i fata de j.

Coeficientul eficientei economice a investitiei este o marime invers proportionala termen de recuperare a investitiei.

e 1

TRI

Intre 2 sau mai multe proiecte vom alege acel proiect ce prezinta pt. coeficientul eficientei de investitie anual cea mai mare.

cheltuielile echivalente sau recalculate sintetizeaza intregul efort

economic depus atat pt. realizarea lucrarii de investitii, cat si pt. expluatarea obiectivului.

Intre 2 variante de proiecte de investitii i si j este posibil sa avem urmatorul sistem Iti > Itj , iar cheltuielile anuale de exprimare in varianta i sa fie mai mici ca in varianta j Cai < Caj

Depasirea problemei se realizeaza cu ajutorul indicatorului care da dimensiunea intregului efort.

K It Ca De

K- cheltuieli echivalente sau recalculate

Ca- cheltuieli anuale de expluatare

De- durata de functionare economica

La investitia pe o perioada de viata foarte lunga se calculeaza durata de functionare economica cu TRI.

K It Ca TRI

Indicatorul se exprima in lei sau multipli ai leului.
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2022 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact