StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Sa facem proiecte sanatoase
MANAGEMENT

Termenul Management a fost definit de catre Mary Follet prin expresia "arta de a infaptui ceva impreuna cu alti oameni". Diferite informatii care te vor ajuta din domeniul managerial: Managementul Performantei, Functii ale managementului, in cariera, financiar.

StiuCum Home » MANAGEMENT » managementul investitiilor
Trimite articolul prin email Participantii la realizarea investitiilor : Managementul investitiilor Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Participantii la realizarea investitiilorParticipantii la realizarea investitiilorInvestitiile se caracterizeaza prin aceea ca se infaptuiesc in scopul crearii de noi mijloace fixe, iar realizarea lor necesita un timp indelungat in principalele faze: proiectarea, executie, si apoi atingerea parametrilor proiectati.
Investitiile se realizeaza in diferite ramuri economice, fara ca ele sa constituie o ramura de sine statatoare a economiei nationale.

Schema logica de desfasurare a unei investitii, pricipalele etape care trebuie parcurse in realizarea unei investitii, incepand cu aparitia noului obiectiv si terminand cu scoaterea din functiune, inlocuirea lui cu altul mai perfectionat este urmatoarea:


Fig. 1.1. Schema de desfasurare a unui obiectiv de investitii.Aparitia necesitarii unei investitii                 7. Realizarea lucrarilor de investitiiFundamentarea necesitatii unei                    8. Receptia lucrarilor de catre beneficiar

investitiiAdoptarea deciziei de a investi                     9. Punerea in functiune a investitiei.Elaborarea documentatiei tehnico-   10. Atingerea paramentrilor proiectati.

economiceAprobarea documentatiei tehnico- 11. Functionarea noului obiectiv in regim normal

economiceDeschiderea finantarii lucrarilor                   12.Scoaterea din functiune a obiectivului

de investitii.


Cel care dirijeaza intreaga activitate in legatura cu obiectivul de investitii este beneficiarul lucrarii, viitorul proprietar al obiectivului. Adesea acesta nu participa efectiv la realizarea efectiva a investitiilor, totusi prezenta sa se faca simtita in toate etapele inscrise in schema din Fig. 1.1.

Realizarea unei investitii este opera urmatorilor participanti: beneficiarul, proiectantul si executantul.

De activitatea lor depind atat modul cum se infaptuieste o investitie, cat si gradul ei de eficienta economica.

Trebuie precizat insa ca daca benefciarul este de obicei o singura intreprindere (publica sau privata), sau o institutie publica, in schimb pot exista doua sau mai multe institute de proiectare. De asemnea, denumirea de executant acopera cel putin doua intreprinderi (una industriala, care fabrica utilajele necesare, iar cealalta de constructii, care executa lucrarile pe santiere), dar in majoritatea cazurilor executantul este reprezentat de numar mare de intreprinderi din diferite ramuri industriale (constructii de masini, metalurgie, electrotehnica, chimie, industrie usoara, etc.), precum si din alte ramuri ale economiei nationale: constructii (organizatii de constructii propriu-zise, de instalatii, etc.), transportui, etc.


Beneficiarul

Beneficiarul unei investitii este, de fapt, proprietarul viitorului obiectiv sau mandatului acestuia. Banaficiarul este acela care cunoaste necesitatea unei investitii si mobilizeaza fonduri pentru realizarea acesteia. El dispune de aceste fonduri si raspunde de gospodarirea lor judicioasa, ceea ce influenteaza asupra eficientei investitiilor.

Beneficiarul este primul factor decizional in materie de investitii, el determina prioritatiile in repartizarea investitiilor pe obiective si esalonarea lor judicioasa in timp. De asemeni, beneficiarul detrmina marimea obiectivului de investitii, stabileste structura lucrarilor, ceilalti factori neavand decat rolul de a realiza ceea ce beneficiarul a comandat. In calitatea sa de coordonator general al lucrarilor, el dispune, in final, de intreaga investitie, aproband pe parcursul executarii ei toate actiunile intreprinse de proiectant si executant.In general, beneficiarul unei investitii este intreprinderea sau institutia care va administra noul mijloc fix ce urmeaza a fi creat. In cazul unui obiectiv de investitii nou, se creeaza un nucleu al viitoareai intreprinderi (institutii), format din managerul acesteia si cateva cadre de executie. Beneficiarul nu reprezinta deci o intreprindere specializata in lucrari de investitii. Numai intr-un singur caz se poate vorbi despre o asemenea specializare, cand intreprinderea de constructii executa pentru sine anumite lucrari de investitii. Dar situatiile in care beneficiarul si executantul coincid, sunt cazuri particulare.

De regula, beneficiarul reprezinta un agent economic cu profil fie industrial, fie agricol, o institutie cu caracter social – cultural, etc. Nu este astfel necesar ca membrii colectivului de conducere a intreprinderii sau institutiei respective, sa cunoasca bine problemele pe care le ridica o lucrare de investitii. Sunt frecvente cazurile cand ei se confrunta pentru prima data cu asemenea probleme. Acest fapt constituie una din cauzele defectiunilor care mai persista in materie de investitii. Beneficiarul nu reuseste intotdeauna sa formuleze precis cerintele, lasand proiectantul si executantului o mare libertate de actiune, fapt care poate influenta negativ eficienta economica a investitiilor.

O masura de ameliorare a acestei situatii consta in stabilirea unui reprezentant calificat al beneficiarului – denumit in mod uzual, diriginte de santier – care sa urmareasca, sa controleze si sa indrume executia intregii investitii, sa refuze, daca este cazul, introducerea in documentatiile tehnico-economice a unor lucrari care nu sunt necesare, sa supravegheze respectarea prevederilor proiectului de executie, sa solicite remedierea defectiunilor constatate, sa impulsioneze respectarea termenelor de excutie, sa nu permita proasta gospodariea materialelor de constructie, etc. In functie de diriginte de santier va trebui incadrata o persoana cu experienta si pregatire corespunzatoare, de preferinta inginer, constrcutor sau arhitect.

Un element material important il are alegerea amplasamentului viitorului obiectiv de investitii, decizie majora pe care beneficiarul este chemat sa o adopte, inainte chiar de a se trece la proiectarea lucrarilor.Proiectantul

Proiectarea – intelegand prin aceasta intreaga activitate de concepere a viitorului obiectiv de investiti, de la definirea principiilor de functionare a acestuia si pana la elaborarea documetatiilor tehnico-economice dupacare se executa lucrarile de investitii – are un rol esential in cresterea eficientei economice a investitiilor. De calitatea poiectarii depinde gradul de eficienta a noului obiectiv. Executantul nu face altceva decat sa realizeze lucrarile in conformitate cu proiectele elaborate. Nivelul productiei, consumurile materiale, caracteristicile utilajelor, numarul si structura de profesii a muncitorilor si in general toate prevederile din documentatiile tehnico-economice sunt concepute de cercetator si proiectant, multe din ele reprezentand creatia lor originala.

Una din caile sigure de crestere a eficientei economice a investitiilor o constituie imbunatatirea activitatii de proiectare, activitate care are ca suport cercetarea stiintifica, activitate care precede proiectarii. Aparitia pe piata a noilor produse nu este posibila fara un aport consistent al cercetarii stiintifice proprii, exceptand cazul in care licentele de fabricatie sau produsele finite, ca atare, se importa.

In plus, este necesar sa se tina seama ca celelalte ramuri economice care concura la realizarea investitiilor – industria, constructiile, etc. - sunt puternic influentate de nivelul activitatii de cercetare stiintifica si ca cele doua laturi ale acesteia – cercetarea fundamentala si cercetarea aplicativa — determina progresul intregii productii materiale.

Orice investitie se executa pe baza unei documentatii tehnico — economice elaborate de proiectant. constituind din ansamblul de documente — texte, calcule si desene – pe baza carora se executa utilajele, constructiile si celelalte elemente care compun investitiile.

Prin proiectele de executie iau forma concreta (scrisa) profilul viitorului obiectiv, principiile sale de functionare, modul de executie, utilajele, instalatiiie tehnologice, obiectivele de constructii, amplasamentul si marimea teritoriului afectat noului obiectiv, prceum si celelalte elemente necesare pentru executia investitiei.

In cadrul activitatii de proiectare, se stabileste locul tuturor cladirilor, constructiilor speciale si utilajelor, instalatiilor tehnico - sanitare, obiectivelor cu caracter social, etc,

De asemeni, elementele ce tin de organizarea productiei sunt definite inca din faza de proiectare. De aceea, posibilitatile ulterioare de imbunatatire a organizarii procesului de productie sunt facilitate sau ingradite de modul cum s-a proiectat un obiectiv, calitatea activitatii de proiectare rasfrangandu-se pe multiple planuri asupra eficientei economice.

O conditie de baza a proiectarii eficiente o constituie reducerea duratei de elaborare a documentatiilor tehnico — economice. Proiectarea unei investitii se realizeaza intr-o perioada de timp relativ indelungata. Intrucat investitiile au ca scop promovarea noului, apare limpede neccsitatea scurtarii, pe cat posibil, a duratei proiectarii. In caz contrar, se poate ajunge in situatia ca mijloacele fixe proiectate si realizate prin investitii sa fie uzate moral inca inainte de a fi puse in functiune sau la scurt timp dupa aceasta.

In cadrul analizei procesului de proiectare, avem in vedere doua activitati distincte:

a) proiectarea tehnologieca;

b) proiectarea constructiilor.


a) Proiectarea tehnologica eficienta se coneretizeaza in obiective de investitii de inalt nivel tehnic, carora le este proprie o eficienta economica sporita.

Asigurarea conditillor pentru dezvoltarea proiectarii tehnologice are drept rezultat realizarea unor obiective industriale care functioneaza la parametri inalti, contribuind la sporirea eficientei economice a investitiilor. Astfel se pot obtine beneficiile necesare finantarii activitatii de cercetare stiintifica si proiectare tehnologica la un nivel superior, sporirii mijloacelor de studiu si investigare si imbunatatirii calitatii lor.

In vederea sporirii eficientei economice a investitiilor, in cadrul activitatii de proiectare tehnologica se urmareste realizarea a doua deziderate: obtinerea unei cat mai mari economii de munca sociala si punerea in valoare a resurselor.   

Proiectarea unei noi investitii este precedata de analiza modului de functionare a capacitatilor de productie similare existente. Este nerational si daunator pentru economia nationala, sa se construiasca noi obiective, in timp ce altele, de acelasi gen, stau nefolosite.

Este necesar, de asemenea, ca inainte de a se trece la proiectarea unei noi lucrari de investitii, sa se cerceteze daca nu este mai eficienta actiunea de reutilare si modernizare a obiectivelor existente.

In cadrul activitatii de proiectare este necesar sa se desfasoare intense studii economice privind prognoza cererii interne, posibilitatile de export al produselor finite, evolutia preturilor si a tendintelor lor in viitor.

Daca in urma efectuarii unor analize temeinice, rezulta necesitatea construirii noului obiectiv de investitii, atunci pentru obtinerea unei inalte eficiente economice exista cai multiple, printre care:

a) Introducerea in proiecte a celor mai moderne solutii si procedee tehnologice;

b) Crearea si punerea in functiune a acelor utilaje tehnologice capabile sa functioneze cu parametrii ridicati, compatibili cu nivelul atins de tehnica mondiala.

c) Proiectarea de utilaje si instalatii cu gabarit si greutate redusa.

d) Prevederea in proiectul noului obiectiv, a acelor utilaje care economisesc forta de munca, conducand la o inalta productivitate a muncii.e) Proiectarea de utilaje care asigura un consum redus de materii prime si materiale, in acelasi volum de productie.

f) Adoptarea acelor solutii tehnologice care prevad folosirea nationala a resurselor energetice.

g) Proiectarea noilor investitii tinand seama de necesitatea reducerii la minimul necesar a cheltuielilor.

h) Stabilirea profilului viitorului obiectiv, determinarea intregii game de produse si sortimente care se vor fabrica, tinand seama de solicitarile pietei interne si externe.

i) Includerea in proiectele de investitii a acelor utilaje, prin care se realizeaza produse cu caracteristici superioare.

j) Proiectarea utilajelor caracterizate printr-o     siguranta in functionare, durabilitate.

k) Includerea in proiecte a pieselor, subansamblurilor si chiar a utilajelor tipizate si standardizate, care sunt usor de produs, au performante testate, sunt interschimbabile.

1) Introducerea in proiecte a acelor utilaje care, respectand conditiile de mai sus, necesita cheltuieli minime pentru achizitionarea si montarea lor, pentru exploatare si intretinere.

m) Dimensionarea optima a capacitatilor de productie.

n) Elaborarea proiectelor de executie a noilor investitii pe baza celor mai rationale metode de organizare a procesului de productie.

Proiectarea constructiillor

Prin constructii se inteleg doua categorii de obiective de investitii si anume: cladiri si constructii speciale.

Atat la realizarea cladirilor cat si a constructillor speciale, cerinta de baza care trebuie respectata este cheltuirea unor fonduri minime. Acest lucru este posibil printr-o judicioasa proiectare care se realizeaza pe multiple cai, si anume:

a)         Reducerea suprafetelor construite, prin dimensionarea stricta a cladirilor si constructiilor speciale in functie de noile capacitati de productie.

b)         Economia de teren ocupat cu constructiile, prin analiza minutioasa a posibilitatilor de realizare.

c)         Concentrarea activitatilor intr-un numar cat mai mic de cladiri.

d)         Combaterea gigantismului si a exagerarilor arhitecturale, acordandu-se prioritate elementului functional.

e)         Proiectarea unor finisaje simple, necostisitoare.

f)          Necesitatea unei analize temeinice in cazul construirii obiectivelor administrative si a celor cu caracter auxiliar, cautandu-se renuntarea la unele dintre ele care nu sunt de stricta necesitate.

g)         Reducerea pe cat posibil a spatiilor de circulatie din interiorul cladirilor, contribuie de asemeni la diminuarea cheltuielilor.

h)         Proiectarea cladirilor avand in vedere consumuri minime de materiale de constructii

i)          Folosirea proiectelor tip, ceea ce permite obtinerea de insemnate economii atat in faza de proiectare, cat si in procesul de executie a constructiilor.

j)          Reducerea ponderii cladirilor in ansamblul investitiilor.

k)         Esalonarea judicioasa a investitiilor, problema care se refera la ansamblul activitatii de proiectare. O elalonare corespunzatoare a investitiilor poate permite reducerea creditelor, fondurile banesti neeesare executiei in continuare a lucrarilor, procurandu-se din profitul realizat din punerea in functiune partiala a unor capacitaati de productie.

l)          Asigurarea asistentei tehnice necesare, intarirea puterii pe care proiectantul o are fata de executant pentru solutiile pe care le-a preconizat.


Executantul

La realizarea investitiilor contribuie in cea mai mare parte doua ramuri ale economiei nationale — industria si constructiile — ramuri care sunt executantii principali ai acestor lucrari.


industria

Industria reprezinta exceutantul cu ponderea cea mai mare in lucrarile de investitii. Ea apare in calitate de producatoare de utilaje tehnologice, materiale de constructii si utilaje pentru ramura constructiilor si se numeste in practica, furnizor de utilaje. La lucrarile de investitii nu participa intreaga industrie, ci numai o serie de subramuri.  

Influenta industriei asupra eficientei economice a investitiilor poate fi sintetizata astfel:

Reducerea costului productiei industriale conduce la diminuarea cheltuielilor de investitii.

Promovarea progresului tehnic in industrie sta la baza cresterii eficientei economice a investitiilor.

Introducerea in proiectele de executie a solutiilor tehnologice avansate pc baza perfectionarii proceselor de productie in industrie.

Punerea in valoare a resurselor naturale ale tarii, deseori depinde de capacitatea industriei de a realiza utilaje si procedee tehnologice moderne, care sa permita realizarea acestui scop foarte important.

Reducerea importurilor depinde, in ultima analiza, de posibilitatile intreprinderilor industriale de a livra produsele necesare realizarii si punerii  in functiune a investitiilor.Rentabilitatea viitorului obiectiv, in intreaga durata de functionare, depinde de durabilitatea utilajelor fabricate in industrie.

Posibilitatile de automatizare a proceselor de productie, de conducere a proceselor de productie, cu ajutorul calculatorului.

Reducerea duratei de executie in constructii, realizarea materialelor de construclii moderne, a inlocuitorilor, sunt de neconceput fara aportul industriei.

Contributia industriei la mecanizarea lucrarilor de constructii, mai ales a proceselor grele de munca, cu un consum mare de manopera.

- Transferarea unei parti din activitatea de constructii catre industrie, se face prin procesul de industrializare a constructiilor. Constructiile capata astfel, aspectul unei activitäti de montaj al pieselor fabricate in industrie.


Ramura constructiilor

Constructiile reprezinta una din ramurile productiei materiale ce are ca loc de desfasurare a activitatilor, santierul pe care prind contururi precise lucrarile de investitii.

Activitatea desfasurata in ramura constructii prezinta urmatoarele caracteristici:

productia finita este constituita in exclusivitate din mijloace fixe;

mijloacele fixe realizate de aceasta ramura au particularitatea ca sunt imobile;

fixate definitiv pe sol;

procesul de productie are o durata de executie relativ indelungata;

locul de munca (santierul) are o anumita mobilitate, determinata de amplasamentul diferitelor obiecte de constructie si de stadiul de executie a lucrarilor.

In ramura constructii nu se realizeaza numai lucrari de investitii. Principalele lucrari realizate in aceasta ramura sunt: lucrari de constructii — montaj cu caracter de investitii; reparatii capitale la obiectivele de constructii, prestari de servicii in constructii.

O lucrare de constructii cu caracter de investitii poate avea urmaoarea structura: obiecte de constructii propriu-zise; instalatii; constructii speciale (hidrotehnice, rutiere, etc.), montaj de utilaje.

Principalele cai prin care constructiile, ca ramura, isi aduc contributia la cresterea eficientei economice sunt:

a) Reducerea duratei de executie a lucrarilor pe santiere;

b) Reducerea dispersarii frontului de lucrari (concentrarea activitatii pe un numar mai redus de santiere) are drept consecinta executarea mai rapida a unor obiective de investitii si grabirea punerii lor in functiune.

c) Reducerea cheltuielilor de organizare a santierelor contribuie direct la ieftinirea investitiilor.

d) Imbunatatirea organizarii muncii si a proceselor de executie, introducerea metodelor moderne de management contribuie de asemenea, in reducerea cheltuielilor de investitii.

e) Imbunatatirea proiectelor de executie, cu acordul proiectantilor, are menirea sa sporeasca performantele noii investitii.

f) Inlocuirea materialelor scumpe, prevazute in proiecte, cu altele mai ieftine.

g) Realizarea unor lucrari de buna calitate asigura inlaturarea cheltuielilor suplimentare ulterioare, in faza de exploatare, pentru intretinerea obiectivului respectiv, reducerea simtitoare a cheltuielilor cu reparatiile curente si capitale, marirea duratei de functionare a mijlocului fix non creat.

h) Inlaturarea risipei de materiale pe santierele de constructii.

i) Cresterea productivitatii muncii prin mecanizarea operatiunilor care necesita un volum mare de munca.

j) Folosirea integralä a capacitatii utilajelor de constructii este o conditie a cresterii productivitatii muncii.

k) Folosirea deplina a fortei de munca disponibile.

l) Folosirea de finisaje simple, economice, adecvate la specificul si in destinatia cladirii.

m) Reducerea costului productiei de constructii — montaj.


Pe langa ramurile enumerate mai sus industria si constructiile, o contributie importanta la realizarea investitiilor (mai ales a celor publice de importanta nationala), il au transporturile, agricultura, silvicultura si alte ramuri atat ale productiei materiale, cat si ale sferei scrviciilor si activititilor sociale.

La randul lor, investitiile, prin efectele lor, contribuie la dezvoltarea tuturor ramurilor economiei rationale, constituind suportul material al acestei dezvoltari.
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2022 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact