StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
contabilitate CONTABILITATE

Contabilitatea este stiinta si arta stapanirii afacerilor, in care scop se ocupa cu "masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor fizice si juridice", in care scop "trebuie ss asigure inregistrarea cronologica și sistematica, prelucrarea, publicarea și pastrarea informațiilor cu privire la poziția financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atāst pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti și potentiali, creditorii financiari și comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori"

StiuCum Home » contabilitate » impozite » Accize

Alte masuri speciale

Alte masuri speciale


Conditii de cesionare si instrainare

   Art. 243. Cesionarea ori instrainarea, sub orice forma, a actiunilor, a partilor sociale sau activelor fixe ale antrepozitarilor autorizati ori ale unui antrepozitar a carui autorizatie a fost anulata sau revocata conform titlului VII va fi adusa la cunostinta autoritatii fiscale competente cu cel putin 60 de zile inainte de realizarea acestei operatiuni, in vederea efectuarii controlului financiar-fiscal.


Norme metodologice:

Abrogat


@Pct. 71 de la Titlul VIII a fost introdus prin art. I pct. 7 pct. 2 din H.G. nr.

Pct. 71 a fost abrogat prin art. I lit. G pct. 3 din H.G. nr.


Codul fiscal:

Intarzieri la plata accizelor

   Art. 244. - Intarzierea la plata a accizelor cu mai mult de 30 de zile de la termenul legal atrage revocarea autorizatiei antrepozitarului autorizat si inchiderea activitatii pana la plata sumelor restante.


Norme metodologice:

Intra sub incidenta art. 244 din Codul fiscal accizele datorate bugetului de stat de catre antrepozitarul autorizat dupa obtinerea autorizatiei de antrepozit fiscal.

Neindeplinirea obligatiei de plata a accizelor cu mai mult de 5 zile calendaristice de la termenul legal atrage suspendarea autorizatiei/autorizatiilor de antrepozit fiscal emise antrepozitarului autorizat si inchiderea activitatii acestuia pana la data platii sumelor restante inclusiv.

Suspendarea autorizatiei si inchiderea activitatii isi produc efectele incepand cu a 6-a zi de la termenul legal de plata a accizei.

Organele fiscale teritoriale au obligatia sa informeze operativ comisia instituita in cadrul autoritatii fiscale centrale cu privire la antrepozitarii autorizati aflati in situatia prevazuta la alin. (2)


@Pct. 72 de la Titlul VIII a fost introdus prin art. I pct. 7 pct. 2 din H.G. nr.

Pct. 72 a fost modificat prin art. I lit. G pct. 4 din H.G. nr.


Codul fiscal:

Alte masuri

   Art. 2441. Agentii economici care doresc sa distribuie si sa comercializeze angro bauturi alcoolice si produse din tutun sunt obligati ca pana la data de 31 martie 2005 sa se inregistreze la autoritatea fiscala teritoriala si sa indeplineasca urmatoarele conditii:

   a) sa detina spatii de depozitare corespunzatoare, in proprietate, cu chirie, contract de comodat sau cu orice titlu legal;

   b) sa aiba inscrise in obiectul de activitate potrivit Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997, cu modificarile ulterioare, activitatea de comercializare si distributie angro a bauturilor alcoolice sau activitatea de comercializare si distributie angro a produselor din tutun;

   c)sa se doteze cu mijloacele necesare depistarii marcajelor false sau contrafacute, in cazul comercializarii de produse supuse marcarii potrivit titlului VII.

Bauturile alcoolice livrate de agentii economici producatori catre agentii economici distribuitori sau comercianti angro vor fi insotite si de o copie a certificatului de marca al producatorului, din care sa rezulte ca marca ii apartine.

Agentii economici distribuitori si comerciantii angro de bauturi alcoolice si produse din tutun raspund pentru provenienta nelegala a produselor detinute si sunt obligati sa verifice autenticitatea facturilor primite.


Norme metodologice:

Agentii economici care distribuie si comercializeaza in sistem angro bauturi alcoolice si produse din tutun sunt obligati sa declare aceasta activitate la autoritatea fiscala teritoriala la care sunt inregistrati ca platitori de impozite, taxe si contributii. Declaratia va fi insotita de copii ale documentelor care sa ateste indeplinirea conditiilor prevazute de art. 2441 din Codul fiscal.

Agentii economici care la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice distribuie si comercializeaza in sistem angro bauturi alcoolice si produse din tutun sunt obligati sa declare aceasta activitate si sa depuna copiile documentelor care sa ateste indeplinirea conditiilor prevazute de art. 2441 din Codul fiscal, pana la data de 31 martie 2005.

Agentii economici vor procura contra cost mijloacele necesare depistarii facturilor si marcajelor false sau contrafacute de la Compania Nationala «Imprimeria Nationala» - S.A.

Intra sub incidenta prevederilor art. 2441 alin. (2) din Codul fiscal toate bauturile alcoolice, respectiv: bere, vinuri, bauturi fermentate - altele decat bere si vinuri -, produse intermediare, bauturi alcoolice din grupa alcoolului etilic. Pentru bauturile alcoolice realizate de catre agentii economici producatori care detin certificat de marca sau adeverinta eliberata de Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, livrarile vor fi insotite de o copie a acestor documente

Pentru realizarea bauturilor alcoolice sub licenta, se va obtine in prealabil avizul autoritatii fiscale emitente a autorizatiei de antrepozit fiscal. Activitatea desfasurata fara acest aviz se considera a fi activitate in afara antrepozitului fiscal. Livrarile vor fi insotite de un document legal din care sa rezulte dreptul producatorului de a utiliza marca in cursul duratei de protectie a marcii. Documentul legal poate fi contract de licenta, cesiune, consimtamant scris din partea titularului marcii sau declaratia producatorului inregistrat in Romania din care sa rezulte ca acesta fabrica sortimentele respective, concret nominalizate in declaratie, in baza contractelor de licenta.@

Pentru vinurile realizate de agentii economici producatori, livrarile vor fi insotite de o copie a buletinului de analiza fizico-chimica si caracteristici organoleptice, eliberat de laboratoare autorizate


@Pct. 73 a fost introdus prin art. I lit. G pct. 5 din H.G. nr.

Alineatele (4), (5) si (6) de la Pct. 73 al Titlului VIII a fost introdus prin art. I pct. 4 lit. F din H.G. nr. 610/2005.


Codul fiscal:Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact